• Allmogejakt

”Vi vill inte ha ett splittrat förbund”

DebattPublicerad: 2012-06-01 17:30

Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa sig bakom JRF-distrikten i den mellansvenska samverkansgruppen.

Jägarnas Riksförbund skall ha enade riktlinjer. Vi har valt en förbundsstyrelse i demokratisk anda på årsstämman i Åre 2011.

Att dela upp Jägarnas Riksförbund i flera grupper och föra egen talan och skrivelser till politiska ledamöter är helt förkastligt. Vad kan detta leda till? Som vi ser det kan detta tolkas som om Jägarnas Riksförbund är splittrat.

”JRF mellansvenska samrådsgruppen i viltförvaltningsfrågor”?

Vilket namn kommer nästa falang att ha?

Vi jägare, oavsett vad vi tillhör för förbund, måste samarbeta och agera professionellt i rovdjursdebatten. Annars riskerar vi att inte bli betrodda.


Står inte bakom eftersöksstrejken
Vi måste lägga kraft och energi på rätt tillvägagångssätt.

Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa oss bakom Svenljungagruppen och strejka när det gäller eftersök på trafikskadat vilt. Det ställer hela jägarkåren i en mycket dålig dager mot allmänheten.

Jägarnas Riksförbund i Östergötland vill ha ett starkt Jägarnas Riksförbund.

Peder Grankvist, distriktsordförande

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. Tack för mig

2012-06-07 15:27

Jag trodde uppriktigt sagt inte att jag skulle kunde "omvända" någon eller ens öppna ögonen för att det kan finnas andra utvägar ur vargproblemet än eftersöksstrejk och att sätta upp vägbommar. Jag visste nog också på förhand att ingen här riktigt skulle vilja lyssna på argumenten om att lära känna sin fiende (vargkramarna) och prata deras språk för att vinna kampen mot dem.
Det var som sagt med denna inställning jag gick in i den här debatten och det är på samma sätt jag lämnar den. Vi kommer inte att få varandra på andra tankar. Ju längre debatten fortskrider, desto lägre nivå kommer den att hålla.
Jag måste bara en sista gång säga att jag tycker att det är synd och tragiskt att Svenljungagruppen, klubben för inbördes beundran, får tillåtas att agera i förbundets namn, resulterande i att jag och flera av mina jägarvänner (och säkert ytterligare fler) är på väg bort från förbundet, med minskat medlemsantal som följd och därmed ytterligare minskat inflytande.
Allt detta medan Svenska Rovdjursföreningen skrattar hela vägen till de instanser där besluten fattas och medan vargen ökar i antal.
Må gott mitt i allt hat. Vi ses på en skjutbana nära dig.

44. Nr 42 Bert

2012-06-06 09:36

Varför ska man inte diskutera barnens säkerhet?
Vi har händelser, en om inte båda exemplen bara i år, där varg och barn varit inblandade.
Den allvarligaste var en flicka som fick sy armen efter ett besök hos "tama" men mätta vargar. Och skolbarnen som blivit förföljda av varg på vägen till skolan så att de numera åker skolskjuts...

43. Fokus

2012-06-06 09:36

Av naturliga skäl hamnar fokus på jakten på en jaktsida. Men som du säger, Bert, så lär inte det angreppssättet vinna kampen mot dumheten. Att Svenjungagruppen använder eftersök och uppvisning av stängselkonsekvenser som påtrycksmedel är fullt förståeligt eftersom de är jägare och använder sig av ett angreppssätt som ligger nära. Och de kommer att lyckas göra problemet synligt. Men då myndigheterna och pressen har drivit detta så länge krävs en fortsättning på flera fronter om vi inte skall behöva vänta till dess vargen löser det hela åt oss själv.

Vad gäller vargen och barnen så är det en utav "vill ha"-sidans populära utspel att det är något som hör till forntiden. Man behöver bara gå till Ryssland där de har gott om den "utrotningshotade" vargen, för att se hur pass aktuellt det är. Vi i Sverige har varit avskärmade från sådan rapportering. Inget som är negativt för vargen kommer fram den vanliga vägen. Hur mycket har ni läst om manifestationen mot varg som bl a Åke Siikavaara varit delaktig i, i den vanliga pressen?

Vargens farlighet för barn är en realitet som jag hoppas vi kan lära oss genom att studera Rysslands fall, istället för att nödvändigtvis skapa egna.

När det gäller att ha ett litet antal vargar i landet så förstår jag att Svenjungagruppen tar fasta på ett löftesbrott från regeringen om tak på 210 vargar. Svenjungagruppen kan inte dra hela lasset. Men i realiteten kommer ett litet antal vargar att orsaka smittspridning, årliga anfall mot tamdjur, oro för barnfamiljer (och förr eller senare även dödsfall), förlorade jakthundar och inte minst en forskarcirkus utan dess like. Och det bara för att hålla en liten satellitkoloni av vargar här. Nej, det här har blivit en verksamhet som skyddar sina intressen med fina ord och lögner som sina vapen. Det här är ett projekt som är för lönsamt för att lägga ner. Det har en hög bevarandestatus och en adaptiv acceptans.

42. Nu börjar det likna något

2012-06-05 17:03

Nu tycker jag att "Intressant konflikt" börjar fokusera på de delar som vi kan få gehör för. Tamdjurshållning, öppna ängar och liknande. Tittar man i kommentarerna här och på debatten i stort är det väldigt mycket fokus på jakthundar och jägarnas rätt till viltet. Om man kan styra om fokuset till tamdjuren finns det absolut större möjligheter att nå framgång.
En möjlig konsekvens kan då istället vara att det kan vara svårt att fullt ut argumentera för en nollvision. Vid en begränsad vargstam kan det i flera fall räcka med rovdjursstängsel, särskilt om det går att se över möjligheterna till ekonomiskt bistånd för att sätta upp det.
"Säkerheten för våra barn" känns som ett argument hämtat från när man på 1800-talet var rädd för ulven och grävde varggropar för att fånga varulvar. Vill man hålla argumentationen på en bra nivå gentemot befolkningen är det nog ett av de sista argumenten man ska använda sig av.
För övrigt får du ursäkta att jag på inget sätt kunde utläsa ur din signatur vilket kön du har, därav användandet av hen. Nu vet jag att du är man och kan därför använda "han" i eventuella vidare diskussioner.

41. Bert

2012-06-05 15:16

Det viktiga är att lyfta fram ALLA negativa konsekvenser av att ha varg (eller varghybrider) i Sverige. Att de som jagar med hund är de som tar första smällen är inte det vi skall bygga frågan på även om jag tycker att det räcker för att vägra varg, och det trots att jag inte har hund själv.
Frågan skall INTE drivas som att det endast är jägarna och deras "konstiga lilla hobby" som är i farozonen, utan hela landsbygden och vårt förhållningssätt till naturen. Vi har livsmedelsproduktion, bevarande av öppna ängar och bevarande av arter som bara finns här. Vi har säkerheten för våra barn och spridning av dödliga sjukdomar.
Och vi MÅSTE få ut att vargen på intet sätt är utrotningshotad.
Och så är jag en han, inte en hen.

40. Är jägare

2012-06-05 13:40

Att äta viltkött och acceptera jakten som sådan skiljer sig från att ställa sig positiv till att utrota vargen för att jägarna ska kunna jaga med löshund.
För övrigt kan jag garantera att jag inte tillhör något toppskikt över huvud taget. Jag har jagat i många år, både med och utan hund. Jag vill helt ärligt inte heller ha varg, men dessa bojkotter och hatkampanjer motverkar sitt syfte. Annars borde det väl redan ha blivit gehör för våra krav och synpunkter?

39. Bert

2012-06-05 12:05

över 70% av svenska folket äter viltkött och accepterar svensk jakt
enligt gjorda undersökningar.... det är inte så att du själv tillhör "toppskiktet" av de övriga 30 procenten och bara vill slå in en kil här i debatten??
Det tror jag... resonemanget är alltför likt andra varkramares...

38. Huvudet på spiken

2012-06-05 12:05

Jag tycker att "Intressant konflikt" på ett sätt sätter huvudet på spiken när hen skriver att vi måste få acceptans för att få finnas. Riktigt så illa är det väl inte, men det är i alla fall så att vi måste få acceptans för att någon ska lyssna på vad vi har att säga.

Gemene man ser frågan så här: Ska vargen utrotas så att jägarna kan få jaga med hund för nöjes skull, precis som det "alltid" har varit? För de allra flesta är svaret självklart, jägarnas intressen väger tunt gentemot att utrota ett (ur deras synvinkel) magnifikt och spännande djur.

Det handlar inte om att inte våga säga ifrån, det handlar om att försöka vara lite smart. Smart på samma sätt som när SD nästlade sig in i riksdagen och fick tidigare tabubelagda åsikter att bli rumsrena. Det handlar om att städa upp i leden och föra en seriös debatt på en seriös nivå.

För varje tjuvjagad varg eller blodtörstigt inlägg i debatten kommer vi allt längre från vårt gemensamma mål, att fortsätta vår jakt med löshund, precis som för 10, 20 eller 30 år sedan.

37. Bert

2012-06-05 10:48

Att ständigt vända andra kinden till får jägarkåren att bli den mobbade killen i sandlådan, inte för att han är klen utan för att han inte vågar säga ifrån.

Rovdjursföreningen, en liten sektliknande klubb, får vara remissinstans. Skall då inte jägarföreningarna kunna åstadkomma något med hundra gånger mer medlemmar? Nej visst ja, vi måste ju nådigt försöka få acceptans för att få finnas...

36. Marcus #35

2012-06-05 09:45

Jag måste bara fråga om du på fullaste allvar tror att Sveriges befolkning får acceptans för jägarkåren och ställer sig bakom en nollvision på varg om vi börjar strejka, bojkotta och till och med slutar att samarbeta med myndigheterna.

Sanningen är den att gemene man strutar fullständigt i om du kan jaga med hund eller inte för nöjes skull. Jag tror inte att din främsta anledning att jaga är att du tänker på att folk inte ska behöva råka ut för viltolyckor. I så fall kan du ju fokusera på vakjakt och jakt med drevkedja.

Jag säger inte att jag vill ha vargen, men hur man än vänder och vrider på det kvarstår faktum att jägarkåren är en försvinnande liten andel av befolkningen. Den kultur du pratar om finns det ingen som helst förståelse för hos de flesta. Det spelar ingen roll att du, jag och andra jägare inte har några problem att döda djur för nöjes skull. Så länge det inte accepteras av den stora massan kommer vi aldrig att få gehör. Ju mer drastiska åtgärder vi vidtar, desto mindre acceptans kommer vi att få. Till slut blir vi bara den där griniga snorungen som sitter i sandlådan och surar. All respekt är borta och allt vi säger förkastas. Vi kommer att hamna ute i kylan (till viss del är vi redan där) och de etablerade parterna ångar vidare utan att behöva ta hänsyn till oss.

35. Bert #34

2012-06-05 08:30

Du säger att Sveriges befolkning skall övertygas med finare medel.
Känns som dom finare medlens tid är förbi, eller har SJF missat nåt litet medel.
För mig finns det bara två vägar att gå
1) Dom "ofina" medlen - bojkotter/vägbommar/strejk/total sammarbetstopp med myndigheter.
Fungerar inte det återstår totalt jaktstopp. Tror inte du själv är drabbad men för oss som plockat upp våra hundar i bitar finns inte mycket att förlora.
Mardrömsscenariot är att betraktarna fortsätter vinna framgångar med en exploderande vargstam som följd. Detta skulle innebära slutet för den Svenska/Nordiska jaktkulturen med hund. Kanske föredrar du sitta ensam i Rambo kläder med pilbåge och låta vargen avsluta jakten.

34. Äntligen någon som vågar säga ifrån

2012-06-04 11:30

Tänk att det har behövt ta så här lång tid innan någon vettig person som Peder, som är något snäpp högre inom förbundet, vågar säga ifrån. Det känns så oseriöst av förbundet, som vill vara politiskt korrekta, att använda samverkansgruppen som någon sorts slagträ och driva en betydligt hårdare argumentation än vad förbundet står för utåt.

När ska ni förstå att det inte biter på allmänheten att t.ex. vägra eftersök. Allting bottnar i att den absolut största andelen av Sveriges befolkning inte tycker att det är en "mänsklig rättighet" att jaga (med eller utan löshund). Att predika för de redan troende är onödigt. Att övertyga Sveriges befolkning om att vargen inte ska finnas måste ske med mer förfinade medel. Den råa och blodtörstiga stämpeln måste bort, annars kommer det aldrig att bli någon acceptans.

Att använda sig av samverkansgruppen, som är så skarp i sina uttalanden och sina skrivelser, motverkar således syftet.

33. Peder Grankvist, distriktsordförande

2012-06-04 11:29

för ett förbund som demokratiskt har bestämt sig för att vara helt emot frilevande vargar i landet!? Är du på rätt plats? Beroende på hur motståndet mot vargspridningen ser ut, så kommer ditt liv och dina marker att "berikas" med vargens närvaro under denna höst eller senast nästa. Blir du nöjd då eller vad ska det till? Är det dags för dig att hoppa av eller är du en sån som vänder kappan efter vinden?

32. Vilket förbund tillhör du Peder?

2012-06-03 16:48

Det är alldeles riktigt att JRF bör ha en gemensam strategi och taktik för att få gehör för sin rovdjurspolitik. Som jag uppfattar det har förbundet bestämt sig för att driva målsättningen ingen frilevande varg i Sverige. Hur vi skall nå dit kommer kanske att diskuteras på den stundande stämman. Då får du säkert tillfälle att påverka förbundets rovdjurspolitik - lycka till!
JRF har i likhet med SJF ställt upp för dialog om rovdjurspolitiken med regering, myndigheter och särintresseorganisationer som SRF, SNF, WWF m fl.
Jägarna har gång på gång gått rovdjursförespråkarna till mötes och accepterat diverse kompromisser. Straxt har dock rovdjursälskarna funnit på nya skäl varför fler rovdjur skall tillåtas spridas över allt större ytor.
Vi har uppenbarligen nu nått vägs ände när det gäller samförståndslösningar. Det som är viktigt nu är att säkra bevarandestatusen för landsbygdsbefolkning och jägare genom att kräva frånvaro från frilevande vargar, en kraftig reduktion av övriga stora rovdjur samt fri skyddsjakt på enskilt initiativ avseende skadegörande stora rovdjur.
Låt oss använda de påtryckningsmedel vi har. Låt myndigheterna sköta sitt jobb. Jägarna har inget ansvar för trafikskadat vilt. Jägarna har inget ansvar för att inventera rovviltstammar. Jägarna har inget ansvar för skyddsjakt på myndighets initiativ. Jägarna har ingen skyldighet att rapportera observationer av stora rovdjur. Markägare har ingen skyldighet att hålla privat finansierade vägar öppna för obehöriga. Låt polis och länsstyrelse sköta sitt jobb utan inblandning från jägarna.
Räkna med att vargen och övriga stora rovdjur är våra bästa bundsförvanter i argumentationen om de tillåts utveckla sig fritt. När allt kommer omkring är ju de vargar som f n finns i Sverige och Norge bara tillfälliga besökare från Europas och Asiens cirkumpolära vargpopulation, som redan har en säkrad bevarandestatus.

31. Så går det

2012-06-03 16:46

när man inte lyssnar av vad en majoritet av medlemmar tycker. Då händer detta. Jag tycker det känns skönt att man i JRF kan få till en förändring då inte fs samt tjänstemännen har den fingertopps känslan som krävs. Vi får väl nu också lägga dig Peder i samma hög. Jag hoppas att JÄGARNA i Östergötland är av en annan åsikt och är solidariska med de som drabbats av en rovdjurspolitiken som är i fritt fall. Och att inte ni också måste uppfinna hjulet på nytt.
Om en tidigare ordföranden haft mod att säga nej och inte gått mot en majoritet av medlemmarnas vilja tror jag inte den situation vi ser i dag skulle ha uppstått.
Jag hoppas att alla har lärt någonting av det som skett och i fortsättningen ställer upp för jägarna och jakten utan att ta hänsyn till någon politisk korrekthet.
Till samverkangruppen ni har gjort ett mycket bra jobb och jag hoppas att ni kommer fortsätta ett tag till tills man har fått ett förbund som går i takt med medlemmarna.
Har vi ett förbund som slåss för jägarna och jakten är då jag beredd att betala 700 kr.

30. Peder

2012-06-03 00:39

Blir förvånad att det fortfarande finns "jägare" som inte förstår vargens konsekvens på jakten.
Det kanske är så viltrikt i Östergötland så att det räcker med att nån gubbe går in i en tätning och säger BUU för att få viltet i pass, och om så är fallet kanske vargen passar bra hos er. Problemet hos oss är att det krävs hundar för att lyckas med jakten. Varg äter hundar, tar det igen så att det går in - vargen äter hundar... När du upplevt ett vargangrepp på din eller jaktlagets hund händer någonting. En del slutar jaga andra byter mark etc. Vi som fortsätter har en sak gemensamt - en vidrig olustkänsla när hunden går ur området. Förr gick man lugnt efter eller avvaktade på hundens återgång. Det klarar inte nerverna av i vargmarker, vilket innebär att man sätter efter hunden med hjälp av pejl och bil. Detta är givetvis helt förkastligt för hunden som missar den viktika återgången.
Nåt ännu allvarligare är att man inte vågar/kan jaga in unghunden på rätt sätt pga varg. Fortsätter vansinnet oförändrat dröjer det inte många år innan vi helt förlorat en generation av drivande/ställande jakthundar. Men som sagt ni kanske inte behöver Tax/Drever/Stövare eller Jämthund/Gråhund i era jaktlag och i så fall är ju vargen sjävskriven hos er.

29. Vi har aldrig varit enigare än nu!

2012-06-03 00:09

I dessa tider, med de vindar som blåser i jägarkretsar över i stort sett hela landet, där enigheten och beslutsamheten om att verkligen agera, måste detta utspel vara ett exempel på osedvanligt dålig tajming. På tal om splittring alltså!
Vi som snart har förlorat all meningsfull jakt pga vargen, har i åratal kämpat med näbbar och klor för en förändring hos oss, men även för att Peder och hans jägarkamrater i Östergötland inte ska behöva uppleva det som hänt oss. Men nu vete fan, det är kanske enda sättet för att de ska fatta.
Men uppriktigt så tror jag inte att denna åsiktsförklaring är representativ för jägarna i Östergötland.
Finns det ingen jakt kvar finns inget behov av några jägareförbund överhuvudtaget, Granqvist.
De historiska erfarenheterna visar definitivt att inga stora förändringar i världen har åstadkommits av människor som inte vågat sticka ut hakan!
Heder åt alla som gör något!

28. Splittrat förbund?

2012-06-02 20:56

Peder Grankvist är nog som en del andra svenska jägare medlem i bägge jägarförbunden. Inlägget hans, var nog avsett för SJF men råkade hamna hos JRF. Större bemärkta personer än
han, har råkat sprida sin E-post till fel mottagare. På annat sätt kan inte hans salva ang den befarade splittringen tolkas. Om inte, så är hans ställning inom JRF snart ett minne blott.

27. Sluttjafsat!

2012-06-02 20:55

Här i Dalarna finns inte många lediga kvadratmeter, om ens någon, som inte befinner sig i ett vargrevir. Jakt med löshund eller försök till att träna upp en ny hund är spolierat och många jägare lämnar sina jaktlag som man varit medlem i i många år för att söka sig nya jaktmarker utanför vargbältet.
Ni som inte har varg idag kommer med största sannolikhet att få det pga den rådande rovdjurspolitik som tyvärr framstår som ett diktatorstyre där man fullständigt nonchalerar glesbygdsbor och djurägare. Att jägarna dessutom inte solidariskt kan ställa upp på varandra gagnar bara bevarandesidan.
Om ALLA jägare lade ner allt vad samhällstjänst heter så kommer samhället att tvingas sätta sig vid förhandlingsbordet! Det är trafiken som dödar och skadar djur men debatten har vänts till att det är jägarna som utsätter skadat vilt för lidande. Jägarnas värdegrund är långt mer djupgående och obefläckad än hos många så kallade djurvänner och pga bevarande sidans orimliga krav på antal vargar så kommer klövvilt och tamdjur, och för den delen även människor, att få lida än mer. Vi jägare vill absolut inte se djur lida men av två onda ting, få sin hund dödad av varg eller lämna ett vilt djur åt sitt öde, väljer jag att i första hand skydda min hund och jag skäms inte det minsta över det beslutet! Vi jägare har tydligen inga rättigheter, bara skyldigheter. Vi ska ställa upp på alla typer av eftersök dygnet runt, vi ska skjuta räv för att staten vill leta efter bandmask, vi ska skjuta mårdhundar för att staten vill det, vi ska inventera rovdjur etc, etc. Men när vi ber om hjälp för att våra intressen hotas ska vi hålla käft och ställa oss sist i kön. Skärp Er, det får vara nog nu!

26. Ett måste

2012-06-02 18:33

Det enda sättet som idag finns kvar är att tex bojkotta eftersök.Vi har så länge trott på politiker som varit ute på våra träffar och diskuterat vargens framfart i våra skogar och på våra betande djur.Att de skulle verka för en förändring, Men vad har hänt ? Jo alla tidigare beslut om nivåer samt licensjakt har tagits bort. Samtidigt som vi idag i mellansverige inte kan släppa en hund på eftersök för att vi då riskera att den blir tagen av varg. Menar du på fullaste allvar att vi stillasittande skall sitta och tiga? För att inte splittra JRF. Har du inte förstått alls vilket rent helv.. det är att bo och leva i vargrevir.

25. Bästa kommentartråden på länge

2012-06-02 18:33

Många klockrena kommentarer på en undermålig analys från Östergötland. Förstår inte vad det är som attraherar så med att försöka vara följsam. Det är följsamhet som tagit oss dit vi är nu.

24. Till Inl.22 Signatur Jim.

2012-06-02 17:20

Du behöver ej skämmas för någonting som du ej rår för.
Vad du däremot kan göra är att kontakta folk i din närhet som du kan lita på fullt ut,och få till stånd en ändring.
Titta på mitt inlägg Nr:14
Och precis som jag skriver,och om inte du skulle klara exakt det jag skriver,så är jag definitivt övertygad att du har folk i din närhet som vet hur sånt här skall hanteras.
Fundera på saken,Och stå på dig käre vän.

23. Jag skäms

2012-06-02 17:19

Kan bara hålla med Jim

22. Jag skäms..

2012-06-02 16:43

Är JRF:are Östergötland. Jag skäms för det nu. Efter det här uttalandet blir inte Peder långvarig på sin post. Ni i norr , stå på er!!!

21. Till inlägg Nr 20. Vad pratar du om ??

2012-06-02 16:42

Har inte du läst artikeln??
Jägarnas Riksförbund i Östergötland kan inte ställa sig bakom JRF-distrikten i den mellansvenska samverkansgruppen.
Står inte bakom eftersöksstrejken
Enkel fråga,vilka tror du vinner mest på en sådan attityd,allrahelst då det kommer från ens egna led,,??
Har du verkligen läst artikeln rätt innan du kommenterade ???
Hänv. till Inl.Nr 14

20. Bra att någon vågar säga något!

2012-06-02 15:33

Bra! Helt klart bra.. alla dessa splittrade grupper till höger och vänster! Ena säger 210, nästa 0 och tredje 150 och fjärde ja jag vet inte vad! Sen hoppar alla på första bästa tåg. Ser ju kommentarer här av folk som ena stunden stöder det ena och än det andra alternativiet. Att predika för de redan troende kan väl vem som helst göra! Men prova nå utanför källarkretsen, då är det en enad organisation som gäller! Stå på dig Peder och Östergötland!

19. Att kunna tänka och agera är inte att splittra

2012-06-02 15:04

Som medlem i JRF hoppas jag att jag kan tänka och handla utan att få pekpinnar från dom som vet bättre.
Det är det jag värdesätter i JRF.

18. Är du säker på att du tillhör rätt förbund?

2012-06-02 15:03

Peder Grankvist, distriktsordförande är du säker på att inte jägarförbundet och staten köpt dig !!

17. En tidsfråga

2012-06-02 15:03

När du fått mera varg på dina marker kommer du att förstå.

16. Suck

2012-06-02 15:03

Det blir nog annat ljud i skällan när de grå flyttar in i större antal

15. ja ha

2012-06-02 15:03

Mindre modiga män, otroligt fegt

14. Stark Reflektion

2012-06-02 15:03

Över följande kommentar.
"måste samarbeta och agera professionellt i rovdjursdebatten"
Det börjar brännas och verkligheten tycks komma i fatt vissa inom JRF,Och misstänker obenhörligen då jag ser denna kommentar,att vi har "ULV I FÅRAKLÄDER" även inom JRF:s organisation.
Vi måste städa bort dom som sympatiserar med rovdjurs sidan inom JRF:s organisation,En intern utredning vore inte helt fel inom JRF:sorganisatio totalt,och sedan via Uppsägning få bort dessa sympatisörer.
Om vi ställer oss frågan varför "Rovdjurs-sidan" vinner så pass mycket mark,så har vi en klockren förklaring i denna artikel.
Resonerar man precis så här,som i denna artikel,så är det tillfördel för rovdjurs-sidan.
Dags att städa bort dom patetiska sympatiserande personer inom JRF:s Organisation innan det är försent,så vi kan få fortsätta att få stopp på eländet.
Tack för ordet.

Stig Michael Somsri Lundin.


13. Såå, några förslag?

2012-06-02 15:02

SJF, JRF, LST med flera har med god hjälp av ambassadören varg påpekat följderna av den förda rovdjursinriktningen. SNV har inte överhuvudtaget försökt lyssna. Bevarandestatus ska man även om det kostar våra gröna näringar. Vad har ni att komma med som kan få byggarna av rovdjursstammar att lyssna. Har ni inget vettigt att komma med sabotera inte för de som faktiskt försöker något annat än munsvada.

12. Dålig dager ?

2012-06-02 15:02

Nämn en strejk i Sverige som någonsin har ställt någon i dålig dager. Varför skulle jägarna hamna i dålig dager för att de har fått nog och strejkar ?

11. Fel...

2012-06-02 15:01

...angående allmänheten,har inte hört en människa sagt något negativt om strejken...däremot en hel massa som
tycker vi gör rätt. Men så känner jag ju och träffar övervägande vanligt folk i glesbygd/mindre samhällen och inte de som bor i storstäderna...
Vad de flesta jägarna,som Peder Grankvist skall företräda,tycker
om strejken för att få de som bestämmer att lyssna på oss vet nog de flesta...
Peder är fel ute där med...

10. Peder, vad har du för konkreta förslag?

2012-06-02 15:01

Att få stopp på vansinnet med rovdjursförvaltningen i Sverige? Säga nej till allt är enkelt, men hur löser du Peder kommande vargpopulationen på 2000 vargar, bland våra tamdjur och jakthundar? Din ide är kanske att forsätta en meningslös debatt, meningslösa yttranden och skrivelser, medan fåren äts upp och jakthundarna dödas. Nej handling och samarbete, så kom med ideer som för oss alla sammman på landsbygden. Det är SRF som är regeringens remissinstans, inte vi som lever med helvetet, så kom med goda förslag, så regeringen börjar förstå vart det hela brakar i framtidens avgrund, inte minst för Matlandet Sverige och löshundsjakten.

9. Och hur mycket har ni lyckats få fram?

2012-06-02 15:01

Vi kan hålla på att vara politiskt korrekta hur länge som helst men det politiska etablissemanget tål inte saker som kostar pengar. Eftersöksbojkotten blir ekonomisk belastning och som jag skrivit tidigare så HATAR chefer inom staten röda siffror. Ni fattar säkert själva...

8. Är det inte bättre...

2012-06-02 15:00

...att Peder Grankvist går över till Sjf som har den undanfallande inställningen. Ett starkt förbund har kraften från sina medlemmar. Svikna medlemmar ställer inte upp på förbundet.

7. ja

2012-06-02 15:00

ja snart har ni väl vargen där nere med, kom inte å skrik över det då

6. JRF Östergötland

2012-06-02 15:00

Då är det väl bara att ringa in eftersöksjägarna i Östergötland, för viltolyckor i vargrevir. Är man inte drabbad så är det väl inte så hemskt?

5. Peder!

2012-06-02 15:00

Splittrat förbund eller ej, får vi inte vändning på rovdjursproblemet behövs inga jägarorganisationer i överhuvudtaget. Detta måste alla förstå. Något måste hända nu och vill inte FS göra något åt saken måste medlemmarna agera, likt den mellansvenska samverkansgruppen. Nu ska dock sägas att FS tagit många vettiga beslut på sista tiden. Bra jobbat!
Man kan inte snällt stå med mössan i handen och tycka som alla andra och tro att det löser sig nog. För en sak är säker, det gör det inte. Man måste agera och eftersöksbojkotten är ett utmärkt exempel på det.

4. dalarna

2012-06-02 14:59

varje år kommer det någon förståsigpåare och ska verka duktig å prata om tillvägagångssätt...om du inte vill ha ett spllitrat förbund då är det väl att hålla med då...men jag förstår att du är helt novis vad det gäller vargen,är ganska trött på såna som du

3. SOLIDARITET

2012-06-02 14:59

Tolkar man rätt att ni i Östergötland e villiga att ta över vargen. Man e trött på den i mellansverige. Om man ser va Svenljungagruppen, Karl Hedin mfl har åstakommit på 4 mån,de e bara och beundra detta jobb. Ni som e emot ni har haft över 20 år på er va har hänt??? Nej upp till kamp,ställ upp ni som inte vill ha vargen.

2. Peder!

2012-06-02 14:59

Ta dig en ordentlig funderare på vad du skrivit!
Enkelt att som du säga att man inte stödjer eftersöksbojkott etc. då ni ännu inte drabbats av helvetet med varg. Kom igen när ni har samma problem som Värmland, Dalarna och Gästrikland. Skall bli intressant att se om du har samma åsikt då. Förmodligen är du dock bortröstad från din post med den inställning du har innan dess.

1. Splittrat förbund ?

2012-06-02 14:59

Det fattas 5-8 vargrevir i Östergötland ser jag

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB