• Allmogejakt

Björnkvoterna framgång för Norrfalk

DebattPublicerad: 2010-08-15 22:54

Med anledning av Jakt & Jägares artikel ”Hövdingar nöjda med inflytandet i VFD” samt de efterföljande kommentarerna finns det anledning att påpeka och förtydliga en del viktiga fakta i björnfrågan.

Om vi ska få ut det som går av den regionala rovdjurspolitiken krävs att vi som fått ett stort förtroende som delegater i viltförvaltningsdelegationerna gör vårt bästa inom de ramar som givits.
Det krävs också att övriga ”budbärare” klarar av att beskriva regler, beslut och processer på ett så korrekt sätt som möjligt. Jakt & Jägares artikel lämnar därvidlag en del övrigt att önska. För att alla ska förstå beslutsgången inför årets björnjakt vill jag påpeka följande:

Tillfällig lösning
För att Naturvårdsverket ska ha full delegationsrätt för björntilldelning i de län som har kontinuerlig föryngring av björn krävs att verket har en totalbild av fastställda miniminivåer i respektive län. Tyvärr har länen norr om Dalarna och Gävleborg inte kommit tillräckligt långt med arbetet i sina delegationer och där har man inte beslutat om förslag till miniminivåer.
Naturvårdsverket kunde alltså inte delegera tilldelningsbeslutet fullt ut till behöriga län. ”Verket” löste detta just i år med att ge ”samverkansområde norr” och ”samverkansområde mellan” ett varsitt tak att fördela mellan de län som har kontinuerliga föryngringar av björn.
Den nya tänkta ordningen – att besluten ska delegeras fullt ut till länsstyrelserna – gäller alltså inte i år.

Stabilisering av björnstammen
Dalarna och Gävleborg fick 81 björnar att fördela, där också en del av skyddsjakten ingick. Naturvårdsverket grundade taket på den skrivning som finns om riktlinjer för den nationella politiken där begreppet ”stabilisering” kan tolkas gälla för Dalarna och Gävleborg.
Naturvårdsverket har använt en tioprocenting avskjutning som utgångspunkt för beräkning av taket. Den nivån har verket hämtat från en forskarrapport som björnforskningen fått i uppgift att ta fram.
I Dalarna ligger medelvärdet på den beräknade björnstammen runt 280 djur och i Gävleborg runt 530 djur. Totalt 810 djur. 10 procent av 810 är alltså lika med taket på 81 björnar.

35 dalabjörnar en stor framgång
En enkel matematik ger sedan 28 björnar till Dalarna och 53 björnar till Gävleborg. Tar man undan 6 björnar för skyddsjakt totalt (vilket är fallet) återstår 75 björnar totalt – 25 björnar i Dalarna och 50 björnar i Gävleborg.
Om länsstyrelsen i Dalarna med Maria Norrfalk i spetsen vid fördelningsmötet lyckades få 35 björnar till Dalarna kan jag inte se något annat än att hon, med årets förutsättningar, verkligen lyckats föra fram Dalarnas viltförvaltningsdelegations intentioner om att sänka björnstammen i Dalarna.

Populistiskt skitsnack
Jag kan inte heller låta bli att reagera på Lena Laaksonens (Landsbygdsdemokraterna) kommentar till Jakt & Jägares artikel i nätupplagan.
Jag uppmanar Landsbygdsdemokraterna att skaffa sig en förteckning med namn och adresser på både ordinarie och ersättare i viltförvaltningsdelegationerna. Här syns namn från de olika organisationerna inklusive de politiska partierna som ”förtjänat” sina respektive intressegruppers förtroende.
Den utbildning (konferens) som skedde i Grönklitt var absolut nödvändig för att ge delegaterna den kunskap som krävs för att klara sina åtaganden.
Det finns givetvis alltid saker att förbättra. Men populistiskt skitsnack, som Laaksonen ägnar sig åt i sitt inlägg, för definitivt inte frågan framåt.

Per Mellström
Viltförvaltningsdelegat i Gävleborg

Fotnot: Den aktuella artikeln finns här: /se/article.php?id=433650&context=60321

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Dessutom

2010-08-16 22:21

så borde bägge förbunden verka för att ett tak införs på antalet rovdjur oberoende av art. Minimimål finns uppsatta så det borde i rimlighetens namn även finnas ett tak. Mest aktuellt är att antalet björnar sänks rejält, eftersom minmimålet uppnåddes redan på 70-80-talet. Kan någon företrädare för något förbund kommentera är jag tacksam.

4. Inte personligt Per...

2010-08-16 11:53

Det känns som om min kommentar på konferensen i Grönklitt uppfattats som ett personligt påhopp på dig och ditt engagemang för en vettig och delgerad rovdjurspolitik ute i landet. Du har själv tidigare funnits på första sidorna kring frågan om björntilldelningen i länen. Då var du kritisk och ansåg att tilldelningen var för låg. Jag blir lite fundersam kring var du står. Att Dalarna fått 35 björnar 2010 mot bakgrund av att förra året klarat av jakten på 16 dgr, trots varg i skogen, visar på att tilldelningen är för låg. Beslutet om tilldelning är fattat med bakgrund av att lst med stöd av forskare uttalat sig om att björnstammen inte växer i Dalarna och att den ligger runt 280 björnar. Det finns andra synpunkter på detta ute i bygden och de är dem jag företräder. Jag hoppas att det slutligen kommer något gott utav denna debatt och jag har respekt för din kunskap och förtusätter att du talar för dem som gett dig förtroende att verka i delegationen. Tyvärr 35 björnar räcker inte ...problemen börjar bli större med björn springande i byar och tätorter.

3. Per M pratar i egen sak.

2010-08-16 10:53

Då du är rovdjursspårare i Gävleborg och får ökade inkomster ju mer rovdjurs attacker som sker.

2. Kritik!

2010-08-16 10:43

Det finns människor som inte tål kritik! Dessutom är den även befogad!

1. Missat poängen?

2010-08-16 08:50

Det har varit klädsamt av Per Mellström att själv redovisa sin politiska hemvist när han nu gör ett politiskt uttalande och angriper Lena Laaksonen, Landbygdsdemokraterna. I hänvisad kommentar sätter hon fokus på hela rovdjurspolitikens kärnproblem, att det styrs uppifrån och att de drabbade saknar inflytande över besluten. Jag tror Per Mellström missar allt om inte ser det och i stället stöder nuvarande ordning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere