• Allmogejakt

Boken skickades bara till tio barn

DebattPublicerad: 2009-11-24 13:26

Sällan har en rubrik varit mer missvisande. Boken som åberopas i artikeln har varit ett bokpris som lottats ut av Svenska Jägareförbundets barntidning Akila till tio barn, som dragits bland barn som skickat in vykort eller brev till Akilas redaktion med önskemål om att delta i lotteriet.

Därmed kan man konstatera att Jägareförbundets spridande av boken är minst sagt begränsat.
Att på grund av ett lotteri med tio priser på detta sätt anklaga Jägareförbundet och Svensk Jakt för att delta i att ”indoktrinera och hjärntvätta skolbarn” samt att få det som att framstå som att Svensk Jakt skickar denna bok till landets alla skolelever är förstås något som går långt utöver anständighetens gräns, även i en insändare.
Det hade inte skadat om insändarskribenten tagit reda på fakta innan artikeln skrevs. 

Jan Henricson, chefredaktör för Svensk Jakt, ansvarig utgivare för Akila

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Torbjörn Lövbom, väl valda ord

2009-11-27 13:20

Relevans och sans är ledorden som saknas i dagens av SJF bejakade rovdjurspolitik. SJF spricker nu och jag tror inte man förmår hejda sprickan innan den går genom. För mer än 99 % av medlemmarna vill INTE ha varg på den egna jaktmarken och för denna sin åsikt får medlemmarna inget stöd hos sin ledning. Detta är naturligtvis inte hållbart.

26. Relevans och sans var ledorden

2009-11-26 18:41

Signaturen Hermelinen har lyckats med det kinesiska reptricket och tagit död på sin egen argumentation. Det är min fulla övertygelse att Svensk Jakts redaktion har ett allt för gott omdöme för att sänka sig till kvällstidningsnivå bara för att skapa debatt. Jag utgår från att Jakt & Jägare också väljer vad man publicerar om än man valt en anmärkningsvärd låg nivå.
Det faktum att Svensk Jakt är betydligt mer fristående än vad Jakt & Jägare är, där redaktionen kontinuerligt är inne på denna sida och gör "tillrättalägganden" i JRF-anda, tycks ha gått Hermelinen förbi.

Vad Solveig Larsson bör göra är att ta tag i den kultur som Hermelinen representerar när han skriver
"Tyvärr misstänker jag att boken är ett led i en helt medveten strategi, kanske beställd av miljöministern, mellan skål och vägg, vid era hemliga överläggningar om hur vargens existens ska förklaras för vanligt folk. Ni har ju en viss förkärlek för sådana politiskt korrekta överenskommelser."

Denna typ av konsperationsteori som givetvis helt saknar grund syftar bara till en sak och det är att misskreditera de 194 000 medlemmar och förtroendevalda som valt att vara medlemmar i Svenska Jägareförbundet.
Ett förbund som till största delen ligger bakom den förändring i rovdjurspolitiken som nu beslutats av riksdagen och innebär att vi kan begränsa vargstammen och jaga varg för första gången på drygt 50 år samt att vi får en regional förvaltning. Att sen hela uttalandet vittnar om bristanda omdöme hos signaturen behöver väl knappast påpekas. Med detta inlägg avslutar undertecknad debatten om barnboken.

25. Bara problem

2009-11-26 12:58

Tack Anders för en konstruktiv insändare. Övriga, hittar ni bara fel överallt?

24. Hermelinen...

2009-11-26 10:42

...har du inte lärt dig ännu att SJF aldrig någonsin kan göra fel? De försöker ALLTID att bortförklara sina fadäser med konstiga argument...

23. Fråga till Jan Henricson, ansvarig utgivare av Akila

2009-11-26 10:42

Eftersom jag avskyr lögnare, så är min fråga till Jan Henricson:
När var denna bokutlottning?
Min dotter har fått en bok utan att, skicka in varken vykort eller brev.
Vem är det som ljuger?

22. Herre Gud, vilken SJF-soppa

2009-11-25 21:19

Jag kommer säkert att glömma några debattörer här. Men jag ska i alla fall göra ett allvarligt försök att bemöta de värsta stolligheterna.

1) Johan Karlsson anser att det är en "antigrej", att en jakttidning rapporterar när skolbarn i SJF:s tävling vinner en bok som är direkt jaktfientlig, en bok som förringar och förminskar vargens återkomst, speciellt med avseende på löshundsjakten. Tja, vad ska man säga? Antijaktbok? Absolut.

2) Och Puff, är inte Rödluvan en saga? Här skriver vi om verkligheten.

3) Torbjörn Lövbom. Du framför att det är en storm i ett vattenglas, när Sveriges största jägarorganisation låter barn vinna en bok som är ren och skär antijaktpropaganda. Och du försvarar det med att stora och starka Jägareförbundet inte faktagranskade boken. Det är verkligen illa, skandalöst, om du har rätt. Sedan har du mage att påstå, att Jakt & Jägare gör fel när man berättar om detta.
Som grädde på moset avslöjar du dessutom att detta är ett led i en medveten tanke hos SJF, för att "öka intresset för jakt bland ungdomar". Inser du vad du är delaktig i när löshundsjakten är på väg att omintetgöras i hela Mellansverige? Vet hut!
Även du måste väl erkänna detta klavertramp. Det lindrigaste för SJF hade varit att be om ursäkt och försöka förklara hur denna fadäs egentligen kunde ske. Tyvärr misstänker jag att boken är ett led i en helt medveten strategi, kanske beställd av miljöministern, mellan skål och vägg, vid era hemliga överläggningar om hur vargens existens ska förklaras för vanligt folk. Ni har ju en viss förkärlek för sådana politiskt korrekta överenskommelser.
Dessutom får ni en helvetes massa pengar av samhället för att utföra ert offentliga uppdrag för husse, samhället.
Slutligen, du anklagar SJF för att strypa debatten. Jo, du gör faktiskt det. Du påstår nämligen att SJF aldrig skulle upplåta sina debattsidor för i något som kan så split i jägarleden. Hur menar du? Är Svensk Jakts chefredaktör styrd av någonslags politisk agenda? Godkänner Jan Henricson bara kommentarer som är okej och i enlighet med rådande politik? Är Henricson alltså inte en fri pubicist i dina ögon.
Jag betvivlar, åtmintone hoppas jag, att du inte har rätt, Om du har rätt, vore det sorgligt, rent av skandalöst. Men här kanske Henricson känner sig manad att svara själv.
I alla fall vorde det väl hemskt om Sveriges starkaste jägarförbund har en chefredaktör som inte värnar om fri debatt. I samma sekund som jag skrier det, grubblar jag på, till ackompanjemang av mitt tangentsmatter, om du kanske har rätt, trots allt. Tänker jag efter finns det kanske ingen fri debatt på Svensk Jakts hemsida. Rätta mig om jag har fel.

Som avslutning, grand finale, ger du prov på riktigt unkna åsikter, Torbjörn Lövbom. Du efterfrågar, mellan raderna, att JRF:s ordförande, Solveig Larsson, ska censurera debatten och stoppa kritiken mot SJF.
Jag kan bara fråga dig: Är du egentligen demokrat?

4) Till sist, Anders Johansson, Eksjö. Du är konstruktiv och försöker debattera, men har du egentligen tänkt igenom din inledning.
Du kan inte på allvar mena att en chefredaktör på en jakttidning, Sveriges största, en prestigefylld post, struntar i att kolla vilka priser som delas ut till ungdomar, jägarkårens enda hopp. Han är ändå ansvarig utgivare.
Tjänstefel skulle jag kalla det.

21. Har du täkt på Anders J?

2009-11-25 20:41

Det var på 80-talet som skyddet och uppbyggandet av de svenska rovdjursstammarna började. Vi vet att många människor idag vill men inte vågar ge sig ut i skogen.

20. Till Anders

2009-11-25 20:41

Trevligt med ett inlägg som belyser våra problem och framförallt vad vi måste göra för att få gehör och förståelse från den icke jagande svenska befolkningen. Naturligtvis är en enad jägarkår och en positiv befolkning en styrka även sett mot EU och deras syn på den svenska jakten.

19. Var ligger problemet?

2009-11-25 16:08


Det finns en överton i vargdebatten, en överton som jag tror missgynnar oss jägare. Att anonymt formulera inlägg typ, STG, skjut dom djävla vargarna, vi måste ta saken i egna händer, är inget som gynnar oss jägare. Anonyma inlägg ger ingen trovärdighet alls, tvärt om. Vad är det för konstigt att stå för vad man tycker. Att dessutom föra ett inbördeskrig gynnar bara våra motståndare.
Jag är trots allt så naiv att tror att båda våra jägarorganisationer har insett att vi har för stora vargpopulationer och dessutom alltför koncentrerade, om inte annat kan de avläsa sitt agerande i medlemsutvecklingen.
Att Janne Henricson i sin roll som chefredaktör hade onda avsikter med sitt prisval vill jag inte tro. Det kanske var som det är ibland i det verkliga livet, man tar något som man har till hands och reflekterar inte så mycket över det.
Att dessa böcker skulle försvåra för oss jägare är att skapa problem som inte finns.
Givetvis kan vi inte ha varg eller andra djur som slår sönder möjligheten att bo och verka utanför storstadsregionerna, det faller på sin egen orimlighet.
Vi jägare och våra organisationer har en del nya frågor att ta ställning till framöver.
Hur ska vi hantera vargfrågan?
Hur ska vi hantera vildsvinsfrågan?
Hur ska vi hantera jaktmotståndet som växer?
Hur ska vi hantera urbaniseringen?
Det sista anser jag vara den stora frågan inför framtiden.
En utredning som Göran Ericsson, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gjort visar att nära hälften av svenskarna aldrig lämnar asfaltsdjungeln för att ge sig ut i skog och mark.
Intresset för att vara ute i skog och mark har sjunkit med tio procent under de senaste årtiondena, en trend son funnits sedan 1980-talet enligt Göran Ericsson.
Forskarnas menar att när människors kontakt med naturen blir allt mer sällsynt, så minskar också förståelse för denna miljö.
Enligt Göran Eriksson vet många stadsbor inte vad man kan göra med naturens gåvor. Exempelvis finns det åtskilliga som inte har en aning om hur man syltar bär eller tar till vara vilt.
Vad vi jägare, fiskare, markägare och övrigt naturfolk måste göra är att släppa in människor. Öppna upp jaktlagen, hyr ut fiskevatten och uppmuntra till skogsvandringar.
Organisationerna måste jobba för att våra gemensamma jaktmarker, kommunala och statliga blir tillgängliga för kortjakt. Här har våra organisationer en uppgift.
Så länge man inte märker av om vargen river lamm eller vildsvinen förstör våra grödor händer inget. Som konsument köper man sin lammstek eller oxfile från Australien, någon brist blir det inte.
Skillnad var det när rivna djur eller förstörd gröda gjorde skillnad mellan svält och mättnad.
Anders Johansson
Eksjö

18. Kampanj

2009-11-25 09:47

Är det verkligen någon som på fullt allvar, tror och anser att JRF är de som ligger bakom att vi nu änteligen kan se fram emot en efterlängtad vargjakt. All jakt på våra stora rovdjur har enbart framkommit genom forskning och en saklig dialog mellan de styrande i våra respektive jägarorganisationer med andra intressegrupper och naturvårdsverket och regeringen. Att känna hat mot våra stora rovdjur är fullt förståligt eftersom de förändrat livsvillkoren för många mänisskor. Men jag hoppas att alla dessa på detta forum som skriver och skriker om att sätta kulor i gråpälsen m m, m m inte tror att det är de som har lyckats få fram beslutet om kommande vargjakt. De är få men gör stor skada, som väldigt många måste jobba väldigt hårt för att rätta till.

17. Dagisnivå!

2009-11-25 09:10

Det här är ju sandlådenivå! Det är en bok till barn, sluta med att dra in barnen i eran jävla vargdödarhets, JRF!
Jägare och medlem i SJF.

16. Torbjörn Lövbom

2009-11-25 09:10

Nej, någon debattsida till detta behöver ni ju inte när Glöersen sköter det så bra under mässor...

15. Anonym 2009-11-24 18:37

2009-11-25 09:09

Nu måste du glömt att vakna. Det är inte boken eller dess författare som ifrågasätts utan det faktum att SJF ansåg att det var lämplig litteratur att sprida till sina (blivande) medlemmar.

14. Torbjörn Lövbom ordf. SJF rovdjursråd

2009-11-25 09:09

Jägareförbundets ungdomstidning Akila, som har till syfte att öka intresset för jakt? Är det rovdjursjakt då, som ni ska försöka öka intresset för eller? För det lär ju vara onödigt att försöka öka intresset för t.ex löshundsjakt, jakt på matnyttigt vilt. Det enda ni lär behöva lära ut i forsättningen, är väl vart våra barn och ungdomar skall placera kulan i en gråpäls.

13. Skogsmulle

2009-11-25 09:08

I småskolan blir man medlem i skogsmulle och indoktrinerad i statliga jägareförbundet sedan medlem i kolchosen Tack för att det finns en organisation till som bygger på frivillig samverkan och en annan rovdjurspolitik

12. Torbjörn Lövbom

2009-11-24 21:50

Jägarnas Riksförbund är ett öppet förbund. Till skillnad från SJF som är topp styrt, så det skriker om det. Det ända som SJF vill ha är medlemsavgift sen ska man hålla käften. Jag lämnade SJF för ca 10 års sen.

11. Var skall detta sluta?

2009-11-24 21:49

Nu ansätts barnboksförfattare av varghatareliten. Dunderklumpen nästa?

10. Läst boken?

2009-11-24 17:57

Hur många är det som verkligen läst boken? Med tanke på att debattartikeln tydligen innehöll ett antal fel så kanske man borde läsa boken innan man totalsågar SJF.

9. Relevans och sans i rovdjursfrågan

2009-11-24 17:57

Man kan givetvis ifrågasätta varför man väljer en bok av Anna Roos som även i andra sammanhang visat att hon är mot jakt,säl inte minst, till pris i en tävling för ungdomar. Men att därifrån påstå att Jägareförbundet står bakom det författaren skrivit är direkt lögnaktigt. Boken är inte utgiven på förbundets förlag, ingen faktagranskning har gjort från vår sida och allt som står faller givetvis tillbaks på författaren. Hela saken får därför anses som en storm i ett vattenglas även om ett misstag har skett med valet av bok enligt min mening. Att sen Jakt & Jägare väljer att göra en stor grej av detta befäster bara tidningens ambitioner att ligga på samma nivå som kvällspressen i stället för att föra en seriös debatt om rovdjur och rovdjursförvaltning.

Vad som däremot man direkt kan konstatera är att Jägareförbundet i motsatts till JRF har en ungdomstidning Akila som har till syfte att öka intresset för jakt bland ungdomar samt en hemsida kopplat till denna. Där finns också tips och råd för lärare och andra som arbetar med ungdomar.
Det skulle nog vara en bättre idé om man JRF tog sitt ansvar för produktionen av material riktade mot ungdomar än bedrev propaganda mot SJF verksamhet. Svenska Jägareförbundet kommer aldrig att på ett motsvarande sätt upplåta sina debattsidor till människor vars främsta mål är att slå splitt i jägarekåren i rovdjursfrågan runt saker som saknar relevans i det stora hela. Hur Solveig Larsson tänk hantera denna fråga med de ständiga påhoppen på en systerorganisation återstår att se.

Boken finns på http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9127117995 för de som vill bilda sig en egen uppfattning.

8. HUR TÄNKTE SJF DÄR?

2009-11-24 17:54

Det vore både intressant och bildande att få ta del av en längre redogörelse om hur SJF motiverar just den sagoboken som pris.
Just nu känns det som om den organisationen endast motarbetar jägarkåren.
Jag är medlem i både SJF och JRF men kommer ALDRIG att förnya mitt medlemskap i den förstnämda organisationen så länge deras (avsaknad av) rovdjurspolitik är gällande!

7. JRF

2009-11-24 17:01

JRF kan ju alltid svara med samma mynt och skicka "Rödluvan och vargen" till alla barn i landet. Då denna saga uppenbarligen anses högst relevant slapp vi kanske reaktionerna vi sett exempel på här.

6. Bara 10 böcker?

2009-11-24 14:38

Det är 10 för många, jag undrar när ni tappade kontrollen över verkligheten?
Men den bilden ni målar upp ja då funderar jag verkligen vems ärenden som ni går?
Inte står ni på jägarnas sida.
Endera så har ni fått en härdsmällta modell större, eller så är ni köpta av rovdjursromantikerna.
Jag gissar på det senare allternativet.

5. Skärpning, sladdertackor!

2009-11-24 14:34

Jag har aldrig haft särskilt mycket förtroende för den lilla skara som kommenterar och orerar över allt på denna sida. Men efter att ha läst era innehållslösa spyor här nedan är jag ändå rent ut sagt häpen. Snacka om att göra en höna av knappt en fjäder. Lägg kraften på något vettigt i stället för en sådan här antigrej.
Jag ber att få ordinera samtliga en ensidig fiskdiet i minst ett år framöver. Man ska ju som bekant bli listig om man äter just fisk.

4. Att fundera kring herr Henricsson!

2009-11-24 14:00

Det är väl synnerligen lyckligt att endast 10 barn och inte alla fått denna bok av Jägareförbundet?
Som medlem i Jägareförbundet (strax inte mer) undrar jag om du som ansvarig utgivare och med största säkerhet insatt i förbundets ledningsstrategi, om du själv anser det vara lyckligt och faktamässigt OK, att förbundet tagit ställning för vargen?
T. Mörner = ansvarig för Sveriges i särklass största fackliga organisation, nämligen jägarna. Denna Mörner åker nu på Eriksgata landet och försvarar, informerar och debatterar om rovdjurens existens i vår natur i samröre med länsstyrelser och andra organ.
Vilka signaler sänder ni till oss medlemmar tror du?
När siffror, antal, utbredningar och förekomster av varg så i den milda grad förfalskas och mörkas av länsstyrelser m.fl, hur skall ni då själva kunna få era egna medlemmars lojalitet och förtroende?
Ni är ju alla under samma paraply!
10 böcker till ungdomar ter sig patetiskt, jämfört med den jargpolitik ni propagerar i ledning och Svensk Jakt.
På vems sida står egentligen T. Mörner?

3. HENRICSON!

2009-11-24 13:58

Misstaget har hänt från eran sida, så skyll inte på insändaren och tillika så är det ju felaktiga uppgifter från den som skrivit den (Roos). Det skulle väl ändock ni ha kollat, innan ni skickade ut boken?

2. Jag saknar ett verkligt uttalande

2009-11-24 13:54

Var detta verkligen en bok som Svenska Jägareförbundet tyckte var ett lämpligt pris? Till dess man beklagat val av pris tycker jag nog Engdahls insändare har berättigande.

1. Jägareförbundet...

2009-11-24 13:53

..har ju tagit ställning genom att ge denna bok till barn! Om detta inte hade avslöjats så hade sannolikt ett stort antal barn fått denna bok. För min del ligger Jägareförbundet väldigt, väldigt lågt och lite lägre.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons