• Pinewood

Är det dags för allmän älgjakt?

DebattPublicerad: 2007-05-14 13:17

Vi klarar av att förvalta i princip alla viltarter genom allmän jakt, varför inte älgen? När andra viltarter är på väg ner ökar vi viltvårdsinsatserna och skjuter mindre. Är vilstammen på väg upp ökar vi avskjutningen och klarar att hålla stammarna på en relativt konstant nivå. Vad är så speciellt med älgen?

Jag hörde för en tid sedan en intressant kommentar gällande vår svenska ”omhuldade” älgstam. Den kom från en som torde vara väl initierad i älgförvaltningen. Han sa:
”Älgstammen är på rätt nivå med ett antal års mellanrum, antingen är den på väg upp eller på väg ner.”
Denna kommentar plus min egen ringa erfarenhet har fått mig att fundera på om vi verkligen har och kommer att få parametrar för en meningsfull älgförvaltning. Eller är det bara en administrativ fördyrning och ett spel för gallerierna?

Vad är resultatet?
Det har forskats för miljontals kronor kring älgen och vad är resultatet?
Älgen äter skog, vissa träd hellre än andra. Älgen gör till och med skillnad på träd av samma art. Älgen äter även annat än skog, vilket ibland drabbar lantbrukarens grödor. Vissa lantbrukare drabbas mer än andra för även här är djuren selektiva.
Kronhjorten är känd för att barka gran men i vissa fall gör även älgen detta. Varför? Älgen vandrar, vissa mer än andra.
Vi har under åren fått en hel del forskarråd om hur vi bäst skall förvalta älgstammen, spara djuren och inrikta avskjutningen. Efter ett antal år vänder forskarna och rekommenderar tvärt om. Oj, gjorde vi fel innan?
Min ringa erfarenhet är att älgar födds, äter och fortplantar sig. Under den tiden rör älgarna sig på vad de uppfattar som bra biotoper. Detta medför att vissa marker bär mer älg än andra och det inom relativt små arealer. Variationen kan vara stor till och med inom en församling.

För stor eller liten älgstam
I dag hävdar vissa skogsägare, skogstjänstemän och lantbrukare att älgstammen på många håll är för stor. De flesta jägarna, tillsammans med vissa skogsägare, skogstjänstemän och lantbrukare hävdar att älgstammen är för liten och till och med obefintlig på vissa håll. Vad gäller?
Förmodligen ligger samtliga nära sanningen efter sina egna erfarenheter. Men vad händer när de som har upplever sig ha en låg älgstam, i till exempel ett älgskötselområde, lyckas ställa in jakten under ett eller flera år.
Jo, förmodligen att den mark som har bra biotoper i första hand får fler älgar och därmed mer skador medan den som har dåliga biotoper får en egen stam först när stammen är katastrofalt hög på andra håll.

Trafikolyckor med älg ökar
Nationella viltolycksrådet har presenterat ett ökat antal älgolyckor under 2006 i de flesta länen. Trots det har många områden helt ställt in eller infört kraftiga restriktioner i avskjutningen.
Visserligen har trafiken ökat men det gjorde den även under de år olyckorna minskade.
Så jag ställer frågan, är det inte dags för allmän jakt även på älg?
Jag är övertygad om att det är genomförbart och att ingen jägare är beredd att skjuta den sista älgen. Kanske måste man anpassa jakttiderna precis som man gjort med övrigt vilt.
Kom igen! Delta i debatten. Vad tycker du?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Tyskterriern

2007-05-23 17:19

Ursäkta att svaret dröjt några dagar.
Med hjälp av lite statistik från 05/06 ska jag försöka visa på varför jag inte köper ditt resonemang att de små markerna förstör stammarna.
05/06 fälldes 90 814 älgar på 28 070 jaktområden vilka jagade på 37 574 000 ha.
Slår man ihop B-, E- och K-områdena fälldes där 2 606 älgar (d.v.s. 2,87 % av antal fällda) av 18 840 jaktområden (d.v.s. 67,12 % av samtliga områden) och jakten bedrevs på 1 477 000 ha (d.v.s. 4,09 % av totalarealen).
Dessutom får de ”små markerna” ofta bära hundhuvud för att de fäller fel älgar, för lite kalv och för mycket kor.
Här visar de officiella siffrorna att A- och Ä-områdena fällde 2,44 älg/1000 ha (de små fällde tillsammans 1,76 älg/1000 ha), A- och Ä fällde 46,09 % kor av de vuxna älgarna (de små fällde 39,84 %) och de stora fällde 42,30 % kalv (de små 47,70 %).
Detta är visserligen statistik och siffror för hela landet och lokalt kan det vara andra förhållanden. Men min mening är att de som fäller 2 606 älgar av totalt 90 814 måste påverka stammen försumbart. Om man sedan betänker att dessa små områden omfattas av tre jägare (det är lågt räknat eftersom det finns siffror om fem jägare) är det drygt 20 % av jaktkortslösarna som nyttjar denna jaktform. Ytterligare siffror och åsikter hittar du under mitt nya inlägg ”Dags att avliva myten”.

8. U Kallin

2007-05-19 11:28

Detta bygger jag enbart på mångåriga förhandlingar med mindre jaktlag och deras älgtilldelning inom vårt viltvårdsområde. Naturligtvis kan det vara på annat sätt på andra platser i landet. Men handen på hjärtat, jag tvivlar. Alla vill skjuta en älg på ”sin” mark. Om de sedan har 100 eller 400 hektar är för dem egalt, bara de får ”sin” tilldelning. De har sååå mycket älg, brukar det heta....
Själv lutar jag mest åt det hållet att har man inte mer än 500 hektar att jaga på skall man nog tänka sig för både en och två gånger innan man börjar ropa på mer än en kalv att fälla. Kron, dov och vildsvin har vi inte än och rå finns det inte många kvar efter lons renrakning. Kort och gott har vi knappt något att jaga alls utom en del fågel.

7. Vi har nog hjälpts åt

2007-05-19 11:25

Jag håller med dig, Kjell, att de små markernas jägare har inte skjutit sönder stammen. Som jag upplever situationen har jägarna allt för lätt köpt argumenten att skjuta kalv. Som markägare förstår jag detta eftersom det i våra kretsar är känt att kalvkor bryter toppar för att förse kalven med mat. Jag är dock inte säker att det är hela sanningen och i en plantering bryter de oftast inte alla toppar.
En sak är jag dock säker på och det är att älgarna som överlevt tusentals år kommer aldrig att utrota sin egen föda.
Jag köper också argumenten om kortare jakttid, men problemet är att älgarna är vandringsbenägna och kan befinna sig i en hårt drabbad biotop när det inte är jakttid, varför rätt individ inte kan beskattas. Mitt argument är nog fortfarande – ge lokalbefolkningen (de som jagar i området) förtroendet. Då är jag övertygad att de kommer att ta det.

6. Sönderskjuten älgstam av vem?

2007-05-18 19:43

Det är bra att du väcker frågan, Ulf. Det är på tiden att det blir en diskussion om orsak och verkan. För det första: Jägare på de mindre markerna har aldrig skjutit sönder någon älgstam. Det är lätt att bevisa. För det andra: Det är den långa jakttiden, kombinerat med höga tilldelningar och fri kalvjakt, som varit förödande för älgstammen.
Förbrukar man en del av kapitalet och större delen av räntan kan resultatet bara bli ett. Och det ju det som hänt, även om det för en del är jobbigt att tillstå.
Nu har dessutom många områden drabbats hårt av rovdjurens påverkan. Kvalitativt har vi troligen aldrig haft en så bra älgstam som före licensjaktens dagar.
Kortare jakttid på älg och ett stopp för den vansinniga fria kalvjakten. Att jägare på större marker skulle vara mer ansvarfulla och mindre giriga än jägare på mindre marker skriver jag inte under på.
Samverkan likt dagens modell men med en mycket kortare jakttid och tilldelningar anpassade till verkligheten är mitt förslag.
En klok man sa en gång att när älgstammen var stor fick vi rådet att skjuta mycket kalv och när älgstammen gått ner fick vi också rådet att skjuta mycket kalv. Den kloke mannen drog slutsatsen att samma medicin mot halsfluss som mot hemorrojder troligen inte skulle bli bra.

5. Tyskterriern

2007-05-18 18:19

Beklagar att du har så dåligt förtroende för de små markägarna och deras jaktlag. Men enligt JRF:s länsjaktvårdare minskar stammarna kraftigt i de flesta länen, så jag är inte med på riktigt vad du menar. Och vad är marknadsvärdet på älg jämfört med rådjur, dovhjort och vildsvin?
Jag tar inte med kronhjorten eftersom avskjutningen av vuxna sker i någon form av licensjakt.
Själv har jag än så länge förtroende för både markägare och jägare, även om jag är medveten om att det finns ett antal avarter som styrs av kortsiktig profithunger.

4. Allmän jakt...

2007-05-18 10:30

…inom gemensamma ramar alltså. Frågan är vilken skillnad det blir mot nuvarande system?
Nej, större områden med gemensamma ramar måste till för att det skall fungera bättre. Precis som Runo säger representerar älgen ett för stort köttvärde för att utsättas för ren allmän jakt. Många ägare med för små marker för att bedriva älgjakt alls skulle skjuta sönder stammen alldeles. Det är inte för inte som älgstammen i dag oftast är som minst just i de områden där jaktlagsarealerna är som minst och stammen klarat sig förhållandevis bra där jaktlagen har stora marker att jaga på.

3. Runo?

2007-05-17 10:24

Inom vissa ramar säger du och samtidigt att dessa ramar kan sättas av markägare och jaktlag. Är inte då allmän jakt ett bra alternativ? Samverkan kan ske över stora områden även med allmän jakt.

2. Tveksamt!

2007-05-15 11:25

Om du med allmän jakt menar att varje markägare utan restriktioner skulle jaga älg under en viss tid tror jag det skulle gå illa för älgstammen. Älgen är ett lättjagat djur som representerar ett stort köttvärde. Det skulle fresta många markägare till för stor avskjutning.
Nej, jakten bör även i fortsättningen bedrivas inom vissa ramar. Men jag tror att markägarna och jaktlagen själva kan bestämma ramarna och förvalta sin älgstam på ett bra sätt utan myndighetsinblandning.

1. Mycket tänkvärt

2007-05-14 16:21

Den troligaste effekten av allmän jakt på älg skulle vara att älgen ökade i antal. Nu känner många jaktlag att de prompt måste skjuta hela tilldelningen även om det inte blir bra.
Andra jaktlag känner att de kan skjuta fler något år, eller bara skjuta kalv något år för att höja medelåldern.
Självreglering med tillsyn hade antagligen varit den absolut bästa förvaltningsformen. De som då inte sköter sig kan få jaktstopp, alternativt krav på sig att skjuta mer.
Skogsbolagen skulle antagligen döda sin egen affärsidé genom att skjuta bort allt vilt på sina marker.
Mina fem ören...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere