• Allmogejakt

”Paragraf 28 kan lura djurägare att begå brott”

DebattPublicerad: 2007-05-01 12:25

Tisdagen 1 maj börjar tillägget till paragraf 28 i jaktförordningen att gälla. Det positiva i tillägget är att, man som djurägare inte tvingas att passivt åse hur rovdjur först skadar eller dödar tamdjur innan man får ingripa utanför hägn.
Trots den nya ordalydelsen i paragraf 28 kommer det säkert att, vid en eventuell rättegång, bli åtskilliga diskussioner om huruvida en, för jaktbrott åtalad, djurägare gjort rätt bedömning när det gäller om ett rovdjursangrepp verkligen varit omedelbart förestående.
En nitisk åklagare med sympatier hos rovdjursvännerna kan komma att ifrågasätta om djurägaren/vårdaren verkligen vidtagit tillräckliga skrämselåtgärder, eftersom rovdjuret inte gett sig iväg.
Följden blir en omvänd bevisbörda, vilket inte tillämpas i andra brottmålsärenden.
Resultatet kan då bli att den åtalade döms för att ha skjutit rovdjuret utan att, som det stipuleras i paragraf 28, först ha vidtagit åtgärder för att avbryta eller avvärja angreppet.
Förutom skrämselåtgärder talas om ”annat lämpligt sätt” när det gäller att avbryta eller avvärja ett rovdjursangrepp. Vad innebär det?
I pressmeddelandet från jordbruks- och miljödepartementet 22/3 -07 sägs det att:
”Avgörande nu är att bestämmelsen inte missbrukas, utan tillämpas ansvarsfullt runt om i landet. Förändringen kan bara permanentas om rovdjursstammarna utvecklas enligt riksdagens
mål.”
Hur många vargar ”får” djurägare/vårdare skjuta, under pågående eller omedelbart förestående angrepp, utan att det kommer att anses att rovdjursstammarna påverkas negativt?
Om det är meningen att tamdjursägare skall ges rätt, enligt paragraf 28, att skydda sina djur anser vi att det inte skall ha någon betydelse hur många vargar som avlivas.
Så som paragraf 28 nu är utformad är den endast avsedd att skydda rovdjuren.
Vill myndigheterna skydda vargen går det utmärkt genom att, hägna in vargarna i flera revirstora områden, där vargstammen fritt kan utvecklas.
Lagar och förordningar skall inte formuleras så att den som tror sig efterleva dessa i stället blir lurad att begå lagbrott.
Det är mycket enkelt att formulera paragraf 28 så att inget utrymme ges till godtyckliga tolkningar.
Vårt förslag lyder:
”Den som bevittnar att, rovdjur angriper eller står i begrepp att angripa människa eller tamdjur, har rätt att döda angripande rovdjur.”


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Anne-Christine och Stig Engdahl har rätt!

2007-05-12 12:50

Ändringen av paragraf 28 räcker inte och varför omvänd bevisbörda? Och hur i himmelens namn skall skåningen Sven-Erik Alhem kunna förstå de drabbades verklighet. Det må i så fall bli ett under av empati.
Och till den intressanta frågan som familjen Engdahl ställer: ”Hur många vargar får djurägare/vårdare skjuta, under pågående eller omedelbart förestående angrepp, utan att det kommer att anses att rovdjursstammarna påverkas negativt? ”
Det vore klädsamt för maktens herrar och damer (i riksdag och regering) om denna fråga, för glesbygden helt avgörande, kunde tillmätas större allvar.

5. Bästa lösningen!

2007-05-08 15:11

Vargfritt.

4. Å andra sidan...

2007-05-04 17:29

...lades åtalet mot den finske jägaren som sköt en varg med hänvisning till den nya skrivningen!
Var inte så pessimistiska! Det finns redan exempel på att den nya skrivningen har haft positiva effekter!
Förhoppningsvis slipper fler drabbas av paret Engdahls öde.

3. Tolkning viktigare än texten

2007-05-04 08:53

Engdahls sätter fingret på den ömma punkten. En okunnig och nitisk åklagare som inte vet hur svårskrämd en varg under angrepp är kan alltid påstå att åtgärderna var otillräckliga. Överåklagare Sven-Erik Alhem har ju klart redovisat sina åsikter.

2. Instämmer

2007-05-03 09:08

Innan § 28 ändrades till att under alla omständigheter skydda rovdjuren var det tillåtet att avliva rovdjur som tog sig in i samhällen och fram till gårdar. På den tiden pågick ingen nämnvärd rovdjursdebatt, logiken fick råda. Trots det ökade björnstammen och lodjursstammen och rovdjursberörda fick lösa problemen när de uppstod. Jag tror inte det blir lugnt med debatten före en återgång till logiken åter får råda.

1. Luddigt som vanligt..

2007-05-02 10:44

och förmodligen gör inte det att fler kommer att ”ange”
sig själva, snarare tvärtom...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB