• Pinewood

Dags att bara fälla årskalvar i Blekinge

DebattPublicerad: 2006-10-02 09:52

För ett år sedan var älgstammen så ung att bara en mindre del av den deltog i aveln. Om vi vill behålla den lilla älgstam vi har kan man inte skjuta fler än det antal kalvar som föds. Vi kunde därför bara fälla en så liten del av stammen att jägarna beslutade vidta mycket radikala åtgärder.

De flesta jägarna i Blekinge län ställde förra året upp på förslaget att bara fälla årskalvar för att de unga vuxna älgarna skulle hinna uppnå könsmogen ålder, så att det därmed föds fler.
I exempelvis Karlskrona östra fälldes bara ett vuxet djur och resten kalvar.
För ett år sedan var 74 procent av tjurarna ett år gamla. I dag är det kanske bara 10-15 procent.
För ett år sedan var över hälften av hondjuren ett år gamla och födde därmed ingen kalv. En grov uppskattning visar att i dag är över 40 procent av hondjuren två år gamla och över 40 procent är i åldersgruppen tre till 20 år.

Resultat efter ett år
Älgkorna är högproduktiva i åldern mellan fem och tio år. Detta visar att efter bara ett års återhållsamhet i jakt på vuxna älgar har nu de flesta djuren fysiska förutsättningar att delta i aveln. Man har anledning att tro att det redan nästa vår kommer att födas markant fler kalvar, som dessutom är större, med anledning av det funnits fler och äldre tjurar nu i höst.
Om vi nu under höstens jakt fäller de djur som har hunnit bli könsmogna kan var och en förstå att vi mister den utökade avelsbas som vi skapade under förra årets jakt.
Cirka 75 procent av länets jaktmark ingår i älgskötselområden som själva får besluta om sin avskjutning. Deras avsikter inför årets älgjakt varierar betydligt beroende hur långt de har hunnit i sin älgförvaltning.

Vissa ställer in jakten
Vissa ställer in jakten och vissa jagar bara kalv. Flera stora områden har beslutat att, vid sidan av hårt jakttryck på kalvar, tillåta att ett fåtal vuxna får fällas. Det kan vara en vuxen per många tusen hektar. Det är det så kallad avlysningsjakt, först till kvarnen.
När det beslutade fåtalet vuxna fällts inom skötselområdet återstår endast kalvjakt. Nästan alla är överens om att freda tjurar, så att vi på sikt skall få upp andelen tjurar till 40 procent.
Ett älgskötselområde i östra länsdelen låg själva så långt fram i arbetet att förbättra älgstammen att det var tveksamt om de kunde ansluta sig till att bara jaga kalv under förra året, de gjorde det ändå. Tyvärr sköts där för få kalvar i en förhållandevis högproduktiv population. Man har därför beslutat att i år fälla dessa som ettåringar och därtill ett stort antal årskalvar. Älgstammen får inte öka i antal, bara i kvalitet.

Sluta hänvisa till grannen
Inom A- och B-licensområden fattar länsstyrelsen ett beslut för hela länet. Där finns inte utrymme att besluta som skötselområdena, att på en areal motsvarande vart 25:e jaktområde få fälla ett ungt eller svagt vuxet djur. Länsstyrelsen har tilldelat minst ett valfritt djur per licensområde och sedan är det upp till jägarna att förvalta det förtroendet. Den gamla ursäkten, ”hade inte vi fällt det vuxna djuret så hade grannen gjort det”, måste vi bli av med. Ingen jägare vill väl fälla det djur som grannen sparade. När vi nu gemensamt ”sår för en rikare älgjakt” i framtiden är det väl ingen som vill äta av ”utsädet” för att berika sig själv? Många enskilda älglag vet inte något om dessa förvaltningsplaner inför årets jakt. De flesta har bara fått ett brev från länsstyrelsen och läst i tidningen att man har rätt att fälla ett valfritt djur. Jag vill därför här berätta hur man på större delen av länets arealer tänker fullfölja projektet från förra årets jakt. Då ställde nästan alla upp och man kan säga att det lyckades till 80 procent.
Vi vädjar till jägarna att inte fälla de vuxna älgar som vi sparade vid förra årets jakt.
Vi kan då redan nästa vår se resultatet av ett unikt projekt att snabbt återställa den älgstam som vi fördärvat under en lång rad av år.

Urban Vamstad, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Blekinge län

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Älgjak – kalv

2006-11-10 09:25

Mycket intressant att finna en så vederhäftig artikel angående älgförvaltning på denna debattsida.
Det är bara att hoppas att liknande insikter uppstår på andra håll i Jägarnas Riksförbund – tyvärr har vi inte dom erfarenheterna i Västra Götaland.

1. Tankar om Blekinges kalvjakt

2006-10-06 10:12

Så fort tiden närmar sig höst och därmed älgjakt. Då vaknar skogsbolagen med sina enorma betesskador. Skogsbolagen skriker att älgstammen är för stor och att avskjutningen måste ökas.
Sedan kommer dessa procent- och statistiknissar. Enligt deras statistik är älgstammen svag.

Statistik är ett fantastiskt redskap. Man kan trolla till det, så att dåligt blir bra och tvärt om.
I första stycket står det: ”För ett år sedan var 74 procent av tjurarna ett år, idag är det 10-15 procent. ”
Det tyder på dels att ni bitit er själva i svansen med att skjuta av så mycket kalv förra året. Dels att ni har 60 procent tjurar som är över två år nu. Eftersom ni inte fällde några vuxna förra året har ni redan passerat de 40 procent du skriver om i tredje stycket.

Idag har ni 80 procent hondjur mellan 2 och 20 år. Säg då att 40 procent av dessa får tvillingkalvar, och 50 procent får en kalv, 10 procent av dessa går tomma. Då ökar populationen älgar med 130 procent, varav 30 procent av dessa är tjurkalvar och 70 procent är kvigkalvar.
Skjuter ni då bort alla årskalvar är ni tillbaka på ruta ett.
Väljer ni då att istället avvakta med jakten ett år så har dessa kalvar blivit ett år och korna har blivit äldre. Då har tjurarandelen även ökat. Då kan ni nästa år sikta in er på fjolingar och kalvar och spara av kapitalet och ni får en stark och jaktbar stam.

Vad vill jag då komma fram till? Jo, följande:
Man kan inte räkna älgar i procent, utan de måste räknas som individer.
Era 74 procent tjurar, är det räknat på 100 individer så skall ni ha 74 tjurar, eller är det räknat på 10 individer, då har ni 7,4 tjurar.
Och på hur stor areal? Är det på 1000 hektar eller 100 000 hektar?
Om det är räknat på 1 000 hektar har ni inte så tokigt med älg. Men är det räknat på 100 000 hektar så har ni en svag älgstam.
Att hålla på och styra och ställa i naturen ställer bara till sådana problem som får alla statistiknissar att gnugga händerna och sådana här procentsiffror föds i en rasande fart.

Nej jag förordar följande: Är det dåligt med älg – låt älgarna vara. Låt bli att jaga på ett eller två år. Gå ut och räkna individer – inte procent.
Har man älg på sina marker – skjut med förstånd, man behöver inte fylla kvoten.
Korta ner jakttiden och avsluta jakten. Då kan ni även damma av bössorna nästa år. Skall ni envisas med att styra och ställa med statistik och sjuka procentsiffror, så är chansen stor att ni kan låta bössorna stå i skåpen i många år.
Man kan inte idka viltvård med statistik och procent. Nej, vill ni ha älgar på era marker får ni nog slita er från datorn. Gå ut i naturen och se till att det finns något ätbart för älgen, sälg, rönn, vide och så vidare. Plantera, röj och anlägg viltåkrar. Det, mina vänner, är viltvård. Sedan kan ni sätta er ner och summera jakten och göra ere avskjutningsstatistik efteråt – inte före.

Börje Karlsson, distriktsordförande Jägarnas Riksförbunds i Stockholms län

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB