• Allmogejakt

”Varggolv saknar stöd”

Vill ändra förvaltningsplanen för varg

DebattPublicerad: 2015-04-10 10:51

I en debattartikel skriver Dag Lindgren och Anders Runnérus att man bör ta bort skrivningen om ett golv på 370 individer i förvaltningsplanen för vargstammen i Sverige.

Enligt Dag Lindgren och Anders Runnérus saknas tillräckligt stöd i den studie som åberopas. Studien är dessutom ofärdig, menar duon.
”Förvaltningsplanens formuleringar missleder läsaren att tro att det 'egentligen' behövs fler än 270 vargar vid dagens invandringsnivå”, skriver Lindgren och Runnérus.

Vill du läsa artikeln i sin helhet? Klicka här!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. #1, Engdahl och forskares skamliga ockultism.

2015-04-11 22:27

Miljörörelsens aktivister vill aldrig höra talas om ”nytta” i samband med vilda djur. Mantrat är det ockulta gudsbegreppet ”mångfald”, och med det syftas till ekosofins första budord om att allt liv har ett egenvärde, som är helt skilt från alla former av nytta varje enskilt liv kan ha för andra individer. Men när det kommer till ekosofisk politik då heter det att vi BEHÖVER så och så många vargar, björnar, lon, örnar, järvar etc. Den fråga som Anne-Christine Engdahl ställer är den självklart väsentliga: Vem behöver vargar till vad? Frågan kommer dock aldrig att få något svar, vare sig från forskare eller politiker. Detta därför att forskare/politiker skäms för svaret; nämligen att de är alla ekosofiskt troende och/eller huggrädda, men vill inte för allt guld i världen erkänna det. En ekosofiskt troende svarar alltså att vargar har ett liv med ett egenvärde oberoende av ”nytta”.
I dokumentet ”Vargförvaltning i förfall – destruktiv landsbygdspolitik” (K. Hedin, A. Runnérus, S. Bergh) ställer författarna i grunden samma frågor, citat:
1. Hur många vargar skall de svenska brukarna tvingas härbärgera?
2. Hur skall tillväxten beräknas?
3. Hur skall begränsning av vargpopulationen ske i praktiken?
4. Vem skall genomföra begränsningen?
Om svenska staten skulle bli sekulär på riktigt, dvs. även frigöra sig från ockult ekosofi, så skulle staten besvara dessa fyra frågor innan beslut om varg eller inte varg tas. Till exempel på fråga ett finns bara ett sant och förnuftigt svar, det är NOLL; på övriga frågor är svaret INGEN VET. Det enda staten tycks veta är att vi av naturreligiösa skäl måste ha varg i landet.
På sin blogg berör Dag Lindgren det ekosofiska budordet, se https://vargweb.wordpress.com/2012/11/14/foryngring-av-varg-bland-ren/. Han ställer den något kätterska frågan ”Vad är (varg-)föryngringen värd för samhället?”. Lindgrens svar är, citat: ”En vargflock på 6 vargar kostar i genomsnitt samhället 3 miljoner per år”. Denna uppgift använder Lindgren för att så att säga bakvägen komma fram till att, citat: ”Värdet för samhället måste förstås vara högre än kostnaden för samhället.” Lindgren drar därför slutsatsen att, citat: ”Därför borde denna invandrare och framtida vargflock (invandrartik, alfahane och fyra F1 valpar) vara värd mer än 5 miljoner per år, ...”. Dag Lindgren är tydligt en varm förespråkare för varg i renbetet, varför han använder kalkylen till följande påstående, citat: ”... och kostnader för rennäringen i högst den storleksordningen bör vara acceptabla för samhället.” Ja, en sak är bra med slika kalkyler; det blir aldrig underskott! Dag Lindgren lämnar dock inte något svar på VARFÖR varje liten vargflock skall tillåtas åsamka rennäringen förluster om fem miljoner kronor per år.
Varför är då vargen så omstridd? Av den enkla anledningen att alla, normalt förnuftiga, människor som sett konsekvenserna av frilevande varg i bygder, vet att vargen på sitt bästa är en kostnad, och att varg inte har någon plussida alls. Förutom våldsamma och blodiga matvanor tillkommer på vargens minuskonto att varg sprider sjukdomar och parasiter till såväl folk som till fä.

2. Varför är vargens genetik över huvud taget viktig?

2015-04-11 22:26

Trots en hög inavelsgrad syns inga effekter. Om, mot förmodan, den skandinaviska vargstammen skulle dö ut pga inavel så är det ju utomordentligt enkelt fixat. Fånga 10 vargar i Ryssland, kolla att de inte har rabies, parasiter eller andra sjukdomar och släpp ut dem. Då får vi en icke inavlad vargstam som kan hållas på låg nivå utan risk att dö ut.
Därför ser jag ingen risk med att hålla nuvarande vargstam vid högst 100 individer, om vi nu måste ha varg. Kom ihåg att initieringen av "Projekt varg" kom från Anders Bjärvalls fråga: "Borde inte Sverige kunna ha en stam på några tiotal vargar söder om renbetesområdet?" Det har vi nu 10 gånger om!

1. Behov ?!

2015-04-10 15:39

Vad menar Lindgren/Runnérus när de skriver :
"........att det ' egentligen' behövs fler än 270 vargar........."
Behövs till vad ?
Vem har behov av vargar ?
Dravel !
Däremot behöver vi en levande landsbygd, där man kan
producera livsmedel utan risk för vargtagna tamdjur.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB