• Älgskadefondsföreningen

”Rovdjurspolitiken tar över makten”

DebattPublicerad: 2013-04-05 11:08

Rovdjurspolitiken tar över makten i Sverige Våra politiker har helt tappat fokus vad avser ekonomi och ansvar. Det får tydligen kosta vad det kosta vill för att etablera varg i Sverige. Ingen hänsyn tas till landsbygd, äganderätt, djurhållning och jakt, skriver Hans Hurtig, aktiv i Jägarnas Riksförbund i Östergötland.

Rovdjurspolitiken som regering och riksdag tagit beslut om, och som bland annat hade som mål att föra ner besluten om rovdjursförvaltningen på regional och lokal nivå för att få acceptans för rovdjurspolitiken, visar sig så här långt inte fungera.

Jägarorganisationerna och fler tunga organisationer och grupper för en hopplös kamp för få något som helst inflytande.

Parallellt med detta tillväxer rovdjursstammarna och problemen blir större och större.


Verkar inte medvetna om hotet
Politiker på riksnivå verkar inte medvetna om det hot som landsbyggden utsätts för.

Jakten på andra viltslag går inte att genomföra, för ingen vågar släppa sina hundar på grund av risken för att dessa ska bli skadade av rovdjur.

Den acceptans som man säger sig sträva efter i den förda rovdjurspolitiken hade knappast kunnat vara sämre. Tyvärr är man nu på väg att helt köra över landsbygdsbefolkningen.

Den rovdjurspolitik som regeringen nu för är ett stort misslyckande.

Detta grundar sig på våra politikers oförmåga att inte ställa krav i EU på att vi själva vill sköta saker som är nödvändiga för landsbyggdens överlevnad.


Nya, hårda tag behövs

Nu krävs det nya hårda krafttag om vi skall få till en förändring och respekt i EU. Detta måste ske med en bred förankring, så alla på landsbygden, och speciellt de områden som är berörda, får föra fram sin talan.

En total kostnadsredovisning skall läggas fram över vad rovdjurspolitiken hittills kostat oss. Det är av mycket stor vikt att alla blir medvetna om vad detta handlar om i kostnader samt hur vi kommer att påverkas genom omprioriteringar i samhället.

En bred och tung opposition måste nu starta för att kunna påverka detta. Vi kanske till och med måste ta till en folkomröstning.


Hans Hurtig, Östergötland

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Granskning

2013-04-07 23:16

Riksrevitionen måste granska Naturvårdsverket och deras ledning hur de handskas med våra skattepengar. Det kan inte fortgå så som det är idag.

8. Bra Hans Hurtig

2013-04-07 11:38

Vi har ett val att se fram emot hösten 2014.
Skriv och skicka in medborgarförslag till kommunerna.
Opinion, oponion är vad som gäller.
Kommunpolitikerna måste visa var de står i rovdjursfrågorna och då framförallt varg. Vi måste tvinga politikerna att svara på medborgarförslagen, de är helt enkelt tvungna att avge ett svar till skriftställaren och svaren ska publiceras i media.

Återigen en påminnelse! JRF säger 0-version frilevande varg.
Det politiska parti som tar in denna policy i sitt valprogram kommer att vinna många röster i riksdagsvalet, kanske t o m avgörande röster.
När Socialdemokraterna förlorade valet senast då nonchalerades Jägarkåren. Det gav också ett eko i riksdagpolitiken. Det är t o m troligt att S förlorade sin majoritet i riksdagen just p g a stor nonchalans mot jägarkåren.
Det är värt att påpeka att Jägarkåren omfattar en stor RÖSTBERÄTTIGAD grupp människor i Sverige.

Begär svar av valarbetarna var deras parti står i rovdjursfrågorna.
Ställ konkreta frågor och kräv tydliga svar.

7. Snart stämma.

2013-04-06 14:49

Då kanske vi får en röstning på stämman som överensstämmer med önskemålen om en förändrad rovdjurspolitik?

6. Vi har ett politiskt haveri

2013-04-06 14:49

Borgerligheten har styrt vid ett par tillfällen.Under 90 talet,det som hände där på 90 talet,kan inte jämföras med vad vi ser idag.Men däremot så var det borgerliga politiska haveriet slutet på 70 talet 76-77 Oljekrisens tid,det politiska haveriet som skedde där är hellre utav den kaliber som vi ser utav idag om,men kan endast komma i närheten,för det politiska haveriet vi ser idag utav är av skrämmande kaliber.
Mycket bra artikel.Det är kamp som gäller just nu,hur än tungt det ser ut så måste vi alla kämpa för ett rätvisare samhälle,där då demokratiska spelregler återtas.

5. Vargpolitik

2013-04-06 14:49

Läs Johan Hakelius krönika i Aftonbladet. Äntligen en kvällstidningsjournalist med sunt förnuft och som lyckas säga vad jag tycker.

4. drabbad

2013-04-06 14:48

Ja en kostnadsredovisning skulle vara på sin plats, både direkta kostnader (rovdjursersättningar, rovdjursstängsel, NVV's kostnader för rovdjur och LSN's kostnader för rovdjursspårare ( med skotrar, bilar och liknande redovisat) indirekta kostnader, förlorade jaktarrenden, minskade fastighetsvärden, minskade intäkter vid jakt dvs köttvärdet och i renskötsel vad rovdjuren faktiskt kostar vs vad betalas ut i ersättning. Ett exempel: udtja sameby i Gällivare där det genomförts ett björnforskningsprojekt angående björnens predation på ren. Resultater var att björnarna inom den samebyn dödade renar för ca 700 000 kr årligen ( dom märkte alla björnar dom kunde och spårade dom och dokumenterade varje ren dom blev dödad av björn) ersättningen till udtja sameby i ersättning för skada orsakad av ren är 17 000 kr årligen vilket gör att renägarna betalar personligen 683 000 kr för Sveriges rovdjurspolitik och det bara för björn. Räkna då på 52 samebyar vad kostnaden blir bara för björn, räkna lågt på 400 000 kr då en del samebyar har mindre med björn men en del har mer. Det ger en direkt kostnad på 20 800 000 kr som enskilda näringsföretag betalar för Sveriges rovdjurspolitik. Vi har ytterligare 4 stora rovdjur att räkna på. Forskning om den utförs kommer att visa ännu högre kostnader för örn än siffrorna för björn. Dags att politikerNa vaknar ur sin dvala

3. De va bättre förr.............

2013-04-06 14:48

Är det någon som anser att vargstammen blir friskare av 380 vargar i Sverige??? Kanske någon sömnig på naturvårdsverket.

2. Det jäser...

2013-04-05 14:38

Intressant sammanfattning av stämningsläget bland många jägare och landsbygdsbor. Vi kan vara övertygade om politikernas vånda inför frågan, fångade som de är mellan två opinioner formade av helt olika värdegrunder. Politikerna har låtit sig snärjas i en helt förutsägbar och skickligt ansatt dynamik av händelser skapad av och möjligtvis för statstjänstemän och akademi. Intresset ljuger aldrig. Det nästa som riskerar hända, om inte politikerna kan värja sig, är att EUs subsidiaritetsprincip sätts ur spel av det gemensamma intresset på tjänstemannanivå i EU och NVV, stöttad av aktiva intresseorganisationer. Det hela är en mardröm för en svensk politiker, som tvekar inför att ta kommandot. En höjdpunkt nåddes när en tjänsteman på NVV ifrågasätter departementschefens i miljödepartementet legitimitet att överhuvud framföra synpunkter i saken, i det uppenbara syftet att undergräva minsterns auktoritet. Man kan känna sig övertygad om att det nu råder full strid i de högre sfärerna. Vargfrågan är på väg att bli en fråga av dignitet på ett personligt plan för berörda personer dels på ett bredare politiskt plan, ungefär som försvarsfrågan. Skillnaden är att vargfrågan är påtaglig, känns in på skinnet, för lite bredare och därmed större väljargrupper, vilket knappast försvarsfrågan gör.

1. Folkomröstning om EU

2013-04-05 14:37

Jag säger nej till EU direkt o noll varg

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons