• Pinewood

”Hur nås framgång med varg-nej?”

DebattPublicerad: 2013-04-13 11:51

Hur når vi framgång med vårt ”nej till frilevande varg?”. Det undrar Bengt Bixo, Göran Karlsson, Wincent Kvarnrud och Lotta Hassel i förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund.

”Enda vägen dit är att vår förbundsstyrelse består av kunniga, engagerade personer, med en utpräglad övertygelse i frågan, och vilja att följa de beslut som tas på årsstämmorna utan kompromisser”, skriver kvartetten i en debattartikel.

På 70-talet startades en lavin som utarmat och fortfarande utarmar vår glesbygd. Den drog undan möjligheten till jakt och fritidsaktiviteter i olika former, uttag av klimatsmart viltkött och den omöjliggjorde det i stora delar av vargbältet. Älgstammen är där snart ett minne blott, med betydligt mindre uttag av klimatsmart viltkött än tidigare.

Även i stora delar av övriga Sverige har uttaget av viltkött minskat på grund av det drastiskt ökande rovdjurstrycket som haft till följd att import av diverse diskutabla köttsorter ökat.


Stormsteg mot kollaps
Samekulturen med rennäring som bas går med stormsteg mot kollaps, en näring som bedrivs på halva Sveriges yta och en kultur med tusenåriga anor, äldre än opera, teater och övriga sentida kulturer.

Lavinen startades på 70-talet av Bjärvall och Franzén, som med stor frenesi och entusiasm åtog sig att berika Sverige med rovdjur i den omfattningen att både näringar och glesbygdsbor påverkades. Dessutom har produktion av livsmedel och kultur (lantbruksproduktion, fäboddrift, renskötsel, jakt, bär och svampplockning) påverkats i mycket negativ riktning.


Valt att flytta
Påverkan, rädslan, för rovdjur har även renderat i att människor valt att flytta från drabbade områden. Skolbarn kan (får) inte vandra till och från skolan eller busshållplatsen i vissa kommuner utan eskort av föräldrar.

Hur har då dessa två lyckats med denna bedrift?

Vi, med drygt 30 000 individer har på drygt två år endast lyckats med att minska eller förstöra älgjakten för mindre markägare samt minska jakttillfällena för övriga jägare.


Fokuserat på uppgiften
Vi har gått med på långsiktigt hållbar förvaltning och gynnsam bevarandestatus för varg, jobbat för acceptans för vargpolitiken hos majoriteten av medborgarna på landsbygden.
Jo, de har lyckats genom att fokusera på uppgiften, skapa förutsättningar, och övertyga folk om att det de gör är bra för Sveriges befolkning och för den så kallade mångfalden.

Hur kan då vi i framtiden nå framgång med vårt beslut om att säga Nej till frilevande varg och ge oss jägare möjligheter till meningsfull jakt?

Kunnig och engagerad förbundsstyrelse
Vi tror att enda vägen dit är att vår förbundsstyrelse består av kunniga, engagerade personer, med en utpräglad övertygelse i frågan, och vilja att följa de beslut som tas på årsstämmorna utan kompromisser.Enligt vårt sätt att se det hela vilar det ett tungt ansvar på de stämmoombud som kommer till Skåne för att föra vårt förbund framåt i dessa frågor.

 

Bengt Bixo, Göran Karlsson, Wincent Kvarnrud och Lotta Hassel

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

62. Duktig?

2013-04-21 10:31

Om 3-år till med denna rovdjurspolitik ,hur duktig blir han då ?då försvinner deras argument för vargen ,nej till frilevande varg är det som gäller .

61. #60 Värmland

2013-04-20 11:29

Vem skall föra den sakliga debatten?
Den som säger "nej till frilevande varg" och samtidigt medverkar till att höja vargens bevarandestatus? Den som skall föra den sakliga debatten och vinna framgång måste vara kristallklar i budskapet annars fortsätter framgångarna för bevarandesidan på bland annat jägarnas bekostnad.

60. en fundering i debatten

2013-04-19 23:26

Man får tycka precis vad man vill om Mickael Karlsson på naturskydds föreningen.
Men han är duktig på att driva igenom sina medlemmars krav.
Kanske behöver vi JÄGARE lära oss av den föreningen. varför är vi så upptagna med att leta fel på varandra i stället för att ha en saklig debatt.Det är inte konstigt att det kan vara svårt att få folk till att engagera sig när man ska utsättas för direkta personliga påhopp.Så ta en funderare och tala om hur de ska det kunna gynna vårt arbete mot vargen och bevarandegrupperna. Tacksam för inlägg i min fundering.

59. #37 och #39.

2013-04-18 10:32

37. Jag höll nästan på att sätta kaffet i vrångstrupen när jag såg ditt citat: Att du dessutom inte törs stå med ditt eget namn säger en hel del om värdet av dina åsikter. Fråga: Heter du "vargjägarn" i för eller efternamn? 39. Jag har ingen som helst aning vem du är och skönt är det.

58. #57

2013-04-17 19:31

Jag brukar nästan aldrig bry mig i anonyma inlägg. Är man anonym, vågar man inte stå för vad man skriver. Det är bara fega personer som gömmer sig bakom signaturer. Jag vet inte om jag känner dig eller tvärs om men jag motarbetar ingen. Du säger att jag ska lyssna till de andra. Ja, och om man ska säga något är det ändå bara en eller två i styrelsen som lyssnar, de andra pratar med varandra eller håller på med något helt annat. Kanske detta också för att man är kvinna.
Du är dåligt påläst som påstår att jag inte har varit med så länge. Ca 5 år i styrelsen för distriktet är ju ingen tid för dig kanske men till saken hör att man hinner lära sig mycket på de åren. Jag ställer mig inte och skriker "Nej till frilevande varg" utan diskuterar med folk istället.
Med att skrika mot andra organisationer hjälper absolut inte.
Ett sätt är att försöka kompromissa med andra organisationer och inte bara skrika och gå därifrån. En del kan ju inte stå bredvid en annan organisation utan att få stora darren.
Du skriver att jag ska visa hur jag ska komma vidare. Det har du fått lite svar på nu, men framför allt, skriv ner hur du tänker göra så vi kan hjälpas åt alla. Det är inte bara EN person som ska göra allt. Jag och min man var med och bildade "Jakt och Fritidgruppen", nuvarande "Ny Rovdjurspolitik". Vi har mellan 10-15 pärmar med material om rovdjur. Snälla sätt ut ditt namn nästa gång du svarar. Vi kommer ingenstans med rovdjursfrågan bara genom att skriva här på sidan. Mycket prat och LITE Verkstad

57. Svar till Britt-Marie Persson 56

2013-04-17 10:51

Om du själv motarbetar medlemmarna i distriktet är det inte konstigt att Du känner dig motarbetad.Försök istället att vara lite smidig och lyssna på de andra. Du har ju inte varit med så länge.Klaga inte hela tiden på andra. Du är säkert duktig då det gäller rovdjuren men visa då din kunskap! Visa hur Du ska komma någonstans med nej till varg. Detta är rätt forum!

56. #54 engagemang

2013-04-17 08:43

Ja, du Leif. De "fyras gäng" hade nog sitt möte innan resten kom. Det är inte första gången jag blir motarbetad. Kanske för att jag är KVINNA. Det ses ju inte med blida ögon hos vissa att kvinnor engagerar sig när det gäller rovdjur och jakt. Vi, kvinnor kan ju inget om sådant, eller. Jag kan strunta i alla möten om det är så ni vill ha det men jag för min del tycker det vore synd att det bara ska vara vissa som ska ha talan och bestämma. Jag anser att alla i en styrelse har lika rätt att uttala sig både positivt och negativt, men det går inte hem hos en del. Någon tål ju inte kritik när den är befogad. Mitt engagemang är nog större än någon kan tro. Vet mycket om rovdjur och jag tror inte många har gjort lika mycket för JRF som jag och min man har gjort när det gäller rovdjur. Kunskap saknas inte. Men jag har legat lågt med den. Jag skrev i nr 49, att jag tycker vi ska sluta med pajkastning. Då menade jag inte bara på förbundet utan också i avd och distrikt. Vi måste gå åt samma håll och hålla ihop annars kommer vi ingenstans med vårt engagemang när det gäller rovdjur, främst varg.

55. #52 Örnen

2013-04-16 17:11

Något protokoll har inte styrelsen fått ta del av och hade jag fått det hade jag påpekat detta före att det blivit justerat. Jag vet med säkerhet att vi inte tog beslut om att JRF skulle dra sig ur om de inte fick sin vilja igenom. Jag är INTE illojal mot vare sig ordförande eller någon annan i styrelsen, men jag anser att man ska skriva, de beslut som tas, i protokollet och inte göra tillägg på ett eller annat sätt utan att alla i styrelsen får se vad som skrivits. Detta är ABSOLUT inte rätt mot andra i styrelsen. Vi har trots allt ett ansvar mot våra medlemmar. Undrar vem som är ILLOJAL?

54. Engagemang .

2013-04-16 16:44

Jo vi hade ett fint förmöte den 23/3 i Värmland
Vi "fyras gäng" medan 2st sov ,men tydligen så är det som Kurt Borg skriver, skrämmande att ett fåtal inte kan engagera sig mer vad som sägs på ett möte. Justerare för distriktsstyrelsemötet den 23/3 Leif Antonsson .

53. Britt-Marie/49

2013-04-16 11:51

Om det vore så att denna Vargkommitté hade spelregler som alla demokratiskt styrda arbetsgrupper som jag kommit i kontakt med har haft, skulle jag vara beredd att hålla med dig. Alltså att man får acceptera majoritetsbeslut men att man vid helt avvikande meningar har rätten att markera detta genom att skriftligen reservera sig mot hela eller delar av beslutet. Alltså att inte tvingas ställa sig bakom ett beslut som strider mot de ställningstaganden som i detta fallet medlemmarna har uttryckt.
Men, och det är ju vad gäller denna Vargkommitté, det som skiljer den från vanliga demokratiska principer, att här kan man inte reservera sig mot någonting.
Jag citerar Solveig Larsson: "Det fanns inte möjlighet att reservera sig mot delar av dokumentet, ordförande i Vargkommittén driver inte arbetet på sådant sätt. Alternativet var att kliva av".
Jag tolkar detta som att i denna församling måste man tycka som alla andra om man ska vara med.
Det är anledningen till att jag kommit till slutsatsen att i denna församling är vi ingenting annat än gisslan och tvingas ställa oss bakom formuleringar som på ett makalöst sätt strider emot medlemmarnas åsikter.
Lydelsen i något pressmeddelande är enligt mig ganska betydelselöst när propositionsskrivarna så småningom ska granska kommitténs arbete och formulera målen. Det är med säkerhet inte pressmeddelanden de studerar när förslagen ska formas.

52. Svar till Tågmark och Britt-Marie Persson

2013-04-16 11:51

Det som Borg har skrivit är direkt taget från protokollet som är justerat av justeringsman i laga ordning.
Tågmark, vad har du åstadkommit för medlemmarna under dina ca 10 år i distriktet och förbundsstyrelsen? Var det kanske den nya älgförvaltningsplanen? Kan du som suppleant i styrelsen för Värmland vara ombud för annat län? Är det inte att "härska genom att söndra"?
Men vad gör man inte för att få vara med och "klia" vissa på ryggen?
Britt-Marie, illojalitet mot sin ordförande ses inte med blida ögon i Värmland.

51. Nr 44 ja alla borde inte Vargkommitten utreda....

2013-04-16 09:57

...varifrån vi fått vår nuvarande vargstam?
Vi närmar oss när första människan blir angripen av varg, troligtvis ett barn och då kommer de flesta svenska kräva utredning om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg.
Borde inte Vargkommittén i en första utredning se till att vi får och svar på om vår nuvarande vargstam är inplanterad via Projekt varg?
Borde inte Vargkommitté tillfrågas: Är det helt o.k. om det visar sig att vår nuvarande vargstam härstammar från/via svenska djurparker och o.k. när de angriper första människan, troligtvis ett barn?

50. Viktigt att vi hävdar att vi har GYBS i dag

2013-04-16 09:56

Många kan nog instämma i den problembeskrivning som debattörerna gör. Den är riktigt bra. Och givetvis skall ingen brukarorganisation skriva på att man skall respektera GYBS innan man vet vid vilket antal det hamnar på. Här gjorde båda jägarorganisationerna fel. Och det är faktiskt relevant att ställa frågan som debattörerna gör om vi överhuvudtaget skall skiva på att vi skall respektera GYBS. I alla fall inte förrän politikerna även presenterar ett tak och att varglobbyn skriver på att de accepterar detta. Det är väl det minska man skall kräva att om man skall acceptera ett golv ( GYBS) så borde motparten acceptera ett tak. Naturvårdsverket skall i juni presentera vid vilket tillstånd och antal som de anser att gynnsam bevarande status (GYBS) skall ligga på. Troligtvis så kommer de att föreslå 380 vargar som GYBS. Men vi menar att man kan hävda GYBS redan vid 100-120 vargar enligt de riktlinjer som finns i EUs art och habitatdirektiv. Och oavsett om man anser att vi skall ha GYBS eller inte så kan vi faktiskt alla hävda att vi faktiskt har GYBS i dag. I denna fråga måste vi alla söka en enighet.

49. #46 Vara med eller inte

2013-04-16 09:56

Ja du Kjell, du skriver, "kan JRF deltaga i en organisationsgruppering vars målsättning ska vara att hysa en vargstam i Sverige med en gynnsam bevarandestatus? Jag antar att du menar "vargkommittén. Om jag läser mellan raderna vill du att vi ska gå ur denna vargkommitté. Tänk efter först, vad händer om vi går ur? jo det blir bara en sida kvar, nämligen bevarandesidan, SNF, WWF och SRF. Detta betyder bara en sak, varg i Sverige. Nej, vi måste vara med och sätta ner foten och säga vad vi vill för Sveriges befolkning, särskilt de på landsbygden. Vi ska istället ge förbundet allt stöd vi kan i arbetet med "Nej till frilevande varg". Det måste bli slut på pajkastningen mot förbundet. Det kommer att krävas mycket blod, svett och tårar från avd, distrikt och förbund för att nå målet. Rom byggdes inte på en dag. Detta är ett jobb som kommer att ta lång tid men "eniga tillsammans kommer vi långt.
En uppmaning till alla,
Ge förbundet, med Solveig Larsson i spetsen, ROS istället för ris. Tänk så här: Ingen kan göra allt själv, vi måste hjälpas åt.

48. När

2013-04-16 09:56

jag läser igenom alla insändare och ska försöka bilda mig en uppfattning i denna fråga " hur nås framgång med varg-nej?" Så kan jag konstatera att det finns ett behov av att årstämmobesluten och besluten om deltagande i vargkommittén publiceras, det råder för många oklarheter som det spekuleras om.
Det kan inte råda ngn tvekan om att JRF representanter i vargkommittén ska följa de beslut som JRF,s medlemmar tagit på årsstämmorna. Styrelsen är medlemmarnas verktyg och ska rätta sig efter de beslut som tagits.
Sedan kan vi ställa oss frågan ska vi vara med i vargkommittén eller inte???? Det är en fråga som jag hoppas kommer upp på årsstämmans agenda. Personligen anser jag att JRF ska vara med i kommittén.Kommer det upp frågor till beslut som inte stämmer mot vad JRF har beslutat, då måste självfallet JRF representant skriftigen reservera sig mot beslutet och inte underteckna något dokument som strider mot sin egen årsstämmas beslut Svårare än så är det inte.Här handlar det uteslutande om kunskap och kurage.
Jag vill även påminna om de ansvar de utsedda delegaterna från varje distrikt har. Säger Västerbottens JRF,s medlemmar nej till frilevande varg, då ska också delegaterna från distriktet stå upp och försvara sitt distrikts beslut vid riksårsstämman. Att vara utsedd/vald delegat är en grannlaga uppgift med stort ansvar. Samma sak gäller de stadgar som förbundet antagit. Det finns helt enkelt inget utrymme att tumma på de stadgar som antagits.
Vårens tjafs hit och dit tyder på att en ändring måste ske, kanske nya ledamöter, kanske ett bättre samarbete. Kanske det t o m är så att JRF måste gå igenom ett stålbad med stora förändringar.
SJF är redan inne i sitt stålbad.

47. Att du inte

2013-04-16 09:55

kom in i Värmland som ordinarie ledamot Henrik Tågmark börjar nog var och en förstå, med de åsikterna. Illa nog att du valts som ersättare. Nej se upp Värmland till nästa år så inte en sådan falang ens kommer med. FS har tagit beslut om ingen frilevande varg och då kan man inte sitta med i en kommitté som har som agenda en livskraftig och stark genetisk vargstam, hur svårt ska det vara att läsa sig till och förstå?

46. Ja, du Henrik...

2013-04-15 13:23

man skulle ju ha lika mycket belägg för att påstå att det som sker är att "söndra genom att härska".
Frågan som det handlar om är ju enkel att besvara, tycker jag i alla fall.
Kan Jägarnas Riksförbund, vars styrelse som en direkt följd av vad avdelningar och distrikt svarat i en medlemsenkät till årsstämmorna 2012, tagit beslut om att förbundets inställning i vargfrågan skall vara att Jägarnas Riksförbund säger "Nej till frilevande varg i Sverige", deltaga i en organisationsgruppering vars målsättning ska vara att hysa en vargstam i Sverige med en gynnsam bevarandestatus? Och med sin logga bekräfta denna gemensamma åsiktsförklaring?
Är inte det att "köra över" medlemmarna? Är inte det att "söndra genom att härska"?
Det handlar ju inte om vad Solveig Larsson tycker, utan i högsta grad om vad medlemmarna tycker!
Det har Bengt Bixo, Wincent Kvarnrud, Göran Karlsson och Lotta Hassel insett och tagit strid för.

45. Hur demokratisk beslut hanteras ?

2013-04-15 11:58

Man blir fundersam att man som vald
förtroende representant vid en organisations högsta beslutande möte ex.vis årsmöte ,årsstämma, kongress och liknande inte driver enat och leder organisationen mot de mål och inriktningar en organisation som är beslutat på den högsta beslutande nivå?
Finns det sedan personer som är valda som inte kan acceptera demokratiska majoritets beslut måste dom själva ta sig en fundering om att de borde tacka ja till uppdragen.Man kan ha olika åsikter i frågor men det som är beslutat på ex. en årstämma skall gälla tills ny inriktning eller annat beslut tages.Man kan inte välja ett spelande lag som spelar mot två olika mål.Jägarorganisationerna har idag många motståndare inom både politiker,myndigheter och jaktmotståndare och om vi iJRF måste enas och driva frågorna som medlemmarna har bestämt vid demokratiska majoritetsbeslut kommer JRF gå samma öde till mötes som SJF HAR GJORT MED ETT STORT MEDLEMSRAS.Nu är det tid att lägga ned den interna striderna och driva ett enat JRF framåt.

44. # Henrik Tågmark

2013-04-15 11:37

På förbundets årsstämmor 2006, 2007 och 2008 antogs beslut om att det skulle framföras krav på utredning av den nu frilevande vargens härkomst. Inget av dessa stämmobeslut har beaktats. Under de aktuella åren ingick en Henrik Tågmark i förbundsstyrelsen. Är det samme person?

43. Till nr 36

2013-04-15 10:25

Till 36.
Bengt Bixo förslaget finns inte på någon hemsida utan är förslag som vi lokalt börjat med och därför föreslås att du, ja alla som kan tänka sig skriva på/stödja förslagen, kopierar av förslaget från ”Partiledare” t o m punkter för underskrifter och ser till att allt får plats på en A 4 sida och skicka som brev till moderaternas arbetsstämma och Vargkommittén. Jakt & Jägare har kanske något förslag hur man kan få kopia.
Den ort eller område ni bor i får utgöra .. områdets förslag och synpunkter
I Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmereds i juni 2012 sammanställda rapport ”Vilda djur” så finns inga förslag hur många björnar, vargar, lodjur och järvar vi totalt skall förvalta i hela landet och inga förslag till minskning av totala antalet i hela landet och utifrån nödvändig minskning i hela landet regionala länsvisa tak, utifrån länens areal och riksdagsbeslut om totala antalet i hela landet.
Regionala tak och regionala beslut bland de viktigaste vid förändring av rovdjurspolitiken

42. Härska genom att söndra

2013-04-15 09:24

Det är något märkligt inom JRF som år efter år ökar medlemsantalet när 4 styrelsemedlemmar nu går ut offentligt och vill visa sin förträfflighet genom att "avslöja" meningsskiljaktligheter inom styrelsen. Man vill få medlemmarna/stämmoombud att tro att det är beroende av brist på "kunskap o engagemang" hos övriga styrelseledamöter som är orsaken till att JRF inte lyckats nå målet 0 frilevande vargar?! De anger inte heller vilka stämmobeslut som förbundet inte följer?
Man undrar följaktligen vilka bragder "de fyras gäng" har åstadkommit i kampen emot våra verkliga motståndare; SNF,WWF,SRF och EU. Jag har då inte kunnat finna några debattartiklar eller insändare i större medier med någon av dessa 4 som undertecknare? Däremot har vår ordf. Solveig Larrson debatterat flitigt i olika medier på ett imponerande sätt!
"De fyras gäng" vill nu tydligt också ta uppgiften ifrån den demokratiskt valda valberedningen genom denns pinsamma uppmaning till stämmoombuden!
Härska genom att söndra tillhör förgången tid och kommer garanterat att skada förbundet!

41. Rättelse till nr 33

2013-04-15 09:23

JRF Värmlandsdistriktet har beslutat att framföra synpunkterna som beskrivs i nr 33 av Kurt Borg. Vad som inte stämmer är sista meningen i inlägget. Detta togs inte upp på mötet. Vi ställer oss inte bakom den sista meningen utan den får Kurt Borg stå för själv. Styrelsen har inte beslutat detta. Det sista vi behöver i JRF, både i avdelningar, distrikt och förbund är påhopp som detta. Det finns ingen förankring alls i sista meningen. Första stycket är helt rätt och förankrat i styrelsen.

40. Finns bara ett sätt

2013-04-15 09:23

Desperationen i förbundet är total. Det är ingen tvekan om det.
Den ena falangen är obrottsligt lojal mot våra nästan 35000 medlemmar. Den falangen vill att vi till varje pris säger nej till frilevande varg.
Den falangen har hälften av mandaten i vår förbundsstyrelse och strider hela tiden heroiskt för att fullfölja det uppdrag man anser sig fått från medlemmarna.
Den andra falangen består av personer som har en annan agenda än den som medlemmarna beviljat vid förbundsstämman. En agenda som en tidigare förbundsordförande formulerat så att han hade som mål att slå samman de två jaktorganisationerna.
Den falangen har den andra halvan av ledamöterna i förbundsstyrelsen. Fyra ledamöter som på allmogens språk skulle kallas för rövslickare och som till skillnad från de övriga skulle applådera allt som den nionde personen i förbundsstyrelsen skulle hitta på.
Lösningen på denna rebus är enkel. Vi, knappt 35000 medlemmar måste sätta press på våra ombud så att de vid förbundsstämman röstar in styrelsekandidater som står på deras sida, kandidater som inte stödjer dolda agendor, som inte har som sin främsta uppgift att vattna ur JRF:s ideologi för att till sist kunna inlemma oss i den andra jaktorganisationen.
Desperationen har tagit sådana proportioner att om man inte åtnjuter tillräckligt förtroende i sitt hemdistrikt så försöker man ta sig in som ombud till stämman i ett annat distrikt. Jag hoppas att de valda ombuden genomskådar detta

39. # Moose

2013-04-15 09:22

Jag skulle sätta en kopp kaffe på att jag vet vem du är. Jag känner igen ordvalet och det förvånar mig att förrått dina egna. Det kan inte kännas speciellt upplyftande att konstatera att du inte har några vänner kvar.
Vi trodde på dig. Vi trodde att du skulle hålla stilen när du "kom upp dig", men du har förrått alla. I det är medlemmarna inbegripna, grannarna och alla gamla jägarkamrater. Jag hoppas du är nöjd med ditt val som försvarsadvokat.

38. Till 18

2013-04-15 09:21

Vi sitter kanske i samma båt??
Citat: ni i denna kvartett kan inte underordna er besluten utan måste misskreditera den styrelse som ni själva sitter med i, jag frågar bara, hur är ni funtade?
Fråga; Jag kan fråga dig Moose, hur är du funtad.
Den splittring som förefaller vara i Fs är som du kanska ve t4-4 med ordförandes utslagsröst som tungan på vågen. Den Kvartett som du hänvisar till och som står till 100 % bakom nej till varg vill du misskreditera?
Sen har vi 4 st i Fs som inte ställer sig bakom ett 100%igt nej och som bistås av ordförande i förbundet, ordförande har ju därmed utslagsröst. Att en ordförande i vårat förbund inte arbetar för och står upp till 100% bakom Förbundsstyrelsens Nej till Frilevande Varg som togs på mötet på Bommersvik för 2 år sedan. Och som med aklamation bekräftades på stämman i Åre och bekräftades på nytt på stämman i Töreboda utanför protokoll men som en fråga till Valda ombud där Förvånar mig . Att hela Fs en gång i tiden ställde sig bakom ett Nej till frilevande varg i Sverge och att det på fråga till Valda ombud bekräftades i Åre och i Töreboda, och är det jag kallar demokrati.
Att vi under åren har haft en del personer i Fs som haft en Åsikt ena dagen för att någta dagar senare ändra ståndpunkt, är det som slagit undan benen för sammanhållning och demokrati. Att du dessutom inte törs stå med ditt eget namn säger en hel del om värdet av dina åsikter.

37. Det är att välja, betesdjur el varg..

2013-04-15 09:16

Lämnade SJF på grund av deras, "vargpolitik" Det går ej att förena: Renskötsel-Fäbodbruk-betesdjur-löshundsjakt el skötsel av våra viltstammar, med varg. Vi måste välja. Kommunal-vetorätt, är ett sätt. Eftersöksstrejk är ett sätt att påverka. Våra nordiska jakthundsraser, har redan börjat minska. Vem skall då göra eftersöken!!!

36. Till 35

2013-04-15 09:15

Här har du en som skriver under direkt. En underskriven (icke underskriven) handling har ju diskutrrats i det här förbundet. Jag står rakryggat för en underskrift, informera mig bara om när och hur.

35. Dags för gemensamma förslag/krav ang rovdjursförvaltningen?

2013-04-14 17:36

Borde vi inte nu sommar och innan Vargkommitténs i augusti skall komma med utredning och moderaternas arbetsstämma i oktober komma med någorlunda gemensamma skrivelser, per brev, till de här adresserna, skrivelser från det område där ni bor, (Vi boende i östra Helsingland osv) och en skrivelse på bara en sida och 12 till 16 som kan skriva under och ev någons adress om de vill svara på skrivelsen. Skrivelse med tak för rovdjursförvaltningen i varje enskilt län.

Förslag.

Partiledare Fredrik Reinfeldt, Moderaterna, Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm.
Boende i södra Gävleborgs län förslag och synpunkter till moderaternas arbetsstämma i oktober 2013 för översyn
över dagens art- habitatsdirektiv och att svensk viltförvaltning inte ska avgöras i Bryssel.

Boende i norra delen av Stockholms läns förslag till Vargkommitténs utredning ledd av landshövding Peter Egardt, Uppsala län.
Länsstyrelsen Uppsala län, Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala.

Moderaterna Bengt-Anders Johansson och Lars Hjälmered har i juni 2012 sammanställt arbetsgruppens rapport Vilda djur på 16 sidor och utgör idéer och förslag på hur förvaltningen av vilda djur kan förnyas. De har inte kommit med några förslag hur många björnar, vargar, lodjur och järvar vi totalt skall förvalta i hela landet och inga förslag till minskning och regional tak för förvaltningen och på sid 14 - Jaktbeslut på skyddade arter i Sverige bör kunna överklagas.

Boende i östra Värmlands föreslår/har som krav att beslut angående rovdjursförvaltning skall vara nationell, landsbygdsförvaltning, länsvisa beslut, utan EU inblandning och utan vetorätt (överklagningsrätt) för föreningar här i Sverige eller utomlands och ansvaret för rovdjursförvaltningen överförs till Landsbygdsdepartementet. Även kommunal angelägenhet att få en bra förvaltning.

Om vi i länen skall ha samtidig förvaltning av de stora rovdjuren så måste totala antalet i landet minskas.
Vår rådjursstam är i stora delar av landet mer eller mindre utrotad p g a, inga länsvisa tak för rovdjur utan ”minska antal” = fri tillväxt, långt över vad länen skall förvalta. Enligt prop Sammanhållen rovdjurspolitik 2001 skall björn förvaltas väster och norr om en linje från Vänerns norra strand till norduppland men vi föreslår:

Förslag att landet maximalt skall förvalta 800 björnar med jämn spridning (utifrån länens areal) över hela landet.
Förslag att landet maximalt skall förvalta O frilevande vargar för utifrån Projekt varg är det oklart hur vi fått vår nuvarande vargstam och vi närmar oss när första människan, troligtvis ett barn, blir angripen av varg. Våra barn och barnbarn skall kunna gå till och från skola, skolbuss, till kompisar, vistas ensamma utanför bostäder, motionera efter vägar, elljusspår, i skog och mark mm utan risk för vargangrepp. Därför 0 frilevande vargar.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 300 lodjur med jämn spridning över hela landet. Minskning för återställa/rädda vår rådjursstam.
För lodjur och varg renbetesområden undantagna utanför nationalparker.
Förslag att landet maximalt skall förvalta 150 järvar i sitt nuvarande utbredningsområde.

En minskning av totala antalet rovdjur i hela landet och krav på en central utredning och beslut (regerings eller riksdagsbeslut) vad varje enskilt län, utifrån länets areal och regerings eller riksdagsbeslut om totala antalet i hela landet maximalt skall förvalta. Regionala, länsvisa tak. När regionalt tak, i enskilt län, är uppnått ett regionalt (länsvist) beslut om licens eller avlysningsjakt. Jakt skall börja i mitten av oktober eller första november.

Utifrån de biologiska förutsättningarna som påverkan på övrigt vilt, skadebilden på tamdjur samt de sociala förutsättningarna skall länsstyrelse i samråd med viltförvaltningsdelegationen, ges möjlighet att tillfälligt, eller under längre tid, besluta om förvaltning (skyddsjakt) under regionalt tak.

Länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen får beslutsrätt vad gäller problemrovdjur. Även beslutsrätt vad gäller orädda stora rovdjur som vistas i närheten av bebyggelse.
Förslår att skyddsjakt på stora rovdjur (utan myndighetsbeslut) får ske inom ett område på 200 meter från människors bostäder samt inhägnad betesmark eller vilthägn.

Förslag att rovdjursinventering sker årligen genom yttäckande inventering tillsammans med jägarorganisationer, markägare m fl inom varje enskilt län, eller flera län samtidigt. Alla under hela året lämnade uppgifter/observationer bokförs och godkänns. Inhämtning av spillningsprov.

Föreslår att godkända fällor får användas vid lodjursjakt. Anmälan om rovdjursjakt slopas. Ingen begränsning till visst län.
Påföljden för grovt jaktbrott minskas till böter eller maximalt 6 månaders fängelse. Nuvarande påföljd strider mot folks rättsuppfattning.

Föreslår att skadestånd för rovdjursdödade tamdjur (även renar, hundar och andra ägda djur) bör höjas kraftigt. Även skadestånd till drabbad djurägare för allt extraarbete mm. Den som erbjuds eller föreslås uppsättning av rovdjursavvisande stängsel bör få det uppsatt och underhållet ( bl a kippning av gräs under nedersta eltråden några gånger per sommar) utan kostnad.

Föreslår att utifrån flyttningen av vargparet från Övertorneå som stannade kvar och verkar bilda revir i utsläppsplatsen i Tivedens naturreservat utan att man följt föreskrifter mm om minst sex månaders karantän vad gäller rabies och flera prov och avmaskningar vad gäller dvärgbandmask, spridning av trikiner till vildsvin (=jakten på vildsvin minskar /upphör) och de boende, djurhållare, verksamma mm inom blivande vargreviret på minst 50 000 till 100 000 hektar inte tillfrågats och godkänt utsläppet och inte fått någon ersättning, som för markägare borde var minst 25 kronor per hektar och år, så bör alla sådana här flyttningar, utsättningar, inplanteringar utan godkännande av berörda stoppas – upphöra.

12 till 14 som kan skriva under skrivelsen…………………………….………… ……………………………….. ……………………………………. ……………………………………

Någons namn o adress om man vill svara på skrivelsen……………………………….. ……………………………….. …………………………………….. …………………………………….

……………………………….. ……………………………….. …………………………………….. …………………………………….

34. #31 Redaktionssvaret

2013-04-14 15:16

Tackar för svaret men artikeln och flera kommentarer antyder att det bryts mot årsmötesbeslut. Vad är fakta?

33. Nej till frilevande varg!

2013-04-14 15:15

Distriktsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund, Värmland, beslutade att framföra följande synpunkter till förbundsledningen, distriktsstyrelsen anser att då förbundsordförande eller annan person med ledningsfunktion från JRF deltar i mötesverksamhet eller arbete med Vargkommittén skall de följa JRF´s fattade stämmobeslut och tagna beslut gällande frågan om varg i Sverige. Om dessa beslut inte följs anses att representanterna inte följer medlemmarnas beslut och därmed bör avgång från förtroendeuppdraget genomföras.

32. "Vargcirkusens” akilleshäl

2013-04-14 13:49

..är granskning. Synas hela projektet i sömmarna, inte minst juridiskt, kommer allt att falla på eget grepp tillsammans med att de negativa resultat för samhälle och miljö som vi ser idag redovisas öppet.

31. Vad är fakta?

2013-04-14 13:48

Konstaterar när jag kollat med min styrelse och läst de senaste årsprotokollen. Att det inte finns något årsmöte som beslutat om nej till varg utan bara om policyn. Styrelsen har däremot fattat beslutet.
Kanske Moilanen kan skriva vad som gäller.

Redaktionell kommentar:
I vår nyhetsbevakning har det hela tiden framgått att det det är förbundsstyrelsen som sagt nej till frilevande varg. Det känns konstigt att upprepa gamla nyheter bara för att en del har dålig koll på vad som skett. Här är en av flera texter som handlar om beslutet för cirka ett år sedan i förbundsstyrelsen:
http://www.jaktojagare.se/vargnej-ger-avdrag-pa-200-000-kronor

30. 23 Hans-Ove

2013-04-14 13:44

Hans-Ove
Du kan ju lyssna på inslaget från Lördagens naturmorgon och avgöra om det är trovärdigt eller inte.
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=1027
För mig låter det som ett ganska trovärdigt inslag. Men vill man inte inse att Jägarna har ett imageproblem så begår man ett misstag. Fotbollen har liknande problem - negligerat och underskattat problemet man har med delar av sin publik.
För övrigt så kommer väl Fansen vargen fallet upp i rätten den kommande veckan.

29. 961L

2013-04-14 13:44

Det är bra med synpunkter vad man tror är rätt eller fel.
JRF är ganska delat i dessa frågor, man får tänka på att alla medlemmar inte skriver i forumet.
Jag menar att en kompromiss är lösningen om nu skaran, ingen frilevande varg och de som anser en siffra säg 150 eller 180, om dessa grupper är någorlunda lika stora kan det vara idé att köra en trappstegsmodell som jag skrev.
Siffrorna 210, 180 osv är bara exempel.
Min poäng var också att erinra om att 5 miljoner röster låg i potten år 2009 för 210 vargar och att man inte lyckats genomföra detta beslut, visar på svårigheten för några hundratusen röster på nej till varg.
Idag är en av vargvännernas ständigt återkommande argument att gynnsam bevarande status ännu inte
uppnåtts, hur illa vi än tycker om detta blir det antagligen till syvende och sist GYBSen som sätter siffror på hur många vargar vi skall ha i framtiden.
Min personliga åsikt är också att bäst vore om kommunerna själva fick ansvaret, omtanken om landsbygden minskar som regel med att avståndet ökar till de som skall fatta beslut.

28. Jan Bratt #11, det är skillnad på varg och äter!

2013-04-14 10:57

Jan Bratt – när man plockar ärtor ur en skål så är det sant att innan skålen är tom så kommer man först till ett läge där det finns 210, 180 respektive 150 ärtor kvar. Tyvärr fungerar inte opinion på det sättet. Du kan ju inte först övertyga en majoritet av allmänheten om att 210 vargar är det rätta, och så fort detta uppnåtts övertyga allmänheten om att 180 vargar är vad vi skall ha. Och när vi har uppnått 180 vargar så skall allmänheten övertygas om att 180 var fel och 150 är rätt. Jag anser det omöjligt och helt utan vett och förnuft att försöka övertyga allmänheten om nya vargantal som skall dras i riksdagen och sedan till lagstiftning! Detta är Jägarförbundets policy som självklart aldrig fungerat och lika självklart aldrig kan fungera. Bratt, vi kan aldrig övertyga allmänheten om att ett visst antal vargar är det rätta. Skall vi vinna opinionskriget så är frågan endera noll vargar eller ett obestämt antal vargar. Noll vargar vet alla att vi har haft i långa tider, till stor nytta och utan problem. Flytt av en varg för miljontals kronor, sövning och flytt av vargar i ”forskningssyfte”, flytt av renhjordar, stoppade skyddsjakter, närgångna vargar mm. har öppet för allmänheten visat att det finns en stark grupp internationella och nationella vargfundamentalister med stor politisk makt i Sverige och i EU. Fundamentalisterna är välorganiserade i bland annat WWF och SNF, de hånar öppet svensk demokrati och de kommer aldrig att acceptera jakt på varg. Ett obestämt antal vargar blir därför alltid ett obegränsat antal vargar.
Att vargstammen skall minskas finns inte på Alliansens eller på oppositionens politiska agenda. Det finns därmed ingen möjlighet att ändra lagarna så att samhället kan avliva så många vargar årligen att vargstammen i verkligheten minskar. Tvärtom ser politikerna inavel som ett stort problem! Staten lägger därför miljontals kronor på inplantering av varg i syfte att vargstammen skall växa snabbare och spridas över hela landet. I detta arbete är ett mycket stort antal statligt avlönade vetenskapsmän, jurister, byråkrater och andra tjänstemän engagerade, och till en kostnad om hundratals miljoner årligen. Detta i ett läge då vi raskt är på väg mot tusentals vargar, och därför i stället borde diskutera hur vi skall kunna avliva mängder vargar varje år. Samhället har klart visat att samhället inte kan stå emot ekologismen, utan offrar glatt svensk landsbygd, egen matförsörjning, renskötsel, öppna marker, bärplockning, jakt mm. Det har gått så långt att samhället faller undan för fundamentalisterna genom att även sätta rovdjurs väl och ve framför människors lagstadgade rätt till skydd för liv, hälsa och näringsfång. Vargstammens tillväxt är snabb och obönhörligt ökande, och fler människor i ständigt nya områden drabbas. Jag tror inte längre vi kan skydda oss, utan måste räkna med fortsatt omfattande och irreparabla vargskador – förbuskning av odlingslandskapet med tillhörande ökning av dvärgbandmask, trikiner, fästingar, mygg etc är en av många tydliga konsekvenser.
Ju mer effektivt vi kan upplysa allmänheten om alla skador och kostnader på grund av varg och övriga rovdjur, ju tidigare kommer vi till den tidpunkt då lagar ändras i syfte att bryta med vår tids galna rovdjurspolitik.

27. Bojkott

2013-04-14 10:57

Eftersom jakten i stort sett i hela Mellansverige är förlorad, med löshund så finns det bara en väg att gå bojkott av jakt i alla former låt vildsvinen böka sönder trädgårdar, golfbannor etc bojkott av eftersök på trafikskadat vilt, jakten är i stort sett slut så varför inte en totalbojkott för att få tillbaks förlorad terräng.

26. Ett vakuum...

2013-04-14 10:56

..av tystnad ekar genom Sverige.
Fyra som vågar deklarera vad de står för...
Resterande styrelse eller personer med okunnighet i en styrelse och dess arbete, var hör vi deras röst? Vad gör dem övriga förutom dessa fyra som har sina namn under denna skrivelse till JRF’s anhängare… (Stoppar huvudet i snön och hoppas att det lugnat ner sig innan den har tinat bort… likt ordföranden…)
Är det så att ovanstående "debatt-skrivelse" är ett slag i luften, så skulle det inte vara någon match för Förbundsstyrelsens representant från Norrbotten eller Stockholm att visa emot dessa återkommande uttalanden från delar av FS och VU.
Tack för att ni finns Benkt Göran Vincent å Lotta.
Är det så att innan val för ny styrelse för JRF på stämman, detta hur styrelsen fungerar, så kan det finnas hopp för att JRF går stärkta ur detta. Med mig och min man, som återkommande JRF’are…

25. Ni har helt rätt !

2013-04-14 10:56

Ni har helt rätt i det som Ni skriver. Att vara tydlig i : NEJ TILL FRILEVANDE VARG, är ett bra sätt, att både få mera medlemmar och att tjäna mer pengar till JRF. "Folkaktionen Ny Rovjurspolitk", har rätt inställning i varg och rovdjursfrågan och dom är sedan länge tydliga i varg och rovdjurs frågan.

24. Märklig situation

2013-04-14 10:56

Fakta är att FS och Förbundsstämman tagit beslut om att vår organisation säger nej till frilevande varg.
Fakta är också att vissa i FS agerar som om beslutet inte existerade, som om vi aldrig har fattat det.
Fakta är också att en person i FS agerar enligt en för JRF okänd agenda och har hur många bortförklaringar som helst för detta.
Fyra ledamöter himlar med ögonen och ställer upp till försvar alldeles oavsett vad det gäller.
Det finns bara fyra ledamöter i FS som tar medlemmarnas önskemål på allvar. Det är dessa som skrivit under debattartikeln.

23. Snälla Jonte

2013-04-14 10:55

Tror du på den saga du nyss berättat?? Om någon nu skulle få för sig att skjuta Orre el Tjäder på en spelplats så lämnar givetvis inte den personen tomhylsor och fjädrar kvar. Nej detta är bara ytterligare ett sätt i raden av många att smutskasta jägarkåren. Och varenda gång slår media på stort. men när 60 000 renar dödas varje år av rovdjur så skrivs det nästan ingenting. Blir så trött på detta och alla människor som varenda gång går på dessa fejkade så "kallade jägarbrott". och det finns aldrig vare sig vittnen eller misstänkta, bara en löjligt sammansatt indiciekedja.

22. Landsbygdsalliansen-Östhammar, vår syn på - inga frilevande vargar.

2013-04-14 10:55

Vi pratar inte alls om antalet, det är ointressant i den "anbudsgivning" som följde efter bl.a regeringens 180 och NVVs 380. Vi säger att: Inga frilevande rovdjur av de 5 stora bland tamdjur och människor. Vill någon ha dessa i Sverige så får vederbörande hitta en vildmark utan tamdjur och människor och hålla dom där och mata dom av bevararna. Finns ingen sådan så gäller hägn, varför inte bygga då ut någon av de befintliga typ Kolmården. Vi accepterar absolut inte att man flyttar rovdjur, från en plats till andra områden där det finns tamdjur och människor, som bl.a Hedin och SJF föreslår att man skall sprida problemet i hela Sverige eller som Hedin, bilda ett revir i norra Norrbotten, där det finns både renar och andra tamdjur. Vi skulle inte ha behövt bilda Landsbygdsalliansen i Östhammar, om vi alla vore eniga om rovdjuren och den plågan som Sveriges regering och riksdag sponsrar med våra skattepengar, säg bara den röda hybriden som kostat nästan 5 miljoner. Det är ofattbart att vi alla låter detta fortsätta utan att enas under samma mål och under samma politiska parti för att nå riksdagen?

21. Det finns

2013-04-14 10:55

Ett bra utryck som passar väldigt bra här.
Ingen är större än laget. Dags för en del att tänka på det och ta Mats ur skolan annars går det som för SJF, massflykt av medlemmar

20. Försent!

2013-04-14 10:55

Tyvärr så är det redan försent att rätta till jakten på grund av en fortsatt stor och mer kommande rovdjursstam. Och detta bara för att vi svenskar skall vara världens samvets och med detta bl.a. rätta till vår utrota varghistoria. Så tyvärr, det kommer aldrig att bli som förr. Frågan är om vi änns kan stoppa dagens rovdjuren nivåer? Tyvärr inte, utan vi kommer att gå mot en framtid där de som har pengar kan arrendera de marker som har mycket lågt rovdjuren tryck! Det ända som vi får hoppas är att något händer negativt med medborgare som inte idag är drabbad av bl.a. vargen.

19. Harmageddon

2013-04-14 10:54

Skogsbruket exploaterar väl inte mer än vad jordbruket eller vad man gör runt tätorterna?
Hur mycket bevarandevärd natur har dessa kulturer lämnat ??

18. Jaa nu är det igång igen.....

2013-04-14 10:54

Ni som inte kan finna er i att demokratin har sin gång. Stämmobesluten följs men ni i denna kvartett kan inte underordna er besluten utan måste misskreditera den styrelse som ni själva sitter med i, jag frågar bara, hur är ni funtade?

17. ?

2013-04-14 10:52

Politiken handlar mycket om att skapa jobb på landsbygden. Som det ser ut nu sitter alltför många och rullar tummarna i sysslolöshet medan vargarna tillåts härska över tomma före detta igenväxta betesängar.

16. Debattera inte antal vargar

2013-04-14 10:52

Då låter ni varglobbyn bestämma agendan. Berätta om de skador som uppträder. Skador på våra gröna näringar, speciellt då livsmedelproduktion. Och det gäller både aktuella siffror och den potential som finns i glesbygden. Skador på livskvalité ska också redovisas. Se till att vi bestämmer vad som ska debatteras. Träng in varglobbyn i ett hörn där de måste försvara sig. Ett förvar som är omöjligt att uppehålla. Då kläs kamoflage-dräkten av dem och lögner och myter framstår i ljusan dager.
För vargen är inte utrotningshotad, den håller inte på att dö ut av gendefekta missfoster, den utarmar den biologiska mångfalden i vår mosaik av naturtyper. Och den dagen då bytesdjuren tryter kommer den att visa att den inte är ofarlig för oss människor.
Låt oss alltså ta kommandot och bestämma agendan. Och attackera inte de som drar åt samma håll, spara krutet till att användas mot varglobbyn.
LRFs Nya Rovdjurspolicy är en bra start och exempel.

15. Ganska ensamma

2013-04-14 10:52

Jägarna har ju Inge stöd från någon av förbunden,velas hit o dit. Lägg ner vi blir aldrig av med vargen. Satsa på vildsvin istället

14. Civilkurage

2013-04-14 10:49

Förutom det självklara i att man ska arbeta i enlighet med medlemmarnas vilja så krävs det civilkurage av personerna i förbundsstyrelsen. Det visar man inte genom att vika ner sig i den absolut viktigaste frågan i jakt-Sverige idag. Det visar man genom att tydligt stå för sin åsikt om 0 frilevande varg i Sverige. Det visar man genom att tydligt avvisa krav på att vargen skulle tillåtas få gynnsam bevarandestatus i Sverige. Det finns som bekant oerhört starka argument för att vi i Sverige inte behöver och inte heller bör ha en frilevande vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Allt detta genetik-snack om GYBS och de s.k. miljörörelsernas prat om att vargen skulle öka den biologiska mångfalden och vara nödvändiga i ekosystemen i Sverige är, som fler och fler inser, irrelevant, felaktigt och leder till stora skador på mångfalden, ekosystemen och de drabbade människorna.
Vargen är jordens vanligaste och mest utbredda stora rovdjur. Alltså finns det ingen som helst anledning till att vi skulle behöva på konstlad väg och med stora kostnader och stort lidande för de drabbade djuren och människorna arbeta för GYBS i Sverige. Det förstår varje människa med sunt förnuft.
Man visar CIVILKURAGE genom att, även i den offentliga debatten och vid arbete i kommittéer, inte vika en tum från sin ståndpunkt och ihärdigt och med tydlig argumentation arbeta för 0 frilevande varg i Sverige.
Att det kanske inte blir det i slutänden är en helt annan sak, men man MÅSTE, om man är representant för Jägarnas Riksförbund, visa civilkurage i denna fråga. Som representant för JRF kan man INTE skriva under på att arbeta för att vargen ska ha s.k. gynnsam bevarandestatus i Sverige, det är att ge lögnarna och hycklarna rätt och det är att svika alla de som blir drabbade av konsekvenserna.
Kära förbundsstyrelsemedlemmar som fortfarande inte fattat ovanstående: Visa civilkurage eller lämna era platser till förfogande till de som har den förmågan.
Jag tycker mig skönja ett tydligare ställningstagande för medlemmarnas krav på 0 frilevande varg samt ett större mått av civilkurage hos förbundsordföranden. Detta är bra och visar på att en fri debatt och högt i tak inom förbundet är något som är bra. En förtroendepost i förbundsstyrelsen ska man förtjäna, och det gör man inte i JRF genom att förespråka t.ex. gynnsam bevarandestatus på varg i Sverige.

13. Framgång nås...

2013-04-13 17:45

...när de som jobbar med frågan drar åt samma håll och har gemensamma argument som känns igen oavsett vem som debatterar. Framgång nås om förklaringen är tydlig med vad som menas med uttrycket ingen frilevande varg eftersom denna lösning borde logiskt sett tilltala alla parter samt att varje gång som någon debatterar denna politik även skicka med en förklaring på hur det är tänkt att det skall fungera. Att på detta sätt metodiskt nöta bort all osaklighet för att öppna dörren för förnuft och kunskap om hur det är att leva i rovdjurstäta miljöer är nog enda möjligheten.
En av Landsbygdspartiets portalfrågor är just "ingen frilevande varg" och vårt mål är att få representera människorna på landsbygden i Sveriges riksdag. Att en av våra stora jägarorganisationer nu anammat samma syn på frågan är positivt men nu återstår det att se om bilden av denna politik kan bli enhetlig och saklig inför alla de som inte begriper sig på problemet men är satt att besluta i denna byk.
Jag nämnde ordet logik ovan vilket kan kännas som en motsägelse med tanke på vad vi debatterar men hoppet är ju som bekant det sista som överger oss, hoppet om en bättre framtid.

12. "Eriksgata" genom Sveriges alla landsbygdsintressen

2013-04-13 17:17

Debatten har pågått sedan 80-talet när 8 ryska vargar dödade 300 renar på en vecka i Norrbotten, varken "jakten" eller näringarna på landsbygden har nått riksdagen.
JRF måste starta ett landsomfattande "charmoffensiv" för att få med hela landsbygdsfrågan, inte bara jakten, därför bör det vara representanter från hela näringskedjan i förbundsstyrelsen, givetvis människor med jakten som fritidsintresse, men nyckelpersoner från hela kedjan.
Det finns folk som är kunniga företagare och nyckelpersoner och samtidigt jägare. Rovdjursfrågan har varit för mycket fråga om jakt och alltför lite fråga om att leva och överleva i sina jobb på landet, mest de gröna näringarna. Därför är bl.a LRF och Fåravelsföreningen ännu i ett stadium av 1960-tal -Vi håller en låg profil och är neutrala i rovdjursfrågan. Helt ofattbart.
Men vem eller vilka har sammanfört så att alla är samstämmiga och drar mot samma mål för att motverka landsbygdens död och fördärv, vägen mot ett museum?
Dra igång en landsomfattande kampanj att få med alla på landet och få landsbygdsbor att få insikt att allt innehåller politik och då måste vi äntligen nå riksdagen, vår högborg, där allt beslutas. Det är ingen ide längre att tampas med varken NVV eller SNF eller EU. Varför får SD fortsatt ökat förtroende? Varför har vi från landet inget eget parti i Riksdagen som lyssnar på oss? Svaret är förmodligen den stora osämjan om samtliga rovdjursfrågor?

11. Om 0-vision

2013-04-13 17:16

Vi som jagar med hundar eller är tamdjursägare med djur på bete är av naturliga skäl 0-visionärer åtminstone de flesta och mao de som är mest berörda.
Nej till vargen har vi haft i en massa år och resultatet är känt, rovdjurs-politiken har gått precis den motsatta vägen och avståndet mellan 0 och antalet vargar ökar varje år.
Därför är våra visioner en sak och bistra verkligheten en annan.
Mitt förslag. Arbeta för i första hand ca 210, sedan 180 och 150 osv,
viktigt är att stammen inte nämnvärt skall överstiga de fastlagda siffrorna. Arbeta för en så exakt räkning av varg som möjligt. Vi skall inte kunna säga att det finns 500 vargar när myndigheterna säger 200.
Vargkramarna pratar om 1 000 och det viktigaste för oss är att inte antalet hamnar där.
Många nya medlemmar har ju nu JRF fått genom sin ingen frilevande varg, men har man varit med några år förstår man att detta är just en vision som är så långt fram i tid att det är svårt att kunna överblicka.
Vi är många som fått ge upp våra jaktmarker och fått bege oss hundratals mil för att kunna släppa våra hundar, det är tragiskt men än sämre är det för de som får slå igen då vargen river tamdjuren, vart skall dessa flytta.
Varg-nej ger medlemmar men ingen framgång i ett minskat antal varg.
Visionen kan vara 0 men arbeta för en trappstegsvis sänkning av vargstammen i samarbete med de organisationer man en gång kom överens med.
Nu blir det kanske ett ramaskri hos en del men vi pratar om resultat och inte om populistiska utspel.
Om jag får gissa på hur många vargar vi har om t.ex 5 år tror jag vi hamnar på 300-600 st samt att man med mer eller mindre tvivelaktiga åtgärder försöker hålla efter vargen hos samerna,
hur länge vet ingen då de svenska värnarorganisationerna gärna stödjer attacker på den samiska kulturen.
Just nu skapas många grupper, konstellationer mot varg, slår man ihop dessa till ett parti skulle man med en väldig stor optimism kanske räkna hem, nu tar jag i, men en halv miljon. Denna halvmiljonen kan inte uträtta någonting. Låt oss säga att bakom riksdagsbeslutet 2009 om 210 vargar låg partier som representerar 5 miljoner röster.
Vi har idag inte 210 vargar utan betydligt fler.

10. Media

2013-04-13 16:38

Media är viktigt.
På lördagsmorgonen går Naturmorgon på P1, idag var det ett inslag där man talade om tjuvjakt ¨på Tjäder/Orre, och anmält det till Polisen, Polisen som intervjueades sa att det var nästan omöjligt att klara upp detta fall.
Alltså det var nu som någon jägare jagat skogsfågel vid spelplats, lämnat fjädrar och hylsor efter sig, antar att en person som tar sig till en spelplats klarar av att se att det inte är gamla spår.
Hur uppfattas detta av naturvänner-ornitologer, skjuta skogsfågel vid spelplats på vårvintern. Snacka om badwill.
Finns att lyssna på webben

9. Tidningar är en nyckel

2013-04-13 15:36

Media överhuvudtaget är mycket viktigt att få med i arbetet .
Att sondera och få en uppfattning om hur chefredaktörer ställer sig i frågan .
Därefter att jobba likt maffian och infiltrera redaktionerna med medarbetare som inte enbart är vargkramare .
Idag är det mycket vanligare att dom vargkära får uttala sig i gällande demokratur, jämför med hur SD blir diskade i alla medier fast dom har mer än 10 % av väljarna bakom sig.

8. Föreningsarbete

2013-04-13 15:29

Problem inom svensk föreningsliv finns lite överallt. Det är svårt att få människor att verkligen engagera sig. Men en annan sak som är hämmande är ju att de är fult på gränsen till en kniv i ryggen att motkandidera för en plats i styrelsen. I många föreningar är det bara döden som kan skilja en person från ett uppdrag. Omval efter omval år efter år. Man kanske måste se över stadgarna i vissa fall. Det är inte sunt att sitta som ordförande i 20 år. Klimatet inom föreningen ska ju helst vara att ALLA vill kandidera till en plats i styrelsen. Jämför man med våra motståndare så är de betydligt mer på tå, mera rörligare och jobbar betydligt aktivare med ett modernt kommunikationsmedel. Tycker jägarorganisationerna ska se över sina stadgar. Kanske slutna röstningar så att man vågar få lite rotation. Sen gäller det ju också att hitta personer som vill köra målsättningen hela vägen fram. Idag är ju 0 bara ett tal, finns ju inga som helst planer för detta.

7. sammanhållning

2013-04-13 13:55

o åter sammanhållning

6. Inte så svårt

2013-04-13 13:55

Att förstå vilka i förbundsstyrelsen som arbetar efter de stämmobeslut som är fattade i demokratisk ordning. De som inte anser sig kunna arbeta i enlighet med medlemmarnas beslut ska ställa sin plats till förfogande. Lämpligtvis kan ni försöka göra karriär i SJF istället. Er personliga agenda synkroniserar bättre med deras än vad den gör i JRF. Alltså är ni på rätt plats men i fel förbund. Jag delar helt inställning med det som framkommer i denna debatt artikel. Förbundsstyrelsens delegater SKA arbeta i enlighet med stämmobeslutet punkt.

5. Man sitter inte i en styrelse eller i en ledningsgrupp

2013-04-13 13:55

för att sitta stilla och nicka med håll. Margaret Thatcher uttryckte det bra om stridigheterna i hennes regering: Jag älskar argument, jag älskar debatt. Jag förväntar mig inte att någon bara ska sitta här och hålla med mig. Det är inte deras jobb.
Min uppfattning är att vi måste ha juridisk hjälp för att bli av med rovdjurs eländet. Jag betalar gärna en hundralapp extra om året till en organisation som verkligen tar tag och driver frågan. Utan att gå den juridiska vägen så kan vi aldrig få slut ens på det extra eländet som skapas av ekosof maffian, vi kan aldrig få NVV på rätt köl. Att försöka övertyga oliktänkande i en diskusion, om än ofentlig i TV, är lönlöst. Det kommer fortfarande att vara två läger mot varandra och ett gäng som inte bryr sig ett uns.

4. Rovdjurspolitik

2013-04-13 13:54

Vore väldigt snällt om ni kunde rösta på Roger Bäcks låt rovdjurspolitik som ligger på värmlandstoppen numret är:
099-101 31 samtalet kostar 80öre. Inte så mycket för dig men för Roger bäcks chans att komma till Svensktoppen!

3. Detta är JRFs viktigaste fråga

2013-04-13 13:53

Jag har undrat mycket över orsaken till att en stor del av de förtroendevalda arbetar tvärt emot JRFs medlemmar. Den undersökning som genomfördes huruvida medlemmarna vill ha varg eller inte gav en överväldigande majoritet för nej till frilevande varg. Jag tror att väldigt många förtroendevalda speciellt på distriktsnivå erhållit sin position genom troget väntande och aktivt besökande av möten. Dessa personer lever inte i nuet utan har sin kunskap och engagemang förankrat för 20-30 år sedan. Jag tror många av de förtroendevalda inte ens jagar längre eller jagar väldigt sällan. De förtroendevalda har inte uppfattat att jakten spolieras till stor del där varg och andra rovdjur blir talrika. Min åsikt är att JRF som organisation står inför ett ödets vägskäl. Beslutet som togs av några i förbundsstyrelsen att tvärt emot kongressbeslutet nej till frilevande varg gå med på gynsam bevarandestatus gentemot myndigheterna. Detta beslut var ett tack och adjö till tusentals medlemmar. Lyckas inte JRF städa i förbundsstyrelsen och skapa en arbetsplan för att nå 0 frilevande vargar kan vi räkna bort JRF som en organisation med styrka vad gäller medlemsantalet.

2. ?

2013-04-13 12:28

Vargens biotop,överlevnadsmiljö och överlevnadsbehov går inte att återskapa på grund av befolkningstillväxten, samhällsutbredningen. Vargar skall väl inte bli våra "nya gatuhundar" och äta i soptunnor och döda våra tamdjur och sällskapsdjur? Studera skogsbolagens "rätt att exploatera" värdefull natur med rödlistade arter och förstöra de hotade arternas miljö. Efter det att skogsbolagen härjat i någon skog har naturvärdena minskat och arter försvunnit och det utan att någon lyfter ett ögonbryn av förvåning och ifrågasätter tillvägagångsättet. Hunduppfödare, Lantbruken, fäbodrift och fårägarföretagen är ju också företag och vargpolitiken har ju redan säkt flera sådana i graven

1. Jag och många med mig...

2013-04-13 12:08

..Ställer samma fråga för vi har hamnat i ett dödläge där bara dagarna rullar på, lägg sen till detta en moderatpolitiker som brukar delta på våra möten som helt krasst säger att vi skall titta på detta, hur länge då är min fråga och sedan att denna politiker för sitt deltagande får applåder för sin medverkan är genant.
Tiden till förändring har gått ut för länge sedan, samt förbundets policy i många frågor är att, det där får ni påverka där ni bor?
Vad det för svar egentligen eftersom detta är en fråga för hela landet, sluta jolla och åstadkom något rejält som märks för ni har hela förbundet bakom er, vilket borde vara mera viktigt än att bli inbjuden i det fina sällskapet genom att nicka och säga, givetvis vi tycker som ni.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere