• Pinewood

”Vindkraften hotar jakten!”

DebattPublicerad: 2010-03-24 14:16

Varför är vi svenska jägare så märkligt tysta i debatten om den av staten ännu omhuldade vindkraftsutbyggnaden i Sverige, som hotar jakten. Tror vi verkligen att vi kommer att kunna fortsätta med vårt stora fritidsintresse, när vindkraftverken nu byggs ut över hela landet?

Faktum är att vindkraftsutbyggnaden och igångsättandet av vindkraftverk på den svenska landsbygden har skett utan hänsyn till bland annat tvingande rättsregler och säkerhetsbestämmelser för skydd av allmänhet och i förekommande fall egendom och husdjur då vindkraftverk är i drift. 

Mycket stora arealer, mellan 50 och 113 hektar runt varje vindkraftverk, måste inhägnas då vindkraftverk i kallt och eller isigt klimat utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk.
Skyddsområdet behövs som yttre skalskydd mot till exempel livsfarliga isprojektiler från nedisade rotorblad.

Avspärrningar stoppar jakten
Dessa avspärrningar kommer att omöjliggöra jakt på mycket stora arealer skogs- och jordbruksmark!
För att uppfylla de grundläggande kraven i enlighet med EG:s Maskindirektiv – MD 98/37/EC (AFS 1993:10), som ersätts av 2006/42/EC (AFS 2008:3) från 2009-12-29 och för att kunna CE-märka och därmed få ta vindkraftverk i drift måste en säkerhetszon med en radie av cirka 400-600 meter runt större vindkraftverk inhägnas.
Säkerhetszonen får inte beträdas då vindkraftverket är i drift. Vindkraftverket får inte utgöra någon som helst risk eller fara för person egendom och husdjur, som befinner sig i närheten av säkerhetszonen.

Gäller även vindkraftverk
Skyldigheten att ha CE-märkning gäller alla produkter som omfattas av direktiv i vilka CE-märkning föreskrivs och som är avsedda för den gemensamma marknaden.
CE-märkning skall sålunda anbringas på alla nya produkter, även på vindkraftverk.
Hälso- och säkerhetshänsyn för person, egendom, och boende måste präglas av en helhetssyn under planförfarandet och under bygglovsprocessen, då dessa utgör en direkt förutsättning för att tvingande och obligatoriska krav i EG/EU-rättsakten.
Maskindirektivet skall kunna uppfyllas, så att vindkraftverk kan CE-märkas och få lov att tas i drift och i bruk. Detta har hittills inte skett i Sverige!

Ger försämrad livsmiljö
Då kravet på inhägnad måste uppfyllas, medför det en väsentligt försämrad livsmiljö och livskvalitet för närboende och att betydande arealer naturmiljö inte längre blir tillgängliga för vår jaktutövning. Den i Sverige så omhuldade ”allemansrätten” för övrigt friluftsliv, kommer dessutom att utsättas för mycket stora inskränkningar av vindkraftsutbyggnader.
Observera att det bara är EG-domstolen, som har mandat att tolka de EG-rättsakter som berör produkter, som omfattas av ”den nya metodens” EG (EU & EES) produktdirektiv. Endast EG-domstolen har rätt att döma i sådana tvister.

Hög tid att agera
Det är därför hög tid att vi jägare och våra organisationer med ovanstående gällande lagregler som grund ifrågasätter den pågående utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Förutom att vara oerhört dyr för alla elkonsumenter och skattebetalare innebär utbyggnaden även ett mycket allvarligt hot mot jakten och andra traditionella svenska friluftsaktiviteter.
Därför måste vi alla hjälpas åt med att protestera mot denna samhällsekonomiskt helt onödiga vindkraftsindustrialisering, som det svenska kultur- och skogslandskapet utsätts för av giriga markägare, exploatörer och finansklippare. De struntar blankt i den förödande inverkan utbyggnaden har på vår i jämförelse med övriga Europa orörda svenska natur.

Claes-Erik Simonsbacka, författare till rapporten ”Vindkraftverk, får byggas men inte tas i drift”.
Jonny Fagerström, Styrelsen i Föreningen Svenskt Landskapsskydd.
Björn Törnvall, Föreningen För Småskalig Vindkraft i Lillhärdal, FFSV.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

33. Arrendet förloras...

2015-06-22 08:33

...om man klagar. Det ser Romson som hatar jägarna som en fördel.

32. Konstiga älgar som snurrar med vita horn.

2013-11-18 08:19

Naturvårdsverket har en skrift om djurens reaktion på vindkraft. Djuren skyr vindkraften det betyder att deras habitat minskar. Tydligen reagerar djuren som människan genom stress från vindkraftljudet. Det är bra att ni reagerar på den onödiga vindkraften. Jägarna har ju kontakt med vår kung så han får slå näven i bordet och säga stopp.

31. Ge er någon gång!

2010-04-15 12:19

Nu får det väl räcka, en gång för alla! Allt ska visst anpassas efter jägarkåren? Ska vi inte förbjuda vanligt folk att "störa" er i skogen också? Hästfolk och bärplockare och annat skit? Nu när det äntligen börjar gå åt rätt håll med energitänket, då har jägarna hittat något nytt att gnälla på! Ni ska visst vara med och peta i allt. Dags att inse att solen inte går upp och ner för er skull.
Och den som tycker att vindsnurrorna är fulare och farligare än ett kärnkraftverk, måste väl komma från någon annan planet eller nå´t!
Gör er inte löjliga nu, jaktmotståndet växer nog som det är...

30. Vad med Insjöfisket?

2010-04-13 08:52

Byggandet av nya vägar till "möllorna", en till varje, leder till betydligt större ingrepp i mark och miljö än själva byggandet av vindkraftsfabrikerna.
Körskador i skog har flera negativa effekter, läckage av humusämnen, kväve, näring, tungmetaller, såsom metylkvick-
silver. Eurosion av slam grumlar små vattendrag och påverkar det biologiska livet i vattnet. Detta + tungmetallerna förs vidare till våra bäckar, åar och sjöar. Hur reagerar fisken, kräftor, grodor och andra vattenlevande varelser? Mig veterligt finns inga undersökningar om detta. Så det är kanske inte bara jakten som är i fara utan även insjöfisket om alla planerade vindkraftfabriker byggs.

29. Vindkraft-rovdjur

2010-03-31 02:16

Om det planerades vindkrafts parker runt Stockholm och en varg flock i Lilian skogen och ett par björnar i förorterna! Så tror jag debatten varit anorlunda om dessa problem. Och du Baloo....Vad tycker egentligen du? Jag mins när en ung björn hane började närma stor stan för ca 10 års sedan......Vilken uppståndelse!

28. Protesterar Baloo

2010-03-30 20:47

Jag hävdar att vargen, och björnen, ska hållas borta från människor och våra djur. Jag hävdar att vi ska se upp så den inte blir en härd för sjukdomar.
Vad är det för extremt i detta?

27. Hej Calle

2010-03-30 11:38

Det kanske inte var så tydligt men jag försökte göra två saker;

- Visa på ett förhållningssätt till motstående synpunkter
och
- Visa på ett förhållningssätt till meningsmotståndare

Du har ju faktiskt fått vara med på debattprogram representerande de extrema vargmotståndarna. Du är en av de mer välkammade debattörerna på denna sidan och inte den som kräver mest eller svär högst. Man kan ju fundera på hur du har kommit med och inte de som bara skriver stora bokstäver frustande av raseri...

26. Utan staliga bidrag ingen vindkraft

2010-03-30 10:07

De som mest förespråkar vindkraften slipper bli lidande av de förstörda svenska böljande landskapsformerna. Det är likadant med rovdjurspolitiken.

25. Baloo, lär oss.

2010-03-30 01:37

Tyvärr är det så mycket enklare att klaga och anmärka på vad andra gör. Men du gör samma sak. Du klagar på klagarna. Men var är ditt eget konstruktiva engagemang. Är storskalig vindkraft bra? Många har pekat på problemen. Kan du anvisa några lösningar. Eller ska man säga samma sak som till de som inte vill ha vargar på verandan. "Passar det inte så flytta då". Ska vi krypa in i städerna och bygga stadsmurar? De kan ju fungera både som bullerskydd och skydd mot hungriga rovdjur.

24. Debatt

2010-03-29 19:08

För att den debatt överhuvudtaget ska vara möjlig så krävs en förmåga att belysa en frågeställning från flera håll. Likaså tror jag att vissa begränsningar är vettiga, i annat fall spårar det hela lätt ur, såga teorin kring den globala uppvärmningen gagnar inte denna debatt. Däremot som Bytorpet skriver, att hitta ett förhållningssätt till vindkraften är kreativt. Kreativiteten på dessa sidor är inte stor, däremot skälls och gnälls det i en omfattning som jag inte sett någon annanstans. Att benämna sina meningsmotståndare nedlåtande eller kränkande befrämjar inte debattklimatet. Möjligtvis kan detta kännas bra för meningsfränder men det ger ingen fördel i debatten. Om man nu vill ha en debatt, eller om detta bara ett sätt att få ur sig sin frustration på allt och alla. Fler glåpord, fler svepande svingar och mer enögdhet ger minimal chans till påverkan. Till slut kommer kanske frågan "varför lyssnar ingen på oss?"

23. Var svensk och gör som överheten Baloo

2010-03-29 15:43

Ja du Baloo....Du måste vara vindexploatör eller en mark ägare som är het på vindarendet? Miljödebatten i dag är bara politik! Vår el är 97% fri från fossila utsläpp. Etanolen som var räddningen för världen "varje kommun skulle ha en fabrik". Att den slaktade regn skogen och vår mat blev bränle det tänkte ingen på? Stor skalig vindkraft är vansinne! Dyr, ger lite energi, ful, farlig, låter. Så måste vi bygga ut kärn-vattenkraften så det blir balans i energi systemet "det blåser dåligt ibland". Kylan har avslöjat den gröna elbluffen.

22. Baloo

2010-03-29 10:25

Jag förstår din kommentar, det är bättre för en själv och sin omgivning att acceptera och bara ta åt sig av det positiva. Men då sidsteppar man väl ändå, och erkänner att de svåra besluten det är jag inte kapabel att diskutera, jag orkar, kan och bryr mig helt enkelt inte. Ser du det så?

21. Vindkraft, klimat, malm och Livets ord!

2010-03-29 02:43

Här hålls VM i gnäll! Det gnälls på varg och vargkramare, riksdagsmän, Stockholmare och miljömuppar. Storstadsborna fattar inget och är översittare mot glesbygdsborna. Glesbygden som egentligen bär upp samhället men som fått alla sina rikedomar konfiskerade. Å nu vindkraften, sicket elände! FNs klimatpanel är en bluff! Etcetcetc.

Jag har aldrig sett en sida där bitterheten varit större. Aldrig. Hur står ni ut?

20. Stöd för min skepsis.

2010-03-28 16:41

Som referens till det jag skrivit om FN-s klimatpanel och deras slusatser som vår regering forfarnade styrs av, läs gärna här:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/klimatpanelen-mitt-i-stormen_4484909.svd

19. Har tillverkarna och/eller brukarna rätt att begå lagbrott?

2010-03-28 11:08

Menar Jan-Åke Jacobson, Svensk Vindkraftförening, att det är seriöst av vindkraftverkens tillverkare och/eller brukare att inte uppfylla de grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö-, hälso- och säkerhetskraven i enlighet med obligatoriska EG (EU&EES) rättsakter för, att "bidra till uppsatta mål med hjälp av vindkraft"?

MVH,

18. Vindkraft sveriges största miljöhot

2010-03-27 11:26

Jag anser att den storskaliga vindkraften är det största miljöhotet i landet just nu. Den bidrar till habitatsförlust, och det är det i särklass värsta hotet mot djur och natur! Däremot har jag inget emot att folk skulle få sätta upp små MODERNA vindkraftverk på sin egen gård. Jag tycker att SJF och JRF borde jobba för att stoppa vansinnet!

17. Detta vindkrafts vansinne

2010-03-27 00:26

Detta gör inget för miljön! Bara för miljö samvetet! Ett mycket dyrt sådant. kan inte ersätta kärnkraften "som många tror". Detta hotar både jakten och allemansrätten och förfular landskapet och lägger en buller matta över byggden! Respekt avstånden till bebyggelse är ett skämt. Och detta betalar vi på elräkningen. Nu står storkapitalet på rad och gnuggar händerna "vi andra betalar som vanligt".

16. vindkraftförening öppna ögonen

2010-03-27 00:26

vindkraftbolagen pratar om inga risker med iskast då det sitter sennsorer.
jag själv har undersökt hur dessa skall uppfylla dess funktion.
och tycker att dom inte uppfyller sitt syfte.
så jag hittade en artikel där folk får fly sina hem när det blir kallt för att slippa få en flera Kg isklump i huvudet
www.peterboroughtoday.co.uk/news/environment/whittlesey_a_faulty_sensor_led_to_turbine_ice_shower_1_123363
är det så här det skall se ut i sverige utan inhängnad verk som står för nära hus vägar vandringsleder??
nej placera dem ute i stockholms skärgård för då blir det korta kablar till de påstådda mijönissarna.
och låt oss som vil njuta av naturen göra det ifred

15. Bytorpet.

2010-03-26 18:30

Det låter som en bra metod för att undvika att skjuta mot varandra och emot tornen. Men gillade du det verkligen? Jag har suttit på pass i många decennier och tycker allra bäst om vindstilla dagar utan nederbörd, därför att då är det tyst. Vildmarkens tystnad inbillar man sig, men hur är det under snurrande rotorblad, ger det lugn och skänker ro i skälen?

Annars är det inte svårt att hitta fakta som talar emot den energipolitik som anses rätt av Andreas Carlgren.
http://sverigesradio.se/ekot/ekonomiekot/amnessida.asp?programID=178&Nyheter=&grupp=3692&artikel=3576206

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article752403.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article641327.ece

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article752398.ece

14. Ja, det är ytterligare ett hot

2010-03-26 09:52

Det är ingen tvekan om annat än att dessa vindkraftsparker missgynnar jakten. Men även glesbygden i stort missgynnas. Det påminner mest om tidigare utarmning av glesbygden (malm, skog och vattenkraft) utan att ge något tillbaka. Vindkraft är dyr, ful, ineffektiv (produktionstal långt under beräknade) och störande. Kostnaden får alla svenskar betala med höjda energiskatter. Ingen svensk produktion av aggregat, inlånad arbetskraft för uppförandet och ingen lösning på vårt energibehov. Detta kommer likt rovdjurspolitiken att visa sig vara ett felsteg, tror jag.
Det kommer att vara detta som är lösningen tills den dag vi mer direkt och effektivt kan utnyttja solens strålar. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article750446.ece

Trots att IPPC är under total översyn och nyskapelse, och i princip inte existerar idag och att Köpenhamnsmötet blev ett fiasko fortsätter Andreas Carlgren som om inget hänt. Hans miljödepartement är mycket produktiva och kommer med nya beslut nästan dagligen (häromdagen kom de med 9 pressmeddelanden om sådant) handlar det om extra pålagor styrda av uppfattningen om att mänskliga utsläpp av co2 är orsaken till allt ont. Men det finns inte någon vetenskaplig koncensus om detta. Andreas Carlgren är såld åt en tvivelaktig uppfattning som drabbar oss Svenskar ekonomiskt negativt. Det är synd och skam.
Samma individ styr även rovdjurspolitiken. Bättre ska vi kräva.

13. Kommentar från Svensk vindkraftförening

2010-03-26 09:52

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har tagit sig an uppgiften att förklara vindkraften som onödig, dyr och livsfarlig.
Föreningen Svenskt Landskapsskydd deltar på intet sätt i det energiomställningsarbete som i demokratisk ordning förklarats nödvändigt genom EU-direktiv, beslut i Sveriges riksdag och misstänkliggör dem som seriöst försöker bidra till uppsatta mål med hjälp av vindkraft.
Det är i sammanhanget häpnadsväckande att konstatera hur väl vindkraftverken klarat vinterns påfrestningar jämfört med från tak fallande istappar, raserade byggnader och inställd tågtrafik. Sverige skyddar sina medborgare väl genom Miljöbalken som vindkraftbranschen följer. Vindkraftbranschen arbetar med ständiga förbättringar i alla avseenden.

Se exempel på Nätverket för vindbruk

www.natverketforvindbruk.se/sv/Aktuellt/Uppforandekod-for-projektorer

Nu vet vi det här:
www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/8400/978-91-620-8469-1/

och Vintervind 2010
www.vintervind.se/index.php?q=node

12. Kurt E.

2010-03-26 00:21

Berätta gärna mer om den kopplingen. Kritiken av IPPC och dess slutsatser är inte bara inhemsk. Finns det ytterligare kopplingar till internationell religiös överdrift?

11. Gick bra på Fjällberget/Saxberget!

2010-03-26 00:21

På Fjällberget/Saxberget i Grängesberg har Stena Renowable AB byggt 17 vindkraftverk och höstens älgjakt ibland dom 17 verken gick bra!

Vid varje verk placerades en skytt och emellan verken byggdes jakttorn. 1 älg sköts vid ett verk och ingen sköt ju mot vindkraftverken, för där satt ju passgrannen!

Då är det mycket värre med Jonny Fagerströms stridsvagns skjutningar för det vilda!

10. Stockholmsintiativet = Livets ord!

2010-03-25 17:28

Det finns starka kopplingar mellan livets ord och stockholmsinitiativet.
Glöm dessa om ni vill framstå som seriösa!

9. KUL att man inte fick ha sin egen sign ifred.

2010-03-25 12:50

Från den 1a Roland som skrivit här i flera år.Jag få väl byta då.

8. Roland, läs artikeln bättre

2010-03-25 10:14

Vi har inga inhägnader idag vilket tydligen beror på att man inte följer EU:s regler. Faran och olägenheten blir inte mindre för det. Stockholms ytterskärgård tycker jag är ett bra alternativ. Med undantag för några få yrkesfiskare är det bara nöjesverksamhet som pågår i dessa områden. Och fisket störs inte. Varför ska det vara viktigare att åka runt i en båt än att vandra i skogen?

7. Vindkraft...nej inte på min mark!!!

2010-03-25 09:32

Jag har vindkraftverk i anslutning till min mark, och det kan jag säga att inte är det specielt bra. Är det rätt temperatur ute och rätt blåst så susar och låter dem för jä..ligt, de hörs på flera kilometer.
Satsa på förnybar kärnkraft, vi vet ju hur det går i kalla vintern...inte mycket energi dem ger då med isiga vingar och ingen vind.
Ska det byggas vindkraftsparker så tycker jag s-holms skärgård passar perfekt, varför ska det byggas utanför stora städer...kan det vara för att det låter och ser för jävligt ut.
Ska det byggas så ska det vara i stockholm punkt slut.

6. Helt felaktigt påstående gällande inhängnad!

2010-03-25 09:32

I debattartikeln påstås det att varje vindkraftverk måste inhängnas med en radie av 400-600 meter. Detta är helt felaktigt och faktum är att det inte finns någon som helst inhängnad runt dagens verk.

5. Ödmjukhet gynnar oss!

2010-03-24 22:24

Vi jägare blir ofta felbedömda och misshandlade i pressen angående om jakt är rätt eller fel. Vi som utövar jakten inser ju att den besparar djur lidande jämfört med att svälta ihjäl. Jakten behövs ju även för att minska skadorna på växande skog, något som vi gärna förringar. Om vi som jägarkår vill bli seriöst bemötta från andra, så måste vi nog bemöta andras intressen med respekt också. Om markägaren tjänar bra med pengar på sitt vindkraftverk, kanske han tål högre viltstam och viltskador på resten av sin mark.

4. Myten om gratislunchen

2010-03-24 22:23

Varenda ny energiform har hälsats med stora ord. Oljan var ju ett otroligt genombrott. Så mycket billig energi. Lätt att använda. Vattenkraften var nästa. Att den förstörde hela ekosystem var ingen som brydde sig om. Ekosystemen låg ju lång från brukarna. Kärnkraften skulle vara billig och effektiv ersättning när inte oljan räckte och vattenkraften inte kunde byggas ut mera. Den stötte på stora känslomässiga problem. Strålning var något lömskt som man inte såg och vars verkningar låg långt i framtiden. (Liksom den lilla dvärgbandmaskens). Vindkraft i liten skala verkar bra men när man bygger hela vindkraftparker på land blir det inte lika roligt längre. Och naturligtvis bygger man parkerna på betryggande avstånd från de som förbrukar energin.
Vi får nog vänta på den dag vi kan använda solstrålningen direkt, vilket är svårt på våra breddgrader vintertid.

3. Finns inga pengar....

2010-03-24 22:23

Finns inga pengar i världen som kan täcka avbräcket av bra jaktmark! Inte om man är en äkta jägare!! Men visst penning-gniden markägare..säljer sig för pengar....Välkommen till framtiden!!

2. Pengar

2010-03-24 15:46

En av anledningarna till tystnaden är att som markägare får jag bra betalt varje år för att hysa ett vindkraftsverk. En summa som mycket väl täcker avbräcket av försämrad jakt.

1. Intressant länk

2010-03-24 15:15

http://www.stockholmsinitiativet.se/index.php/aktuellt/video/
Läs sedan denna hemsida av kritiker av orsaken till påståenden om den globala uppvärmningen och därmed satsningen på vindsnurrorna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB