• Allmogejakt

Då är populism i vargfrågan okej

DebattPublicerad: 2015-02-13 09:55

Nyligen meddelades att ”Vargfrågan” än en gång skall utredas, eftersom regeringen anser att ”det vetenskapliga underlaget för vargstammens storlek” hanterats på ett tveksamt sätt.

”Vetenskapen” skall nu bestämma nivån på vargstammen och inte avgöras av ”inkompetenta” riksdagsledamöter genom omröstning i Sveriges riksdag. I klartext innebär detta att mer eller mindre vänsterinriktade ”forskare” skall avgöra saken. Resultatet skall därmed bli mer i linje med det som de gröna och de röda önskar.


Då behövs inte riksdagen
Det här är väldigt intressant, för om det nu är så att riksdagsledamöterna är så korkade att de inte bör få delta i besluten rörande vissa frågor, som de inte begriper, kan vi de väl överlåta ledningen av Sverige till forskare och vetenskapsmän (och Förvaltningsdomstolen förstås). Då kan vi skicka hem riksdagsledamöterna. Vi behöver dem inte längre och vi kommer förmodligen att spara en hel del pengar på detta.
Lyssnade på radioprogrammet ”God morgon världen”. Vargfrågan var uppe till debatt. ”Låt landsbygdens folk besluta om detta, eftersom det är de som berörs” sade en av deltagarna, varvid en kvinnlig vänsterdebattör, reagerade mycket negativt. Nej, detta vore alltför populistiskt.


Vad är populism?
Dumt nog frågade inte programledaren henne hur hon definierade populism. Populism är när man lyssnar på folket. Det skall man som vänstersympatisör, med någon stolthet, självfallet inte göra, eftersom de arma satarna till folk inte vet sitt eget bästa.
I detta fall, skall man inte lyssna till en minoritet, det vill säga Sveriges landsbygd, men man ska lyssna till en majoritet av Sveriges stadsbor.  
Där har de gröna och vänstern även sina väljare. Då funkar populismen perfekt.

 

Torbjörn Lindskog

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Utbud och efterfrågan

2015-02-19 11:31

Varg efterfrågas främst från dem som aldrig lär få se någon eller div. stollar som struntar i vad det kostar. De verkliga konsumenterna, de som får betala i form av försämrad livsmiljö, förlorade tam- och husdjur tvingas att köpa maktens vedervärdiga underhållning.

16. #14, Ulf Stridsberg - en upprepad lögn blir aldrig sanning

2015-02-16 11:02

Det är Ulf Stridsberg som behöver läsa vad som står i propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik". Där står det, citat (Prop. 2000/01:57, sidan 25), citat: "Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5000 individer för björn och varg, till 3500 individer för lo och kungsörn samt till 3000 individer för järv."
Denna proposition ligger till grund för gällande lagstiftning, och någon ny forskning som ändrar detta har inte tillkommit. Det står i propositionen att antal vargar bör öka långsamt! Men oaktat allt tjat om gynnsam bevarandestatus och delmål etc., så är det är minst 5000 vargar som är målet, allt annat är till för att lura riksdagen tvinga på folk ett skadedjur ingen vill ha i sin närhet. Syftet är att nå dit hän att antal vargar begränsas av födotillgången. Vi är på god väg, och inget kommer hindra vargstammens explosiva ökning.

15. #14 Bra Uffe

2015-02-16 11:02

Då är vi överens.
- "Ni" saboterar rovdjurspolitiken för att ni har ni inte har tid att vänta till 2024 alternativt ni har en högre mål för vargstammen än det någon av de utredningar som genomförts har kommit fram till.
- Ja, Sverige sak ha en adaptiv förvaltning av rovdjursstammarna. Sedan utredningen skrevs har antalet nya invandrare (vargar) ökat från tre till fem. Hur tror du det påverkar utredningens "provisoriska" antal på 450?

Till sist.
Fenoskandiadiskussionen kan vi ta när du vill, men här reagerade jag initialt på att du påstod att den förra regeringen bortser från sin egen utredning, så den är nog lite OT här.

14. Men läs vad jag skriver Mats S #13!

2015-02-16 00:24

Jag har inte påstått att Rovdjursutredaren "bestämt" någonting. Jag skrev;
"Regeringens egen utredare ansåg att det krävdes 450 vargar i landet för att arten skulle uppnå gynnsam bevarandestatus?" Så ser det ut, det är bara att läsa betänkandet sidan 172. Rovdjursutredaren bestämde givetvis ingenting, han levererade ett av Alliansregeringen efterfågat resultat av regeringens utredning. När utredaren tog in synpunkter från en internationell forskarpanel, så anser Mats S att deras slutsats är löjlig. Men Mats åsikter om detta är väl lika ointressant som om jag som lekman skulle ha en åsikt om lämpligt referensvärde för gynnsam bevarandestatus. Den fotnot som Mats pekar på anger bara att förvaltningen skall vara adaptiv som jag ser det. Precis vad Regeringens nya beslut om uppdatering av rovdjurspolitiken innebär.

13. #11 Uffe Stridsberg

2015-02-15 15:02

Så alla överklagande och sabotage av en i riksdagen, med massiv majoritet, framröstad rovdjurspolitik ska förklaras och försvaras med att "ni" inte kan vänta till 2024 med att uppnå en vargstam på 450 vargar?
Missade du fotnoten igen, Uffe?
Jag påstår att du inte har underlag för att påstå att utredaren har "bestämt" GYBS men om jag har fel, är du då beredd att godta hans GYBS?

PS. Fenoskandiadiskussionen är så löjlig att den kommenterar jag inte ens. DS

12. Men det var väl då själve ......

2015-02-15 11:20

DET handlar bara om ett rävspel där romson och fridolin tystas av löfven genom att de demokratiskt spelreglerna på ett mycket sofistikerat och fult sätt spelas ut. Det ska byggas förbifarter stockholm, utökad flygtrafik på bromma och nioåringar ska behöva jämföras i skolan redan ifrån 9 års ålder.. Fulspel, rävspel kalla det vad ni vill, SOSSARNA ger miljöpartiet VARGARNA i gengäld för både det ena och andra... Om jag vore statsminister så skulle jag oroa mej rejält för hur hårt historieböckerna kommer döma denna tidsperiod.. Vi Svenskar lever idag inte i en demokrati punkt slut.. Den dag miljöpartiet förstår hur dom används i detta politiska fulspel är vid nästa val där dom hamnar under riksdagsspärren.. Vem ska löfven aliera sej med då?? SD?? :)))))

11. Målet, om än blygsamt, skrämde Aliansregeringen

2015-02-15 11:19

Som Mats S skriver så är Alliansens rovdjursutredares åsikt att vargstammens gynnsamma bevarandestatus är uppnådd vid 450 individer. Något som skulle vara uppfyllt SENAST år 2024. Alltså, när som helst även tidigare. Ett blygsamt mål som skrämde Aliansregeringen till att söka stöd för lägre antal. Blygsamt, om man ser till den uppfattning som var den till rovdjursutredningen knuta internationella forskarpanelens uppfattning och som de framförde. Att det i det Fenoskandiska området krävdes minst 3000 individer, vilket skulle betyda omkring 700 vargar för svensk del.

10. Populism Populiststskt

2015-02-15 11:19

En känd filosof sa följande om innebörden av ordet Populism.
Citat" När någon använder begreppet Populism är det för att denne INTE har något motargument". Slut citat.
Med andra ord har du goda argument för en sak och "motståndaren" inte kan ge dig ett argument som motbevisar dig så drar dessa till med Populism. Som tidigare skrivits är just Populism att lyssna på medborgarnas önskan inget annat.

9. ... hela sanningen och intet förtiga.... #3 Uffe

2015-02-13 19:42

Uffe Stridsberg. Ignorerades den verkligen?

Du glömde, medvetet eller av misstag det vet du bara själv, att betänkandets antal skulle uppnås "senast 2024". citat: "Mot bakgrund av de skador vargen orsakar, behovet av en genetisk förstärkning och i vissa fall brist på lokal acceptans bör inriktningen vara att populationen når gynnsam bevarandestatus senast 2024."

Du glömde också fotnoten på samma sida i betänkandet: "9. Värdet 450 angavs som provisoriskt i utredningens delbetänkande i betydelsen att det kan finnas anledning att se över det om sex år, inför rapporteringen till EU-kommissionen 2019."

8. Hundföraren

2015-02-13 19:42

Flagrant betyder påtaglig eller uppenbar. Flagrant politiskt betyder ingenting.
På vilket sätt jag inte skulle ha någon förankring i verkligheten måste du nog förklara, men gör det gärna på ett begripligt språk tack.

7. Uppgiven värmlänning,

2015-02-13 17:35

Du glömde S= Kommunistkramare!

6. 1. Anders Åberg, vakna upp för tusan

2015-02-13 17:35

Citat: "Mp skulle jag inte vilja kalla vänster".
Det var nog det mest flagranta politiska påstående jag hört på mycket länge. Varken du eller miljöpartister har någon som helst förankring i verkligheten och det är också därför vi har den har otroliga vargcirkusen i Sverige.

5. En viktig aspekt, Torbjörn och Anders

2015-02-13 17:34

Det är en viktig fråga ni tar upp Torbjörn och Anders. Vargmotståndet skär rakt igenom alla partier utom möjligen MP. Min egen erfarenhet har lärt mig att vargproblemet förstår man inte fullt ut innan man drabbats av varg i sin omgivning. Detta är ett känt dilemma även för jägarorganisationerna och för LRF m.fl. Man kan tycka att som djuruppfödare eller jägare borde det vara den enklaste logik i världen att förstå vilka skador vargen kan åstadkomma för din verksamhet. Och kanske gör många det. Men att gå så långt som till att ta ställning emot varg och bli kontroversiell är ett stort och mödosamt kliv. Då behövs den extra konkreta motivationen.
Tröskeln att passera består av alla lögner och all propaganda som drivarna upprepat tills de blivit ”sanningar”. Detta med hjälp av en journalistkår som består av 60 % till 70 % av vargvänner, som är helt övertygade att vargen ger biologisk mångfald och allsköns nytta. Ta liberalen Hanne Kjöller som exempel. Drivarna är en kärna av s.k. forskare, diverse tjänstemän – som lever av vargen – samt av idealister av vilka många är unga. De agerar utifrån en tro att de är i färd med att rädda världen.
De anammar tyvärr ett mycket farligt tänkesätt – flertalet av drivarna anser sig ha rätt att bestämma över andra människors sätt att leva, därför att drivarna själva tror sig sitter inne med den riktiga sanningen och arbetar för ett högre mål. Målet får då helga medlen. Detta är samma principiella sätt att agera som alla de fruktansvärda ismer vi sett genom historien och fortfarande ser i aktion i stora delar av världen. Vissa partier har större fallenhet för detta tänkesätt än andra. Miljörörelsen genomsyras av detta sätt att agera. Man kan säga att miljörörelsen har utvecklats till en ny ism, ekologismen – med rätt att förtrycka minoriteter, för att travestera 007.
Vi har nu levt med varg i mer än 30 år. Art- och habitatdirektivet kräver lokal acceptans för att få driva vargaveln. Men ännu har inte myndigheterna – läs NV – kommit sig för att göra lokala professionella opinionsundersökningar. De vill säkert inte veta. Däremot spenderas pengar varje år på att övertyga drabbad befolkning om nyttan med varg. Vore det då inte på sin plats att få veta om dessa skattepengar gör någon nytta.
Sannolika resultatet av ordentliga och regelbundna opinionsundersökningar hade nog blivit att motståndet mot varg ökat i takt med ökande antal vargar. Deras s.k. informationskampanjer har i så fall gett negativt resultat. Slösade pengar alltså.

4. Vänster el. Höger

2015-02-13 16:50

MP= gröna kommunister
V= röda kommunister
FI= rosa kommunister

3. Varför ignorerades Alliansens utredning

2015-02-13 16:50

Centerpartisten Anders W Jonsson tog fram bröststoner i Agendadebatten med miljöministern, med anledning av att Regeringen bl.a. vill ytterligare utreda begreppet gynnsam bevarandestatus för varg.
När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 så fick de en rovdjursutredning på sitt bord, den andra i ordningen och som initierats av den tidigare regeringen. Den utredningen angav etappmål för varg. Alliansregeringen utsåg en ny statlig utredare för en ny rovdjursutredning som hade i uppgift att bl.a. ange referensvärde för gynnsam bevarandestatus för varg. Den utredare lämnade sitt betänkande ( SUO 2012:22) till Regeringen. Men Regeringen bortsåg från sin egen utrednings slutsatser och vände sig till en snävare forskargrupp kring Grimsö forskningsstation för att få nya siffror att gripa tag i. Kan det möjligen vara för att Regeringens egen utredare ansåg att det krävdes 450 vargar i landet för att arten skulle uppnå gynnsam bevarandestatus?
Att miljöministern nu vill utreda om den politiskt fattade nivån om gynnsam bevarandestatus är den vetenskapligt relevanta, är väl inte konstigare än att Anders W Jonsson och hans dåvarande regeringskollegor underkände sin egen Rovdjursutredning.

2. Bra skrivet!

2015-02-13 16:49

Håller med dej Torbjörn!
Dom har sett på Disneys propagandafilmer och tror att dom gör något bra. Men i stället så blir det en massa lidande och oro i onödan. Och det vargen ställer till med verkar dom tro är påhittade historier av elaka människor.

1. Tveksamt

2015-02-13 13:49

Det där med svepande förenklingar blir sällan rätt. Jag befinner mig helt klart på vänsterkanten, men har hela tiden varit för vargjakt och jag känner flera med liknande åsikter. Du hittar nog kramare både till höger och vänster om du letar.
Mp skulle inte jag vilja kalla vänster.
V däremot är väl det och tyvärr utmärker dom sig med ett antal av dom mest enögda kramarna i debatten, men jag undrar hur många av vänsterpartisterna på landsbygden som håller med dom. Det var länge sedan det var någon jävla ordning i det partiet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere