• Allmogejakt

”Förvaltning” bara något för varghägn

DebattPublicerad: 2007-06-15 14:47

Efter att i Jakt & Jägares nätupplaga ha tagit del av vad bland andra Conny Sandström yttrat i vargfrågan, vill vi framföra våra synpunkter på vargproblemen. Conny Sandström med flera har länge talat om att den svenska vargstammen skall ”förvaltas”.

Slår man upp ordet ”förvalta” i lexikon kan man läsa följande:
”Förvalta: ha hand om och sköta för annans räkning, med avseende på ekonomiskt värde som ger avkastning.”
Vidare kan man läsa om vad en förvaltare gör:
”Person som har hand om och yrkesmässigt sköter något värde för annans räkning.”
En förvaltning av vargstammen betyder alltså att den skall betraktas som något av värde. En förvaltning av vargstammen kan då inte heller innebära att man genom avskjutning får minska vargstammens värde eller rent av göra den värdelös genom total avskjutning.
Eftersom ordet ”förvalta” betyder att ha hand om och sköta något som ger avkastning måste ju förvaltningen få till följd att det skall finnas en vargstam, som inte får minska?
Några inom jägarkåren hyser en önskan att få förvalta vargstammen, det vill säga skjuta varg och då är ju en nollvision otänkbar för dem.
Oavsett hur vargstammen förvaltas kommer problemen att kvarstå för djurägarna, både för dem med yrkesmässig verksamhet och husdjursägarna.
Även en förvaltad vargstam måste ha mat och den tar vargarna inte enbart ur skogen utan även i beteshagarna och i villaträdgårdarna.
Således är inte vargproblemen något som enbart drabbar jägarna utan i betydligt större grad tamdjursägarna.
Som tamdjursägare kräver vi att en förvaltning av vargstammen skall ske i, av staten, inhägnade områden, stora nog att hysa varg och deras bytesdjur. Utanför dessa hägn skall inga vargar få finnas!
Mot bakgrund av EG-domstolens beslut att man i Finland inte får jaga varg i förebyggande syfte är det otroligt naivt, rentav dumt, att tro att man i Sverige kan förvalta vargstammen. Vi tamdjursägare lär även fortsättningsvis bli de stora förlorarna.
Vårt förslag till lösning på vargproblemen är alltså:
Hägna in vargarna och deras bytesdjur och sköt förvaltningen i dessa hägn!

Anne-Christine och Stig Engdahl djurbönder i Ed/Haldenreviret

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Många älgar

2007-06-28 09:29

De flesta anser nog ändå att det är positivt med stora frilevande älgar inte minst våra turister. Så är det i Afrika och Yellowstone också. Men där liksom här är vi tvungna att ta det lugnt i trafiken.
Annars är det dags att minnas vilken artikel vi skriver under.
Anne-Christine och Stig Engdahl har egna erfarenheter av rovdjursangrepp och jag delar deras förslag att det enda rimliga är att hålla vargen inom stängsel. Då får de som vill se varg fara dit och njuta för som det är nu är det inte så lätt att skåda dem. Och den stora vinsten för övrigt blir alla djurhållare som slipper denna antagonist.

24. Fel dödsorsak!

2007-06-27 20:05

Men Johnny om du på allvar menar att älgarna med uppsåt ställer sig framför bilen så blir inte du trovärdig. Det är väldigt farligt att vistas i trafiken, den orsakar många liv varje år. Många inser dock att vägar och fordon är nödvändiga. Du anser att en älgstam på 3,4 per tusen hektar är stor. Då ska vi kontra med att jägarkåren försökte tala om hur stor älgstam vi hade på 70-80 talet, nämligen hundratals. Ingen begär de siffrorna igen utan det handlar om att en industri och kultur ska överleva. Tror inte någon ens begär hälften av dåvarande älgstammar. Nej, de flesta skulle nog nöja sig med låt säga 20-25 procent av 80-talets älgstam. Men det är klart att då måste vi lägga på rovdjurens portion.

23. Trovärdighetsproblem

2007-06-27 10:24

Inse att ni inte är trovärdiga när ni talar om vargens farlighet för människan när ni samtidigt accepterar en stor älgstam. Dessutom vill ni ha en större älgstam och djupt beklagar att den på vissa håll minskat. Så länge det dör många människor varje år i älgolyckor är ert tal om vargens högst eventuella farlighet patetiskt. Om ni ändå skulle ha kurage att medge att ert intresse att hålla ned vargens antal endast beror på att ni vill fälla flera älgar skulle diskussionen bli intressant – inte annars.
Som det är nu tycker ni att det är okej med 10-15 älgdödade människor varje år. Om inte skulle ni kunna lägga större energi på att minska älgstammen. Ni har både forum för agitation och vapen – vad väntar ni på?

22. En bok till!

2007-06-26 09:17

”Vargen är värst” är titeln på en bok av samer. Författare är: Olov J Sikku och Eivind Torp.
Utgiven av JAMTLI, Jämtlands läns museum , ISBN 91-7948-189-2.
Naturbevakare är avlönade av staten i rovdjursintressen och ”talar i egen sak”, liksom alla andra rovdjursforskare och biologer knutna till rovdjuren.
Och det finns människor ännu som inte ”tappat kunskapen om de stora rovdjuren” Många av dem är starkt negativa till aktuell politik!
Själv anser jag det vore en bättre ekonomisk hållning att satsa på sjuk- och äldrevård, skolan och infrastrukturen än rovdjuren. De kommer aldrig någonsin att på något sätt vara positiva för oss.

21. En legal jakt är oundviklig

2007-06-26 09:15

Redskapen förr var saxar, gift och krut. Man grävde även varggropar och hela byar samlades för att ställa upp i vargskall. Idag leker Jens Karlsson med pinglor.
Med den långa erfarenhet man har av varg i Finland är det ju ett tydligt bevis att inget hjälper mot en attackerande varg när 400 hundar har fallit offer under 2000-talet.
De rovdjursavvisande stängslen har visat sig inte minst i Mellerud vara i det närmaste värdelösa. Fyra kilometer stängsel, värt hundratusentals kronor, rakt i sjön. Djuren går till slakt och det slut på det öppna landskapet. Om inte den offentliga siffran på drygt 150 vargar, eller vad Liberg har för mått i tillagningen nu, har föda så det räcker, hur ska då 500 fungera? Ingen acceptans finns för så många vargar, så det blir svårt att köra över miljontals människor. Det enda hat som existerar är glesbygdshatet.

20. Utrota varghatet

2007-06-25 10:30

Snacka om att jag har stoppat in huvudet i ett getingbo!
Jag tycker dock fortfarande att vargen ska få finnas här i Sverige.
Det vi bör göra är att utrota varghatet, för det sitter djupt rotat i många människor.
Har pratat med äldre renskötare som var med på den tiden då de fick skottpengar för att utrota vargen.
De anser att människor inte behöver vara rädda för ”besten”.
Läs gärna boken om Fjällflygaren Knut Hedberg.
Han om någon har skjutit många vargar i sitt liv, men har under senare år helt ändrat uppfattning om dessa djur.
Ett annat tips är Åsa Lindstrands bok som heter ”I naturens tjänst”. I den får vi följa tre naturbevakare i arbete.
En underbar bok som tilltalar både jägare och andra naturintresserade.
Till sist vill jag bara uttrycka en önskan att alla tamdjursägare ska ta sitt ansvar, inte bara för sina egna djurs skull utan också för de vilda.
Sätt upp ordentliga stängsel som skyddar mot varg, sätt vargpinglor på lösdrivande hundar (förr fanns så kallade vargpiggar i halsbanden).
Det finns många fler sätt att skydda sina djur på.
Kunskapen måste vi lära oss på nytt eftersom en hel generation har tappat den.
Vargbeståndet bör ligga kring cirka 500 individer för att förhindra inavel, och då tycker jag att även vi här uppe i norr ska få ta del av det beståndet.
(Obs! Min dotter som bor på landet nära Uttersbergreviret har får som går inhägnade, men hon har aldrig haft några besvär med varg.)
Ha en trevlig sommar!

19. Du borde studera historien Kate

2007-06-23 15:01

Det finns tusentals människor som i sin himmel kan berätta om hur det är att bli dödad av varg. Tre faktorer ska vägas in: Tillgången på naturligt byte, antal möten mellan människor och varg, brist på reaktion från människan vid dessa möten. Habituering resulterar i att vargar blir vana vid människor och därmed farliga för människor.
Klövviltet i Sverige hade genom jägarnas viltvård nått en internationalt mycket hög nivå. Det tar tid att beta av det kapitalet. I år ställer ett jaktvårdsområde in älgjakten på grund av att vargen tagit för mycket. Eftersom en varg tar cirka 25 älgar per år oberoende av tillgången, så länge det finns några, kommer vi snart även regionalt att ha brist på bytesdjur. Vart ska ta vargen söka sin föda?

18. Kate sitter på tvären!

2007-06-23 14:57

På vilket sätt visar vargen hänsyn i naturen?
Det där med att man inte vill utge sig för att vara jaktmotståndare är en bra etikett, men när facit visar att varg och jakt på hjortdjur inte går att kombinera så får man första priset på köpet.
Älgjakten är för den svenska jägarkåren enormt stort. Över 90 procent av kåren jagar älg. Du påstår att vargen inte är farlig samtidigt som Håkan Sand hissat varningsflaggan och forskningsvärlden offentligt redovisat hundratals vargangrepp på människor. Hur går det ihop? Snart får vi importera vilt om vill uppleva mångfald. Ni måste komma med någonting bättre. Jag som läst att ni ska vässa era debattörer.

17. Respekt

2007-06-23 14:56

Menade Bjärven...inte Kennet.16. Nej, jag håller inte med dig Kate!

2007-06-23 14:55

Själv formulerade jag mig olyckligt senast om skogskojor och körvägar, men det kanske framgick ändå? Alla dessa övergivna och förfallna kojor vittnar om en större aktivitet förr. Det gör även gamla körvägar för häst som funnits överallt i skogarna åtminstone i mitt mellannorrland. Med det nya skogsbruket har dessa spår dock försvunnit och de nya avverkningsmetoderna är så effektiva (snabba) att människor idag knappt behöver komma till en avverkningsplats förrän det är färdigt.
Kontrollerar du glesbygdskommunernas befolkningsutveckling under den tid statistik finns kommer du också att bli varse att vi som påstår att det förr fanns fler människor ”ute i skogarna och bygderna” har rätt.
Glad midsommar!

15. Svar till Kate

2007-06-23 14:53

Jag förstår vad du menar. Tyvärr förs ju den här debatten bara i svartvitt i ett fullständigt fundamentalistiskt tonläge!
För dem som permanent bor på landet och har sina intressen kring jakten eller djurhållning är en hög rovdjurskoncentration förödande för livskvaliteten. Om jag bara vore en tillfällig besökare i naturen skulle jag förstå dina synpunkter.
Jag håller inte med om att vi breder ut oss i Sverige, vi koncentreras till städerna.
Visst ska vi visa hänsyn i naturen, men det som är problemet är att ett antal människor ensamma får bära bördan av en hög rovdjurskoncentration.
Vi har inte haft någon som dödats av varg i på senare år i vårt land, beroende på att det funnits relativt få vargar. Nu tätnar beståndet och antalet incidenter ökar. I andra länder dödas människor av vargar varje år, varför skulle det inte kunna hända här?
De viltvårdsåtgärder som utförs inriktar sig till övervägande delen på klövviltet, det är korrekt, men många andra arter som inte jagas drar nytta av jägarnas utfodringar, åtlar och viltvattenanläggningar.
Risken är att många tappar sugen om man upplever att arbetet leder till dukade rovdjursbord i stället för ökande viltstammar och upphör med arbetet. Viltvårdsarbetet utförs för att motverka det ensidiga skogs- och jordbruket. Om jägarna inte utförde detta, vem skulle då ha intresse?
Det finns ett fåtal som snackar om nollvision, de flesta accepterar de stora rovdjuren. Tyvärr är inte bördan jämnt fördelad utan har drabbat vissa områden väldigt hårt, i dessa områden borde stammarna regleras till acceptabla nivåer. Om inte annat för att uppnå större acceptans för rovdjuren. Fundamentalistiska synpunkter som ”nollvision för varg” och ”inga vargar får skjutas” leder ingen vart. Vi måste hitta en vettig kompromiss som leder till att de stora rovdjuren finns kvar i sådan omfattning att det blir acceptabelt för dem som bor med dem. De tillfälliga naturbesökarna måste komma i andra hand.

14. Svar till Kenneth och Bjärven

2007-06-21 08:43

Snälla Bjärven visst breder vi ut oss. Vi blir fler och fler för varje år som går... inte bara här i Sverige utan också globalt.
Vi har skogsbruket, ökande naturturism, trafiken, flyget med mera.
Jag menar inte att vi ska hålla oss i våra tätorter för jämnan, det trodde jag väl ändå att du förstod.
Men när vi vistas i naturen ska vi visa hänsyn till de som bor där likväl som vi ska visa hänsyn till våra egna artfränder.
Jag är inte motståndare till jakt, men vi ska inte utarma faunan. Det gör vi om vi bara satsar på klövviltet.
Vargar är inte farliga för människan och de kommer INTE att utrota ert villebråd ,så varför får de inte leva?
Kan ni svara på det?

13. Återigen...

2007-06-20 13:09

...utan spaning, ingen aning...
Pernilla, jag känner ingen jägare som inte jagar för matens skull, känner du någon? Däremot känner jag många jägare som arbetar med viltvård och ser åratals av arbete med att bygga upp jaktbara stammar av vilt, både jaktbart och icke jaktbart vilt spolieras av den snabba tillväxten av rovdjur.
Vi har också i Sverige en annan syn på våra hundar. På kontinenten betraktar man hundar som förbrukningsvara och inte som familjemedlemmar. Därmed tycker man att det är helt OK att hundarna stryker med under jakt. Min farfar hade alltid många hundar i sin hundgård, alla hade samma namn, Sport, han hade den gamla synen på hundar som vi tack och lov kommit ifrån. Hur man jagar varg i Kroatien vet jag inte.

12. Hej igen Kate!

2007-06-20 13:08

Vi har väl inte pratat om utrotning? För vargen som art är på intet sätt utrotningshotad. Däremot framställs det som lyckat att vi i Sverige tidigare lyckats utrota såväl mässling som polio. På internationell nivå gläds vetenskapen över att ha lyckats utrota smittkoppar för att nämna något exempel.
Jag tror ej på skapelseberättelsen, och det delar jag med de flesta i landet och absolut biologer och vetenskapsmän, därför håller jag inte med dig när du skriver: ”ALLA DJUR HAR EN PLATS I NÄRINGSKEDJAN.” Det är helt enkelt inte så, av ovanstående anledning.
Och är det inte så att fjällräven fått det svårt när fjällämmeln minskat? När rödräven söker sig till fjälls och ”kör” bort fjällräven är ett exempel på hur förändringar i naturen kan gå till beroende på andra yttre förändrade omständigheter som i detta fall, mildare vintrar. Att staten i ett sådant läge legaliserar snöskoterjakt efter rödräven kan verkligen ifrågasättas.
När du är uppväxt i Lappland borde begrepp som ödetorp, skogs- och kolarojor, körvägar (för häst) och skogsbete vara kända, vilka alla är en följd av urbaniseringen.
Jag tror det blir svårt att finna stöd för varg någonstans i Sverige bland närboende människor. Nackdelarna och förlusterna blir alltför stora. Men stammar av björn och lo kan vi hysa men stammarna är redan nu för stora på de flesta platser. Järven får hålla sig i fjällvärlden och de som där berörs får avgöra antalet, men visst finns plats för dem också.
Det är ingen som i urtiden bestämt hur det ska se ut i naturen, det har människan styrt efter förmåga och förstånd i alla tider. Nu står vi inför globaliseringens konkurrens så de ekonomiska frågorna kommer att bli allt viktigare, om vi i fortsättningen vill tillhöra världstoppen av välstånd.
Se även: http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=264679

11. Kroatien

2007-06-20 10:11

Tänk att bland annat i Kroatien vet jag att människor lever inpå vargar och barnen löper ute i skog och mark ensamma. Hmm... Det enda dom är rädda för är fula gubbar. Folket är förvånade över huruvida vi i Sverige behandlar våra fina rovdjur och våra tankar! Skillnaden är att jägarna där jagar för mat, i Sverige handlar det om PENGAR! PENGAR! Denna eviga fråga och synsätt på varg, lo, djärv etc är så sjukt som det kan bli! Naturligtvis påverkar vi barnens syn på våra rovdjur! Så många människor mer månar om alla djur än jägare, men ingen vågar stå för det på grund av trakasserier! Hur kan man vara mån om sin hund då man släpper ut sin gamla hund på ett vargrevir, för den inte duger för jakt?

10. Fingret på problemet.

2007-06-20 09:12

Jag får tacka dig Kate för att du sätter fingret på problemet. Du är nämligen representativ för den lobby som arbetar för rovdjur och mot människor på landsbygd. Du menar på fullt allvar att vi inte hör hemma i naturen.
"Människor och tamdjur hör hemma i byar, samhällen eller städer."
Du påstår på fullt allvar att vi breder ut oss i naturen fast alla fakta pekar på en ökande urbanisering. Antingen vet du inte bättre eller argumenterar du ohederligt.

9. Svar till Kenneth

2007-06-20 08:49

Ok Kenneth, jag skulle kanske ha utelämnat de sista raderna. Men jag blir så upprörd när det talas om utrotning.
Vem har rätt att utrota?
Vad jag vill säga är att vi människor måste lära oss att följa naturens lagar.
ALLA DJUR HAR EN PLATS I NÄRINGSKEDJAN.
Om vi inte respekterar detta så blir det till slut vår undergång.
Varför håller tex. fjällräven på att utrotas? Jo en av orsakerna är att det finns för få rovdjur i fjällen som lämnar kadaver efter sig.
Kadaver som ska ge mat åt många djurarter.
Allt hänger samman förstår du...
Jag är uppvuxen i ett litet samhälle i Lappland, och någon utpräglad romantiker är jag inte.
Mitt förhållande till framförallt skogen och dess djur är bland det viktigaste i mitt liv.
Jag kan ibland tycka att storstadsbor som flyttar ut till landet inte har så mycket kunskap om naturen och hur man ska förhålla sig till den, och att de oftare har en romantiserad syn på livet där.
Håller inte med dig när du säger att fler människor vistades i naturen förr.
För det första var inte vägnätet utbyggt, och framförallt så fanns inte alla dessa fortskaffningsmedel som underlättar förföljelse och är allmänt störande i naturen.
Funderar ofta varför våra tamdjur har större rättigheter till naturen än de vilda djuren.
Har det bara med kommersialism och lönsamhet att göra?
Vi behöver inte vara rädd för något djur, utom möjligen en skadskjuten björn eller en framrusande älg.
Fast å andra sidan hur ofta sker det?
Rovdjuren ställer till med en del problem här i norr, det är jag medveten om.
Men det är inte för att djuren beter sig onaturligt.
Nej det är snarare så att människan började med tamrenskötsel för några hundra år sedan (efter dåvarande konungs påbud).
Dessförinnan fanns det vildrenar som räckte till både människor och djur.
Nu är renarna privat egendom och en storindustri i sig.
Ersättning betalas ut med ca 40 miljoner per år som sametinget därefter delar ut till samebyarna för att det ska få finnas rovdjur i norra Sverige.
Jag tycker att det är en bra lösning, skulle kunna tänka mig ett ännu större belopp bara vi får behålla rovdjuren till efterkommande generationer.
Och nog måste du väl hålla med om att det skulle vara ganska tråkigt att se art efter art försvinna från våra marker...

8. Svar till anonym.

2007-06-19 15:32

Sakta i backarna, beskyll mig inte felaktigt. Läs noga vad jag skriver och dra inga egna slutsatser.

Försök vara så tydlig att det inte kan missförstås. Den som inte ställer upp på mina rader om att vi håller av arterna olika mycket har antagligen lite erfarenheter av naturen och verkligheten påstår jag bestämt.
I TV-rutan kan man däremot bli kär i vem som helst!
Kom igen och förklara dig bättre!

7. Kenneth

2007-06-19 10:47

Så därför Kenneth, så avslöjar du dig själv liksom! Är det rätt? "tycker inte om varg därför skjuter jag dom"! Snacka om dåligt argument...
Jag trodde att man var mer noga att utbilda jägare! Tänker du så om människor kan man undra... Så tänkte Hitler oxå!!!

6. Det är rovdjursförvaltningen som leker gudar!

2007-06-18 16:42

I bästa välmening Kate, så utrycker du en romantiserad och felaktig verklighetsbeskrivning.
Tidigare rörde sig människor, och deras tamdjur, mycket mer överallt i naturen och under det sista halvseklet har människorna flyttat från ”naturen” (och landsorten) och ej till, som du skriver.
Men fortfarande har många sitt arbete utanför ”städer och samhällen”, som du menar ska vara människans hemvist och då menar jag i huvudsak skogs- och jordbrukare.
Att påstå att vi människor är skapade för att uppträda på ett visst sätt är magstarkt. Men så är också resonemanget om balans. Det existerar ingen form av statisk (i evighet bestående) balans. Vi jägare älskar också djuren, men en del mer än andra, till exempel mer fjäril än broms, mer igelkott än skarv, mer rådjur än grävling och mer älg än varg.
Din avslutande mening hade du kunnat undvara helt.

5. Vojne, vojne

2007-06-18 08:26

Denna artikel är ju skrattretande! Varghägn??
Nej tänk om jägare, tamdjursägare kunde bli lite mer känslosamma. Tror inte man föds ond från början. Måste ju bero på något som gör att man förvandlas till en grym människa. Något problem är det ju! Snälla ha ni något problem från uppväxten eller så, så rekommenderar jag samtal!

4. Vi har ingen vildmark i Syd- och Mellansverige.

2007-06-18 08:26

Skillnaden mellan åkern och skogen är att åkern skördas varje år, skogen med en cykel på 80-100 år. Det är i princip ingen skillnad mot din villaträdgård eller parken i staden. Allt anpassas efter människans villkor och vi är beroende av denna anpassning för att överleva.
Vi vill inte ha rådjur eller älg i trädgården. Det skulle krävas stängsel av 2-3 meters höjd för att skydda oss. Hur många skulle ha råd med det? Stängsel för att hålla rovdjuren ute från boskap skall betalas av konsumenterna. Om du inte är vegetarian hur mycket mer vill du betala för maten?
Renägarna har sagt sig kunna acceptera 5% förluster i sin verksamhet. Är du beredd att avstå ytterligare 5% av dina inkomster för nöjet att ha rovdjur i grannskapet så du kan ha chans att se dem.
Eller är du en som vill att andra ska ordna omivningen så att det passar just dig utan egna uppoffringar? När du handlar mat köper du bara sådant som är producerat utan att inkräkta på naturen?
Du säger att du vill ha rovdjur. Vilken hänsyn kan du tänka dig ta till småbarnsföräldrar eller äldre människor som inte vill möta dem under skogspromenaden. I Voxnabruk med erfarenhet ville 96% bli av med dem.

3. Lek inte gudar!

2007-06-17 09:08

Skogen är de vilda djurens hem, inte djurparker och hägn.
Människor och tamdjur hör hemma i byar, samhällen eller städer.
När vi besöker de vilda djuren ska vi visa dem vår respekt.
Det är något som många av dagens industraliserade människor ej har förmåga till.
Som det nu är, breder människan ut sig mer och mer.
Rovjuren blir undanträngda och det verkar som att de kommer allt närmare bebyggelse, fast det i själva verket är vi som har kommit närmare dem.
Tamdjuren tar allt mer plats i naturen och våra fritidssysselsättningar likaså.
Jag vill ha kvar en levande fauna där de stora rovdjuren har en plats i näringskedjan.
Människan är inte skapt som ensam predator även om en del jaktorganisationer tycks tro det.
Jag älskar verkligen skogen och allt liv som finns där, så om ni tänker rubba hela balansen i naturen igen och utesluta vissa djur så vill jag inte vara med längre.
Då kan ni lika gärna skjuta mig också.

2. Ingen optimal lösning

2007-06-16 13:41

Att dragningskraften är något större till paret Engdahl råder det ingen tvekan om. Men det är ändå inte den bästa lösningen. Ett inhägnat område kräver utrymme, vilket gör att troligen någon annan får flytta på sig. Allemansrätten krymper då ett väldigt stort område stängs. Lägg där till den enorma kostnaden för det stängsel som ska hålla människor utanför och vargen innanför. Skulle ett sådant hägn skapas så torde samtliga rovdjur vara i detta för att det ska vara någon större mening. Att sedan offra vilt till dessa huliganer måste väl ändå ses som djurplågeri. Vi har också sett hur ”bra” vargar kontrolleras på djurparker. Djur kommer troligen att rymma från hägn. Ett bra förslag, men inte optimalt.

1. Om det ändå vore möjligt

2007-06-16 07:29

Jag håller helt med makarna Engdahl att det bästa vore att avsätta ett område stort nog för några vargflockar och deras bytesdjur. Sedan kan man förvalta djuren där. För förvaltas måste de, annars äter vargarna upp bytesdjuren och svälter sedan ihjäl eftersom de inte kan utvandra.
Tyvärr ar det ogörligt eftersom politikerna har målat in sig i det berömda hörnet.
En utväg finns dock kanske. Bita i det sura äpplet och erkänna att vårt grannland Norge verkar ha sjösatt ett system som har viss möjlighet att fungera. Rovviltportalen visar att Norge är indelat i regioner. Varje region har ett minimål av rovdjur som man måste tåla. Blir de fler, så bestämmer den lokala rovviltnämnden vad som ska göras. Systemet är naturligtvis i sin linda, men mekanismen finns nu för att undvika att någon landsända får ta smällen därför att landsmålet inte är uppnått.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere