• Jaktkryssningen

”Vi vill inte ha varghägn”

DebattPublicerad: 2014-04-07 09:41

Arne Gunnarsson vill göra ett förtydligande om Landsbygdspartiet oberoendes vargpolitik. Partiet vill varken ha frilevande varg i Sverige eller hägn för varg.

I det gamla partiprogrammet står att Landsbygdspartiet anser att vi inte skall ha någon frilevande varg i landet. Men där står också att varg skall hållas i väl avgränsade områden, som om terrängförhållandena så kräver skall hägnas.

Den senare meningen har av många uppfattats som att partiet aktivt driver och förespråkar införandet av habitatstora varghägn. Så har aldrig varit fallet men skrivningen har väckt undran.


Uttalande vid årsmötet
Det nyss genomförda årsmötet i Uppsala har därför gjort följande uttalande:

”Landsbygdspartiet är öppet för alla som delar partiets ideologi och värderingar (att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö). När det gäller vargfrågan är därför såväl vargmotståndare som vargförespråkare välkomna i partiet. Det skall dock förtydligas att partiets inställning är att vi inte skall ha någon frilevande varg i Sverige. Partiet avser inte, och har aldrig avsett, att driva frågan om etablering av varghägn. Skrivelsen i partiprogrammet visar på den enda kompromiss som partiet kan acceptera. Det ankommer helt på vargförespråkarna – såväl inom som utom partiet.”

Arne Gunnarsson, ledamot i partistyrelsen

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB