• Älgskadefondsföreningen

Början på slutet i Skagerhult?

DebattPublicerad: 2007-06-01 13:25

Beslutet i Skagerhult om inställd älgjakt är ett tecken på vart vi är på väg. Ett av riksdagens miljömål är att meningsfull jakt ska kunna bedrivas och att naturens resurser ska komma människan tillgodo. Det målet kommer nu efterhand att kollapsa efterhand som rovdjuren tar överhanden.
Vem ersätter markägarnas förluster när inte längre någon jakt kan bedrivas?
Hur länge kommer det att finnas eftersöksekipage för trafikskadat vilt?
När tar de politiska partierna ansvaret för följderna av sitt kollektivt fattade beslut om stora rovdjur på vår landsbygd?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Tack för svar ErikW.

2007-06-12 08:26

När du tydlig, det är bra när vi förstår varandra.
Om korna och antalet kalvar kan man också säga, som en artikel för några år sedan formulerade det, det hänger på förra årets bete. Trots fler dubbelkalvar så lär nog älgstammen ändå minska som nu just i Skagerhult med flera ställen med mycket varg (och björn).

Stora kapitaltjurar eller fler skottillfällen (på yngre djur) och godare kött är alternativen på klövviltstammarna. Det kan vi tvista om, själv föredrar jag det senare och ser med olust på så kallad troféjakt, även om vissa också gillar högt tuggmotstånd.
Jag har en stark övertygelse att dessa stora rovdjursstammar kommer att just innebära dödsstöten för den svenska älgjakten. Varje gång frågan lytes fram i kontakt med andra okända, men medelålders och äldre jägare, är det lustigt (och stärkande) hur fantastiskt lika vi ser på nuvarande rovdjurspolitik. Det gemensamma är att vi sluppit denna propaganda under påverkbar ålder. Hotet för jagarkåren ligger i det, som det verkar, sambandet mellan rovdjursvän och jakthatare.
Calle Seleborg formulerade sig mycket väl i texten!

6. Förskräckelse

2007-06-11 13:31

Det betyder inte slutet men det blir en förskräckelse utan slut och det är något helt annat än en massa sagor i massmedia. Åk till Ryssland och se hur förskräckelsen tar sig ut. De flesta där ville nog hellre att slutet kom i stället.

5. Sisåhär ungefär

2007-06-11 11:32

Ursäkt dröjsmålet Kenneth, det du säger om balansen ligger det en del i, kanske en mer filosofisk synvinkel.
Saxat lite ur artiklar jag tycker är relevanta...

Ur en artikel "Kalvar kostar":

"Vi vet från tidigare forskning att kroppsvikten har en inverkan på fruktsamheten hos älgkor. De som har en relativt hög kroppsvikt under hösten föder i genomsnitt flera kalvar till kommande år jämfört med älgkor med lägre kroppsvikt."

Det kostar att föda upp en kalv. Blir kon av med kalven/kalvarna tidigt så har hon större kroppsvikt inför nästa år, och möjligheten att få dubbelkalv ökar.

Från Svenska Jägareförbundet :

"Konditionen (vikten) är av stor betydelse på flera olika sätt. Det är kornas vikt vid brunsten som avgör hur det kommande årets reproduktion blir. Kor i god kondition, dvs med goda vikt/fettreserver föder fler kalvar. De kan ovulera fler ägg än kor i sämre kondition. "

Så som

"En älgkos kondition vid brunsten beror också på hennes tidigare kalvningar. Det kostar på för en ko att producera mjölk till sin/a kalv/ar, vilket gör att hon inte kan avsätta lika mycket egna vikt/fettreserver som en kalvlös ko. Därför går hon in i brunsten i sämre kondition."

Saxat ur en intervju med en jägare som har egen erfarenhet av detta:

"Tillfälligtvis kan det bli lite mindre älg just som vargen etablerar sig i ett nytt område. Annars har vi inte kunnat märka av någon minskad tillgång på älg i vargområdet. Det verkar som om älgkorna kompenserar de ökade förlusterna av kalvar med att få fler dubbelkalvar."

Bättre bytesdjur? Klövvilt då såklart, "survival of the fittest" hade ju Darwin teorier om.

Hur människan skall göra? Inte vrida ur vår omvärld till sista droppen, med allt det innebär av utdikning, gödning osv... Lite respekt helt enkelt.

Att varg etablerar sig betyder inte slutet som vissa här så gärna vill påskina.

4. Vad menar du, ErikW?

2007-06-04 12:59

Det låter som om du menar att du kan detta med ekologi trots att du på slutet skriver om ”balans”. Vissa påstår att vår omvärld (inklusive naturen och skogen) förändras kontinuerligt och begreppet balans är därför felaktigt. Lägg ut texten och förklara hur det ligger till.
Allt människan skapat kan anses vara ett ”konstgjort paradis”. Hur skall människan göra menar du?
I din avslutsmening skriver du ”bättre bytesdjur”. Du bör nog förklara det också när vi har olika önskemål om sammansättning av djuren i skogen. Ett är dock säkert, att med fler rovdjur blir fler djur skadade. Och inte skall vi lägga oss för EU utan argument!

3. Början eller slutet?

2007-06-04 08:49

Det blir nog en förskräckelse utan slut. Våra politiker vill hela tiden göra något annat än befolkningen och det gäller inte bara jakten. Låt oss låta bli att jaga, så får vi se vad reaktionen blir hos myndigheterna. Det är ju inte ödesbestämt att vi som kallas jägare skall hålla på att tjata om att få göra en viss avskjutning för att balansen i naturen skall bibehållas. Det blir med djuren som med skogen där man skapar ännu mer områden som undantas från produktion. Sedan klarar staten inte av att sköta naturvården och slutresultatet blir en produkt som ingen vill besöka.

2. Ännu ett...

2007-06-04 08:49

...mästerligt inlägg av utrotarnas överstepräst och ännu ett hallelujamen rop från en som inte har kläm på grundläggande ekologi.
EU kommer att kräva att vår vargstam skall bestå av 500-1000 individer för att den genetiska diversiteten skall vara säkrad. Tiden med ett konstgjort paradis, då det sprutar älg och rå ur buskarna så fort man släpper hunden, är förbi. Men när balansen återfunnit sig i skogen kan vi ju njuta av bättre bytesdjur om än inte lika många.

1. VARG

2007-06-01 16:45

Nu får det ta mej f-n bli ett slut på detta. Det fanns väl en anledning till att man tog bort vargen inom Sveriges gränser en gång i tiden. Vad skall vi göra!?
Är det fel personer som uppvaktas vad gäller att framföra missnöjet med vargen i vårt land?
Är det så att vargstammen skall få bli så stor att de gör rent bord i våra skogar?
För är det inte så att om födotillgången minskar i ett område söker de sig nya områden? De står väl inte och svälter ihjäl?
Snart har vi väl bara mygg och småfåglar kvar.
Det roar väl INGEN i detta land, inte ens de så kallade naturmupparna.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons