• Allmogejakt

”Medlemmarna förda bakom ljuset”

DebattPublicerad: 2013-04-29 10:57

Redan före förra årets stämma på Visingsö hade vår förbundsordförande varit till Vargkommitténs första möte den 25 april 2012. Endast dagar efter förbundsstyrelsens möte, på Bommersvik, när en enig styrelse tog beslutet att förbundet skulle säga nej till frilevande varg i Sverige, påbörjade hon sin strävan att åstadkomma en vargstam med gynnsam bevarandestatus. Sedan har medlemmarna gång efter gång blivit förda bakom ljuset, skriver Vincent Kvarnrud, ledamot i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse (FS).

Solveig Larssons medverkan i Vargkommittén borde, med ledning av regeringens direktiv, inskränkt sig till ett enda möte. När det stod klart att det oeftergivliga kravet på kommittén var att hitta koncensus för en svensk vargstam med gynnsam bevarandestatus, borde hon lämnat mötet.

Detta alldeles särskilt som det inte fanns möjlighet att reservera sig mot kommitténs beslut och naturligtvis mot bakgrund av det beslut som förbundet tagit i vargfrågan.


”Bubblan sprack”
Anmärkningsvärt är att förbundsordföranden på inget sätt försökt informera sin styrelse om sina möten med Vargkommittén. Till sist sprack bubblan. Förste och andre vice ordförande, Bengt Bixo och Göran Karlsson blev en kväll uppringda av vansinniga medlemmar, vilket resulterade i att man tvingade söka efter den information som man i en annan styrelse skulle fått fortlöpande.

Då mer eller mindre tvingades ordföranden att lägga korten på bordet, men då långt ifrån alla kort. Nej, åsiktsförklaringen var så hemlig att FS inte kunde få del av den i sin helhet, utan endast valda delar. Däremot var det inga problem att visa den för delar av kansliet. I Vargkommitténs minnesanteckningar eller på deras hemsida talas det inte om någon form av sekretess. Av det kan var och en dra sin egen slutsats.


”Hemlighetsmakeri ett signum”
Det har, med all rätt, riktats kritik mot Solveig Larsson. Vargkommittén har haft fem möten och dessutom var hon till ett dialogmöte med Peter Egardt, kommitténs ordförande, den 29 juni. Denna rad av möten har inte genererat ett enda referat till FS.
Hemlighetsmakeriet har varit ett signum för Solveig och är en av orsakerna till det misstroende som riktats mot henne. Delar av FS är missnöjda med att de egna racen avlöser varandra och att förklaringarna man får, inte på något sätt håller. Hon arbetar enligt en agenda som övriga i FS inte känner till, helt mot medlemmarnas önskemål.

Mot bakgrund av allt hemlighetsmakeri från ordförandens sida ställdes frågan på sin spets. Därför gick hon till nästa möte med kommittén med förhållningsorder och ett klargörande brev.
Förhållningsordern gick ut på att hon skulle överlämna brevet till kommittén och på dess möte redogöra för innehållet.

”Körde sitt eget race”
Ännu en gång körde hon sitt eget race. Om det mot förmodan var så att hon överlämnade skrivelsen så är det de facto så att hon struntade i att redogöra för den. Det har flera vittnat om. Bland andra kommitténs ordförande Peter Egardt i samband med frågestunden under FS möte på Grimsö forskningsanstalt och tidigare också ordföranden i Naturskyddsföreningen, Mikael Karlsson, i intervju med Jakt & Jägare.

Nu, med Vargkommitténs minnesanteckningar på bordet, är det bara att konstatera att Solveig inte vid något tillfälle uttryckt sina tvivel eller reserverat sig mot kommitténs mål och uppdrag. Hon accepterar fullt ut att det skapas en vargstam i Sverige, med gynnsam bevarandestatus.


Blev turbulens
På tvärs mot alla de beslut som avdelningar, distrikt, och senare också FS fattat. Dessutom framgår det inte i dessa minnesanteckningar att hon presenterat innehållet i skrivelsen. Detta är sammantaget roten till den turbulens som uppstått och den splittring av förbundet som är ett faktum. Hälften av ledamöterna i FS strider för medlemmarnas rätt och vilja och hälften har som sin huvudsakliga uppgift att behaga ordföranden. Det innebär att JRF-LJ idag har en ordförande som sitter kvar endast med hjälp av sin egen utslagsröst.

Man kan inte, i alla lägen, hävda att det är bra att vara med för då kan man påverka. I detta fallet blir naturligtvis den omedelbara frågan. Hur har Solveig Larsson påverkat Vargkommitténs beslut? Har hon ens gjort något försök att påverka något beslut?


”En katastrof”
Solveig satt med som expert i Maria Norrfalks utredning om den framtida älgjakten. Vi såg hur det gick med det. Enligt nyligen avkunnad dom i Kammarrätten innehåller den förvaltningsmodellen rena olagligheter. Nu säger hon sig arbeta för medlemmarna i Vargkommittén. Sett ur ett medlemsperspektiv är det arbetet en katastrof redan innan man kommit i mål. Nu flaggas det för ytterligare ett expertuppdrag, att omarbeta den svenska jaktlagstiftningen. Inte många vill hålla en slant på att det ena blir bättre än det andra.

Man ska nog vara lite försiktig med att åta sig uppdrag som expert när man inte riktigt räcker till.

När det gäller expertuppdragen i Älgutredningen och nu i Vargkommittén ser det ut som om det varit viktigare att vara med än att försöka påverka så att medlemmarnas önskemål tillgodosetts.


Vincent Kvarnrud, ledamot i FS

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Självrannsakan 28

2013-05-04 19:10

Håller fullständigt med dig Kjell Dahlin! Denna situation har uppstått pga att ordf. Solveig Larsson inte tydligt nog franfört JRF`s ståndpunkt i vargfrågan. Älgförvaltningen var också ett misslyckande av Larsson, där många markägare blev av med jakträtten på älg. Pga dessa begångna felaktigheter av en ordförande "gungar" hela organisationen och riskerar att delas i två delar.

29. Slutkommentar

2013-05-03 13:12

Jag noterar ett antal saker. för det första är det relativt sett få kommentarer beroende på att frågan är känslig. Det är inte förrän den senaste tiden som missnöjet och splittringen inom FS antagit sådana proporttioner att den inte längre kan hanteras inom styrelsen.
Jag noterar också att man bland dem som kommenterat inte har bemött innehållet i min debattext, utan mer kritiserat mig för att jag valt att ställa ut motsättningarna till allmänt beskådande.
Jag klarar den kritiken i vetskap om att jag varit lojal mot de medlemmar som valt mig och inte mot den del av FS som för dem bakom ljuset.
Min osvikliga lojalitet för vad JRF står för i vargfrågan och älgförvaltningen är kanske för känslig för vissa inom organisationen.
Det förvånar mig inte heller att valberedningen fått instruktioner om att ställa mig åt sidan och valt att göra så.
Nu blir det upp till ombuden på stämman att avgöra hur vi skall ha det med JRF i framtiden.

28. Självrannsakan

2013-05-03 13:12

Jag ska först deklarera att min uppfattning om Jägarnas Riksförbunds medverkan i den s.k. Vargkommittén grundar sig på ren fakta. Alltså kan förbundet först som en följd av medlemmarnas åsikter deklarera "Nej till frilevande varg" och sedan deltaga i en av regeringen tillsatt gruppering med syfte att åstadkomma en förutbestämd kompromiss som ska mynna i en "vargstam med gynnsam bevarandestatus? Där man dessutom inte har rätt att reservera sig.
Vem i hela friden kan tycka att det är trovärdigt?
Och detta har herregud ingenting att göra med om det är ordförande Solveig Larsson eller någon annan som sitter där, man eller kvinna. Förbundet är medlemmarna och vare sig Solveig Larsson eller någon annan enskild person kan ändra på det!

Sedan, angående hanteringen i FS.
Många års yrkesverksamhet i befattningar med omfattande personalansvar inom ett av Sveriges
största företag har lärt mig följande.
När organisationer "gungar" är detta inget tecken på ett bra ledarskap.
Sen får vissa höja Solveig Larsson till skyarna så mycket som helst. Uppenbart är någonting som hon är en del av och ansvarig för alldeles åt h-e!

När organisationen "gungar" duger det inte att skylla problemen på andra och vägra inbegripa sig själv som en del av problemet.
Det gör bara problemet större och större tills allting exploderar rakt upp i ansiktet på en själv, vilket också tyvärr drabbar hela organisationen negativt.
Finns ledaregenskaperna för att undvika detta?

Till er som frankt påstår att det inte finns någon fullgod ersättare till Solveig Larsson. Hur vet ni det? På vilket sätt är hon oersättlig? Min erfarenhet är att ingen är oersättlig.

Till sist. Jag har fullt förtroende för Bengt, Wincent, Göran och Lotta och är övertygad om att de inte spridit rök utan eld.

27. #26 Gunnar Håkansson

2013-05-02 17:12

Du läser i ett "protokoll" som inte är ett protokoll utan en minnesanteckning från 8 mars som saknar namnunderskrifter. SNF:s ordförande har i J&J uppgett att Solveig inte redovisat skrivelsen. Är Mikael Karlsson en lögnare? På FS-mötet 17 april uppges att Vargkommitténs ordförande Peter Eghardt uppgett att Solveig inte redogjort för någon skrivelse. Är Peter Eghardt en lögnare. Är vargkommitténs sekreterare Lennart Nordvarg en lögnare? Uppenbart är att någon ljuger och hittills är det bara sekreteraren som hört Solveig redogöra för skrivelsen!?

26. Ordförandeförakt

2013-05-02 16:30

I protokollet från vargkomitte'n framgår klart att att Solveig överlämnat skrivelsen och redogjort för den i enlighet med FS beslut. Sanningen kommer alltid i dagen även för de värsta belackarna. Tyvärr Vincent så lyckas Du nog inte den här gången heller.

25. Modigt gjort

2013-05-02 16:30

Man måste förstå att det inte är någon lätt sak att angripa den styrelse som man själv sitter i. Därför måste det betraktas som ett rejält och modigt beslut att göra detta.
Hälften av styrelsen har tagit det beslutet, medvetna om att det kan få konsekvenser.
I Vincent Kvarnruds fall fick det till följd att han petades av förbundets valberedning trots att han ställt sig till förfogande för omval. Det säger en hel del om hur det fungerar i förbundstoppen och dess valberedning.

24. Väntar på era kommentarer

2013-05-02 16:29

Gunnar Håkansson och Av-Lotta vad är det som vi fått genom att i alla år jamsat med. Jag ser då bara att det har blivit etter värre för oss alla. Eller Gunnar har vargstammen minskat i dalarna? Vet att Bengt Larsson ordförande i dalarna är inne på samma linje. Sanningen är nog så att ingen organisation har sagt nej utan vi har alla snällt deltagit och varit positiva till en gynnsam bevarande status av varg. Men förklara gärna för mig hur vi ska uppnå vårt mål då ingen törs säga vad vi anser. Så jag vänder mig till er dalkarlar som tydligen på årsstämman röstade för ett fortsatt deltagande i vargkommitteen, vad har det gett er? Vad har ni fått igenom? Vi är många som väntar på ert svar!

23. Solveigs Medverkan i Vargkommitén är orsak till...

2013-05-02 13:35

...den turbulens som uppstått i Fs
Här kommer lite mailkonversation mellen Solveig och mig efter tillkännagivandet av vargkomitédokumentet.
citat från 24/2.När det gäller mina uppdrag så är de i mitt namn,
slut citat; med tanke på Solveigs formulering här kan man ju undra om det är JRF eller sig själv hon företräder.

Svar till Solveig
Din farhåga att jag skulle känna osäkerhet inför att träda i ditt ställe är obefogad.
När jag accepterade att ställa upp som 1vise i Fs isället för Hendrik,hade jag full insikt i vad som skulle förväntas av mig.
Mina frågor till dig har ej heller något med farhågor om din hälsa att göra, utan var mer en pejling på din vilja och förmåga till sammarbete med övriga i Fs.
Med facit i hand efter närmare 1 år som 1 vise står det dock rätt klart för mig att förbundet drivs av en enmanshow med uppbackning av viss kanslipersonal och där övriga i Fs skall ha så lite insyn som möjligt i de förehavanden som vår ordförande tar sig för.
Jag har suttit i ett antal styrelser före JRF och i dessa har det varit en självklarhet att ett nära samarbete mellan ordförande och 1 vise och AU är en förutsättning för enighet och styrka i en styrelse.
Den enigheten har satts på prov innom vårt förbund på grund av att full insyn i alla frågor inte har förekommit.
Jag ser ju av ditt svar att du inte fortsättningsvis tänkt delge alla dina förehavanden innom JRF till övriga i Fs.
Vilket inte skapar den enighet som till syvende och sist är det som vårt förbund är i stort behov av just nu.

MVH Bengt Bixo

Hej Bengt!

Jag uppfattar att du känner osäkerhet om du skulle tvingas träda in i mitt ställe, därför skickar jag detta även till valberedningens sammankallande fk. Nu tror jag att du inte behöver alls känna någon oro för att behöva träda in, min hälsa och ålder och vår framgångar under min tid som ordförande, gör att jag känner stark tillförsikt att arbeta för förbundet framöver.

Men om det oförutsedda skulle ske, så är det väldigt kort tid till en ordinarie stämma, så ditt viktigaste uppdrag som tf ordförande, är att leda styrelsen på styrelsemöten och säkerställa att formalia blir gjort (men där finns mkt gott stöd i kansliet när det gäller formalia, så det är inget problem).

När det gäller mina uppdrag så är de i mitt namn, så där behöver regeringen ta ställning till om de vill ha ngn representant från JRF – så skulle jag falla ifrån är det inget som tf ordförande behöver oroa sig för att axla. Förbundet utser själv representant i NJS, men före det kan komma i fråga, om jag skulle falla ifrån, har vi haft en ordinarie stämma, så det blir inget bekymmer för tf ordförande.

Mitt nätverk inom jakt/politik mm kan aldrig någon utgå från att tf har, så det är inte heller något att oroa sig över.Så jag tycker du inte alls behöver känna någon oro i denna fråga!

Hälsningar/ Solveig


Fråga?
Nu till ytterligare en fråga som 1 vise till dig Solveig.

Enligt protokoll från 19/12 12 skulle jag träda i ditt ställe vid ditt eventuella frånfälle eller entledigande.

Vi är ju alla lyckligt ovetande om när det drabbar oss alla .Det är av största vikt att jag för att ev, klara den uppgiften om så skulle ske, är 100% uppdaterad på vad vår Ordförande sysslar med. För att kunna, på bästa sätt för Förbundets medlemmar och övriga i Fs, driva påbörjade uppdrag och göromål.

Hittills under den period som jag varit Förbundets 1 Vise ordförande har det enligt mitt sätt att se det varit väldigt knapphändigt med information om vilka uppgifter som skulle kunna läggas på mig om olyckan skulle vara framme.

MVH Bengt Bixo22. Finnmarksbo

2013-05-02 10:10

Det finns för närvarande inget att applådera eller skratta åt i den här organisationen. Det kan du bara glömma. Vi har ingen ordförande som klarar sin uppgift. Detta framgår med all önskvärd tydlighet av Vincents text.
På grund av ett gigantiskt missnöje i vår broderorganisation ökar vi medlemsantalet. Det är inte ordförandes förtjänst. I den mån det beror på vårt eget arbete så är det alla trogna och ideellt arbetande medlemmar som oförtrutet ägnar sig åt att värva fler medlemmar.
Närvaro och dialog? Ja visst, men i fallet Vargkommittén stämmer inte detta. Där är du bara med om du stödjer skapandet av en vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Ombuden på stämman måste nu avgöra om man ska stödja nej till frilevande varg eller en vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Det är sanningen.

21. Sak och person

2013-05-02 07:52

Det vissa personer verkar ha missat är att skilja på SAK och PERSON. Vilket kön man har är oväsentligt. Det som är viktigt är om man utför ett bra jobb.

Enligt mina erfarenheter så är Wincent duktig på just det, skilja sak och person.
Jag kan också tillägga att jag har haft ett väldigt bra samarbete med bla Wincent och sist jag kollade så var jag fortfarande kvinna så det är nog inte där problemet ligger.

Jag tycker att Wincent har skrivit en bra sammanfattning som förklarar varför bristen på förtroende finns.

20. Håller helt med Hälge.

2013-05-02 07:51

Vad för positivt har deltagandet i denna kommitte gett oss jägare?
Vad jag vet inget, vi blir istället ständigt överkörda, vi påverkar inget mindre av att stå utanför denna gruppering, däremot kan vi stå rakryggade för våra medlemmars viljor.
Nej det krävs tuffhet i ledningen för detta förbund och där tror jag inte Solveig är den rätta. I min region är förtroendet förbrukat.
Annars kan vi snart lägga ner allt vad jakt heter. Vet förövrigt inte om det blir någon älgjakt här i höst! Att träffas och grilla korv behöver jag inte vara medlem i någon jägarorganisation för.

19. Vilka applåderar detta ?

2013-05-02 07:51

Vilka tror ni skrattar åt detta elände?
Vi har idag en ordförande som mkt väl styr "en spretande samling". Antalet medlemmar - ökning under senare år säger allt.
Närvaro och dialog är en väg till framgång. Merparten av oss medlemmar utgöres säkert av grånade herrar. Vi behöver yngre röster.
Inse fakta ...!

18. Ett beslut om nollvision skall följas

2013-05-01 14:13

Det finns dem som inte följer de demokratiska reglerna utan gör som själva vill. Att ha dessa i ledande positioner i en vald förbundsstyrelse är inte bra när dessa inte kan följa beslut. Men det får väl beslutas på nästa förbundsstämma att dem inte får förtroende längre. Jag håller på Vincent att han står upp och offentliggör sig vad som sker i förbundsstyrelsen som inte kommer till medlemmar tillgodo. Jag tycker att dem som sitter på ett förordnande av medlemmar inom JRF skall ställa sina platser till förfogande när man inte följer stämmobeslut.

17. Blandar bort koirten

2013-05-01 14:12

Det är en klassiker detta att försöka flytta fokus från det verkliga problemet. Signaturerna Lotta och Gunnar Håkansson svamlar om smutskastning och kvinnoförakt.
Säg mig, var i artikeln finns det minsta antydan om att det skulle vara könet som det var fel på? Kom inte med sådan skit. Vi har tre kvinnor i FS. Vem har klagat på att detta skulle vara för få eller för många?
Glöm könsfördelningen. Vi verkliga jägare har inte tid eller ork att debattera könsfördelning och andra oväsentligheter. Vi vill bara ha en markering att vi inte accepterar varg i Sverige, precis som FS beslutet säger.
Om det är man eller kvinna som sitter i Vargkommittén och säger ja till vargstam med gynnsam bevarandestatus har ingen betydelse. Det är lika mycket åt fanders i alla fall.
Så till detta med smutskastning. Det är som det står i debattexten det fungerar. Det är det väl ingen tvekan om. Ja, sanningen är le att höra, sägs det, men inte desto mindre måste man acceptera den.
Sluta upp med att hålla en icke fungerande ordförande om ryggen. Se problemen och slåss för att lösa dem. Det är upp till ombuden på stämman att visa om man vill ha en vargstam med gynnsam bevarandestatus eller om man vill ha nej till frilevande varg.

16. Innehållet i skrivelsen…?

2013-05-01 14:12

Om den påstådda skrivelsen från JRF till Vargkommittén existerat så skall den finnas undertecknad av behöriga personer och diarieförd hos förbundskansliet. För trovärdighetens skull måste dokumentet visas upp för medlemmarna, lämpligen här i Jakt & Jägare.

15. JRF

2013-05-01 14:12

Vincent K,Göran K.Bengt B är inte ens i närheten av Solveig L i någon fråga.Det är ett stort problem för dem.Jag tror att dom känner sig hotade av det.Var rädd om en kvinna i positionen.Något annat alternativ en Solveig finns inte i dagsläget.

14. Vilka framsteg har vi gjort?

2013-04-30 16:23

Ja, det är frågan. Tycker ni att vi jägare fått gehör för våra åsikter? I så fall nämn något, ni alla som gapar och skriker att vi ska vara med. Om man nu ska vara med varför får man då inte reservera sig? Man tvingas sitta fint fast det går emot vad medlemmarna vill, nåja kanske inte Lotta och Gunnar då. I min vänkrets som är stor, finns ingen som tycker att vi ska längre vara med. Så Lotta och Gunnar tala om vad vi haft för framgångar. Ingen vargjakt, vi körs över med utplanteringen, målet med antal vargar fortfarande okänt osv. Men ni kanske kan ge oss som inget vet eller förstår vad tjänar vi på detta. Så upp till bevis vad har vi fått?

13. Vill man påverka skall man vara med

2013-04-30 08:27

Det är rätt att ordföranden deltar i vargkommitten. Då kan hon påverka den. Hur mycket kan man påverka genom att sitta ute ensam i öknen?
För övrigt har vargvännerna i kommitten brutit mot alla överenskommelser när de överklagat jaktbeslut. Man kan fråga om ledamöterna i vargkommitten skall uteslutas när de bryter mot kommittens beslut. Men då blir det väl inga kvar och då sitter alla parter ute i kylan.
Det är ännu sämre. Fortsätt delta i kommittens möten.

12. Tyskterrier

2013-04-30 08:27

Du kanske inte känner så många medlemmar...

Jag ser till handling och inte till kön så att jag anser att Solveig gör ett bra jobb har enbart med hur hon representerar JRF. Varför diskuteras inte detta på FS möten istället för att ha någon form av smutskastning via insändare? Vi är nog fler som anser att Solveig gör ett ypperligt jobb än vad du tycks tro. Du kanske behöver utöka bekantskapskretsen lite.

11. Ja det är i sig...

2013-04-30 08:26

...sanningen som ska fram...
Det skulle ju va intressant om JRF's ordförande redovisade,
vad som Vu kommit fram till i sina "sammankomster" etc:
I vu ingår väl Ordf, 1'a och 2'a vice ordförande.
Det kanske är lättare att få en kommentar av den, två sist uppräknade, en av ordförande själv?
En god ordförande ska väl ha god kontakt, diskutera viktiga saker med verkställande utskott?
Inte med div andra och gå sin egen väg,
i en medlemsorganisation...
Denna redovisning kanske inte är så viktig?
Hur många har insyn i arbetet, t.ex. revisorer och valberedning, är de med på hur styrelsen arbetar, mot medlemmarnas intressen?
Sist men inte minst, tack Vincent för att du går ut med information till "jägar" organisationen, utan fungerande ordförande...

10. Det är väl skit samma...

2013-04-30 08:26

...om det är en kvinna eller man som håller i ordförandeklubban! Det här är väl inte någon förening för eller emot kvinnor i styrelser? Och om vi har den bästa eller näst bäste som ledare spelar mindre roll, men när det börjar osa Judas måste ledningen redovisa allt öppet. Det går inte att bara köra på och tro att medlemmarna skall acceptera att sitta tysta i den här bussen också, speciellt när inga resultat levereras.

9. Detta är nog sanningen

2013-04-30 08:26

Ingen FS ledamot är så dum att han eller hon randar ner en sådan här text om den inte var sann. Den som tror det stoppar huvudet i sanden.
Sanningen är nog, som det står i texten, att hälften av FS ledamöter kämpar för att göra medlemmarnas stämma hörd, medan den andra halvan har fullt upp med att vara sin ordförande till behag.

8. Fy

2013-04-30 08:26

Lotta, det var lågt skrivet. Du kan inte vara omedveten om vilket stöd Solveig Larsson har fått från flera distrikt, trots allt skit hon får utstå.
Jag ställer samma berättigade fråga som Harry Fredriksson i Leksand, bevis om felaktigheter ska fram i dagen

7. Det

2013-04-29 17:59

är hårda anklagelser du framför Vincent Kvarnerud, mot Solveig Larsson Nu får du nog lov att skaffa fram bevis i form av protokoll från berörda möten i Vargkommittén och förbundsstyrelsen.
Jag förutsätter att valberedningen är väl insatt i denna fråga. De är nämligen dessa som ska utarbeta och presentera förslag till personvalen på JRF förbundsstämma.
Det kan återigen vara värt att påpeka att 0-version frilevande varg är en utomordentlig och synnerligen viktig fråga för JRF.
Vi ser vad Sveriges ledande forskare Olof Liberg numera skriver om GYBS. Det har blivit en kraftig omsvängning allt eftersom vargen börjat etablera sig i södra delarna av Sverige.

6. Protokoll??? Minnesanteckningar???

2013-04-29 16:19

Finns det inte sedvanliga mötesprotokoll ifrån Vargkommittén?
Kan det vara möjligt att en statligt tillsatt utredning saknar ordentlig fortlöpande dokumentation?

5. Ordförande !

2013-04-29 16:19

Som ordförande skall man lyssna på sina medlemmar och föra deras talan , sedan kan styrelsen vara oeniga i olika frågor , finns det majoritet i styrelsen så ska besluten respekteras även om någon inte tycker lika dant i frågan , man sitter i en styrelse för medlemmar har valt in dom .

4. Ordförandeförakt

2013-04-29 12:00

Det är nu inför den tredje riksstämman på rad som Du smutskastar Solveig för om möjligt kunna avsätta henne. Får innerligen hoppas att Du misslyckas även denna gång. Ditt inlägg gynnar på intet sätt förbundet utan snarare tvärtom. Sköter sig alla lika bra som Solveig kommer vi fortsatt att göra framsteg inom vårt förbund.

3. Lotta #2

2013-04-29 11:59

själv känner jag faktiskt inte en medlem som ger Solveig sitt förtroende och vill att hon skall sitta kvar...tvärtom...
Ditt inlägg talar mer för att du håller henne om ryggen för att hon är kvinna,inget annat....en ordförande som uppträder och handlar så FS inte kan hålla sams bör utan tvekan bytas ut, det bör aldrig finnas något tvivel om att en ordförande agerar för sina medlemmar eller inte...

2. *GÄSP* Vincent

2013-04-29 11:18

ge dej nu! Vad är det du inte förstår!! Vad handlar det om egentligen. Är det kvinnor som gör ett bra jobb som är besvärligt eller? Bra jobbat Solveig, fortsätt precis som du gör. Du har medlemmarnas förtroende! Även om förbundsstyrelsen verkar mer än lovligt vimsig ibland!

1. Läst protokoll

2013-04-29 11:18

Jag har läst de senaste protokollen från förbundsstyrelsemötena och vad jag kan se så har frågan om vargkommitén varit uppe på flera möten utan att du Wincent har reserverat dig så jag tycker inte det ser ut som en oenig styrelse i besluten runt kommitén iallafall. Men det är väl lättare att gnälla efteråt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons