• Allmogejakt

”Vargjakt ska inte avgöras i Stockholm”

DebattPublicerad: 2007-03-02 14:01

Det blev ett iskallt nej från Naturvårdsverket när det gäller skyddsjakt på vargar i Voxnareviret. Verket gjorde en snäv tolkning av lagstiftningen och enligt den finns det ingen anledning att ta någon hänsyn till den skräck och rädsla som de boende i Voxnabruk och Edsbyn känner inför att har vargarna strykande omkring inne i samhällena.

I Voxnabruk tvingas man fortsätta att skjutsa barn till och från skolan. Lek och utomhusvistelse kommer att fortsätta att vara övervakad av föräldrar i den mån det förekommer.
Invånarna i Voxnabruk kommer att fortsätta att tvingas lyssna på vargarnas ylande rakt genom husväggarna.
Företag med areella näringar tvingas att upphöra med verksamheter.
Hundägare kommer inte att våga ha sina hundar lösa och jakten, en oerhört viktig fritidsaktvitet i området, blir i princip omöjlig att bedriva. Det räcker inte ens att fyra hundar dödats av vargar i reviret och att en skadats allvarligt.

Kommunen ansökte om vargjakt
I samhället Voxnabruk och byarna omkring har en stark känsla av försämrad livskvalitet brett ut sig och tvingat kommunstyrelsen att gå in med en ansökan om skyddsjakt.
Det är uppenbarligen så att acceptansen för vargen ökar med kvadraten på avståndet till vargflockarna. En byråkrat i storstaden, som aldrig under hela sitt liv kommer att behöva uppleva det krypande obehaget av att aldrig känna sig helt säker för sig och sina anhöriga, har möjligen svårt att sätta sig in i hur folk upplever känslan av att leva i rädsla för stora rovdjur.

Vargbeslut ska avgöras regionalt
Representanterna för vår länsstyrelse, som på plats har fått ta del av denna rädsla, har åtminstone tillstyrkt jakt på en varg i första hand och eventuellt ytterligare en till om förnyat angrepp på hund skulle förekomma. Detta talar för att besluten om skyddsjakt måste flyttas från centrala ämbetsverk i Stockholm till regionerna, ett krav som Jägarnas Riksförbund länge drivit.
I det här läget måste riksdagspolitikerna ta sitt ansvar och se till att lagstiftningen ändras så att skyddsjakt kan beviljas i fall som Voxnabruk och Edsbyn.

”Vargar kommer att döda människor”
Stora rovdjur ska inte tillåtas i samhällen och nära människor boende. Forskare har uttalat sig om riskerna med att vargar blir för oskygga för människor. Vargar har dödat människor och kommer att göra det igen.
Så snabba riksdagsbeslut emotses. Dels måste avgörandet om skyddsjakt flyttas till regionerna. Dels behövs en lagstiftning som gör det möjligt att utan längre väntan på beslut avliva stora rovdjur, som börjar uppehålla sig i samhällen och byar.

Hans Degerman,
distriktsordförande Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Bor i Edsbyn

2007-03-22 19:17

Det skulle vara intressant att få lite mer information om de människor som dödats av varg.
Jag har arbetat i Tanzania där de boendes boskap utsätts för bland andra lejon och hyena. Där har man löst det problemet genom att låta hundar leva med boskapen. Rovdjuren avbryter sin jakt när hundarna upptäcker dem. Exakt samma procedur tillämpas i Italien, där vargflockar om 15-20 djur inte är ovanligt, då för att skydda frigående får med mycket lyckat resultat.
Jag jagar själv. Men då det inte är jakt håller jag mina hundar i lina av omsorg om hunden och andra, människor, hundar och vilt, som vandrar i skog och mark.
Att hunden kan skadas av rovdjur är för mig ett acceptabelt och naturligt faktum. Jag älskar naturen, av vilken vi är en del, och ser inte hur vi kan tro oss ha rätt att förändra den mer än vi redan gör. Vargen är en jägare liksom jag själv och inte en fiende.
Jag oroar mig mer för trafik och dålig psykvård när det kommer till mina barns väl och ve, och jag ser hellre att de leker i skogen, även om där finns just varg.

2. Vargland

2007-03-03 16:44

Det är ju bara tur att vi i södra Sverige ännu inte har drabbats – men det kommer! Vi har ju ingen förståelse från myndigheterna och märkligt nog inte heller från Svenska Jägareförbundet som tillstyrker att två vargföryngringar bör finnas i sydöstra Sverige. Svenska Jägareförbundet arbetar ju för god jakt, vilt- och naturvård. Men ibland ansöker de också om jakt på varg – det är nog en omvändelse under galgen.

1. Byt ut folket i naturvårdsverket

2007-03-03 15:27

Nu har vi fått en ny regering. Det är dags att visa handlingskraft, eller vad är ni rädda för? In med nytt tänkande i muppverket och byt folk Se till att folket som bor i Voxna kan ha ett vettigt liv som alla andra. Måste det hända en olycka innan något görs?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere