• Pinewood

”Jägareförbundet sprider lögner till skolbarn”

DebattPublicerad: 2009-11-24 11:08

Under innevarande år har svenska skolelever fått sig tillsänt boken ”Rovdjur” av Anna Roos. Hon arbetar på enheten för miljögiftsforskning på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm med miljögiftsfrågor, sälar, uttrar med mera. Anna Roos säger sig ha ett brinnande intresse för djur, natur och miljöfrågor.

Boken skickas från tidningen Svensk Jakt direkt till eleven, inte till målsman. Bilagt finns ett brev där eleven gratuleras till denna vinst i ett boklotteri. En del barn har fått boken i skolan.
Boken ”Rovdjur” är ingenting annat än ett fult försök att indoktrinera och hjärntvätta skolbarn när det gäller rovdjur.
När det gäller avsnittet om varg, är det fullt av lösa antaganden och faktafel.

Vargen större än en schäfer
Roos påstår att en varg ”bara är något större än en schäferhund”.
En schäfer varierar från tikens mankhöjd 55-60 centimeter till hanens 60-65 centimeter. Enligt Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation är varghannens mankhöjd 80-90 centimeter. Alltså en skillnad på 20-25 centimeter!

Vargarna är inte skygga
Enligt Roos har vargen ”en medfödd rädsla för människor och är därför mycket skygg”.
Den som följer med det minsta i TV, radio och tidningar vet att detta också är en lögn.
Som exempel kan nämnas den kvinna, som den 13 november stod vid sin bil, då en varg dök upp bakom henne på armlängds avstånd. Detta hände i Hammarkullen, förort till Göteborg.
Dagstidningen GP har dessutom de senaste veckorna rapporterat om närgångna vargar i både Lerum och Angered.
Den 18 november gick en varg omkring mellan båtvarven på Vindön i Göteborgs skärgård.

Angrepp mot hundar inte sällsynt
När det gäller förhållandet jakthundar-varg vet Roos att: ”Ibland dödar vargar jakthundar, men det är mycket ovanligt.”
Senast det ”ovanliga” inträffade var norr om Åkersberga.
Under jaktsäsongen dödas eller skadas i genomsnitt en jakthund per vecka, trots att vargstammen påstås uppgå till endast 200-250 djur.
Jägarna försöker dessutom undvika att släppa sina jakthundar om de vet att, det finns varg i markerna. Det är dessutom inte ”bara” jakthundar, som blir vargmat. I Ramnäs, Västmanland togs den 14 november en dvärgpinscher av varg på gårdsplanen framför ögonen på ägaren.

Visst finns vargar bland renar
Roos är också väl insatt i samernas liv eftersom hon tvärsäkert påstår: ”Idag finns inga vargar i samernas områden.”
I Piteå-Tidningen kunde man den 20 november läsa om en vargtagen ren i Södra Vistträsk. Detta är bara ett exempel av många när det gäller vargtagna renar.
När det gäller vargars matvanor vet Roos besked:
”De tar i första hand sjuka eller svaga djur och kalvar.”
Enligt våra erfarenheter är även detta ett faktafel.
Roos lär också barnen att: ”Många vargar skjuts olagligt eftersom en del människor inte vill ha varg i sina egna revir.”

Inget faktastöd om illegal jakt
Olaga jakt förekommer säkert, liksom det förekommer annan kriminell verksamhet i vårt land, men det finns inga fakta bakom Roos påstående att ”många” vargar skjuts olagligt, eftersom det finns ytterst få bevis på att det bedrivs olaga jakt på varg.
Vi skulle vilja ha en förklaring från Svenska Jägareförbundet på vems uppdrag man nedlåter sig att sprida denna lögnaktiga propaganda om rovdjur till skolbarn!

Anne-Christine och Stig Engdahl, djurbönder i Dals Ed-Haldenreviret

PS
Strax innan vi skulle sända iväg ovanstående debattinlägg läste vi att ytterligare tre hundar tagits av varg 15, 19 och 21 november. Med dvärgpinschern den 14 november blir det fyra vargtagna hundar på en vecka.
DS

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Anna-Clara 09:12

2009-11-25 16:40

Du har rätt i dina siffror, men en del har väldigt svårt att räkna procent. Hoppas du får fram nå uppgifter på trafikdödade, drunknade och vådaskjutna hundar.

24. Vad käbblar vi om?

2009-11-25 14:14

Ni anser att nollvisionen är en orealistisk dröm. Det gör inte jag.
En gigantisk omställning av livsvillkoren på landsbygden har genomförts, utan att man ens får svar på varför. Ännu mindre finns någon konsekvensanalys.
Dessutom är beslutet taget i närmast sanlöst egoistisk anda. Ty det har aldrig varit meningen att hela landet ska bära bördan, utan endast en handfull län.
Om ni tror att SJF företräder er och skyddar löshundsjakten bäst, fine, sitt där med skeden i vacker hand då.
Själv vet jag precis hur jag ska göra nästa gång det är dags att förnya medlemskapet i JRF. Jag kommer att lösa medlemskap i ett distrikt där man har nollvision, om inte mitt nuvarande distrikt också anslutit sig till den linjen vid det laget.
Därför är det perfekt att det finns län som Värmland, där JRF-företrädarna hellre kämpar för löshundsjaktens bevarande än oroar sig för att inte vara politiskt korrekta.

23. Internt och externt

2009-11-25 13:35

Varje lokalavdelning har förstås rätt att arbeta för en nollvision - INTERNT, d v s motionera till länet och om man vinner där motionera centralt. Om motionen går igenom centralt så måste förbundet centralt rätta sig efter den.

Problemet är hur lokalavdelningen beter sig utår, när drömmen förlorar mot verkligheten.

Och man kan inte göra om verkligheten så att den passar "alternativet". Visst kan man driva en nollvision, men utan mandat centralt så BORDE man bara kunna driva det internt - annars kan kan lika gärna upplösa JRF och göra om det till länsjägarlänsföreningar som driver sina egna frågor (och därmed inte längre vara en röst på riksplanet).

Det finns inte bara ett "alternativ", nollvision är just en vision d v s en slags dröm som är fullständigt orealistisk eftersom man inte ens skulle få med sig en majoritet av jägarna på den.

22. Hermelinen..

2009-11-25 12:44

..du som talar om demokrati borde väl veta att exakt samma regler gäller i SVJ som i JRF när vi röstar om vilken inställning vi skall ta i olika frågor. Ingen kan stoppa ens en nollvision om majoriteten vill ha det. Men som du skriver själv, inte ens JRF som profilerar sig som ett nollvisions alternativ inte minst här på JoJ, har en majoritet för noll vargar.
Ingen vill att löshundsjakten skall raseras, inte heller jag. Jag jagar själv i vargrevir, så jag vet vad det innebär! Jag har också sett vargdödade hundar i verkligheten och mött hundägaren som just fått sin hund dödad. Så dina argument känns överflödiga. Alternativ och konkurrens är alltid bra, men bara ärliga sådana!

21. Tror du, ja, Fjollträsk

2009-11-25 11:00

I dag finns ingen majoritet för en nollvision inom JRF. Likafullt har varje distrikt rätt att inta den ståndpunkten. Den dagen det blir majoritet för nollvisionen, måste naturligtvis förbundet rätta sig efter det.
Tycker du att det är konstigt, Fjollträsk?
Vad tycker du att alternativet är? Att stillatigande se löshundsjakten raseras, eftersom det ändå inte är någon idé att kämpa för alternativet?
Skrämmande.
Är du och Ögat helt enkelt rädda för att det ska finnas ett alternativ?

20. Glöersen hade rätt

2009-11-25 10:53

Ni har som alla andra organisationer en uppdelning i lokal-, läns-, och centralnivå.

Jag har läst Kallins krystade försök till förklaring av "modellen" och förstår inte hur han tänker, den ställer all föreningsdemokrati på huvudet, alternativt verkar mena att JRF centralt bara är administratörer numera.

Frågan kvarstår - vem är det som har beslutsrätt inom JRF, vem, vilka talar för organisationen och förklarar hur man tolkar ex en policy om rovdjur?

Om det sitter en JRF-person i viltförvaltningsdelegationen för Värmland, vem företräder denne, JRF centralt (200-300 vargar) eller JRF Värmland lokalt/län (nollvision)?

Svara gärna med beaktande av att nollvisionen inte slår igenom i alla JRF:s lokalavdelningar och län utan några kanske tycker att man kan ha en begränsad vargstam (det finns trots allt realistiska medlemmar i JRF, vilket om inte annat kompromissen om flyttning av varg visade).

19. Nä nu såg du fel, Ögat

2009-11-25 10:05

Läs noga: Om samtliga JRF-distrikt säger nej till varg, blir det också förbundets politik centralt.
Så fungerar demokrati.
Personligen hoppas jag att så blir fallet, att vi får en förbund med nollvision. Då finns det åtminstone ett alternativ till SJF:s varggullande. Barnboken, så liten och oskyldig, men en väldigt stark påminnelse om att Jägareförbundet faktiskt aktivt deltagit i arbetet att återinföra vargen. Där har man verkligen begripit att det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Därför ska barnen nu fostras till duktiga vargliberaler.
Löjligt, förresten, Ögat, att dra in viltförvaltningsdelegationerna i saken. Naturligtvis vet jag att det är där besluten kommer att fattas.
Därför gäller det verkligen att kämpa, medans tider är.

18. Tack Hermelinen...

2009-11-25 09:37

...jag sov gott.
Tack också för de länkar du hänvisar till. De bekräftar ju exakt det jag skrev. JRF-distrikten kan inte besluta själva, det skall göras av rovdjursgruppen (viltförvaltningsdelegationen i framtiden) i länet, där ingår SRF, SNF m fl. Får inte JRF majoritet för noll vargar där "tvingas" alltså JRF-Värmland, som du tar som exempel, acceptera en föryngring. Värmland har nämligen redan tagit det beslutet 2-3 föryngringar säger förvaltningsplanen, som JRF varit med om att ta fram "i demokratisk ordning". Risken är uppenbar att alla läns rovdjursgrupper accepterar minst en föryngring, det innebär att JRF accepterar fler föryngringar än SVJ.
I SVJ innebär demokrati att medlemmarna beslutar om vargmålet, inte Rovdjursföreningen, SNF eller någon annan.
Ha en bra dag, Hermelinen.

17. Vargrivna kontra trafikdödade hundar

2009-11-25 09:13

Ang statistik så väntar jag på att få underlag från bl.a. Agria om vargdödade, trafikdödade, drunknade (eller på andra sätt) dödade (eller avlivade av nämna orsaker.
Lite fakta så långt:
Antal personbilar och lastbilar (ej avställda eller avregistrerade) ca. 4.873.500 (snittet för jan - okt 2009). Ser man tillbaks för de senaste 3 åren så ligger snittet på 4.7 Milj personbilar och lastbilar.
Antal vargrivna hundar 2008 = 27
Antal vargrivna hundar hittills i år = 30
Antal vargar ca. 230 (egentligen är det många gånger fler)

16. Hej Ögat

2009-11-24 23:32

Du verkar påläst, men försöker sprida irrläror.
JRF är summan av de lokala distrikten. Om ett distrikt vill ha nollvision, så är det helt okej, så länge beslutet är demokratiskt fattat.
Här kommer sanningen: Efter ett uppmärksammat bråk på en mässa, där Jägareförbundets Gunnar Glöersen ansåg sig kunna styra vilket budskap JRF i Värmland fick ha i sin monter, redde JRF:s riksviltvårdskonsulent, Ulf Kallin, ut vad som egentligen gäller.

Glöersen var ute i ogjort väder. Ögat kanske också kan inse det. Kanske inte.
Ni övriga, läs de båda länkarna.
Först grälet:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=389050

Sedan Ulf Kallins klargörande:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=389252

Det kallas demokrati.
Sov gott, Ögat.

15. Hermelinen,

2009-11-24 22:56

läs JRFs policy! Det är inte upp till disktrikten att fatta beslut om varg. Det skall göras av alla intresseorganisationer tillsammans! Det är unikt att en jägarorgansation låter bl a rovdjursföreningen få sätta målen. Så här ser det ut, "Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring. Samt att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring." Läs själva, ni som tror något annat är lurade eller inte läskunniga!
http://www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/policydokument/Rovdjurpolicy_09_ORSA.pdf
JRF föreslog även i remissvaret till rovdjursutredningen att vi skall ha 200-300 vargar. Säkert inte någon JRFare som uppfattade det heller!

14. Fjollträsk

2009-11-24 22:24

Det är väl inte så konstigt om jägare, som fått sin löshundsjakt raserad av varg, reagerar när en jägarorganisation väljer en sådan här bok i pris till barn.
Det kan ju inte handla om något annat än att sprida propaganda och indoktrinera.
Den minnesgode vet att JRF centralt är summan av de lokala distrikten. Det har JRF:s ordförande klargjort här.
Det är väl bra att lokaldistrikten får bestämma hur de vill ha det lokalt. Eller tycker du inte det?
Du kanske hellre vill ha toppstyrda jägarorganistioner, där det kommer påbud uppifrån om vilken inställning pöbeln ska ha.
Jag tror säkert att tillvaron blir bra mycket bekvämare för SJF:s förtroendevalda och tjänstemän, när de kan sitta i enskilda rum med maktens kvinnor och män och resonera sig fram till hur saker och ting ska hanteras.
JRF har valt en smal väg, men också den enda riktigt demokratiska. Den som vill ha ett toppstyrt förbund blir medlem där, den som vill ha majoritet grundad på vad gräsrötterna tycker, väljer det förbundet. Svårare är det väl inte.
Fjollträsk, ge mig nu bara svar på en enda fråga: Varför ska vi återinföra varg i Sverige?

13. Er övertygad om att SJf....

2009-11-24 21:41

Alltså svenska jägarförbundet har gjort sitt......Jag mälder mig ur......
Det finns andra förbund !!!!

12. ?

2009-11-24 18:04

Så upprörd att du läser ihop två olika inlägg, herr Hamilton?

Det är intressant att när JRF tog ett (1) konstruktivt steg i vargfrågan; att man gick med på kompromissen mellan förbunden, LRF etc om att flytta varg för att neutralisera motsidans starkaste argument (genetiken), så slutade det med att JRF istället nu hävdar att uppgörelsen fallit och att läns/lokalavdelningarna skall få driva sina egna visioner/egen politik. Jag antar att det betyder att JRF på riksplanet nu är nedlagt, för remissinstans för regeringen kan man ju inte längre vara eftersom man inte har en enig vilja utan en mängd lokala viljor?

11. Vargrivna hundar 13:52

2009-11-24 17:03

Sluta "tjöta" om hundar/bilar -ett argument (?) som centralfundamentalisterna i Fjollträsk bett er gå ut och skriva om!
Bilen är procentuellt i förhållande till mängden - BETYDLIGT ofarligare än vargen! Å så kommer det obligatoriska hatet mot Jakt & Jägare på slutet...
Du omyndigförklarar dig själv. Gå och ta en latte!!

10. Smaklöst

2009-11-24 14:42

Har vi inte nått längre nu efter politikomläggningen än att man skall behöva läsa den här typen av "debattartikel"? Det finns ett sakfel i boken som man anmärker på, det faktum att det i Sverige, ännu så länge, inte är så att det sjuka & svaga djur som vargen slår. I övrigt är det bara struntanmärkningar, sannolikt medvetet uppförstorade, som mankhöjd (påpassligt tar man inte upp tiken!), skygghet (vargen är generellt skygg, men du hittar förstås undantag, fler och fler ju fler vargar vi får). Är det JRF:s kanske sista försök att krypskjuta sig till medlemmar från SvJF?
Kul dock att Engdahl skriver att "olaga jakt förekommer". Han bör ju veta det.

9. Utroligt

2009-11-24 14:38

att SJF overhuvudet kan godkende en sådan bok, som byggar på totalt fejlagtige uppgiftar. Jag melder mig ut nu. Hoppas dom forlorar mange, mange medlemmar på detta. For detta finns ingon undskyldning.

8. Det intressanta är att SJF inte tar avstånd från boken

2009-11-24 14:02

Man rättfärdigar sig med att den enbart skickats ut i ett fåtal exemplar. Kvar står det faktum att SJF har ansett att detta är en lämplig bok för blivande jägare.

7. Vargrivna hundar

2009-11-24 14:02

Ta kontakt med Agria och se hur många jakthundar som blir trafikskadade (dödade), ingen jägare pratar om det. Fegisar är vad ni är, rädda för varg med bössan på axeln

6. Också tappat förtroendet...

2009-11-24 14:01

...för SJF, och kommer inte att förnya medlemsskapet. Har i drygt 20 år varit med i båda org, men nu blir dat bara JRF. Jag förstår inte varför SJF så kapitalt fegar ur i den här frågen. Har den politiska korrektheten också här lindat in argumentationen i bomull?

5. Sjuka o svaga....

2009-11-24 13:29

Tänk att en av de gamla Nils Lindman-myterna kan fortsätta spridas trots att alla med insyn i varg o ren vet att en varg snarare ratar sjuka djur. Kan de välja går de alltid på på ett djur i god kondition. Förr i tiden specialicerade sig vargar på härkar då de visste att dessa inte förlorat vikt/fett under brunst.
Men vad har man att förvänta sig av skrivbordsoperatörer från 08-regionen.
Stor suck...

4. TAPPAT FÖRTROENDET...

2009-11-24 12:30

...för Svenska Jägarförbundet, att dessa skulle sjunka så djupt att till alla bud och medel nu utnyttjar och medverkar till att sprida osanna läromedel i skolorna är häpnadsväckande...?
Fam Engdahl ska ha en stor eloge för att ha varit observanta och reagerat. Rättvisa är ju något som Stig har erfarenhet av och alltid strävat efter. Så nu Svenska Jägareförbundet och Roos upp till bevis och speciellt till tjuvjakten på vargen...!

3. Stor synd och skam

2009-11-24 12:30

om nu Svenska Jägarförbundet finns förknippade med denna bok även om det nu skulle vara i ett fåtal ex...en börjar och fundera på om det inte är dags att söka sig till en annan organisation för nu verkar det som styrande herrar på SJF fått solsting i dessa gråväders dagar, fy-17

2. Hade varit...

2009-11-24 12:29

...klädsamt om jägareförbundet inte skickat ut någon bok alls om de som de påstår vill ha en sanningsenlig debatt...

1. Helt otroligt!

2009-11-24 11:53

Är det verkligen sant detta? Har verkligen Svenska Jägareförbundet sänt ut en skrift med sådan propaganda? Vill verkligen se Jägareförbundets svar.
För övrigt en bra skriven debattartikel. Lätt att läsa, saklig och tydlig argumentation, intressant ämne. MVG

Redaktionell kommentar:
Svar från Jägareförbundet kommer inom kort. Jag har just haft ett telefonsamtal om detta. Enligt ansvarig på Svensk Jakt har boken endast skickats ut i ett fåtal exemplar, som pris till några av läsarna som har deras ungdomstidning Akila. Inget allmänt utskick till skolelever alltså.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons