• Pinewood

”Kan drabba vem som helst”

DebattPublicerad: 2014-05-12 16:54

Vilket rättsystem lever vi i? Det undrar skogsentreprenören Karl Hedin i ett debattinlägg apropå Lillhärdalfallet, där de misstänkta fortfarande efter två år ännu väntar på besked om det blir åtal. Karl Hedin har läst förundersökningen och blir oroad över hur paragrafen om förberedelse till grovt jaktbrott kan användas.

”Grunderna för häktning synes väldigt lösliga och kan drabba vem som helst som befinner sig i ett vargrevir eller åker skoter där”, konstaterar Karl Hedin.

Min utgångspunkt är ett allmänt svenskt rättsmedvetande. Detta är baserat på västerländsk moral och i grunden kristna värderingar. Lagar skall, för att vara legitima, spegla allmänhetens moraliska och etiska uppfattning.

När jag läst böckerna om Thomas Quick och journalisters beskrivning av barnläkarens behandling började jag tvivla på om mitt rättsmedvetande reflekteras i rättsväsendet.

Under sju år har jag följt vargfrågan och sett hur den, i avsaknad av konsekvensutredning, målbild och förvaltning, utvecklats till en allt djupare konflikt. Detta är bakgrunden till att jag intresserade mig för det som nu kallas Lillhärdalfallet.


Fem män greps för två år sedan
För två år sedan greps fem män i Lillhärdal, förklarades misstänkta för brottet grov illegal jakt och fick utstå husrannsakan, fråntogs en del av sina privata ägodelar och placerade i en cell och isolerades från omvärlden i 17 dagar.

Grov illegal jakt är ett brott som anses så allvarligt att det kan leda till fyra års fängelse. Två år senare har männen inte fått besked om de skall åtalas eller inte och två av dem har inte fått tillbaka sina ägodelar.


Vilket rättssystem gäller?
Jag har nu studerat den polisutredning som blev klar för drygt en månad sedan. Jag har försökt förstå vad som gäller för mig och andra jägare, vilket rättssystem gäller egentligen?

Jag har tittat på polisutredningen ur två aspekter:

• 1. Vad betyder det som nu hänt för alla de jägare som, utan avsikt att bedriva illegal vargjakt, råkar befinna sig i ett område där varg befinner sig, eller nyligen gjort det. En situation som inte är särskilt ovanlig i ett vargrevir.

• 2. Vilka konsekvenser har det som faktiskt hänt inneburit för de misstänkta, alldeles oavsett om de är skyldiga, blir åtalade eller inte?

1. Den allmänna aspekten.


Vad krävs för att bli utsatt?
Vad krävs för att riskera att bli utsatt för följande?

• Gripande.

• Husrannsakan.

• Anhållen och därefter placerad i en cell och isoleras från omvärlden i tre dagar.

Det som utlöser polisens aktivitet är:

• Ett tips om att illegal vargjakt är på gång. (Trovärdigheten i detta tips är inte känd då det inte redovisats i polisrapporten på annat sätt än som ”ett tips”.)

• Ett konstaterande att en bil dagen innan varit i ett område där det funnits vargspår och att en person stigit ur bilen och gått samma väg som en varg.

• Ett konstaterande via helikopter att ett antal personer befinner sig vid en väg i ett område där det på natten varit varg och att en av dessa har kört skoter. 


Vem som helst kan tipsa
Ett tips kan vem som helst skicka in till polisen eller naturbevakare. Med tanke på den jägarfientlighet och hänsynslöshet som finns i vissa vargbevararkretsar och som tagit sig olika, mer eller mindre, kriminella uttryck borde ett sådant tips betraktas med misstro.

Så tydligen inte i detta fall.

Att det dagen innan befunnits bil, människa och vargspår på samma plats är inget speciellt och inte något som kunde kopplas till någon speciell person i det läget.


Alla i vargområden kan drabbas
Min slutsats blir att egentligen kan alla som befinner sig i ett område där det på natten funnits varg löper risk att utsättas för den behandling de fem misstänkta blev utsatta för.

Nästa fråga är: Vad krävs, när man är anhållen på ovan angivna grunder, för att blir häktad och inspärrad och isolerad ytterligare 14 dagar samt fråntagen privat egendom som till exempel vapen?

Det krävs uppenbarligen inte att man jagat varg för det har man inte gjort, vapnen fanns i bilarna!


Luddigt om förberedelse
Då återstår det luddiga begreppet förberedelse för illegal jakt.

Här har tydligen tingsrätten gjort bedömningen att förutsättningarna för häktning förelåg, det vill säga dessa fem personer är misstänkta på sannolika skäl.  Enligt lagtexten skall då misstanken framstå, vid en objektiv bedömning, som berättigad. 

För häktning krävs dessutom också något som ytterligare binder personen till brottet, exempelvis ett vittne eller teknisk bevisning. 


Ingen vittnen som stöd
Vittnen fanns inte. Jag har svårt att se vilken teknisk bevisning som finns efter att ha läst polisrapporten. Det enda som jag kan se i polisrapporten som kan övervägas är att vapen finns med i bilarna och att det hittats kött, dels utlagt på marken och dels i en plastpåse i en bil.

Kan det betraktas som teknisk bevisning för förberedelse för illegal jakt att förvara legala vapen i bil? Knappast med min rättsuppfattning.

Kan skoterspår i anslutning till vargspår anses vara teknisk bevisning för förberedelse för vargjakt? Möjligen beroende på om försök till ringning har kunnat påvisas, annars inte.

I detta fall är det svårt att se att ringning gjorts.


Ruttna köttbitar teknisk bevisning?
Kan upptäckten av utlagda köttbitar i området, utan koppling till de misstänkta, vara bevis för förberedelse till illegal jakt när det inte går att säga vem som lagt ut dem? Knappast.

Kan ruttna köttbitar i en plastpåse i en av de misstänktas bilar vara teknisk bevisning för illegal vargjakt? Ja, kanske om innehållet i den plastpåsen var kontaminerat med gift.

Efter två år har den analysen, vad jag förstår, ännu inte gjorts!

Min slutsats blir, har man något i bilen som eventuellt kan vara förgiftat kan man bli häktad.

Är man tillsammans med någon som blir misstänkt så räcker det för att man själv skall bli misstänkt. 


Väldigt lösa grunder
Bedömningen av grunderna för häktning synes väldigt lösliga och kan drabba vem som helst som befinner sig i ett vargrevir eller åker skoter där.

Väldigt lite, om något, talar för att dessa personer är skyldiga. Det finns inget som motsäger det som de alla säger, att de var ute för att reka efter bäver, eller helt enkelt gav sig ut en vacker vårdag efter två dagars intensivt snöande.

Huvudanledningen till att reka efter bäver enligt deras uppgift är att danska jaktgäster var inbjudna på bäverjakt. Då är det ganska naturligt att rekognoscera inför det. Dessa jaktgäster kommer också mycket riktigt till Lillhärdal dagen efter.


Hur är det att bli utsatt?
Tänk efter! Hur är det att vara oskyldig och bli utsatt för detta?

• Att sitta 17 dagar isolerad i en cell och utsättas för upprepade förhör är säkert psykiskt mycket påfrestande.

• Att fråntas sin försörjning i 17 dagar är en ekonomisk påfrestning.

• Att i sin omgivning bli betraktad som att ha ”suttit inne” är en psykisk påfrestning.

• Att i två år gå och vänta på om åtal skall väckas är en psykisk påfrestning och upplevs av de misstänkta som ett medvetet förhalande, eller som ett ointresse från samhället att få ett slut på den situation de förpassats i. 

• Att fråntas sina möjligheter att utöva sin huvudsakliga fritidssysselsättning i flera år är en psykisk påfrestning.


Behandlingen ett straff i sig
Den som är oskyldig och utsätts för detta betraktar det som ett övergrepp på sin person och tron på rättssamhället minskar eller försvinner.

Den behandling som dessa personer utsatts för är ett straff som är både kännbart och långt (i dag två år).

Behandlingen är ett straff som utdömts utan rättegång och utan möjlighet för de misstänkta att påvisa sin oskyldighet.

Det straff som denna hantering innebär borde få åklagaren, polisen och tingsrätten att vara restriktiva och noggranna i sina bedömningar.  Polisutredningen tyder på lösliga bedömningar och/eller godtyckliga grunder. 


Väntar på beslut om åtal
Nu återstår att se om åklagaren tar sitt ansvar och fattar ett beslut huruvida bevisningen håller. Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att det blir en fällande dom för grov illegal jakt så skall hon, såvitt jag förstår lagtexten, lägga ner förundersökningen.

I annat fall skall hon väcka åtal.

De som i så fall inte längre är misstänkta borde av polisen få tillbaka sina vapen innan årets jakt börjar i höst.

Min uppfattning är att hanteringen av Lillhärdalmännen inte överensstämmer med min syn på hur vårt rättssystem ska fungera.

Kanske någon med juridisk utbildning kan hjälpa jägarkåren att förstå hur det kan gå till så här.

Det behöver alla som jagar, eller av annan anledning vistas i ett vargrevir, få klart för sig. Vem anmäler sig till den juridiska matchen?


Karl Hedin

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Mycket

2014-05-30 09:48

bra Karl Hedin. Jägarkåren behöver sådana företrädare som du. Helt klart uppfyller du alla kriterier för bli föreslagen som förbundsordförande i någon Jägarorganisation.

22. 20 Offentlig försvarare

2014-05-14 11:54

Men i Sverige har alla rätt till en offentlig försvarare i brottmål så hjälplös står ingen.
Ekonomiskt stöd kan behövas för undersökningar, hjälp av specialister och liknande
Sedan kan ju alltid åtala lida ekonomisk skada, åsamkas kostnader, tappa inkomst mm.
Otrolig känslig fråga om en jägarorganisation kan hjälpa brottsåtalad. Märk hur man "tassar" fram i hela vargfrågan.

21. Naturbevakare

2014-05-14 10:13

Vad har en naturbevakare för arbetsuppgifter och befogenheter? Vem anställer och vad ska man ha i sitt CV?

20. Juridisk stöd

2014-05-14 09:13

Det jag menar med:

"Om det göres konsekvent och ut ifrån princippet om att alla har ret til et ordentligt forsvar burde det inta väre kontroversielt."

Om utgångspunktet er att Jägerforbundet gir stöd i alla fall och bare i tillfället hvor en jäger till eksempel er filmad mens han åker igennem storstaden och skjuter duvor med en olaglig kanon nekar sådant stöd. Då skulle det inta väre mera kontroversiellt end att också barnmorderen i et rättssamhälle som Sverige har rätten till en forsvarsadvokat. Vi skal huske att också jägere er uskyldige frem till att dom döms. Ibland virker det som om en jäger får bevisa sin uskyld, och detta er inta så et rättssamhälle skal fungerar.

19. så

2014-05-14 08:29

Ni menar helt allvarligt att om en jägare blir anklagad för t.ex förberedelse till grovt jaktbrott som i princip varje människa kan bli anklagad för ska man inget stöd kunna få ? Så när en myndighet trycker på fär att statuera ett exempel så ska den andra sidan inget stöd kunna få? Om du handlar inom ett paragraf 28 ärende blir åtalad för att en nitisk åklagare tycker du ska åka dit så ska du ingen hjälp få? Det många av er redan menar är att dom är redan dömda så därför kan man inte på något sätt hjälpa dom inblandade? Visst kan jag hålla med att det finns solklara fall. Men enbart för att ingen vill få negativ pr så är dom åtalade redan dömda så är vi nog alla dömda för i det fallet kan rovdjursfanatsterna skratta sig lyckliga när dom i princip kan säga att en vapenägare hotat dom om livet å jägaren blir av med vapnet tills motsatsen bevisat så i det fallet är jägaren då skyldig? Nä i sånt fall så tycker jag att det ska kunna erbjudas jurudisk hjälp av ett förening eller dylikt om inte för att avsluta en process inom vettig tid.

18. Juridiskt stöd intresseorganisation är svårt

2014-05-13 21:57

Nej inte PR poäng långt ifrån, det handlar om trovärdighet, Jägarorganisationen kan ju knappas göra en "fallbedömning" om man skall stödja eller inte stödja Jägaren innan målet det går till domstol, då blir man ju domstol, inte stöd indikerar då att man är skyldig.

Intresseorganisationer kan mycket väl stödja allmänna rättstvister, skyddsjakter tex, men inte brottsåtal mot individer.

Alltså ditt fackförbund kommer knappast att försvara dig om du åtalas för brottslig handling på din arbetsplats, du kanske kan få råd men inte juridiskt stöd.
Däremot kan facket strida juridiskt för dig om du blir uppsagd, råkar ut för en olycka och liknande.
Om man stöder brottslingar, det finns dom som korrekt döms för jaktbrott, så tappar man lite av sin trovärdighet. Man skall företräda jaktintressen i media skriva remissvar uttala sig i div frågor, tex i lagremisser - hur såg förslag/remissvar ut när "förberedelse till grovt jaktbrott" infördes. Det är där man måste jobba, jobba proaktivt, kan vara svårt

Fansen fallet skall de ha stöd?

17. Uppenbart olagligt?

2014-05-13 21:56

Det beror nog på vem man frågar. Har man inte rätt till advokat då? Det finns nog många i vissa kretsar som anser att i Lillhärdalfallet är dom uppenbart skyldiga.

16. Medlemsservice i juridiken nr 14

2014-05-13 17:42

Om det går till så att våra organisationer försöker "pejla" ev PR-poäng som du skriver så vore det mycket allvarligt. Som betalande medlem, oavsett organisation, så utgår jag från att man kan räkna med fullt stöd från sin org. om man ber om det. (Detta förutsätter naturligtvis att man inte gjort något som helt uppenbart är olagligt.)
Någon skrev tidigare att våra förbund borde gå samman och understödja med juridisk kompetens i detta fall.
Utmärkt förslag, vi behöver prejudikat i det moras som verkar ha uppstått efter införandet av "Förberedelse till grovt jaktbrott".
Och om det man kunnat läsa sej till i jaktmedia stämmer, så borde åtalet otvetydigt läggas ned.

15. @ 14

2014-05-13 17:40

Burde det inta vära möjligt for jägerforbundet från fall till fall att göra en bedömning och om inta fallet er helt klart sen går ind och giva juridisk bistånd till jägare som bliver åtallet.
Om det göres konsekvent och ut ifrån princippet om att alla har ret til et ordentligt forsvar burde det inta väre kontroversielt.

14. 12 Därför

2014-05-13 13:10

Det finns ofta juridisk kompetens i intresseorganisationer, men då handlar det ofta om tvister inte brottmål, tex felaktig uppsägning är en fråga hyresgästförening eller fack kan engagera sig i.
Blir genast mycket känsligare när det rör sig om brott, en intresseorganisation kan förlora ganska mycket i anseende / trovärdighet om det visar sig att den givit (indirekt)stöd till brottsliga handlingar. (tex Lillhärdalsfallet )

13. Äganderätten urholkas bit för bit

2014-05-13 13:09

Där finns tyvärr en tradition i Sverige att myndigheter anser sig stå över lagen. Jag skall nämna några, inte därför att de i sig är värst vad gäller övergrepp mot enskilda, utan därför att de har fått mycket publicitet.
Regering, riksdag, polis, socialstyrelsen, domstolar, sjukhus, hovet var inblandade och bröt en drös lagar och bestämmelser i sin hantering av Haijbyaffären. Svenska myndigheter drog sig inte ens för att samarbeta med Gestapo! Men ansvariga politiker, poliser, åklagare etc. gick fria.
Under socialdemokratins glansdagar så blev skatteverket en stat i staten och hade egen ”poliskår”, toppen nåddes publicitetsmässigt i den brutala arresteringen av regissören Ingmar Bergman, som sedan blev frikänd. Men denna skandal är långt ifrån den värsta av alla övergrepp verket gjort sig skyldigt till. Och som alltid går anmälare, åklagare och utredare fria.
Men även socialstyrelsen växte och fick stora maktambitioner under socialdemokratiskt styre. Socialstyrelsen demonstrerade sin makt och gjorde razzia hos bland andra företaget Medanalys, som tvingades i konkurs. Efter två år frikändes ägaren Ransnäs – men Socialstyrelsen gav sig inte utan fortsatte sina trakasserier med hjälp av Ansvarsnämnden. Och Medanalys låg i sprillor. Men åklagare och utredare gick fria.
Under socialdemokratiskt styre bredde rättsrötan ut sig rejält, Lidbommeri blev ett begrepp. En långvarig Quick-skandal fick sin början, men har nu kanske fått sin upplösning. Svenska domstolar har dömt en och samma man för åtta(!) mord han inte begått – och svenskt rättsväsende vill inte kalla det en skandal! Men åklagare, läkare, utredare etc. går fria. Liksom i fallet med barnläkaren.
Med sossarnas lagstiftning 2001 kunde Naturvårdsverket se fram emot stor makt och stora resurser. Tyvärr har det fortsatt under borgerligt styre och Naturvårdsverket har blivit en stat i staten, och regeringen har inte velat eller förmått bekämpa rättsrötan. Lillhärdalsfallet är bara ett exempel på Naturvårdsverkets övergrepp mot enskilda.
Även Jordbruksverket och Skogsstyrelsen är myndigheter med exceptionella maktbefogenheter som skadar enskilda. Men ingen journalist gräver i de dynghögarna.
I samband med Bergman-affären skrev Bo Strömstedt i Expressen, citat: ”Därför måste Ingmar Bergmans avsked till Sverige leda till en självprövning som handlar om mycket mer än hur enstaka tjänstemän skött sina uppgifter.”
Tyvärr har denna självprövning uteblivit, och är inte att vänta. Det visar oss rovdjurslagstifningen, den är en skam, för Sverige och för EU. Men kunde svenska myndigheter samarbeta med Gestapo mot enskild, så kan de nog tvinga oss kröka rygg inför vilka tokiga ekosofiska EU-direktiv som helst. Jakten ÄR hotad, studera situationen i Nederländerna för att få en bild av utvecklingen.

12. Varför?

2014-05-13 10:58

Varför finns det inga jurister hos den stora överbyråkratiserade jägarorganisationen?

11. Be Lundbäck

2014-05-13 10:32

Bra skrivet, hoppas åklagaren kan läsa det Karl Hedin skriver och ta sitt förnuft och glömma prestigen.

10. Varför inte dra detta...

2014-05-13 10:06

...ett strå längre med att bilda juridisk förening som eventuella jägar förbund mm kan ansluta sig till allternativt låta jägare ansluta sig privat till som medlem. Där man anställer jurister som via medlen har lönen betalda som enbart ska hålla på med juridisk hjälp till jägare. För hur man än vrider och vänder så rätt jurister och insatta i jaktsakliga frågor mm som kan komma till undsättning redan vid såna här gripanden och så så skulle jag glädjeligen skänka några hundralappar till..

9. Psykisk tortur

2014-05-13 09:31

Att lade nogon vente så pas länga på en afgörelse som vil få ubehörd stor indflydelse på deres liv närmer sig psykisk tortur. Undersøgelser har dokumenteret att sådan uvidenhed er en voldsom belastning for som eksempel personer der har suttit flere år og ventet på en asylafgörelse.
Nogle gange undres jag på om "samhellet" har glömt att det (när det er indrettet efter vestlige värdier) er till for borgernes skuld och inta tvärtom.

8. Jag förutsätter...

2014-05-13 09:12

...att fallet läggs ned såvida ingen graverande bevisning framkommer som talar emot, att de i så fall yrkar på - och får - ett ytterst kraftigt skadestånd så myndigheter som så uppenbart ivrar för att ställa till det för sina medborgare lär sig att tänka först och handla sedan.

7. Ett land i fritt fall!

2014-05-13 08:01

Man får de politiker man förtjänar..brukar det heta! Jag kan faktiskt inte se vad vi har gjort för ont för att förtjäna de politiker och de tjänstemän vi fått de senaste decennierna!
Hanteringen av Estonia katastrofen, Palme mordet, Tsunami katastrofen, Quick fallet och varg förvaltningsfrågan har flera gemensamma nämnare.
De präglas alla av grav inkompetens, monumental ryggradslöshet och epidemisk beslutsångest.
I vargfrågan tillåts ett litet antal mycket inflytelserika och högröstade, ofta södermalmsboende "miljötalibaner" oemotsagda driva sina närmast religiösa övertygelser om rovdjurens förträfflighet!
Motståndarna, de drabbade, klistras på diverse föringande epitet, fördummas, tystas eller ignoreras på gammalt klassiskt härskartekniks maner.
Det här är inte demokrati! Det är pöbelvälde!
Andra människor ska stå ut med vad de inte skulle drömma om att utsätta sig själva, eller sina barn för!

6. Leif G.W. Persson?

2014-05-13 08:01

Meget bra beskrivning av elendigheten!!!
Men kan det ikke være en mulighet å få Leif til å titte på dette gjennom TV ruta?
Det bruker å virke ganske bra om vi ser på saken om Tomas og åklagare.
Den åklagaren sitter vel på ettertankens post vil jeg tro? Og blir vel kanskje der til pensjonen?

5. Mitt i prick

2014-05-13 08:00

Ett av det bästa som någonsin skrivits i vargfrågan.

4. Berättigade frågor!

2014-05-12 23:25

För en gångs skull så kunde väl de två stora jägarorganisationerna - som bevakar jägares intressen - gå samman och finansiera en analys som för denna principfråga till ett avgörande?

3. skogsman

2014-05-12 23:25

Karl Hedin är min nya idol!
Han vågar ta strid och säga ifrån.

2. Centrum för rättvisa

2014-05-12 23:25

Karl Hedin, kanske att organisationen Centrum för rättvisa kan ta den juridiska delen? Googla fram deras adress och skicka underlag!

1. Karl,

2014-05-12 23:25

En mycket intressant, och bra, sammanfattning av en absurd situation. Jag hoppas verkligen någon juridisk skolad hjälper till.
Kör på!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere