• Älgskadefondsföreningen

Bilder före vargattack chockade forskare

DebattPublicerad: 2007-03-21 16:02

I Kanada hålls inom kort en rättegång om skulden till den 22-åriga studenten Kenton Carnegies tragiska slut som vargmat. Vargattacken inträffade den 8 november 2005. Vargflocken, som dödade och åt Kenton, hade en längre tid hållit till kring gruvlägret i norra Saskachewan där Kenton Carnegie vistades. Vargarna hade ätit på avstjälpningsplatsen och blivit allt oräddare för människor.

Några dagar före angreppet fotograferade Chris van Gelder vargarna tillsammans med Todd Svarchopf.
Valerius Geist är pensionerad professor från universitetet i Calgary och expert på de stora däggdjurens beteende. Han förbereder ett expertutlåtande om fallet Carnegie.
Valerius Geist bad Erik S. Nyholm om kommentarer till bilderna på vargarna vid lägret. Erik S. Nyholm är pensionerad finländsk rovdjursforskare och en legend i sin livstid.
Erik S. Nyholm har studerat vargar i naturen, har haft dem som husdjur och har jagat dem. Han har även blivit angripen av vargar i naturen och överlevde för att han aldrig går i närheten av vargar obeväpnad och skjuter snabbt när det gäller.

Chockad av vargbilderna
Erik Nyholm var chockad av bilderna. Vargarna höll sig i Todds och Chris omedelbara närhet. De var helt lugna och vände till och med ryggen mot dem.
Detta visar att de inte var det minsta rädda och samtidigt att ett bytesangrepp var i utveckling. Innan en vargflock angriper en älg samlas flocken i närhet av älgen. Vargarna står, sitter eller ligger utstuderat avslappnade. Plötsligt angriper vargarna samtidigt från olika håll.
En varg kan accelerera till 40 kilometer i timmen på några meter. När det 40-50 kilo tunga djuret träffar en människa i den hastigheten fälls personen oundvikligen till marken.
Vargen använder sina bitverktyg med stor skicklighet och kan bita av armen eller benet på en man med ett hugg. I en sådan situation är en yxa verkningslös, endast skjutvapen kan ge skydd.

Halväten kropp hittades
En av bilderna visar en varg i hukande ställning med blottade tänder och blicken fixerad på Todd som skrattande står med en grankäpp i handen. Han hade inte en aning om att han var en sekund från döden. Om vargen hade genomfört anfallet hade Todd inte hunnit lyfta käppen innan han fällts till marken. Några dagar senare mötte Kenton vargarna när han promenerade längs vägen 600 meter från lägerporten. Hans halvätna kropp hittades något senare i den nyfallna snön, omgiven av vargspår.
Professor Geist framhåller att vargangrepp på människor är förutsägbara eftersom vargen endast långsamt och systematiskt utforskar nya bytesdjur inklusive människan.

Fredade vargar blir farliga
Fara uppstår då vargar är fredade från jakt, stammen ökar och bytesdjuren minskar eller vargarna befinner sig i bebodda trakter med oemotståndliga frestelser i form av husdjur och avskrädeshögar.
I en sådan situation börjar vargarna nattetid närma sig människoboningar. Sedan börjar de visa sig för människor på långt avstånd och dristar sig nattetid till gårdsplaner, där de tar hundar och katter. Senare tar de hundar även på dagen utan att bry sig om ägaren som de dock inte angriper. Därefter iakttar de människor från allt kortare håll och kan förfölja ryttare och omringa dem.

Provangrepp mot människor
I nästa skede omringar de människor och hotar dem. Ibland gör de provangrepp och biter i kläderna. I detta skede låter de sig ännu avvisas med självsäkert uppträdande och slag med en käpp. Efter någon tid följer det första skarpa angreppet på en människa.
De tillkallade vargexperternas reaktion på Kentons död var inte att påpeka det tydliga mönster som föregick angreppet. Istället la experterna skulden på offret. De ifrågasatte ögonvittnen och försöka få det till ett björnangrepp. Detta är speciellt anmärkningsvärt då det är väl känt att prärievargen angriper barn efter en liknande tillvänjningsprocess och sådana avlägsnas vid första tecken på oräddhet eller nyfikenhet.

Uppmanar till ärlighet
Miljörörelsens folk ljuger för det mesta bort vargens farlighet men undantag finns. John Linnell, en av de ledande inom det internationella vargskyddet, uppmanar till ärlighet. Annars kommer miljörörelsens trovärdighet att bli lidande när tragedier oundvikligen inträffar.
John Linnell förordar samtidigt upplysning för att få människorna att inse att rökning och trafik dödar långt fler än vargen och att de måste underkasta sig det demokratiskt fattade beslutet att vargen skall skyddas.
Linnells gelikar kontrollerar EU-kommissionens miljödirektorat. Därmed finns risk att de oundvikliga tragedierna inte kommer att föranleda någon ändring i direktivet 43/1992, som ställer vargens gynnsamma bevarandestatus framför allmän säkerhet.

Magnus Hagelstam, forstmästare, Sjundeå i Finland

Todd Svarchopf står skrattande står med en käpp i handen. Han har inte en aning om att vargarna är ett dödligt hot. Några dagar senare dödades Kenton Carnegie från samma läger av vargarna.

Några dagar före angreppet fotograferades vargarna. Vargarna höll sig bara några meter bort. De var helt lugna och vände till och med ryggen mot dem. Detta visar både att vargarna inte var det minsta rädda och att ett angrepp mot människor var att vänta.

Några dagar senare mötte Kenton Carnegie vargarna när han promenerade längs vägen 600 meter från lägret. Hans halvätna kropp hittades något senare i den nyfallna snön, omgiven av vargspår.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Sunt förnuft!

2016-02-02 20:17

Det verkar som om folk idag saknar det som gjort att mänskligheten har kommit så långt som man har idag. Det är sunt förnuft!!! Eller är det möjligen Disneys julaftonsfilmer som ställer till det? Vilda djur är och förblir vilda djur... och går inte i något enda läge att betrakta som annat än vilda djur. Vilda djur går inte i ett enda läge att lita på. Det begrep vartenda litet barn för hundra år sedan, dagens barn (och vuxna) har inte på långa vägar den kännedom om djur och natur som skulle behövas för att inte sätta sig i den situation som den uppätne gjorde. Jag anser att han kan skylla pappersbiologer, även om de kallar sig professorer, men främst sig själv för att satt sig i ett sådant läge som han gjorde. Men... han kanske var naiv, ett uttryck som bl.a. använts flera ggr av den sittande svenska regeringen. Där är mycket naivt sittande men ingen verkstad. Man läser väl inte naturlära i skolan nu för tiden?

16. Rovdjur

2014-02-19 08:44

Ja ja vet detta är tragiskt för killen som blev dödad av vargarna. Skulle va otröstlig om de va en av mina barn/närstående. Meeen detta är rovdjur de kan inte tämjas av våra närmande, han var nära i flera dagar de kände igen hans lukt på flera mil säkert... Kanske vi ska börja visa naturen den respekt den förtjänar. Inte tro att vi är Gud allsmäktige i alla lägen.
Mitt värma å sorgsna deltagande till de närmsta, vet hur det är att förlora en nära släkting å vän.

15. Apropå

2014-02-19 08:43

Dåligt skrivet. Försök att få den texten pubblad på ngt vettigt ställe.

14. Så förfärligt!

2014-02-18 09:31

Alla dessa djur som dödar människor! Hoppas ni också tar upp lejonen, tigrarna, elefanterna och alla äckliga ormar o hajar som skördar människoliv! Förstår inte vad vi ska med alla dessa fasansfulla djur till!

13. Vargkramare kontra vargförvaltare?!

2014-02-17 15:53

Måste nog säga att även om man är Biolog så bör man förstå att om man har oönskade individer med dåliga gener och tar bort dessa ur en population så får de friska generna större chans att sprida sig. Det förstår till och med en jagande ingenjör!
Om man överhuvudtaget ska blanda in genetik i vargförvaltningen så borde man sluta att diskutera de felaktiga beräkningarna om att det ska behövas 1500 vargar i sverige för att få en bra genitik, då dessa beräkningar utgår från en ideal stam. Den svenska vargstammen utgick ifrån 5 individer, vilket knappast kan ses som idealt.
Om vi kanske skulle börja fundera på varför våra vargvärnande organisationer ständigt vill sabotera varje försök till en förvaltning av vår vargstam så tror jag att debatten kan komma in på rätt spår. Det handlar inte längre om vargar eller inte, det handlar om att vi måste börja med en aktiv förvaltning stället för en passiv. Antingen så ger man Jägareförbundet och Länsstyrelserna i uppdrag att på samma sätt som övriga viltstammar, reglera vargstammen. Eller så jobbar vargkramarna och Naturvårdsverket vidare för att ta död på landsbyggden och se till att öka miljöpåverkan av matproduktionen.
Viltstammar varierar i storlek, det vet alla som läst biologi i skolan. Den viltförvaltning vi har i Sverige har gått ut på att försöka begränsa dessa svängningar i populationerna. Tyvärr så kan vi se att dom bestämmande organen inte alltid vågar ändra tillräckligt på antalet djur som ska sparas eller skjutas. Systemet har en inbyggd tröghet som kallas myndigheter.
Ska man förbättra systemet så måste man snabba upp återkopplingen och öka precisionen i den samma.
Att föra in en oreglerad faktor i form utav varg, gör ju att systemet kommer i obalans och den ekologiska balansen blir rubbad.
Faktum är att vårat nya älgförvaltningssystem inte kan hantera förekomsten av varg och björn på ett vettigt sätt. Även om predationen är så hög att det inte finns tillräckligt med djur att jaga så förväntas jägarna sitta i skogen under älgjaktsveckan för att konstatera att det inte finns några älgar att jaga eller inventera. Vilka jägare vill göra det år efter år?
Och inte kommer det ut några vargkramare och gör det jobbet heller!

12. Vargkramare kontra vapenkramare?!

2011-12-18 09:54

Händelsen är skrämmande och skapar många frågor men visar också att man inte kan vara naiv i områden där det förekommer rovdjur med ett beteende som är hotfullt även för människor. Dock blir jag väldigt trött på den respektlösa tonen som genomsyrar artikel och inlägg riktat mot miljörörelsen och vargkramare (vilka är dom?) där man buntar ihop alla med en avvikande åsikt i två grupper Jag är biolog och är både insatt i zoologi och miljö. Jag respekterar även jägare med stora kunskaper som är insatta i ämnet. Jägarna utför många viktiga uppdrag som inventering och skyddsjakt mm. Jag skulle inte drömma om att bunta ihop alla jägare med begrepp typ vapenkramare, lustmördare etc! Det behövs en mer sansad debatt i vargfrågan byggt som bygger på kunskap och respekt för människors förmåga till acceptans i områden med vargrevir. Det är kanske så att vi inte ska ha någon varg i Sverige? Vargen är inget gosedjur utan ett vilt djur som jagar och ofta inta accepterar hundar på sitt revir som kan råka illa ut och till och med bli dödade. Men det finns en bindande juridik bakom det den här frågan. Sverige har skrivit under konventionen om "Biologisk mångfald" där Sverige har åtagit sig att bevara den biologiska mångfalden vilket även innebär rovdjuren. Genetiker menar att vargpopulationen måste bestå av 1500 individer för att undvika inavelsproblem kopplat för liten genetiks variation. Är den storleken på population ens möjligt I Sverige där frågan är så infekterad. Hittills har vargfrågan sköts ganska pajigt där några grupper (för och emot) med högt tonläge hörts väldigt mycket. Följande fakta råder, du kan aldrig höja den genetiska variationen genom att skjuta bort individer i en liten population, med varje individ som dör försvinner också gener. Alla förstår då att den genetiska variationen minskar. Sen är det så som alla vet, att inte alla vargar får para sig och får avkomma, bara alfaparet för sina gener vidare. För att motverka det skulle vargar flyttas och nya individer inplanteras? Hur lyckat är det? Vargar vandrar tillbaks och vilka människor tycker det är skoj med en inplanterad varg i området. Troligen inte jag heller, ägare till två hundar som dagligen går på långpromenader i en urskog. Naturlig föryngring är nog lättare för människor att förstå och kanske acceptera än en inplanterad varg. Frågan om vargens vara och icke vara må fortsätta med respekt för bådas sidors kunskaper och åsikter.

11. jisses

2011-12-14 10:27

For det forsta sa r man en ren idiot om man gar ut ensammen sa langt fran ett lager dar man haft for vana att slanga ut matrester sa att de vilda djuren kan tugga pa saker som bar en tydlig manniskodoft, for det andra sa ar man en idiot om man gar 600 meter fran narmaste bebyggelse utan vapen och ensam nagonstans i Saskatchewan. For det tredje sa ar detta bushwolves, de kan INTE bita av dig benet! Timberwolves kan det eventuellt men en liten bushwolf kan inte gor det. Jag vet, vi jagar namligen bushwolves och coyotes varje helg vintertid. Saskatchewan ar mkt storre an sverige till ytan men har bara drygt 1 mille invanare vilket innebar att det helt enkelt finns mer vilddjur an manniskor i den har provincen. Pastaendet att alla nyfikna coyotes avlivas pa stort ar bullshit! Coyotes som visar sig vara ett Problemdjur, dvs tar kalvar/gardshundar/far av vana jagas, de coyotes som bara "hanger runt gardarna" och jagar goofers/rattor/mindre gnagare lamnas oftast ifred, de hjalper till att halla nere kadaverhogarna de flesta jordbrukare har har. De ar helt sonika en "cleaning crew". Att mannens dod skylls pa honom ar bade forstaeligt Samt korrekt - han bar sig oansvarigt och vardslost at, och har kan det absolut betyda doden. Inom en radie av 5 miles har jag cougars, coyotes, timberwolves, bushwolves, bjorn, alg och vildsvin. jag bor i sodra saskatchewan och jag skulle ALDRIG fa for mig att ga ensam utan vapen eller hund sa pass langt fran bebyggelsen. Har gar man helt enkelt inte pa "kvallspromenader" av den enkla anledningen att man mkt val kan sluta som ett rovdjurs kvallsmat.

10. Finns mycket farligt i skogen

2011-02-20 01:52

Det är ju inte bara varg man ska akta sig för i skogen!
Är nog 100 gånger större risk att bli dödad av en sån här än en varg
www.youtube.com/watch?v=bzUiA9tjn6E

9. En varg!

2007-05-07 10:37

Fred Desjarlais blev ju också angripen – av en enda varg!
Hans berättelse är väldigt spännande för han är helt klart ingen vekling, en vältränad kanadensare på 100 kilo...
I denna debattartikel som finns i tidningen får man intrycket av en ganska lång förberedelse av vargflocken, innan angreppet sker.
På hemsidan om angreppet får man intrycket av att vargarna hade enbart visat sig ett dygn eller så.
Angreppet i skogen, på kvällen, är därför knappast något man kan förbereda sig på, eller undvika, i ett normalt civiliserat samhälle...
Om man inte vill hålla sig inomhus för jämnan...
Hur länge kommer vanligt folk att tåla detta?

8. Ansvar?

2007-03-30 15:29

Har Göran Steen inplanterat varg? Låt oss istället ta denna tragiska olycka som varnande exempel så att det inte sker här, håll vargen skygg! Vet ni att extremvargkramarna (jag är bara vanlig) ifrågasätter om det verkligen var varg som tog denna person? Svartbjörn har fått skulden.

7. Orädda vargar

2007-03-30 13:01

Skulle tro att det är som vanligt. Människor slänger ätbara saker i sin närhet och får därmed rovdjuren att komma närmare. Tänka sig att människorna i Churchill, Kanada orkar med och står ut med dessa isbjörnsflockar som årligen vandrar förbi. Eller varför inte i Svalbard? I de här områdena är man dock lite mer försiktig med vad man slänger ut i naturen och har lyckats anpassa sig till rådande förhållanden.

6. Rettergang for å frikjenne ulvevernpolitikken

2007-03-26 09:21

Poenget med rettergangen i tilfellet 22-åriga studenten Kenton Carnegies som ble ulvemat, er å frikjenne myndighetene for ansvar for tragiske konsekvenser vernepolitikken og skyve ansvaret over på den døde og et eventuelt erstatningsansvar over på gruveselskapet for uaktsom avfallshåndtering. Når mennesker blir drept av ulv i Skandinavia, vil det samme skje her, hvis det i det hele tatt blir noen rettsak. Det ble intet erstatningssøksmål mot den svenske staten for uaktsom bjørnepolitikk, da en elgjeger ble drept av bjørn i Jokkmokk for noen år siden. Vestens kjærlighet til dyr og natur er en misantropisk bevegelse. Slik en hundelsker elsker sin hund høyere enn naboens barn, slik elsker også ulveelskerne ulven.

5. Korrektur gällande Linnells uttalande

2007-03-22 15:51

I Power pointaren för sitt föredrag vid Tysklands miljöministeriums vargmöte den 13/2, skrev Linnell: ”A strategy should aim to get people to accept
their presence….
Or at least respect the decisions to conserve
them which have been made by democratic
institutions.
Det var fel att översätta ordet ”respect” till ”underkasta sig”, fast detta är vad uttalandet innebär.

I en artikel för skotska vargkramare med rubriken ”The need for honesty in the face of incovenient facts” skrev Linnell: ”Wolves kill people. There is little doubt left that during our history wolves have killed many people in both rabid and predatory attacks. (...) . If we deny that they can ever occur, it will cause a total break down of trust and creditability when they inevitably do occur.”

4. Vargkramare

2007-03-22 11:43

Vilka kommer att stå till svars när det händer? Jo, alla dessa vargkramare, som predikar att vi inte behöver vara rädda för vargen. Vi har ju en väldigt duktig vargkramare som heter Göran Steen. Vad tar han för ansvar?

3. Redan på G

2007-03-22 11:29

Det är redan på gång, Tyskterrier. Du läste väl om tjejerna i Voxna som var ute och red på häst? Fy, för den lede vilka hemska saker som komma skall.

2. Hyckleri från vargkramarna!

2007-03-22 11:29

Vi skall kanske låna Brås undersökningsmetodik (av jakttidningar) och låta mediaforskare undersöka hur vargförespråkarnas uttalanden, skrifter och övriga mediaalster ändrats över tiden från vargens upphöjandet till ekologins räddare till dagens ”angrepp är inte otänkbara”.
Kan vara bra att ta fram den dagen tragedin inträffar och påminna om vem och vilka som utgjorde grunden till det hela.
Att vissa börjar få kalla fötter inom miljörörelsen inses med lätthet när man läser rappakaljan i följande länk:

http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/farlig/index.asp

Det är ju minst sagt underligt att man inte också refererar till händelsen i Kanada 2005 (Bara två år sedan – jag trodde hemsidor uppdaterades) och istället bara hänvisar till bristfälliga eller urgamla data.
Bor för närvarande i USA och här finns otroligt många privata hägn för stora kattdjur (tigrar med flera). Dessa tigrar anses också som ofarliga. Men för inte så länge sedan blev en gymnasiestudent dödad efter att ha fotograferats tillsammans med en ”ofarlig” tiger. Fotograferingen var en årlig sedvänja vid den gymnasieskola hon gick vid – sedvänjan är nu avskaffad.
Parallellen till De 5 Stora är uppenbar – om man argumenterar för att djur är som på tecknade filmer blir svekdebatten uppenbar den dagen ”Bambi” visar sig ha tänder!
En parallell kan också dras till hur stor uppståndelsen är kring kamphundarna i Sverige. Jämfört med trafiken (för att nu tillgripa miljörörelsens favoritreferens för fara) torde trots allt risken för bett och dödsfall på grund av så kallade kamphundar vara relativt liten. Så varför förbereds nu lagstiftning trots dessa relativt få fall? Är det så att stadsmänniskan är viktigare än glesbygdsmänniskan? Visst ja, jag glömde ju att glesbygdsmänniskan i de flesta fall inte har en politiskt korrekt inställning till vargen. Har Linell verkligen sagt ”...de måste underkasta sig...”?
Skämtsamt nog verkar i sådant fall både ägarna till kamphundarna och vargarna kräva samma ”respekt” av sin omgivning!
Linells (De 5 Storas) jämförelse av bilar och vargar är högst amuserande. Var ligger balansen mellan nytta och fara vad gäller vargen jämfört med bilen? Blir faran för att bli dödad av varg mer acceptabel bara för att sannolikheten är mindre än för att bli dödad i trafiken? Dessa två orsaker torde vara oberoende och därmed blir ju den totala sannolikheten för en för tidig död högre för medborgaren efter ökningen av vargstammen. Dessutom blir ju bilarna och trafiken bara säkrare, vilket vi sannerligen inte kan säga om vargarna! Som en ren sidokommentar får miljörörelsen se upp då dess bilfientlighet ju kan öka sannolikheten för att bli dödad av en varg i jämförelse med att bli trafikdödad...
För mig saknar miljörörelsen i vilket fall trovärdighet, speciellt efter att de gick från någon form av naturvetenskaplig grund till att ockuperas av vänstern och djurrättsfundamentalisterna. Det långsiktiga målet med vargen är uppenbart – minska drivkrafterna för jakt och därmed minska antalet jägare. Den klassiska symbolen för skydd av naturen, pandan, fixar ju inte att ta en älg per dag...

1. Nästa steg...

2007-03-22 09:13

Så nästa steg vi har att vänta är att någon stackare blir
rejält hotad av varg... hoppas bara att detta inte är ett
barn som tar till benen i stället för att visa självsäkerhet.
Måste det verkligen gå så långt innan de som bestämmer fattar vad det är för djur det är frågan om? Lever de fortfarande i den villfarelsen att roten till vargens "påstådda" farlighet är rödluvan? Har de aldrig tänkt på att rödluvan kanske tillkommit p.g.a hur
vargen faktiskt är??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB