• Pinewood

Ängsteg vill avvakta om 28:an

DebattPublicerad: 2013-10-25 13:47

Det är för tidigt att säga om det var fel att låta länsstyrelserna ta över anmälningar av paragraf 28-skott, när djurägare skjutit rovdjur vid attacker på tamdjur. Det skriver Inga Ängsteg, verksamhetshef Viltskadecenter, som utbildat de på länsstyrelserna som ska bedöma nödvärnsskotten.
Dessutom behövs rättsliga prövningar som kan klara direktiv till de besiktningsmän från länsstyrelsen som gör den första bedömningen, framhåller hon i ett debattinlägg.

Den djurägare som sköt till exempel en varg med stöd av Jaktförordningens paragraf 28 före den 1 juli 2013 blev per automatik misstänk för grovt jaktbrott, tills att polisen hade utrett ärendet.

Den 1 juli 2013 införde ansvarig minister en ändring av paragraf 28. Förändringen innebär att den som dödat till exempel en varg för att avvärja ett angrepp på tamdjur anmäler det till länsstyrelsen istället för som tidigare till polisen.


Gör första bedömningen
Förändringen innebär att länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning. Om det sedan finns misstanke om brott ska länsstyrelsen anmäla händelsen till polisen som utreder misstanken om jaktbrott.

I övrigt är det ingen förändring av möjligheten för enskilda djurägare att avvärja rovdjursangrepp på tamdjur.

Under senaste tiden har det figurerat olika inlägg i media angående antalet avlivade vargar enligt paragraf 28 och den bedömning som länsstyrelsen personal har gjort av omständigheterna.

Ansvarar för utbildningen
Viltskadecenter ansvarar för utbildningen av länsstyrelsernas besiktningsmän för statens vilt. (Bland annat de besiktningsmän som gör den första bedömningen i fall där det hänvisas till paragraf 28).

Utbildningen genomförs i samarbete med flera andra myndigheter samt miljöåklagare.

Vi anser att det finns avgörande fördelar med att det är länsstyrelsen och inte polisen som gör den första bedömningen.


För tidigt att avgöra
Att redan efter fyra månader dra slutsatser om huruvida det var bra eller dåligt att lägga ansvaret för den första bedömningen hos länsstyrelsen tror inte vi är möjligt. Dels varierar antalet så kallade paragraf 28-fall stort mellan olika år, dels bör länsstyrelsernas utökade ansvar få tid att ”sätta sig” i organisationen.

Fyra månader är för kort tid för att ge en rättvisande bild av hur det kommer att se ut under de kommande åren.


Öppnar för olika tolkningar
Avsaknaden av rättsfall och prejudikat gällande tolkningen av den nuvarande lydelsen av paragraf 28 öppnar dessutom för en rad olika tolkningar. Vår förhoppning är att rättsliga prövningar under de närmaste åren ska kunna omsättas i klara direktiv till de besiktningsmän från länsstyrelsen som gör den första bedömningen.

Viltskadecenter följer med stort intresse de pågående polisutredningarna för att tillsammans med övriga myndigheter ajourhålla besiktningsmännens utbildning.


Inga Ängsteg, verksamhetshef Viltskadecenter

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Underligt, nej inte alls.

2013-10-28 19:53

Att det skjutits fler vargar sedan Lst. övertog anmälningsplikten är inte ett dugg underligt eftersom det finns mångfaldigt fler vargar än Ängsteg och kompani tillstår. Vad som däremot är underligt är hur kramarmaffian kan tillåtas komma till tals i massmedia om vargfrågor då dessa individers kunskap är bra nära noll. Varför aldrig en opartisk jägarrepresentant? Det luktar unket om hela denna sk. demokrati.

11. 8. Låt det sätta sig

2013-10-26 16:29

Vart lite fel i meningen där.
Men jag tror att ni vet vad jag menar

10. förstår inte problemet

2013-10-26 16:29

Skillnaden är att jägaren blir av med vapnena i en vecka måste väl vara bättre om polisen kunde börja lägga resurser pp å lösa inbrott å inte som nu att dagen efter inbrottet är ärendet nerlagt utan polis äns vart förbi! Nä knepigt att bb å mk har sån stor makt

9. Förnuftig

2013-10-26 16:29

Tycker Ängsteg är en förnuftig person som förstår det problem vi har med varg. Har man lyssnat på hennes små föredrag så förstår man att vi kanske skall vara glada att hon är chef vid Grimsö och ingen vargfanatiker

8. Låt det sätta sig

2013-10-26 10:09

Ändringen måste väl hinna sätta sig och hitta formerna innan man dömer ut den, tycker att ändringen började bra, sedan har det väl varit fler skjutningar än vanligt denna höst av både varg och björn. Vilket säkert lett till ett ökat krav på grundligare granskning av faktiska omständigheter.

Dessutom är det ju statens vilt, och att sätta den lagstiftningen åt sidan är nog inte gjort i en handvändning, där krävs nog både utredning - remissförfarande mm.

7. Inga Ängsteg...

2013-10-26 10:08

...menar att det är för tidigt att säga något över huvud taget om §28. Därmed ger hon SRF en känga och det tycker jag är bra!

6. Klargör! 28:e paragrafen!

2013-10-26 10:08

Är vargen i djurens inhägnad, då ska den vara lovlig, utan varningsskott! Den har ju påbörjat, om den inte ännu gått till attack!

5. Konstigt

2013-10-26 10:08

Om man inte får försvara sina djur vad tycker då de dom är emot 28 man ska göra? Se på och säga bon apetit? Tror dom det så tror dom fel. Det är varje djurägares plikt att skjuta de rovdjur som inte låter sig skrämmas bort. Det borde väl till och med en politiker förstå.

4. Vilket trams

2013-10-25 16:39

Den enda bedömningen som behövs är den djurägaren har när han förlitar sig på §28.

3. Slopa anmälningsplikten helt och hållet!

2013-10-25 16:39

Med tanke på att länsstyrelsen i det senaste fallet tog med sig polis direkt så är ju hela idén med ändringen borta. Det enda som dessa rovdjursdyrkande länsstyrelser förstår är maktspråk. Nu är det dags att visa dem att de inte klarat sin uppgift, inte förstått sin roll och inte tagit lärdom av sina tidigare misstag. Det är nu dags att ta bort meddelandekravet till länsstyrelsen. Den fyller ingen funktion, kostar bara pengar och ökar misstroendet mot myndigheterna ytterligare. Förutom att länsstyrelsens trakasserande beteende skadar och upprör de drabbade.
Har utbildningen som Viltskadecenter hållit rekommenderat att länsstyrelsen tar med polisen direkt till platsen?

2. Just det

2013-10-25 16:39

Ska dom börja slira med §28 igen då blir det som förr dvs. endast få vågar anmäla
"brottet".
Kanske inte alls flera incidenter nu mot förr men fler som lämnat gråzonen.

1. Skitsaker

2013-10-25 16:38

Polisen har väl annat för sig än hålla på med sånt strunt, i våra städer skjuts det hejvilt mellan olika gäng, rån och våldtäkter är vardagsmat, många gamla törs inte lämna hemmet pga våldsverkare.
Polisen borde fokusera på sådant inte hålla på att utreda skott mot en varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB