• Älgskadefondsföreningen

”Röstade jägarna rätt i höstas?”

DebattPublicerad: 2007-03-01 09:48

En motion om rådrum angående blyförbudet röstades ner i kammaren den 28 februari. Vi ville att förbud mot bly i ammunition inte bör införas innan likvärdiga material, som även medför rimliga priser, kunnat tas fram.
Men det ville inte alliansen. Förbudet mot att använda blyammunition vid jakt över öppet vatten och i våtmarker gäller redan och det bör inte ändras, men övrig jakt där man använt blyammunition bör utredas.
Vi socialdemokrater har fastslagit i vårt jaktvårdspolitiska program att innan en likvärdig ersättning för blyammunitionen finns skall blyammunition vara tillåten vid jakt i terräng.
Undrar om jägarna röstade på rätt parti i höstas?

Åke Nyhlen, s-riksdagsledamot från Ånge, Västernorrland

”Bra att s har svängt”

Under förra mandatperioden agerade båda jägarorganisationerna och de fyra allianspartierna för att till att börja med få en konsekvensutredning gällande det ammunitionsblyförbud som den socialdemokratiska regeringen infört utan underlag.
När trycket blev för stort och det jaktetiska perspektivet lyftes fram tvingades s-regeringen tillsätta en konsekvensutredning, som kom med sin slutrapport vad gäller bly i ammunition i december i fjol.
Den utredningen är nu på remiss fram till den 12 mars. När det remissunderlaget har sammanställts kommer regeringen att lägga fram förslag om det förbud som annars träder i kraft 1 januari 2008.
Med denna bakgrund är det naturligt att allianspartierna i miljö- och jordbruksutskottet i nuläget avvaktar det pågående arbetet för att visa respekt för bland annat remissförfarandet.
Däremot är det fullständigt klarlagt vad alliansen tyckt och jag konstaterar att socialdemokraterna efter valet nu ansluter sig till alliansens ståndpunkt. Det är bra och jag ser därför fram mot möjligheten till en stor majoritet för en fortsatt användning av ammunitionsbly för fastmarksjakt.

Bengt-Anders Johansson (m) talesman i jakt- och viltvårdsfrågor

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Inte ens som konservativ kan jag...

2007-03-03 16:04

...glädjas åt sossarnas beroende av de jaktfientliga mp och v, då detta redan skadat den svenska jakten på allt för många sätt.

Hur långt från verkligheten befinner sig denne socialdemokratiske politiker när han ställer frågan? Vad i valresultatet, sympatiundersökningar på landsbygden (inklusive miljöpartiets egna självrannsakande analys av förlusten på landsbygden), jaktpress och jaktdebatten före valet med mera missade denne politiker? Skärpning, eller så återstår bara ytterligare en förlust nästa gång!

Jag vore glad om mp kunde förpassas till den extremistiska skräphögen, precis som andra ismer och ideologiska felsteg i historien.
Detta parti har gått från en naturvetenskaplig grund till att styras av flummig djurrättsfilosofi. Någon tidning skrev (ungefär) före valet: ”Nu har mp gått från miljömuppar på landet till new wave i storstaden och måste tas på allvar.”
Min fråga är enkel: På vilket sätt innebär denna förändring att mp skall tas på allvar?

Käre socialdemokratiske politiker: Klaga inte på alliansen sätt att hantera blyfrågan. Klaga på ditt partis val av sängkamrater istället och se till att snedstegen undviks framledes. Tyvärr tror jag det blir svårt med ny partiledare och allt och hålla emot när röster från finniga veganväljare skall räddas...

6. Tänk själv!

2007-03-02 19:35

Självklart ska sossarna inte jobba med de där miljöpartisterna. Sossarna måste förstå att de tappar röster med det samarbetet. Jag lyssnade på debatten i Bollnäs och inga rosade marknaden då.

5. Insiktsfullt!

2007-03-01 16:43

Bra kommentarer! Törs man kanske hoppas på en liknade omsvängning när det gäller rovdjurspolitiken, nu när den också är på väg att skapa en ny katastrof? Skaka lopporna ur pälsen, sossar, så får vi se hur vi röstar nästa gång.

4. Inget alternativ

2007-03-01 14:01

Sossarna i samarbete med miljöpartiet och vänstern, med deras syn på jakt och rovdjur, var helt enkelt inte ens ett alternativ att beakta. Och detta rår ingen för mer än sossarna själva.

3. Bra skrivet

2007-03-01 14:00

Bättre kan det inte sägas. Håller fullständigt med Johan och Bjärven. Oss jägare leker man inte med!

2. Miljöpartiet

2007-03-01 11:41

Jägarna röstade inte på moderaterna för att undvika sossarna. Jägarna röstade på alliansen för att få bort miljöpartiet. Om ni socialdemokrater vill vinna tillbaka jägarna måste ni lösgöra er från miljöpartiet, ett parti som är uttalat jaktfientligt.

1. Klart vi röstade rätt!

2007-03-01 11:40

Eftersom ni var gisslan hos miljöpartiet och inte kunde gå emot dem så var det viktigt att byta ut er. Det var under er regering som blyförbudet över öppet vatten infördes, morkullejakten förbjöds med mera. Att ni nu har ändrat uppfattning i blyfrågan är bra, men det beror troligtvis på att ni just nu inte är beroende av miljöpartiets stöd.
Era möjligheter att få jägarnas röster i nästa val beror sannolikt på hur ni presenterar er jakt- och rovdjurspolitik samt vilket inflytande v och mp kommer att ha över den.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere