• Älgskadefondsföreningen

Dags att ompröva prishöjningarna, Sveaskog

DebattPublicerad: 2009-06-05 10:01

En flyginventeringen gjord i snö från december 2008 till februari 2009 sägs vara den största i sitt slag med 2,5 miljoner hektar, enligt Sofia Hammarskjöld, anställd på Sveaskog som ansvarig för viltförvaltningen.

Svensk Naturförvaltning utförde inventeringen. Om Sofia Hammarskjöld själv deltog i fältarbetet vill jag låta vara osagt. Men hennes kommentar rörande älgstammens numerär är så pass positiv att detta mycket väl kan motivera de planerade prishöjningarna av jaktarrendena på Sveaskogs marker.
Visst, i ärlighetens namn tillstår de ansvariga att det på vissa platser, där älgtätheten låg på ynka 2-2,5 djur per tusen hektar, kan befrias från arrendehöjning. Det var Malå och Hamra som uppvisade denna icke jaktbara älgstam.

Ingen tillförlitlig inventering
Så pratar givetvis en ansvarig för viltförvaltningen inom Sveaskog. Men flyginventering i sig är inte något nytt påfund och har aldrig varit särskilt tillförlitligt.
Det är väldigt få älgar som kan klassas som stationära. Älgkor kan vara lite mer pålitliga, men att dra några större växlar på detta är fel av Sveaskog.
Om jag inte minns fel är det mer trovärdigt att det verkliga viltantalet är runt 60 procent av inventeringssiffran. Detta uppger personal som själva deltagit i liknande inventeringar. 
För ett antal år sedan blev flera tusen hektar i Svealand, och vidare norrut, inventerade från luften. 

Vässade knivarna
Då befanns siffran vara nära nog 20 djur per tusen hektar i vinterstam. Alla berörda jägare vässade knivarna och laddade skott. Här skulle skjutas älg. Nu sköt inget jaktlag fullt, trots de goda prognoserna. Inte heller gick det att skylla på dåliga jägare.
Så mycket var den prognosen värd.
Varje vargrevir beräknas beskatta älgstammen på cirka 120 djur per år. Ta då och räkna ifrån antalet vargrevir som Sveaskogs marker härbärgerar. Därifrån skall det givetvis dras köttvärde, rekreationsvärde för att få ett ärligt arrendepris. 

En vettig prissättning
Först då får Sveaskog en vettig prissättning för dessa områden. Innan detta är gjort borde i ärlighetens namn Sveaskog överväga att inte höja arrendepriserna överhuvudtaget.
Detta borde vara en självklar sak eftersom Sveaskog ägs av staten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Uffe!

2009-06-12 12:30

Eftersom djur är individer finns det undantag, vilket medför att det inte finns experter överhuvudtaget, däremot finns det folk som kan mer eller mindre. Vilket gör spillninginventeringen vansklig, anta att några älgar slår till i en ungskog och stannar där ett antal dagar veckor, då får du avföringshögar som gör att du knappt ser marken efter ett tag, då blir expertutlåtandet att det minst varit hundratalet älg här denna vinter, detta fenomen har nämligen hänt. Det går aldrig att vara hundra % säker. All övrig info finns mellan raderna om man tänker till.

3. Ejnert

2009-06-05 22:50

Vad är expertutlåtandet kring spillningsinventering?

2. Spillningsinventering

2009-06-05 13:06

Det skall tillägas att i vissa av de flyginventerade områdena så har man även genomfört spillningsinventeringar som jag vet bekräftar flyginventeringens resultat. Bla i Hasselfors området där man genomfört spillinventering och kan ståta med en mycket god älgtäthet ca 15 älgar per 1000 ha, detta resultat är alltså inte helt tagit ur "luften" utan en återhållsam avskjutning och hondjursförbud under ett antal år har gjort området stabilt igen med en god stam som är väl värd att förvaltas i framtiden detta trots påverkan av varg..
Så ge inte upp alla jägare det går att få en stabil stam om man bara håller igen lite på avtryckarfingret och inte måste ha boxen full...

1. SveaSkog !

2009-06-05 10:33

Det finns jakt områden som Sveaskog har under 2 älgar / 1000 ha på. I ett sådant område sa jaktlaget upp arrendet, med hänvisning till ej jaktbar stam och varg i området. Svea Skog satt bara ut annons och höjde priset till 30:-/ ha. En "rik" stockholmare nappade och jagar nu vidare. Så mycket är Svea Skogs naturpolicy värd. Jag hade större förhoppning om "vårt" Svea Skog. Men det är väl ordförande som styr kan tänkas. Och när stammen är utrotad är Stockholmaren nog inte kvar, men det är vi !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB