• Pinewood

”Vi vill inte ha varghägn”

DebattPublicerad: 2014-04-07 09:41

Arne Gunnarsson vill göra ett förtydligande om Landsbygdspartiet oberoendes vargpolitik. Partiet vill varken ha frilevande varg i Sverige eller hägn för varg.

I det gamla partiprogrammet står att Landsbygdspartiet anser att vi inte skall ha någon frilevande varg i landet. Men där står också att varg skall hållas i väl avgränsade områden, som om terrängförhållandena så kräver skall hägnas.

Den senare meningen har av många uppfattats som att partiet aktivt driver och förespråkar införandet av habitatstora varghägn. Så har aldrig varit fallet men skrivningen har väckt undran.


Uttalande vid årsmötet
Det nyss genomförda årsmötet i Uppsala har därför gjort följande uttalande:

”Landsbygdspartiet är öppet för alla som delar partiets ideologi och värderingar (att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö). När det gäller vargfrågan är därför såväl vargmotståndare som vargförespråkare välkomna i partiet. Det skall dock förtydligas att partiets inställning är att vi inte skall ha någon frilevande varg i Sverige. Partiet avser inte, och har aldrig avsett, att driva frågan om etablering av varghägn. Skrivelsen i partiprogrammet visar på den enda kompromiss som partiet kan acceptera. Det ankommer helt på vargförespråkarna – såväl inom som utom partiet.”

Arne Gunnarsson, ledamot i partistyrelsen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Orealistiskt med varghägn.

2014-04-08 07:49

Helt riktigt Arne, inga frilevande vargar bland tamdjur och människor. Historien visar detta. I Frankrike, som svensk media skriver liksom på övriga jordklotet, så finns det inga problem och har aldrig hunnits med varg, men detta är inte sanning. Franska forskare har kommit fram till att det fanns människoätande vargar i vissa bergområden från år 1800 till 1930 och vargar har dödat 600 människor under 230 år. Visserligen var landsbygdsbon mer utsatt och oskyddat med manuell skötsel av djur och jordbruk förr innan mekanisering, MEN VAD VÄNTAR OSS, om vi i Sverige får en vargstam som man inte får förvalta genom jakt och populationen är 2000 vargar år 2025? För mig finns ingen i nuvarande parti i riksdag att först på, så nu röstar jag på Arne och LPo.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB