• Älgskadefondsföreningen

”Missriktat krav på forskare”

DebattPublicerad: 2008-01-18 11:34

Företrädare för Skandulv och Viltskadecenter på Grimsö tillbakavisar kritiken om vargräkningen, som framförts av sex JRF-distrikt.

Sex länsorganisationer av Jägarnas Riksförbund har ställt ett öppet brev till oss underteckande som arbetar med varg på Grimsö forskningsstation och Viltskadecenter. De är missnöjda med att de årliga siffrorna på vargstammens storlek kommer mer än ett år efter det att valpkullarna fötts.
De tycks också ha fått för sig att kategorin ”andra vargar” inte längre ingår i beräkningen av totalantalet vargar. Som slutkläm drar man till med följande krav: ”Om vargforskningen inte har kunskapen och/eller intresset för att kunna presentera en mera aktuell bild av vargstammens ungefärliga tillväxt och storlek, måste det ifrågasättas om denna verksamhet behövs överhuvudtaget”.
Vi börjar med det sista kravet, som vi tillåter oss förmoda är något överilat i stridens hetta, men ändå kräver en kommentar. Kravet är faktiskt fullständigt missriktat. Hela ansvaret för beståndsberäkningarna ligger hos förvaltningen, det vill säga Naturvårdsverket, länstyrelserna och Viltskadecenter, inte hos forskningen. Forskningen hjälper till så gott den kan med olika data, men något ansvar för detta har den inte fått från staten, inte heller ligger huvuddelen av arbetet där.
Sedan måste det nämnas att inventeringarna regleras mycket noga i statliga Föreskrifter, som utges av Naturvårdsverket. Varginventering är alltså inget som kan göras godtyckligt. I föreskrifterna står skrivet vilka kategorier av vargar som ska inventeras, vad som ska redovisas och vilka huvudsakliga inventeringsmetoder som bör användas.
Alla som diskuterar varginventering bör ha kännedom om att dessa föreskrifter finns och ha läst dem. De senaste föreskrifterna som gäller varginventeringar benämns NFS 2007:10 och finns att hitta på Naturvårdsverkets hemsida under Lag och Rätt. Dessa föreskrifter är juridiskt bindande.
När detta väl är sagt vill vi ändå kommentera de synpunkter som framförs i det öppna brevet. Vargstammen inventeras årligen både i Sverige och Norge. Inventeringarna grundar sig på spårning och kräver vinter och snö.
Varje år redovisas inventeringsresultaten så att stammens utveckling kan följas år från år. Att det hinner förflyta en viss tid mellan själva inventeringen i fält och det färdiga, publicerade resultatet, ligger i sakens natur. Fältarbetet sker huvudsakligen under snöperioden fram till en bit in i mars månad, så länge spårsnö finns. Sammanställning och utvärdering sker under april och maj.
Den första juni presenteras resultaten i form av en preliminär rapport.
Rapporten är preliminär främst på grund av att alla DNA-analyser inte är färdiga vid denna tidpunkt. För till exempel vargstammen 2006-07 förelåg således en preliminär inventeringsrapport för den svenska vargstammen på Viltskadecenters hemsida i början av juni 2007 och för den skandinaviska dito från och med mitten av juni 2007.
En slutlig skandinavisk inventeringsrapport förelåg färdig den 1 november 2007, efter att alla DNA-analyser var klara den 15 oktober. De skandinaviska inventeringsrapporterna publiceras även på Skandulvs hemsida.
Ett par gånger under den aktuella säsongen presenteras dessutom, på Viltskadecenters hemsida, uppdaterade preliminära rapporter över antalet bekräftade föryngringar.
Varje år görs även en prognos över det antal föryngringar som vi kan förvänta kommande säsong. Denna prognos presenteras i de årliga rapporterna.
För säsongen 2006/07 återfinns denna prognos i både den preliminära skandinaviska rapporten från den 15 juni 2007 samt i den slutliga rapporten från den 1 november 2007.
Önskar man sedan omvandla antal förväntade föryngringar till en grov totalsiffra kan man göra som man gjort i det politiska målet (20 föryngringar motsvarar cirka 200 individer), det vill säga multiplicera antalet förväntade föryngringar med en faktor 10. För 2007 förväntades 18 - 22 födda kullar i Skandinavien. Omräknat till antal vargar totalt skulle prognosen alltså bli 180 – 220 vargar vintern 2007/08.
När det gäller ”andra vargar”, det vill säga ensamma, icke stationära/revirhävdande vargar, anser vi att dessa ej går att inventera till rimliga kostnader och arbetsinsats.
Dylika vargar kan vandra genom halva riket under en och samma vintersäsong och det är med den vargstam vi har nu i princip omöjligt att särskilja olika individer och få en tillfredsställande antalssiffra.
I Norge är det fortfarande rimligt att åtminstone försöka inventera även vandringsvargarna eftersom man har så få vargar där att det knappt kan kallas en stam. Man bortser dock inte från dessa vargar i Sverige, men här får vi beräkna denna del av vargstammen, byggt på den andel de utgjort tidigare år när även dessa djur kunde räknas.
Vi är övertygade om att detta ger en mer rättvisande bild av det verkliga antalet. Detta antal presenterar vi också i de årliga rapporterna.

Inga Ängsteg, Åke Aronson, Linn Svensson, Viltskadecenter
Håkan Sand, Olof Liberg, Skandulv och Grimsö forskningsstation

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

36. Vargräkning

2008-01-31 08:23

På markerna där jag jagar, Acksjöreviret, fick vi ett nytt revirmarkerande par. De räknas fortfarande som revirmarkerandepar, tänkbar föryngring, trots att de i våras fick fyra valpar vilket forskarna är mycket väl medvetna om. Varför är inte de medräknade?

35. Anonym

2008-01-24 17:38

Skulle vara tacksamt att få ta del av den analysen som är gjord i Tyskland som helt klargör att det är ”estnisk” varg.
Eller namn till den institution som har utfört den analysen.

34. DNA

2008-01-24 17:37

Då är det inte forskning längre utan antaganden, bara det visar hur rutten vargdebatten är. Finns det ingen sakkunnig individ på något av riks-, läns- eller annan forskning som kan bevisa detta?
Vi kan anta vilka siffror som helst, så länge alla på beslutande nivå inte vågar berätta hur det ligger till.
Varför är det så svårt för dessa herrar och damer att tillsammans med alla berörda kårer lägga korten på bordet? Då kan börja räkna in vargarna i hagen, då kan vi planera hur vi ska lägga upp jakten. Nu i hyss-hyss-världen är det bara antaganden som gör att vi vågar släppa en hund i ”vargområden”. Nä, våra beslutsfattare är lika fega som vargen att träda fram i offentlighetens ljus.

33. DNA...

2008-01-24 13:12

...hit eller dit. Tydligen är det olika på vem som beställer DNA-analysen eller vem som gör den då analyserna som gjordes för att få reda på varifrån våra vargar kommer ger olika svar.
Ena sidan Ryssland/Finland enligt forskarna och andra sidan Estland, enligt DNA-analys gjord i Tyskland.
Den analysen har skett på eget initiativ av annan person, av samma vargar.
Eller så har samma varg flera DNA-profiler.

32. DNA-profilerna

2008-01-24 10:06

Vi kommer nog inte så långt i debatten om hur många vargar det blir på ett år, men en nyfiken fråga att bolla ut är: Har alla vargar samma DNA-profil eller finns det flera olika profiler? Då kommer nästa fråga: Var kommer den profilen in och vilket år? Det finns många frågor om hanteringen av proven/forskningen. Finns alla prov öppet redovisade? Är alla forskningsresultat redovisade enligt offentlighetsprincipen, eller döljer man något? När vi får reda på hur detta går till – då kan fokusera på individantalet.

31. Jodå Falco...

2008-01-24 09:11

...var inte orolig, precis som du kan jag läsa på skandulvs hemsida, skillnaden är bara att jag fortfarande kommer att hålla mig så nära nuläget som möjligt när jag debatterar vargens numerär och inte som du hårdnackat anföra ett år gamla siffror.
Den proffessionella spårningen och inventeringen kommer återigen vi jägare, gud ske lov, återigen att stå för efter en kapitulation av våra kära länsstyrelser och rovdjursgrupper som insett att de inte klarar av det som de trodde....
För övrigt så ränner hundarna i spårlöporna och inte över dem.

30. Falco

2008-01-24 09:09

Vad menar du egentligen med professionell inventering? I inlägget från Ängsteg et al står ju tydligt följande: "Sedan måste det nämnas att inventeringarna regleras mycket noga i statliga Föreskrifter, som utges av Naturvårdsverket." Med du kanske bara skrev fel, politisk blev till professionell...

29. Personen bakom tyska terriern.

2008-01-23 08:49

Även om du ränner som en skållad tyskterrier över spårlöporna lär du ändå få avvakta en regelrätt professionell inventering och utvärdering. Några andra alternativ gives icke för dig.

28. Sitta still, Falco?

2008-01-22 13:39

Sitta still och avvakta inventeringen? Har du nu inte missuppfattat det hela? När inventeringen är klar så har ett år gått och en ny kull fötts. Då diffar siffran i alla fall mot hur många vargar som finns i ”nuläget” med ytterligare 65-150 vargar.

27. Föryngringar

2008-01-22 11:48

Läste för ett tag sedan att det var 14 föryngringar 2007 samt en sannolik föryngring. Därutöver fanns det 11 tänkbara eller troliga föryngringar, vad har det blivit av dem?
Finns det även ett mörkertal utöver dessa?

26. Alarmistiska spekulationer

2008-01-22 10:01

Om antal föryngringar nu visar sej vara 14-18 i år skulle det motsvara en totalpopulation mellan 140 och 306 individer. Då är förvisso prognosen med råge maximerad. Varför inte sitta still i båten och avvakta inventeringsresultatet och sluta med käbblet och de meningslösa alarmistiska spekulationer som ingenting tillför. Etappmålet är minimum 20 föryngringar, men med en bättre fördelning över landet än vi har idag och mycket av problematiken ligger i hur vi ska nå en jämnare fördelning med etableringar även inom renbetesområdena. Detta skulle kanske lätta trycket något på Calle Seleborg och markerna i Värmland-Dalarna.

25. Rovdjursräkning

2008-01-22 09:12

Att det skall vara så svårt att få fram siffrorna, fast allt finns samlat i databasen rovdjursforum.
Är den så väl sekretessbelagd så att inte ens ni själva får fram något ur den?

24. Angående

2008-01-22 08:57

Naturvårdsverket och underlydande viltskadecenter kan man hänvisa till det gamla talesättet: "Och tokig gjorde som dum sa!"

23. 15 föryngringar kan betyda mellan 150 och 225 vargar

2008-01-22 08:57

Montana 316 vargar dividerat med 21 föryngringar blir 15 och INTE 18-20. Inte ens med de 361 vargar som du skriver om på din hemsida borde bli mer än 17.2 om man då inte kan "KONSTEN ATT LJUGA" såsom du uttrycker dig lite nere på denna sidan.

När det sedan kan vara en så stor spridning mellan flockstorleken bara inom Montana, som det är mellan Yellowstone området och norra Montana, hur kan man då ta siffror från Montana rakt av och använda dessa för att påstå både det ena och det andra?
Den som vill kan helt säkert hitta något annat område att jämföra med och få stick motsatt resultat.
Och vad har man sedan bevisat?
150, 200, 250 eller för den del 300 vargar, vad är problemet? Uppskattningen av hur många vargar som finns för varje föryngring, lämner jag åt experterna, och då menar jag inte vare sig dig eller Folkaktionens medlemmar.
Riksdagens delmål är 20 FÖRYNGRINGAR, och det är ett delmål och INTE en livskraftig stam med dagens låga invandringstakt.

Och om det nu bara var fråga om att bakspåra ett antal vargar så tror även jag att ni inom Folkaktionen klarar av detta, men det är lite mer som ska till eller hur? Och DÄR har vi väl förklaringen till att ni inte vill redovisa hur ni gick till väga.

-----------------------------------
http://fwp.mt.gov/wildthings/wolf/population.html
# At the end of 2006, the State of Montana had an esitmated minimum of 316 wolves; Idaho had an estimated minimum of 673, and Wyoming had an estimated 311.
# At the end of 2006, Montana had an estimated 21 breeding pairs (an adult male and an adult female and at least two pups on Dec. 31). Idaho had an estimated 40 breeding pairs and Wyoming had 25 breeding pairs.

22. Jessica

2008-01-22 08:56

3-6 valpar, en alfahona och en alfahanne samt några ungvargar från tidigare kull/kullar. Var någonstans får de omkringspringande vargar utan flock plats bland de 10? Dessa vargar räknas helt enkelt inte fullt ut, och vill du inte inse detta så är det inte mycket mer att orda om.

21. Enkel matematik

2008-01-22 08:55

En varg är en för mycket osv. Så var det med den saken.
Det spelar ju inte så stor roll hur många gärningsmän och offer det finns. För det händer ju att åskan slår ner ibland. Fråga vargreviret och rovdjursföreningen. Forskningspersonalen borde utrustas med vapen istället för pejl. Vapnet om forskarna själva får välja blir såklart pingla och marackas. Lycka till!

20. Jag blir verkligen trött, Allan

2008-01-21 17:17

Idaho har motsvarande som Montana. Där ligger man på cirka 15 vargar istället för Montanas 18 och Sveriges 10. Vad har Yellowstone med det här att göra? Det är vargar utanför parken som redovisas. Födotillgången är än så länge utmärkt i Sverige. Att inavel och tjuvjakt påverkar vargstammen så mycket är inte alla så övertygade om. Däremot vet vi att i USA skjuts en icke obetydlig mängd varg i skyddsjakt, vilket sänker proportionen varg – föryngring.
Hur många sätt finns det att räkna varg? Man bakspårar till dess man vet att det är ett unikt spår. Tror du inte lokalbefolkningen med 20-30 års erfarenhet klarar det minst lika bra som någon som gått en kortare kurs.
200 vargar inkluderade alla vargar, fasta som ambulerande. Om man vill kan man mycket väl uppskatta antalet icke stationära. Men då kommer man långt över 200 och det vill man inte.
Kom med dokumenterade fakta någon gång innan du anklagar andra för svammel.
Hur många vargar tror du vi har i Sverige efter årets kullar och inräknat de icke stationära? Ge mig en siffra och logiken bakom den så kan vi diskutera.

19. Tyskterrier

2008-01-21 11:32

Om du läser mitt inlägg igen där jag tog lodjur som ett konkret exempel på att man visst räknar med ensamma djur i omräkningsfaktorn, så kan du även omsätta detta till vargar. Ett vargpar får INTE i genomsnitt 8 valpar, vilket du säkert vet, utan 3-6 valpar. Att en föryngring motsvarar 10 vargar förklaras av att man, precis som med lodjuren, räknar in även ensamma djur för att kunna uppskatta HELA stammens storlek. Precis som Viltskadecenter säger är det omöjligt att räkna de icke stationära vargarna eftersom de kan röra sig flera mil per dygn. Då skulle det definitivt bli fel siffror om man försökte räkna dem. Men de finns ju med i föryngringssiffrorna ändå så vad är egentligen problemet?

18. Man blir bara så trött

2008-01-21 11:31

Än en gång blir en av Calle Seleborgs grodor till en "sanning".
I Montana är det si och så och i Sverige…
I Yellowstone är flockstorleken helt annat än i till exempel norra Montana, på grund av födotillgången, inavel, omfattande tjuvjakt.
Har sådant ingen betydelse när man jämför?
Hur kommer det fram i Calles jonglerande med siffror?
Har Calle någonsin lämnat referenser som direkt går att kontrollera?
Och Folkaktionens egen vargräkning? Jo, tack, man TÖRS ju inte ens redovisa hur den har gått till. Endast något svammel om att den är utfört av folk med lokalkännedom och som man har förtroende för lokalt.
Bedrövligt!

17. Jessica

2008-01-21 09:23

Visst är det så att viltskadecenter sammanställer siffrorna, och även justerar dem, glöm inte det!! Det har de alltid gjort med uppgifter de fått av oss som gjort inventeringarna, och detta även efter det att man fått spåren kvalitetssäkrade. Välkommen till verkligheten, Jessica. Tio år tog det för dem att börja ”tro på” siffrorna om antalet björnar, åtta år innan de "förstod" att vi inte överdrev med älgarna på 70-talet. Men som du säger forskarna är inte idioter på så sätt att de inte förstår/förstod att jägarnas siffror är/var relevanta utan de går helt enkelt bara sina egna ärenden att stammarna
skall växa tills de säger stopp, inga andra.
Och visst Jessica är det förmodligen så att en föryngring hos vargarna motsvarar 10 vargar, om man inte räknar dem som inte är stationära, vill säga. Det är detta vi vill säga, att alla vargar skall räknas. Man kan inte gå ut och säga att man har si eller så många vargar om man inte räknar dem som inte bildat revir (själva eller i par) ännu.
1 föryngring i Sverige = 10 vargar.
1 föryngring i Montana = 18-20 vargar.
Som ”Ansvar” säger tycker vi helt enkelt att våra forskare är alldeles förbannat dåliga forskare!!
Detta får vi kritik för?
Ni som inte håller med oss måste ju å andra sidan tycka att forskarna i Montana är lika dåliga, så varför kritisera oss?

16. Vargräkning

2008-01-21 09:20

Jag var inte personligen iblandad. Men efter vad jag förstått hade Folkaktionen erfaret folk som i princip täckte hela Siljansringen. Folk som rörde sig på sina hemmamarker och dessutom hade lokalbefolkningens förtroende. De kunde alltså täcka sitt område betydigt bättre än länsstyrelsens personal. Och man informerade hela tiden varandra.

15. Svar till Ansvar

2008-01-21 09:19

Experter och experter? Som rovdjurspolitiken förts kan man snarare tro att experter saknas totalt. Det har ju blivit rena sorgen på landet. Och vad har uppnåtts? Vad har experterna förmedlat, och som makthavarna genomfört, som de är stolta över?
Här på sidan finns alternativet där många med stora insikter framför fakta helt gratis för alla som vill läsa och lära. Vissa människor tycker det är ett nederlag att arbeta åt staten, och speciellt i frågor där ”grannen” blir lidande. Finge vi BESTÄMMA skulle det strax bli ”ordning på torpet”.

14. Calle

2008-01-20 18:29

Angående vargräkningen runt Siljan.
Om jag inte missminner mig ville inte Folkaktionen och JRF klargöra för länsstyrelsen i Dalarna hur de hade gjort när de räknade vargarna där.
Det går kanske att få ett svar nu då?

13. Rovdjursräkning...

2008-01-20 18:28

...utförs av länsstyrelsernas personal och inte av varken forskarna på Grimsö eller Viltskadecenters personal. I renbetesområdet samarbetar länsstyrelserna med både samebyarna och jägarorganisationerna och i södra Sverige med jägarorganisationerna. Det är sedan Viltskadecenter som SAMMANSTÄLLER resultaten.
Att inventera innebär inte bara att man upptäcker ett antal spår och registrerar dessa, de ska kvalitetssäkras och särskiljas från andra spår för att undvika dubbelräkning.
Läs gärna Naturvårdsverkets föreskrifter om alla krav som ställs vid inventering, så att ni vet vad ni pratar om.
När man räknar t ex lodjur så motsvarar en (1) föryngring ca 5,5-6 lodjur. Men som ni säkert vet får en lohona bara 1-3 ungar. Genom den högre siffran får man dock även med hannar och ensamma honor i beräkningen. Dessa trillar inte utanför inventeringen vilket vissa tycks tro.
Alltså; 1 reproducerande hona får 1-3 ungar= 2-4 djur totalt. Till dessa adderar man även att det finns 1,5-4 hanar/ensamma honor i området. En föryngring motsvarar alltså 5,5-6 individer totalt. I och med detta kan man uppskatta HELA stammens ungefärliga storlek.
Att en varföryngring motsvarar ca 10 individer beror på att vargen får fler valpar än lodjuret och att deras tillväxttakt är högre än t ex lodjurets.

12. Ojoj..

2008-01-20 18:26

Problemet är att ni läser uppgifterna från forskningen som fan läser bibeln. Kommer det uppgifter som inte passar era syften så skriker ni i högan sky. Det är inte trovärdigt om man å ena sidan dumförklarar alla forskare som inte kommer fram till rätt resultat och å andra sidan håller med samma forskare när resultaten passar ens syften.
Om nu de svenska viltforskarna är så förbannat dåliga så måste man ju utgå från att all annan forskning som bedrivs i detta land håller samma låga klass. Min fråga till er som klagar och sprider rykten är: Hur kommer det sig att ni som utger er för att vara ena riktiga experter på allt inte själva sökt er till poster där era kunskaper skulle komma till gagn för alla?

11. Konsten att luras

2008-01-20 18:26

Propositionen sammanhållen rovdjurspolitik skrev:

Regeringens förslag: Etappmålet för vargstammen i Sverige skall vara 20 föryngringar per år, vilket motsvarar totalt ca 200 individer.

Inventeringsreglerna enligt NFS 2007:10 säger att endast stationära individer ska räknas.

Märkligt nog är det ingen som bryr sig om att påpeka denna skillnad. Har svårt att tro att det är bara en oavsiktlig glömska.

Naturvårdsverket borde åläggas av regeringen att uppskatta vilken total numerär på vargpopulationen som inventeringsresulatet motsvarar.

10. Gillar...

2008-01-20 18:24

...Campesino skarpt...

9. Ändamålet helgar medlen...

2008-01-20 18:24

...helt uppenbart i detta fall! Att fastställa räknemetoden i föreskrifter är lika intelligent som att påstå att jorden är platt... Att forskarna låter sig verka under denna typ av begränsning är pinsamt.

8. Målet är att ljuga om sanningen!

2008-01-19 16:22

Många av oss känner mycket väl till Naturskyddsföreningens och Naturvårdsverkets stora engagemang i återinförandet av vargarna. Vi känner även till ansvariga personer som arbetat på samtliga instanser. Till exempel Anders Bjärvall som startade sitt engagemang för återinplantering av vargar hos SNF och sedan anställdes av avdelningsdirektören på Naturvårdsverket J.O Pettersson, som dessförinnan varit jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och senare under vargetableringsperioden arbetat som förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet.
Anders Bjärvall fungerade även som vargforskare. Således arbetade han i samtliga tre organisationer. Var det inte han som medverkade till att fastställa regelverket för hur vargarna skulle beräknas?
Kan vi förvänta oss annat än att riktlinjerna för hur vargar skall räknas är så formulerade så det skall bli minimalt? Jag måste säga att när jag läste rapporten om hur många vargar det fanns i Sverige så drog jag slutsatsen att det fanns 150 stycken. Jag saknade även de vargar som fötts under 2007 och strövande vargar. Jag tycker därför att det var väldigt bra att Jägarnas Riksförbunds distrikt påpekade detta.
Vi har nu i stället fått 180 till 220 vargar i Skandinavien. Här utgår jag från att man åter räknar i underkant. Motsvarande beräkning har gjorts i USA och med deras beräkning skulle antalet bli ändå högre. Frågan är om skadan redan skett genom att redovisa förkrympta siffror.
Kan orsaken till detta mygel grunda sig på att ansvariga organisationer fortsätter med att vilseleda allmänheten och beslutande politiker?
Vi skall ha i minnet att Naturvårdsverket ljög om björnantalet i 10 år. De påstod att det endast fanns 1 000 björnar, med andra ord miniminivån för björnar enligt politiska beslut. Verkligheten pekar på 3 000 björnar. Måste lögnerna åter gå så långt som det gick med björnarna att någon boende i en by blir björnmat när han går utanför stugknuten?

7. Montana och Sverige

2008-01-19 16:19

Fick mig tillsänt av Håkan Sand en rapport från vargsituationen i Montana för år 2006. I sammanfattningen fastläggs att man hade 21 föryngringar och att totala antalet vargar var minst 361. I Montana har man alltså totalt 18-20 vargar per föryngring, i Sverige räknar man med 10. Om Grimsös siffror stämmer betyder det också att i genomsnitt var fjärde vuxen varg angrep en hund under årets jaktsäsong. Det verkar på mig som vi har en ny "björnräkning". Glöm inte att förra vintern redovisade Folkaktionen mer varg i Siljansringen än länsstyrelsen hittat i hela Dalarna.

6. Inte rätt!

2008-01-19 16:18

Man har väl för farao inte gjort rätt bara för att man tagit fram siffror och visar dem på sin hemsida, som för övrigt få människor ens känner till. När man sedan går ut med gamla siffrorna till allmänheten. Detta tilltag är ju till och med värre än att inte ha aktuella siffror.
Nu får banne mig viltskadecenter förklara sig, om de kan.

5. Fråga?

2008-01-19 16:10

Vem ska politikerna lyssna på då?
En grupp som ägnar sig åt en hobby, eller folk som är anställda för att säkerställa fakta och beslutsunderlag? Det vill säga Naturvårdsverket och forskare.

4. Personalen?

2008-01-18 17:08

Hur är det med personalen? Är det inte till en viss del samma personal på Grimsö som på Viltskadecenter? Jäv?
Forskarna säger att det inte är deras ansvar, men vilka lyssnar inte på forskarna? De anses ju vara specialister. Naturvårdsverket, politiker samt övriga inblandade myndigheter går ju på vad de säger.

3. Johannes...

2008-01-18 14:10

...Allt detta visste vi nog, det är bara så att när våra forskare går ut till allmänheten och förklarar läget med vargen så går de på siffrorna som är mer än ett år gamla i stället för att räkna med föryngringarna som finns. Det gör att folk som inte läser deras rapporter blir helt felunderrättade.
Det är bara att titta i alla tidningar från i höstas där det talas om en stam på allt från 105 till 150 djur medan du själv kan läsa i deras svar till Jakt & Jägare att antalet har varit 180-220 ända sedan våren 2007.
Sedan finns ju sådana som Falco som vet hur det är, men håller sig till de gamla siffrorna ändå för att det passar honom bättre i dialogen. Precis så är det även för Viltskadecenter.

2. Förvånad

2008-01-18 13:17

Ska våra forskare verkligen behöva gå ut med sådana här förklaringar till representanter för en jägarorganisation? Detta borde de kunnat ha förstått samt läsa sig till själva. Jag hoppas de fick sig ordentligt på skallen nu och slutar skämma ut oss jägare. Det enda vi jägare med våra organisationer framstår som när man slänger ur sig vilda påståenden är som totala idioter.

1. Konstigt räknesystem

2008-01-18 13:16

Om det nu skulle gå så illa p.g.a inaveln eller något annat så att bara tio tikar i hela Skandinavien blivit dräktiga i år och föder valpar i vår, så är vi med denna räknemetod nere på bara 100 vargar igen nästa år...
Och vilka skulle få skulden för den enorma minskningen?
Ja, inte räknemetoden i alla fall...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB