• Jaktkryssningen

”Miljöavgift på bly i ammunition saknar saklig grund”

DebattPublicerad: 2008-02-22 16:43

Den av miljödepartementet initierade utredningen att ”utreda behovet av och möjligheten att införa ekonomiska styrmedel för bly i ammunition i syfte att stimulera användningen av blyfri ammunition” saknar realistisk grund.
Alliansregeringen beslöt ifjol att bly i ammunition vid jakt på fastmark skall vara tillåten. Detta beslut grundade sig på att risken för eventuell negativ miljöpåverkan ansågs liten. Samtidigt konstaterade man att bly är den mest lämpade metallen vid jakt av rent djuretiska skäl.
Den nu föreslagna utredningens syfte går på tvärs mot vad regeringen för några månader sedan fattade beslut om, och den kunskapsgrund som det beslutet vilade på.
Jag utgår därför från att utredningen när den nu begärts utmynnar i att det är olämpligt att ekonomiskt styra bort från bly i ammunition. Regeringen riskerar annars trovärdigheten i beslut de fattade tidigare.

Bengt-Anders Johansson (m),
riksdagsledamot och talesman i jakt- och viltvårdsfrågor


SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB