• Pinewood

Älghundklubben säger ifrån i vargfrågan

DebattPublicerad: 2011-03-21 15:57

Svenska Älghundsklubben anser att det finns för mycket varg. Trots att tilldelningen så gott som sköts av i årets vargjakt, så finns det inga tecken på att den svenska vargpopulationen minskat, menar klubben. De anser även att det strider mot demokrati och rättvisa att Värmland ska hysa mer än hälften av den svenska vargstammen.

När nu årets vargjakt är avslutad och 19 av 20 vargar som tilldelats är skjutna, så kan vi konstatera att någon minskning av den svenska vargpopulationen inte har skett.
Med de inventeringsresultat som finns för hand, så har vargstammen i enbart Värmland ökat från sextio till etthundratjugo individer. Detta innebär att ett enda landskap hyser mer än hälften av de vargar som Sveriges riksdag beslutat ska finnas i landet.
Om vi fortsättningsvis ska ha en livskraftig vargstam, vilket vi genom olika beslut blivit tvingade att acceptera, måste denna fördelas över hela landets yta. Det är inte demokratiskt rättvist att låta två tredjedelar av Sverige slippa de problem som det innebär att hysa landets vargar. När man hör miljöministern hävda att vargen behövs för att vi ska komma tillrätta med vildsvinsproblemet får han väl se till att vargen kommer dit där vildsvinen finns. Så är det inte idag. Problemet lär dock kvarstå eftersom forskarna hävdar att vargen, enligt tillgängliga studier, inte gärna angriper vildsvin.

Tolkas som fan läser bibeln

Att statistiskt hävda att fler jakthundar dödas i trafiken och av jägarna själva genom vådaskott, än av varg, är att läsa statistik som fan läser bibeln. Det finns idag enligt obekräftade uppgifter om cirka 250 vargar. Våra vägar trafikeras av flera miljoner bilar och cirka 300 000 jägare bedriver jakt årligen. Procentuellt sett dödas ofantligt många fler hundar av varg, detta måste även den mest inbitne representant för de intressen som till varje pris vill ha en större vargpopulation utan svårighet begripa.
Vi kan också konstatera att när en varg blir skjuten hanterar polismyndigheterna ärendena olika även om jägarna har följt de bestämmelser och lagar som de har att rätta sig efter. I ett län blir man konsekvent delgiven misstanke om grovt jaktbrott medan man i ett annat län direkt avskriver ärendet. Här måste till en förändring så att alla behandlas lika inför lagen.

Återställ vargstammens storlek
Vargstammens storlek måste snarast återställas till den beslutade nivån om vi fortsättningsvis genom vår verksamhet ska kunna medverka i förvaltningen av en älgstam, som har ett betydligt högre ekonomiskt värde än vad vargen någonsin kommer att uppnå. Varje år ger älgen en avkastning av ca 15 000 ton kött av en kvalité som skall jämföras med ekologiskt nötkött. Denna volym motsvarar 12 procent av nötköttsproduktionen i Sverige, är tre gånger mer än produktionen av fårkött och tio gånger mer än renköttsproduktionen.
När sedan våra motståndare hävdar att besluten om vargens framtid i Sverige ska tas i Bryssel är måttet rågat. Dessa beslut måste tas på lokal nivå, närmare de som berörs, exempelvis genom viltförvaltningsdelegationerna

Svenska Älghundklubben
Rovdjurskommittén

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Less nu

2011-05-20 08:06

Håll hundarna kopplade om ni är så förbenat rädda för dess närmsta släkting. Kanske bäst att alla varghatare flyttar in till stan, tänk om ni blir uppätna av Gråben??? Jag har djur och det ligger i mitt intresse att hålla dem borta från trafiken, vargen, björnen mm

3. Det var på tiden

2011-03-22 20:34

att Svenska Älghundklubben(SÄK) gör sin röst hörd i vargdebatten. Det är synnerligen välkommet att Ni i SÄK rovdjurskommitté aktualliserar frågan i SÄK medlemskår.
Vi har på flera håll inom Västerbottens älghundklubb diskuterat vilka åtgärder som är mest lämpliga.Det finns ingen tvekan om att Västerbottens Älghundklubb som är den näst största lokalklubben är eniga om,att
på det bestämdaste protestera mot vargföryngring och inflyttning av varg till Västerbotten.

Tyvärr är det så att stödet från SJF i nuläget är noll. Tveklöst måste älghundsägarna ställa sig frågande till medlemskap i SJF.

JRF har i motsats till SJF uttalat sig till fördel för alla jakthundsägare inte bara i Västerbotten utan i hela Sverige och det är något som varje jakthundsägare bör ha i åtanke när man väljer sitt medlemskap i någon av jägarorganisationerna.

2. Arrogansen från politikerna

2011-03-22 14:54

Börjar bli för mycket nu. beror det på att vår nordiska flathet?

1. God morgon...

2011-03-21 19:14

dax att vakna, vi har hållit på i flera år med detta. Men välkommna!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere