• Älgskadefondsföreningen

”Rensa upp på Jägareförbundet”

DebattPublicerad: 2012-05-10 13:44

Jägareförbundet samarbetar med polisen och sätter in strejkbrytare för att mildra strejken när det gäller eftersök på trafikskadat vilt. Förbundet går till politikerna och säger att det är bara några få jägare som strejkar och strejken är snart över. Detta går man ut med när vi i själva verket får större och större uppslutning varje dag i hela Sverige, skriver företrädare för Svenljungagruppen.
Jägareförbundet värnar inte om hela den svenska jakten, hävdar de.
– Nu är tiden mogen att rensa upp på Jägareförbundet, konstaterar gruppens företrädare.

Efter att vi nu drivit eftersöksstrejken i drygt fyra månader har insikten sakta kommit över oss att jägarna tyvärr inte har förstått hur allvarlig vargfrågan är. Många jägare har inte insett att jakten är i stort sett över på enorma arealer i Sverige. Det är hundratusentals hektar där man inte kan släppa en drivande hund eller älghund och där fina viltstammar nu är i stort sett raderade.

Ytan som nu inte längre är jaktbar på grund av vargproblemet bara ökar varje år.

Naturvårdsverket kommer att släppa en förvaltningsplan på varg första juni och där kommer man sannolikt att föreslå ett golv på minst 450-500 vargar. Man kommer inte att sätta något tak uppåt utan vi får säkert finna oss i att ha några tusen vargar inom en snar framtid. Då är jakten i stort sett över.


De har ägt frågan i 20 år
Vi i Svenljungagruppen ställer oss frågan varför reagerar inte vi jägare starkare på detta hot? 

Förklaringen kan vara Svenska Jägareförbundets agerande i frågan. Tjänstemännen på Jägareförbundet har ägt denna fråga i snart 20 år och många har litat på att de fixar detta. Vi jägare har ju betalt stora belopp både i medlemsavgifter och genom jaktkortet, då förutsätter man givetvis att förbundet har läget under kontroll och att man arbetar stenhårt för att tillvarata våra intressen.

Men när vi granskat vad de åstadkommit under dessa år så är det en stor besvikelse. Med tanke på att de har en stor stab av tjänstemän (110 stycken) som man förfogar över borde de nu ha framme ekonomiska konsekvensanalyser, sociala konsekvensanalyser och analyser vad vargen kostar samhället.

Helt utan verktyg
En självklarhet i sammanhanget borde också vara att man noggrant analyserar vargens påverkan på jaktnäringen och dess påverkan på övriga gröna näringar.

Nu när slaget skall stå så står man helt utan dessa verktyg i debatten och i förhandlingarna. När vi gräsrötter drar igång en eftersöksstrejk gör vi det för att sätta press på politikerna. Vår tanke var givetvis att strejken skall var ett verktyg för att få politikerna till förhandlingsbordet så att vi kan få till ett tak på max 210 vargar i Sverige.


Sätter in strejkbrytare

Vad gör då Jägareförbundet?

Jo, man samarbetar med polisen och sätter in strejkbrytare för att mildra strejken och man går till politikerna och säger att det är bara några få jägare som strejkar och strejken är snart över. Detta går man ut med när vi i själva verket får större och större uppslutning varje dag i hela Sverige. Därmed så kastar man det enda verktyg man har i sjön.

Man motiverar sitt handlande med att man är med i Nationella viltolycksrådet och att man därmed inte kan agera eller stödja en strejk. Man väljer alltså att ta striden för möjligheten att utföra gratis arbete nattetid åt staten före att värna om hela den svenska jakten. När man ser jägareförbundets tjänstemän göra denna prioritering inser man att det inte konstigt att vargfrågan har havererat. 


”Strejken ser illa ut”

Man motiverar vidare sitt beslut att motverka strejken med ”att det ser illa ut i allmänhetens ögon att inte göra eftersök”. Men ser det illa ut i allmänhetens ögon?  Förklarar man att vi hittills letat upp djur som skadats av bilar och tåg ideellt nästan utan ersättning, med risk för våra egna liv och våra hundars så förstår de flesta att vi tröttnat och nu strejkar. Det är polisen som har ansvar för eftersöken inte vi jägare. Allmänheten tror också att polisen utför eftersöken.  


Rensa upp på Jägareförbundet

Nu är tiden mogen att rensa upp på Jägareförbundet och först bör man rensa upp bland alla dessa tjänstemän som bevisligen inte utfört det uppdrag vi medlemmar betalar dem att göra.

Vi bör i stället anställa fler kompetenta jurister och ekonomer på förbundet så att vi får något uträttat i så här viktiga frågor. Se på samerna hur framgångsrika de varit på grund av att de har juridiskt och ekonomisk kompetens.

Vi bör också ha duktiga förhandlare som vet värdet av att ha förhandlingsverktyg och absolut inte slänger det man får till skänks överbord.

Vi bör också ifrågasätta det faktum att Jägareförbundets cirka hundra tjänstemän till stor del är avlönade genom det stöd Jägareförbundet får för det allmänna uppdraget. Det gör givetvis att deras möjlighet att driva denna typ av frågor urholkas. Det allmänna uppdraget finansieras ur viltvårdsfonden som får sitt kapital av oss jägare genom jaktkortet. Det förvaltas av kammarkollegiet och fördelas av regeringen.


Bidrag som tvingar förbundet ställa upp 

Även Jägarnas Riksförbund och Naturskyddsföreningen får bidrag ur fonden. För att få bidrag ur viltvårdsfonden måste Jägareförbundet ställa upp på arbeten åt samhället och det kan vara sådant som direkt motverkar tillvaratagandet av våra intressen. Det kan också vara så att detta gör att man inte heller kan driva frågor som en eftersöksstrejk.

Här är ett utdrag ur Jägareförbundets återrapportering för 2011.

Särskilt prioriterade områden i beslutet om bidrag

ur Viltvårdsfonden för 2011.

• Stödja förvaltande myndigheter med samordning av jägare vid skyddsjakt

efter stora rovdjur samt arbeta för ökad rapportering av förekomst av

stora rovdjur.

• Fortsätta arbetet med att lokalt förankra regeringens åtgärder för

att minska inavelsgraden hos vargstammen.

• Tillhandahålla välutbildade eftersöksekipage genom lämpliga rekommendationer och utbildningsinsatser.


Gör det svårt att agera 

Flera av ovanstående punkter gör det givetvis svårt för Jägareförbundet att agera kraftfullt i vargfrågan.

Det som samhället måste förstå är att man kan inte kan kräva gratis arbetskraft av oss jägare som trafikeftersök och rovdjursinventering när man i nästa andetag dessutom kräver att vi skall acceptera att jakten i stort sett kommer att utplånas på stora ytor i Sverige.

Jägareförbundet måste också vara så rakryggade att de kommunicerar detta till våra politiker.

Det kanske är tid nu att fundera på det hur det allmänna uppdraget som finansieras via viltvårdsfonden är uppbyggt.


Starta en egen viltvårdsfond?

Vi jägare kanske skulle starta en viltvårdfond som vi själva bestämmer över. Nu kan forskare och verksamheter som är rent jaktfientliga (till exempel Naturskyddsföreningen) få stöd ur viltvårdsfonden. Vilket är en katastrof ur jaktlig synvinkel.

Ett statligt jaktkort borde gå att ta bort då det kan ses som en beskattning av en hobby. Det finns inte några andra intressegrupper i samhället som beskattas så varför skall vi jägare beskattas extra?

Nu skall snart medlemsavgifterna betalas. Då är det säkert många medlemmar som ställer sig frågan om man skall vara med i ett förbund som inte gjort mer i den viktigaste frågan som vi jägare har haft att hantera sedan starten av Jägareförbundet 1830. För att få fortsatt förtroende bör Jägareförbundet omgående presentera en handlingsplan på hur vi skall kunna få till ett tak på max 210 vargar i Sverige.


Anmärkningsvärt demokratiskt sett

På årsstämman i Växjö valde Jägareförbundet att avsätta ordförande utan att valberedningen presenterat en motkandidat. Detta förfarande är ett mycket anmärkningsvärt ur ett demokratiskt perspektiv. Man ställer sig frågan hur valberedningen kan få fortsatt förtroende. Anledningen som angetts för förnyelse av ordförande är att få större fokus på vargfrågan, vilket verkligen behövs. Helt klart är att det kommer att ställas mycket stora krav på efterträdaren. Men frågan är hur en ny ordförande skall lyckas när förbundet satt handbojor på sig själva och slängt nyckeln?


Arbeta för jaktens framtid

Det är i elfte timman nu jägare. Agera innan möjligheten att få jaga och hämta fint ekologiskt kött från naturen går er ur händerna. Vi inom Svenljungagruppen uppmanar nu alla eftersöksjägare som fortfarande hjälper staten genom att utföra obetalt arbete att tänka om. Hjälp oss istället att arbeta för jaktens framtid genom att sätta press på våra beslutsfattare i vargfrågan.


Urban Nilsson, Kjell Lennartsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Ekberg och Thomas Persson i Svenljungagruppen

www.vargtak.nu

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Kerstin

2012-05-23 11:44

Har du inte läst (står bl.a i boken för jägarexamen) att man avfångar älg i nackbasen med ett skott och inte med kniv, herre gud lever du kvar i stenåldern. När det gäller hjärtat så kan en älg springa ganska långt har jag varit med om och hjärtat ligger långt ner i träffområdet därför skall man undvika sådana skott. Jag tycker att du kan sätta dig på skolbänken igen för att ta igen lite av vad verkar ha missat. Vad gäller det övriga så säger min "erfarenhet" det att man skall inte "ödsla krut på kråkor". Tack för ordet.

45. Moose, nu undrar hur mycket praktisk erfarenhet du har …..

2012-05-21 17:29

…..av jakt och avlivning av skadade djur.
Själv har jag inte mycket egen erfarenhet, men har varit med tillräckligt mycket för att se hur det går till när andra avlivar djuren som inte dör snabbt av de första skottet/skotten.
En hjärtträff ”kan bli en skadskjutning” skriver du, men hur långt tror du ett djur löper utan fungerande hjärta? Tror dock ingen medvetet försöker skjuta för att skada hjärtat, men det ligger ju trots allt inom det träffområde som är säkrast för en snabb avlivning, dvs hjärt/lungområdet.
När du skriver ”Avlivning sker oftast i nackbasen”, så gissar jag att du menar det s k nacksticket. Ett sådant dödar inte djuret, utan förlamar det enbart – därför är det en metod som numera inte är tillåten där den tidigare förekom – dvs vid ren-slakt.
Den informationen verkar dock inte ha gått ut till alla inom jägarkåren, för jag vet att det fortfarande förekommer nack-stick, och visst, efter ett tag dör djuret – men medvetenheten är inte utsläckt när man sticker det för att få ut blodet.

44. #42.

2012-05-18 16:41

Avlivning sker oftast i nackbasen, inte i träffområdet. Vid skador under jakt beror det på hur svårt skadat djuret är, oftast är det så svårt skadat att nackbasen gäller. Skott i hjärtat är inte att föredra på oskadat vilt, kan bli en skadskjutning.

43. Tjänstemannastyret i Jägareförbundet !

2012-05-15 22:39

Efter 40-års medlemsskap i Jägareförb.
har jag tröttnat på tjänstemannastyret
är numera medlem i Jägarnas Riksförb.
dom företräder oss landsortsbor på ett
föredömligt sätt. Jag rekommenderar alla som är missnöjda med Jägareförbundets policy att vakna!
Det kan inte vara logiskt att vi jägare genom våra medlemsavgifter
skall avlöna 100atals tjänstemän på
Svenska Jägareförbundet som inget får
uträttat.Det är dags att sätta ned
båda fötterna!

42. Moose

2012-05-15 14:18

Nu talar jag om djur som är skadade men inte döda. Då är det väl knappast någon skillnad mellan en avlivning p g a trafikskada eller eftersök och avlivning p g a ett tidigare dåligt skott? Skillnaden ligger mer i att det trafikskadade djuret antagligen har en del blodutgjutningar i de muskler som blivit träffade vid kollisionen.
Här i området hjälpte sambon till att snabbt ta ur en trafikdödad älg innan jaktlaget kunde komma och ta hand om kroppen. Som tack kom de senare med två rejäla stekar som smakade alldeles utmärkt.
Det viktiga när det gäller idisslare är att öppna buken på djuret så fort som möjligt, för annars blir köttet snabbt förstört, och då oberoende av om det skjutits eller dött p g a trafikskada. Jag gissar f ö att de flesta även tar hand om djur som fällts med ett hjärtskott, trots att blodet då inte kunnat pumpas ut i brösthålan.

41. Kerstin.

2012-05-15 13:23

Hjortdjur som är påkörda av ett fordon och som inte tappats på blod direkt likställs med självdöda djur. När man jagar skjuter man inom träffområdet varvid blodet samlas i bukhålan och sällan behöver tappas. Håller man skottet på halskotpelare, inte att föredra, har man ungefär 6 sekunder på sig att tappa viltet på blod.

40. Roland!

2012-05-14 11:12

Jag vet inte vilken erfarenhet du har, men de gånger vi fått del av kött från trafikskadad älg eller rådjur, så har det inte varit något fel på de delar som inte varit skadade (blodutgjutningar)
Möjligen kan stressfaktorer spela in något, men det gör det även på de djur man tvingas göra eftersök på efter dåliga skott.

39. Ja vad säger man

2012-05-14 08:40

Betala dyra pengar för älgkött som är tillvarataget efter en kollision med en bil? Då har du blivit blåst, i bästa fall duger det köttet till att använda som djurföda.
Men smaken är som baken.

38. Ja, rensa både här och där

2012-05-13 15:01

Vargen och valet
Inför 2014 års riksdagsval kan man fatta olika beslut beroende på känsla och frustration.
Mitt beslut, oavsett den politiska inriktning jag har, blir att: Det eller de politiska partier som stödjer den nuvarande vargpolitiken inte kan få min röst.
Sen kan det få svida som det vill i övriga frågor.
Tyvärr finns det nog förtroendevalda som av olika skäl inte vågar föra en balanserad rovdjurspolitik. De olika skälen kan vara: t.ex. partipiska, risk att mista röster, allt för många naturromantiker i det egna partiet, osv.
Naturromantiker finns här & var i landet, ofta människor som kan ha svårt för att veta skillnaden på många skeenden i naturen och kanske skillnaden på ”långa & korta barr”.
Men att lägga sig i och föra lobbyverksamhet i vargdebatten tycker man sig ha kunskaper om.
Fäbodbrukare, lantbrukare, jägarorganisationer med fler tycks inte orka strida mot vargkramargruppen på ett värdigt sätt, utan sitter mest lågmäld och jämrar sig.
Masarna tog initiativet att inte släppa sina eftersökshundar för att spåra trafikskadat vilt.
Tråkigt men förståeligt.
Nu bröder och systrar har vi lite tid på oss att fundera inför valet.

37. Kerstin

2012-05-13 00:07

Jag drar inte alla kramare över en kam, bara dom som får mediautrymmet.
Jag tror heller inte att samhället skulle få en rationellare viltförvaltning om NVV skötte den.
Det skulle bli mångdubbelt dyrare när allt ideelt arbete försvann.
Sedan upplever jag att NVV inte är lojala med riksdagen.

36. ja rensa rejält

2012-05-12 19:49

Svagt att skicka strejkbrytare av jägarförbundet. Har man inte lärt sig av historien, Ådalen på trettiotalet. Om vi jägare håller ihop och påverkar våra organisationer och politiker så kan vi komma bra långt .

35. Tack Kerstin...

2012-05-12 19:47

Tack för ett bra svar. Eftersom jag inte jagar har jag ingen aning om vem som får köttet. Jag äter sällan älg, men fick för några år sedan köpa en fjolårskalv efter en bilolycka av en granne. Jag kommer inte ihåg hur mycket jag betalade men det var i stil med vad man fick betala för en ko (kviga) på gårdsslakteriet. Så gratis var det inte, däremot mycket kött. Så helt gratis verkar iallafall inte vissa jägare eftersöka för. Jägaren jag köpte av hade så mycket i frysen från tidigare eftersök att han gärna tjänade ett antal tusenlappar för han hade inte plats i frysen. Så varför får jag alla dessa spydiga kommentarer på en ärlig fråga? Att få tillfälle att träna hunden på vilt och även ta del av kött kan väl knappast kallas för noll betalning?

34. #33 Kerstin Fredin

2012-05-12 15:43

Vad är det som skulle bli bättre om det allmänna uppdraget sköttes av NVV eller en ny grupp byråkrater?
Utredning efter utredning har kommit fram till att det skötts på ett utmärkt sätt hittills.

33. Björn Isaksson!

2012-05-12 10:08

Om bara allmänheten får veta, så tror jag säkert de bryr sig, men det gäller att fånga deras uppmärksamhet.
En liten notis i en lokaltidning får knappast genomslagskrafter.
Var också mycket försiktig med att dra alla värnare över en kam, för det straffar sig lätt eftersom vi mer ”moderata” också är aktiva på nätet och kan korrigera överdrifter med fakta. Att då bli motbevisad är ingen bra början.
Angående det allmänna uppdraget, så hade även SNF ett sådant tidigare. Som jag har förstått så övertogs det senare av just NVV. Vad är det som skulle göra det hela så mycket värre om även jägarförbundets allmänna uppdrag övertogs av den myndigheten eller att en ny skapades?
Självklart måste det då anställas folk med erfarenhet av jakt – dvs jägare – för precis som på andra områden som sköts av NVV så är det folk med specialkunskap som måste ingå, annars skulle det aldrig fungera.

32. #26 Björn

2012-05-11 19:27

Tack för tänkvärda ord. Då är det mycket svårare att förstå #23. Han skriver å ena sidan att Ek och NVV har som mål att splittra oss jägare för att sedan göra allt kan kan för att just göra det de ber om med diverse egenkomponerade påståenden om en av våra organisationer.
Torparanalysen, jag har läst din blogg och det står mycket bra i den, men vad tror du dig vinna på att hjälpa vargkramarna att splittra oss?

31. Stig!

2012-05-11 15:48

Med den kunskap de flesta idag har om sambanden i naturen, så tycker jag personligen att det är fel att generellt bedöma djur efter den direkta nytta vi människor har av dem.
Därför kan jag inte svara på den frågan, vare sig det gäller varg, talgoxar, ormar m fl djur som vi inte har direkt nytta av.


30. Börje Berggren!

2012-05-11 15:48

Tack för klargörandet!
Är det alltså skillnad om älgen trafikdödas under den tid den får jagas, och den tid älgen är fredad? Uppfattade det lite så, i och med att du nämnde ”icke jakttid”.

29. Kerstin 22

2012-05-11 13:23

Du har helt rätt det finns inga dumma frågor, men var det inte du som drog in Talgoxen och diverse djur när du skulle svara på vad vargen är bra till? Kan du ge ett rakt svar vem eller vad har nytta av vargen. Ser fram emot ett tydligt svar...

28. Rättelse angående..

2012-05-11 11:49

trafikdödad älg under icke jakttid.
Den tillfaller i normala fall jakträttsinnehavaren, vilket avgörs av polisen. Men om inte jakträttsinnehavaren uppfyllt vissa åtaganden, eftersök o.s.v så är det polisen som avgör var älgen hamnar.
Sedan tycker jag att ni alla skall sluta upp med att bry er om vad "Djurvän" tycker och tänker. Nonchalera denne bara, gå aldrig i polemik utan låt alla dennes mer eller mindre totalt okunniga och idiotiska inlägg vara obesvarade.
"Djurvän" har aldrig jagat eller satt sin fot i skogen utan sett som sin största gärning här i livet att försöka sprida sin okunskap och vansinniga påståenden till oss jägare. Nonchalera var ordet, speciellt också när man gömmer sig bakom en synonym.

27. Statligt jaktkort

2012-05-11 08:44

Förvaltningen av det inkomsterna från det statliga jaktkortet borde snarast överföras till jägarna själva. Finns ju inget liknande när det gäller andra friluftslivaktiviteter. Skapa ett alternativ konto precis som man gör när man inte är nöjd med sin hyresvärden. Då sätter man ju in hyran på ett annat konto tills konflikten är löst.
Vad är straffet för att jaga utan jaktkortet?

26. #8

2012-05-11 08:43

Jag håller med dig!
Om vi verkligen menade något med en bojkott så är det bättre med storslägga än med nubbhammare.
Allmänheten skiter i om vi gör eftersök eller inte, det gör uppenbarligen politikerna också. Det är bara vi jägare som mår illa av att djur får gå omkring i skogen och plågas, ingen annan bryr sig.
Om vi däremot gick alla kramare till mötes och lät "naturen sköta sig själv" i två år så skulle politikerna drabbas av ett tryck från allmänheten som inte gick att stå emot. Men vi kanske inte riktigt vill avstå från jakt ett par år för att på lång sikt rädda jakten?
Skogs- och jordbruksskador, för att inte tala om trafikskador skulle göra det omöjligt att inte gå jägarna till mötes.
Angående det allmänna uppdraget som SJF har så är det mycket riktigt så att förbundet blir bakbundet till viss del, så det har sina bekymmer.
Men jag anser alternativet vara så mycket värre, tänk er att det allmänna uppdraget i stället skulle hanteras av NVV eller ännu värre: som det fanns förslag på under under den socialdemokratiska regeringen,den numera nedlagda Djurskyddsmyndigheten.
Tänk på konsekvenserna om det allmänna uppdraget skulle skötas av någon liknande myndighet.
Jag tror vi ska vara tacksamma för att det fått skötas av jägare i stället för byråkrater!
I det avseendet tycker jag Svenljungagruppen är ute och cyklar, OK, det är inte riktigt bra med det allmänna uppdraget, men alternativen är så mycket värre.
SJF har också upphört med allt förankringsarbete av rovdjurspolitiken efter att det riksdagsbeslutet upphävdes. Samma riksdagsbeslut som också Svenljungagruppen kräver ska gälla.
Jag tycker att man kunde nämnt det i debattinlägget.
Jag uppfattar inlägget som kritik för att förbundet inte centralt stödjer bojkotten, det går inte eftersom en majoritet at förbundets medlemmar inte tycker så.

25. Här är en

2012-05-11 08:43

som kommer att gå ur SJF och ansluta till JRF, på grund av ovanstående. Mer än ett kvarts sekels medlemskap är nu över. Tack och godnatt, SJF.

24. Djurvän dags att lära lite

2012-05-11 08:42

Om du tror att vi jägare "får" köttet gratis kanske du bör veta hur mycket vi jägare lägger ut per kilo kött.
Om du tror att det är billigt så bör du ta dig en funderare till.
Ett jaktarrende per deltagare ligger på mellan 5000 - 16000 per år. Ledigt från jobbet vid t.ex älgjakt 2 veckor, bilkostnad,
Det finns lite andra småkostnader men de kan vi förbise nu. Sen har du varje helgs bilkostnader. Under året så sköts utfodring, eftersök (tills nu när strejken börjat) passröjning mm.
Säg att en snittjägare får 25 kilo kött per år. Då kan du ju fundera om vi "får" kött eller om vi köper ekologiskt närproducerat till ett väldigt högt pris.
Så sluta tjata om "vem som får köttet"

23. Vad blir fortsättningen?

2012-05-11 08:41

Svenljunagruppens analys är mycket bra och helt riktig. Men jag vill ändå lägga till några funderingar.

Flera av oss som haft varg i markerna i många år har sedan länge insett problemet med SJF och lämnat förbundet. SJF är en ren katastrof, precis som ni säger i artikeln. De har ju kämpat för att ha varg i Sverige och det är därför vi har varg.
Drömmen om vargjakt har hägrat för ledningen liksom inkomsterna från förvaltningen av vargstammen.
Framför allt har SJF försummat både att själva förstå och att informera om vargens skadeverkningar på näringar och livsmiljöer.

SJF är en organisatorisk byråkratisk koloss som inte låter sig förändras med mindre än att en katastrofal ekonomisk kris inträffar i organisationen. Det finns alltför många kompisband och vilja att hålla varandra om ryggen där. Det enda som hjälper är att medlemmarna överger organisationen.

Men det kräver kunskap om just det som Svenljungagruppen nu skriver om. De är på rätt väg och lyckas också få lite publicitet, vilket är viktigt. Vi alla hjälpas åt att informera vidare och att tjata om och om igen.
Det som händer nu med strejkbryteriet var väntat och det kommer nog mera. Läs min en månad gamla spaning – Lena Eks hemliga vargbrigad http://torparanalysen.wordpress.com/2012/04/06/lena-eks-hemliga-vargbrigad-en-spaning/ .
Den handlar just om detta. Det är högst sannolikt att SJF kommer att få uppdraget att organisera ett gäng ”statliga jägare” - läs eftersöksjägare - för vinterns vargjakt på 50 till 100 vargar.
Det finns ett egenvärde för Ek och NVV så splittring bland jägarna för att försvaga motståndet.

Det kan tyvärr också framstå som en livlina för SJF – extrainkomster - att hålla sig i för att slippa friställa personal eller kanske tvingas sälja Öster Malma.

Här kan den avgörande kampen komma att stå. Sannolikt kommer därför en 100-procentig vargjaktsstrejk att krävas för att hålla ihop jägarkåren. Men det blir ingen lätt uppgift.

En hård höst och vinter väntar. Jag har svårt att tro att ett ledarbyte innom SJF nämnvärt förändrar bilden.

22. Djurvän, och alla ni som lagt energi på att svara!

2012-05-11 08:41

Först och främst, så finns det inga dumma frågor, bara (just här en hel massa) dumma svar.

Kroppen (köttet) av en trafikskadad älg tillfaller markägaren/jakträttsinnehavaren där älgen faller. Det är upp till den/dem om de istället vill ge kroppen till dem som avlivade älgen vid eftersöket eller någon annan. Vill ingen ha den, så TROR jag, att det är markägarens ansvar att forsla bort kadavret. (Idisslare måste tas ur relativt snabbt för att inte köttet ska bli förstört p g a gasbildning förorsakad av bakterier från vommen – rätta mig gärna den som har mer utförlig information kring detta)

En trafikskadad älg (eller annat djur) har ofta muskelskador, dvs det finns blodutgjutningar (blåmärken) som gör vissa delar mindre lämpliga till människoföda. Det gäller dock inte hela älgen, och mycket av kroppen kan tillvaratas. Finns områden med många trafikskadade älgar där det mesta köttet i jägarens frys just består av trafikskadade djur.

DJURVÄN! Enligt mig så är en eftersöksjägares enda vinst, möjligheten att få använda sin hund i ”skarpt läge”, men deltar man utan hund, så är det ett klart bevis för omtanke om det eventuellt skadade viltet. Den ytterst lilla ersättning man får kan jag aldrig tänka mig kan uppväga de jobb man utför. Detta säger jag utan att själv vara eftersöksjägare, men ändå med lite kunskap om vad eftersök generellt – är för något.

OBS! Detta betyder inte att jag stödjer bojkotten med de bevekelsegrunder som har lagts fram.

21. Vargar ett hot mot landsbygden

2012-05-10 22:22

Låt oss från början en gång för alla slå fast: vargen är inget utrotningshotat djur ur global synvinkel. När Mikael Karlsson påstår detta i sitt debattinlägg är det djupt vilseledande. Den population som den fenoskandinaviska vargstammen härstammar från, den ryska populationen, uppgår till över femtio tusen djur.

Det vi diskuterar är hur stor stam vi i Sverige ska ha för att uppfylla våra internationella åtaganden. Detta ska vägas mot den påverkan som vargen innebär.

En sådan påverkan är att vargen attackerar hundar, skadar eller dödar dem. Förutom de 27 hundar som dödades 2009 skadades nästan lika många med svåra lidanden för hunden och dyra veterinärkostnader för ägarensom följd. Den ekonomiska förlusten för den som mister en hund är också stor.

En jaktprovsmeriterad hund har ett marknadsvärde som klart överstiger 60 000 kronor. Hundägaren får i dag av staten 20 000 kronor i ersättning.

Vad som inte heller framgår i statistiken är att många jägare avstår från att släppa sina jakthundar där det finns varg. Denna kraftiga inskränkning av människors livskvalitet som valt att bo, arbeta och vistas på landet riskerar på sikt landsbygdens fortlevnad.

Mikael Karlsson upprepar ständigt att Sverige bör ha minst 1 000 vargar. Det är en mycket enkel matematik att om vi med 200 vargar har 30 dödade hundar per år kommer siffran att mångdubblas med 1 000 vargar.

20. Framtida björnjakter ?

2012-05-10 22:19

All heder åt Svenjungagruppen som på ett tydligt sätt synliggör problematiken med för många rovdjur i markerna. När det gäller eftersök av trafikskadat vilt, då är det polismyndigheten som har ansvaret. Om vi ser framåt med konsekvenserna av växande rovdjursstammar, tänker då på den starkt växande björnstammen, så är tvekan stor redan idag att nyttja löshund vid björnjakt. Alla vet att jakt på björn med löshund, det är ett vinnande koncept. Hur gör vi framgent med t ex en problembjörn som trycker i täta vegetationer? Vem släpper sin hund där med vetskapen om varg i marken? Den här beskrivna situationen kan mycket väl uppkomma redan denna sommar i vissa delar av landet. Dax att stanna upp och reflektera! Högljudda bevarandeivrare som saknar kunskap om konsekvenserna borde besinna sig.

19. 3 frågor till jakt&jägare

2012-05-10 21:47

Den har inte med artikeln att göra. Men jag vore tacksam för ett svar.
Vad skulle böterna hamna på i en ev fällande dom i eudomstolen om sverige valde att strunta i deras rekommendation ang vargen och införde tex en avskjutning lika stor som tillväxten?
Är böterna per varg eller blir det för själva överträdelsen?
Om varje varg värderas till tex 2000000 kr vi skjuter 1/4 del av stammen ca 125st =250000000kr .Då har vi ändå tjänat minst lika mycket jämfört om vi inte jagat (viltkött ,stängsling ,renar, hundar mm)utan på något sätt hota stammen eller har jag fel?

Svar direkt:
Bra frågor, som jag tar till mig.

Mikael Moilanen, reporter

18. Sk djurvän

2012-05-10 21:40

Du har ju enligt egen utsago många bekanta som jagar denna enkla fråga (för jägare) borde nån av dom kunna besvara så du slapp visa din okunskap även i detta ämne.

17. Hur gör vi, Krister Persson...

2012-05-10 19:14

...den dagen jägarna inte längre håller sig med jakthundar? Vem tar ansvaret då? Kan man inte använda hunden för jakt, är det tämligen meningslöst att äga en jakthund. Man mår bara dåligt av att den aldrig får jaga. Det misstänker jag att du struntar blankt i.

16. Krister Persson

2012-05-10 19:09

För det tredje: Vi har rätt att jaga och ta tillvara vad som produceras på våra egna marker,i våra egna skogar - en självklar rättighet som vi har haft sen senaste istiden.Vi behöver inte betala nån avgift eller skatt för att jaga, lika lite som vi måste betala för att plocka jordgubbar eller vinbär på våra egna marker. Vi i glesbygden vet ju med all önskvärd tydlighet att skatt inte innebär att du får något tillbaka. Man skulle ju kunna tro att när vi betalar lika mycket skatt som dom inne i central-och tätorter skulle ha samma rätt till Ambulans, BB, Snöröjning, Gatlysen, Apotek, Teatrar,osv.osv. - men så är det inte. Skatterna går inte tillbaka på ett demokratiskt sätt.
För det andra: Jag (och många med mig) känner nog det som att vi har aldrig över huvudtaget blivit tillfrågade om vi vill hysa skadedjur eller inte. Det är ett beslut som gett toppstyrningen ett ansikte. Majoritetens diktatur. Urbana som "tycker" att folk får skylla sig själva att dom bor just i dom områden som dom själva "tycker" skulle passa att ha bevarandestatus på skadedjur på.Naturligtvis "passar" det inte att själv sänka sin välfärd för att leva ekologiskt hållbart. Det är alltid "dom andra",dom - banjospelarna och hillbillyserna ute på vischan som ska ta av sitt välstånd.
För det första är det väl ganska självklart att det inte tagits nån eftersökshund - man släpper ju knappast en hund där du har vargrevir - eller?
För det fjärde är det inte jägarnas problem utan polisens,att folk kör på vilt. En eloge dock till jägarna-utan deras jakt skulle ju mångdubbelt mer viltolyckor inträffa.

15. djurvän

2012-05-10 17:34

Vem får köttet undrar han!
Prova att ställa dig själv framför en bil eller en lastbil för att sedan se hur mycket
det går att ta vara på!

Bara en d..e ställer en sådan inkompetent fråga...oftast är våmmen sprucken och indränkt överallt och då duger det inte ens till hundmat men kanse till dig.. Vem vet ......

14. Vakna nu

2012-05-10 17:34

I södra Sverige om ett par år är det försent

13. Djurvän

2012-05-10 17:33

Köttet får den markägare som djuret faller ner och dör på! Om det är tjänligt att äta! Tar inte lång tid för en skadad älg att bli dålig i köttet!

12. Bra Djurvän !!

2012-05-10 17:05

äntligen visar du ditt rätta jag ,du är avundsjuk på köttet, som 90% av alla jakthatare.

11. Krister Persson

2012-05-10 17:05

Du menar alltså att rökandet och supandet är en hobby? SRF briljerar igen...

10. En Fråga??Av Djurvän

2012-05-10 17:04

Nu visar du din okunskap och avundsjuka igen.

9. Svar till mycket väsen .m.

2012-05-10 17:04

Man skiljer i strikt mening mellan skatter och avgifter. Skatter betalas av alla oavsett om de utnyttjar nyttigheterna eller inte, utan direkt koppling till särskild motprestation. Avgifter är däremot kopplade till en motprestation och tas ut av den som utnyttjar tjänsterna

8. Slå med storslägga istället för med hammaren.?

2012-05-10 17:04

Om Svenljungagruppen verkligen vill uppnå något är det då inte bättre att förespråka bojkott av all jakt istället för bara trafikeftersöken? Detta borde rimligtvis få större effekt. Eller vad är det man vill uppnå med en bojkott? Man menar att man vill få regeringen till förhandlingsbordet, men i själva verket så är det ju EU som i slut ändan bestämmer, tragiskt men sant. Varför inte gå direkt på EU då, hur vet jag inte. Gruppen framför ju att vår framtid med jakt håller på att gå oss ur händerna men varför då bara stanna vid en bojkott av trafikeftersök som så få verkligen har en insikt i hur det sköts och går till, se bara kommentar 2 som utger sig för att vara djurvän men är föga insatt i frågan. Ger det inte bättre effekt om alla jägare exempelvis ger fan i vildsvinsaskjutningen under 1år eller varför inte bojkottning av älgjakten. Då kanske det blir liv i kistan, eller? Jag vill heller inte ha varg men vill inte ställa upp på någon trafikeftersöksbojkott då jag anser att detta är fel väg att gå om man verkligen vill uppnå något.

7. Förr eller senare...

2012-05-10 17:04

”KOMMER DAGEN DÅ VARGEN PÅ SEDVANLIG DEMOKRATISK VÄG TAR SIG SJÄLV AV DAGA EFTERSOM DEN ÄR SIN EGEN VÄRSTA AMBASSADÖR”

6. 3

2012-05-10 17:03

Vad spelar det för roll om vargen har tagit någon hund vid eftersök? Finns det varg i markerna är det inte kul att släppa sin hund, för det är bara en tidsfråga innan en eftersökshund blir tagen. Och hunden bör kunna vistas i markerna även när den inte spårar trafikskadat vilt. Det här är ett påtryckningsmedel för att den som inte begriper hur illa det kommer att gå skall vakna.
God demokratisk ordning, jojo. Läs på lite innan du kommenterar.

5. "Det ser illa ut "...

2012-05-10 15:36

...i allmänhetens ögon, anser ledande inom SJF.
I det allmäna uppdrget för SJF ingår bl.a att informera om viltet och viltets påverkan på miljön.
I stället för strejkbryteri borde SJF därför lägga all sin energi på att informera !!! gärna via riksmedia till allmänheten varför det i vargområden är ogenomförbart med fungerande eftersök.
Med en ökad insyn skulle allmänheten ges möjligheten till en ökad förståelse för eftersöksjägarnas ställningstagande.
Den verkligheten är välbehövlig i den vinklade mediadebatten, där vargen ensidigt framställs som ett " förlovat djur " som tillför och berikar naturen och dess innevånare, människan inräknad.
Så SJF, ut och informera allmänheten och visa iställer era medlemmar det stöd medlemmarna så väl behöver, för med 110 tjänstemän på lönelistan så är även SJF beroende av medlemmarna.

4. Hur har det få gå så långt

2012-05-10 15:03

Hur har det få gå så långt som det gjort i Jägareförbundet. Det har varit en ledning som agerat som om föreningen vore till för deras egen karriär och plattform och inte bemyndigat sig lyssna på sina medlemmar. Självklart har ledande personer runt omkring jamsat med, annars skulle det inte gå.
Något är ruttet i Jägarförbundet. Först katastrofen och politruken Toresson som skulle vara den sista politisk tillsatta ordförande men hur tillsätter man, demokratiskt, och omväljer en ordförande som inte delar medlemmarnas åsikter utan agera helt med en egen agenda.

3. Mycket väsen och lite ull.....

2012-05-10 15:03

För det första är det inte känt att någon hund angripits av varg vid eftersök av trafikskadat vilt. För det andra, då "Svenljungagruppen" får "lika kompetenta jurister" som samerna har, så kanske de också förstår att; Det i Sverige, på Europeisk nivå och i FN, i god demokratisk ordning fattats beslut som innebär att vi skall ha en långsiktigt livsduglig vargstam i Sverige (med Norge, Finland och närmsta Ryssland) Dvs skall Sverige ha 210, så får de andra ha fler. Blir intressant att se hur jägarnas egen "viltvårdsfond" kan bidra till detta. För det tredje; alkoholskatten går inte tillbaka till alkoholkonsumenterna och tobaksskatten inte till rökarna. Det finns mao inget som säger att jaktkortsavgiften skall gå till jägarna. Fö så är Riksjägarnas bidrag från fonden också knutet till samma uppdrag som SJF:s.

2. En fråga...

2012-05-10 15:02

När ni går ut på eftersök och skjuter en älg tex. Vem får älgen (köttet)?

1. Sätt ner foten nu....

2012-05-10 14:03

för annars är det slut med öppna ängsmarker med mulbetande djur och barn som leker och tältar i skogen, det blir slut på långritter i skog och mark. Det blir slut på vanliga svamp och bärpromenader om man inte klarar att klättra över höga staket. Se nu till så att vi kan fortsätta främja normal vistelse i naturen och allemansrätt. Snart så måste vi börja sätta upp höga plank och kanske ta dyrt i inträde för att stadsmänniskorna ska kunna turista i det gröna utan att känna sig hotade av rovdjur.
Slut upp i ledet bakom eftersöksstrejkarna det är ju trots allt i naturens intresse. JRF för jägaren och den lilla markägarens talan och viker inte för mutor från staten!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons