• Pinewood

Bättre att fälla fjolingar än kalvar

DebattPublicerad: 2007-10-29 09:54

Rovdjuren breder ut sig i landet. Samtidigt kräver skogsbolag att betestrycket inte får överskrida två procent färska stamgnag.
Jan Hyttring har fått i uppdrag att presentera ett förvaltningsförslag rörande älgstammen. Vad är det som ska förvaltas?

I rovdjurstäta områden finns inget utrymme för någon förvaltning. Om Jan Hyttrings visioner om en förvaltning ska bli en realitet krävs det att rovdjursstammarna minskas radikalt.
Kalmarmodellen har riktigt kommit på tapeten den sista tiden. Att modellen som sådan kan fungera i rovdjursfria områden är inte omöjligt. Men man måste försäkra sig om att det finns kalvar kvar.
Att skjuta samtliga kalvar håller inte i längden. Det finns betydligt bättre sätt att höja medelåldern och vikten på älgstammen. Det finns mig veterligen inga större fördelar med att skjuta kalv, så varför bedrivs jakt på kalv?

Som att skjuta ensamma kor
Däremot finns stora nackdelar. Jag resonerar som så att skjuta kalv är som att skjuta ensamma kor i januari. Det är omöjligt att avgöra vad det är som skjuts. Det kan röra sig om det bästa avelsdjuret som skjuts redan som kalv. Vad händer det år som samtliga skjutna kalvar råkar vara av samma kön? Det påverkar älgstammen negativt.
Däremot som fjoling är individen betydligt lättare att bedöma. Sparas kalven ökar man dessutom kons förutsättningar att överleva. Även köttmängden effektiviseras till större mängder. Etiskt sett får kons relation till kalven en längre period.

Positiva effekter
Att fördela avskjutningen mer på fjolingar har alltså positiva effekter. För att öka tjurens ålder krävs bestämmelser kring taggantal.
Förslaget lyder alltså: inrikta avskjutningen på dåliga ämnen.
Det finns dock ett dilemma. När man byter modeller finns troligen en övergångsperiod. De älgar man söker kanske inte finns i tillräckliga mängder, men om inte till fullo så kanske åtminstone en bra bit på väg. Om man avstår att skjuta övrig kvarvarande tilldelning, eller fördelar den så gott man kan, är ett annat kapitel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Dåliga ämnen ska bort

2007-11-20 10:03

Det är fullt möjligt. Och en Magnus Johansson har tydligt uppmanat att skjuta så många kalvar man kan. Han ska tydligen vara skaparen utav modellen? I det uttalandet ser jag inga 60%. Det har väl för övrigt varit den vanliga avskjutningen sedan länge. Kalmarmodellen är förknippat med kalvskytte. För att öka antalet älgar så krävs andra åtgärder i form av en minskning av både jakt och rovdjurstryck.
Den gamla vanliga avskjutningsstrategin, som du förespråkar, talar sitt tydliga språk. Aldrig förr har vikter och åldern på framförallt tjursidan varit så dåliga.
I den ena raden så skriver du att vi får färre älgar med min strategi och i nästa så skriver du raka motsatsen? Det finns risker med alla modeller och kanske blir det färre kalvar som föds, men de som blir kommer att väga mer och bli äldre.
"Konsten att bedöma" lär man sig relativt fort om man tar till vara på jaktperioden som ofta varar längre än några sekunder. Det hela handlar om hur snabb man är på avtryckaren och hur mycket man tänker på förvaltning.
Jag känner inte till något fall där någon har fått betala för vad älgarna äter, däremot känner jag till hur mycket kött, naturupplevelser och pengar som älgen bidragit med under alla år och mest fått skit för det.
Jag känner till snåla markägare som fått ärva skog och som inte gjort en tumme för den. De kan inte ens kosta på en utfodring. Kalmarmodellen bidrar till dåliga ämnen alternativt en utrotning av älgen.

5. Bara fjolingar?

2007-11-16 13:36

Som vanligt när någon går emot Kalmarmodellen så kommer argumentet att det inte är bra att skjuta ”alla kalvar”. Det är helt rätt, men det är också helt omöjligt! Kalmarmodellen förespråkar en kalvavskjutning på 60 procent av totala avskjutningen och håller man sig där blir det absolut tillräckligt med kalvar kvar.
Det är ingen förespråkare som sagt att man ska skjuta ”alla kalvar man ser”, där har du helt fel!
Antalet fällda kalvar styrs också av tilldelningen.
Produktiviteten ökar bland de djur som är kvar efter jakt och fler kalvar föds. Detta kommer på sina håll att öka stammen, men då är det bara att skjuta ännu mer kalv om man inte önskar det.
Problemet med din strategi är att korna istället kommer föda färre kalvar. Om en ko ska övervintra 2 kalvar en sträng vinter är chansen inte speciellt stor att hon föder kalv alls året efter. Även om hon är dräktig så kastar hon om det tryter. Då kommer chansen för en jägare att få skjuta en älg minska för vi kommer få färre skjutbara älgar i markerna och det vill i alla fall inte jag. Risken att hon året efter skjuts som ”fjoling” är extremt stor, för att bedöma en älgs ålder de sekunder man har på sig när dom kommer i pass finns det ingen som med säkerhet kan även om du verkar kunna konsten att bedöma ”vikten” på en vuxen älg.
En annan aspekt är att betestrycket vintertid minskar eftersom man med hög kalvavskjutning får en lägre vinterstam. Du får tänka på att det är någon som ska betala det foder dina fjolingar ska äta under ett år, för det är faktiskt långt ifrån alla markägare som arrenderar ut marken. Den totala avkastningen i kött kommer på sikt att öka. Kalvvikterna kommer att öka och ökar med Kalmarmodellen.
När jag får en ko med dubbelkalv på mig så försöker jag alltid skjuta en kvigkalv om det finns en sådan. Inte alls svårt att hinna se nobbarna i kikarsiktet. Kan man inte det ska man inte skjuta för då är det för långt håll. På så vis får en tjurkalv överleva och tjurandelen ökar. Jag avstår nämligen gärna från att till varje pris skjuta den sista kalven på tilldelningen om jag vet att den kalvko som uppehåller sig på min mark har en tjurkalv.
Du måste också förstå att jakt inte går ut på att fylla frysen, men om du tror det kommer den inte bli mer full på ditt sätt.

4. I princip

2007-11-01 08:54

Förespråkare av Kalmarmodellen uppmanar att skjuta alla kalvar man ser. Har man sett samtliga kalvar så har man också skjutit samtliga kalvar. Det resonemanget är därför riskabelt. Varför jag vill lägga över avskjutningen mer på fjolingar är främst för att lättare kunna bedöma vikt och kön. En bedömning som inte är lätt att göra på kalv.

3. Ingen har väl...

2007-10-31 09:16

...påstått att alla kalvar skall skjutas? Med det resonemanget är det väl lika galet att skjuta alla fjolingar?

2. Det jag säger

2007-10-30 09:19

För att en förvaltning ska lyckas så krävs det att det finns tydliga och gemensamma mål. För att nå det målet är förutsättningen att rätt djur skjuts. Är man osäker på vad man har i kornet låter man bli avtryckaren.
Lägg ner lite tid på att studera området och snart har man fått en överblick på de djur som inget tillför målet som förvaltningen eftersträvar. Det vill säga att en mindre ko kan skjutas bort, även om det generellt är bra att ett koförbud finns.
Skulle man skjuta samtliga kalvar kommer älgstammen att rasera, då de äldre djuren dör eller inte längre producerar.
En stor kviga kan vara lika värdefull att spara som en ko. Problemet idag är snarare att det är svårare att se skillnad på kalv och fjoling. För så dåliga är vikterna. Kapitalet är sällsynt och den genomsnittliga åldern på tjur är väldigt låg. Man vet att åldern och vikten är av en stor betydelse för att få kalvar. Och även vid vikt och chans till dubbelkalv betyder åldern mycket. Det gäller även för tjuren.
En ko behöver väga 160 kilo för att vara producerande. Då kan man räkna ut att en kviga som väger 80 kilo inte är mycket att hänga i julgranen. Men för att det här ska gå igenom krävs det att jägarkåren får betala för vad de skjuter. Idag betalar man lika mycket för en fjoling som en fullvuxen älg på många håll, vilket är galet.
Vill man fylla frysboxen med kött ska man inte syssla med jakt i dessa dagar. Riksdagen har bestämt att köttet ska slängas bort på rovdjur.

1. Vad menar du?

2007-10-29 15:03

Skulle det vara bättre att fälla kvigor än kalvar ? Med enbart kalvavskjutning tar man bara av den så kallade räntan och kapitalet blir kvar och åldern på övriga djur ökar.
Ett problem i ditt resonemang är att åtskilliga är de jägare som INTE kan se skillnad på en ko/kviga!
Och med detta så är risken mångdubbelt större att fel djur fälls. Så länge man håller en hög kalvavskjutning så är risken mycket mindre att fel djur fälls.
Att redan på kalvstadiet bedöma kvaliteten på djuren är synnerligen svårt, för att inte säga omöjligt. Min fasta övertygelse är att ytterst få om någon kan göra detta.
Problemet är oftast att man inte har något att ställa i förhållandet till det djur man ser.
En klok man sade en gång angående älgar och förvaltning: ”Det största problemet för älgen var när frysboxen uppfanns, den skulle liksom till varje pris fyllas.”

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB