• Älgskadefondsföreningen

Dags att tvätta ”vargbyken”

DebattPublicerad: 2011-02-28 15:49

Den senaste tiden har det varit minst sagt svängiga uttalanden av olika inblandade i hanteringen av den östeuropeiska grupp vargar som för närvarande vistas i Sverige. Därför måste man fråga sig: Hur många vargar trampar svensk mark egentligen? undrar Kjell Dahlin i ett debattinlägg.

Är utmålningen av en sårbar och tynande vargstam om cirka 200 djur ingenting annat än ett sätt att få okunniga politiker att avsätta ännu större resurser till hanteringen av en vargstam, som de involverade vet redan nu är betydligt större och livskraftigare?
Hur är det möjligt att dödligheten i vargstammen år efter år skulle vara så stor, att vargstammen år efter år bibehåller sin nivå om cirka 200 djur?
Sannolikt eller trovärdigt?
Frågan måste anses berättigad och har skapats av de inblandade själva!
Finns det en öppen redovisning och en dold redovisning i årsboksluten för vargstammen?
Alltså!

Vargpar är 14 procent av stammen?
I samband med vargjakten kom kritik mot att så många vuxna vargar som gick i par sköts. I samband med det uttryckte Åke Aronsson, Viltskadecenters ansvarige för sammanställning och utvärdering av varginventeringar, att han inte tyckte det var så konstigt eftersom ”de parbildande vargarna utgör 14 procent av den svenska vargstammen”.
De av Åke Aronsson själv signerade statusrapporterna för den i Sverige varande gruppen östeuropeiska vargar, där revirhävdande ”säkra” antal par redovisas, ger då vid en enkel matematisk beräkning vid handen att allt prat om en tynande vargstam om cirka 200 vargar, är som man säger i Norge, bare tull!
De i officiella statusrapporter redovisade så kalalde ”säkerställda” parbildningar, som ju hela den vidare hanteringen bygger på, ger ju med denna kunskap om stammens sammansättning en helt annan bild av antalet vargar i Sverige.

Mer än 400 vargar?
De 14 procenten insatta i en enkel matematisk beräkning ger ju snarare, lågt räknat, över än under 400 vargindivider i Sverige.
Dessutom skall tilläggas att de i inventeringarna stipulerade kraven för att en parbildning ska anses ”säkerställd” inte ger de bästa förutsättningarna för att lyckas uppnå denna ”säkerställning”. Kravet att spåra en löpa i en kilometer, avtryck för avtryck, vid tre olika tillfällen och med ny snö vid varje tillfälle, kan ju med tanke på väderförhållanden omöjligen klaras vid varje aktuellt fall. Det inser varje människa som vistas mycket i naturen.
Därför torde det utan att ”ta i” kunna antas att de redovisade säkerställda parbildningarna ligger i underkant av det verkliga antalet. Vilket i sin tur, med ovanstående beräkningsmetod skulle innebära att antalet vargindivider i landet sannolikt är ännu större.
Eller vad var det för groda som hoppade ut ur Åke Aronssons mun?

Dags att tvätta ”vargbyken”
Det finns anledning att kraftfullt ifrågasätta alla ”fakta” som presenteras.
Det är dags att tvätta denna byk och åstadkomma en ordning som människor kan se som ett framsteg och en framtid som människor kan tro på!
Jägarnas Riksförbund kan gå i bräschen för att åstadkomma detta!
Ansvarig ministers förhoppning om en ökad acceptans för varg i drabbade delar av Sverige är en vision. Idag är den visionen lika verklighetsfrämmande och ouppnåelig som många anser att nollvisionen för varg är.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Nu får det vara nog .

2011-09-15 08:23

Dags att sätta ner foten,alla jägare-org,era medlemmar har fått nog,hur länge ska detta få hålla på ?slut snackat.Inga fler, eftersök ingen mer skydds-jakt inte ställa upp på mera av länstyrelsernas på-hitt nu kan dom ta hand om alla jaktliga problem själv,Naturvårdsverket,den förra regeringen med socialdemokraterna i spetsen,mp-partiet samt vänsterpaartiet i släptåget,det är dom ni ska tacka nu är det dags för handling slut snackat alla ni i landsbygd när har ni fått nog ja det är nog den frågan vi får ställa oss dom som fått lägga ner fäbo-bruken,som fått sina hundar ,tagna som, fått se sina,skogs- fastigheter tappa värde,sina marker tömda på ,vilt och alla andra livs,ändringar som skett i sin ,hem miljö då ska ni tacka dom ovan nämda,och buga för deras om- tanke om er,alla ni som suttit i bilen på,väg till vetrinären i bästa fall,ideet andra fallet ringa rovdjursspårare,för att konstatera,att det var vargen som orsakade,eran förlust av en kamrat,familje- medlemmens död. tacka då ovan nämda,politiska partier så vi får göra en persson allså tvärt om.foten ner till handling dom kan ta hand om allt slut snackat,ta och visa lite vilja nu glöm inte detta vid valet vem som orsakade detta när vi gick med i eu dom skulle inte lägga sig i våra jakt vilken blåsning känner ni draget,så vad gör man ett lappkast ingen nämd ingen glömd.

19. Jägert

2011-03-03 17:41

Skulle se det som ett resultat av ditt usla språk snarare än något annat. 800 vargar 1991 känns om möjligt snäppet mer skruvat och överdrivet än 2000 vargar 2011... Herregud... Hur många vargmotståndare som läser detta tror som Jägert är min fråga? Och hur många tror inte att det är så? Någon som är "modig" nog att svara?

18. Mattias

2011-03-03 09:56

Äntligen! Det tog några dagar innan polletten föll ner, du slog huvudet på spiken! Det var väl inte så svårt eller?

17. Jägert

2011-03-03 08:35

Ska man tolka ditt inlägg som att det fanns 800 vargar 1991? Du är fullständigt osammanhängande så det är lika bra att fråga...

16. Kjell du är inne på rätt spår

2011-03-03 08:35

Jag ventilerade frågan i detta forum för någon månad sen och det föranledde ju Lars Furuholm ifrån lst i Värmland att gå i svaromål och ärligt erkänna att inventeringarna är ett stort problem i rovdjurslän som ex.vis Värmland. Han erkänner att det är omöjligt att göra spårningar vid 3 olika tillfällen med nysnö när det vimlar av ex.vis varg i ett område med det orimliga regelverket för kvalitetssäkringen. Jag också själv fått tel.samtal ifrån jägare som rapporterat färska spår till viltspårare som inte ”haft tid” att tillräckligt snabbt komma ut och bekräfta föryngringar. Ibland kommer man ut flera dagar senare när spåren har yrt igen av snö. Inte underligt att jägarna då lessnar och slutar med rapporteringen.
Här ligger det STORA grundfelet!
När vi sedan har både forskare och Naturvårdsverk som överdrivet använder försiktighetsprincipen så kan slutresultatet inte bli annat än undermåligt och farsartat!
Det är också häpnadsväckande att Verket inte kan korrigera beslut som är grundade på felaktiga fakta, men det verkar som att EU-komissionären har skrämt upp både dem och departementet.
Det är ingen hemlighet att vi ifrån Jägarnas Riksförbund under flera år har haft uppfattningen och också påpekat att inventeringarna inte är trovärdiga med det resultat som redovisats, vilket i förlängningen innebär att hela rovdjurspolitiken idag helt saknar trovärdighet!
Förbundsstyrelsen har med anledning av detta översänt (18/2) en skrivelse till regeringen och Naturvårdsverket med begäran om översyn av bl.a. inventeringsmetoderna, vilket finns på denna webbsida och således ”gått i brächen” som Kjell önskade!

15. Mattias

2011-03-02 16:48

Du får nog återgå till skolbänken för att friska upp din läsning! Plus nolla efter 80 blir 800! Man måste kunna förstå det man läser.Mvh.

14. Jägert

2011-03-02 13:47

Jisses... Jag vet en till som lever i total förnekelse och är ungefär lika världsfrånvänd. Han har pälsmössa och bor i norra Afrika... Du menar alltså att det fanns 80 vargar 1991? Knappast. Dessutom kan du ju räkna bort ett antal vargar varje år till följd av tjuvskytte, naturlig död och olyckor. Tillbaka till skolbänken med dig och lär dig lite matte.

13. Mattias

2011-03-02 10:45

Jag överdriver inte! Det är ju bara att räkna ungefärliga föryngringar gånger 20 år så kommer man närmare mina siffror än dina!

12. Knud Jessen

2011-03-01 21:39

Nej du herr Knud. Det tänker jag inte göra. Men jag skulle tro att till och med ganska många vargmotståndare på detta forum kände att siffran 2000 vargar var att ta i... Jag tror många skulle bli förvånade om det är över 1000. Skulle jag tvingas GISSA, skulle jag gissa på kanske 350-500 st. Och du. Jag hoppas att du läste att det var en gissning och inte fakta.

11. Aha Matthias

2011-03-01 11:37

da kanske du kan gi et svar på hur många vargar der finns i Sverige???Och du skal bestemt inte bruke ciffor som 210!!

10. Jägert

2011-03-01 11:00

Det var värst! Du ska inte ta och lägga på en nolla till när du ändå överdriver? Ta i ordentligt istället!

9. om de 52 vargpar

2011-03-01 09:46

som konstaterades leva tillsamman förra året utgör 14% av hela stammen som påstås hade vi runt 740 vargar i Sverige/Norge förra vintern...(104/0,14= 742,85)
Är föryngringarna (21) borträknade var det i alla fall minst 440 vargar (62/0,14=442,85)
Sedan har en föryngring i våras skett,och en "avsevärd" avskjutning förstås...
Har vi bara 210 vargar som hävdas så ståtar vi endast med knappa 15 vargpar i Sverige om siffran 14% är riktig...

8. Plus nolla.

2011-03-01 07:45

Det har varit dags att tvätta länge! Som jaktledare var jag på ett Äso-möte i östergötland för 20 år sedan där vi hade en föreläsning av en statlig spårare som talade om vargen. På den tiden uppgav myndigheterna att stammen bestod av cirka 80 djur men han sa att ni kan lägga till en nolla så får ni ett mer rätt antal djur. Så det innebär ju en vargstam på drygt 2000 djur i dag! vi får nog ha samma avskjutning i procent som på lodjuren då bör vi ligga på en 200 vargar som skall skjutas av.

7. Forskarnas uppskattning!

2011-02-28 23:33

Underskattningen av Björnstammen var ca 150-200%! Detta konstaterades efter att spillningsinventeringen gjordes! Sälstammen underskattades med 500-700%! Sannolikheten att forskarna skall ligga i närheten av det faktiska vargantalet är minimal! Kjell nämner att Sverige har Ca 400 vargar i dagsläget! Troligtvis är det betydligt fler!

6. När kommer media med dessa fakta?

2011-02-28 23:33

Kjell, du kan inte ha kommit närmare sanningen. Tyvärr stannar dessa fakta på denna hemsida, sak samma med SJF. Bevarandesidan har alla kontakter med media, NVV, politiker, där lyfter man hela tiden fram den ena osanningen efter den andra. Hur länge ska vi låta detta pågå. Om inte Jägarnas Riksförbund och SJF ändrar sitt arbetssätt omedelbart så kommer denna interna dialog att bara föras på era hemsidor. Begär möten med Reinfelt, se till att Carlgren och Eskilsson blir permiterade. Ta fram de verkliga kostnaderna. Det är inte klokt att dessa människor kan sitta kvar. Men självklart, dessa människor platsar inte i det privata näringslivet, däremot kan man alltid bli politiker.

5. Mycket bra Kjell!

2011-02-28 23:32

Mycket bra Kjell! Detta visar bara som jag har hävdat tidigare att myndigheterna i Sverige är lika korrumperade och gärna ljuger för medb. som i något annat land.
Fortsätt och gräv, Du ligger rätt så skjut.

4. Åke

2011-02-28 23:31

Börjar tro spridningen behövs så att verkligheten kommer i dagen?Ju färre NIMBYS, mindre tollerans!

3. Dahlin

2011-02-28 23:31

Är sådan här intelligenta artiklar som gör att ni står där ni står.

2. precis som vanligt

2011-02-28 23:31

med rovdjuren så stämmer inte de ansvarigas siffror alls med verkligheten när det kommer till kritan...sedan om de mörkar eller bara är naiva,eller både och,får
väl vaskas fram.Varför inte helt enkelt ålägga dom att öppna upp "rovobs" helt och hållet och
beordra dom att ta bort hemlighetsstämpeln som finns på mycket av materialet,så skulle nog mycket klarna...
Utan tvekan är det så att våra politiker är förda bakom ljuset ordentligt,det behöver man inte vara speciellt begåvad för att inse...

1. Sanningens ögonblick, rycker närmare

2011-02-28 16:53

Det var en av de bästa redovisningarna av vargläget som jag läst. Den kan också appliceras på vad som sker i USA, där hela vargbevararsidan vilsefört antalet vargar kring Yellowstone och dess stater, statistiken säger där hundratal medan verkligheten nu är uppe i flera tusental. Man kan ställa frågan i Sverige, hur kan 210 vargar förbli 210, år efter år, med den gynnsamma återväxten, som Dahlin frågar sig? Sedan kan man undra hur 210 vargar i vårt avlånga land, från renskötelområdet och nu ner till Skåne, kan åstadkomma sådan förödelse bland hundar, tamdjur och klövvilt? Kjell, du är på rätt väg, men jag tror inte att det stannar vid 400 vargar, men sanningen brukar alltid segra. Vidare kan man lägga till SLUs Skogsekomonis utredning från 1995, när vi nått 500 av varje art av de fem rovdjuren, var kostnaden totalt för oss i Sverige, 6,043 miljarder/år. Så riksdagsman Bengt-Anders J (M) ligger snålt med sin skönmålning med 200 miljoner, mot Dahlin,s uträkning och den reella vargstammen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons