Läs hennes artikel här.

Håkan Semb har reagerat på det Dahlérus skriver och svarar i det här debattinlägget.

" /> Björnstammen, SRF och sanningen
  • Älgskadefondsföreningen

Björnstammen, SRF och sanningen

DebattPublicerad: 2013-07-14 13:45

Rovdjursföreningens generalsekreterare, Ann Dahlérus, hävdar i insändare i svenska dagstidningar att björnstammen skjuts ned i det tysta. Läs hennes artikel här.

Håkan Semb har reagerat på det Dahlérus skriver och svarar i det här debattinlägget.

”Björnstammen skjuts ner i det tysta”, hävdar Ann Dahlérus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen

Kontentan av inlägget är att björnstammen minskar kraftigt på grund av en hård avskjutning, initierad och styrd av jägarna, vilka verkar vara en homogen och suspekt grupp med mycket stort inflytande, enligt SRF.


I själva verket en ökning
Problemet med generalsekreterarens påståenden är bara i början av juli så publicerade Skandinaviska Björnprojektet preliminära resultat från en inventering med DNA-analys på individnivå av björnstammen i Dalarna och Gävleborgs län. En undersökning som visade att stammen i själva verket har ökat. Förra inventeringen från 2001 visade på cirka 260 individer och nu skall det finnas, (minst), runt 800 stycken. Någon liknande färsk inventering finns inte för Jämtland. Man undrar ju var SRF får sina (högst eventuella) faktaunderlag ifrån.


Felaktiga påståenden
Detta är inte första gången som SRF är ute i media och svänger sig med direkt felaktiga påståenden. Till exempel så har man påstått att det i stort sett bara är i Sverige som jakt med löshund är tillåten, vilket är en ren lögn.
Påståenden om ökande tjuvjakt på varg visade sig också vara helt felaktiga, se rapport till WWF 2011. Fler exempel finns. Det enda som man konsekvent kan räkna med i ett inlägg från SRF, (och för den delen även SNF), är en total brist på empati för dem som drabbas av problem/förluster orsakade av rovdjur.


Ansvariga för härdsmältan
Man är dessutom direkt ansvariga tillsammans med bland annat SNF o WWF för den härdsmälta som drabbat svensk rovdjursförvaltning när man överklagade beslutet om vargjakt. Ett beslut som fattats av Sveriges Riksdag, och såvitt jag vet så fattas sådana beslut enligt svenska demokratiska principer av svenska folkvalda. Men om det demokratiskt fattade beslutet inte passar inte dessa fanatiker så kan man ju alltid överklaga, och nu står vi där vi står.

Men den stora frågan är inte om sanningshalten i SRF:s mediainlägg utan hur denna lilla sammanslutning kunnat få det inflytande man de facto har. SRF har ett medlemsantal om cirka 4000, och i denna skara räknas även familjemedlemmar, det vill säga en del barn. Och i Sverige så finns runt 260 000 individer som löser statligt jaktkort, det vill säga jägare.


Sitter ofta i TV-sofforna
Inte desto mindre så sitter denna minisammanslutning bland annat med i den Svenska vargkommittén, Dahlérus gästar allt som oftast någon tv-soffa eller blir intervjuad/citerad så fort det skrivs om rovdjur.

Hur detta gått till i en proportionell demokrati är för mig en mycket stor gåta, men en delförklaring kan nog sökas i kopplingarna mellan SRF och Svenska Naturvårdsverket. Före detta höga tjänstemän på detta verk sitter numera i styrelsen för SRF och en inte alltför vild gissning vore nog att en stor del av den nuvarande tjänstemannakadern på NVV kanske rentav fått sina anställningar av densamme.


Håkan Semb

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Som jag förstod, Anders Ekholm!

2013-07-18 00:36

Du väljer att inte svara, precis som
"bevarandesidan" alltid gör när ni bemöts med fakta. Varje gång som jag ser en kommentar ifrån dig så kommer jag att påminna dig om Håkan Sembs fråga.

20. Mediaproblemet

2013-07-17 10:29

Håller med 19# till 100%. Men varför är det så? Jag är övertygat att "mediadrakarna" endast är ute efter rubriker och artiklar som säljer och går hem hos allmänheten. Det är av största vikt att budskapet förs fram av en lättlyssnad person och ett rakt enkelt budskap. Inte krångla till det. Det skall vara enkelt, trovärdigt och utformat så att en ovetande allmänhet tar åt sig. Det är viktigare än att läsa en massa fakta som kan vara tungt att ta åt sig. Vi måste ha en typ Mikael på Naturvårdsföreningen för att vända skutan och få allmänheten med oss, vi kan inte vänta tills alla får t.ex vargproblem, då pratar vi ju om flera tusen vargar!
Detta är egentligen inget nytt, vi har samma situation i bl.a politiken och näringslivet.
Önskar alla jägare och övriga naturmänniskor en bra sommar!

19. Problemet är att de stora mediadrakarna ...

2013-07-16 17:26

...inte ägnar en sekund åt källkritik när det gäller varglobbyns påståenden.

18. Sanning?

2013-07-16 15:56

Verkar som om SRF & Co arbetar enligt principen "Om en lögn upprepas tillräckligt ofta så blir det till slut en sanning".

17. Kalkyleringsprincipen .....

2013-07-16 15:02

använde en entreprenör jag var arbetade för, väldigt ofta.

Ett jobb skulle enligt hans beräkningar ge 25 % vinst, men i sluträkningen gav det " bara " 20 %.

Detta tolkade han inför lönesättningen som att arbetet jag hade utfört gick back 5 % !

Var han månne medlem i SRF ?

Inte omöjligt för de praktiserar ungefär samma lek med siffror och statistik, för önskvärt personligt resultat.

16. Törs du svara Anders Ekholm?

2013-07-16 10:42

Nå Anders, vågar du svara på Håkans fråga, eller kommer du att lämna debatten tills du tror att vi har glömt bort frågan?

15. Vem har egentligen fel, nr 14.

2013-07-16 00:30

Vid inventering 2001 fanns ca 260 björnar i Gävleborg, vid inventering 2012 så fanns ca 400, ca 800 tillsammans med Dalarna.
2008 så gjordes en uppskattning, vilket är något helt annat än en inventering.
Från ca 260 till ca 400 är enligt SRF-Ann en minskning.. Vem har fel EGENTIGEN, Anders Ekholm?

14. Semb har fel

2013-07-15 10:22

Vid 2001 års spillningsinventering i Gvlbrg och Dlr beräknades det finnas 260 i Gvlbrg och 286 i Dlr. Det märkliga är att medan Dlr hade noll tillväxt enligt den s.k. björnobsen fram till 2008, så hade Gvlbrg en tillväxt på drygt 10 %. Detta trots ungefärligen samma avskjutning och i princip samma björnpopulation! I Gvlbr bedömdes stammen uppgå till ca 530 individer 2008, men som nu skjutits ner till ca 370.

13. #5 och #8

2013-07-14 23:04

Till Mats i Värmland. Det du beskriver är ju inte bra men vi får inte kasta yxan i sjön och bara se på när en minoritet extremister far med osanning och förstör för oss!
Till Magnus Malmsten, Du kan ha rätt men det kan även vara så att de vill utöka till både varg och björn. Jag tror det är farligt att underskatta dessa extrema grupper. Vi får inte slappna av utan jobba smart och taktiskt.
Om vi skall nå ut till allmänheten, är det viktigaste hur budskapet framförs.
Om inte denne "superfrontfigur"finns hos de båda jägarorganisationerna, bör han/hon införskaffats snarast, annars får vi jobba i motvind hela tiden.

12. " Sanning - trovärdighet " ?

2013-07-14 22:53

DNA-underökningar om rovdjurs härkomst och numerär är numera ett säkert och tillförlitligt "instrument" som våra forskare och beslutsfattare har att tillgå. När det gäller björnen så vet vi också med absolut säkerhet att de aldrig varit borta ur våra svenska marker. Annat då det gäller vargen.
Ann Dahlérus och även Stridsberg har säkert information om det "mirakel" som hände i Skrockarberget nv Värmland i början på 80-talet. Där föddes nämligen en vargkull, helt i strid mot den information vi bara några år tidigare tagit del av i Svenska Naturskyddsföreningens " Rapport från Projket VARG ".
Dåtidens sakkunniga med bl a A.Bjärvall i spetsen målade nämligen upp en helt annan bild av möjligheten att återfå vargar i svenska marker. Nämligen endast genom utplantering.
Djurägare som senare agerat för att skydda sina får och straffats för detta skulle säkert välkomna sanningen om vilka krafter som möjliggjorde att vargen återkom till landet?
Sanningen, även om den upplevs som obekväm är alltid ett vinnande koncept?

11. Dessa två experter......

2013-07-14 22:52

Dessa Dahléus och Karlsson måste väl bo i nån skogskoja som vet ALLT som händer i Sveriges skogar.

10. Det var fler

2013-07-14 22:52

som reagerade...http://michaelericson.wordpress.com/2013/07/03/dod-at-landsbygden/

9. Gillar varken Björn eller Varg

2013-07-14 22:50

SRF tycks tro att svenska folket gillar björn, de flesta gillar inte björn bättre än varg. SRF gör sig till talesman för svenska folket! Jag gillar inte det.

8. #4 Stridsberg ...

2013-07-14 20:29

... menar du att om man är känd är det bara ljuga på? Är det ok att ständigt fara med osanningar för att nå sitt mål?

Jag tror att Dahlérus/NVV vill byta fokus. Från varg till björn. Antagligen känner hon och NVV att vindarna håller på att vända till sin nackdel.

Samma taktiska lögner som spridits kring vargens förträfflighet skall troligen nu appliceras på björn.
Frågan som uppstår blir onekligen varför Dahlérus ljuger om något som är så lätt att kontrollera? Svaret är troligen panik.

7. Medlemmarnas betydelse.

2013-07-14 19:16

Ann Dahlerus säger vad hon måste säga. Medlemmarna matas därför hela tiden med hur de stora rovdjuren hotas, det är den rätta idén bakom en organisation som företräder rovdjur. Skulle hon påstå tvärtom tappar hon många aktiva och energiska medlemmar.
Jag tror också att många då skulle bli besvikna då det inte finns någon övre gräns i antal för de flesta rovdjursförespråkare.
Så länge inte rovdjursstammarna får sköta sig själva kommer man att strida för detta.

6. Ulf S

2013-07-14 19:16

Anser du att det hon skrev om Björn i den artikel som nämns här ovan är sant?

5. Problemet!!

2013-07-14 18:12

Det är inte så konstigt att dessa miljöfanatiker kan göra sin röst hörd. De sitter ju i samma båt som journalistkåren. Källa:http://politikfakta.se/wp-content/uploads/2013/03/SVT_partisympatier.pdf . Vi kommer aldrig att få ut våra åsikter oemotsagt, så som fanatikerna kan. Så tyvärr så har vi en enorm motvind. Gemeneman måste få problem innan allmänheten "vaknar" och inser va de blivit förda bakom ljuset av fanatiker & journalister.

4. Jo, Dahlerus är välkänd

2013-07-14 18:12

i rovdjurssammanhang och flitigt intervjuad och som företrädare för Svenska Rovdjursföreningen ofta citerad i media.
Men vem är denne Håkan Semb och vad eller vilka företräder han?

3. Ut i media!

2013-07-14 18:11

Bra skrivet Håkan Semb. problemet är bara att din insändare här läses bara av de som redan vet. Det är den breda allmänheten vi måste informera! Rovdjursföreningen och naturvårdsföreningen har båda i allmänhetens ögon trovärdiga talespersoner. Ann och Mikael. De flesta i Sverige vet väldigt lite om t.ex. Rovdjur, då förlitar de sig på vad som finns att läsa och lyssna till, för dem spelar det ingen roll om det är 4000 eller 400000 medlemmar. Det är vad de populära, trovärdiga talespersonerna säger som räknas. Alltså vi måste synas och höras regelbundet i dagspressen. Och vi måste omedelbart bemöta felaktigheter. Tyvärr är det så att även ett helt felaktigt påstående "etsar" sig fast hos läsaren. Detta är en viktig uppgift för våra två stora jägarorganisationer. De bör även inleda ett samarbete för gemensam handlingsplan i detta mycket viktiga ämne som på sikt kan hota jägarnas verksamhet.

2. Svamlare

2013-07-14 18:11

När ska folk fatta att hon bara svamlar!de som betalar till henne verka inte förstå nåt heller!såna ska va med o bestämma! Fy f-n

1. Så sant...

2013-07-14 18:10

...som det är sagt!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons