• Pinewood

”Gör en miljökonsekvensbeskrivning av rovdjuren”

DebattPublicerad: 2009-01-14 11:06

Gör snabbt en miljökonsekvensbeskrivning för kommande rovdjursförvaltning! Den uppmaningen riktar Åke Edlund i Umeå till miljöminister Andreas Carlgren.

Innan något miljöpåverkande projekt får påbörjas i Sverige i dag måste en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och godkännas, innan projektet över huvud taget får påbörjas.
Någon sådan har inte gjorts för den kommande rovdjursförvaltningen i Sverige. Visserligen har en rovdjursutredning, som innehåller mycket fakta om rovdjuren, tagits fram.
Utredningen har emellertid i stort sett bara behandlat hur utvecklingen fram till i dag har varit. Någon bild av hur konsekvenserna framöver blir vid olika antal djur av de olika rovdjursarterna blir framöver finns icke redovisad. Måhända var det inte utredningens uppdrag.

Det totala rovdjurstrycket
Den mest intressanta parametern för att kunna få en sann bild av kommande konsekvenser är det totala antalet stora rovdjur (björn, varg, järv och lo). Därför bör en miljökonsekvensbeskrivning omfatta ett antal olika alternativ med olika antal för dessa djurslag. Därefter beräknas konsekvenserna. Konsekvenserna skall då beräknas på sedvanligt sett för en MKB (det vill säga alla tänkbara konsekvenser skall tas med – inte bara ekologiska).
Icke minst skall redovisas hur förvaltningen skall skötas, så att det beslutade totala antalet rovdjur inte överskrids och hur denna skall finansieras.

45 000 renar tas av rovdjur
I dag hävdar samerna att 45 000 renar blir rovdjursmat per år. Som jämförelse kan nämnas att den årliga renslakten omfattar cirka 60 000 djur.
Den årliga avskjutningen av älgar har under de senare åren sjunkit till cirka 80 000 älgar. Antalet rovdjurstagna älgar ökar allt snabbare och är i dag gissningsvis cirka 20 000 per år.
Ovanstående siffror visar med förfärande tydlighet att dagens rovdjursförvaltning snabbt kommer att helt förändra livsbetingelserna för såväl samer som för landsbygdsbor och jägare.

Snabba beslut krävs
Då rovdjurstammarnas reproduktion är hög (15- 40 procent per år) krävs snabba beslut om hur kommande rovdjursförvaltning skall ändras och bedrivas. Om så inte görs kommer vi ganska snart att få stora bekymmer när bytesdjuren börjar tryta för rovdjuren. Den tiden är mycket närmare än vad de flesta tror.
Eftersom miljödepartementets bedömning av viltstammarnas storlek historiskt sett varit undermåliga borde kanske någon annan institution med större verklighetsförankring göra miljökonsekvensutredningen. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Visst är det så.

2009-01-24 16:58

Ha sin åsikt skall man, men för att leva gott måste man nog göra det bästa av förutsättningarna, jag tror inte jorden går under även om vargen försvinner.

20. Falco

2009-01-23 15:51

Bra skrivet Falco, håller med dig och Straightpull, är det så konstigt att anpassa sig till i alla fall någorlunda demokratiskt fattade beslut och till rådande lagstiftning, det måste vi väl göra allihop hela tiden, i alla sammanhang.
Jag tror Falco har rätt om bitterheten också, man skall nog akta sig så man inte blir någon sorts rättshaverist bara för att men inte alltid får som man vill. Ha sin åsikt skall man, men för att leva gott måste man nog göra det bästa av förutsättningarna, jag tror inte jorden går under även om vargen får leva.

19. Falco har talat – var tysta, knäböj...

2009-01-20 09:38

...och anpassa er till makten och härligheten. Falco förespråkar "if you can't beat them – join them" och det står honom naturligtvis fritt att göra så. Men de som är av annan åsikt skall naturligtvis ha samma möjlighet till frihet med avseende på vilka ståndpunkter man driver. Att förkasta detta och istället insinuera att de som har en annan inställning till tex varg är mindre intelligenta ger möjligen än mer kalla kårar än en dålig rovdjurspolitik.

18. Tyskterrier, allt förändras med tid och tryck.

2009-01-18 23:37

Det verkar som du helt har missförstått och missbedömt meningen med miljömålen och faunaskyddet i Europa. Det är inte jag som privatperson och ett antal andra som utverkat dessa mål utan de har tillkommit genom internationella avtal och politiskt samarbete mellan länder. Miljöarbete bygger på internationell samsyn.
Jag har som jägare och privatperson förstått detta och även insett nödvändigheten i stort med dessa övergripande faunaskyddsåtgärder. Och då talar jag inte bara om vargen utan om alla arter. Om du och några andra inte insett denna verklighet får ni sätta in bettskenan och försöka tänka om, så gott det går.
Avsikten med faunavården är att, för framtiden, garantera den biologiska mångfalden i livskraftiga populationer. I detta inbegripes också livskraftiga rovdjursstammar i balans (nota bene!) med övrig fauna inom Sveriges gränser.
Jag tror att du bedrar dej om detta miljöarbete, för ett stärkt faunaskydd, kommer att avta med åren på grund av någon slags insikt om att löshundsjakten störs i Sverige. Det lär vi som jagar med löshund få leva med och lära oss hantera. Den som har problem med det hamnar däremot i en livslång bitterhet som verkar föga värd och rationell med tanke på hur kort ett jägarliv är. Vår intelligens och förmåga till anpassning lär ju känneteckna oss som art, försök lev upp till det.

17. Falco

2009-01-18 08:08

...regeringen och EU...som att ta skydd bakom ett tygskynke mot en skur av kulor...Bara en tidsfråga tills både regering och EU kommer att ge vika för trycket.
Det mest komiska är att vargen själv mest kommer att bidra till detta,den varg som vissa omhuldar så och inte vill inse sanningen om.Lycka till Falco och ni andra kramare när vargens numerär ökar änmer så kommer ni att behöva det för att få "er" inställning att få något som
helst gehör.Det tråkigaste i kråksången är dock att det kommer att ta mycket lång tid att åter bygga upp våra
viltstammar igen.

16. Falco!

2009-01-17 20:07

Är du rädd att sanningen kommer fram? Det är lika med folk som inte vill ha en dna bank.Är man oskyldig tycker man det verkar sunt,är man skyldig heter det att ens intigritet blir hotad! Du kanske var med på transporten?

15. Underligt

2009-01-17 20:07

hur den rödgröna röran helt plötsligt är så förtjusta i EU. Kan det vara så att ändamålet helgar medlen? Snacka om att vända kappan efter vinden...

14. Onödig utredning

2009-01-15 22:03

Regeringens rovdjursutredning kap. 10 innehåller ju redan en del analyser av rovdjurens påverkan, så att tillsätta en ny verkar knappast befogat. Jag håller med Bjärven här, måste vara mycket bättre att dom sätter sig ner och drar upp riktlinjerna för hur jakten skall se ut, så den kan starta någon gång.

13. Tyskterrier

2009-01-15 22:03

Ja du terriern, försöka duger. Vad du kallar för sanningen är höljt i dunkel och vad du själv avser med den vet du nog inte själv.
Om alla ändringar i faunan de senaste hundra åren skulle bli föremål för miljöprövning blev det en hel del att bita i. Vi kunde ju börja med älgen och rådjuren och sen.....
Är vi i minoritet, säger du? Tur då att vi har en enad riksdag bakom oss... Och EU.

12. Falco

2009-01-15 14:24

Det är inte rovdjurens existens som skall prövas, utan återförandet av rovdjur till svensk skogs- och landsbygdspåverkan på den miljö som opåverkad av dessa funnits i 100-talet år och som seder och bruk utvecklats efter.
Hur gärna du än vill och försöker Falco så kan du inte med bästa vilja i världen hävda att inget i denna miljö ändrats med de stora rovdjurens åtekomst.
Dina försök till bortförklaringar för en analys ter sig synnerligen löjliga och visar bara alltför väl hur mycket ni kramare är beredda att vända och vrida på sanningen för att få som ni vill. Turligt nog är ni i minoritet och i längden vinner ju sanningen sägs det...

11. Kenneth

2009-01-15 13:22

Det enda som kan miljöprövas är möjligen den administrativa verksamheten kring rovdjuren men aldrig rovdjurens existens i sej. Det är skillnaden.

10. Verksamhet

2009-01-15 11:13

Finns det någon bättre beskrivning på vad all denna aktivitet med och ikring de stora rovdjuren i Sverige med allt från spårning till propaganda med rovdjuren är, än just verksamhet?
Oberoende av ordval är det högst rimligt att försöka få en uppfattning av vad förd rovdjurspolitik kommer att innebära. Vad blir resultatet av politiken? Nämn den politiker som är ointresserad av den frågan.

9. Rennäringens utveckling

2009-01-15 09:13

Våra nötkratur har i stort flyttat från fritt bete till mindre hagar med stödutfodring till inomhushallar. När kommer förslaget att vi ska ha inomhushallar för renhjorden också.
Medan världssvälten breder ut sig ska vi avsätta vår natur till att producera bytesdjur för stora rovdjur. Ska vi också göra som andra. Köpa upp stora landområden i de fattigaste länderna för matproduktion för våra behov. Den inhemska befolkningen kan inte konkurrera utan de får svälta. Men vi kan ju öppna fönstret och lyssna på vargyl.

8. Rättning och helt om, arrrsch

2009-01-14 22:03

Åke tycker sej ha kommit på en genial idé med en miljökonsekvensbeskrivning av en nordisk fauna innehållande rovdjur.
Det finns bara ett krux och det är ganska avgörande. Miljökonsekvensbeskrivningar skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra i en verksamhet, obs. verksamhet. Detta för att belysa vilka konsekvenser en planerad nystartad verksamhet kan ha på naturmiljön, obs naturmiljön.
Man kan däremot knappast kräva en analys av vilka konsekvenser en naturlig miljö kan ha på landets olika nuvarande verksamheter. Det blir lite bakvänt.
Åke får göra rättning och helt om 180 grader.

7. Till Urban

2009-01-14 17:16

Jag menar att ytterligare utredningar bara fördröjer den nödvändiga jakten.
När jakten väl kommit igång kan man göra en sådan utredning på det sätt du beskriver, inte mig emot.
Men politiker hänvisar ju gärna till utredningar för att slippa fatta beslut. Vi ska kanske inte, i det här läget, bjuda på den frisparken.

6. Rennäring som gårdsbruk löser en del problem!

2009-01-14 17:16

Jag tror att Åke Edlund har rätt utifrån sina utgångspunkter. Men rennäringen kostar årligen övriga skattebetalare 500-800 miljoner, trafikkanterna 2000 svåra personbilsolyckor, odlare ett par miljarder. Gårdsbruk skulle reducera dessa problem och ge utrymme för rovdjur och jaktbar vildren, nu utrotad sedan drygt 100 år (Källa: Berth Hägglund, "Rennäring som gårdsbruk - framtid för hotat världsarv", Hälsa, vol 28, www.rondellen.net). Då återstår problemet att hålla de stora rovdjurens antal på en uthärdlig nivå. Nu försiggår en översyn av myndighetsstruktuen i Sverige och EU. Det kanske leder till mer kompetenta myndigheter.

5. UPPFÖLJNING

2009-01-14 15:45

Det är för sent med miljökonsekvensbeskrivning nu när vi redan vet det för landsbygden förödande utfallet. I stället skall nu uppföljning ske för att dokumentera hur verkligheten ser ut år 2009. Den redovisningen borde få de politiker som medverkade till att fatta ett så destruktivt beslut att skämmas och ställa sina platser till förfogande.
Konsekvensbeskrivning vill jag däremot att varje politiskt parti redovisar rörande sitt partis inställning i rovdjursfrågan. Det kommer att bli en god vägledning för oss väljare i kommande val. Beskrivningen skall lämnas senast 31 mars, 2009 till Jakt & Jägare för publicering i detta forum.

4. Till "Bjärven"

2009-01-14 15:20

Det är helt nödvändigt med en konsekvensanalys av opartiska. De behöver inte ha så mycket fantasi eftersom det mesta negativa redan inträffat. De behöver bara beräkna hur skadorna på djurlivet kommer att spridas och fördjupas.
En prislapp vad spektaklet kostat kanske får den vanliga skattebetalaren att ifrågasätta värdet av stora rovdjursstammar. Prislappen bör vara väl specificerad med allt från ersättningar till enskilda, administrativa kostnader, bortfall inom jakten, matning av rovdjuren när deras föda är slut, till vad det kommer att kosta att återställa vår gamla viltstam.
Vill vi avstå en del av förbättrad sjukvård, skola och åldringsvård för några fanatikers lek med naturen. Övrigt lidande för enskilda kan nog upskattas men inte värderas.

3. Behövs fler utredningar?

2009-01-14 14:17

Är det inte dags att agera i stället? Fler utredningar fördröjer bara jakten som bör komma igång. Målen är uppnådda, för att det ska finnas någon trovärdighet i rovdjurspolitiken måste jakten komma igång.

2. Intressant läsning

2009-01-14 13:23

Länk till utredningen
http://www.regeringen.se/sb/d/8704/a/93609

Maffig bibba det där, men jag har har börjat läsa den nu och det är mycket intressant läsning, med massor av kalla fakta som kan vara nyttigt att ta til sig.

1. Nästan omöjligt

2009-01-14 13:15

En sådan konsekvensanalys skulle ha gjorts i samband med 2001 års beslut. Men samma gäller idag som då. De krafter som arbetar för att Sverige ska befolkas av rovdjur motsätter varje sådan tanke med all kraft. Man vet att resultat blir bara ett. Ett dyrbart experiment som ställer till oreparerbara skador på vår landsbygd. Ska en sådan ända göras bör den administreras av Umeå och Göteborgs universitet. Naturvårdsverket och Stockholm med Grimsö får inte ha något att säga till om.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB