• Älgskadefondsföreningen

”Tillåt endast en mittzon för rovdjur”

DebattPublicerad: 2008-04-16 11:00

Dela in landet i tre zoner, där endast den mellersta ges utrymme för en fast rovdjursstam. Men även i denna zon ska varg, björn och lo jagas i form av avlysningsjakt, styrd av respektive länsstyrelse. Det föreslår Ingvar Törnström, aktiv i Jägarnas Riksförbund i Södermanland.

Rovdjurspolitiken måste anpassas till landsbygdens näringar och glesbygdsbefolkningens förutsättningar.
Våra stora rovdjur varg, björn och lo är på intet sätt utrotningshotade, utan lever i livskraftiga stammar i Ryssland, Nordamerika, Östeuropa och Spanien.
Människan har sedan urminnes tider konkurrerat med rovdjuren för att överleva. Även om förutsättningarna idag är sådana att vi relativt enkelt kan reglera rovdjursstammarna, så måste alla vara överens om att de stora rovdjuren, vid för stora stammar, utgör en allvarlig störning för böndernas köttdjursuppfödning.
Det gäller även jägarnas och markägarnas försök att bygga upp ekonomiskt givande klövviltstammar eller samernas bedrivande av en lönsam rennäring.

Rovdjurens antal måste begränsas
Det är självklart att rovdjurens numerär måste regleras om landsbygdens näringar skall kunna bedrivas på ett rationellt sätt.
Man kan ej heller bortse från att många människor känner sig oroade av att det finns rovdjur i närområdet och därmed hindras att utnyttja sin allemansrätt till naturen.
För glesbygdens folk är det ofta möjligheten till jakt som gjort att man stannat kvar på landet.
Rovdjurens slående av sina bytesdjur har inte varit föremål för debatt. När en varg river en älg eller när ett lodjur dödar en ren, så är det en långt utdragen process som innebär mycket lidande för bytesdjuret. Även detta förhållande bör uppmärksammas när man bedömer vilken numerär rovdjuren skall ha.

Skulle bli våldsam reaktion
Förespråkarna för rovdjur menar att rovdjurspredation tillhör den så kallade naturens järnhårda lag. Men varför skall vi just när det gäller rovdjuren acceptera denna lag då vi i så många andra stycken satt den ur spel? Om verklig rovdjurspredation visades i massmedia skulle reaktionen troligen bli våldsam hos gemene man.
I södra delen av Sverige är det ej lämpligt med någon fast rovdjursstam med hänsyn till befolkningstäthet och antalet tamdjur.
I norra Sverige är det inte heller lämpligt med hänsyn till rennäringen. Det vore logiskt att dela in landet i tre zoner, där endast den mellersta ges utrymme för en fast rovdjursstam.

Följande zonindelning föreslås:
Zon 1. Norrbottens lappmark, Västerbottens lappmark, Jämtlands län, Särna och Idre. Total landareal 16 420 000 hektar. Privat mark: 30 procent, åkermark 0,9 procent, kalfjäll 25,5 procent och nationalparker 7,5 procent.
Zon 2. Norrbottens kustland, Västerbottens kustland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Total landareal 12 600 000 hektar. Privat mark 47 procent, åkermark 6,4 procent och nationalparker 1,1 procent.
Zon 3. Alla län söder om zon 3. Total landareal 12 140 000 hektar. Privat mark 70 procent, åkermark 32 procent och nationalparker nationalparker 1 procent.

Avskjutning av rovdjur skall handläggas av länsviltnämnd i samråd med rovdjursgruppen i respektive län.
Inom zon 1 och 3 beslutas om jakttider för rovdjur i varje län där föryngringar förekommer.
Det finns ingen anledning att belasta länsstyrelserna med handläggning av ansökningar om avskjutning av antal djur och därefter kontroll.

Problemdjur ska skjutas bort
Avskjutning av problemdjur skall kunna ske efter hänvändelse till länsstyrelsen.
Inom zon 2 avgör respektive länsstyrelse hur många djur som skall skjutas av varg, björn och lodjur, samt under vilken tid jakten får bedrivas. Jakten sker i form av avlysningsjakt.
Avskjutning av problemdjur skall kunna ske under hela året efter hänvändelse till länsstyrelsen.
Älgstammen bör generellt ökas för att täcka det bortfall som sker genom rovdjurspredation.
Skogsbruket bör anpassa skogsvårdsåtgärder och avverkningar så att betestillgången under vinterhalvåret maximeras.
Om markägare, jägare och andra miljöintresserade kunde samarbeta efter de här grundprinciperna och samtidigt få stöd från Naturvårdsverket med sina forskningsresurser, skulle vi efter fem-tio år få ett bra svar på hur stora rovdjursstammar vi kan leva med i glesbygden.

Ingvar Törnström, Jägarnas Riksförbund i Södermanland
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

16. Anonyma inlägg..

2008-04-21 17:01

Jag noterar för övrigt att inte mindre än fem av inläggen i denna debatt är anonyma. Märkligt och fegt att man inte vågar stå för sina åsikter. Men man är väl som vanligt rädd för vad grabbarna i jaktlaget skall tycka..

15. Till Ingvar "Gud Fader" Törnström med flera..

2008-04-21 09:26

Jag är själv jägare men kan inte sluta att förundras över hur sådana personer som Ingvar Törnström tror att de kan ta sig rätten att leka Gud Fader själv och bestämma VILKA djur som skall få finnas i vår fauna och VAR dessa djur skall få förekomma. Exakt VAD ger dig och dina likar rätten att bestämma över naturen?
Du skriver att man skall skydda rennäringen i norr! Visst, men ta bort renarna från vägarna istället och skydda trafikanterna. Renar på vägarna ställer till bra mycket mer skada för människor än vad rovdjuren gör.
Dessutom så får samerna föryngringsbidrag för "förmodat inkomstbortfall" och dessutom möjlighet till riktad jakt på de djur som faktiskt tar renen. Man får alltså ta bort skadedjuren och samtidigt uppbära ersättning från staten. Som om inte det är nog så får man också utfordringsstöd av skattepengar.
Ta av dig skygglapparna, Ingvar...

14. Klyftigt!

2008-04-21 09:26

Kunde Törnström inte lägga fram sina förslag i någon Kalle Anka-tidning istället, då förslaget torde vara i nivå med en sexårings tankebanor.
Det är tur att jag inte är medlem i JRF det besparar mej allt besvär med urträde.

13. Leif

2008-04-17 08:46

Inte zon 1 för tusan! Ta zon 4, måste bli Gotland och Öland det. De har ju varken lo eller björn ju... Eller släng dem i Östersjön...

12. Förankrat förslag?

2008-04-17 08:46

Såna här förslag, som inte är förankrade hos oss medlemmar, vill vi inte att någon går ut med i press och absolut inte med Jägarnas Riksförbund efter namnet.
Står vi medlemmar bakom ett sådant förslag?

11. Vargzon Stockholm

2008-04-16 18:43

Flytta ner alla vargar till zon 1, det vill säga Stockholm. Där finns maten i form av pudlar. Om sådana hundar börjar stryka med blir det nog ett j-la liv. Och tänk om någon stackars joggare råkar möta en varg på sin natursköna tur i storstan, då blir det nog krafttag ska ni se…

10. Nej från Norge

2008-04-16 18:00

NEJ!!! Det bor mennesker på andre siden av grensen her også! Det er ikke noe synlig stengsel mellom Sverige og Norge!

9. Stopp, stopp

2008-04-16 17:17

Törnström måste ha skrivit fel. Hela Sverige bör följa Värmlands förslag så vi blir av med vargen.
Törnström blev väl lite orolig när vargen börjar närma sig och panikskrev för att rädda sin jakt.

8. Nej, Törnström

2008-04-16 16:09

Gå omgående ut och ta tillbaka ditt förslag. Du skämmer ut dig och oss andra, som tillhör JRF! Jag håller helt med V.Arg. Och förmodligen har Anonym 14:19 helt rätt i sin gissning. Synnerligen oklokt, herr Törnström. Vem tror du att du hjälper med detta? Jo, vargkramarna. De kommer förmodligen att jubla, när en av våra egna ställer sig på deras sida.

7. Skall man gissa..

2008-04-16 14:21

...att Törnström har jaktmark där han bor och åker till Norrland för älgjakt och att jaga en del småvilt? Patetiskt.

6. Räta på ryggen...

2008-04-16 13:51

...Törnström och instäm i stället i Värmlands förslag.

5. Felet är 2001 års beslut

2008-04-16 13:51

I sammanhållen rovdjurspolitik fastslogs rovdjursstammarnas storlek utan hänsyn till.
1. Den långsiktiga tillgången på bytesdjur.
2. Att samma bytesdjur kan inte ätas 3 gånger av varg, björn och lo.
3. Inverkan på lokalbefolkningen. De skulle medelst hjärntvättning fås att ACCEPTERA.
4. Att produktionen av mat, vilt, bär och svamp skulle minska eller hel försvinna.
5. Att speciellt järvens huvudsakliga föda var tamren.
Allt hängdes upp på teoretiska inavelsnivåer.
Den enda solidariska inställning som kan försvaras är: Ska grannen ha rovdjur ska jag också hysa dem, vill jag inte ha några ska ingen annan behöva gör det.

4. Korkat

2008-04-16 13:32

Vilket ovanligt korkat förslag I Törnström föreslår, som dessutom kommer från "egna" led.
Är rovdjuren till men och obehag för människor och djur i norr och syd är naturligtvis förhållandet det samma i övriga landet.
Låt heller och de stora rovdjuren finnas och frodas i landets alla reservat, nationalparker och dylikt med rätt för envar att avliva detsamma om de befinner sig utnför tillåtet område.
De går inte som I Törnström fegt krypa undan, utan alla i hela landet är skyldiga att ta sitt ansvar, nu när vi står inför en onaturligt stor rovdjursexplosion.

3. Ingvar Törnström

2008-04-16 13:12

Detta var det dummaste jag har hört på länge. Självklart ska ni också vara med och bära bördan av rovdjuren!

2. Närking

2008-04-16 13:12

Ett sällsynta dumt förslag för att komma från en jägare, speciellt då jägarkåren sagt att inga enskilda ska ta smällen för att vi ska ha rovdjur i Sverige. Nu säger du precis det! Sällsynt korkat!

1. Ja, du Ingvar...

2008-04-16 13:11

Klart vi skall ha rovdjur, men inte där jag bor, är väl summan av din artikel. En ganska välkänd inställning vid det här laget.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons