• Älgskadefondsföreningen

”Tankevurpa med oanade följder”

DebattPublicerad: 2014-01-04 18:48

Den 27 december skrev 19 kända författare, journalister och fotografer en debattartikel i Svenska Dagbladet till förmån för rovdjuren. De vände sig emot de fastslagna nivåerna för gynnsam bevarandestatus hos rovdjuren.
Nu svarar Pauline Palmcrantz, fäbodbrukare i Leksand och ordförande Sveriges Fäbodbrukare. Hon varnar för att det är lokalsamhällen med traditionell levnadsstil som hotas och frågar de 19 kulturpersonligheterna om det är deras syfte, att det bara blir kvar storskaliga och rationaliserade lantbruk.

Nitton namnkunniga och folkkära författare, journalister och fotografer har skrivit ett kort och kärnfullt inlägg på Brännpunkt 27/12. Deras engagemang är genuint, frammanat av åratals timmar av vistelse i naturen. Genom sina filmer, reportage och böcker har de förmedlat sina naturupplevelser till en befolkning varav många inte längre har egen erfarenhet av att bo och verka i den landsbygd som avbildats. Författarna drar paralleller mellan den svenska landsbygden och med för oss mer exotiska platser och undrar hur vi ska kunna agera globalt för en bättre värld om vi inte har egna rovdjur att ta hand om.

Kan svenska rovdjur rädda tigrar?
Detta är en tankevurpa med oanade följder. Tigrarna är akut hotade i sina ursprungliga livsmiljöer, som de solitärlevande och utrymmesbehövande varelser de är. Noshörningen lever farligt nära en utrotning, en situation mycket skapad av dess rykte som gjort den värdefull och därför ett åtråvärt byte i en extremt fattig miljö. Båda djurslagen anses vara farliga för den lokalbefolkning som lever dem närmast. Men det är inte den presumtiva farligheten som skapat risken för utrotning. Hotet är istället det vackra skinnet och det hornmjölet som efterfrågas på en svart världsmarknad.
Kommer en stoppad svensk rovdjursförvaltning att förbättra möjligheterna för dessa arters överlevnad?

Inga hotade arter
Vargen, och för den delen björnen, lon och järven också, lever inte i närheten av ett sådant hot om global utrotning. Det kan finnas goda skäl att se till att de har möjlighet att överleva inom sina naturliga utbredningsområden på det norra halvklotet – men hur och på vems bekostnad? Av dessa fyra är vargen den i särklass mest framgångsrika och antalsmässigt största arten. Varför har just den då fått en nästan mytisk status – framför de övriga? Framför överlevnaden för fjällräv, blekskaftad nållav eller fårad dyngbagge?

Ursprungsbefolkning
Skandinaviska halvön rymmer två nationer, båda rika och stabila länder med hög levnadsstandard och stort inflytande på världspolitiken. Båda länderna hyser en ursprungsbefolkning som baserar sin kultur på en djurhållning som kräver stora betesområden för att kunna hålla djuren och producera sitt högkvalitativa kött. Båda länderna har också en landsbygdsbefolkning som fram in i modern tid har haft sin grund i ett småjordbruk. När slättbygdernas lantbruk storrationaliserats under efterkrigstiden har skärgårds-, skogs- och fjällbygds jordbruken överlevt på förmågan att kunna kombinera de små djurhållande gårdarna med ett skogsbruk, fiske och lönearbete.

Hotas av rovdjuren
Det är dessa lokalsamhällen med i hög grad traditionell levnadsstil som hotas av den nutida explosiva tillväxten av den okontrollerade rovdjursstammen. Inte de storskaliga och rationaliserade lantbruken där all animalieproduktion till stor del kan hållas inomhus, på stall.
Var det så ni författare och fotografer önskade att er debattartikel skulle få genomslag? Genom att de sista ekonomiska möjligheterna att överleva i en glesbygd, med extensiv beteshållning där förutsättningen var en låg arbetsinsats och låga investeringar för att kunna låta renar, lantraskor, getter och får bidra till hushållens ekonomi och som nu effektivt försvinner? Har ni verkligen tänkt igenom detta?

Makerna behöver idogt brukande
Det behövs inte många år med enbart fritidsboende innan gården och markerna förfallit. Livet på landet är beroende av ett idogt brukande och betande av markerna och skötsel av byggnaderna. Vem skall vara kvar och göra detta?
En av undertecknarna till artikeln, Staffan Widstrand, har svar på detta. Genom en vision om ett Rewilding Europe, där just Skandinavien skall stå för merparten av Europas totala areal vildmark, kan dessa landsbygdens arbetslösa vidareutbildas till safariguider. Andra som gnuggar händerna är de skogsbolag som billigt kan lägga än större arealer under sig i denna moderna form av baggböleri.
Så också de multinationella gruvbolag som kastar lystna blickar mot ett politiskt paralyserat land med oförsvarad landsbygd.

Licensjakt ett måste
Så kära medmänniskor och naturvänner! Det är alltså inte vargen eller övriga rovdjurs vara eller icke vara som vi egentligen debatterar. Rovdjursförvaltning i form av licensjakt och fungerande omedelbar skyddsjakt är ett måste om vi skall fortsatt ha en levande landsbygd med de kulturmiljöer vi i dag tar för givet.
Det är vad och vem som döljer sig bakom debatten i form av vem som skall bestämma över och fritt kunna exploatera våra fjäll, skogar och skärgårdar som är det skrämmande ämnet vi borde tala om.

Fallit för mörka krafters argument
Ni nitton har fallit för dessa mörka krafters argument och gjort er till redskap för att få en okunnig allmänhet att i höstens val ge politiskt mandat för köpa upp och/eller expropiera våra kulturbygder.


Pauline Palmcrantz

fäbodbrukare i Leksand och ordförande i Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Bra skrivet

2014-02-02 10:42

Bra skrivet, av dej som vet hur det är.

Författare arbetar vid sin dator(skrivbord) Journalisten likaså, och fotografen som vill ta häftiga bilder tillbringar säkert en stor del vid sin dator.

Det här landet behöver stå upp för er fäbodbrukare OCH även för löshundsjakten.

Norge ser ut att klara sig med inte ens femtio vargar.

26. # 23 Hur tänker du?

2014-01-09 11:32

Du skriver att det inte går att ha djur i din födelsebygd, men i samma andetag säger du att arbetslösa ungdomar skulle få chansen att vakta djuren. Är det så enkelt att fixa rovdjuren? Största delen av de arbetslösa ungdomarna har inte en aning om vad som krävs för överlevnad på landsbygden. De flyr ju landsbygden, för att det är för lugnt här. Skulle tro att de hellre målar en redan blå stol, blå.

25. glömde en sak

2014-01-09 07:52

var står det eller finns några bevis för, att dessa är "majoritetens förespråkare"
De är 19 personer, precis som vem som helst, som talar i egenintresse, för att kunna utnyttja naturen, som till stor del är privatägd.
Och varför skulle dessa "STJÄRNOR" stå oemotsagda!!
Man baxnar kring resonemanget

24. djurvän upplys oss

2014-01-09 07:52

Och hur jagas vildsvin utan hund tror du. visst kan man vaka men utan hund går inte i något av fallen då eftersökshund MÅSTE finnas. Vem släpper den i vargland?
Du bara skriver utan att tänka och det har du gjort sen dag 1..
övriga kommentarer om tycks överflödiga

23. Svar till nr 21

2014-01-09 07:51

Som barn född mitt i Värmland så hjälpte jag min morbror att släppa ut korna i skogen på bete.
Stängsel fanns för att hindra korna att gå ut på åkrarna.
Idag finns det nästan inga kor kvar i byarna, bara hästar på en del gårdar. Eftersom det också finns både björn och varg i skogen så kan man ändå inte ha kvar det bruket.
Det har funnits fäbodar med lösgående djur mellan Torsby och Ekshärad som vad jag vet har klarat sig från björn och varg.
När det gäller samer och renar så har man gjort vildrenen tam som inte kan försvara sig mot rovdjur.
I både Norge och Finland finns arter av vildren. I Norge ca 20000 och ca 5000 skjuts varje år.
När det gäller att intressera arbetslösa ungdomar att tillbringa somrarna med att vakta boskap är det mycket mer meningsfullt än att måla om en stol blå som redan är blåmålad.

22. Tamdjur och rovdjur samsas?

2014-01-08 14:38

Det hör man hela tiden i debatten. Om bara tillräckliga stängsel, folk som vaktar mm finns.
Om bara tillräckligt med personal finns så kan man ha kvinnomisshandlare på kvinnohusen och pedofiler på dagis också. Men inte lär de samsas! Några kommer att vara rädda och några kommer att vänta på ett tillfälle.

21. #19. Kulturvän!

2014-01-08 08:33

Det är väl konstigt att vargkramare alltid uppger Rumänien som ett föregångsland. Alla andra vet att Rumänien är korrupt, det är bas för trafficking, har korrupta myndigheter och ingen vet hur många vargar där finns. Ibland uppges en siffra på 5000 vargar. En siffra som i stort sett varit konstant de senaste fem åren. Det betyder att runt 1000 vargar skjuts varje år i Rumänien. Är du medveten om det "Kulturvän"?
Jag känner flera som varit i Rumänien på vargjakt. Ett stort jaktlag sköt tre vargar och firades som krigshjältar i byn efteråt. Byborna själva får inte jaga varg. Det är förbehållet nomenklaturan och utländska gäster som ger ett betydande bidrag till statskassan. För övrigt är "Kulturvän" välkommen att arbeta som herde i vår fårflock! Där kan du få leva upp till ditt namn eftersom du får vakta verkligt utrotningshotade djur av gammal lantras. Du får samma lön som en herde i Rumänien, dvs runt 10 kronor om dagen. Och då ingår bostad! (i fårhuset).
När det gäller Italien så hölls ett stort seminarium där år 2010. Från Sverige medverkade Olof Liberg. Där konstaterades att Italien har dom i särklass högsta utbetalningarna för vargskador av alla länder i Europa. Från Italienska deltagare meddelades också att man år 2010 börjad prova 180 cm höga elektriska stängsel för fårens nattfållor på 79 olika gårdar. Detta för att försöka minska skadorna för fåskötseln. Då ska man komma ihåg att de Italienska vargarna är betydligt mindre än de vargar vi har här. Det är som sagt märkligt att du försöker vilseföra läsarna genom att påstå att allt är OK i länder långt bort. Varför jämför du inte med Norge eller Finland?

20. #19

2014-01-06 15:57

Skulle godsen och storjordbruken i södra Sverige klara sig utan EU-pengar och stöd menar du?

19. Fäbodbruk ej lönsamt

2014-01-06 13:23

Tyvärr så är fäbodbruket beroende på
ekonomiskt stöd för att överleva.
Intäkter från turister och egna produkter räcker inte till.
Eftersom det är en gammal form av jordbruk för både djurhållning och markskötsel så måsta samhället ge ekonomiskt stöd bl.a. i form av EU-bidrag.
Nu påverkar också en växande rovdjursstam djurhållningen på fäbodarna.
I andra länder som Rumänien och Italien vaktas tamdjur av herdar vilket vi i Sverige inte anses ha råd med.
Därför måste samhället även på den punkten ställa upp ekonomiskt stöd.
Det finns säkert många arbetslösa ungdomar som gärna skulle tillbringa sommaren på en fäbod som djurskötare.
Om allt detta fanns på plats så kan fäbodliv och rovdjur samsas.

18. Djurvän

2014-01-06 13:15

Om vi börjar sakligt, och håller oss till ämnet! Kanske du kan klara av det? Med tanke på alla andra inlägg jag läst från dig utan inblandning av dina så kära viltsvin ( som stavas/uttalas VILDSVIN ).

Men här får du alldeles gratis info. Om järven, klicka på röda kartan (dock ej att förknippa med rödlistad) så ser du utbredningsområdet, hela norra halvklotet.
Källa.
http://www.de5stora.com/omrovdjuren/jarv/utbredning/

Och tar vi nu då artikeln som sådan. Så skriver Pauline Palmcrantz, om det kulturarv, och dom kulturbyggder som sakta men säkert håller på att försvinna i Sverige.
Men läs hennes svar till dom, 19 s.k. kulturpersonligheterna en gång till så kanske du förstår bättre.

Och vidare så frågar jag dig, vilken eller vilka spannmålsbönder har gått i konkurs, eller lagt ner sin spannmålsproduktion p.g.a. VILDSVIN ?
Det är fler animalieproducenter som slutat, minskat ner p.g.a. varg.

17. Mkt bra...

2014-01-06 13:14

...skrivet Paulin ! Dina rader beskriver i korta ordalag den tredje statsmaktens påverkan på våra politikers undanflykter och oförmåga att i sina beslut se vad som är följden av rovdjurens allt större antal i glesbygden.
Jag hoppas att valberedningen i Jägarnas Riksförbund tillfrågar Dig om du har intresse av att ingå som ledamot i JRF ledningsgrupp.

16. Kultur?

2014-01-05 19:06

Kultur är ett missbrukat ord. Är det kultur att tamdjur och deras ägare far illa? Känner de sk kulturarbetarna till FN:s deklaration om att alla människor har lika värde? Eller Europakonventionen med samma syfte? Undertecknarna tjänar pengar på naturen. De ser rovdjuren kommersiellt. Då får landsbygdens folk stå tillbaka.

15. Tyvärr

2014-01-05 17:11

Tyvärr tillhör inte Palmcrantz "kultureliten" och bor inte ens i en storstad, och kommer därför att ignoreras.

14. Kultureliten

2014-01-05 17:11

Vad är en kulturarbetare , jag tycker inte de som sitter bakom en dator i en våning i storstan och skriver inlägg som de säljer till dagspressen. De flesta tidningar lever på presstöd så de är indirekt avlönade av staten.
Nej Pauline är en sann kulturarbetare som värnar om det Svenska kulturarvet en viktig del i småbruk och öppna landskap.

13. Kulturarbetarna har rätt...

2014-01-05 17:11

om det gäller varg i vildmark.I Sverige finns ingen vildmark och vargarna måste till största delen leva i kulturlandskapet där de berörda knappt får komma till tals.Tyvärr är det en liten del av svenska folket som får läsa om verkligheten i medierna, som verkar ha samma synsätt som kulturarbetarna.Det var bra jobbat av Pauline som lyckades få in sin debattartikel i Svenskan.

12. Bra

2014-01-05 14:15

Väldigt bra skrivet. Lite mer nyanserat än inlägget från Staffan Widstrand et al

11. Bra skrivet!

2014-01-05 14:15

Det är på tiden att andra än jägarna engagerar sig medialt i fråga.
Hittills har det framstått som om de god naturintressena står mot de onda jägarna i rovdjursfrågan. Frågan är större än så.
Vi kan också konstatera vad de 19 skribenterna själva har för intresse i frågan, filma och fotografera rovdjur på platser där man inte själv bor.
Follow the money

10. Artikeln 27/12 vill stoppa vargjakten 2014

2014-01-05 14:14

Artikeln 27/12 verkar ha tajmats med syftet att få vargjakten 2014 inhiberad av förvaltningsdomstol och en fortsatt snabb tillväxt med fortsatt kaotisk förvaltning. Artikeln 27/4 missleder folket genom att påstå att det öppnats för en halvering av vargstammen. Naturvårdsverket har bestämt minst 270 och att detta golv ligger till 2019. Det finns inte 540 vargar nu, alltså kan antalet inte halveras.

Men artikeln 27/12 utgör en legitim vädjan om fler än miniantalet vargar. Den ger en av de många synpunkter Naturvårdsverk och länens viltförvaltningsdelegationer skall beakta de kommande åren. Palmcranz kommentar innehåller också många viktiga synpunkter att beakta vid de framtida besluten rörande hur högt över 270 Sverige kommer att hamna. Om artikeln 27/12 hade haft det senare syftet med en mer "legitim" opinionspåverkan hade den dock kunnat vänta en månad.

9. SvD ...

2014-01-05 14:14

... har förmodligen mottagit en del kritik efter det att Åke Skogevalls debattinlägg refuserades för en tid sedan. Bra skrivet av Palmcrantz.

8. Underbart formulerat Pauline - En stor eloge för detta.

2014-01-05 14:14

Och precis som Tomas Brynils säger i sitt inlägg - Det är märkligt att några få "kulturarbetare" i storstaden ska få ödelägga den biologiska mångfald vi små brukare så varmt värnar om både runt våra fäbodar och i hemmahagarna.

Men underbart skrivet Pauline Palmcrantz.

7. Tack Pauline

2014-01-05 14:14

Skönt att Svenskan tog in din artikel. Suveränt skrivet! Med kvalitet som föll även Svenskan på läppen.
Lite synd att ursprungsartikeln låg i pappers- och webtidningen, men din replik enbart på webben. Svenskan prioriterar nog ändå storstadsperspektivet.

6. Otroligt bra, TACK!

2014-01-05 14:14

Instämmer med tidigare kommentarer!
TACK!

5. Järven

2014-01-05 14:13

I vilka länder finns det järv i överflöd? Utbilda mig! Vad jag vet så finns det inte speciellt mycket järv i de nordiska länderna och i USA är de fridlysta! Är det möjligen Kanada och Ryssland ni syftar på? Hur många finns det i så fall där? Räknar dom ens djuren?
Tankevurpa är väl snarare att låtsas att det regnar när det gäller invasionen av 300 000 viltsvin, som bökar sönder jorbruket och som ynglar av sig i enorma mängder, medan man anser att mindre än 400 vargar skulle på något sätt vara katastrof! Hur tänker ni?
Sedan är det nog rätt dumt att baktala dessa kända folkära profiler eftersom de står för majoritetens åsikter. Speciellt om man vill få medhåll.

4. Kulturarbetare?

2014-01-04 21:20

Man kana bara instämma! Det är märkligt att några få "kulturarbetare" i storstaden ska få ödelägga den biologiska mångfald vi små brukare så varmt värnar om både runt våra fäbodar och i hemmahagarna. Tänk på det myller av arter som hotas när "klöven och mulen" inte får sköta betesmarkerna. Den genuina fäbodkulturen är snart borta, men den kanske inte är värd något i jämförelse med vargarna som tar över. Det är bara en tidsfråga innan vi får kasta in handsken - vi har inget sommarbete, vi har inte råd och vi orkar inte fortsäta i "motvär".

3. Men Tack!

2014-01-04 21:19

Tack Pauline för det briljanta inlägget!
Och ett litet plus till SvD som till slut tog in en replik.

2. Väldigt bra skrivet!

2014-01-04 21:19

Det är den här typen av skrivningar vi behöver.
Vad gör jägarorganisationerna nu?

1. Mycket bra skrivet och genomtänkt

2014-01-04 21:18

Vargen är inte alls hotad däremot så är symbolvärdet av vargen akut hotat. Mer och mer fakta kommer fram och rovdjursföreningen som fått stora belopp av olika sponsorer ser nog att det kommer in färre stålar nu. Kanske medlemsantalet också sinar. De förstår att bildar man en förening för de arter som är akut hotade men massmedialt ointressanta så får man få medlemmar och lite pengar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere