• Älgskadefondsföreningen

Är vi beredda att betala vad rovdjuren kostar?

DebattPublicerad: 2009-02-17 13:53

Svenska tidningar rapporterar om de stora problem som rovdjuren ställer till med. Men de ansvariga i Sverige, som etablerat dessa rovdjur, försöker att mörklägga för Sveriges skattebetalare hur mycket rovdjuren kostar. 

De försöker även att hemlighålla problemen som rovdjuren ställer till med. Skogsarbetare, jägare och även andra har blivit skadade eller kommer att bli det i framtiden. Det är också märkligt att de som skadats i skogsarbete inte får någon ersättning för sin skada och rehabilitering.
Det sägs också vara underbart att komma ut på en så kallad vargsafari, bara man inte behöver bo eller ta de konsekvenserna och ansvaret för kostnaderna som rovdjuren ställer till med.

Det finns också personer inom Svenska Jägareförbundet som ångrat att de medverkat till rovdjurens etablering i Sverige. De har numera gett avbön och erkänt att det hela var felaktigt och inte skulle ha skett. 

Över sex miljarder för rovdjuren
Enligt institutionen för skogsekonomi på Sveriges lantbruksuniversitet var kostnaderna för rovdjuren år 1993 över sex miljarder. Troligtvis börjar kostnaderna i dag ligga bortåt sju miljarder och troligtvis öka och generera framåt i tiden.
Nu har vi lågkonjunktur och redan svårt med vård och att behålla lasarett och läkarvård på en någorlunda nivå.
De flesta som läser detta bör beakta hur Sveriges skattebetalare skall finansiera dessa sex-sju miljarder årligen som denna lekstuga tydligen kostar oss skattebetalare i Sverige.
Är du som skattebetalare villig att medverka och betala dessa kostnader och ansvara för konsekvenserna av detta? 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Låter fint i politiken...

2009-02-19 00:16

Rovdjur skapar ju jobb...tänk va många slipsnissar som skulle bli arbetslösa om inte vargen funnits, ju fler vargar, desto mer folk som ska ha koll på den, kostar minst 20 000/tim för att leka indian o cowboys med en helikopter, tycker att vi lägger de pengarna på ngt vettigt istället, tycker synd om de som får städa upp efter rovdjuren gratis bara, skadade djur som är halvätna/halvdöda när det passar som sämst, de borde också få lön med ob-tillägg...

24. Nej, nej och återigen NEEEEEJ

2009-02-18 21:37

Jag är inte beredd att betala för vad vargen kostar i Sverige idag. Skall staten ta skattepengar från min lön vill jag att den skall användas till att hjälpa barn, vuxna och äldre personer som inte kan råda över sin situation.
Vi har ett ökat antal barn och ungdomar som mår dåligt och inte får den hjälp de förtvivlat behöver. Vilken svensk medborgare har själ att motivera vargen framför ett barns behov av medicinskt stöd. Vakna upp ni som tror att staten har obegränsat med resurser. Imorgon kan det vara ditt barn som inte får hjälp. Är vargen fortfarande viktigast då ? Vare sig vi vill eller inte så lever vi i en värld med krympande monetära och miljömässiga resurser. Vill ni att vargen skall vara den sista varelsen på jorden ? Människan har manipulerat naturen och därigenom sin egen existens. Vargkramare och rovdjursvänner måste ta bort skygglapparna och se samhället som det faktiskt ser ut idag. Inga mer pengar till helikoptrar och statliga vargspårare som för den delen verkar ha fått sitt spårcertifikat i ett Cornflakes paket. Använd helikoptrarna till att frakta sjuka barn och vuxna istället för att bevaka sändarförsedda vargar.
Till slut vill jag föregå censuren genom att be om ursäkt om någon enskild person känner sig trampad på tårna av mina ord. Jag för min del har blånaglar på alla mina tio tår pga omogna inlägg som saknar tillstymmelse till medmänsklighet !

23. Miljarders biljarder igen..

2009-02-18 21:36

...och nu ska alla förfasas över hur mycket pengar som vården, skolan och omsorgen går miste om. Ta bort ett par nollor och dela det som blir kvar med 4 så börjar det närma sig verkligheten.
Om ni vill hjälpa till i vården så kan jag garantera att ni kommer att bli hjärtligt mottagna om ni ger er tillkänna på närmaste vårdinrättning, man skriker efter män i vården idag.

22. Till Bjärven mm.

2009-02-18 17:56

Siffrorna ni dikskuterar finns i det examensarbeta jag hänvisade till i min kommentar 2009-02-17 19.50. Viktigt är också att nämna att detta är inga uppgifter från SLU, utan skall ses som det examensarbeta det är.
Jag vet att dessa 6 miljarder som det skrivs om, har använts på felaktiga grunder i olika sammanhang, utab de är bara hypoteser utifrån vissa populationsstorlekar och att rovdjuren enbart skulle äta renkött.
När man tar upp en fråga som Kennet Nordström gör, så måste man också ta fram de verkliga kostnaderna och inte de hypotetiska. De verkliga kostnaderna för ersättningar, förebyggande etc. kan vi ju inhämta från länsstyrelser och Naturvårvårdsverket.
Det är också som Tyskterrier skriver att siffrorna är tagna utifrån en population på 500 individer an björn, järv kungsörn, lo och varg, som på den tiden ansågs vara vad forskarna krävdes för att det genetsikt skulle vara bärkraftiga stammar. Men Tyskterrier har fel när han påstår att det bara är järven som inte uppnått detta antal, han glömmer då vargen.

21. Nog om pajkastningar nu

2009-02-18 11:43

Fokusera på målet och istället ge oss svar på ämnet i rubriken.
Hur länge skall vi skattebetalare tillåta att staten betalar för något som endast ett fåtal vill ha. Måste finnas betydligt mer seriösa saker att satsa skattekronorna på, t.ex sjukvård, skolor och pensionärer. Det är ju trots allt väldigt få människor i Sverige som vill ha vargen kvar, allra helst dem som har den inpå knutarna.
Kan inte dessa som vill ha vargen i Sverige skaffa sig ett hägn med eget kapital och ha sina kelgrisar där, och se till att de stannar där. Då kan vi andra, som inte vill ha vargen, få resten av landet att föda upp hundar i samt få en meningsfylld fritid och rekreation. Hur var det med kronhjort och vildsvin i början. De skulle hållas hägnade så de inte sprang vind för våg och orsakade skador. Nu har ju tyvärr inte alla stannat i hägnen av en eller annan orsak, MEN hjort och gris äter inte våra hundar eller andra husdjur. De kanske ställer till skador men långt ifrån såna skador som vargen orsakar.

20. När det gäller priset...

2009-02-18 11:26

...vi betalar för rovdjuren så framstår det naturligtvis som dyrt när man ställer det mot vården som i artikeln. Det mesta framstår som onödigt i jämförelse med de allra mest nödvändiga sakerna i samhället; vård, polis, skola, vägarbeten, mm.
Om man ska välja att antingen satsa på varg eller vård väljer förmodligen de flesta vård. Detsamma gäller vid val mellan att satsa på kultur eller på vård. Jag tror nog att de flesta är överens om att de mest väsentliga av alla samhällsfunktioner måste prioriteras högst.
Att prioritera stora rovdjur är knappast någonting vi måste göra för att samhället ska fungera. Frågan är ju snarare utifall vi VILL ha stora rovdjur i landet, och vilket pris vi vill betala i pengar, politikerförakt, polarisering mellan stad och landsbygd, utdöende kulturformer, mm.
Hur står sig värdet av rovdjur i relation till det?
Det som avgör om vi ska ha rovdjur eller inte är förstås vad majoriteten tycker. Utifall det sedan borde avgöras lokalt (genom en ”närhetsprincip” som Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik föreslår i senaste filmen) är nästa fråga.
Personligen anser jag att allt övergripande som rör vilda djur ska beslutas nationellt. Att gå och rösta eller starta parti är då det rimliga sättet att få en förändring, utifall man vill att pengar läggs på annat.

19. Visst är det värdelöst?

2009-02-18 11:26

Håller med redaktören, när vi inte hittar siffror att debattera så hackar vi på varandra i stället.
Utan hänvisning till redovisade siffror blir det bara pajkastning.
Det är en viktig fråga att diskutera, särskilt när man hör NSF:s representant plädera för mångdubbling av antalet vargar i Värmland!
Jag vet att jag sett siffrorna långt tidigare tidigare men kan inte hitta var!

18. Skönt att tidningen...

2009-02-18 11:25

...håller vissa debattörer under armarna. Tycker denna debatt börjar likna den i Ryssland på 30- och 40-talet.
Total censur när det skrivna ordet inte passar de rättänkande. Trodde Naturfotografen var vuxen att själv stå för sina åsikter. Har man gett sig in i leken får man leken tåla.

17. Lekstugan Sverige

2009-02-18 11:25

Det finns tydligen inga gränser för vad vissa tycker att denna lekstuga ska få kosta. Våra förfäder som med mycket stor ansträngning lyckats trycka tillbaka vargen för att få en dräglig och tryggare tillvaro skulle aldrig kunnat tro att deras avkomma skulle kunna göra något sådant här. Nu ska det tydligen etableras en korridor för varg, rabies och dvärgbandmask från Finland/Ryssland också.

http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=801834

16. Den rapport som nämns...

2009-02-18 10:14

..är beräknad på en stam av 500 st individer av vardera björn, lo, varg, järv och örn. Som vi alla vet är siffrorna hos alla utom järven betydligt högre i dag.
Visst kan en del kostnader som upptagits kanske diskuteras, men detta gäller förmodligen åt bägge håll.

15. Jens

2009-02-18 10:14

Tack för klarläggandet.

14. Kostnadsberäkning

2009-02-17 23:34

Sveriges Riksdags utredningstjänst gjorde 2006 ett försök att beräkna totalkostnaderna för rovdjuren i Sverige. Lägger man ihop allt vad dom kan komma på där så hamnar man strax över 200 miljoner, att jämföra då med dom nästan 7 miljarderna, som dessutom var i 1993 års penningvärde, vet inte vad det blir idag, men kanske 10 miljarder eller mer. 200 miljoner är 2% av 10 miljarder, alltså skulle regeringen ha räknat fel med 98% om artikelns siffror stämmer. Man måste allt hata vargar väldigt mycket för att tro på dom siffrorna.

Länk till uträkningen
http://www.infocentrum.se/html/rovdjurskostnader1/

13. skandal!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2009-02-17 23:33

Landsting ock kommuner går på knäna av alla neddragningar. Posten och försäkrigskassan mm drar in på servicen på grund av besparigs åtgärder. MEN ÅT ROVDJUREN DÄR FINNS DET PENGAR OBEGRÄNSAT DET ÄR ÅT FANDERS.

12. Anders

2009-02-17 23:33

Redaktionen släpper igenom dina inlägg eller hur.
Vettlöst dravel är för mig dina upprepningar och ovidkommande kommentarer. Till exempel att du inte tror på / förstår hur SLU räknat.
Kunde du istället försöka tillföra något med dina många många inlägg skulle "botten" höjas avsevärt.

11. Examensarbete

2009-02-17 23:33

Den rapport som det hänvisas till är ett examensarbete av, Mattias Boman, i ämnet naturresursekonomi, och skall inte ses som verkliga kostnader. De kostnader som framgår av denna rapport är under förutsättning att rovdjuren utifrån vissa hypotetiska populationsstorlekar endast skulle konsumera renkött, i rapporten kallat Max Konsumtion. Då skulle den årliga kostnaden vara 595 miljoner. Om man däremot lägger till kostnaden för ersättningar för rivna renar skulle denna summa hamna på 6 miljarder. Alltså hela rapporten bygger på hypotetiska antaganden. Jämför gärna med de ersättningar som idag betalas ut.

Sedan Kennet skulle jag vilja veta vad Du menar med "de ansvariga i Sverige, som etablerat dessa rovdjur"!!

10. Ha ha ha

2009-02-17 23:32

Ja där ser man hur seriöst Anders Åberg läser inläggen.
Jag sa aldrig att de satt in pengarna på ditt konto, MEN att du var sponsrad av staten genom att de håller dig med varg och annat ute i busken. Angående dravlet som du kallar det. Du skall veta att du inte har monopol på att ha åsikter, de finns faktiskt dom som inte gillar vargar. Vare sig du gillar deras åsikter eller ej.

Bäste debattörer
Det här inlägget är nedstruket till hälften på vad jag bedömer är personliga påhopp. Ämnet var alltså: Är vi beredda att betala vad rovdjuren kostar? Håll er till det.
Dan Törnström

9. Jämförelser

2009-02-17 23:19

Har läst på nätet att staten kan begära 100000kr i skadestånd för en död varg.
Däremot vill dom inte stå som ägare till rovdjuren när någon skada inträffat.
Kvinnan i arboga som fick två barn mördade och nästan blev ihjälslagen själv fick 100000kr i skadestånd efter att ha överklagat till hovrätten.
En man som sysslat med knark och fick sitt straff sänkt i hovrätten och passade på att söka skadestånd för att han fått sitta inne lite för länge, han ville ha 270000 i förlorad arbetsförtjänst men JO prutade ner det till 117000 p.g.a. att han inte haft något arbete månaderna före brottet.
När man läser dessa artiklar samma dag så tror man ändå inte att dom är från samma århundrade.
Hur kan det bli så fel???

8. Chasseus sans frontière

2009-02-17 18:24

Äntligen ett seriöst inlägg!!! Med ett hot som avslutning.
Kan du möjligen tala om för mig vilket konto staten har satt in pengarna på, så kanske jag kan ha råd att åka till alla dom ställen du nämner.
Otroligt, och jag som trodde botten var nådd redan på det här forumet, men det fanns tydligen mer att ge.
Lite förvånande att redaktionen släpper igenom sånt här vettlöst dravel.

Redaktionens kommentar
Jag är benägen att hålla med dig Anders. Väldigt mycket pajkastning och väldigt lite sakfråga. Vi för en ständig diskussion på redaktionen hur långt vi ska tillåta debattörerna att avvika från ämnet och göra personangrepp. Som alla förstår är det oerhört svårt att dra gränserna, eftersom vi samtidigt vill ha "högt till tak". Tills vidare vill jag uppmana alla debattörer att visa respekt för varandra, samt hålla sig till ämnet.
Dan Törnström

7. Nu får det väl...

2009-02-17 18:06

...va nån j-a måtta. Även jag som är motståndare till varg börjar tycka att det står mig upp i halsen. Artiklarna om varg verkar ju va som att trä pärlor på en tråd utan knut. Idel upprepningar.

6. Vilka fler än naturfotografer,

2009-02-17 17:50

kan ha staten som sponsor? Det vore väl suveränt om alla kunde ha statens om sponsor för sin hobby och inkomst. Varför skall Anders Åberg ha denna förmån när ingen annan yrkeskår har denna möjlighet? Jag tycker du borde få dina naturbilder på varg och annat krafs i alla djurparker i Sverige, utan att behöva ta till den svenska naturen också.
Räcker detta område inte till kan du åka till Canada eller Yellowstone nationalpark och plåta. Där har du alla möjligheter att få bra bilder, men det är väl för långt hemmifrån de svenska köttbullarna etc. Dessutom vem skall du debattera däröver med ? Utan att riskera att åka på stryk av ortsbefolkningen.

5. Till er alla tvivlare på statens egna siffror

2009-02-17 16:48

Jag är oerhört förvånad att det ligger så lågt som 6mdr kronor/år.
Men dessa pengar är det väl värt kamrater???
Inte behöver vi bättre skola.åldervård,lantbruk,natur och andra livskvalitetshöjande områden??? Vi har ju S, MP och V politiska dröm om ett utopiskt samlevene med de kramgoa rovdjuren som tillför sådan enorm livskvalitet till ALLA i svea rike.
Den sanna räkningen till denna totala idioti kommer först om 25-30 år när naturfotografer och andra trädkramare skall in på servicehus och äta skräpmat!!!

4. K E W

2009-02-17 16:48

Jag hittade inte rapporten bara en massa hänvisningar till den. För även jag har svårt att se att de 6 miljarder som kostnaden beräknas till. Jag antar att rapporten är uppdelad i direkta kostnader och indirekta kostnader. Just de indirekta kostanderna kan ju både vara stora och små beroende vilka saker man tar hänsyn till.

3. Svar till Anders Åberg naturfotograf

2009-02-17 16:28

Tror du att dom inte kan räkna på lantbruksuniversitetet, Anders?Publikationen har beteckningen Arbetsraport 165,1993 kostnader för de fyra stora rovdjuren i Svensk fauna

2. Jag vet inte...

2009-02-17 16:28

...säkert hur dessa siffror kommit fram, men jag tror att det fanns en beräkning på SLU på vad 200 vargar, 1500 ellr 3000 lo, 1000 björnar och X järvar skulle kosta, (reservation för antalen). Dvs vad det skulle kosta om man uppnådde etappmålen. Siffrorna presenterades i Sv Jakt eller i J&J, jag minns inte vilket.
Bara att det var ruggigt mycket pengar.
Nu är, som alla vet, etappmålen passerade för länge sedan och man har tydligen extrapolerat de angivna siffrorna linjärt till 6 mdr kr.
Huruvida man kan göra det eller om kostnadskurvan är exponentiell eller avtagande är jag inte kompetent nog att avgöra.
Men siffrorna är alltså inte bara gripna ur luften utan bygger på offentliga beräkningar från SLU om jag inte missminner mig.
Men som sagt, jag minns inte riktigt, kanske redaktionen kan leta fram ursprunget, det är ju onekligen viktigt för en meningsfull debatt om kostnaderna om man har lite trovärdiga siffror att utgå ifrån.
Risken är ju bara att vi diskuterar om siffrorna är korrekta i stället för att diskutera om vi har råd.

1. Samma artikel

2009-02-17 15:27

Va! Det är ju samma artikel som den förra, lite andra formuleringar bara och jag tror fortfarande inte det minsta på sifferuppgifterna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB