• Allmogejakt

”Vi vill stärka jakten”

DebattPublicerad: 2009-03-16 13:33

Sveaskog har under vintern aviserat att vi i samband med omförhandlingen av jakträttsupplåtelserna kommer att marknadsanpassa priset. Beskedet har väckt stort engagemang. Vi förstår det! Vi vet att jakten är ett stort intresse, nästan en livsstil, för många. 

Många kloka synpunkter har framkommit, andra har grundat sig på missuppfattningar. Debattens vågor går höga. Vi som arbetar med jaktfrågor i Sveaskog har dagligen samtal med jägare om vad beslutet innebär. Det är intressant att notera att den stora majoriteten av dessa samtal förs i en god och konstruktiv ton, helt olikt tonläget i medierna.
Jakten ligger Sveaskog varmt om hjärtat. Vi vill ha en livskraftig viltstam som möjliggör en attraktiv jakt. Därför satsar vi stora resurser på att öka kunskapen om viltstammarna, på forskning kring viltfoder och på att utbilda drygt 3 000 jaktledare på våra marker om aktiv förvaltning. För detta har vi fått mycket positivt från jägarna.

Tusentals jägare står i kö
Sveaskog har under de senaste 5-10 åren märkt en väsentligt ökad efterfrågan på våra jakträttsupplåtelser. Dagligen ringer jägare och frågar om vi har marker och tusentals jägare har ställt sig i kö för att få plats. Glädjande nog gäller det även många ungdomar. 
Samtidigt är det sällan som några av våra 3 300 arrenden kommer ut på marknaden.
Sveaskog vill ge så många personer som möjligt tillfälle att jaga på våra marker och därför kommer vi nu att diskutera ett antal möjliga förändringar när vi omförhandlar avtalen med jaktlagen.

För dialog med jaktlagen
Marknadsanpassningen av jaktpriserna innebär inte en procentuell ökning rakt av på alla kontrakt. Vissa arrenden kanske hamnar på samma eller lägre pris än tidigare, andra kanske ökar med mer än 100 procent. Vi för en dialog med varje jaktlag utifrån arrendets geografi, storlek, vilttillgång med mera.
För att kunna ge fler jägare möjlighet att jaga erbjuder vi samtidigt jaktlagen större valfrihet i arrendeavtalet. De kan skräddarsy sin jakt. Vill de inte jaga småvilt eller bara jaga tjäder eller toppfågel ska de kunna göra det. Vill de dela med sig av högviltsjakten några veckor under året kan de göra det. 

Kan ta in fler jägare
Med valfriheten följer möjligheter att påverka avgiften. 
I många jaktlag finns utrymme att ta in fler jägare och vi vet av erfarenhet att en prisjustering gör jaktlagen mer benägna att ta in fler medlemmar. Sveaskog fortsätter att prioritera ungdomarna, dels genom att ge alla jägare under 26 år en rabatt på de jaktliga avgifterna med 40 procent, dels genom att vi garanterar ungdomar plats i alla jaktlag. Vi tar oss nämligen rätten att kunna tillsätta två platser i varje jaktlag.
Sveaskog har stor respekt för kunnandet och erfarenheten hos landets jägarkår. 

Värdesätter viltvården
Vi värdesätter de viltvårdande insatser som jägarna utför året om på våra marker. Avsikten med att marknadsanpassa priserna är öka tillgängligheten på jakt och öka valfriheten för jaktlagen. Vi vill också gynna ungdomarna, framtidens jägare.
 
Ron Egly, affärsområdeschef Upplåtelser Sveaskog
Sofia Hammarskjöld, viltvårdsansvarig Sveaskog

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Sveaskog vill ha den moderna jakten!

2009-03-18 13:34

Vad Sveaskog arbetar för är en skog där rovdjur och klövvilt är i ”balans”, dvs man behöver inga arrendejägare alls. Jakten skall bli som den blivit på de flesta håll i världen, se bara på Amerika, Afrika och Östeuropa, ett fåtal extremt rika jägare flygs ut i ”vildmarken” och där visar en guide på en björn, varg eller troféälg som jägaren får skjuta, köttet lämnas kvar i skogen. Att kalaset sedan kostar några 100 000 kronor är ju bara en fördel, man slipper patrask i skogen!

Utan arrendejägare, fast boende eller samer så står det staten och bolagsägarna fritt att exploatera mineraltillgångar som till exempel Europas största urantillgångar, avverka skog som det passar och bygga ut vattenkraft, bygga stora fritidsanläggningar og så vidare. Cash och politisk makt i överflöd!

Var det detta alla unga idealister hade tänkt sig när man bekämpade småbönder och samer för rovdjurens ”rätt att finnas”?

Det fina med idealister är att de blir gamla, desillusionerade och saknar makt och inflytande att påminna sina ”sponsorer” om det svek de blivit utsatta för. Sponsorerna framträder ibland på TV och förklarar varför de måste ha hundratals miljoner i lön; Rolex-klockor och herrgårdar har ju blivit så svinaktigt dyra.

8. ?

2009-03-17 22:07

många verkar inte förstå att vi "lånar" marken.hur skulle en röstning se ut, ni i skåne vill ni forstätta betala för giriga älg jägare i norr?? hela verkar gå ut på snart kommer köttet inte vara lika lönsamt,men glad att slippa sånt tänkande när vi jagar för kulturen och inte nå annant? 3 dubbla och jag kommer ändå jaga och tycka det är billigt!

7. Vargdrabbade.

2009-03-17 22:07

Sveaskog skulle börja med att avsätta mark åt jägare i
söder som tappat jakten pga vargen.När hösten kommer
och ståndskallet ekar i fjärran,då har då jag i alla fall
glömt prishöjningen.

6. Jag

2009-03-17 12:14

tycker det låter helt lysande, det här med att man kan få välja och vraka och bara jaga just det vilt man vill jaga.
Hur skulle Sveaskog ställa sej till oss som enbart jagar räv, kanske kan vi få en slant ur statskassan då räven knappast kan anses som matvillt och framför allt gynnar jakten på rovdjur all övrig jakt.
Hela förslaget låter väldigt oövertänkt, och kommer inte att hålla som en varaktig lösning. Men tanken om att fler ska få tillgång till jaktmarkerna är givetvis bra, då bevisligen många jaktlag sitter och tjyvhåller på lediga platser och gärna betalar någon krona extra än att ta in marklösa jägare, men jag tror att det är ett ofog som kommer att lösa sej när 30-talisterna försvinner.

5. Sveaskog vill inte ha några viltstammar alls...

2009-03-16 22:42

...dom vill bara ha planteringsytor = granplanteringar.

4. Vår skog..

2009-03-16 22:41

Ytterligare en aspekt på saken är ju att vi alla är delägare i Sveaskog, eftersom det är statligt ägt. Jag kräver att jag skall jaga för självkostnadspris på min egen mark. Det kan inte vara Sveaskogs sak att vara marknadsledande vad gäller priset på arrendet. Låt lokalbefolkning jaga gratis och övriga svenskar till en rimlig summa. Om de vill ha in fler jägare på meken är det bara att kommendera jaktlagen att ett visst antal jägare skall beredas jaktmöjlighet per 1000 ha. Bojkotta Sveaskog, de behöver komma in i verkligheten och förstå vilka som äger marken

3. "Vår" skog?

2009-03-16 22:40

Har aldrig förstått sambandet mellan den av staten ägda marken(dvs vi skattebetalare) och Sveaskog. Det har verkligen inte hänt mycket sedan "Kronoparkens" dagar. Namnbyte till Domän, Sveaskog...hjälper föga. Kungarna sitter där uppe och styr. Persson heter han väl, han i toppen? Var inte han Socialdemokrat? Folket? Var blev dom av? Visst ja, han är ju godsägare nu. Det gäller att sträva uppåt. Duktig gosse.
Statlig mark och mark ägd av församlingar och kommuner runt i landet borde tillhöra folket. Vi är SÅ stolta över vår allemansrätt. Eller hur? Varför gäller inte samma princip jakten? Varför måste man vara anställd av skogsbolaget för att få förmåner? När blir det min tur att ta del av den folkägda skogen? Måste jag födas in i rätt släkt för att få jaga? Måste jag bli en börsklippare för att få råd att betala för min rätt till marken?

Sverige borde skämmas för att man inte kan lösa denna evighetsfråga. "Höja arrenden för att på så sätt tvinga jaktlagen att ta in fler jägare". Rekord i retoriskt lågvattenmärke. Börja med att ge upp din jakträtt chefen där på Sveaskog om du vill att flera ska få tillfälle att jaga. Svenskar är ju glada för lotteri. Varför inte lotta ut jakträtterna i 5års portioner. Rättvisa - Är det någon som vill det numera?

2. Tvångsvis tillsättning

2009-03-16 22:39

"Vi tar oss nämligen rätten att kunna tillsätta två platser i varje jaktlag."
Jakt är en social inrättning, inte bara att skjuta. Låter riktigt trevligt att kunna få 2 nya medlemmar som laget kanske inte trivs med. Vad gör man då? Finns det ångervecka? Eller ska det ursprungliga gänget sluta?

1. Vilket svammel

2009-03-16 16:43

”Avsikten med att marknadsanpassa priserna är öka tillgängligheten på jakt och öka valfriheten för jaktlagen.”
På något sätt känner man igen sig från tv när SE-banken skull försöka förklara sig ang. löneökningarna för sina chefer .Bara svammel och skitprat. Det är bara att köra samma linje här som med SE-banken. Sälj inte en pinne till Sveaskog. Det är det enda språk dom förstår.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere