• Pinewood

Därför deltar JRF i Vargkommittén

DebattPublicerad: 2013-01-23 09:40

Det har i media spridits ett dokument som ifrågasätter Jägarnas Riksförbunds deltagande i Vargkommittén. När man blir inbjuden som deltagare till liknande uppdrag är det alltid en balansgång mellan att få igenom sina synpunkter och ha möjlighet att påverka, skriver JRF-basen Solveig Larsson.

Att delta i kommittén betyder att Jägarnas Riksförbund har möjlighet att framföra våra synpunkter direkt till de tjänstemän som regeringen har tillsatt. Vi kan med en gång säga att möjligheten till att reservera sig inte finns, utan antingen är man med eller så hoppar man av och då helt utan möjlighet att påverka slutdokumentet.

I botten för Vargkommitténs arbete finns riksdagsbeslutet om en vargstam som har gynnsam bevarandestatus i Sverige. Detta är ett beslut som vi arbetar för att ändra men är tvungna att acceptera som det nu gällande majoritetsbeslutet. Detta var alltså en fråga som kommittén inte hade att ta ställning till.


Viktigt att delta i politiskt arbete
Till dess att vi lyckats ändra detta beslut finns det, och vi som organisation accepterar demokratiskt fattade beslut och arbetar för att ändra det vi anser vara fel på demokratisk väg. Därför är det mycket viktigt att vi deltar i politiskt arbete som syftar till att förändra rovdjurspolitiken.  

I kommittén finns många olika viljor och ”krav” på hur vargstammen skall förvaltas i Sverige och flera av dessa viljor är klart jägar- och landsbygdsfientliga. Den ursprungliga versionen av dokumentet var helt annorlunda skrivet och vi har förändrat det i mycket hög grad. Om vi inte deltar blir bevarandesidans argument ofta oemotsagda.


Kommittén kan påverka besluten
Vid besöket hos miljöministern tidigare i vinter gjorde hon klart att det som kommer ut från kommittén kommer att ges stor betydelse inför kommande proposition till riksdagen. Det var i relation till detta som förbundsstyrelsen fattade beslutet att fortsatt vara med i kommittén och inte hoppa av, för att kunna framföra medlemmarnas vilja och även fast vi inte fick igenom alla våra synpunkter bevaka de ändringar (som var stora) som vi ändå lyckats få till.

Om JRF valt att hoppa av så finns det ingen som argumenterar för vår sak därför beslöt vi att hålla ut mer för att driva frågorna. Kommittéarbetet fortsätter nu och om vi kommer att hoppa av eller fortsätta vår medverkan är något som behöver vägas mot möjligheten till påverkan löpande.


Står fast vid nej till frilevande varg
Bara dagar efter att dokumentet släppts kom ett regeringsuttalande om att driva vargjakt i vinter mot EU, det är något vi jobbat hårt med och inte hade haft samma ingång att arbeta med om vi valt att stå vid sidan av.

Ingen i förbundsstyrelsen eller i förbundet i övrigt har skrivit på något dokument. Inför slutversionen fick vi igenom att det i pressmeddelandet står att ingen organisation har ändrat ståndpunkt, så vi har gjort klart att JRF står för nej till frilevande varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

43. Du Torparanalysen 20

2013-02-07 16:39

Vad behövs för att få till en folkomröstning om det gamla beslutets vara eller inte vara. Räcker det att JRF samlar in underskrifter från (alla) sina medlemmar. Det borde i så fall åstadkommas omedelbart.

42. Frågeställningar

2013-02-02 16:23

Jag är den som skickade in ett mail till JRF’s Förbundsstyrelse och övriga med förtroendeuppdrag, med frågeställningar gällande denna fatala handling som vår ordf i JRF medverkat till.
Se länken där Bixo som kommentar la in min skrivelse, och se även K E s kommentar ovan, för att råda kunskap om kön och så vidare.
Kalla mig kärring om du vill, med jag har försökt sätta mig in i vad detta handlar om, vilket fler bör göra, innan man drar förhastade, ogrundade, spekulerar, utan fakta?
Jag vill ha klarhet i vad det är som sker i Jägarnas riksförbund.
Hur arbetar JRF's ordförande mot styrelsen, mot tjänstemännen på kansliet?
Hur fungerar organisationens VU som består av Ordf, 1:a vice och 2: vice ordf?
Är det inte VU (verkställande utslott) som ska fungera som ordförande Solveig Larssons arbetsgrupp inför styrelsen?
Det ser ut som om tjänstemännen är de som ordf. har informerat och arbetar emot i viktiga frågor. Varför detta förfarande?
Medlemmarna är tacksamma för att en del i styrelsen för en dialog och visar var de står, som Bengt nu gjort genom detta inlägg i debatten.
Till spekulationerna om 1: vice ordförandes illvilja i detta, så är det den styrelseledamoten som ska tillträda om ordinarie ordförande ställer sin plats till förfogande.
Jag ser personangrepp och smutskastning i detta som en frustrations handling av något slag.
Jag vet att det från vissa styrelseledamöter lämnats svar till den som skickat ett grupp mail till hela styrelsen, men den svarande ledamoten har då bara svarat till ursprungs skribent och inte till samtliga i mailkonversationen.
I ett av fallen fanns det påståenden och personangrepp mot en annan ledamot i FS, denna skrivelse gick till en medlem i JRF.
Sen är det ett problem till i detta.
Det är personer i sittande styrelse som vill ha till ett tidigareläggande möte där detta om JRF’s ståndpunkt och vidare arbete i vargpolitiken skulle tas upp och beredas.
Ordförande och ett antal styrelse ledamöter ansåg det inte som en viktig fråga,
att sammankalla till ett extra styrelsemöte för.
Vilket jag med flera anser har skadat förtroendet för JRF’s demokratiskt valda styrelse och organisationen i sin helhet.
Jag vill tillägna Bengt Bixo ett stort tack, för att han driver denna fråga öppet och vill råda klarhet i detta så fort som möjligt, och inte ägnar sig åt personangrepp, utan har en öppen dialog.
(Denna skrivelse kommer att gå som mail till hela Förbundsstyrelsen, revisorer valberedning, vilket jag ser som en väg för medlemmarna att gå, för att styrelsen ska få in den allmänna bilden av detta.)

41. Påverka?

2013-01-26 21:57

Hur kan man påstå att man vill sitta med för att påverka, när man inte ens kan påverka villkoren för att sitta med?

40. Därför borde vi inte delta

2013-01-26 18:27

Genom att ställa sig bakom åsiktsförklaringen accepterar de
emellertid en kompromiss som kan utveckla nuvarande
rovdjurspolitik för varg i mer hållbar riktning.
Så skriver Vargkommitténs ordförande Peter Egardt i en rapport. Det är ju hela sanningen i en enda mening.
Solveig hade uppdraget att sitta med, men inte delta i ett beslut som gick emot vårt eget beslut om nej till frilevande varg.
Om det verkligen var så att möjligheten att reservera sig inte fanns borde hon klivit av.
Nu blir vi kända som ett förbund som har två helt olika åsikter.
Att komma dragande med att inget är förändrat, det är nej till frilevande varg som gäller, håller inte. Det är inget nytt i vårt förbund att ordförande går med på saker som inte har förankrats. Det här gör att Solveigs förtroende är förbrukat. Vi måste få en ny ordförande som går medlemmarnas ärenden. Endast hon och Gud vet vilkens ärende hon uträttade den här gången.

39. Papavon...

2013-01-26 16:46

... Du skriver mycket klokt!! Jag håller med i allt. Solveig Larsson har verkligen lyft frågan i media och visat att vi inte bara är en grupp oresonliga och tjuriga gubbar som vägrar att spotta ur skägget utan nu visar vi att vi tänker kliva in och påverka där besluten fattas!! Om inte styrelsen inser hur viktigt detta är så kommer synen på oss jägare återigen att sjunka. Vi har kommit riktigt långt med Solveig i spetsen, hon har mitt förtroende att fortsätta driva frågan.

38. Närvaro och dialog....

2013-01-26 16:46

alltid bättre än frånvaro och tystnad. Visionen behöver för den skull inte frångås. Våran nuvarande ordförande har "lyft" JRF och blivit att räkna med. Finns olika uppfattningar i styrelsen, så för guds skull, och inte minst för medlemmarna, red ut ev. missuppfattningar eller oliktyckanden inom styrelsen.
Vilka tror ni "flinar" till detta tugg?

37. Konsten att skilja på sak och person

2013-01-25 14:42

När man läser de kommentarer som fluktuerat på den här vebben sen jag och Solveig var för sig gick ut med vår ståndpunkt i varg kommitté dokumentet förvånas man över hur många som har problem att särskilja Sak och Person. Saken gäller ju Vårt förbunds Nej till frilevande Vargs varande eller inte. För mig är det Solklart.
Att vissa ofta under påhittade namn ondgör sig över personers tyckande, med personangrepp som argument, för inte saken Framåt i frågan.

Till 34 Planen.
Vill jag framföra min personliga åsikt som på inget vis är förankrat i Fs.
Min uppfattning om vägen till 0 version är, en långsiktig process som bygger på, information, kunskap, erfarenheter från forna tider, relevanta kostnadsanalyser som utan (hemligheter) ärligt och fullständigt tar med alla parametrar och som redovisas öppet.
Till fullo tar med den sociala oron som finns, utan pekpinnar och övertalningar av de glesbygdsbor som drabbas.
Vårat förbund har vad jag vet aldrig försökt övertala stadsbor, att sluta vara rädda för den brottslighet som förekommer i städer och att anpassa sig till den.
Så en långsiktig process med våra medlemmars åsikter som fokus är vad jag förväntar mig för att på sikt nå vårt mål.

36. Ordförande JRF

2013-01-25 11:37

Bra jobbat Solveig! JRF kan vara glada att ha en så kompetent och duktig kvinna som ordförande. Under hennes tid har medlemsantalet ökat vi har synts och hörts i både radio TV och tidningar. Solveig har, som jag ser det, lyckats skapa goda relationer i sammanhang där JRF fått möjligheter att vara med och lämna sina synpunkter och bli respekterat för dem. Att gå ut i media och kommentera internt styrelsearbete kan aldrig vara en väg till framgång. Det tyder på personliga brister som kan få förödande konsekvenser för en organisationen.

35. Rätta mig om jag har missuppfattat, Solveig

2013-01-25 11:36

Lyder inte beslutet: Med nuvarande politik, noll frilevande vargar?
Då fattar inte jag problemet med att du skrivit under. Där tycker jag du har rätt.
VK ska ju vara med och lägga grunden för en ny rovdjurspolitik. När den är på banan ska väl rimligtvis JRF fatta ett nytt beslut, fram till dess kan nuvarnde beslut gälla.
Nu kommer mina tveksamheter.
Varför talar du inte om hela beslutet utan bara om noll vargar?
Dubbel agenda, beroende på vem du talar med?
Men det är klart, noll vargar har ju varit bra för rekryteringen, ja till gybs är bra för bidraget ur jaktvårdsfonden om jag får spetsa till det en aning. Det har väl regeringen antytt för en tid sedan?

34. Planen

2013-01-25 10:02

Om målet är 0 för JRF så kanske man också måste definiera den tänkta planen dit. Är det genom att arbeta för färre och färre vargar eller är det fri tillväxt med hopp om att kaos ska uppstå. Det är ju många på detta forum som motarbetat exempelvis SJG i deras försök att få färre vargar. Men om man är emot färre vargar är det då fri tillväxt man förordar? Kanske måste medlemmar och styrelse också sätta sig ner och fundera på hur vägen mot 0 ska gå till. Ska man ens arbete i de gemensamma forumen som regeringen föreslår. För i detta fall är det ju självklart att rovdjurskommiten måste arbete efter de beslut riksdagen taget, i detta fall att Sverige ska ha varg. Risken är ju dock uppenbar att rovdjursivrare får fritt spelrum och jägarorganisationer inte är med men det kanske också är strategin för er som anser att JRF ska hoppa av. Du kan ju också bli bakbunden av dessa uppdrag och resultaten av dessa grupper tidigare har ju varit litet. Men tydligheten saknas varför man ska vara med eller inte var med samt vilka vägar som ska leda till 0.

33. Bixo

2013-01-25 10:01

Du har mitt stöd. Nu får förbundet ta ställning, driv frågan se till o komma med debatt o nyheten GÖM er inte

32. För att förtydligta att jag inte föreslagit mig själv som ordf.

2013-01-25 10:01

Mailkonversation mellan en medlem och mig.

Solveig har fått ett antal frågor om hon ställer upp för omval och hänvisat till Valberedningen. Så i dagsläget ser jag ingen anledning att diskutera frågan. Den kommer i annan dager först om Solveig avsäger sig omval. Vilket bara Valberedningen i dagsläget kan ha kännedom om. Årsstämman är der organ som tillsätter Ordförande och övriga Delegater i vårt förbund.
MVH Bengt Bixo
----- Original Message -----
From:
To: Bengt Bixo
Sent: Thursday, January 24, 2013 8:14 AM
Subject: Re:


Hej Bengt!

OK. Men min fråga är, vilken person föreslår Du i fall inte Solveig blir omvald.

mvh//

----- Original Message -----
From: Bengt Bixo
To:
Sent: Wednesday, January 23, 2013 9:05 PM
Subject: Re:


Jag tycker att Solveig är en aldeles utmärkt ordförande i vårt förbund. Men när hon frångår de intentioner som hon fått från Fs och kör sitt eget reis, och sen försöker få oss i Fs att ställa upp på det då måste jag få sägaifrån.
Mycket av de hon har varit med och utarbetat i dokumentet ställer även jag upp på, men inte allt.
Om hon har tänkt att vi en vacker dag skall frångå vårat nej till Varg då kan jag förstå hennes agerande, men den tanken finns inte i mitt huvud. Dessutom ställer jag mig inte bakom ett dokument som jag inte till 100% fått ta del av.
Mvh Bengt Bixo
----- Original Message -----
From: To: bengt bixo
Sent: Wednesday, January 23, 2013 4:29 PM


Hej Bengt Bixo 1;a vice ordf i JRF.

Käbblet i JRF ang Solveig och vargkommittén skadar förbundet.

Kanske du är en av ledamöterna som vill kasta ut Solveig!
Vilken person föreslår du ska ersätta Solveig Larsson som ordf. i JRF ?

Hänvisa mig inte till valberedningen, du måste ju själv kunna ge mig ett svar.

Mvh//
medl.

31. Varför...

2013-01-25 07:30

klaga på en ordförande som är framröstad av ombud som är utsedda av medlemmarna,byt ut medlemmarna i stället och se till att få medlemmar som röstar "rätt"
Är man medlem i SJF då vet man att man får en vargstam i Sverige däremot hur stor är i ett dunkel ännu. Om man däremot är medlem i JRF då vet man tydligen inte om det är 0 vargar eller några stycken till eller jättemånga som gäller allt är ett stort frågetecken??

30. Tack Kenneth

2013-01-25 07:30

för ditt klarläggande. Kan säga att jag också jobbat för att ingen splittring ska ske men efter detta blir det svårt att motivera ett fortsatt deltagande, om inte det snart sker en återgång till vad som vi beslutat.

29. Du som under signatur tar dig för pannan i 27

2013-01-24 17:00

Du har uppenbarligen missuppfattat. Texten som Bengt Bixo förmedlar i 25 är inte hans egen. Avsikten var att visa att det inkom till JRF redan den 18/1, utan att den synts på denna webbsida. Det som står på SJF: s och Jaktjournalens sidor är ett annat brev, ett likartat, av annan författare och till det hör namnunderskrifterna.
Det är alltså fel att det till texten i 25 finns en mängd personnamn, det gör det inte, och det missförstod Bengt Bixo. Författaren som till texten i 25 ställer frågor som inte kan tolkas annorlunda än som ett ifrågasättande av JRF: s ordförande. Om hon avgår frivilligt eller blir rekommenderad att avgå, tillträder enligt stadgar 1:e eller 2:e vice ordföranden, helt normalt.
Jag har fått veta att författaren till texten i 25, Sven Eriksson, sökte kontakt inom JRF för att uttrycka sin frustration över att hans brev inte kunde ses på J&J. Bengt Bixo biföll helt enkelt Svens önskemål och lade ut texten i sin kommentar. Det andra gemensamma brevet, som finns på SJF och Jaktjournalen har Dick Broman författat och kan studeras här: http://www.jaktjournalen.se/index.php?id=16788&avd1=0

28. Bra Bixo

2013-01-24 16:58

Jaha du, "ingen frilevande varg", ena dagen säger vi ingen frilevande varg nästa dag godkänner vi ett dokument som vill ha livskraftiga frilevande vargstammar. Hur är det med logiken? Gäller det beslut som vi tagit, eller? Du som verkar citera stadgar och hur en styrelse, ett förbund ska verka, här har du tydligen tappat bort det som frågan verkligen gäller.
Ser att Bengt Bixo nu erbjuder sig att ta posten till vår förbundsstämma, en utmaning som jag ställer upp på. Om vi då klart och tydligt tar ställning och som vi beslutat, ingen frilevande varg, om detta är vad som gäller så betalas medlemsavgiften omgående in. Men har vi ändrat färdriktning kommer inbetalningen inte längre stå kvar på hyllan, den eldas då upp. Med det godkännande till vargkommitténs åsiktsförklaring så är det för mig en tvärvändning om vad vi beslutat. För det är det dokumentet som gäller, vad som står i pressmeddelandet är ganska ointressant.
Ser att några tycker att, vi kommer ändå inte få igenom, ingen frilevande varg, utan då ska vi ändra oss. En för mig enormt konstig inställning. Vem ska då driva frågan, ingen frilevande varg? Precis som nu då, vi medlemmar säger nej, men då vi kanske inte får igenom detta då säger vi plötsligt ja. Var i finns logiken?
Vad står distrikten? Vad är det som gäller? Till Dalarnas Malte Sandström ställer jag frågan som distriktsordförande, vad har du för mandat att ställa dig bakom ett dokument som säger, frilevande livskraftiga vargstammar? Var i dokumentet (vargkommitteens åsiktsförklaring)kan man läsa att JRF säger, ingen frilevande vargstam? Så jag begär nu av dig, kom med ett tydligt svar och inte bara av dig, utan jag vill att distriktsstyrelsen i dalarna också bekräftar var de står.

27. Avgå Bixo!

2013-01-24 13:29

Vad är det som händer i JRF styrelsen?
Bixos agerande ifrån början att inför öppen ridå kritisera ordf. Solveig Larsson var omdömeslöst och enbart till skada för förbundet, sådant tar man i styrelserummet!
Och nu så fyller han på med att föreslå sig själv (i egenskap av v.ordf) som ny ordf. i förbundet!!!
Man tar sig för pannan och undrar vilken bananrepublik han tror att vi lever i, när han inte kan acceptera medlemsdemokrati med dess stadgar? Det är stämman som utser ordf. och inte en styrelseledamot!
Det är väl f.ö. en självklarhet att förbundet skall delta i överläggningar när regeringen inbjuder. Den lilla påverkan förbundet kan spela i framtidens rovdjurselände grundlägges där och i Eu men inte på ex.vis medlemsmöten i Jämtland. Detta är en svår balansgång som vår ordf. Solveig L. hitintills har skött på ett hedervärt sätt! Bixos övermaga och exempellösa agerande borde diskvalificerar honom som representant för JRF i fortsättningen!

26. Upprinnelsen till denna debatt

2013-01-24 09:55

Till Förbundsstyrelsen i Jägarnas riksförbund.

Hej och god fortsättning på det nya året.
Jag skriver till er angående en sak som länge varit ett dilemma i mitt livs som jägare och markägare.
Jag har länge varit med i båda jägarorganisationerna, först som familjemedlem och senare som egen,.
Jag va bl.a. ungdomsansvarig i Sjf i 20 år, var av de sista 10 av dem kretsen betalade medlemskapet.
Jag fann inte tilltro till Sjf etablissemang och deras ställning i rovdjursfrågan och varg inställningen de hade och har.
(Där av att kretsen bet mitt medlemsspak. lämnade SJF fysiskt ca 97-98. dvs)
Jag har kommit att se vad JRF har för kappasitet i det som kan bli en förändring gällande en successiv ändring i rovdjurs problematiken,
för det är ett problem och kommer inte att minska av sig själv.
Jag är en engagerad person och höll i manifestationerna som JRF öppet visade stöd för, till skillnad av SJF svar ang det.
Jag är även en i mängden i min bekantskapskretts som kommenterar och debatterar på JRF's webb sida.

Nu till varför jag gör denna skrivelse till er.

Det har tagits ett beslut om att jägarnas riksförbund säger nej till frilevande varg!
Det har varit väldigt tyst i debatten från er sida gällande det?
Debatten har förts av oss medlemmar och då många av mina vänner bla i vår webb tidning.
Var står Fs i denna fråga ang frilevande varg i landet.

Jag och mina vänner fick en chock när vi ser att vår förbundsordförande inte reserverat sig till det dokument som den så kallade vargkometen offentliggjorde, för ett par dagar sedan.
Det har varit ett tomrum i debatten från förbundets sida och specifikt Fs i den för oss viktiga frågan.
Nu är det ett vägval ni står inför:
Ska vi debattörer (jag och mina vänner) eller ni leda den frågan om frilevande varg?
Eller ska vår förbundsordförande göra det med FS med klara direktiv, så att vi vet vart vi står och är på väg?
Jag har gott ut och försvarat er, senare blivit nedringd ang Solveig Lasson's medverkan och genom att det inte var en reservation i vargkometens beslut, från JRF's representant, liksom tappat tråden och lusten, det gäller också många av mina vänner inom jrf och då många av oss som hittills har hållit debatten uppe, gällande bla nej till frilevande varg.
Nu om ni ska ert förtroende kvar så vill jag/vi att FS går ut och företräder sina medlemmars åsikter gällande frilevande varg i Sverige.
Om det inter råder enighet i vad vår förbundsordförande varit med och inte reserverat sig för, så ser jag/vi ingen annan utväg att ordf posten ställs till förfogande för 1:a vise ordförande.
Jag ser fram emot ett snabbt handlingsförfarande i detta för att inte mer spekulationer ska skapa skada för vårt förbund.

Skrivelsen kom Fs tillhanda 18/1 och är i dagsläget undertecknad av över 100 medlemmar.

25. Hälge.

2013-01-24 09:16

Snålskjuts? Andra får göra jobbet, va?

24. Om vi inte får noll vargar bör vi få ett tak för varg i varje län.

2013-01-24 09:16

Vi kommer troligen inte få 0 vargar efter vargkommittén lagt fram sina förslag till regeringen därför bör JRF ha som krav att vargkommittén skall utifrån det totala antalet vargar vi skall förvalta, och var i landet, och UTIFRÅN LÄNENS AREAL räkna ut hur många vargar varje län skall förvalta.

Förvalta och att varje läns viltförvaltningsdelegation får rätt att besluta om jakt utifrån det antal länet skall förvalta.

Länsstyrelsen SKALL INTE GES RÄTT ATT GÅ ÖVER DETTA ANTAL (som förekommit vad gäller lodjur) och INTE RÄTT ATT ÖVERLÄMNA TILL Naturvårdsverket att besluta om de i viltförvaltningsdelegationen inte går med på förvaltning över det antal som länet skall förvalta.

Om vi inte får noll vargar så borde JRF ha som krav att Vargkommittén skall tillse att VARJE LÄN HAR ETT TAK FÖR FÖRVALTNING AV VARG.

23. Vill bara tillägga

2013-01-23 17:57

att medlemskortet kommer att lämnas obetalt ett antal veckor, månader, år tills man sett var detta tar vägen, för vi kanske har ändrat färdriktning som en tidigare ordförande sa.

22. Vargkommittén borde utreda om vår...

2013-01-23 17:13

...nuvarande vargstam är inplanterad.
Vi går emot när första människan blir angripen av varg, troligtvis ett barn och då kommer de flesta svenskar kräva att vi får en utredning om vår nuvarande vargstam är inplanterad (Projekt varg).
Därför frågas borde inte JRF framföra att vargkommittén viktigaste uppgift är väl att svenska folket via utredning utförd av vargkommittén får reda på om vår nuvarande vargstam är inplanterad??
Vem tar i så fall ansvar för angrepp mm?
Om vår nuvarande vargstam är inplanterad, via Projekt, varg borde då inte vargkommittén ta fram vilka personer, föreningar och verk kan/har deltagit/varit inblandade och har de via sina kontakter gjort att föreningar fått bidrag för bl a kontakter med EU, bidrag för att undervisa skolbarn om våra rovdjur/vargar mm?
Borde inte ledande i vargkommittén tillfrågas. Är det helt o.k. om det visar sig att vår nuvarande vargstam härstammar från/via svenska djurparker och o.k. när de angriper första människan, troligtvis ett barn?
Det finns många frågor angående vargars kostnad för djurhållare m fl föräldrar vågar inte låta sina barn gå ensamma till och från skolor, vistas ensamma i skog och mark, träning i elljusspår mm och spridning av dvärgbandmasksmitta, rabies, trikiner och enligt Sårbarhetsanalysen så behövs det bara ca 38, ja högst ca 50 och vissa uppgifter högst 100 vargar, våra halv miljon ridande, främst flickor, kommer att av rädsla för vargangrepp när de rider känna sig tvingade att minska, eller upphöra med sitt ridande mm. Folk vågar inte vistas i skog för bärplockning mm.
Borde inte vargkommittén se till/föreslå att Sverige stödja Schweiz begäran (och göra en egen begäran) om ändring av Bernkonventionen artikel 22 som 11 EU-medlemsländer redan beviljats, bl a Finland, att medlemsländerna själva skall sköta rovdjurspopulationen i sitt land som då automatiskt följes av EU:s habitatsdirektiv då EU ratificerade Bernkonventionen 1982?
Finland fått starkt minska sin vargstam till ca 160 vargar och har man inte nu fri vargjakt inom renbetesområden och beslut om jakt på var det 12 eller 15 utanför renbetesområden?

21. JRF i Vargkommitten

2013-01-23 17:13

JRF verkar för att driva jaktfrågor med ett äganderättsligt perspektiv. Under Solveig Larssons ledning så har medlemsanslutningen ökat kraftigt.
JRF är nu med och påverkar i alla jaktliga sammanhang och har framgång. Att stå utanför och gnälla påverkar ej den förda politiken i Sverige eller EU i jaktfrågor och viltförvaltning.
Bengt Bixo agerande är tragiskt, han visar att han ej har kapacitet och förmåga utan bör ställa sin plats till förfogande till yngre kompetenta personer som kan verka i en organisation.
Som jag ser det så har nuvarande Ordförande den kompetensen som JRF behöver för att leda arbetet vidare och min reflektion är att Bengt Bixo inte klarar av kvinnligt framgångsrikt Ledarskap.

20. Meningen med vargkommittén?

2013-01-23 17:11

För att kunna svara meningsfullt på frågan om JRF skall delta i vargkommittén bör man göra klart för sig vad dess uppgift är. Detta framgår tydligt i Moilanens intervju med Peter Eghart från i våras. http://jaktreportage.se/eghardt.mp3 .
Läs gärna min analys och mitt förslag på bloggen till hur problemet bör angripas. http://torparanalysen.wordpress.com/2012/04/14/en-extrem-medlare-for-extremister-peter-eghardt/
Sättet eller stegen för att ändra på vargpolitiken är i huvudsak följande:
1.
Förstå att propositionen och riksdagsbeslutet från 2001 – En sammanhållen rovdjurspolitik – är helt baserad på falska förutsättningar. Här har vi de grundläggande lögnerna, vilka EU baserar sitt handlande på.
2.
Regelbundna – 2 ggr per år – opinionsundersökningar i vargkommunerna. Skandal att detta inte redan gjorts av NV med över 30 år av vargproblem. Om vi tar oss samman inom motståndsrörelsen borde vi kunna bekosta detta. Kan inte J&J driva en insamling för detta?
3.
Genom information och bildning nå ett folkligt stöd för vargmotståndet. J&J gör en stor insats här.
4.
Upplysa EU om de falska förutsättningar vargaveln bygger på. Alltså propositionen, inte generna.
5.
När detta uppnåtts är det möjligt för politikerna att ta fram en ny meningsfull rovdjursproposition.
6.
Först därefter är det dags att ta fighten med EU.
Egharts vargkommitté har ingen möjlighet att lösa detta problem. Möjligen kan det något marginellt påverka sådant som ersättningsfrågorna. Det Solvig talar om är att göra lite nytta på den blodiga vägen så att säga. En sak kan vi vara säkra på, och det är, att nästa proposition och riksdagsbeslut inte kommer att lösa vargproblemet.
I Motståndsrörelsen får vi inte låta kortsiktiga problem skapa konflikter som stöter bort duktigt folk. Vi bör nu koncentrera oss på punkt 1 till 3. Risken med att delta i vargkommittén är att allmänhet och varglobbyn kan uppfatta det som att motståndet är försvagat och därmed ge varglobbyn vind i seglen.
J&J kan kompensera detta genom att öka informationen om INGEN FRILEVANDE VARG I SVERIGE.

19. Sveket

2013-01-23 17:09

Om att inte kunna reservera sig, vad är det för diktatur som regeringens tjänstemän utnyttjar sig av. Om så är fallet då finns inget annat val, då man deltagit och åsiktsförklaringen går tvärs emot vad vi medlemmar tycker, ja i så fall får man väl lämna. Det skulle ge en större trovärdighet bland oss medlemmar och man skulle inte hamna i ett vacuum om vad vi står för.
Att man ska delta och föra sina medlemmars åsikter, absolut. Men har man då gjort det i det här fallet? Vilket mandat stöder man sig på? Inte medlemmarnas i alla fall, det är helt klart. Utan det som framkommer är att Solveig tillsammans med kansliets personal diskuterat frågan och inte fullt ut med de som är förtroende valda av oss medlemmar. Man blir stum, är denna organisation på väg mot den toppstyrning som broderorganisationen, i så fall kommer jag och många fler med mig lämna skutan.
Vi har ökat och idag är vi dubbelt så stora som när jag blev medlem. Av vilken anledning ökar denna organisation medan en annan minskar. Som jag tolkar det att vi är (kanske var) en organisation där vi som medlemmar hade möjligheten att påverka. Genom idogt arbete kom så till slut, ingen frilevande varg. Där vi ser att medlemmarna som under 30-40 år varit anslutna till broderorganisationen, nu lämnat sin övertygelse, för att ansluta sig till oss. Att då svika medlemmarna genom att som organisation ansluta sig till åsiktsförklaringen om frilevande livskraftiga vargstammar, för visst hette den vargkommittén. Måste om något vara ett svek mot oss medlemmar.
För er som än inte förstått vad åsiktsförklaringen är uppmanar jag er läs på. Och det är detta dokument som kommer att vägas in och som också kommer väga tungt vi nästa rovdjursproposition.
Kan bara instämma med 961L bra skrivet!

18. Lurade och bakbundna, igen!

2013-01-23 14:13

Apropå brittiska regeringens beslut om nytt EU-val så säger Europaminister Birgitta Ohlson i Ekot att ”EU är ingen a la carte-meny där man kan plocka fritt bland rätterna, ...”. Enligt vår regering så måste Sverige acceptera alla EU:s påfund, bland annat så skall vi alltså acceptera att svensk landsbygd återförvildas till förmån för stora rovdjur. I Ekot påstår Birgitta Ohlsson att det finns ingenting som Sverige skulle vilja omförhandla i sitt EU-fördrag! Birgitta Ohlsson sitter i en regering som planerar för att säkra vargens långsiktiga välmående i Sverige genom ny lagstiftning. Som en förberedelse har regeringen tillsatt ”Vargkommittén” i tydligt syfte att bakbinda vargmotståndarnas organisationer. JRF-basen Solveig Larsson säger ”När man blir inbjuden som deltagare till liknande uppdrag är det alltid en balansgång mellan att få igenom sina synpunkter och ha möjlighet att påverka ...”.
Om SolveigLarsson ser tillbaka på vad som hänt inför tidigare vargvänliga lagstiftningar, så har JRF:s påverkan varit noll, trots att man även då stämde in i kören om att visst skall Sverige ha varg. Att alla organisationer i Sverige alltid när regeringar frågat har sagt sig vilja ha varg är vargrörelsens och regeringens starkaste kort och har ständigt vänts mot alla som absolut inte vill ha varg.
Nu kommer det att fortsätta för JRF/Larsson har inte lärt sig. I artikeln förklarar Solveig Larsson varför JRF skall vara med i vargkommittén, och det låter övertygande. Men Solveig Larsson och JRF borde ha ställt den omvända frågan: Varför vill vår vargvänliga regering ha med JRF i vargkommittén? Svaret är självklart att avväpna allt vargmotstånd. Vilket regeringen med vargkommittén som verktyg har lyckats med. Och därför borde det ha varit självklart för JRF att inte sitta med i vargkommittén. Vidare säger Larsson ”Om vi inte deltar blir bevarandesidans argument ofta oemotsagda”. Tyvärr är det väl i stället så att genom att deltaga så avhänder sig JRF möjligheten att trovärdigt föra vår talan! Det var ett odugligt och sorgligt beslut, tyvärr med långsiktiga negativa konsekvenser och kommer att stå oss dyrt.
Det kan inte göras ogjort, i regeringens kommande vargproposition kan Lena Ek skriva att ”... alla, även jägarnas organisationer delar regeringens åsikt att vargen skall finnas över hela landet och ha en gynnsam bevarandestatus ...” och kommissionär Janez Potočnik kan på sin blogg nöjt konstatera att Sverige har fallit till föga.

17. Att kunna påverka

2013-01-23 14:12

Min fråga måste då bli, har förbundet kunnat påverka det som händer, inte ett dugg. Däremot att få tillträde till dom fina rummen ingår givetvis. Dessutom visar man på att man är påverkbar i frågan, jag gillar det inte alls.

16. Fattar inte

2013-01-23 14:10

Det är väl bara för Solveig att säga NOLL VARG punkt slut

15. Bra jobbat, Solveig...

2013-01-23 14:10

Endast de som sitter med vid bordet får vara med och påverka!! Fortsätt att påverka !!! Blir fundersam att någon kan tro att man kan påverka regeringsbeslut om man inte ens är på plats, vad är det för trams. Vindarna håller på att vända och det börjar skina igenom att bevararna är få och inte berörda av de beslut som de skriker så högt för att få till. Ni gör ett bra jobb att påvisa att många är drabbade och att vargen inte gynnar svensk landsbygd. Stå på er och stå över kramarnas odemokratiska metoder.

14. JRF och frilevande varg

2013-01-23 14:10

I en artikel i JoJ 12 04 19, skrivs:
"Förbundsstyrelsen för JRF har enhälligt beslutat att säga nej till frilevande varg i Sverige."
När man läser artikeln, finns inte ett ord, som kan tolkas som ett klart nej till frilevande varg. Tvärtom !
Man räknar upp sex punkter, som måste uppfyllas för en fungerande rovdjurspolitik.I ingen av dessa sex punkter sägs det i klartext att, JRF säger nej till frilevande varg.
Förbundsstyrelsen, med Solveig Larsson i spetsen, borde kunna visa i svart på vitt att, påståendet att JRF säger nej till frilevande varg är sant!
Om inte, är JRF:s medlemmar och alla vi andra förda bakom ljuset......

13. Vargkommitten

2013-01-23 14:09

Solveig,det här var inte bra. Nu kommer Du Solveig att tappa förtroendet. Ska väl inte handla som politikerna gör (ledaren styr)

12. Att vägra...

2013-01-23 11:47

...delta i ett pågående arbete för att det inte till punkt och pricka överenstämmer med de egna åsikterna leder inte till något positivt.
Det finns ingen organisation som helt skriver under på principförklaring. Om alla skulle vara lika stelbenta funnes det inga kvar i kommittén.
För varje månad som går blir det allt tydligare att varg hör inte hemma i kulturlandskapet. Kostnaderna skulle bli astronomiska.

11. Det enda jag någorlunda styr är

2013-01-23 11:46

…mitt eget handlande. Solveig Larsson vill inte förstå vad som hänt, vilken miss hon gjort och vad hennes uppgift är. Hittills har jägarorganisationerna suttit vid beslutfattarnas bord i decennier som gisslan, och vargens utveckling går fortfarande helt i Projekt Vargs uttalade riktning. Argumenten vid dessa bord har helt förbisetts, metoden är inte framgångsrik. Byt metod och gör er fri statens villkorade bidrag så ni kan uttrycka verkligheten.
Att någon ledamot stöder Solveig känns rörande, men känslor i detta fall borde vi slippa. Solveig förstår inte, men förstår inte ens förbundsstyrelsen vikten av att snarast byta ordförande, är det enda jag kan göra, att lämna föreningen.
Passar på tillfället att tacka J&J: s redaktion med journalister som med tiden gjort ett allt bättre arbete för att fokusera på det som avgör jaktens framtid, nämligen vargpolitiken.

10. Demokrati?

2013-01-23 11:46

Vad är det för arbetssätt vargkommittén använder sig av, är det demokratiskt att man måste skriva under för att få deltaga?
Att en mycket stor del av svenska jägarkåren riskerar att inte vara representerade i Vargkommittén om deras representant inte skriver på åsiktsförklaringen.
Kan det verkligen gått till på det viset?
Verkar en aning diktatoriskt i mina ögon om det nu stämmer.

9. Rätt inställning

2013-01-23 11:45

För att få till förändring är det oerhört viktigt att jobba inom systemet, att enbart ställa sig utanför och gnälla hjälper föga.
Bevaradesidan är oerhört skickliga på att uttnyttja systemet, där måste vi mycket bättre. Bra, Solveig!

8. Mmedlem

2013-01-23 11:45

Jag tycker att du tagit ett bra beslut, motiveringen är bra.

7. Intern oenighet ...

2013-01-23 11:45

...tycker jag skall klaras av inom styrelsen, och i styrelserummet, INTE på denna sida. Det är onödigt att sprida att ev osämja råder inom styrelsen. Det finns många som inte har med saken att göra som läser insändarna här och som kanske kan ha viss nytta av informationen man kan få.

6. Annat å lägga energi på ....

2013-01-23 11:44

men snälla nån ,,,, har inte förbundet viktigare saker att lägga krut på än å va osams med varann ??
Klart inte Solveig vill ha varg i sverige ,,,, tror jag inte för ett ögonblick ,,, det hela handlar om grupptryck och ett mänskligt felsteg ,,, kan alla göra ... släpp nu detta å ge all energi till vargpolitiken istället ,,, den behövs där ......

5. Jobba på...

2013-01-23 11:44

vinden vänder till slut för oss, bra förklarning vad som sker. Vi skall jobba mot Nej tack till frilevande vargar i Sverige. Kanske dax att införa avgasskatt på vargen, han äter ju kött.

4. Lätt att falla i den fällan

2013-01-23 11:44

Det behövs ett kraftfullt NEJ som vi, och vartefter uppvaknandet sker, kan falla in bakom. Att gå den mjuka, kompromissande vägen tillsammans med politiker som är rädda för allt utom att skada sitt eget land, kommer inte att ge annat än löpande eftergifter.

3. Solveig Larsson!

2013-01-23 11:44

Du har MYCKET mer att förklara för medlemmarna!!
Se Bengt B:s skrivning i kommentar 2.

2. Anledningen till mitt ställningstagande

2013-01-23 11:43

Av Bengt Bixo 2013-01-22 19:06

Diskussion om åsiktsförklaringen togs upp på senaste FS-mötet i Södertälje.
För det första så fick vi inte ta del av dokumentet skriftligt, det var ju hemligt, Solveig hade tidigare invigt Per o Ulf och under sekretess hade de tre diskuterat dokumentet.
Vi i FS fick valda delar upplästa av Solveig på mötet att ta ställning till.
På frågan om vi tyckte att hon skulle sitta kvar där som representant i den fortsatta diskussionen, frågade jag om hon ansåg att hon kunde göra någon nytta där. Och fick till svar att hon (vi) tillsammans med övriga organisationer som drabbas av vargen skulle arbeta för att få full täckning för de skador som framgent drabbar de som drabbas av varg. Vilket vi tyckte var bra.
FS var då överens att hon skulle vara kvar i processen men vi sade också i klartext att vårt nej till frilevande varg stod fast. Hon upplystes också om att om något som äventyrade vårt nej framkom skulle hon reservera sig däremot.
Mitt svar är altså att vi i FS inte fått full insyn i dokumentet, och att jag som förste vice ordförande och rovdjursansvarig, till skilnad från Solveig Ulf och Per, inte fått ta del av dokumentet i sin helhet.
Mitt ställningstagande bottnar i att kanslipersonal som inte är valda på årsstämma åtnjuter större förtroende hos vår ordförande än stämmovalda representanter i FS. Och därmed har större tillgång till dokument som vi skall ta ställning till.

1. Påverka?

2013-01-23 11:41

Hur kan Solveig påverka ,när inte ens SJF har gjort det ? under tiden så dör landsbygden.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons