• Älgskadefondsföreningen

”Vargarna sköter älgförvaltningen”

DebattPublicerad: 2013-03-12 11:26

Älgförvaltningsområden och älgförvaltningsgrupper, är de till för älgen eller vargen? Det undrar Kjell Dahlin i Storå i ett debattinlägg.

Det nya älgförvaltningssystemet sjösattes vid årsskiftet 2011-12 och innebar en indelning i älgförvaltningsområden och tillsättandet av en älgförvaltningsgrupp inom varje förvaltningområde.

Älgförvaltningssystemet har nu börjat sitt arbete för att styra förvaltningen av älgstammen inom respektive område. Alltså vilket jakttryck som älgstammen inom respektive område tål med hänsyn till kvalitet, numerär och skadebilden på skog och grödor.


Älgjägarna som tar över
Den verklighet som dessa utvalda representanter för markägarna och jägarna konfronteras med är att det idag finns ett växande antal älgjägare i våra skogar. Dessa älgjägare förhåller sig inte till några förvaltningsplaner. De bryr sig ett dugg om vilket uttag som älgstammen tål. Dessutom jagar de året runt. Det handlar förstås om vargarna.

Jägarna och markägarna ska alltså förvalta den älgstam som blir kvar när vargen tagit sitt.

I takt med att vargreviren blir allt mindre och ligger allt tätare blir antalet vargar per ytenhet allt flera. Därmed blir den förvaltningsbara älgstammen allt mindre.

Som en konsekvens redan nu eller ganska snart blir älgstammen inte längre jaktbar om vargen inte skall svälta.    

Frågan som då måste ställas är i vilket syfte denna nyordning instiftades.


Tänkt att säkra vargstammen?
Var det helt enkelt så att denna nya älgförvaltning tillkom för att få ett instrument att minska ner älgavskjutningen eller till och med ställa in jakten på älg, i syfte att säkra en växande vargstams försörjning?

Om älgförvaltning ska vara liktydigt med att avgöra om jakt på älg överhuvudtaget är möjlig eller inte, av hänsyn till antalet vargar, ger ordet älgförvaltning en något konstig smak på tungan. Älgförvaltningen blir ju då snarare en del av vargförvaltningen.


Kan inte påverka vargarnas antal
Att agera för det omvända, alltså att minska vargtätheten i avsikt att behålla en älgstam på en jaktbar nivå, vilket för många torde vara en mera rimlig hållning, ligger ju inte inom älgförvaltningsgruppernas möjlighet att påverka. Det finns ju inget tak för antalet vargrevir och antalet vargar inom ett älgförvaltningsområde. Det leder till att vargtätheten gör älgförvaltningsgruppernas ansvar ganska meningslöst, eftersom någon älgförvaltning som gynnar älgstammen i avsikt att kunna bedriva älgjakt inte blir möjlig.

Det blir en förvaltning som styrs av vargstammens överlevnad och tillväxt och ingenting annat.


Ett slag i luften
Om jakt ändå skulle kunna bedrivas i viss omfattning får alla regelverk för styrning av älgstammens utveckling liten betydelse, eftersom vargens påverkan på stammen ligger utanför jägarnas kontroll, vilket kan göra alla planer för förvaltning av älgstammen genom jakt till stora slag i luften. Situationen kan ju genom vargens försorg förändras helt på ganska kort tid.

Älgförvaltninggruppernas jägarrepresentanter får den delikata uppgiften att tvingas bli en del av älgjaktens avveckling på stora områden till förmån för vargen.

Älgjakt eller inte blir en fråga som är helt avhängigt av hur stor och tät vargstammen ska tillåtas vara, vilket som sagt älgförvaltningens funktionärer inte har någon påverkan på.


Dags att prata ur skägget
Det är hög tid för våra jägarorganisationer att prata ur skägget och agera utifrån det faktum som borde stå klart för alla, nämligen att förvaltningen av älgstammen i vargland sköts av vargen utanför mänsklig kontroll.

Det är sanningen, vare sig vi vill inse det eller inte. Detta framtida scenario fanns ju med redan i propositionen för den framtida rovdjurspolitiken, som antogs i riksdagen 2001. Det som nu händer borde alltså inte vara någon överraskning för någon.


Brickor i ett spel
Jägarrepresentanterna är i de nuvarande älgförvaltningsgrupperna, precis som i vargförvaltningsgrupper och vargförvaltningskommittéer, brickor i ett spel de inte kan påverka utgången av. De har enbart att legitimera besluten genom sitt deltagande. Ett spel för gallerierna kan man tycka.

Jag vet naturligtvis att ovanstående scenario inte gäller i hela landet, utan naturligtvis i de delar av Sverige som fått förmånen att hysa den vargstam som kallas ”Sveriges vargstam”, men det är illa nog.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Djurvän

2013-03-13 18:37

Vi här i Sverige har haft världens tätaste och friskaste älgstam. Tror inte det nån djurart som varit mindre plågade av sjukdomar och plågor. På de 35 år jag har jagat har vi haft nån fibromälg, nån stångskada, det är allt.
Det där med Alaska och att vargarna är sjuksköterskor som tar hand om gamla och mindervärdiga individer trodde jag hörde hemma bland Disneys naturfilmer.

12. Djurvän

2013-03-13 17:23

Herregud nu cyklar du igen, tror du att Sverige får Alaskaälgar?

11. djurvän #7

2013-03-13 17:22

Du får nog fortsätta att åka till Canada eller Alaska om du vill se dessa ståtliga tjurar... Det är inte samma sorts älgar...

10. Jo "djurvän"...

2013-03-13 11:41

...nog värnar jägarna om en frisk natur, och det är nog tur för vargen det. Men om du menar att denna "friskhet" är liktydigt med att människan ska avstå det sociala och ekonomiska utbytet av naturens överskott till förmån för allt större rovdjursstammar, så finns det en avgrund mellan vår syn på människans roll i förvaltningen av den resurs som vår natur tillhandahåller.
Uppvuxen i ett småbrukarhem i skogen, långt ifrån all ära och redlighet, fick jag tidigt lära mig betydelsen av att, utan att äventyra "kapitalet", utnyttja överskottet såväl innanför ladugårdsväggarna som i den omgivande naturen. Allt annat hade ju varit idioti! Och den idiotin har ju inte blivit mindre bara för att det har gått några årtionden.
"Djurvän" förresten, jag heter Kjell Dahlin, anser mig vara djurvän, och står för mina åsikter. Vad heter du?

9. # 7 ''Djurvän''

2013-03-13 11:41

Nu är ''djurvän'' ute på en riktigt lång cykeltur. Visst finns den värld där alla arter blomstrar och äter sig mätta? Eller?

8. Snälla vänliga markägare

2013-03-13 09:30

Plantera igen alla oanvänd mark som genom århundradena skapat en unik flora och fauna. Först då kommer de verkliga naturvännerna vår hjälp. Offra även tio meter utefter allmänna vägar så kommer allmänheten att märka hur landet kommer att förändras när vi ledsnat.

7. Härligt...

2013-03-13 08:35

Bra, då kanske vi får se friska älgar i Sverige igen, där man inte behöver boka en resa till Kanada för att få se stora vackra älgtjurar... Det är väl enbart positivt om man värnar för en frisk natur. Gör inte jägare det?

6. Jägarehatarna får som dom vill!

2013-03-13 08:18

Det är ju precis det här som jaktmotståndarna har jobbat för, att det ska slutas med jakt. Dom har hela tiden haft vargen som sitt verktyg, och har lyckats med hjälp från högre instans!
Äckligt effektivt!
Det måste skjutas varg, Ek! Sätt igång direkt, 180 stycken var det väl?! Du kanske tror att du slipper ta tag i detta, men det kommer hela tiden tillbaka till dig!

5. Lyst frågan

2013-03-13 08:17

Håller helt med dig Kjell om detta. Vi har belyst detta vid flera tillfällen där jag tidigare satt som representant, skall det överhuvudtaget kallas älgförvaltning skulle vi också få förvalta rovdjuren då kunde vi använda samma spelplan allesammans.

4. Toppenbra artikel

2013-03-12 15:43

Toppenbra artikel Kjell! Mycket bra med nya vinklingar av problemet. Jag glömde säga det i föregående inlägg.

3. Skogsägarna drog nitlotten

2013-03-12 15:43

Med enkel aritmetik kan man komma fram till följande. Vargarna i ett revir dödar i medeltal ca 140 älgar per år. Med ett revir av 50 000 ha blir beskattningen 2,8 älgar per 1000 ha. Med tanke på att 80 % av vargens beskattning är kalv leder det till en åldrande älgstam som efter ett antal år kapsejsar. ”Experterna” brukar säga att det krävs 8 älgar vinterstam kontinuerligt om man skall kunna stilla vargens jaktlust. Gör man inte det råkar definitivt tamdjur och människor i stor fara. Så visst är der skogsägarna som drar nitlotten. De tvingas hålla en älgstam för vargen med betesskador i nivå med en normal jaktbar älgstam, men får inget utbyte i form av jaktarrenden och fällavgifter. Detta var nog inte vad skogsbolagen räknade med när de supportade varginplanteringen och Projekt Varg. Dags att tänka om.

2. Landshövdingen

2013-03-12 13:48

Ensamutredaren landshövding i Dalarna, Maria Norrfalk, hon har säkert endast tänkt på att vargen ska hålla sig mätt och belåten.

1. Vem skall föda älgarna?

2013-03-12 13:47

Om markägarens möjlighet att jaga älg försvinner så varför skall vi då tåla skogsskador? Då får väl värnarna mata vargarna på sin egen mark. Det blir kanske svårt att dela ut korv från balkongen i stan eller i stadsparken men staten ställer kanske upp med vår gemensamma mark.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons