• Älgskadefondsföreningen

Älgjägare fick upprättelse

DebattPublicerad: 2013-04-14 11:22

En älgjägare har fått en viss upprättelse av Kammarrätten i Göteborg. Domen återställer till honom det registrerade älglicensområdet på 145 hektar som länsstyrelsen avregistrerade.
Kammarrätten fastslår att länsstyrelsen inte har något stöd i författningen för sitt beslut att avregistrera jägarens licensområde. Förvaltningsrättens beslut att inte tillåta en överklagan, som handlades innan kammarrätten, faller därmed också.

Nyheten om domen finns här:

Bakgrunden i målet är att det i området rådgivande ölgförvaltningsområdet beslutade att det krävdes 150 hektar för att få skjuta en älgkalv. Jägarens licensområde var endast 145 hektar. Det räckte därmed inte till för att få fälla en älgkalv, varvid länsstyrelsen avregistrerade området. Kammarrätten har nu fastslagit att detta var fel.

Får inte avgöra områdets existens
Vi kan utifrån denna dom konstatera, att det krav om minsta areal för att fälla en älgkalv, inte får avgöra existensen för ett redan befintligt licensområde.

Att det sedan möjligen kan ställas krav om en areal som tillåter en avskjutning av minst en älgkalv, för en nyregistrering av ett licensområde, det är en annan sak.  

Kammarrättens dom slår fast, att arealkravet för att fälla älg är en sak och ett registrerat älglicensområde är en annan sak.

Att i dag registrera ett älglicensområde kostar en hel del och då kan man inte hålla på att registrera och avregistrera områden i takt med älgstammens variation.


Kan ses som en värdehandling
För att åskådliggöra utfallet i denna dom, så skulle jag vilja jämföra denna registreringskostnad för ett älglicensområde med ett pantbrev. Det handlar i båda fallen om en värdehandling.

En värdehandling kan ingen ta av oss på ett lättvindigt sätt, som länsstyrelsen i detta fall försökte.


Äger registrerat område
Min tolkning av denna dom är, att har man fått ett licensområde registrerat så äger man det, tills man själv avsäger sig det, eller att en ny lagstiftning avlägsnar registreringen. Så var det inte i detta fall.
Avslutningsvis kan sägas, att som det nu blev, fick denna jägare finna sig i att endast jaga älgkalv under fem dagar, eftersom hans licensområde var fem hektar för litet, utifrån de krav som ställdes från länsstyrelsen.

Ett annat år kan hans älglicensområde, som han nu genom denna dom fick behålla, räcka till för en kalvjakt under hela hösten.

 

Sture Nilsson  Sjulsmark

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Jägare får revansch

2013-04-20 17:16

När den nya älgförvaltningen kom till, så blev de som jagar på de små jaktmarkerna de stora förlorarna. Detta för att älgjakten blev produktionsanpassad, alltså att man inte tillåts skjuta mer älg än den underliggande marken kan producera. Inledningsvis var Naturvårdsverket inne på att ett samarbete mellan dessa små marker skulle vara angränsande. Ett sådant krav skulle göra samarbetet på dessa marker väldigt begränsad. Efter hård kritik så ändrade sig Naturvårdsverket. Nu tillåts ett samgående inom hela älgförvaltningsområden. Om nu Naturvårdsverket tar till sig den möjlighet som Kammarrättens dom i Göteborg öppnar upp för, nämligen att tillåta registrering av alla små jaktmarker, som sedan på ett rationellt sätt kan nyttjas för samarbete för att ge möjlighet till utökad älgjakt på dessa områden, då kommer jägarna på dessa små marker att få en liten revansch.
Den negativa inställningen till den nya älgförvaltningen från deras sida kommer med all sannorlighet att kvarstå, men det går inte att förneka att en viss förbättring kommer att ske för dessa jägare, om Naturvårdsverket går på den linje som jag här har skissat upp.

1. Till Naturvårdsverket

2013-04-16 11:49

Med en snabb bedömning av denna dom, så kan man tycka att det var ett stort nederlag för regelverket som omgärdar registrering av älglicensområden, men jag är inte så säker på det. Det kan i stället vara så, att denna dom öppnar upp för en möjlighet till en rationalisering av hela administrationen av älglicensområden. Genom att betrakta ett registrerat licensområde som en värdehandling, som blir kvar hos ägaren oavsett tilldelning av älg, så kan man dessutom förse dessa registrerade områden med ett ”unika” identitets nummer. De blir då lätthanterliga i en databas. När en ägare av ett registrerat licensområde inser att hans område inte räcker till för att fälla älg, så kan han på ett smidigt sätt samarbeta med någon annan registrerad licensområdesägare. Detta för att få till ett område som tillåter en avskjutning av minst en älg.
Den administrativa vinsten görs av att länsstyrelsen slipper registrera och avregistrera i tid och otid,
därför att dessa små marker redan skulle finnas registrerade med ett identitetsnummer och som då lätta kan hanteras i en databas. Jag kan inte se att det skulle finnas några problem med att få till stånd ett dataprogram som klarar dessa uppgifter. Som ni ser, så kan denna Kammarrätts dom vara början på något nytt, något nytt som underlättar för länsstyrelsen och dessutom för samarbetet mellan de små markägarna, för att skapa jakttillfällen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB