• Allmogejakt

”Rovdjursmärkning är djurplågeri”

DebattPublicerad: 2013-01-04 12:26

Finns det ingen tillsynsmyndighet i Sverige som fått upp ögonen för det avancerade djurplågeri som pågår med de illegalt inplanterade Euroasiatiska vargarna och de svenska björnarna? Det undrar Gunnar Håkansson i ett debattinlägg.

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas personal planerar tillsammans med forskare och helikopterförare att förse ett antal vargtikar med halsband för GPS-sändare. Syftet är att kunna bevaka var vargtikarna kommer att föda sina valpkullar.

Detta görs i så djup snö som möjligt för att försvåra flykten för vargtiken som naturligtvis gör allt för att undkomma dessa marodörer. Men tiken blir ändå till slut offer för en bedövningspil.

Sedan appliceras halsbandet som ingen vet hur länge tiken måste bära.

Det är känt att vissa individer kan få klåda eller eksem av halsbandet. Bandet försvårar även rörligheten för vargtiken och är även en ganska stor extrabörda.


Buken skärs upp på björnar
På björnarna kommer magen att skäras upp för att inne bland tarmar och inälvor placera en radiosändare, som är inkapslad i ett plasthölje och har storleken av innerdelen av en hushållsrulle. Därutöver stoppar man in även pulsmätare och tempmätare.   

För några år sedan fick två vargar sätta livet till i Voxna efter en sövning. När de vaknade och sökte kylning i närliggande vattendrag dränkte de sig.

Radiosändarna på vargtikarna används för att lokalisera lyorna. Då kan valparna tas bort och ersättas av andra valpar som ska ”förnya” vargstammens genetiskt.

Den värdefulla ”Rödluvan” har flyttats tre gånger men sändå vandrat tillbaka till Junsele. Hon väntas få valpar i området. Tiken anses så värdefull att den tillåts vara i renbetesland med dygnetruntbevakning och samerna har tvingats flytta sina renar.


Avlivas när valparna tagits
När hon väl valpat skall valparna tas från henne och flyttas till någon annan vargtik varefter ”Rödluvan” skall avlivas.

Tillbaka till björnarna som numera även väcks och jagas ut ur sitt ide mitt under den djupaste vintersömnen (Detta finns dokumenterat hos SVT och även hos mig.)

Björnen som jagas ut ur sitt ide får en bedövningspil i baken och somnar sen in i djupsnön några hundra meter bort. Personalen på platsen tar sedan en massa prover och applicerar nya radiosändare på och i björnen.

När detta är över injiceras motgift. Därefter får björnen klara sig tillbaka till sitt ide så gott det går för att sedan få fortsätta sin av människor förstörda vintervila.


Misstänkte illegal jakt
I Älvdalen hittades för två år sedan en död björn och genast var det misstänkt illegal jakt. Vid obduktionen visade det sig senare att björnen dött av att höljet på sändaren gått sönder och skurit sönder tarmarna. Björnen fick naturligtvis fick gå en kvalfull död till mötes.

På sex av de björnar jag varit med om att få under jakt har tre haft så hårt sittande halsband att det inte gått att få in ett finger mellan band och hals.

En björn skjuten av en kompis till mig hade kanylen kvar i ryggen. Om det ombads han av ansvariga att tiga.

Tyvärr var jag själv delaktig i detta spektakel då jag tillsammans med Naturvårdsverkets Anders Bjärvall initierade detta projekt 1985. Men att det skulle bli den här omfattningen kunde man inte ens drömma om. 


Var finns de som värnar om rovdjuren?
Var finns Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Djuretiska rådet och övriga organisationer som värnar om våra rovdjur? Eller är det bara jägarna som värnar om etik och moral när det gäller våra vilda djur?

Skulle en jägare gjort något liknande som våra myndigheter och forskare håller på med skulle det omedelbart leda till fängelse. 

Tyvärr har vargen ingen plats i Sverige om vi vill behålla våra gamla kulturarv som fäbodbruk, betesdjur, rennäring och löshundsjakt och våra tidigare så värdefulla klövviltstammar.

Här gäller det att välja det ena eller det andra då rovdjuren inte går att förena med ovanstående värden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

28. Vargsång. av Gustaf Fröding.

2013-01-10 13:33

När aftonsskenet rött
försvann, i kvällen skar
ett tjut: hu var, hu var är kött,
hu var är kött, hu var,
hu fläng,
hu flå,
hu slit,
hu slå
en klo
i våm,
nu sväng,
svängom,
nu glo,
nu fram,
se lamm,
slå klo
i kött,
se rött,
hu glafs,
nu nafs
i lår,
i tarm.

27. 26

2013-01-09 17:39

Håller med dig. Har lämnat samma fundering tidigare. Det måste väl finnas någon opartisk instans i detta land?

26. Skrämmande...

2013-01-07 17:17

är vad det är. Man blir illamående. Varför inte lämna över "ärendet" till Uppdrag Granskning, eller Kalla Fakta och låta dem gå till botten med det av staten ransonerade djurplågeriet?

25. Mats Eriksson #23

2013-01-06 12:37

Då är det ju tur att det finns såna som du som visar empati för alla??hur mycket empati har du för dom som du kallar för vargivrare och deras åsikter??
En del av dina "kompisar" tycker att man inte ska jaga vildsvin så länge som man inte får skjuta varg är det att visa empati för dom som har problem med grisarna?
Eftersöksbojkott är det att visa empati för dom skadade djuren??

24. Etik - va e de

2013-01-06 12:37

Vetenskapsrådets skrivelse
GOD FORSKNINGSSED OCH GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ FORSKNING om: Vad är god forskningssed?
1 Du skall tala sanning om din forskning
2 Du skall öppet redovisa metoder och resultat
3 Du skall öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar
4 Du skall medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier
5 Du skall inte stjäla forskningsresultat från andra (t ex från yngre medarbetare)
6 Du skall hålla god ordning i din forskning (bl a genom dokumentation och arkivering)
7 Du skall inte bedriva din forskning på sådant sätt att andra människor kommer till skada (t ex försökspersoner)
8 Du skall vara rättvis i din bedömning av andras forskning

Att offra fäbodbruk för varg bekymrar dem icke.

Det är inte en lag, men det finns det om försöksdjurshantering.
Varför gäller inte den för "rehabilitering" av vargar och björnar?

23. För mycket begärt

2013-01-05 21:20

Vargivrarna har inget att säga när det gäller ständiga helikopterjakter, sövningar och märkningar. De har heller inget att säga när vargens bytesdjur dagar i sträck, kanske veckor går omkring skadade och svaga av blodförlust och ofattbara smärtor. Allt bara för att vargen preparerat dem för att kunna återkomma senare och sätta in de avslutande huggen.
Vargivrarna säger inget av den enkla anledningen att de saknar empati. De är känslomässigt snöpta. De har bara en sak i huvudet, mera varg, mera varg.

22. Djurägare #21

2013-01-05 21:11

Kokillen kan förmodligen mer om eftersök än du har en aning om.
Kokillen vet åxå att om man bojkottar eftersök tar det ännu längre tid att avliva en älg med skadat ben eftersom ingen vill göra det,har du tänkt på det?
Kokillens övertygelse är åxå att en bojkott inte minskar antalet vargar.
God fortsättning på det nya året!

21. Kokillen!!!!

2013-01-05 19:13

Dennes kunskap om eftersök är helt obefintlig. Ex,en trafikskadad älg får ofta ett ben skadat. Utan tillgång till en ståndhund, kan det ta dagar med mycket folk för att lyckas avliva älgen. Men den ståndhund kan det ta 5-10 min innan älgen ställts av hunden och det går om det behövs avliva den. Kokillen inser ej att den förda vargpolitiken: utrotar våra nordiska jakthundsraser, som enbart finns i norden. Bra skrivning av G Håkansson.

20. Djuren

2013-01-05 12:04

har klarat sig i miljontals år utan dessa så kallade forskare och kommer även att göra så i framtiden. En anledning till detta vansinne får fortsätta är att det numer är ett "yrke" att vara rovdjursforskare och de duperar lätt våra beslutsfattare i frågan. Att det är djurplågeri råder det ingen som helst tvekan om, och djuren skulle må bäst om de lämnades i fred av dessa grymma människor. Säkert läser någon av dem detta och vore de inte så förbaskat fega så kunde de gå i svaromål. För frågan finns där. För vems bästa bedrivs forskningen? Djurens, eller de högt avlönade "forskarna"?

19. Är detta granskat av försöksdjursetisk nämnd?

2013-01-05 09:17

Alla forskningsprojekt som innefattar användning av djur måste enligt svensk lag granskas av en djurförsöksetisk nämnd före start samt förnyas var tredje år. Det är dags att kontrollera att Naturvårdsverket har fullgjort detta. Då det är en offentlig handling skulle det vara av intresse att ta del av denna granskning samt nämndens bedömning.

18. Anmälningar har gjorts !

2013-01-05 09:17

Bra Håkansson att du tar upp och belyser detta.
Vet att ett antal anmälnignar har gjorts beträffande mycket hårt sittande märkband på rovdjur med både var o exemutslag under bandet. Även anmälningar om hetsen som djuren utsätts för i både djupsnö, men även under stark sommarhetta.
Känner inte till ngt fall där åklagare ingett åtal till domstol ? För många år sedan utsattes en mager lodjursunge för bedövningspil med mkt stark dosering i sträng vinterkyla.( Sv Dalarna ) När ungen efter vila i hundbur inomhus slutligen återfick friheten, då upptäcktes att den hade ett brutet ben och avlivades. I den efterföljande polisutredningen sviktade länsveterinären i sitt utlåtande och ärendet lades ned.
Tycker att "forskarna " skulle öppna upp för att alla uppdrag skulle fotodokumenteras för att på detta sätt låta fristående sakkunninga ta del av vad som förekommer under forskningens täckmantel.Att den etiska nämnden får ta del av allt som förekommer tar jag för givet?
Varför inte inslag även i TV:s naturprogram ?

17. Vetrinärers ansvar-laglöst tillstånd.

2013-01-05 09:16

Om en vanlig vetrinär hade uppfört sig på samma sätt som dom s.k. "björn forskarna" har gjort och då med tama djur, vad hade då hänt med dennes ansvar ?
Är rovdjursforskning att betrakta som ett "laglöst tillstånd" ?

16. Rovdjurs romantikerna mörkar den bittra sanningen.

2013-01-05 09:15

Rovdjursromantikerna, mörkar den bittra sanningen om deras hänsynslösa och omänskliga "forskarmetoder".
Dessvärre kallas "rovdjursforskarna "som sysslar med dylik verksamhet för "experter". Verkligen passande namn på faunamarodörer? När "Projekt varg" presenterades år 1976, så stod det att läsa ungefär så här "Experter och forskare skall föra projektet i land". Experter och forskare? Fanns det svenska"experter" och skickliga forskare att tillgå för vargar, i mitten av 1970-talet, när det är avsaknad av dom nu? Är det dom forskarna som forskar om björnar nu för tiden?

15. forskning

2013-01-04 19:49

varför kan dom inte ta proverna på björnar i hägn Nu när dom ska kolla varför björnarna inte tappar muskelmassa under vinter halvåret, Finns ett klipp på youtube som visar hur dom gör ute i naturen sök på (wakes up sleeping bear in the winter),har dessutom varit med om att ta ur två forskarbjörnar med mer elektronik i sig än en vaz lada kan inte ha varit skönt med flöten i magen

14. Varför regerar

2013-01-04 19:48

inte djurrättsaktivisterna och de urbana naturälskarna i denna fråga? Är dom ovetande, eller vill dom inte veta? Man bryter sig in i lantbrukares svinstallar och fotografera döda grisar, men reagerar inte på svenska myndigheters plågeri av våra vilda djur."Folket i buskarna" ska åse och drabbas av denna vansinniga rovdjurspolitik skapad av NNV och SRF m.fl. Skattepengar som "kastas i sjön".Junselevargarna får kosta miljoner, men samhället har inte pengar till att hålla en ambulans i regionen. Skansalöst!

13. I forskningens namn

2013-01-04 19:47

verkar det mesta vara tillåtet. I Anders Bjärvalls egen bok "30 år med rovdjur" får man ytterligare vinkar om hur det kan gå till. Om man läser den på rätt sätt vill säga...

12. Foskning på vilda djur

2013-01-04 16:42

Varför ska man forska på vilda djur ,vad är ändamålet?ska människan styra och ställa med allt så kan det bara bli galet.Väldigt bra artikel.

11. Ej fungerande halsband

2013-01-04 16:39

Vad händer med de halsband där sändaren slutat fungera? Sådana har ju påträffats under vargjakterna 2010-11. Ska dessa sitta kvar vargens livstid ut? Eller har forskarna hittat på nån skruv som löser upp sej själv efter 5 år? Vad händer om dessa vargar får eksem under halsbandet?

10. Typiskt av

2013-01-04 16:39

den så kallade "kokillen" och till likaledes "djurvän" att vända bort frågan om det verkligen är etiskt riktigt att väcka björnar i iden för att märka och ta prover på dem när dom som bäst sover och sen skall, (som hänt finns dokumenterat på film) försöka ta sig tillbaka till idet eller försöka hitta något nytt ställe i meterdjup snö det kan man verkligen kalla för djurplågeri.
Det samma gäller märkning, flyttningar av vargar och där det då eftersträvas så djup snö att vargarna inte kan komma undan, det kan med stort fog kallas för djurplågeri på hög nivå, detta värjer sig de två ovanstående personerna med att försöka leda debatten bort från ämnet.
Sen kan man bara undra hur en person som kallar sig för "djurvän" men visar så påtaglig brist på etik, empati för dessa djur i denna fråga. Men som sagt var det är ju inte så konstigt för från alla kramarorganisationer med mikael karlsson i spetsen hörs inte minsta muspip om hur björn och varg hanteras av myndighheterna, här stämmer ordet dubblemoral in med råge både på organisationer och dess företrädare och medlemmar samt personer med alias som ovan.

9. 8

2013-01-04 16:38

Jag tillhör inte den gruppen människor som skyller på andra hela tiden,utan jag tycker att vi som är med i eftersöksorg.får ta dom eftersök vi blir tilldelade annars får vi väl gå ur org. och göra nåt annat i stället,med andra ord tycker jag att det är dom som anmält sig frivillit till eftersöksorg som har ansvaret att eftersöken blir gjorda.

8. kokillen

2013-01-04 14:54

Då tycker jag att du ska anmäla dom ansvariga nämligen polisen.
Dom uppräknade rovdjurssekterna är inte intresserade av djur och natur utan det är bara jakthat och allmänt hat mot människor som inte vill ha rovdjur på armlängds avstånd.

7. Orättvist!

2013-01-04 14:51

Som djurvän skriver. Att anklaga jägarkåren för övergrepp som begås i forskningssyfte är magstarkt. Inga jägare har väl bett att man skall sätta pejl på älgar eller vargar. Jägarna bidrar till annat ex.vis älgobs, betestrycksinvent. m.m.
Låt vargarna sköta sig själva och även jägarna så löser vi nog varg-problemet också.

6. Ja

2013-01-04 14:32

vad säger man om artikeln. Det jävulska djurplågeriet har numera sitt fäste i EU .
Trots det blir jag lika förbannad när nuvarande rovdjurspolitik blottläggs mer och mer. Är det endast jägarna som är ensamma i frågor som gäller etik, när det gäller viltet och tamboskapens vård och skötsel.

5. Inget nytt.

2013-01-04 14:31

Detta har vi människor ute i buskarna förstått sedan länge. Det är stor synd och skam att statliga myndigheter står bakom sådan här verksamhet.
De människor som jobbar med det här kan väl aldrig sova gott om nätterna. Hoppas jag.

4. Utroligt

2013-01-04 14:31

man skulle undra sig hvem som er mest innavlad i den her soppan..Dette er jo som en slags syk religion. Når nogon blir dødad så finns det mørdare der ute, inget tvekan om at dom vet om det ,men målet helliggjør visst medlet.. Bra skrivit artikkel!!

3. Nomenklaturan talar...

2013-01-04 14:31

En djurhållare skulle direkt få djurförbud utfärdat av länsstyrelsen. Det är lst som har den befogenheten enligt djurskyddslagen. Djurhållaren skulle dessutom ställas inför rätta och dömas för djurplågeri.
Problemet i vårt samhälle är att nomenklaturan håller ihop och är oantastlig. Ändamålet får Helga medlen....
Det är bara opinion i media som kan vända på det här vansinnet och de skyldiga går som vanligt fria och kommer aldrig att ifrågasättas.

2. ???

2013-01-04 14:31

Hur är det med alla älgar som får "halsband"? Lider de mindre? Varför är vi tvungna till att märka djur överhuvudtaget? Kan ju bero på att vissa inte kan låta djurpopulationerna sköta sig själva, alltså måste vi "hålla koll på" populationerna, så att vi inte nöjesskjuter för många osv. Ju mer människan är och fingrar i naturen desto mer forskning och "hålla koll" genom märkning måste vi göra. Jakt, illegal jakt osv är definitivt en bidragande orsak till att vi måste märka djur! Konstigt att jägare tror sig kunna ställa sig utanför det, när er "hobby" bidrar till det hela....???

1. Och...

2013-01-04 14:31

...vad är då en bojkott av eftersök? Enligt mig är det ett onödigt djurplågeri.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB