• Pinewood

Dags att bilda en gråhundsklubb

DebattPublicerad: 2009-12-14 10:01

Med anledning av ett påkallat intresse för bildandet av en rasklubb för gråhundar vill jag uppmana intresserade att höra av sig till mig.
Det går till ungefär så här:
• Intresseträff någonstans i Sverige (förslag emotses).
• Målet med en gråhundsklubb
• Val av interimsstyrelse och valberedning.
• Årsstämma, när tiden är mogen för konsolidering. Gråhundsklubben kan då bildas efter väl utarbetade förslag på styrelseledamöter, avel, utställning, marknadsföring, valberedning samt kontakter med bland andra SKK och SÄK.
Gråhunden är som bekant den enda av älghundsraserna som inte har en egen rasklubb och det är hög tid att en rasklubb bildas.
John E Mårdner, Lycksele, telefon: 0950-151 17.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. Rasklubb - javisst!

2010-10-07 07:37

Intressant debatt! För mig känns det nu självklart med en rasklubb. När Jämthundsklubben bildades var jag tveksam till vilken nytta, men har ändrat mig under åren. Den ganska underhållande rivalitet som finns mellan olika rasförespråkare ser jag själv som en sporre i att utveckla raser till bästa möjliga hälsotillstånd och jaktegenskaper. Jag bidrar nog själv till denna "rivalitet" genom att ganska ofta prata om Gråhundens förträflighet i älgskogen, särskilt som man bor i Jämtland. Jag har idag 2 Jämthundar och 1 gråhund och för mig är fortsatt val av hundras till Gråhundens fördel. Men vem kan säga annat än att ett Jämthundsstånd ekande en oktobermorgon i klar höstluft är en fröjd att höra på? Men för mig slår dock Gråhundens envisa och tålmodiga arbete med spår, vind och älgarbeten ändå högre.
Så min önskan är en Gråhundsklubb som tar "fighten" med andra raser om jägarens gunst.

26. Äntligen är det nån som försöker..

2010-02-11 01:01

Jättekul att det kan bli en rasklubb. Hoppas det inte bara blir snack o inget mer. Hjälper gärna till om det finns nått jag kan göra. Är medlem i "NEF norske elghunsklubbers forbund" o har många kontakter i norge med avels råd o duktiga gråhundsgubbar. Man skulle ju kunna prata med alla som har gråhunds kennel o försöka samla alla till en träff..hör av er om ni vill ha hjälp..

25. Klubb för uppfödare!

2010-01-11 21:20

Dom små rasklubbarna t.ex. Hälleforshundklubben,Laikaklubben, Svenska Vita Älghundklubben och Karelska Björnhundklubben är ju i alla fall intresserad av att försöka förbättra sina raser både hälsomässigt, exteriört och jaktligt i möjligaste mån, medan Jämthundsklubben bildades av missnöjda "storuppfödare" när hanhundsbegränsningen infördes av SÄK !!! Istället för en "Gråhundsklubb" kanske Jämthundsklubben skulle ombildas till en "UPPFÖDAREKLUBB" där även Gråhunden kan ingå. För som jag ser det är det största intresset att producera så många valpar som möjligt, till högsta möjliga pris och reklamera för sin förträfflighet vad gäller jakthundar, utan tanke på hur hälsan ser ut!

24. Med i SÄK nödvändigt ?

2010-01-09 15:53

Jag tycker att J E Mårdners initiativ är klokt och beundransvärt. En rasklubb för Gråhund synes angeläget. Men vill passa på att fråga Mårdner; är det en absolut nödvändighet att denna iså fall måste vara med i SÄK ? Det har ju på många håll stormat en hel del kring SÄK, och jag tror att en fristående klubb bättre skulle kunna gynna rasens (dvs gråhundens) framtid. Avelsfrågor är ju tex inte alltid absoluta. Själv har jag inga större erfarenheter av hundavel, men har sysslat med koavel i drygt tjugo år. Resultaten från besättningen jag jobbar i är mycket goda, trots,eller på grund av, att vi tar information och synpunkter från "Svensk mjölk" med en stor nypa salt. Praktisk erfarenhet och sunt förnuft måste väl alltid gå före teorier ? Samma sak gäller rimligtvis för jakthundar också ? Kan tänka mig att engagera mig, men är mycket tveksam till medlemskap i SÄK. En intressant jämförelse med det jag skriver om, är fenomenet Stephan Ackerstierna. Kom fullständigt på kollisionskurs med avelsföreningen, men är välkänd för att avla fram synnerligen dugliga jakthundar. Svar emotses tacksamt.

23. En kommentar

2009-12-23 17:10

Uppmaning till alla SÄK medlemmar, gå in på Jämthundklubbens hemsida och se vad Jämthkl.ordf Peter Antonsson skriver.
Han har absolut fullständigt rätt i det han skriver att alla stora frågor måste ut på remiss till lokal/rasklubbar innan beslut fattas.Kommittéernas uppgift är att förbereda alla viktiga frågor och ge förslag, som sedan ska ut på remiss. Det är hög tid att medlemmar och kommitéer inser att det är årsstämmorna som är resp. klubbs beslutande organ. Och att kommittéer och styrelser har till uppgift att verkställa det högsta beslutande organets beslut.Kommitéer och SÄK styrelse är inget beslutande organ, de SKA VERKSTÄLLA årsstämmornas beslut.
--------
Beträffande rasklubbars värde så måste vi nog ändå inse att vi lever i en modern tid där rasklubbarna i allra högsta grad är berättigade.
Jag har ju varit med så länge att jag minns när Karelska Björnhunden i princip nedsablades av SÄK, samma sak var det även i en mera modernare tid när laikorna, hälleforshunden och vita älghunden på allvar kom in i bilden. Jag minns när Arne Bromé,Erik Arvidsson, Lennart Davidsson mfl på tidigt 60-tal förde upp frågan om att bilda en rasklubb för jämthund. Det var ett nästan otäckt motstånd från vissa potentater i SÄK.
Vart tror ni det hade burit hem om inte sådana förkämpar för sina raser inte hade/har funnits/finns. Den minnesgode kanske kommer ihåg Jonas Gulins kämpande för hälleforsaren, vi påminner oss om Tore Strandgårds och Rune B Samuelssons kämpaglöd för laikaraserna.
Listan blir lång på personer som kämpat genom åren för att rasklubbar även inom älghundraserna kunde bildas. Jag vill ge Göte Rösth som under sin tid som ordf i SÄK insåg tillsammans med SIN styrelse att nyare tider hade kommit och var positivt inställt till att rasklubbar bildades.
Ingen älghundsras kan bevisligen påstås ha förlorat på att rasklubb bildats.
Den ras som nu står på förlorares sida i Sverige är gråhunden. Tack vare att gråhunden är Norges nationalhund och att Finland har Jämt/Gråhundklubben kan gråhunden fortfarande leva kvar i sin existens på den Skandinaviska halvön.

Det må vara egentligen detsamma om man kallar det intresseförening,klubb, förbund eller rasklubb syftet är densamma. Ingen glömmer väl Lantmannaföreningen,Svenska Byggnadsarbetarförbundet osv. Jag uppmanar fortfarande Svenska älghundsägare att det en ren OMÖJLIGHET att en handfull människor i SÄK kan hantera nio raser. Varför är SKK uppbyggd av ett flertal rasklubbar och specialklubbar? SÄK är en specialklubb underställd SKK och det kan inte i längden fortsätta med SÄK enväldiga dominans över ett flertal raser. Däremot kan SÄK fortsättningsvis fungera som administral instans med publicering av listor och resultat. Avels,jaktprov och rasutställningar MÅSTE inom snar framtid läggas på rasklubbarnas bord.Ett belysande exempel på SÄK dominans ÄR,- då det gäller rösträtten för rasklubbar vid SÄK årsstämmor. Gör er hemmastadd i SÄK utformning av stadgarna, uppmärksamma vilken omskrivning av SÄK stadgar det blev när Jämthundklubben bildats och det på kort tid blev över tusen medlemmar i Jämthundklubben. Fundera över denna åtgärd från SÄK!
God Jul och Gott Nytt år till er alla.

Jag kommer att under mellandagarna med redaktörens tillstånd att lägga ut en tråd om jakt/utsällningchampions värde inom SÄK verksamhetsområde. Titta gärna till hur bestämmelserna är i Norge o Finland.

22. ett sista svar till Sven Erik.

2009-12-23 13:18

Jag kom in på det här med avel pga att du tog upp det här med att rasklubbarna gör raserna populära och vad det kan innebära.jag är inte motståndare till rasklubbar men jag anser att de är mera intresseföreningar.

och med de orden får jag önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nyttår
och lycka till med bildandet av rasklubben21. svar till bob

2009-12-23 11:09

Det verkar som mitt förra inlägg har ramlat bort, jag förstår inte det. Men jag ser att bob har dubbla kommentarer.
Avel verkar du kunna bob? Jag är inte så duktig så att jag kan förstå att avelsbasen är på väg att havirera, att jämthunden har smal avelsbas är ju direkt ingen nyhet. Men för att ha varit riktig smal, så har den blivit bättre. Jag kan ej säga hur det står till i dag. Dessutom kan jag inte kommentera konsekveserna av linjeavel- inavel. Det känns inte som vi kan utavla hur mkt som helst??
Men dessa frågor som du har tagit upp bob år ju precis vad en rasklubb är till för. Du har ju kommit lite ifrån ämnet rasklubb. Fråga: Är du bob motståndare till bildandet av rasklubbar?
Jag kommenterar dig inte mera bob.
Till alla sm läser detta vill jag önska er en riktig GOD-JUL

20. svar till bob

2009-12-23 10:32

Du verkar kunna detta med avel bob. Vilket inte många kan !!!! Jag är för dåligt insatt, för att kunna tala om jämtens avelsbas, men i dag är den bra. Ett tag var det inte bra ... Men för att hålla oss till bildande av rasklubb, så anser jag att saker du nu tar upp, bevakas och följs upp i rasklubb.Du bob är väl inte motståndare till rasklubbar?
Alla ni som läser detta skall ha en riktig GOD-JUL. Inga mera kommentarer från mig i detta ämne.

19. efterfrågan styr tillgången vid fri avel!

2009-12-23 10:32

Titta på hällefors klubben.
Där bryr man sig inte om efterfrågan utan man styr aveln efter det material man har.där granskar man alla parningar och har en stategi för varje parning flera generationer framåt för att på bästa sätt kunna bredda avels basen.
men sen har man ett bra medel för att inte köra fast(öppen stambok).
men sen är det ju väldigt lätt för ett avelsråd att styra över en sån ras när det föds max 10 kullar/år!.men iden tycker jag är bra

18. svar till sven-erik

2009-12-23 10:31

För det första efterfrågan styr tillgången vid fri avel.
Sedan använder man populära linjer vid avel som är lätt att sälja valpar efter.
Får man inte köpa valp av uppfödaren till dessa linjer så finns det en väldig massa avkommor från dessa som används på samma sätt och då minskar man avelsbasen rent genetiskt.man kan minska inavelsgraden under några generationer men sen kommer den att öka kraftigt för tt dessa linjer finns med överallt dit är jämthunden på väg.det är det som är förfallet inte att man använder sjuka hundar.

17. svar till sven-erik

2009-12-22 21:11

förfallet beror på att uppfödarna använder för mycket samma linjer så att man tappar avelsbas eller gener pga av att det blir inavel. Även om inavelsgraden minskar en period så kommer den att öka kraftigt efter några generationer för att man avlar in populära linjer som är lätt att sälja valpar efter. Detta pga fri avel. Och du sven erik som är insatt i jämthunden vet ju vilka linjer som är populära i dag och även mycket bra jaktligt, problemet är att alla vill ha hundar från dessa uppfödare eller efter avkommor där ifrån vilket gör att hela avelsbasen kommer att rasa samman.

16. Svar till bob

2009-12-22 18:05

Det är ingen nyhet att tillgång styrs av efterfrågan. Rasklubben arbetade och bidrog att avel skulle baseras på jaktmeriterade föräldradjur. Vi tog t.ex inte in annons på hemsidan, om inte båda föräldradjuren var jaktmeriterade. Och detta har lett till att det avlas på mer jaktmeriterat i dag än för 10 år sedan. Naturligtvis så förväntar sig vi som håller på med jämthundar en högre pristagarprocent än den vi har idag. Visst har den ökat, men allt för lite !!! Och så är det överlag med nästan alla jakthundar? Med förfallet menar du bob att aveln sker på svaga individer eller? Jämthunden är trots allt en av dom friskaste hundraserna

15. populär

2009-12-22 10:21

det beror på om jämthundsrasen mår så bra av att vara så populär som den är i dag.de enda som gynnas av det är uppfödarna som tjänar lätta pengar rasen mår inte bra av det.jämthunden är en väldigt liten ras där man plågar ut väldigt många individer.det finns hundar i stamtavlorna som man nästan inte kommer förbi om man letar täckhund.
då förstår ni syftet med en populär ras.när den blir populär börjar förfallet.när det sedan går åt h-vete och det inte går att tjäna pengar då tar de verkliga entusiasterna över och restaurerar rasen.inte klubbarna.

14. Rasklubb är utmärkt

2009-12-21 12:41

Av den erfarenhet jag har av rasklubb, så är det glädjande om ni gråhundsägare lyckas komma till skott och bilda rasklubb. Den vanligaste frågan, behövs verkligen en rasklubb? Svaret på den frågan fick vi när vi bildade Jämthklubben. Jämthunden är otroligt poulär i dagsläget. Mkt av detta beror på Jämthklubben. Att anordna klubbmästerskap för att kora en vinnade gråhund i från Norden, är bara en av de saker ni har att se framemot.
Lycka till

13. till gråhundsägare.

2009-12-19 09:54

Bra skrivet Gråhundsägare,jag välkomnar alla personer som med ett allvarligt intresse vill engagera sig. Synd bara att du inte sätter ut ditt namn.

Jag vill än en gång för ALLA påpeka att jag INTE har någon ambition att SJÄLV uppta eller ingå som ledamot eller förtroendeperson i styrelse, kommittéer etc. Min amnbition har varit och ÄR att vi tillsammans ska kunna skapa en intressegrupp och utifrån denna välja en interimstyrelse som kan gå vidare i bildandet av en rasklubb för gråhunden.
Jag tackar alla som hittills har ringt, mailat eller på annat sätt hört av sig till mig och jag hoppas att det blir fler som hör av sig med namn, adr. o tfn. Samtidigt hoppas jag att det är fler intresserade personer som sätter ut sitt namn,tfnr och mailadr. dit intresserade personer kan anmäla sitt intresse. Någon gång i februari hoppas jag att det är så många intresserade att vi kan kalla till en intresseträff någonstans i landet.

När Jämthundkliubben bildades 1999 hade vi vår första träff i Sundsvall som ligger s a s mitt i landet, kanske Sundvsll är en lämplig plats även denna gång.
Sätt ut era namn när ni skriver, då blir det lättare framdeles att hålla kontakt.

12. bob=inte helt fel ute

2009-12-19 00:58

Kanske annan person skall hålla i bildandet och ev start.

11. svar till bob

2009-12-17 15:33

För det första så har du bob fegheten att vara anonym, så egentligen är det inte mödan värt att svara dig.
För det andra har jag ingen ambition att själv vara med i smeten som du kallar det. Jag var valberedningens ordf.några år när Jämthundklubben bildats och har fortfarande en mkt gott samarbete med Jämthundklubben.
För det tredje anser jag att gråhunden är värd att förvaltas och utvecklas av en rasklubb liksom alla övriga älghundraser.
För det fjärde har min kritik mot SÄK och skämtdekalen som Jämthundklubben lanserar, inget att göra med bildandet av en rasklubb för gråhundar.
Bäste bob återkom gärna i ditt skrivande under ditt rätta namn.

10. Inte rumsrent

2009-12-17 14:15

Först smutskasta säk, sedan dagarna efter väcks idén om en rasklubb.
även om man har en rasklubb så behöver man SÄK för jaktprov och utställningsresultat som läget är nu. tycker mer det luktar bitterhet från Mårdner när han inte får vara med i (smeten).
han har ju varit med på detta med att bilda rasklubb förut och fick inget att säga till om där heller. Han kritiserade ju skämtdekalen från jämthundklubben som han var med och bildade. undrar varför? Inget att säga till om kanske.

9. Behovet av en rasklubb

2009-12-17 14:14

Varför bildas det rasklubbar? Självklart därför att det finns ett behov. Gråhunden är idag i lika stort behov av en rasklubb som alla andra rasklubbar och varför,- ska gråhunden stiga åt sidan? Rasklubbarna har ingen ambition att gå i krig med SÄK snarare tvärtom. Men vi måste inse att en handfull människor i SÄK inte kan hantera nio(9) älghundraser. Gråhunden är erkänt som en av nordens äldsta spetsar och pristagarprocenten på gråhundens jaktliga förmåga är väl dokumenmterade sedan fler år tillbaka, och detta kan vi i stort sett tillskriva Harald Gustavssons i Delsbo intensiva,idoga arbete under flera decennier.
Nu har Harald med all rätt dragit sig tillbaka och vi är honom ett stort tack skyldiga. Det är nu dags att bilda en rasklubb där arbetet kan fördelas på många händer.En rasklubb för gråhundar är därför en mkt angelägen fråga att diskutera, det finns heller ingen ambition att gå i kontrovers med andra rasklubbar, alla raser måste respekteras och som alltid har vi olika intressen som vi anammar och vill arbeta för. Varför skulle då inte gråhundsfolket kunna bilda en rasklubb?

8. Vad är behovet?

2009-12-16 10:07

Vilka behov kan en rasklubb tillgodose som inte älghundsklubben gör? Många aktiva i älghundsklubben är gråhundsägare, hjälp till att utveckla älghundsklubben istället där är det högt till tak och alla älghundsraser är välkommna! Avsaknad av en egen rasklub tydliggör att gråhundsägare i alla fall inte är rasfantaster.

7. Gråhund

2009-12-15 19:47

Vad skojj med en klubb. Intresse finns i mängder. = )

Lycklig ägare till en gråhund

6. En jämthundsägares dröm är en gråhund !! :D

2009-12-15 17:19

det är då verkligen dax !

5. gråhundsklubb

2009-12-14 19:42

Tack för visat intresse
Intresseanmälan för bildandet av rasklub för gråhundar kan göras på följande mailadr: mardner.john-erik@telia.com eller tfn 0950/151 17 alt.070 691 25 44

4. Mejladress GRÅHUND

2009-12-14 19:42

Kanonbra idé, rasföreningar är alltid till gagn för hundägaren.

Mejladress där man kan anmäla sig som intresserad vore vettigt !!!

//C

3. Dagens sanning kamrater !

2009-12-14 14:18

En gråhundsägares dröm är en Jämte !!

2. Kanon!!!

2009-12-14 14:18

Håller med dej Börje, det lär ju inte bli något problem med att få ihop en styrelse med så mycket vettigt folk.
Stig E.

1. Gråhunden

2009-12-14 12:05

Jag tycker det är ett lysande förslag. Självklart skall en så anrik hundras som Gråhunden ha en egen klubb.

Börje K

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere