• Älgskadefondsföreningen

”Håll vargarna i hägn”

DebattPublicerad: 2010-04-15 09:51

Sveriges vargar ska hållas instängda i hägn. Det kräver en JRF-avdelning i Örebro län.

– De konsekvenser som den allt större vargstammen fått för möjligheterna att kunna bedriva jakt inom vår region kan på inga villkor accepteras, skriver JRF-avdelningen Storå-Ljusnarsberg i ett uttalande efter årsmötet den 14 april.

De inskränkningar i möjligheterna att kunna utöva för Sverige traditionella och unika aktiviteter i ett naturnära liv, som vargens återinträde inneburit, är ett övergrepp på många människors livskvalitet som saknar få motstycken. 

Summan av de sociala och ekonomiska konsekvenserna är oöverskådliga.
Det borde stå klart för alla som ser de gamla svenska jaktformerna som en naturlig företeelse i ett normalt landsbygdsliv, att dessa inte har någon möjlighet att fortleva i marker som ska hysa en frilevande vargstam. Alla försök att hävda något annat är bedrägliga.

Slutet för den svenska jakten
Vargen innebär slutet för den traditionella svenska jakten!
Som en konsekvens av detta kan medlemmarna i JRF-avdelningen Storå-Ljusnarsberg, en förening som värnar den enskildes rätt att kunna utöva jakt enligt gamla svenska traditioner, inte acceptera någon frilevande varg.
Ska vi ha varg i Sverige överhuvudtaget, ska den hållas i hägn.
Det är avdelningens mening att Jägarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, förbundsårsstämman, ska ta fasta på ovanstående faktum och basera förbundets framtida inriktning på detta!
Ingen förening som organiserar jägare kan acceptera en utveckling som raderar ut möjligheterna att kunna utöva jakt.
Rätten att kunna utöva jakt ska vara självklar, oavsett var i Sverige man bor och är verksam.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

117. Hö

2010-08-09 08:18

Inte ett ända ord om 20 000 danska jägar ifrån infekterad mark , eller estländer och polska arbetar som även dom kommer ifrån infekterade områden , eller den hö som importeras till sverige som infekterade rävar skitar i under sommaren , hur seriös är diskusionen om maskar ? Räkna på hur många semester hundar som kommer till sverige över sommaren , jämför med ett par vargar som tar sig ind i sverige på 10 år , diskusionen är ju löjlig .

116. Kenneth Erikson

2010-04-27 22:59

Tycker inte att Dalle dikterar villkor utan att han/hon kommer med påståenden och om du inte förstår det så.....

MVH Mikael lindbom (inugamis)

115. Hmmmm 2!!!

2010-04-27 22:59

"Exempelvis får man inte bryta friska kvistar eller grenar eller träna hundar på annans mark."

Undantaget jakthundar då?

114. Hhhmmmm!

2010-04-27 22:58

Kommer hädanefter att ha min Rottweiler lös och jack russel kopplad på tomten och hålla tummarna att jägare och deras hundar hittar in på min tomt. Nej nu skoljade jag, men det är väldigt dåliga argument du kommer med Ragnar Hermansson vad det gäller ägande/brukande rätt!

Ursäkta att jag var otydlig anser inte zoonoser vara det största hotet mot mänskligeten det finns betydligt värre hot, människan är det största. Tror risken att jag och de mina och alla andra har ett större hot i trafiken och miljöförstöringen och det var det hot jag tyckte var större än DEN FARLIGA VARGEN. Det är vad jag lär ut till barnen!!!!

113. Dalle

2010-04-26 14:25

Vare sig du eller jag dikterar några villkor!

112. Vad "Wilsons matte" vill...

2010-04-26 08:59

Och vad som är nummer ett för "henne" är utom rimligt tvivel redan fastställt, det är bara att läsa innantill, det är svårt att missa.
Här är det "hata vargen" som gäller. Den bär skulden för avsaknaden av blomstrande ängar, fjärilar, bin, ridturer..you name it.
Det är HÄMND och revanch för hela slanten.
Vi kan kalla det massbestraffning om ni vill.
Skall vi exempelvis utvisa alla invandrare för att några begår brott, är det lösningen?
Det fiskas hela tiden efter denna, den lägsta lägstanivån människan kan frambringa, personlig hämnd.

Varg skall inte vara i hägn, för att inte vi anser oss kunna hantera den, eller för att den på något sätt "stör" vår verksamhet.
Så här ser jag på det:
Antingen accepterar vi frilevande varg (200 vargar) med alla dom friheter vi har till jakt, skyddsjakt och § 28, eller så gör vi det inte.
Då skall vi alla undantagslöst ställa oss bakom utrotning av ALL frilevande varg.
Problemet är bara att vi saknar dom nödvändiga och trovärdiga argumenten för detta...
Och detta med dåligt underbyggda och rent sorgliga argument är "Wilsons matte" och det "hon" framför ett bra exempel på.

111. Född fri

2010-04-25 23:40

De vilda djuren är födda i den fria naturen och de skall ej stängslas in.
Tamdjuren är födda i fångenskap och deras öden kontrolleras av oss, dvs homo sapiens. Enklare än så kan det inte vara!

110. inugamis, varg i hägn bäst för alla

2010-04-25 23:40

Dina hänvisningar är intressanta, inte ur vetenskaplig synvinkel men ur ett politiskt perspektiv. Svenska myndigheter envisas med att dvärgbandmasken e. multilocularis skall komma till Sverige med ”smuggelhundar”. Trots att smittan funnits långa tider i Alperna så har den INTE spridits nämnvärt till omgivande länder med hundar, trots ett intensivt resande. Anledningarna är två: 1) Folk på kontinenten är ytterst medvetna om dvärgbandmasken och håller sina husdjur väl avmaskade. 2) Maskens livscykel är ett hinder för att insmugglade hundar eller katter skall ta den med sig hit. Av vetenskapliga rapporter framgår att varg smittad av echinococcus granulosus och multilocularis finns i våra grannländer Polen, Litauen. Lettland, Estland och Ryssland, samt i Finland av granulosus, detta innebär att varg när som helst kan föra smittan till Sverige. Bor du i ett vargrevir så kontrollera om myndigheterna har undersökt reviret i fråga angående granulosussmitta. Du kan läsa mera på länken http://www.jaktojagare.se/se/article_print.php?id=417935. Du får acceptera att ägaren till en skogsmark också äger rätt att bruka sin mark utan att du är i vägen. På väg har markägaren jakträtt, ibland delad med granne. Exempelvis får man inte bryta friska kvistar eller grenar eller träna hundar på annans mark. Vill du kunna röra dig friare så är lösningen att köpa dig en skogsfastighet. Vill du freda din tomt så är det till att bygga staket, det är vad bönder får göra för att freda sina djur mot skadedjur. Du bör dock tänka efter om det kanske är så att du använder andras mark betydligt mer än vad andra använder din tomt. Dina hundar bör du ha i hundgård, jakthundar får springa var de vill. Du må tycka det är trist att inte fullt ut kunna utnyttja andras egendom som om det vore din egen, men sådan är nu lagen. Citat dig: ”Ja du det finns många zoonoser och många av dem sprid av våra tamdjur och husdjur. Så varför denna panik över vargen när det finns betydligt större hot från annat håll?”. Jag är nyfiken, vilka zoonoser tänker du på, ge gärna några exempel.

109. Övergrepp & traditioner

2010-04-25 23:39

Citerar artikeln:
"De inskränkningar i möjligheterna att kunna utöva för Sverige traditionella och unika aktiviteter i ett naturnära liv, som vargens återinträde inneburit, är ett övergrepp på många människors livskvalitet som saknar få motstycken".
Övergrepp... nu tog väl JRF-avdelning i Örebro län i så de fick ont i magen?
"den enskildes rätt att kunna utöva jakt enligt gamla svenska traditioner"
De svenska gamla traditionerna är bortglömda sen många år tillbaka. Finns det ngn här inne som minns dom?

108. Willsons matte

2010-04-25 23:38

Citerar dig i ngr rader: Dödshjälp, bygger på den "fria viljan", något som man får bestämma själv över. Vem menar du här??
Sen detta med jakthundar som faller för matte/husses kula om de inte jagar som ägaren vill... Om du inte visste att detta fenomen förekommer, då lever du i en icke verklighets förankrad värld. För detta förekommer i hela Sverige!! Hur många jakthundsägare åker till en veterinär med berott mod o ber denne avliva sin jakthund pga att den inte jagar till ägarens behag??

107. Frilevande varg sprider dvärgbandmask

2010-04-25 23:36

Dina hänvisningar är intressanta, inte ur vetenskaplig synvinkel men ur ett politiskt perspektiv. Svenska myndigheter envisas med att dvärgbandmasken e. multilocularis skall komma till Sverige med ”turisthundar”. Trots att smittan funnits långa tider i Alperna så har den INTE spridits nämnvärt till omgivande länder med hundar, trots ett intensivt resande. Anledningarna är två: 1) Folk på kontinenten är ytterst medvetna om dvärgbandmasken och håller sina husdjur väl avmaskade. 2) Maskens livscykel är ett hinder för att insmugglade hundar eller katter skall ta den med sig hit.

Läser man vetenskapliga rapporter så framgår att varg är smittad av både echinococcus granulosus och multilocularis i våra grannländer Polen, Litauen. Lettland, Estland och Ryssland. I Finland är granulosussmitta utbredd i vissa områden. Detta innebär att varg när som helst kan föra smitten till Sverige. Ett citat från rapporten ”ECHINOCOCCOSIS IN THE WILD CANIDS IN LATVIA”: ”The objective of this research was to provide first data of Echinococcus spp. in canids in Latvia; their intensity and extensity of invasion. 34 wolves, 45 foxes and 19 raccoon dogs were examined according to conventional helminthological methods. Both Echinococcus species known in Europe – E.multilocularis and E.granulosus – have beenfound in Latvia. E. multilocularis has been found in fox, wolf and raccoon dog populations and E.granulosus in the wolf population”. Författare är G. BAGRADE 1,2 & J. OZOLIŅŠ2

Bor du i ett vargrevir så skall du inte ta med dig barn i skogen, inte plocka bär, svamp eller annat till dess att myndigheterna har kontrollerat reviret i fråga angående granulosussmitta. Du kan läsa mera på länken http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Nyheter/Veterinar-varnar-for-bandmask-pa-varg/

Svenska myndigheter är tyvärr starkt politiserade och så fort rovdjur är inblandade så måste man kallt räkna med att deras information är tillrättalagd för att inte strida mot aktuell rovdjurspolitik.

Du får acceptera att ägaren till en skogsmark också äger rätt att bruka sin mark utan att du är i vägen. Exempelvis får man inte bryta friska kvistar eller grenar eller träna hundar på annans mark. Vill du kunna röra dig friare så är lösningen att köpa dig en skogsfastighet. Du må tycka det är trist att inte fullt ut kunna utnyttja andras egendom som om det vore din egen, men sådan är nu lagen. Och var noga med att allt du berättar för barnen är sant.

106. Frilevande varg smittar ned naturen

2010-04-23 15:46

"Vargar som är infekterade av dvärgbandmask kan ha tiotusentals maskar i tarmen"

Hotet från dvärgbandmask om man nu ska lita på SLU är från smuggelhundar, mårdhundar inte ett ord nämns i deras artiklar om varg även om den kan vara bärare. Av det drar i alla fall jag den slutsatsen att hotet är betydligt större från dessa två individer:
http://www.slu.se/?id=296
http://www2.slu.se/press/2008/mardhund/mardhund_svenskny.pdf
http://www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/pdf/faunaochflora_08_2_DAISIE.pdf

Ja du det finns många zoonoser och många av dem sprid av våra tamdjur och husdjur. Så varför denna panik över vargen när det finns betydligt större hot från annat håll?

Sen en fundering hur ska man veta när det är ok att använda sig av allemansrätten om inte de jägare som jagar upplyser allmänheten om när och var dom jagar. Joda jag vet att det finns dom som gör det men inte på långa vägar tillräckligt bra!

Sedan som en liten upplysning så bor jag mitt i skogen så under jakttid har jag inte rätt att sticka ut näsan menar du, jag är omringad av jaktmarker. Dom som jagar här kör upp på lagårdsbacken i mellan åt för att leta efter sina bortsprungna drevhundar. Vad skulle hända om mina hundar blev attackerade eller attackerar dessa hundar då dom kommer in på mina hundars revir? Jag har både små hundar och stora så skadorna kan bli åt båda håll. Har haft hardreven gått över min tomt men i dessa fall gäller väll inte ägande rätten?

Och hur skyddar man sig på allmän väg som går genom jaktmarker vet flera tillfällen då jägare har skjutit farligt nära allmänväg och vid ett tillfälle skjutit på en älgkalv som sedan visade sig vara en större grindstolpe av sten placerad inte mer än 2 meter från allmänväg!

Joda det kan du ha rätt i att jag inte är påläst i alla lagar och paragrafer och jag kan inte allt om sjukdomar och dess spridning heller men men det är jag ju inte ensam om!

Än så länge har jag inte tagit lagen i egna händer heller som tydligen flera i jägarkåren gör genom tjuvjakt och illegala fällor och hot mot så kallade vargkramare det är kanske dags att rensa upp i sina egna led oxså! Så kanske allmänheten tyckte att ni var seriösare!

Där hänvisar jag åter till SLU:
http://www.slu.se/?ID=135&Nyheter_id=12241
http://www.slu.se/?id=551&puff=359
http://www.slu.se/?id=657

Ursäkta mitt klumpiga sätt att uttrycka mig, men tyckte att domstol var en myndighet!

Tycker att jakt ska fortsätta att förekomma i Sverige men då på ett rätt och riktigt sätt. Jakt är ingen rättighet utan en förmån som man ska vara rädd om och därför upp till kamp ni seriösa jägare och rens i era led!

Wilsons matte:
Har full förståelse över att man kan vräka ur sig saker i affekt!
Men ska man sitta som moderator på ett forum måste man vara konsekvent så det ligger ett större ansvar på dessa än oss debattörer!

105. Mikael Lindbom - inugamis: Frilevande varg smittar ned naturen

2010-04-23 14:02

Vill du ha en skog där du kan gå ut när du vill så har du, som alla andra, att köpa dig en skog. Äger du ingen skog så ger allemansrätten dig rätt att vistas i annans skog såvida du inte är till förfång för eller till hinder för ägaren. Detta innebär att du får inte störa jakt, skogsavverkning eller annat som skogsägaren håller på med. Grundlagen ger dig inte rätt att gå in i en fabrik vare sig du kan bli skadad eller inte, du har inte rätt att gå in på annans tomt, du har inte rätt att störa en skogsägare i hans användande av sin skog. Lär dig vad äganderätt är, en grundpelare i mänskliga rättigheter.
Fästing finns på de flesta djur och även på människor, det är inte rådjuren som exklusivt sprider fästing, detta är enbart Rovdjursföreningens favoritlögn. Fästing sprider flera sjukdomar som drabbar människor, vanliga är borrelia, fästingfeber, harpest och TBE, mot borrelia, fästingfeber och harpest finns antibiotika och mot TBE kan man vaccinera sig, dessutom finns medel att smörja sig med som gör att man slipper få fästing.
Varg sprider farliga, även obotliga och dödliga parasiter och sjukdomar.
Vargar som är infekterade av dvärgbandmask kan ha tiotusentals maskar i tarmen som var och en släpper ut tusentals ägg så små att man inte kan se dem med blotta ögat. När vargdyngan efter ett tag torkar så sprids dessa miljoner av ägg i omgivningen, de hamnar på gräs, blad, buskar, bär, i pälsen på andra djur som katter och hundar, på människors hud och kläder.
Får du i dig ett enda av dessa små osynliga ägg så kan du drabbas av cystic eller alveolar hydatid beroende på om smittan kom från masken echinococcus granulosus eller multilocularis. Cystic hydatid kan i många fall botas genom långvarig och mycket kostbar medicinsk behandling samt kirurgiska ingrepp. Detta kallar Jordbruksverket ”lättbehandlad”! Alveolar hydatid är en i allmänhet obotlig och dödlig sjukdom där döendet kan sträcka sig över flera år. För båda maskarna gäller att det i början är ”tysta” sjukdomar och det kan gå mer än 10 år innan du får en diagnos. I en av dvärgbandmask infekterad natur kan du glömma all scoutverksamhet, ingen människa med lite vett i skallen tar ut barn i en sådan skog.
Att jämföra de sjukdomar som fästing (inte rådjur) sprider med de sjukdomar och parasiter som sprids av varg visar på en nästan bottenlös okunskap eller ideologisk blindhet. Mot svininfluensa och fågelinfluensor vidtar samhället omfattande skyddsåtgärder, om risk för dödliga smittsamma sjukdomar så ingår det även att döda de smittospridande djuren.
Att myndigheter skulle äga rätt att tolka lagar är en alldeles ny tanke, riksdagen stiftar lagar och domstolar tolkar lagar.
Jag tycker du är olämplig som scoutledare men tänker du fortsätta så vill jag uppmana dig att studera äganderätt, lagstiftning, zoonoser med mera innan du lär barnen flera sådana stolligheter du har gett prov på i ditt inlägg.

104. inugamis

2010-04-23 14:02

Inugamis, visste du inte att "dödshjälp" bygger på den "fria viljan", något som man får bestämma själv över. Tjafsa inte med moderatorn, tjafsa med mig istället. Inugamis, jag säger det igen. Myndigheterna har hanterat återetableringen av varg på ett otroligt fräckt och oförberett vis för svenska folket. Detta gagnar inte acceptans av vargen. Jag älskar hundar,hatar ingen natur. Om ett så farligt djur som vargen skall finnas då krävs ärlighet, uppbackning, upplysningar, kunskap.mm. för tamdjursägare.
Ingen har nytta av mörkläggning av vargens betende, detta gagnar inte vargen. Det finns inte någon hundägare som vill få sin hund tagen av varg. Skall vi ha mycket varg i sverige kommer det att bli många konfliktsituationer. Där behövs både du och jag i debatten. Vill man att varg skall accepteras, då måste man förstå och sätta sig in i situationen för de som drabbas av den, försöka hjälpa och förstå de drabbades situation. Angående fästingar, med den globala uppvärmingen kommer fästingar att öka. Ha det gott, Inugamis.

103. Ragnar Hermansson

2010-04-23 09:36

Ragnar Hermansson:
"vargen dessutom sprider för människor och djur livsfarliga parasiter"

Skulle Vargen vara värre än nått annat djur på att sprida parasiter?

Ska vi sätta alla rådjur i hägn oxså, med tanke på den ökning av fästingar till följd av exlotionen av rådjursstammen under 80-90talet och kanske hindra flyttfåglar att komma till sverige då dom kan ha med sig salmonella b.l.a.
Och förbjuda alla människor i Sverige att åka på utlands semester m.m

Det finns ju betydlig myket farligare saker än våra stora rovdjur i Sverige.

Vilka äger rätt att vistas i skog och mark under perioden Augusti-januari?
Ska man våga låta sina och andras barn (är scoutledare) gå ut i skogen under den perioden med tanke p.g.a alla vådaskjutningar? Hänvisar här till Ragnar Hermansson inlägg: Grundlagen 1 kap. 2§

Ja man kan välja skälv hur man ska tolka lagen i en debatt men i slut ändan så är det myndigheterna som äger tolkningsrätten!

Jag anser mig ha lika stor rätt till naturen som någon annan, och har valt att bosätta mig på landet, är med andra ord ingen Stockholmare och kommer aldrig att bli det.

Wilsons matte:

Det som debatten handlar om är Vargens rätt i vår natur, min kommentar var att människan förgriper sig mer på sin omgivning än vad något av rovdjuren har gjort. Det innebär inte att jag har svar på alla miljöfrågor men jag försöker dra mitt strå till stacken. Det kan ju i många ögon ses som konstgjord andning men jag har fortfarande hopp om mänskligheten. Den intelligenta människan måste ju kunna använda sin intelligens.

"Redaktionell kommentar:
Jag tolkade inte ”dödshjälp” personligt. Menade hon inte djurarter?"
Så d.. trodde jag inte en moderator kunde vara...

"Ja men inugamis, begär dödshjälp då så att du lever upp till din åsikt. Annars tror jag dig inte. Du pratar strunt."

Kan inte du som moderator förklara hur du får "Du" till djur arter!

Mvh Inugamis (Mikael Lindbom)

102. Jimmy

2010-04-22 15:53

Till Jimmy, jag uppmanar ingen, det var ett svar på tal. Dödshjälp är något som man får bestämma över alldeles själv men inte flertalet av våra svenska hundar då varg kommer.
Det omnämnda är inte ens tillåtet i sverige! Kanske Inugamis (eller varför inte jag själv för att vara artig) kan bosätta sig på månen istället för att klaga på andra människors näringar och existensiella behov.

101. inugamis

2010-04-22 15:52

Inugamis,vad jag menar är att jorden är överbefolkat och att befolkningsökningen är ett jättestort problem för världen.Hur skall man lösa efterfrågan på mat,utrymme mm.Man kan inte "skälla på" att andra människor lever och finns till,alla har rätt till liv med samma rättigheter och rätt att leva och verka på jorden.När du debatterar så verkar det som om du glömmer bort att du själv är en människa.Bara genom att tex jag själv finns till så tär jag på naturen genom mitt levnadssätt, även jag själv deltar i allt det som ett modernt samhällsystemet omfattar.
Det svåra i dagens samhälle är att man inte kan välja bort bilåkande som exempel.Om man skulle leva miljövänligt då skulle man odla allt själv och tillverka alla grejor som man behöver av de matreal som finns nära i naturen.Typ sin egen mattallrik av trä,sticka sina egna tröjor av ullen som fåren ger osv.Och aldrig komma i kontakt med pengar eller ekonomiskt tänkande.Jag är också människa och jag tär.
De flesta försöker lösa världens miljöproblem och kanske kan man göra det genom att leva så miljövänligt som möjligt.Själv är jag inte stolt över att vara människa men finns till ändå,förstår du bättre nu då?Jag har avstått att skaffa barn tex,med tanke på att jag tror att framtiden kommer att vara ett skräckscenario med krig om utrymme,kamp om mat,miljö,miljöflyktingar mm.Man finns helt enkelt till och vill man vara med och rädda miljön då måste man lösa problemen för alla människor inte bara sina egna problem.
Försöka komma med lösningar.Jag och du och alla vill finnas till därför att vi har ett liv,men drömmen är ju att man skall leva det så miljövänligt som det bara går trots moderna tider.Om du uppfattat mig fel så kan du ju fråga hur jag tänker.För mig är kärlek och respekt mellan människor viktig och en drivkraft.Inugamis i debatter blir det mycket filosofi.

100. Jimmy

2010-04-22 14:15

Till Jimmy, jag uppmanar ingen, det var ett svar på tal. Dödshjälp är något som man får bestämma över alldeles själv men inte flertalet av våra svenska hundar då varg kommer.

99. Debattspråk

2010-04-22 13:17

Redaktionen brukar ofta ondgöra sig över naturvännernas åsikter och censurera friskt.
Men när Wilsons matte uppmanar "Inugamis" att ansöka om dödshjälp, då censureras det inte.
Att önska livet ur någon är liktydigt med hot.

Redaktionell kommentar:
Jag tolkade inte ”dödshjälp” personligt. Menade hon inte djurarter?
Jag har tagit bort namnet du angav och skrev istället ”Wilsons matte”, som är hennes signatur. Nästa gång du försöker avslöja vem som ligger bakom en anonym signatur åker du ut för gott. OBS! Det är inget hot...
Anders Ljung, Jakt & Jägare


98. Fotografen, utmärkt att ta bort fredning av rovdjur.

2010-04-22 09:09

Åberg, du hänvisar till min "tolkning" av lagen. Vilken tolkning då? Jag uppmanade dig att fundera över hur fredning av stora rovdjur går ihop med grundlagens text om "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara GRUNDLÄGGANDE MÅL för den offentliga verksamheten. Det skall SÄRSKILT åligga det allmänna att TRYGGA RÄTTEN till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och TRYGGHET".
Sedan säger du "Dessutom har jag aldrig sagt att stora rovdjur skall fredas, ..". Är det så att du menar att de stora rovdjuren INTE skall fredas, ja, då är vi helt överens, jag måste ha missuppfattat dina tidigare inlägg. Tag bort fredningen av alla stora rovdjur och många stora problem är lösta. I detta håller jag med fotografen.

97. Ett gott skratt förlänger livet!

2010-04-21 23:26

Jägarhustruns inlägg tar verkligen priset vad gäller frånvaro av fakta - LOL. Vad gäller tex cykelhjälmar finns ju redan en lag (http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Trafikregler--vagmarken-for-cyklister/Lagen-om-cykelhjalm/?WT.ac=Säkerhet/Ext./Lag om cykelhjälm (Transportstyrelsen)) men det är klart skjuter man hundar så är man väl inte så noga med annat heller. Så vilka av Jägarhustrus andra påståenden är sanna?
Och sluta med de nazistiska anslagen -dessa, om inte något annat, visar från vilket håll dessa inlägg skrivs. Denna typ av argument innebär sannerligen inte att trovärdigheten ökar. Men som tidigare sagt, där ekosofin går in, där går vettet ut!

96. Veckans jourhavande ekosof

2010-04-21 23:25

om man inte kan bidra med annat en en hel insändare i form av ett, dessutom dåligt underbyggt, citat så bör man nog fundera över om man är kompetent nog att ansvara för jourtjänsten (=att på den ekosofiska rörelsens uppdrag bevaka JoJ och skriva mindre genomtänkta insändare).

95. Ragnar Hermansson

2010-04-21 13:29

Med din tolkning av texten skulle alla djur som på något sätt kan vara farliga för människor utrotas.
Då blev det nog inte många kvar och det farligaste djuret är ju utan tvivel människan själv....
Du är ute cyklar i mörkret nu, Ragnar.
Dessutom har jag aldrig sagt att stora rovdjur skall fredas, tvärtom anser jag att vi måste bedriva jakt på dom, så att dom inte blir för många och för att dom skall behålla sin rädsla för människor.
Kanske skulle Sverige behöva en konstitutionsdomstol, men då i första hand för se till att mänsklig girighet inte går på tvärs med grundlagen.

94. "Skam den som ger sig"....

2010-04-21 13:29

Har en viss förhoppning om att samtliga "vargkramaramatörer" skall
vakna upp och ansluta sig verklighet de också...fast...jag har mina tvivel....."sovit under en gran"...
suck....

93. jägarhustru

2010-04-21 10:36

Jägarhustru har erkänt att inom hennes familj begår de brott mot djurskyddslagen.Som förmildrande omständigheter till den makabra inställningen är att hon "tror"att så gör jägare.Jag anser att hennes anklagelse är alvarlig mot kåren.Man får inte avliva sin hund själv om man inte har utbildning för detta.Man har rätt att ta ställning i rovdjursfrågor i demokratins namn.Jag brukar säga att samhället stagnerar utan åsikter,och man skall inte hata en människa,men man kan hata en åsikt.Och djurens väl och ve måste alltid komma före människans behov.Dansa med vargar,så som det ser ut i sverige angående samhällsutvecklingen och befolkningsmängden så anser jag att det inte kan bli en bra tillvaro för varg.Det är aldeles för tätbebyggt.Vargen kommer att jagas,fotograferas,förföljas av nyfikna,det är trafikfaror med stort vägnät.Det är mycket buller och artificiell belysning.Vargen mår inte bra i sådan miljö,den störs för mycket.Det är bättre för den att inte födas till allt elände.Många arter har utrotats och håller på att utrotas,obalans råder.Men till och med du pratar om kommande generationer.Skaffa inga barn så bidrar du till en bättre värld.Du är väl som alla andra och skrävlar om vad människor bör göra och inte göra för att behaga din uppfattning om hur världen skall formas och utvecklas.Men att offra något av din egen tillvaro,det kommer du nog inte att göra.Skaffa inga barn då lever du upp till dina åsikter och då skall jag respektera dem.

92. Grundlagen skyddar människors rätt

2010-04-21 10:01

inugamis och fotografen kan ju fundera över hur det att freda stora livsfarliga rovdjur, av vilka vargen dessutom sprider för människor och djur livsfarliga parasiter, är förenligt med exempelvis "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet".
Sedan bör ni fundera över varför det heter "mänskliga rättigheter" men djurskydd? Svaret är att båda sakerna är något som människor utövar. Arter har inga rättigheter varav följer att varg inte har några rättigheter.
Och fotografen och inugamis: När ni invänder mot något i mina inlägg, snälla invänd mot vad jag skriver och inte mot något ni själva tycker är enklare att invända mot. Ni förstår om ni läser era inlägg omigen, hoppas jag. Då inser ni att skall vi ha varg i Sverige så skall den inte bära på farliga parasiter/sjukdomar samt hållas i hägn.
Sverige är i skriande behov av en konstitutionsdomstol med makt att tillse att alla lagar är förenliga med grundlagen.

91. "Jägarhustru"

2010-04-21 01:17

Ja "jägarhustru"... ibland undrar man vilka som i själva verket är "stadsbor". De som påstår sig vara landsbygdsjägare och vildmarksmän på detta forum verkar ju lida av en i det närmaste sjuklig rädsla för de djur som de råkar bo granne med. Vargen är den store satan och inte nog med det! Han sprider av ren illvilja bandmaskar som inom en snar framtid kommer att ta kål på alla oskyldiga bärplockare. Flera här borde kanske överväga att flytta till Stockholm. Där kan ju myndigheterna garantera en trygg och säker framtid, helt fri från alla störande naturliga inslag. Det finns ju skjutbanor på Grönalund, så vapenintresset kan ju hållas vid liv.

Jag har i tidigare så kallade diskussioner försökt argumentera för vikten av biologisk mångfald på J&J:s forum, men har upptäckt att all vetenskaplig kunskap som uppstått efter ca 1850 döms ut som rent nonsens. Att överhuvudtaget nämna frågor som biologisk mångfald, respekt för alla arters rätt att existera, vår gemensamma skyldighet att överlämna en planet värd namnet till kommande generationer e t c, leder till omedelbar idiotförklaring. Men skam den som ger sig.

Tack i alla fall "jägarhustru", inugamis och dalle... och andra, för att ni försöker. Det är glädjande att ta del av det ni skriver. Och Anders Åberg... du balanserar dina inlägg bra och jag förstår din synpunkt när du skriver att vi bör skynda långsamt med att återfå en livskraftig vargstam, även om jag personligen tycker du är lite väl försiktig.

90. Ragnar Hermansson

2010-04-21 01:16

Jag hittade heller inget om människors rätt att utrota djurarter och det är nog uppenbart för dom flesta att den texten inte är tillämpbar på vargfrågan.
Tyvärr kan man konstatera att överheten i stort sett skiter i den texten även på dom områden där den är tillämpbar.
För alla hemlösa, arbetsskadade, utförsäkrade och boende i förortsgetton måste den framstå som ett rent hån.

89. Fredde

2010-04-21 01:16

jag ber om ursäkt om du skulle uppfatta mitt svar som ett påhugg på dig så var det inte meningen.Men jag har valt att stå utanför tillsvidare av olika orsaker.Men det är som du själv skriver dom är starka och lobbar för bönderna.Denna debatten gav jag mig in i som djurägare men är också jägare ut i fingerspetsarna både i sverige och utomlands.Men som skrivet, bevarandesidan har ju en del idag ganska urholkade argument i sina debatter det enda dom har att komma med är jägare hit och jägare dit.Men frågan är hur många av dessa personer som verkligen har sett en varg eller ens sett vad den kan göra för skada i tex en fårbesättning eller ett fäbodbruk med tamdjur förutom på bild?Som exempel kan nämnas att mina får gick en hel sommar med björn omkring sig utan ett enda angrepp, men när vargen kom började också problemen.Men som brukligt från bevarandesidan när argumenten tryter då haglar påhoppen dess mer.Läs bara jägarhustruns tunna argument och sedan påhoppen.

88. Grundlagen 1 kap. 2§

2010-04-21 01:15

Ragnar Hermansson:

Och hur menar du att den lagen kan användas i vargdebaten? Kanske ska använda den när jag vill kunna gå ut i skog och mark under jakttid för att känna mig trygg vid bär och svampplockning då fler blir vådaskjutna än rovdjursskadade!

Men jag är dock inte jaktmotståndare men att rättfärdiga jakt eller utrotning av ett vilt pga de argument som tas upp här kommer jag aldrig ställa mig bakom! Det är ju rent egoistiska argument!

87. jägarhustru

2010-04-20 17:34

Jägarhustru. för att licenspliktiga vapen skall få användas vid obs! nödslakt (exempel rovdjursskadad hund) måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen för jakt eller avlivning av djur. Man får inte använda vapen som man har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning. Det låter på dig som om du bor i Vilda västern. Du beskriver något olagligt i alla fall.

86. Grundlagen 1 kap. 2§

2010-04-20 16:48

Eftersom såväl fotografen som dmv synes vara helt okunniga om svensk lagstiftning så citerar jag rubricerad lag: "2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer."
Hittar ni något om VARGARS rättigheter? Läs noga och eftertänksamt, detta är en för oss medborgare viktig paragraf.

85. inugamis

2010-04-20 16:46

Inugamis, jag framhäver inte min säkerhet som det viktigaste. Det är tamdjurens säkerhet som hotas. Du missuppfatar väldigt mycket. Du klagar på andra människors existens men verka glömma bort att du själv är en människa som tar upp en plats på jorden. Ge pekpinnar till andra kan du utan att förstå deras situation.

84. Jägarhustru....

2010-04-20 16:46

BYT karl o flytta in till stan! Du behöver nog lite miljöombyte o vila upp dig ett tag...få andas...

83. jägarhustru

2010-04-20 15:59

Jägarhustru, vad fasiken är det för ett monster till karl du lever med. Det du beskriver är ju fruktansvärt. Det du omnämnt i din skrivelse bör beaktas av djurskyddet. Att avliva sin hund på egen hand utan kunskap om ifall man utsätter hunden för onödigt lidande är ett brott. Endast veterinär får avliva hund som har behörighet. Du som medmänniska som sett det som du påstår i din kommentar blir medskyldig eftersom du inte vidtagit åtgärder mot djurplågeriet.

82. Vargar ska ha rättigheter!

2010-04-20 15:29

Wilsons matte: "Ja men inugamis, begär dödshjälp då så att du lever upp till din åsikt. Annars tror jag dig inte. Du pratar strunt."
Orkar inte bemöda mig med ett svar då jag inte tror du kommer att förstå i alla fall!

Ragnar Hermansson: "inugamis ljuger" om vadå???

"Rättigheter delas ut av människor med makt över andra människor och rättigheter är endast något som människor kan ha. Arter kan således inte ha rättigheter.
Enligt svensk grundlag har jag rätt att leva i fred och säkerhet. Detta kräver att inga frilevande vargar finns i min omgivning. Samhället är skyldigt att vidta de åtgärder de kan för att jag inte skall utsättas för fysisk fara eller riskera drabbas av sjukdomar."

Så du anser att varg är det största hotet mot din säkerhet eller ett så allvarligt hot så dom måste låsas in? Då tycker jag du ska söka hjälp mot din fobi istället!

Varför är det bara människan som ska ha rättigheter och hur menar du? Har övriga arter inte existensberättigande om vissa människor tycker det!

81. Ragnar Hermansson!

2010-04-20 15:28

Det var nog det sämsta argumentet mot vargen jag hört hittills! "Samhället är skyldig att..." Då borde kanske samhället börja med att förbjuda cigaretter, införa cykelhjälmstvång, plocka bort kaffebröd, smör och godis från butikshyllorna, demontera Sveriges bilpark...Det mesta i ett modernt samhälle är farligt. Strålning från mobiltelefoner och elapparater, maten vi äter, fordonen vi framför... Men, när myndigheterna vill förbjuda något sånt då kallas det för "förmynderi" och "storebrorsmentalitet", helt plötsligt. Männsikan väljer vad hon vill skydda sig mot och låter samhället ta smällen när det de INTE skyddat sig mot visar resultat. Och vargen har visst rättigheter, precis som homosexuella, utlänningar eller för den delen; kvinnor, men vissa människor väljer att sätta sig på höga hästar och tar sig rätten att frånta vissa varelser sina rättigheter. DET är något helt annat, som praktiserades av bla; Hitler...

80. Dansar med vargar

2010-04-20 15:28

Du har nog alldelas rätt i det, men vad de än tror så är jag så långt från "en Stockholmare" som man kan komma. Jag vet inte ens var i Stockholm Östermalm ligger.
Jag bor i skogen med djur och barn. Jag lever i naturen, älskar naturen, respekterar naturen. Det kanske är "de" som är stadsbor, som inte kan uppskatta jorden vi lever på som den är? I alla fall BORDE de kanske flytta till stan, eftersom skogen och naturen verkar vara en källa till hat och stress för dem. Vad tror du?

79. inugamis

2010-04-20 15:28

Tror du har helt rätt i det du skriver och Ragnar Hermanssons häpnadsväckande okunniga svar förtjänar bara ett stort gapskratt.
Dock finns det flera parametrar att väga in när det gäller vargen.
Dess effekt på bytesdjur som tappat förmågan att försvara sig mot varg, den tar tamdjur, den börjar själv bli orädd och skulle kunna bli farlig för människor och många boende i vargreviren upplever en försämrad livskvalite på grund av den.
Man kan inte bara strunta i allt detta för att till varje pris få en stark vargstam.
Jag tror att vi under ganska lång tid måste hålla efter vargen hårt.
Orädda individer måste tas bort kontinuerligt och i områden med svag älgstam kan vi nog inte ha särskilt många vargar än på länge.
För att motverka gendriften och inaveln så måste det kanske bli utplantering då och då, men antalet vargar kan nog inte öka utan stora problem bäde bland människor och i naturen.

78. Varg kan inte ha någon rättighet

2010-04-20 14:44

inugamis ljuger genom att lägga ord i min mun jag aldrig sagt, till exempel har jag inte sagt att utveckling inte existerar. Vad jag ifrågasatte var om utveckling kan visas vara nödvändig, och i så fall varför?
Rättigheter delas ut av människor med makt över andra människor och rättigheter är endast något som människor kan ha. Arter kan således inte ha rättigheter.
Enligt svensk grundlag har jag rätt att leva i fred och säkerhet. Detta kräver att inga frilevande vargar finns i min omgivning. Samhället är skyldigt att vidta de åtgärder de kan för att jag inte skall utsättas för fysisk fara eller riskera drabbas av sjukdomar.

77. Tyvärr...

2010-04-20 14:44

...är det nog så att det inte är ett fåtal jakthundar som avlivas av sina egna ägare, utan det stora flertalet. Jag baserar inte mitt påstående enbart på erfarenheterna av "min egen" jägare här hemma. Det verkar mest som att en jakthund bara är en "familjemedlem" om den jagar bra, är dubbelchampion, eller blir tagen av varg.Då står jägaren där i tidningen med ett bedrövat ansiktsuttryck och beskriver ingående hur hemskt det var att förlora lilla Fido. I själva verket skulle hunden kanske avlivas av husse inom kort. Är hunden framgångsrik inom jakten är nog sorgen mer äkta. Min karl avlar inte fram sina egna hundar, han köper dem som valpar. Jagar de inte till belåtenhet så får de en kula i huvudet. Jag och barnen saknar fortfarande vår förra hund...Min karl är inte ensam om detta tillvägagångssätt. Om det ändå vore så! Jag lever i en jägarsläkt och en jägarbygd. Jag hör snacket även från utsocknes jägare. Jag vet hur det går till. Detta är gängse praxis. Hur många jakthundar föds i Sverige? Hur många aktiva jägare har landet? Och var tar mellanskillnaden i antalet hundar vägen? En handfull eller två tas av vargar. Resten då? Kommentarer som "hoppas vargen tar jycken så får man ut dubbelt så mycket som på försäkringen" kanske vore något att skriva i tidningen om.
Och det är inte min karl som har sagt så, kom i håg det.
Vad gäller"negativa möten med varg", så är jag väl inte så kortsynt och småsint att jag skulle döma ut en hel ras pga en händelse?? Min älsklingskatt blev förmodligen tagen av ett lo eller en räv. Inte hatar jag lokatter eller rävar för det. Om mitt barn blir påkört av en bil ska jag gå runt och sabotera bilar av den anledningen? Eller kanske hata karlar, om det nu var en man som körde bilen? Det ÄR sorgligt att mista ett djur, jag har själv mist husdjur, de flesta pga att jag valt att leva ihop med en jägare.( De andra fick chansen att dö av ålderdom) Men, någonstans kan jag känna att man får räkna med att mista sina djur, på ett eller annat sätt, och klarar man inte den smällen kanske man bör leva utan djur (eller jägare) Kan man inte med hur naturen fungerar kanske man ska bo i stan och köpa sitt kött inplastat på ICA.
Inugamis har rätt; naturen sköter sig bäst utan mänsklig inblandning. Jägare skjuter friska, starka exemplar, för nöje och för trofeér, och förstör på sikt stammarna. Det är andra gången på några hundra år som älgstammen ligger risigt till och det är inte på grund av något annat rovdjur än människan. Det är dags för oss att lära oss att leva MED naturen inte mot den. Som jägare är du överflödig i ekvationen. Därmed inte sagt att du inte får jaga, men gör det med respekt. Förstör inte.

76. Wilsons minne

2010-04-20 14:44

Ja men inugamis, begär dödshjälp då så att du lever upp till din åsikt. Annars tror jag dig inte. Du pratar strunt.

75. Drabbad fårägare

2010-04-20 14:41

Varför jag just skrev till dig var pga din signatur "... fårägare". Antog då att du kanske var med i LRF eller liknande organ.

74. Drabbad fårägare

2010-04-20 14:41

Vad jag menar är att jägare är väldigt ensamma i debatten. Däremot är vi jägare väldigt duktiga på att tala om att Fäbodrift och djurhållning är omöjlig med mycket rovdjur. Men detta är något LRF och branchorganisationer runt detta ska framföra. Men i regel är det tyst från LRF. Varför? Ser inte LRF några problem med rovdjur för sina medlemmar? Alltså, fler måste komma fram i debatten. Idag är det vanligaste argumentet från bevarande sidan att jägare vill skjuta alla älgar själva. Men det argumentet kan du ju inte säga till LRF eller hur? Men då måste ju också LRF och andra organisationer vara med aktivt i debatten om de nu anser att det är problem. Just LRF brukar ju räknas som den starkaste lobbyorganisationen i Sverige. Men det kan ju faktiskt vara en uttalad strategi från LRF att inte medverka i rovdjurdebatten aktivt.

73. Naturen har rättigheter!

2010-04-20 14:19

Wilsons matte: Det största hotet mot de hotade arterna torde vara människan inte vargen.

Ragnar Hermansson:"Mer än 99 % av alla arter som uppstått på jorden har dött ut" . Kan det vara så att dessa djur utvecklats eller tror du på skapelseberättelsen i bibeln?

"Jämför haj. Uppskattad medellivslängd för arter är 5 miljoner år, ingen ursprunglig art lever kvar."

Om inte det är utveckling så vad?

Och det finns eller har aldrig funnits en art som har orsaka så många artutrotningar, vart ska det sluta?
Aldrig tidigare har en art försökt fatta ett beslut att utrota en annan som nu vissa människor vill göra!

Vad är att vara mänsklig, är det att se till sina egna intressen med andra ord att vara egoistisk?

72. Varg har inga rättigheter, människor har rättigheter

2010-04-20 13:47

Citat inugamis "Livet på jorden klarade sig utan mänskliga jägares beskattning i över tre miljarder år och skulle säkert klara några miljarder till".
Vad menar inugamis? Mer än 99 % av alla arter som uppstått på jorden har dött ut och det innan det fanns människor! Om du kallar det att "klara sig" så kan jag inte förstå varför vi inte skulle kunna utrota även vargen. Lär väl knappast göra något från eller till med tanke på alla de miljoner arter som redan har dött ut.
Citat "Om inget urval där bara de bäst lämpade fortplantar sig sker, sker heller ingen utveckling av arten". Vad har du för belägg för detta och varför skall en art utvecklas? Jämför haj. Uppskattad medellivslängd för arter är 5 miljoner år, ingen ursprunglig art lever kvar. Så tyvärr, Petters skrivelse är enligt min åsikt svammel.

71. Hotade arter

2010-04-20 13:47

Det finns ju så många hotade arter, rödlistade i vår natur som är beroende av beteshävd, fåglar, fjärilar, insekter, flora och fauna. Vargen är ett hot mot öppna landskap.

70. Citat!

2010-04-20 10:57

Måste få citera en kamrat:

Givetvis behöver INGA naturliga viltstammar beskattas för sin egen skull. Det är klart att det alltid känns bra att hävda att det man gör har något högre mål och inte bara är för sin egen skull, men det där är faktiskt inte sant.

Livet på jorden klarade sig utan mänskliga jägares beskattning i över tre miljarder år och skulle säkert klara några miljarder till. Faktum är tvärtom att jakt direkt (men mycket långsamt) motverkar naturlig evolution. Modern jakt är alltför slumpvis för att man ska kunna prata om någon vidare selektion. Om inget urval där bara de bäst lämpade fortplantar sig sker, sker heller ingen utveckling av arten. Om man hårddrar det så är det inte den snabbaste älgen som överlever idag, inte den starkaste, inte den som är bäst på att hitta mat, utan den som har turen att inte komma för nära en jägare under älgjakten. Vad kommer det innebära på några tusen års sikt?

Älgarna är så pass många och har väl troligen så stor genetisk variation att det kommer ta mycket lång tid innan man kan se några skadliga effekter, men för vargen är skräckscenariot redan en realitet. De allra flesta vargar som dör i Sverige dör av jakt (illegal eller laglig) vilket gör att den selektion som faktiskt skulle kunna få bort skadliga gener ur stammen hindras. Dessutom innebär det att ytterligare gener slumpvis försvinner ur den gemensamma genpolen....

Just den här SLUMPMÄSSIGA förlusten av gener (bra eller dåliga) brukar kallas genetisk drift och förekommer i någon mån i alla populationer. Naturligt urval (eller selektion som det också kallas) innebär också att gener försvinner ur genpolen men då är det de gener som är sämst lämpade. Skillnaden är monumental. Naturligt urval skapar individer som hela tiden blir bättre anpassade till miljön de lever i men genetisk drift leder inte till något gott utan kan vara förödande om"fel" gener försvinner. Hänger ni med?

Ju mindre en population blir, ju viktigare faktor blir den genetiska driften. Säg som ett exempel att tio procent i en population bär en viss gen. I en population på tio djur är risken rätt stor att det enda djur som bär den dör av en ren slump, men i en population på 1000 djur är inte risken så stor att just det hundratal som bär genen ska gå åt av en ren slump.

Det man gjort med vargen är alltså att ytterligare förvärra de negativa effekterna av att stammen är så inavlad. Inte nog med att man håller stammen nere och därmed ökar den genetiska driften, man gör det dessutom på ett slumpvis sätt så att man ska vara riktigt säker på att det inte ska vara något positivt med det hela.
"Petter"

69. Fredde

2010-04-20 08:53

varför ska LRF införlivas och andra branchorgan införlivas i denna debatten? Och varför ska jag införliva andra när jag med skattemedel bekostar detta vansinne när det är myndigheternas skyldighet att hjälpa till? Tycker du på allvar att jag ska bekosta denna lekstuga flertalet gånger om, dels genom skattsedeln och sedan via diverse andra organ? Och Ove Sellkull, vilken form av matproduktion bidrar du med i Sverige?

68. matproduktion för människor

2010-04-20 00:46

Calle. Exakt hur påverkas matproduktionen för människor av, låt oss för ett intressant resonemang säga, 500 svenska vargar? Vad är det som inte räcker åt vem? Älgfilé till Calle med jägarkompisar, eller mat åt övriga 8700000 svenskar?

67. kjelle

2010-04-20 00:46

Vissa "snor åt sig" makten och fördärvar människors liv och livsstil,med vilken rätt.Med lite skadeersättningar köper de sig fria och tystar ned de hemskheter våra svenska hundar och tamdjur får genomlida.

66. Vargfanatiker!

2010-04-18 23:00

De flesta av dom bor i städer. Och de har varken gott eller ont av varg,så varför ska denna lilla minoritet få sin röst hörd över huvet taget? Det måste ju vara vi skogsägare, fäbodsägare, tamboskapsägare, renägare och jägare som ska styra denna fråga! Inte forskare och andra fanatiker och jaktmotståndare. Nej in med vargen i hägn, eller skjut bort hela skiten!

65. Drabbad fårägare

2010-04-18 10:10

Men var är LRF och dina branchorgan i rovdjursdebatten?

64. Tack.....

2010-04-18 09:05

drabbad fårägare, jag hoppas att det är många som tittar på din länk.
Vargattackerna i dina filmer visar vad exv.samerna har att vänta sig,vad viltstammarna på Kinnekulle,Halle/Hunneberg, Småländska höglandet,Skåne har att se fram emot. Liberg pratar nu i termer om 400-800 vargar, import och flyttning. Vargkramarkompaniet marknadsför en vargstam på flera tusen vargar. Svenska Jägareförbundet accepterar högst två vargföryngringar i VARJE län, en ren chimär för att behålla det statliga anslaget. Vart ska importerade vargar flyttas? Till fjällen går det inte, de vargar som kommer dit skjuts obönhörligt ned av samerna med lagligt stöd.Varg som vintertid uppehåller sig i renbeteslandet går samma öde tillmötes. Förutom vargbältet,- var kan det då bli aktuellt att flytta in vargar? -Jo det måste då bli i södra delarna av landet där vilttillgången är god,där större delen av Sveriges boskapsuppfödning sker.
Är det verkligen möjligt att det inte går att stoppa den galenskap som nu sker? Är verkligen Sveriges befolkning så dumma att vi låter oss styras av en handfull vargkramare utan att kraftfullt agera på alla håll,- självklart inte! Här gäller det att i första hand göra ett rätt riksdagsval, misslyckas vi där,- ja men då måste det till andra hårdhäntare metoder för att eliminera
vargstammen. Ett sätt är att i första hand ställa krav på att varg ska hållas i inhägnad, där Liberg och vargkramarmaffian får leka rommen av sig.
Att rösta på oppositionen med Mona Sahlin och Wetterstrand i spetsen är detsamma som att vi accepterar en orimlig vargstam i förhållandet till landets ekonomiska resurser.

63. Jägarhustru

2010-04-18 09:02

Det råder delade meningar om vem/vilka av oss som i denna debatt använder sig av osanningar och propaganda...
Om man nu som du menar inte skall bry sig om att vargen tar hundar för att en och annan hund tas bort för att de inte håller måttet skall vi då även låta bli att bry oss,eller ersätta,får och annan boskap då det i alla fall dödas en massa sådana av människan?Om vargen tar ett barn
skall vi då bry oss? alla vet ju att en hel del föräldrar,som är den som barnet dyrkar,faktiskt gör många barn illa och ibland änvärre...
Sedan skriver jag dig på näsan med en osanning och rena propagandan som du tar till i ditt inlägg och därmed ser vi vilka som använder sig av dylikt...
JRF är inte emot att andra än markägare jagar,BASTA! där är du
precis som i resten av inläggen lååångt uppe i det blå...
Med lite tur slår du skallen i vid landningen,så kanske allt hamnar rätt till slut...

62. Jägarhustrun

2010-04-18 08:58

Jägarhustrun skriver att vissa vill ha "Markägarnas oinskränkta makt".Jag tror det är fråga om att vi vill ha samma rättigheter på landsbygd och i norrland som i övriga Sverige.En privat väg är en privat väg, vare sig den finns på Lidingö,på ett gods i Skåne eller hos skogsbönder i Norrland.Äganderätten gäller (liksom andra lagar)över hela landet.Det är inte så att norr om Dalälven är "Alla Våras Skogar,som vi alla äger som en stor familj".Det privata ägandet upphör inte när du kommer ut på landsbygden till kulturer som har bevarat naturvärden på sina marker.Det är inte bara girigt exploaterad natur man kan äga.

61. Kanske det är dags

2010-04-17 12:44

att damma av våra förfäders gamla "byggningabalken " byggningabalken, BB, en av balkarna i 1734 års lag. BB, som fortfarande gäller, är dock kraftigt reviderad, bl.a. med nya lagar om mark och vatten. Citat "I Byggningabalken i 1734 års lag kan man läsa följande. (Varje helt hemman var skyldig att hålla vargnät, och det var mycket noga beskriven hur detta skulle se ut, till exempel skulle det vare fyra famnar långt och fem alnar högt.
Vid skallgång var alla pliktiga att deltaga med få undantag, som till exempel präst och klockare, och den som inte mötte upp kunna därför straffas.Att man inte fick så mycket varg vid skallgång och skälen till det är en hel annan historia. slut citat.)
Kanske kan vara en lösning ! Och jägarhustru, många var dina kommentarer om vargen och jägare. Jag personligen har aldrig varit (varghatare) är förövrigt markägare,skogsägare,hundägare,hästägare,fårägare och tillika boendes i vargrevir. Men när man hittar sina djur rivna,tagna av varg då är det inget roligt och att sedan bli bemött med nonchalans av myndigheterna då förstår jag vad motståndet till vargen i sverige.Men det är lätt att sitta och tycka, tänka och skriva om detta så heta ämne. Du kan titta på denna länken så kanske du får en bättre inblick.http://www.youtube.com/vargangrepp
Få är dom tamdjursägare som orkar fortsätta efter att deras djur gång efter annan blir angripna av rovdjur, orkar fortsätta med vad dom har gjort i generationer nämligen fädbodbruk. Skulle nog vilja påstå att fädbodbrukarna är mer utrotningshotade än vad vargen är till trotts att fädbodbrukarna gör vad dom kan för att skydda sina djur.Så din rubrik här (Klargöranden tydligen nödvändigt här ) bör du nog tänka igenom lite innan du drar alla över en kam här.Påhopp är det ingen som vinner på eller hur? Så jag skriver som Wilsons matte.
(Jägarhustru, fortsätt att tycka, det är helt ok.)

60. Vargens betende födosök!

2010-04-17 10:18

Vargen kan inte jämföras med andra rovdjur! Dess beteende är unikt då de studerar sitt byte noga innan den slår till! Om bytet är älg, ren eller ett barn spelar ingen roll för vargen! Mina erfarenheter om detta skadedjur bygger på verkliga händelser. Studerar man kyrkoböcker kan man tydligt läsa om vargar som dödat barn i Sverige! Tror ni verkligen att vargens beteende för att söka föda har ändrats? Det spelar ingen roll om det är år 1821 eller 2010. Vargen är och förblir ett skadedjur som kommer att välja sitt byte men man vet aldrig vad den väljer!

59. jägarhustru

2010-04-17 10:17

Min första tanke när jag läste dina kommentarer i början var,en till sådan där människa som vill ha varg och som har skapat sin "vargbild" av att aldrig ha behövt konfronteras med den på nära håll,eller behövt ta ansvar för dess närmanden,en människa som också tillhör gruppen icke markägare!Ser här nu att du säger att ni inte är markägare.Det förklarar din inställning,hör och häpna,jag förstår dig!kanske även du ändrar åsikt en dag och du vet vad som krävs för detta.Ett negativt möte med varg är vad som kan få dig att ändra uppfattning,inga skriverier i världen kan påverka ens åsikter så mycket som praktiska erfarenheter.Många markägare har betalat med sina egna pengar för att äga mark.Det blir lite som att säga till folk att ja du förfogar inte över ditt eget sparkonto på banken,eller jag vill ha tillgång till ditt konto.Angående det där du nämner om att göra om i naturen,det är ju just detta som hänt när man återinför en utrotad art i naturen.Jag tror nämligen på Darwinismen.Jägarhustru,fortsätt att tycka,det är helt ok.

58. Varg och biologisk mångfald

2010-04-17 10:17

Vargens roll som topp-predator i den svenska naturen är starkt överskattad. Vargens vara eller icke vara har inte någon som helst betydelse för svenska naturens biologiska mångfald. Det finns många topp-predatorer och de kan ersätta varandra. Det är inget unikt med vargen i detta hänseende, speciellt i ett ekosystem där människan spelar en viktig roll.

Om vargen skulle försvinna ur den svenska faunan så innebär det inte att vårt ekosystem kollapsar. Märk väl att när vargen och björnen utrotades från Sverige fick fäbod och säterkulturen ett uppsving. Det betydde ett mycket stort uppsving i biologisk mångfald vilket det finns ett antal forskningsrapporter som visar.

Bristen på rovdjur kan göra att växtätare som hjort och älg ökar i antal, med följden att växtarter betas ned och försvinner. Om betesdjur ökar leder kan detta leda till negativa effekter för den biologiska mångfalden. Detta är sant under förutsättning att det inte finns någon annan reglerande faktor. Det var detta misstag man gjorde i Yellowstone nationalpark när man slutade att förvalta växtätarna. Erfarenheterna från Yellowstone vore giltiga även i Sverige om vi fick för oss att först utrota vargen och sedan förbjuda all jakt. Observera att experimentet Yellowstone har vi inte sett slutet av än.

De problem som finns med samexistensen mellan människa och varg kan inte förbättras genom att tillåta vargstammen att öka. Samexistensen har aldrig fungerat någonsin/någonstans såvida inte människan är den som bestämmer toleransnivåerna. Rovdjursangreppen på tamdjur kan inte förhindras genom förebyggande åtgärder. Det finns inget rovdjurssäkert stängsel. Vargen väljer bara det som är enklast att forcera. Angrepp på jakthundar kan inte förhindras med vargpinglor eller skyddsvästar. Det finns även de som föreslår jakt utan frigående hund. Det innebär att vi då även skall anamma det amerikanska systemet. Inget eftersök på skadat vilt!

Slutsats:
Vargen behövs INTE för att upprätthålla biologisk mångfald i det svenska landskapet där vi har lärt oss att reglera klövviltstammarna genom jakt. Det är snarare så att vargstammen måste hållas på en så låg nivå som möjligt för att inte försvåra fäbod och säterkulturen som behövs för att upprätthålla den biologiska mångfalden.

57. jägarhustru

2010-04-17 10:16

du verkar vara inne på den så allmänt rådande mentaliteten att andra ska betala ditt nöje,varför skulle inte markÄGAREN få bestämma vad som ska göras och inte i sin egna skog?
Återigen,om du vill slippa jägare så köp egen skog,din rättighet som kallas allemansrätten innefattar tyvärr inte jakt,tyvärr för din make möjligtvis för han vill ju att man skall kunna jaga ändå.
icke markägare ska få jaga? vad menar din jägare till man med det?
förklara gärna!
och om ni är inne på eran fjärde hund så är det nog du som verkar ha en som avlar med bössan där hemma om jag ska tolka dina punkter rätt?...

56. Klargöranden tydligen nödvändigt här...

2010-04-17 00:15

Eftersom vissa låter sig förblindas av sitt rovdjurshat och därmed uppenbarligen inte kan läsa vad jag skriver, så krävs det klargöranden- igen...
Min karl får gärna jaga. Ni får gärna jaga. Jag skrev tydligt att jag gärna samexisterar med jägare, men kan de inte visa hänsyn så kan de få smaka på sin egen medicin, som omväxling. Jag har heller aldrig påstått att vargen är "gullig" eller ofarlig. Vad jag vänder mig mot är att man far med propaganda och osanningar, p.g.a ren egoism. Det kanske vore något för den breda allmänheten att få veta hur många jakthundar som får en kula i huvudet av sin egen husse, för att han är missnöjd med hur hunden jagar. Ta fram siffror på hur många som dödas och grävs ner av den människa de litar mest på i hela världen och hur många som dödas av varg eller annat rovdjur per år...( vi är väl inne på vår fjärde hund vid det här laget...)
"Rambo"- inlägget var bara ett svar på ett hyfsat vasst inlägg om hästars och hästtjejers "hjärndödhet". Han fick bara tillbaks.
Och om nu markägaren har sådana omfattande rättigheter, så fattar jag inte varför ni inte byter och börjar läsa Svensk Jakt istället? Min karl bytte förbund för att han tycker att även icke markägare ska få jaga, men vissa härinne verkar mera höra till den "andra sidan". Fram för markägarens oinskränkta makt!
Och vissa härinne kanske skulle lyssna till sina egna råd; istället för att bränna så här mycket kraft på att hata rovdjur, skulle samma energi kunna läggas på värre saker, som barnporr, världssvälten eller liknande...
Den som på allvar tror att mångfalden ökar om det inte finns rovdjur tycker jag ska titta på historien om Yellowstones nationalpark, som höll på att förlora alla sina stammar när de plockade ur rovdjuren ur ekvationen. Sjukdomar härjade och de fick åka och hämta in rovdjur, för att rädda stammarna. En sån åsikt visar hur lite man kan om djur och natur.
Rovdjurshatet är bara en modern form av häxjakt. Ren rasism, faktiskt. Människan har en lång historia av att göra om och ändra i naturen, och vi vet ju hur bra det brukar gå..
Uppenbarligen finns det vettigt folk här på sajten, är de sen jägare så finns det ju hopp i alla fall. Jag minns en annan debatt för några år sen, då jägare ville uppvigla "kattanter" mot lokatten genom att säga att "de äter upp era små kissemissar". Då blev många jägare förbannade och menade att jägare alltid sett det som en plikt att skjuta undan katter och nu inte skulle dupera små kattanter till att hata ett rovdjur som gör precis som jägarna själva. Samma sak händer nu med vargen och det är enbart för att jägarna ska få bytena för sig själva!
Men det finns vettiga jägare och vettigt vanligt folk och det är tur, annars skulle vargnazisterna få härja fritt. Och att kalla det här för en debatt är på gränsen till skamligt. Snarare "klubben för inbördes beundran", för har man en annan åsikt än den gängse, så är man inte välkommen här. Här ska alla bara tycka lika och dunka varandra i ryggen. Ganska patetiskt, faktiskt.

55. Tiden har stannat?

2010-04-17 00:14

"Sveriges natur och mångfald mår bättre utan dessa skadedjur!" säger Larsson i Gävleborg. Ja... det sammanfattar väl på ett bra sätt "nollvisionärernas" syn på biologisk mångfald och "viltvård". Samma argumentation som användes för 150 år sedan, men då inkluderades alla rovfåglar också. Tiden tycks ha stått stilla hos vissa! ...Och så undrar ni varför så många "korkade" icke-jägare, och journalister börjar ifrågasätta ert "viltvårdande uppdrag! Var glada att inte den naturintresserade allmänheten läser jakt och jägares forum. Det hade definitivt inte stärkt jägarnas ställning. Men ni skiter väl som vanligt i vad alla idioter som inte jagar och ser för mycket TV:s naturprogram tycker (men glöm inte att de har rösträtt)

...och "jägarhustru" ... det spelar ingen roll om du bor mitt i skogen och ägnar dig åt fäbodrift ... här kommer ingen att tro dig ändå. Är du för varg ... så är du per automatik Stockholmare från Östermalm som aldrig satt din fot i naturen. Det ligger liksom i rovdjurshatarnas retoriska gen att se det på det viset.

Men stå på dig... du förtjänar all respekt.

54. dalle

2010-04-17 00:14

Dalle,jag har aldrig nämnt något om att vi inte "trodde" på andra innan,det är du själv som säger att du inte tror på andra.Vi säger att man måste bli drabbad personligen för att förstå.Kanske ser du på tv ibland och ser sårade människor i krig eller något liknande.När du tittat färdigt kan du stänga av dina känslor och även tv.Kanske tycker du att krig är hemskt men du är inte personligen drabbad och då kan du aldrig heller helt fullt ut förstå vad ett krig innebär för de drabbade.Du kan aldrig förstå förrän du är med där i kriget.Förstår du nu vad jag menar om att bli personligen drabbad av något hemskt?

53. Bevarandet av svenska traditioner kräver vargar i hägn

2010-04-17 00:14

En frilevande vargstam är ett starkt hot mot det stora kulturarvet, de svenska jakthundsraserna som t.ex. Schillerstövare, Hamiltonstövare, Svensk vit älghund, Drever, Norrbottensspets. Utan möjlighet till löshundsjakt kommer de svenska jakthundsraserna att utrotas.

En frilevande vargstam är ett starkt hot mot rennäringen och därmed den samiska kulturen och det samiska språket. Det sydsamiska språket är AKUT hotad (för att använda Artdatabankens ordval). Den samiska kulturens och samiska språkets överlevnad är helt beroende av den samiska renskötselns överlevnad eftersom nomadlivet är bäraren av både kulturen och språket.

En frilevande vargstam är ett starkt hot mot att kunna utnyttja allemansrätten för att plocka bär och svamp, för att kunna vistas i skog och mark för sin rekreation och sitt välbefinnande.

En frilevande vargstam är ett starkt hot mot en ekologisk hållbar, miljösmart livsföring, som kan genomföras genom att ta del av det som naturen har att erbjuda.

52. dalle

2010-04-17 00:13

Dalle visst hade man hört talas om det,men det ligger i människans natur,att inte förrän man själv bli drabbad så fattar man.Men med ökat antal varg så kommwer fler att förstå.

51. Larsson Gävleborg

2010-04-17 00:13

Om man skall ha rimlig säkerhet så får man nog nöja sig med ett stängsel om ett fåtal tusen hektar. I Norge försökte man sig på att göra ett hägn åt de nyttiga djuren för att hålla skadedjuren utanför. Nu kommer jag inte ihåg exakta mått men jag tror det var i storleksordningen 20 kvadratkilometer. Stängslet kostade många miljoner kronor och skulle vara rovdjurssäkert. Men varg och björn tog sig enkelt in i hägnet men nyttodjuren tog sig inte ut. Bygg ett få små men med minst djurparksstandard och håll ett litet antal vargar där. Europas djurparker har tillräckligt många vargar i bur för att undvika inavel. Frilevande varg i Skandinavien är en omöjlighet. Att vargstammen inte klarar sig utan mänsklig hjälp måste nu anses vara väl bevisad och Sverige har därför ingen vild livskraftig vargstam.

50. Finns det tillräckligt säkra hägn?

2010-04-16 16:03

Mårdhund och varg! Sveriges natur och mångfalld mår bättre utan båda dessa skadedjur!

49. Jaha "Wilsons matte"...

2010-04-16 15:36


Det var så att du "fattade" att vargen kan vara farlig för husdjur och tamboskap när det drabbade dig, innan dess förstod du ingenting?
Alla andra dödade hundar, får och andra tamboskap som du måste ha läst om, vad trodde du om det, skrönor?

Om du nu inte trodde på andra innan, är det väl lite märkligt att du sväljer utplanteringsskrönan så okritiskt?
Vad skall man tro?
Ja du verkar ju nu onekligen ha ganska lätt att svälja "rövarhistorier"...det kanske kan vara detta faktum som gjort dig så bra på att berätta dom för andra?

48. Jag tycker att alla vargkramare

2010-04-16 15:35

Ska flytta till Ryssland och bosätta sig i ett vargrevir där de kan gulla med dom ofarliga fina djuren.

47. Från ansvarigt håll...

2010-04-16 14:04

så säger man att det inte spelar någon rull HUR vargen kom till Sverige...den är här för att stanna!

46. dalle

2010-04-16 14:04

Anledningen till att vi var positivt inställda till varg var att vi inte förstod eller vi hade inte förstått hur kompliserat livet blir med varg kontra djurägande och naturvård med öppna landskap.Dessutom förstod vi inte hur det var att bli drabbad av varg.Vi hade ju både hundar och andra djur och vi har lo och vi har varg och räv och trodde att "ja men de är ju så skygga och fina och håller sig i skogen"Vi förstod inte människors vargskräck och vad den grundar sig i.Nu vet vi.Dalle det är i sverige det behövs höga staket!

45. "Kanaliserat varghat"?

2010-04-16 14:03

Hittills så har INGEN kunnat avfärda att det olagligt har utplanterats varg i Sverige/Norge! Ingen har hittills kunnat avfärda projekt varg som en skröna! Från och till Sverige kan man smuggla bilar, lastbilar, tonvis med knark, hundar etcetera. Men absolut INTE varg! Hur tänkte man när man utplanterade rysk/baltiska vargar i Sverige? Som skett och sker på bekostnad av.....Inte sjukt bara svenskt! Kvalificerat vansinne! När gjordes en konsekvensanalys av importvargar i Sverige? Vad kom den fram till?

44. Ditt kanaliserade varghat...

2010-04-16 13:19

Verkar ha gått över alla gränser, "Wilsons matte".
Hur hade du ställt dig om du inte gått på skrönan om utplantering?
Hade du haft samma åsikt då?
Hur kommer dig sig att du före "wilsons" död var possitivt inställd?
Det borde du väl inte varit om det nu är utplanteringar du hänger upp dig på?

Du gör alldeles rätt "Wilsons matte".
Du gör helt rätt i att flytta utomlands med dom värderingar du har.
Flytta till en "skyddad verkstad" med höga staket runt om dig.
För dom som nu forfarande tror på skrönan runt din person är du säkert en hjälte.
En hjälte som med sin ekonomiska makt flyttar sitt bohag till ett ställe med hundrestauranger, kvittrande lyckliga fåglar i träden, och färgglada drinkar på bordet...
För det är väl ingen risk att dom som fortfarande tror på din historia blir lite avundsjuka?..Du vet, alla har ju inte råd att flytta så fort det går dom emot.

43. varg

2010-04-16 12:11

Varg respekterar inte människans revir.

42. Förtydligande

2010-04-16 12:11

Argumenteringen i många kommentarer ger mig anledning att förtydliga att avdelningens uttalande gäller vargen och de konsekvenser den får för den lokala befolkningen. Inom detta ämne ryms varken vägbommar, Öresundsbro, eller människors lämplighet att hålla hästar.

41. varg

2010-04-16 10:31

Det är enbart varg som inte anpassar sig till oss människor.De flesta andra djur flyr undan men inte varg.Den söker upp människor,tamdjur,hundar.Varg är nyfiken och orädd och mycket farlig.Den samarbetar med andra vargar för att döda.Den varg som utplanterats i Sverige och är en främmande art i vår natur den tillhör inte vår naturliga fauna.Canis lupus albus hör hemma i Ryssland.Vargen som är här nu är manipulerad och överlever inte på egen hand.Därför följer forskarna upp den så noga och förser den med sändare mm.Habitatkraven är ju att en art måste kunna leva eller överleva på egen hand utan manipulation ifrån människan annars betalas inga bidrag ifrån eu för varg.Situationen för varg verkar ju bara bli sämre och sämre i takt med befolkningsökningen.Vi tänker inte sätta upp rovdjursstängsel,de hagar vi har får duga.Kommer en vargatack igen så dödar vi vargen på direkten.Skönt och slippa allt tjafs med ansökningar och redogörelser.

40. Samarbete och kompromissvilja har visat...

2010-04-16 10:30

...sig var en förlusternas väg för jägarkåren. Det visas tydligt under det sista årets myndighetsbeslut om vargen. Tittar vi längre tillbaks i tiden ser vi samma sak. Motsatsen gäller, nu tvingar vi Naturvårdsverkets vanstyre i glesbygdfrågor upp på bordet. Fram med fakta och bevis dom stöder denna lek med djur och dessa biologiska experiment. Förtroendet för ansvariga inom rovdjursförvaltningen är noll. Och det kommer att synas i höstens val!

39. Jag hade hoppats...

2010-04-16 09:44

..att man kunde sluta släppa hundarna och stääla in alla djur ett par år så att vargstammen kunde växa oss över huvudet så vargvännerna fick se va som kommer att hända.Men nu är ju jag av naturen envisare än envis,så jag kommer aldrig att ge mej en millimeter.Vargar ska vara i hägn för allas skull,även vargen.

38. lopez

2010-04-16 09:29

Lopez,upplever du mitt köp av fastighet i utlandet som ett hot?Om du har klagomål på vägbommar så kan du ju kontakta de stora skogsbolagen(till hälften statligt ägda) i sverige som hyr ut jaktarrenden.Skogsbolagen tillhandahåller nyckel inte de enskilda jägarna som hyr av skogsbolagen.Sverige vill ha skog eftersom det enerverar pengar.De vill inte ha öppna landskap som är olönsamt.Att de tackat ja till vargpolitiken handlar också om pengar,eftersom sverige då hamnar i en högre grad av ersättning för biologisk mångfald.Det är inte för vargen de tackat ja,det är pengar ifrån eu de tackat ja till.De har sålt sverige på bekostnad av öppna landskap.Att vargen tog Wilson var en hund för mycket som förlorat sitt liv.Jag tycker du skall oroa dig för jordbävningar på andra sidan jordklotet istället eller attentat i Kandahar.Eller varför inte oroa sig för vulkanutbrotten på Island.

37. Varför bara kräva inhängnad av varg?...

2010-04-16 09:29

Varför inte också björn, lo, järv och örn?
Stora burar med örn?
Dom klarar vi väl inte att ha frilevande?,dom tar ju våra kaniner, katter och småhundar.

Nej, vi kan ju inte från jägarhåll ha något slags krav på att allt som stör oss, och som inte passar vår verksamhet skall elimineras?
Vad är det som är omöjligt att anpassa sig till?

Jag ser det inte som omöjligt, med nuvarande jakt och §28 att anpassa oss till ett par hundra vargar, för dom som nu vill ha det, även om vi inte gillar dom.

Om vargen varit utplanterad ,vore det en annan sak, då hade vi kunnat ställa oss bakom helt andra krav.
För det är just orimligheten i dessa krav och därtill följande överdrifter jag vänder mig mot, skall vi komma vidare måste vi samarbeta och kompromissa, det är enda vägen att gå.

36. jägarhustru

2010-04-16 09:28

den egoism du talar om måste vara när folk anser att allemansrätten att vistas i skogen med häst, även under älgjakten, gäller i första hand trots att lagen säger att markägarens aktivitet alltid har företräde...

35. staten äger skogen,vill ha varg och bestämma över alla pengarna.

2010-04-16 09:28

Beträffande Sveaskogs marknadsvärde så har det stigit avsevärt snabbare än i stort sett alla företag i Sverige eftersom prisutvecklingen på skogsmark saknar motstycke. Sveaskog tex har inriktat sig på skogsförvaltning och gör mycket goda affärer. Även om de avsätter mycket skog till "skyddsvärd skog" så får staten pengarna. Varg håller allehanda ifrågasättande konkurenter borta.Privata mark ägare.Fäbobrukare mfl.Älg äter upp trädplantor så några fåtal jägare vill man hålla om ryggen.Svenska staten tackar inte nej till bidrag ifrån eu.För att hamna i den högre kategorin av ersättningar ifrån eu så krävdes att vi också skulle hysa varg alltså,eller alla stora rovdjur.Annars skulle ersättningen för biologisk mångfald hamna på en mycket låg nivå och det ansågs att det har man inte råd med när det handlar om gratis pengar.Det som offras är tomtebolyckan på landsbygden.Våra älskade hundar och fäbodjur.Vanliga människors trygga landsbygdsliv med naturnära livsstil.Även många andra naturnära näringar.Dags att gå ur eu kanske?

34. Men snälla

2010-04-15 23:59

kramarmaffian, er erfarenhet av livet på landet är så bristfällig att den börjar bli makaber. Jägare sätter inte upp bommar, det gör markägaren, som iofs kan vara jägare, han har bekostat vägen, på sin egen mark. Alltså gör han precis som han vill, och han behöver inte ta hänsyn till bilburna eller för den delen häst burna människor. Han bygger en väg för att kunna transportera ut skog, till fromma för arbetstillfällen och Svensk ekonomi. Ibland delfinansieras vägen av staten, då får man inte sätta upp bommar. Har det klarnat där på tredje våningen?

33. Skiljsmässa?

2010-04-15 23:59

Du "jägarhustru", varför skiljer du dig inte om du nu är gift med en sådan hemsk individ som en jägare. Med alla de där fel och bristerna som sådana tydligen är rustade med ska du väl inte behöva stå ut? Eller är det möjligen så att du med det där namnet vill utge dig för att vara lite mer insatt än vad som är sanningen?
Att du fått Lopez med dig i båten förvånar ingen. Lika barn leka bäst. Och i den sanna förnekelsens namn kan man godta vilket trams som helst. Tydligen.
I ditt första inlägg ville du (jägarhustru) löpa linan ut i en krystad jämförelse om trafik och jägare, med en nypa hästsport inblandad. Argumentation som vi jägare bemöter kan ganska enkelt översättas till en liknelse om just hästar. Föreställ dig att jag och några med mig (nödvändigtvis inte fler än den lilla klubb som kallar sig Svenska Rovdjursföreningen) bedriver lobbyverksamhet (med stort understöd av svensk press, likt vad vi sett påhejat av SRF och det förljugna SNF) med syfte att förbjuda hästar utomhus, eftersom att vi i vår lilla förening tycker att djuren är så fula att titta på. Att döma av inlägg kring webbtidningars artiklar är det just vargens (tillika även lodjurets) gullighet eller "ståtlighet" som engagerar. Det är vackra eller söta djur och därför är de viktigare än landsbygdsbefolkningen (och övriga som faktiskt berörs negativt av dess närvaro).
Jag spinner vidare: Vårt förslag i den här fiktiva föreningen är att alla hästar obönhörligen måste hållas instängda, så att vi inte ska behöva se dom eftersom att de är så fula. Argumenten lyder "stäng in dom" (parallellen heter "stängsla in dom" och behandlar fäboddriften alternativt tamdjursboskap med ej tillräckligt höga stängsel eller avsaknad av elstängsel)! "Ni kan lika gärna bedriva er hobbyverksamhet inomhus" (en parallell till att vi lika gärna kan hålla våra jakthundar i koppel). Alternativet kan också heta "om det inte passar får ni väl göra något annat på er fritid". Och sedan kommer pricken över i: "I Danmark har de 25 miljoner grisar instängda, varför ska inte ni då stänga in era fula hästar?" (liknelsen är att Spanien har ett område där vargtätheten är mycket högre än i Sverige, man glömmer då/vill inte lyfta fram att den arten är av en helt annan (betydligt mindre)typ än den svenska vargen).
Att tvinga andra människor till enorma eftergifter (t.ex. förändrade livsvillkor) för att man själv tycker att djur är söta eller fula är helt förkastligt. Det hoppas jag även att denna självbetitlade jägarhustru och signaturen "Lopez" kan skriva under på. Vad offrar ni av er livsstil om vargen försvinner ur de svenska skogarna? Förmodligen inte ett dugg. Såvida du inte i själva verket är "vargforskarhustru" eller "vargforskare". Så varför klaga?
Att bara sitta och vänta naivt med armarna i kors är enligt mitt tycke helt förkastligt. Vartän vargen etablerar sig blir det hus i helvete. Till och med de mest fanatiska förespråkarna måste se det med sina egna ögon. Men man väljer att blunda och göra sitt yttersta för att lura den ännu ej seende allmänheten. Det är helt sjukt.
Skulle ni rekommendera era barn att prova tunga droger också, med hänvisning till att man inte kan veta hur farliga de är förrän man provat själv? Och nej, jag menar inte att vi människor ska dödas av vargen genom öppna bitsår. Men se hur negativt den påverkar oss. Skogarna utarmas på vilt, renskötarna förlorar sina hjordar och bönderna möts av fasansfulla syner i sina hagar. Utanpå allt detta kommer dvärgbandmaskarna i vargens spår. Vi är än så länge närmast unika i världen som inte har dessa dvärgbandmaskar. Låt det förbli på det viset!

32. Jägarhustrun

2010-04-15 23:56

I Sverige har myndigheterna beslutat att vi har endera
1. Allmäna vägar som alla betar i (via trafikskatter osv.)och som är av allmänt intresse,och som allmänheten har rätt att bruka. Eller
2.Privata-enskilda vägar som bekostas av privatpersoner,typ skogsvägar och byvägar.
Anser du att allmänheten ska ha rätt att bruka privata vägar,tycker jag att du ska påverka politiker att ta in dessa i det allmäna vägnätet,att bekostas av det allmäna. Allemansrätten existerar bara så länge man klarar av att visa respekt för dem vars privata marker man vistas på.Jägarhat och markägarhat gör dig bara fjollig.

31. lopez

2010-04-15 23:56

Lopez,upplever du mitt köp av fastighet i utlandet som ett hot?Om du har klagomål på vägbommar så kan du ju kontakta de stora skogsbolagen(till hälften statligt ägda) i sverige som hyr ut jaktarrenden.Skogsbolagen tillhandahåller nyckel inte de enskilda jägarna som hyr av skogsbolagen.Sverige vill ha skog eftersom det enerverar pengar.De vill inte ha öppna landskap som är olönsamt.Att de tackat ja till vargpolitiken handlar också om pengar,eftersom sverige då hamnar i en högre grad av ersättning för biologisk mångfald.Det är inte för vargen de tackat ja,det är pengar ifrån eu de tackat ja till.De har sålt sverige på bekostnad av öppna landskap.Att vargen tog Wilson var en hund för mycket som förlorat sitt liv.Jag tycker du skall oroa dig för jordbävningar på andra sidan jordklotet istället eller attentat i Kandahar.Eller varför inte oroa sig för vulkanutbrotten på Island.

30. Nyttig idiot

2010-04-15 23:55

Ingen här tror att jägarhustru någonsin mött en jägare eller att hon äger en häst överhuvudtaget. Hon/han har väl någon gång varit på ridläger, därav bomsnacket. Personen i fråga är som alla dylika i detta forum, en vargkramare som vill skaffa sig lite trovärdighet. Men det är bra för debatten med en nyttig idiot.
Däremot är det stor skillnad på dvärgbandmask och spindlar, fästingar mm., ty smittan är dvärgbandmaskens ägg och äggen är så små att de syns inte, de blåser omkring och fastnar på kläder, päls, bär, frukt mm. Och ett enda ägg som man råkar få i sig räcker för att man skall bli allvarligt sjuk med dyr och långvarig medicinering eller också dö. Och en smittad varg kan skita miljoner ägg varje dag.

29. Jägarhustru, du har rätt!

2010-04-15 21:58

Delar din bild av vägbommar och för övrigt tycks du ha mera framsynta och vaknare åsikter än Wilsons matte, som fastnat i Wilsons död, som inte ens är bevisad att det var varg som bet ihjäl den lösspringande hunden. Om jag inte minns fel hotade denna matte att flytta utomlands för att varg fanns i Sverige. Men hon tycks bo kvar ... Förhoppningsvis till vargens fromma.
I min hemtrakt har jägarna stridit för att bommar ska sättas upp på alla skogsbilvägar. Varför?
Jägare har t o m framfört att de under jakt vill vara ensamma på skogen. De ska ha förtur till skog och mark har det framförts. Vad då förtur?
Jägarhustru har skapat en debatt som berör. Du har mitt fulla stöd.

28. Jägarhustru

2010-04-15 21:33

Eftersom du kallar dig jägarhustru så förstår jag vilket hemskt äktenskap du måste ha när din erfarenhet av jakt är att :"springa runt i skogen med livsfarliga vapen, kamouflageklädd, viskande i kom.radion, skjuta på djur från någon undanskymd plats och leva ut pojkdrömmen om Rambo? Och sen hänga upp likdelar monterade på träplattor?"..... eller kan det vara så att du är ännu en rabiat jaktmotståndare som knaprar morötter tillsammans med dina hästar. Försök att inse att löshundsjakt och vargar INTE går att kombinera, tyvärr kommer du nog att ändra uppfattning själv den dagen du inte kan ha hästar längre pga varg.

27. vargkramarna förnenkar

2010-04-15 21:30

Den ena signaturen efter den andra dyker upp. Att det bakom dessa signaturer döljer sig en vargkramare som försöker sprida sin falska propaganda inser nog den erfarne jägaren rätt snabbt. Men vad har man för målsättning? Var ligger meningen? Var finns tanken? I mina ögon ett enda meningslöst pladder...och dessutom på ett forum för jägare? Snacka om att ha kommit "vilse i lingonskogen"..."Jag har minsann sovit under en gran i ett vargrevir"
..."jag är minsann gift med en jägare"...bla bla bla..amatörer.. ;D

26. desto fler inlägg

2010-04-15 21:28

man läser av `jägarhustru´så får man klart för sej att hon är någon dylik

25. Eller också...

2010-04-15 21:27

Dvärgbandmask, ja. Eller också Svarta änkan-spindeln som importerats (och etablerats) i Sverige av människor som importerat bilar. Eller andra små "trevliga" djur som charterresenärerna tar med sig hit efter sina resor...Kanske är det inte de stora rovdjuren vi ska skrika om.

24. jägarhustrun

2010-04-15 21:27

att jägare helst inte vill ha ryttare och fågelskådare i såten när man jagar är väl självklart,man kan väl inte förbjuda nån att vara där och utöva sitt intresse men det är givetvis i första hand för din säkerhet,vill du rida runt utan jägare så föreslår jag att du köper egen mark!
är jag som jägare välkommen att störa er när ni hoppar runt i paddocken eller vad ni nu gör?
och ditt nedlåtande inlägg om rambotyper som hänger upp likdelar på väggen tyder på att du verkar ha en mycket nertryckt viltvårdare som livspartner.

23. Helt Rätt...

2010-04-15 17:28

skall det finnas varg skall det vara inom ett begränsat hägnat kontrollerat område.

22. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

2010-04-15 16:47

Calle Seleborg har helt rätt, läs propositionen "En ny rovdjursförvaltning" så ser ni att namnet på rovdjurshägnet är "Mellersta rovdjursförvaltningsområdet", denna del av Sverige är avsatt till ekosofer och deras lek med varg och andra rovdjur.
Till sorg för alla som gillar hästar och ridsport och till glädje för alla som inte giller hästar så får vi med vargen in dvärgbandmask, där det finns varg och älg där får man ALLTID in dvärgbandmasken e. granulosus. Och granulosus finns i en särskild variant för hästar (equine strain). Men det är inte bara ridning som får sitt slut i hägnet när masken kommer, friluftsliv i allmänhet blir riskfyllt, bönder och deras barn löper stor risk att smittas. En vetenskaplig undersökning i nordöstra Polen visade att mer än 20 procent av människorna var smittade och hade fått blåsmasksjukan. Så "jägarhustrun" behöver inte i framtiden förarga sig över bommar och jägare, det problemet löser masken eftersom jägarhustrun får sitta hemma, inte ens sin trädgård kan hon sköta utan risk att få blåsmasksjuka. Trevlig framtid, "jägarhustrun".
Sen bör man ha klart för sig att ekosoferna ser detta som ett första steg, sen skall fäbodar och glesbygdsbönder och renskötare bort så att även norra rovdjursförvaltningsområde kan upplåtas till ekosoferna och deras rovdjurs.

21. JÄGARHUSTRU

2010-04-15 16:46

Jägarhustru, bommar sätts upp just på skogsvägar som inte skall trafikeras av obehöriga.Skogsbolagen vill inte stå för vägunderhåll om vägen slits av nöjesåkning.Vägen till en av våra fastigheter ägs av skogsbolaget.Vi har rätt att använda den och skogsbolaget.Under en helg kan det åka tjugo bilar förbi där och var och en tror att just dom är de enda som åkt där på en månad. Så bommar är förståeligt. Bommar hindrar inte folk att till fots eller med cykel eller häst, ta sig förbi. Finns en väg så tillhör den någon som har byggt den för sina behov,inte för främmande människors behov. Det kostar pengar att bygga underhålla och äga en väg, sådant är inte gratis. Med våra grannar och våra jägare så har vi en jättefin dialog.
Jägarkåren är kanonbra och jättesnälla. Men de vet också om att vi kan föra en respektfull diskussion där vi samsas om intressene.Angående hund. Våra hundar blir inte påkörda av bilar eller förolyckas på något annat långsökt vis som du försöker framlägga och för att dra uppmärksamheten ifrån vargproblemen. Jag vill inte mötas av varg på trappen en söndagsmorgon inte mina hundar heller.

20. Classe W

2010-04-15 16:45

Jojo, du bevisade just mitt resonemang. Du är inte unik. Mitt svar blir: du tycker nog att du har mer rätt till skogen än jag och andra "icke jägare". Det är inte ett dugg hjärndött att springa runt i skogen med livsfarliga vapen, kamouflageklädd, viskande i kom.radion, skjuta på djur från någon undanskymd plats och leva ut pojkdrömmen om Rambo? Och sen hänga upp likdelar monterade på träplattor? Var och en står sig själv närmast, eller hur? Vissa mer än andra...

19. Men hallå!

2010-04-15 16:01

Bommarna sätts upp på vägar som inte ens trafikeras av motortrafik. Det är skogsvägar jag pratar om och bommen kombinerat med snacket som går om att hästarna stör jakten och att djuren flyr markerna för att det går hästar där, får en att förstå exakt hur välkommen man är. Allemansrätten bryr sig ingen om. Dessutom har jag läst flera insändare om "problemet" med hästar och hästtjejer i skogen när jakt bedrivs, i jakttidningarna. För att inte tala om jägarnas disussioner om hur de stördes av "nån djävla friluftsnisse" precis när de hade djur på gång. Vi som inte jagar anses drösa runt i skogarna helt i onödan. Jag vet inte hur det är runt om er, ni kanske har förstående grannar, men då är ni nog ganska unika.
Vad gäller hunden vs. vargen så är det så klart tragiskt att få sin hund dödad. Men, jag förmodar att samma öde kan drabba en hund som springer ut framför en bil eller korsar en svag is under ett rävdrev. Eller kommer för nära ett vildsvin. Det lustiga är att när det gäller vildsvin, så talas det inget om "nollvision" eller att hundar råkar illa ut, för det är ett vilt som jägarna vill ha. Barn och vuxna har råkat illa ut, trädgårdar och odlingar bökas upp, hundar skadas och dödas av detta vilt, men det är OK. Då skapar man skyddsvästar till hunden och tycker att allt är frid och fröjd. Några "katastrofscenarion" hör man inte ett ljud om. Vildsvinsattackerna blir fler, trafikolyckorna också. Men, hysterin lyser med sin frånvaro i det fallet. Och vildsvin skrämde ut hela vår hästflock ur hagen för något år sen, så hästar kan visst skrämmas av annat än varg, t.ex älg är ju en klassiker. Och att jag skulle prata om sån´t jag inte vet något om- det verkar gälla de flesta här, för jag har aldrig varit med om så mycket skitsnack som när det gäller rovdjuren. Ren propaganda för att lura stadsbor och barn, som inte vet bättre. Bröderna Grimm skulle vara avundsjuka!

18. Jägarhustru

2010-04-15 16:01

Hästar är endast en nyttoleksak utom några exemplar som trampar på fotbollshuliganer etc. Att de helt hjärndöda kräken får framföras på allmän väg av vem som helst, gärna småjäntor, obesiktigade, oskattade och ev oförsäkrade. Skita gör de hur som helst och inte har en hästägare förstånd nog att ta rätt på skiten.
vad man borde göra med landets ca 300 000 hästar kan jag inte skriva här får då publiceras inte inlägget tror jag:)

17. Vargarna finns redan i "hägn"

2010-04-15 16:00

Söder om renbeteslandet och norr E20. Vargar som förirrar sig utanför detta "hägn" blir inte långlivade. Inom "hägnet" ägnar sig forskarna åt genetiska experiment eftersom vargarna annars inte skulle överleva. Forskarnas behov av studieobjekt är viktigare än matproduktion för människor. Och naturligtvis är detta behov mycket viktigare än levnadskvaliteten för den landsortsbefolkning som pga av gammal hävd nu har hamnat innanför "stängslet". För som rovdjursförespråkarna så ofta uttrycker det: "Trivs ni inte så lägg ned och flytta".

16. jägarhustru

2010-04-15 15:25

Det finns skräckexempel på folk som sysslat med hästar hela livet utan att kunna ett dyft om hästar.

15. jägarhustru

2010-04-15 15:25

Bommarna som sätts upp är för att vägunderhållet blir alltför kostsamt om alla sliter på den, respektlöst även när tjälen släpper. Folk brassar på så gruset hamnar i diket.

14. jägarhustru

2010-04-15 15:14

Våra tamdjur kan inte samexistera med rovdjur. Fattar inte hur egoistisk en människa kan vara, du tänker tydligen enbart på dig själv. Om igen tar du upp om att du kan samexistera med rovdjur men det handlar inte om dig. Fråga våra hundar särskilt de små minihundarna om de kan samexistera med varg !Wilson fick betala med sitt liv alltså ett högt pris för att sådana som du skall få ljuga fritt om ämnen som du inte är kunnig inom!

13. Absolut rätt!

2010-04-15 15:14

Håll vargen inhägnad, så slipper vi allt bekymmer som den ställer till med för oss som jagar och har djurbesättningar. Bevara Sverige fritt från frilevande varg. Våga Vägra Varg.

12. En stilla undran

2010-04-15 14:54

Vilket eller vilka län vill ha hägnen. Om jag förstår resonemanget så handlar det om ganska stora arealer eller är det djurparker?

11. Läs ordentligt!

2010-04-15 14:48

Jag har sysslat med hästar sen jag var 8 år. Jag bor i jägarbygd, med många jägare i familjen(släkt) och i bekantskapskretsen. Jag vet hur snacket går...Dessutom läser jag jakttidningar.
Bommarna som markägare sätter upp är till för att stänga ute folk från markerna- det skulle ses som en skymf att rida runt dem! Det gnälls om att hästar trampar upp jorden och att vi är i vägen i trafiken. Vissa bilister skrämmer hästen på flit genom att tuta alldeles bakom rumpan på den eller gasa till när de kör om. Det står det om i tidningarna titt som tätt.
Min häst ÄR trafiksäker, men de kan bli rädda ändå, de är levande varelser. Jag har personligen blivit tillsagd att hålla mig hemma under älgjakten av jägare i färd med att ställa i ordning pass.
Var i inlägget påstod jag att ponnyn blev skjuten under älgjakt? Ponnyn sköts för att jägaren i fråga såg något mörkt bakom en buske, siktade och sköt, han trodde det var ett vildsvin!
Mig veterligt får man inte skjuta vilket vildsvin som helst, så i mina ögon var det ett jaktbrott, även om det verkligen varit ett vildsvin, men han friades så klart.
Och för de som inte fattade: mitt inlägg var ironiskt och visade på att resonemanget haltade. Personligen kan jag samexistera med både jägare, bilister och rovdjur, det är bara en fråga om att inte vara så egoistisk. Men det där med egoism tycks ju vara människans svaga punkt..

10. Hoppas att hela JRF beslutar detta

2010-04-15 13:52

"Håll vargarna i hägn" sam "Samt nollvision utanför hänget".
Då kommer vi öka vårt medlemsantal enormt!

9. jägarhustru mellansverige?

2010-04-15 13:05

Jägarhustru, vad har du för erfarenhet av hästar ?hästar klassas som fordon i trafik när man rider bland bilar. Det tillhör god djurhållning och är hästägarens skyldighet mot hästen att vänja den vid trafik. En häst som inte är trafikvan går inte att sälja vidare om det skulle behövas. Vid bommar kan man kliva av sin häst och leda den runt, utan problem.
Vid nyårsafton då det smälls mycket så stallar man hästen. De flesta jägare kan man ha en god dialog med angående skjutandet, som häst och djurägare kan man bjuda på sig själv lite,om viljan finns. Hästar skenar inte av åskknallar heller. Vi äger några fastigheter och är markägare. Vi tycker det är trevligt att se ryttare på häst. Vi har bla ägor med stall i Strömsholm. Där finns lastbilar, motorcyklar, fyrverkerier, musik och människor med paraplyer och allt möjligt. Det enda som skulle få hästar i sken är varg.

8. Jägarhustru

2010-04-15 13:04

jag tycker du resonerar som du har förstånd till... trafiken m.m som du nämner har med ett modernt samhälles utveckling att göra och är tyvärr ett nödvändigt ont. Vargen är bara ont...
Att ponnyhästen blev skjuten under älgjakten har du nog dock missförstått, rädslan för att detsamma händer dig kan du nog lägga åt sidan alldeles om du nu inte liknar en ponny mer än till tankesättet förstås...

7. Ett mkt bra beslut....

2010-04-15 13:03

..av JRF-avdelning i Örebro län,det är bara att hoppas att övriga JRF-avdelningar tar samma beslut.
Tyvärr kan vi konstatera att Svenska Jägareförbundets länsföreningar inte har samma kurage att ta ett sådant beslut,trots att jag är helt övertygad om att majoriteten av SJF-medlemmarna är av samma åsikt som JRF-avdelning i Örebro län.
Något förvånande kan konstateras att SJF uttalar i sin målsättning att arbeta för högst två vargföryngringar i varje län. För Västerbottens del är det ännu mer förvånande med SJF målsättning, när länets rovdjursförvaltning fnv har ett beslut som säger ingen vargföryngring i Västerbottens län.
Lycksele jaktvårdskrets hade till länsföreningens årsmöte inlämnat en motion där man krävde att Västerbottens Jägareförbund skulle genomföra en enkätundersökning bland sina medlemmar om för eller emot vargförekomst i länet. Tyvärr lyckades ordföranden och ledamöterna i Västerbottens Jägareförbundsstyrelse övertala årsmötet att förkasta motionen.
Oavsett vad regeringspropositioner och beslut säger, så kan man faktiskt undra över om Svenska Jägareförbundet numera är en jägarnas organisation.
Ska JRF öka sin medlemskår ska man nog inte praktisera samma medlemsdemokrati som SJF!

6. JÄGARHUSTRU?

2010-04-15 13:03

Och den beskrivning hur du vill ha det. Tycker du låter vettigt? Dina avslutningsord visar klart hur en debatt inte ska formuleras, där har du mycket att lära!!!

5. Varg går ej att förena med våra traditioner.

2010-04-15 12:16

Helt riktigt. Det går ej att förena,löshudsjakt-fäbodbruk-betesdjur, med en vargstam. Vi har ej den vildmark som vargen kräver. Mvh Nisse Bj.

4. Stoppa bron!

2010-04-15 12:16

Är dett JRF:s ståndpunkt? Kan enskilda avdelningar ta dessa beslut över medlemmarna? Det är klart att det är årsmötet som beslutar men vilka befogenheter har dessa att göra ett sånt här uttalande. Det är inte förbundets policy. Det gynnar inte oss jägare i sakfrågan. I nuläget vore det som att börja protestera mot Öresundsbrons vara eller icke vara. Vi kom eller kommer aldrig nå framgång i vargdebatten med slagord som utrota eller sätt dem i hägn. Idag får vi nog vara glada om vi kan få begränsa vargens utbredning.Det är nog dags att begränsa enskilda sektioners beslut och uttalandes rätt i förbundets namn. Även om hägn hade varit en bättre lösning från början för jaktens skull!

3. Vargsymposiet Vålådalen.

2010-04-15 12:15

Efter att i 3 dagar ha bevistat symposiet i Vålådalen kan jag konstatera att det efter 17 år blivit någorlunda rumsrent även för oss Jägarorganisationer. Svenska Jägarförbundets Glöersen fick till och med redovisa hur årets Vargjakt gått till,att en representanten från en jägarorganisation skulle få ha ett framförande där var en utopi för ett antal år sedan. Den stora besvikelsen var att Robert Fransen tidigare arbetande på Naturvårdsverket, numera medlem i Rovdjursföreningen, hade ett framträdande som gav mycker mer att önska, med tanke på hans bakgrund (han startade sin bana på Ottfjällets renfarm på 70 talet med att utreda rovdjurens inverkan på renskötseln) Robert konstaterade därvid tillsammans med Anders Bjärvall, också på Naturvårdsverket, att under 3 år var förlustsiffrorna på kalv under sommarhalvåret fram till flytt till vinterbete 1975 50% 76 40% 77 66%. Man hade på den tiden samtliga rovdjur innom farmen utom Varg. Trots dessa siffror har man konsekvent ökar rovdjursstammarna under hela den tid man med hjälp av naturvårbsverket varit högsta organ inom Rovdjursförvaltningen.
Att Fransen varit motståndare till både renskötsel, jakt och jägare framgick klart i hans slutreplik "det största hotet mot Rovdjuren är samer o jägare".
För mig är det utan tvivel så att utan Samer o Jägare, som är de organisationer som med kunnskap och resurser kunnat utrota de flesta rovdjur, om man velat, har vi tack vare dom kvar stammarna.
Det har aldrig varit deras avsikt att utrota någon art,men man har under århundranden hållit dem på en rimligt acceptabel nivå anpassad till de näringar som drabbats.
Dagens överstora stammar av Rovdjur är på god väg att försätta rennäringen i kollaps, enligt Öije Danells utredning. Mirja Lindbergs redovisning på tisdagen från SSR bekräftar detta. Att man sedan Pga. Vargens återetablering och övriga rovdjurs ökning omöjligtgjort jakten med löshund och utarmat klövviltstammarna i vissa områden hedrar inte den förda rovdjurspolitiken. Man får hoppas att nutidens höjdare inom Rovdjursförvaltningen tar mera hänsyn till Rennäring, som är ett allmänintresse, och den allmogejakt som håller på att spolieras i snart sagt hela landet. I övrigt håller jag med om att den bästa lösningen för Vargstammen, om vi ska ha någon, är att hålla den i hägn. Det skulle underlätta för alla inblandade,att flytta Vargar till ett Hägn skulle avsevärt underlätta för regeringen o Naturvårdsverket att komma sams med de som är drabbade.

2. Så börjas det igen...

2010-04-15 12:09

Ska man resonera så, så kan vi gå hela skalan ut, tycker jag. Ta bort alla bilar utom utryckningsfordon, för mina barn kan bli påkörda och jag kan inte röra mig fritt, utan måste stanna för bilister stup i ett.
Eller: som ryttare är jag starkt begränsad av uppsatta bommar överallt, bilister som inte visar hänsyn och till och med skrämmer hästarna på flit för att de blir irriterade på oss.(bort med bilarna!) Och hur är det vid älgjakten?! Vem törs gå ut i skogen då, när jägare skjuter ponnyhästar i tron att det är vildsvin bara för att de "glömmer" att titta vad de skjuter på? Då kan ju inte jag som vanlig person gå på skogspromenad, plocka bär och svamp eller ut och rida. Ett skott i närheten kan ju skicka min häst i sken och riskera mitt liv! Hela Sverige står still bara för att vissa ska få utöva sitt intresse.
Vad tycks om resonemanget? Det kanske är jägarna som skulle få hållas i hägn. Som ryttare är man bara accepterad om man håller sig på sin egen tomt och varför ska 300 000 personer styra över miljoner? Vi får minsann samexistera och ta hänsyn till er jägare, vad gör er till så speciella att ni ska råda över allt?
Nä, tyck vad ni vill, det är ett fritt land, men debatterna kan ju i alla fall hålla någon form av vettighet, om det nu är möjligt...

1. Klarsynt

2010-04-15 12:08

Ovanligt klarsynt och riktigt, hoppas bara fler inser att detta är det absolut rätta,starka förespråkare är det nya partiet Landsbygdsdemokraterna, så enkel lösning och alla blir glada och nöjda.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons