• Allmogejakt

”Publikfriande slöseri”

DebattPublicerad: 2008-03-14 11:08

Med stor förvåning iakttog jag på plats, och blev informerad via uppgifter i media, om det stora och ”hemliga” pådraget kring förmodade jaktbrott i trakterna mellan Furudal-Våmhus den 8 mars.

Två statliga myndigheters anställda var ute på skogsvägarna i bilar, och på fyrhjulingar samt i luftrummet med helikopter, för att söka sätta fast påstådda men obefintliga jaktbrottslingar, vilka antogs vara jägare ute för att tjuvskjuta varg.
Jag undrar vad detta publikfriande slöseri med skattemedel kostar det svenska samhället?
Det rör sig om avsevärda belopp bara för polismyndigheten, som redan har så dålig ekonomi, att de har svårt att klara av sitt egentliga uppdrag, att skydda allmänheten från verkligt förekommande kriminalitet.

Vargar som försvinner
De flesta vargar som försvinner dödas av andra vargar, några dör av ålder eller rävskabb, några drunknar på vårtunna isar, några körs ihjäl i trafiken, några dödas i samband med märkning av helikopterburna ”forskare”, några få skjuts när de attackerar tamdjur och någon enstaka försvinner tyvärr säkert i all tysthet.
I vårt närområde i norra Europa har våra grannländer alla en kontrollerad jakt på den ryska vargen, den variant vi även har i Sverige.
Vargen är som art varken hotad eller i behov av skydd. Någon ursprunglig ”skandinavisk vargstam” finns icke att skydda!
Det är hög tid att vargens felaktiga klassning som hotad art ändras och att kontrollerad jakt införs. Nuvarande klassning i Bernkonventionen och i EU:s habitatdirektiv av vargen som hotad art, vilar på osaklig grund.

Vargjakt i omvärlden
Hur kan vi försvara att vi i Sverige, som EU-land, till mycket höga kostnader totalfredar vargen, när våra grannländer och medlemmar i EU tillåter en till tid, antal djur och områden kontrollerad jakt på samma art? Detta gäller Finland, Estland, Lettland och Litauen samt Norge. (Norge är ju inte med i EU, men agerar likartat.)
Vi kan ju rimligen inte behandla samma art och genetiskt lika individer på helt olika sätt inom vårt närområde. Särskilt inte som vi vet att man i Ryssland, vars vargstam vår variant av vargen bevisligen utgör en del av, inte lyckas hålla den ryska vargstammen nere på en önskad nivå, trots att nästan alla medel där är tillåtna i jakten.

Visst kan Sverige ha vargjakt
Vi är inte alls skyldiga att strikt följa Bernkonventionen och EU:s direktivtexter beträffande skydd av vargen. Vi är tvärtom som nation helt fria att ge uttryck för vår egen vilja, på samma sätt som de andra avtalsslutande parterna har gjort och gör.
Att Sverige, som vanligt, försöker vara ”bäst i klassen” även i denna fråga, ger oss endast oönskade, kostsamma och onödiga problem.
Beslut om klassning och fredande av arter under EU:s direktiv måste begränsas till att ske uteslutande på saklig grund. Annars hotas respekten för skyddet av arter, vilka till skillnad från vargen har ett verkligt behov av fredande och skydd. Dessa viktiga instrument för oss alla i EU får aldrig tillåtas bli verktyg i händerna på olika särintressen, något som tycks ha skett i samband med vargens återkomst till Sverige.

Jägarna smutskastas
Att vi dessutom som grupp och utövare av jakt, den äldsta mänskliga samarbetsformen efter familjen, oupphörligt skall behöva smutskastas och misstänkliggöras, nu även av statligt anställda tjänstemän, är totalt oacceptabelt.
Finns det någon grupp i samhället som är så kontrollerad som jägarna? Vi skall ha jägarexamen enligt statliga normer, vapenlicens utfärdad efter kontroll av vår vandel, godkända vapenskåp för våra vapen. Dessutom ska vi betala en avgift till staten för att få lov att jaga, utan att detta ger oss någon rätt att jaga någonstans. Vi ska även betala jaktarrende till markägare om vi inte jagar på egen mark och följa mycket omfattande men rimliga regler för hur jakten skall gå till.

Riskerar att förlora vapnen
Skulle vi bli för gamla, allvarligt sjuka eller råka missköta oss på något sätt, socialt eller till exempel i trafiken, riskerar vi att våra vapenlicenser omedelbart dras in.
Att grov brottslighet skall bekämpas är ju fullständigt klart. Men man kunde ju tro att våra rättsvårdande myndigheter hade nog av verkligt förekommande sådana, för att slippa låna ut sina fåtaliga tjänstemän och dyra helikoptrar till denna typ av bevakning av särintressen och ej livsviktiga förebyggande åtgärder, i ett försök att hitta något som varken finns eller kan bevisas.
Det rimmar illa att polismyndigheten ständigt äskar mera medel för sin verksamhet när man bevisligen har tillräckligt med pengar för att satsa på en förmodad brottslig handling som slukar resurser i likhet med ett nyss begånget bankrån.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Kanske...

2008-04-11 20:59

...vore det mer passande, Agne, att i stället för att skylla på dem som vill ta bort vargen skylla på de som till varje pris vill ha vargen att du måste hänga bössan på väggen.

17. Hasse...

2008-04-01 11:24

Håller till fullo med Hasse P.
Blir lite rädd när man läser inläggen här, som bland annat verkar helgonförklara dom som kan tänka sig tjuvskjuta bland annat varg.
Det verkade först vara unga oerfarna ansvarslösa jägare som uttrycker sig, men tyvär så verkar det finnas äldre också.
Kan bara sorgligt inse att det har gått utför med jägarkåren.
Om dessa dårar representerar den nya jägarkåren så måste jag tyvär säga att jag skäms att kalla mig jägare.
Hänger så skamligt bössan på väggen för alltid. Usch va trist.

16. Hasse. P

2008-03-20 13:04

Hur skulle ett barn kunna se vad som händer? Hela Dalarnas poliskår med hjälp av länsyrelsens folk och helikopter m.m lyckas ju inte ens. Men barn kanske är klokare, det är sant.

15. Ännu inte ljusskygg

2008-03-20 08:23

Ditt inlägg är skrämmande. All tjuvjakt är år helvete! Kom inte och försvara den.
Den dagen en person, kanske ett barn råkar komma i vägen och råkar se vad som händer, vad tror du händer då? Eftersom tjuvjakt betraktas som ett brott så tror jag säker herr eller fru tjuvjägare inte bara lungt talar om att, jo jag är bara ute och tjuvskjuter lite rovdjur men det behöver ni väl inte berätta för mamma eller pappa...
Nej har man något som helst ansvarskännande så tar man avstånd för ALL tjuvjakt, annars kan jag knappast anse att du är speciellt seriös.
Själv tycker jag att går man omkring med bössa i skogen i syfte att tjuvjaga, vad det än må vara, är det samma sak som att gå omkring med bössan och vifta med den i stan. Nej lås in tjuvjägarjävlarna bakom lås och bom! Deras djävulskap gagnar inte jägarkåren på nåt sätt.

14. Utredning-åtal-dom

2008-03-19 11:20

Det är i den ordningen det fungerar, bör fungera och har fungerat här, tyskterrier. Du skriver att ett brott måste vara begånget och att bevis för brott bör finnas? Det är inte många utredningar eller förundersökningar som leder till åtal, och själva brottet blir inte ett brott innan DOM meddelats.
Detta är, vad jag redan skrivit, en förundersökning/utredning av ett misstänkt jaktbrott. Ingen är dömd och inga bevis måste nödvändigtvis finnas, eventuella sådana är själva förundersökningen till för att hitta. Visst är du i din fulla rätt att tycka vad du vill i ärendet, men vet man inget om bakgrunden till varför utredningen startade bör man dock hålla en lägre profil än du demostrerar här. Men vad vet jag, du kanske har koll på dessa parametrar?

13. Dalle

2008-03-19 08:43

Mm det måste utredas så måste väl ett brott vara begånget, eller? Och bevis för det, finns det?
Är razzian som utfördes verkligen att betrakta som en utredning tycker du? Själv tycker jag att det liknar rena lekstugan och inget annat än en stor maktdemonstration igångsatt av någon som insett att de har förlorat all trovärdighet och försöker på alla sätt att få den tillbaka.
Troligen blir det nog dock bara ytterligare ett ordentligt bakslag för dessa herrar.

12. Slingra sig och ljuga?

2008-03-18 16:03

Vad är det för fel på dig? Det handlar om en utredning/förundersökning som anmälts. Var har jag påstått att ett brott är begånget? Skall vi inte bry oss om det för att det gäller varg? OK..KLARTEXT Skall vi strunta i alla utredningar/anmälningar om jaktbrott? Du verkar dessutom förneka att det förekommer jaktbrott överhuvudtaget om du läser ditt eget inlägg.

11. Dalle

2008-03-18 13:08

Klart som tusan man blir upprörd. Jakten med hund har i stort försvunnit och myndigheterna skitar bort pengar på stora razzior i "förebyggande syfte", för att motverka något de bara tror sig se och som dessutom skulle ha kunnat motverkas mycket tidigare genom en sund politik i stället för någon sorts vildmarksromantik. Dessutom finns mindre tänkande personer som tycker detta bortkastande av ekonomiska resurser är bra
"Skall vi strunta i att utreda jaktbrott" skrev du själv. Och jag frågade dig bara vilket jaktbrott som var begånget. Svara nu utan att försöka slingra dig genom att ljuga.

10. Sune H

2008-03-18 11:50

All tjuvjakt är dock inte av ondo. När nu våra styrande inte kan inse att vargen måste börja jagas trots att de flesta boende i glesbygden, våra jaktorganisationer, LRF samt en del forskare och inte minst de flesta jägare redan insett detta faktum om vi skall kunna ha kontroll över vargstammen.
Är då tjuvjakten på varg av ondo på annat sätt än rent juridiskt? Eller är det så att dessa ljusskygga individer i stället gör samhället en stor tjänst?
Tål att tänka på, tycker jag, då dessa på fler än ett ställe applåderas i stället för att beklagas. Bara detta faktum borde få bestämmande att tänka till om vargpolitiken som den förs i dag.

9. Någon har väl anmält...

2008-03-18 11:48

Ett misstänkt brott, käre tyskterrier. Annars vore det väl konstigt att alla dessa resurser sattes in eller? Jag har aldrig påstått att något brott är begånget i detta fall, men det är så här det fungerar vare sig det gäller anmälningar om misstanke av "vanliga" brott eller jaktbrott. Vad vet förresten du eller jag vem eller vilka anmälan kom ifrån? Polisen har väl gjort bedömningen att en undersökning borde företas i detta fall. Jag vet att du inte värnar varg, det har framkommit tydligt och klart, och det gör inte jag heller, men det betyder inte att man för det behöver ha åsikten att lokala jägare själva skall ta lagen i egna händer. Ingen har förresten blivit anklagad för något här så tagga ner, du behöver inte vara så upprörd min vän.

8. Konstigt

2008-03-18 09:01

Jag tycker det är lite konstigt att vissa reagerar så häftigt när det förs på tal att jägare har tjuvskjutit varg. Det är säkert så att det ÄR jägare som gör detta. Ickejägare har knappast tillgång till vapen som möjliggör tjuvjakt. Men som seriös jägare behöver man inte ta åt sig av kritiken, det är bättre att hålla med.
För tjuvjakt är åt helvete vad det än är för djur som skjuts, och seriösa jägare bör hjälpa till med tips om man vet eller har sett nåt skumt. Det hjälper bara oss seriösa jägare med att fixa till vårt rykte.
Faktum är att om nån springer runt i skogen med vapen och skjuter på sånt de vill, men inte får, så är det allvarligt och inte nåt struntbrott som vissa vill mena. Vad gör de om nån råkar se dem?
Nej, tjuvjakt finns det inget berättigande för, vad man än tycker om rovdjuren.

7. Dalle

2008-03-18 08:56

Och vilket jaktbrott var begånget då, som erfordrar sådana resurser? Det minsta man kan begära är väl i alla fall att en anmälan om brott skett när sådana stora operationer sätts igång. Det är inte klokt vilka otroliga tokigheter du tycker att man skall behöva acceptera.
Blir man sådan av att värna varg så är jag glad att jag inte hör till den gruppen.

6. Det är klart

2008-03-17 13:18

Att man med facit i hand kan tycka att allt detta är löjligt men, Bo Karlsson, att detta ”tog” polisens resurser att som du skriver skydda allmänheten från ”verklig kriminalitet” får vi nog acceptera. Skall vi strunta i att utreda jaktbrott?
Vem skall i fortsättningen få bestämma vad som är ”värt” att klassas som ”verklig kriminalitet”? Det är inte vi jägare som skapat jaktlagarna, och vad som anses som kriminalitet kan man alltid diskutera. Polisens tid går nog till 90 procent redan åt till ”skitsaker” som skadegörelse på egendom, fartkontroller, ringa misshandel etc. Det lär vi nog få leva med och tur är väl kanske det på ett sätt.

5. Jag skäms och skräms!

2008-03-17 09:02

Jag skäms för våra politiker! Det gäller både den gamla och den nuvarande regeringen. Deras orealistiska hanterande av rovdjurspolitiken är i mitt tycke klandervärt. Detta är milt uttryckt när det gäller skattemedel och så långt ifrån vad vi med vargar omkring oss.
Jag skräms inte av vargarna utan av följderna efter myndigheternas agerande. Jag skräms av utsikterna att min hund inte har en chans mot rovdjur och "myndigheternas" agerande när jag går ut i skogen.
Alfatiken i Hasselfors har jag sett på nära håll. Hon följde mig på isen på Toften och sökte efter evenuella angelmörtar som vi brukade lämna vid hålen.
Hon var heller inte särskilt skygg för oss, trots vad expertisen påstår att arten är.
Situationen i dag är en följd av vad denna tiken fick hjälp att försöka med. Som vinterfiskare fick jag uppleva att några år senare fyra vargspår i bredd följde strandkanten. Det var spännande då men med dagens situation så är det skrämmande. Inte så mycket med vargarna som med myndigheternas agerande.
Jag skäms och skräms!

4. Vem kontrollerar påstådda skottskador

2008-03-17 09:01

Det spelar ingen roll, så fort man hittar en död varg så hittar Naturvårdsverkets betalda veterinärer skottskador och media basunerar ut att jägarna är okontrollerbara mordiska glesbygdsbor. Men dom få gånger deras påstående synats av expertis så har det oftats visat sig att djuret dött av andra orsaker.

3. Blödande varg?

2008-03-17 09:00

De kunde ju spårat den varg som det var rubriker om i Dalatidnigarna för några veckor sedan. Och naturligtvis så var det misstankar om att vi jägare än en gång varit i farten. Men vad händer? Allt blir nertystat när det inte finns nåt som antyder på tjuvjakt.
Vad jag fått lära mig om jaktetik är att om ett vilt är skadat så har man skyldighet att spåra upp det skadade viltet och förkorta djurets lidande. Så det hade ju varit ett ypperligt tillfälle att söka efter den skadade vargen när det var en sån samling med kompetent personal på plats.
Men vad gör man istället? Jo, man jagar hederligt folk som ägnar sig åt sitt stora fritidsintresse. Nej nu jäklar är det dags att ta till åtgärder. Bojkotta eftersök med mera!

2. Detta för gott med sig

2008-03-14 14:51

Nu är det andra gången på kort tid som polisen gör en jätteinsats för att hitta tjuvjägare utan resultat. Det måste i framtiden tas som intäkt för att allt tal om alla dessa rovdjurstjuvjagande glesbygdsbor är en myt som saknar substans. Polisen själv har ju nu bevisat det.

1. Instämmer...

2008-03-14 12:14

...till fullo med artikelförfattaren.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons