• Allmogejakt

Därför stöder jag förslaget om vargflytt

DebattPublicerad: 2009-04-10 10:47

Styrelsen för Jägarnas Riksförbund är tillsammans med Jägareförbundet, Samernas riksförbund, Jordägareförbundet, LRF och Kennelklubben överens om att vargar skall kunna få flyttas inom Sverige. Detta för att säkra den genetiska friskheten hos vargstammen som statens representanter efterfrågar.

Som ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna och tillika ledamot av vårt riksförbunds styrelse har jag varit delaktig i detta beslut. 

Jag inser att det kan se ut som att vi spelar de som vill ha stora rovviltpopulationer i händerna. Men jag resonerar annorlunda. Vi på landsbygden, framför allt i Dalarna-Värmland med angränsande områden, har fått dragits med en vargstam som växer över sina breddar. Vargarna föröder landsbygden och dess näringar, inbegripet den traditionella husbehovsjakten. 

Raggar hellre väljare runt Stureplan
Samtidigt verkar politikerna i Stockholm inte bry sig om våra åsikter, utan raggar hellre röster kring Stureplan.
Som jag ser det banar detta beslut nu vägen för att vi skall kunna nå de visioner som återfinns i Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy.
Vi ställer inte upp på några stora vargstammar. De mål som man har i Svenska Jägareförbundet med en vargstam om 150 djur finner jag helt verklighetsfrämmande.

Rovdjuren ska förvaltas lokalt
I Jägarnas Riksförbund menar vi att rovviltstammarna skall förvaltas lokalt. Antalet rovdjur i riket skall vara summan av de lokalt acceptabla nivåerna och detta kan vi få med beslutet om omflyttning av vargar. Detta eftersom även den minsta vargpopulationen med accepterandet av vargflyttningar kan vara livskraftig. Allt prat om miniminivåer för att stammen skall kunna klara sig faller bort.
Nu kan en population om tio individer vara livskraftig om det nu är summan av alla lokalt förankrade populationer!

”Vi kan få bestämma över Dalarnas vargar” 
Som jag ser det kan vi i Dalarna (och givetvis i alla kommuner och andra län och regioner) nu få möjligheten att själva bestämma hur många vargar vi vill ha i vårt närområde. Är det så att vi inte vill ha någon varg ska vi heller inte ha några.
Däremot finns det möjligheter för de områden där man vill ha varg, främst i storstadsregionerna, att få ha sådana där. Vi kan alltså få stora möjligheter att flytta varg från Dalarna-Värmland till Stockholm, eller andra delar av landet där de vill ha varg.

Inga argument för stor vargstam
Det beslut som nu fattats av bland andra Jägarnas Riksförbunds riksstyrelse möjliggör detta. Och allt tal om inavel som argument för en stor vargpopulation kommer på skam.
Därmed försvinner argumentet för flera hundra vargar i Skandinavien. Om någon nu förespråkar att vargpopulationen skall vara av en viss storlek så kan några ekologiska skäl inte framföras, utan det blir enbart populistiska eller känslomässiga skäl som kan anföras. Om dessa skäl då skulle få gå före lantbruksnäringarna, med djurhållning och jakt, är politikerna ute på väldigt hal is!

Äkta demokrati i rovdjursförvaltningen
Vi kan, hoppas jag, med detta svåra beslut, trots allt se att landsbygden har en chans att gå en ljusnande vår till mötes, med äkta demokrati i rovdjursförvaltningen. Men det krävs att vi är på vår vakt mot populistiska politiker och motstående intressen, som kan missta beslutet som en kapitulation från oss som kräver en levande landsbygd där vargen inte utgör ett hot mot jakten och övriga areella näringar.
 
Malte Sandström, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. UFFE

2009-04-22 11:54

OK? men den tvärvändning representanterna har gjort kanske inte är till den förhoppning vi alla har väntat på?vem har frågat oss i dom värsta drabbade områdena.
Det är kanske på tiden att åka ut till områdena och ta del av verkligheten än att ta del av samlade dokument som inte finns?

34. Hillbilly igen!

2009-04-20 17:10

Ok men vart läser jag detta av bönder, jägare och djurhållningsägare samlade dokument?
Det är ju vad jag förstår deras representanter ur LRF, JRF, SJF m.fl. organisationer som sitter med som sakkunniga i den regionala rovdjursgruppen.
Eller är jag fel underrättad?

33. UFFE

2009-04-20 09:33

Jag föreslår att du läser vad medlemmarna säger här i Värmland ,och vi som bor i detta vansinne. vi vill inte ha varg.punkt slut

32. Hillbilly!

2009-04-19 23:41

Jag föreslår att du läser Värmlands förvaltningsplan för stora rovdjur 05-08, den finns på länsstyrelsens hemsida. Planen är framtagen av länsstyrelsen genom samverkan i regionala rovdjursgruppen.
Den innehåller bl.a. att Värmland kan tänka sig 2-3 vargföryngringar per år, 10-20 familjegrupper av lodjur, ett under etableringen ospecificerat antal björna och under etableringen ospecificerat antal kungsörnar. Dessutom följande citat hämtat direkt ur planen:
"Flyttning av vargar
Ett av de stora problemen med den skandinaviska vargstammen är att den idag är svårt
inavlad. Det tillskott av nya gener som Rovdjurspropositionen haft som förutsättning
verkar inte fungera i praktiken. En lösning är att under varje varggeneration plantera in ett
nytt djur från den finsk-ryska populationen, t ex genom att flytta vargar som kommit in i
Norrbotten ner till det mellansvenska förvaltningsområdet. Med en sådan åtgärd kan den
skandinaviska vargstammen hållas låg, kanske med etappmålet på 20 föryngringar per år
som maximinivå, skyddsjakten kan vara generöst tilltagen och alla vargar som blir
närgångna kan avlivas snabbt."

Audiatur et altera pars

31. VÄRMLAND

2009-04-18 12:56

Här i Värmland är vi eniga!! 0-vision gäller punkt slut!
och det kan vi vara stolta över.
Vi vill inte ha vargen här.Och vi kommer hellre aldrig att acceptera vargen ,varken av bönder som jägare och djur hållningsägare.

30. Vargflytt

2009-04-17 00:02

Styrelsen borde väl ha frågat medlemmarna först.Ett dumt beslut.Nästa år är jag inte medlem.

29. Visst...

2009-04-16 10:56

Nog har Malte rätt! Om JRF m.fl. nu säger ja till att flytta vargar så kan detta ja även villkoras med att det leder till en levande landsbygd. JRF har som policy att antalet vargar i landet ska vara summan av de lokalt accepterade vargarna. De som tar besluten, politikerna, skulle aldrig gå med på nollvision. Är det då vettigt att stånga sig blodig för att få detta (omöjliga) beslut genomfört politiskt? Man blir då bara marginaliserad. Nu har däremot JRF m.fl. gett politikerna ett alternativ. Om vargmupparna får en genetiskt frisk vargstam så kan jägarna få en minimal vargstam och förhoppningsvis även en vargstam som etablerar sig där folk vill ha den! Vi kan se att vargar väl trivs i städer där de kan äta ur soptunnor och katter. Detta finns det gott om exempel på ute i världen. I Dalarna passar de ju tydligen inte enligt forskarna och polisen, där dör de av akut blyförgiftning eller falukorv (TV3:s efterlyst 15/4-09)...

28. Bjärven

2009-04-16 10:55

Inte heller bör man i en förhandling gå ut med förslag till motparten där man redan kompromissat mer än färdigt som nu dessa föreningar gjort.Detta förslag är nog i överkant av vad de flesta medlemmar i dessa föreningar kan tänka sig godta, och detta har man gått ut med tillsammans initialt...de borde gått åtminstone en grundläggande kurs i förhandlingsteknik innan dom provade på det.

27. Vilket trams Malte

2009-04-15 11:05

Det säger väl sig själv att om man säger jag till vargflytt så säger man ja till varg. Då går det inte att komma sen och tro att lokalbefolkningen ska få bestämma. Inte ens du själv kan tro på detta. Sedan nästa tramsande om att vargen ska vara runt storstäderna. In your dreas. Vargen kommer att söka sig till platser som den anser lämplig, inte det vi jägare anser lämpliga. Dalarna, Värmland och Gävleborg kommer med största sannorlikhet att vara basen för vargområden i Sverige, i alla fall under överskådlig tid. Om sen vargen ska få etablera sig söderut lär vi väl få se snart. Nä, Malte. Lägg krutet på maxnivåer nu. Du kan gärna starta förhandligen på 10 föryngringar för Sverige och Norge. Men personligen tror jag inte detta antal är realistiskt att få igenom men en bra start på förhandlingarna.

26. Kloker och Torbjörn

2009-04-15 10:14

Ingen av har kvar någon verklighetsförankring. Att framföra fullständigt kompromisslösa hållningar leder ingenstans.
Varken för vargen eller för jägarna.
Nu finns det ju faktiskt ett förslag på en begåvad kompromiss som vi alla borde kunna leva med.
Väx upp, båda två!

25. Mörkrädd

2009-04-14 09:53

Man blir verkligen mörkrädd när man läser Torbjörn Erikssons insändare, är det såna människor som ska vara med och bestämma om Sveriges natur, så är något väldigt,väldigt snett i vårt samhälle. Helt empatilös och förblindad.

24. Lita på att våra förfäder gjorde rätt.

2009-04-14 09:53

Vår motpart är den ekologistiska ateistiska världsreligionen. Kan man övertyga troende om att deras tro är fel? Nej, knappast. Sverige är en stat utan statsreligion och skall vi få någon rätsida på rovdjurspolitiken så måste all ekologism rensas ur statsförvaltningen.

Och i detta är det att de sex organisationerna har gjort en bristfällig analys. Det är meninglöst att förhandla med eller göra eftergifter till troende. Det fungerar inte, däremot tar de emot varje liten eftergift som en svaghet och använder den mot oss. Allt du säger kan användas mot dig ….

Svenska statsmakten är så genomsyrad av ekologismen att man struntar i svenska grundlagens tvingande regler om befolkningens rättigheter och krav på tjänstemännens oväld.
Därför kommer ingen ändring till något väsentligt bättre att ske, små eftergifter då och då för att splittra oss och ge oss ett falskt hopp. De enda som arbetar på vår sida är rovdjuren själva, ty så småningom blir skadorna så stora att ekologismen kommer att tvingas ut ur statsförvaltningen. Dit är det långt och framför oss ligger en vargavinter.

Alla goda krafter måste gå samman och bilda en politisk kamporganisation och arbeta för att varg och björn inte får finnas frilevande och övriga stora rovdjur skall vara utsatta för en fri jakt.

Men det finns fortfarande människor som satsar på landsbygden, men deras investeringar kräver att rovdjuren inte får sprida sig. Under en bilfärd idag lyssnade jag på ett program om bolaget Fjällbete i Åre och Åre sparbolag. Bort med rovdjuren och in med många sådana satsningar i svensk glesbygd.

23. Sluta med allt trams NOLLVISION är det enda alternativet.

2009-04-13 13:01

Jag är så trött på alla jägare och alla jägar/hundföreningar som inte föstår vad som redan har skett = Löshundsjakten är slut sedan länge där vargen är etablerad!!! Hur i H.......te kan vi acceptera detta!!!!
Vi bör tillsammans kräva nollvision av varg i hela Sverige. Om inte detta hörsammas så borde vi solidariskt ställa in alla eftersök på trafikskadat vilt (40 000 årligen) Om detta genomfördes så kan vi få bort vargstammmen och fortsättningsvis har möjlighet till jakt med löshund, vilket bidrar till ökad social/mänsklig hälsa och välmående för oss 300 000 jägare.
Så enkelt är det mina vänner. UPP TILL KAMP NU!!!!

22. Förslaget handlar om begränsning

2009-04-13 13:00

Det kan vara på sin plats att påpeka om att förslaget om att flytta någon enstaka varg är villkorat med att det ska sättas ett tak för vargstammen samt inledas jakt kommande höst. Sen så är det inte som Malte S skriver att SJF har som mål att ha 150 vargar, man har det som övre tak vilket är en väsentligt skillnad. SJF har också satt en regionalbegränsning på 1-2 föryngringar per län beroende på förutsättningar och storlek. Således inte nån avgörande skillnad i praktiken mellan förbunden då en nolltoerans givetvis är en utopi i ett modernt samhälle.
När det gäller regionsindelningen som föreslås så delar jag uppfattningen att den riskerar att permaneta antalet djur inom de så kallade varglänen. Detta måste både SJF och JRF bevaka så det inte sker.

21. Jaktmotståndaren Torbjörn Eriksson har talat

2009-04-13 12:59

SRF fortsätter att kasta handsken. För mig är det fortfarande obegripligt att de sex gick ut med denna "förlikningslösning". Återigen, det går inte att debattera med den rödgröna jaktmotståndsröran. De går bara att rösta bort! Men det tar flera val innan de har tunnats ut tillräckligt på chefsnivå inom de statliga verken.

20. Varg flytt

2009-04-12 15:34

Det måste ha förekommit tidigare.Om det är så hög inavelsgrad i vargstammen,så skulle inte kullarna varit
så stora.
Någonstans är det fel.Om det är så hög inavelsgrad i
vargstammen skulle den inte öka i så snabbt.

19. Torbjörn Eriksson

2009-04-12 15:34

En kort fråga till er i rovdjursföreningen: Har människan någon ekologisk roll eller står hon utanför naturen? Utveckla gärna svaret!

18. Torbjörn

2009-04-12 15:33

Kom för tusan inte och säg att inaveln är ett akut problem för vargen.Om så vore fallet så vore det rent tjänstefel
av alla forskare att tillåta vidare förökning mellan de vargar
som i dag finns i Sverige.Menade man uppriktigt att det
är så illa som man säger så skulle man förorda en flytt
av vargar samtidigt som man såg till att de vargar som anses vara ett hot mot genetiken helt enkelt togs bort
för att inte kunna verka vidare i aveln och föra dessa dåliga gener vidare.Dessutom skulle det med en äkthet
av orolighet för vargens fortsatta existens med dagens
tillgång på pengar och utrustning kunna göras en direkt
insats som rätade upp detta problem på bara ett par år.
Visserligen då med en antalsmässigt mindre, men hälsosammare och friskare vargstam än den det sägs vi har i dag.Men som vi alla vet så tillåts dessa "grovt inavlade" vargar föröka sig och sprida sina "sjuka" gener
vidare precis hur som helst utan att forskarna så mycket
som lyfter ett finger för att förhindra att de gör det.
Lättast att förstå en människa är inte att lyssna på vad han säger,utan att titta på hur han agerar....
Och agerar gör inte forskarna i denna fråga, de bara pratar och pratar,för att få en större spridning och antalsmässigt större stam,ingenting annat...

17. Varför.......

2009-04-12 15:32

......Flytta det som redan flyttats.
Önskar nu ett svar.
Varför har ingen sett en varg eller spår av dom som varit på väg söderut,när så mycket folk bodde uppe i skogarna.Har frågat förut ,men ingen har svarat.
Känslig fråga?Dom kom från ingenstans.JAG är helt övertygad om att vargen är inplanterad.Även på senare år.Ingen kan i nuläget med den debatten som fortgår övrtyga mig om någonting annat.

16. Till anonym 2D

2009-04-12 15:32

Om man tar de 80 vargar du föreslår bli flyttade då kommer vi ner till det antal som uppgavs i "inventeringen"

15. Gråben 40 vargar i Dalarna

2009-04-11 13:44

Då borde det finnas även 40 st i Stockholms län. Göteborg 40 st i varje län söder om Dalarna Värmland.
Undrar hur varg debatten skulle låta då. Den dan kommer om vi inte får börja utrota vargen snarast

14. Ingen Vargflytt eller Vargjakt

2009-04-11 13:43

Vi ska ine ha Vargflytt eller någon typ av Vargjakt.
Vargen skall sprida sig på naturlig väg. I synnerhet inte så länge de gentiska tillskotten inte materialiserats i verkligheten - de vill ju jaga varg 5 år innan eventuell flytt, dessutom tar det tid för nytt genetiskt material att få genomslag i populationen så att inavelsnivån sjunker till acceptabla nivåer på 10-15%. All vargjakt idag förvärrar inaveln.

Men viktigast av allt kanske - vi är defintitivt emot flytt av varg som någon permanent metod att upprätthålla genetisk diversitet i vargstammen. Istället måste man tillåta vargföryngringar i renskötselområdet i betydligt större utsträckning än idag. Dessutom kan man inte begränsa vargstammen så hårt som de vill, även om genetiken mirakulöst skulle förbättras. Vi kräver en långt större vargstam och att vargen ska återfår något av sin ekologiska roll.
Torbjörn Eriksson
Regionansvarig Svenska Rovdjursföreningen Örebro Län

13. Huvudlöst!

2009-04-11 13:40

Det du och förbundsstyrelsen har lyckats med Malte, är att medverka till att permanenta rovdjursproblemen. Regeringen med Andreas Carlgren i spetsen har ju klart deklarerat att någon minskning av vargstammen inte är tänkbar. Däremot föreslås från myndighetshåll att den så kallade Svenska vargstammen skall tillåtas öka i antal och utbredning. Dessutom kräver de organisationer som har företräde som rådgivande instanser hos våra myndigheter och beslutsfattare minst en dubbling av dagens vargpopulation. Att i detta läge vilkorslöst vidimera sitt gokännande om genetiskt manipulation av den Svenska vargpopulationen är att skjuta sig själv i foten. ( Att skjuta sig själv i huvudet hade i detta fall förmodligen inte haft någon märkbar effekt.)

12. Frågan är bara Malte

2009-04-11 13:40

vart skall alla vargar flyttas om nu ingen väljer att ha dom?Tillbaks till Ryssland?Tror du ivrarna går med på det?
Tvärtemot vad du själv tror så tror jag fullt och fast att ni
spelat vargivrarna rakt i händerna.T.om en av de främsta
i Grimsös led när det gäller vargen,Olof Liberg,ville inte
på något sätt förespråka flytt eller inplantering av varg då det ansågs alltför kontroversiellt.Att då som jägarorganisation gå med på detta utspel kan inte uppfattas som någonting annat än ett stort svek mot medlemmarna,speciellt de som flyttat över från SJF till JRF på grund av att dess mycket bättre rovdjurpolitik .
Sanna mina ord,detta kommer vi att få äta upp,var så säker...

11. Allt går att bevisa med statistik

2009-04-11 13:39

har bland annat DU Calle sagt.
Upp till bevis nu.
Bevisa med din enligt dig statistiska kunnande att näringarna på landsbygden utarmas på grund av varg.
Bevisa även genom användande av statistik att människor flyr landsbygden och att kulturlandskapet förvildas och ödeläggas på grund av varg.
Visa på detta på ett statistisk trovärdigt sätt och du får helt klart med dig politikarna.

För du har väl något på fötterna, inte är det bara jägardravel och fantasier du kommer med.
Eller?

10. Ett val vi gör...

2009-04-11 13:38

Jag kan förstå de som blir frustrerade över att vargar ska flyttas, därför att ni inte har några nu. Men för mig som snart har haft dem på jaktmarkerna och där jag bor i snart 20 år så tycker jag att det är bra att få iväg några stycken. Ska vi ens ha vargar här i sverige så ska de fördelas över HELA sverige och inte bara i några län. Jag stödjer detta förslag så länge de inte ens funderar på att flytta vargar TILL län där vargarna har varit för många i flera år tex. i dalarna och värmland.
Så ni kanske ska ta och tänka er för innan ni skriker rakt ut, visst ni kanske inte vill ha vargar als. Jag kan säga att jag inte heller vill ha dem, men det här är ett val vi får göra, komma med ett förslag till politikerna eller stå kvar i ruta ett och och svära över att vi har för mycket vargar. Det är upp till alla er, jag har bestämmt mig i alla fall!

9. Flytt

2009-04-11 13:37

Vem är det som säger att det blir vargflytt till kungsbudo
det blir väl snarare så att dom flyttar om vargarna där det redan finns.Jag tror att vi har tappat till mupparna

8. Anonym 15:45

2009-04-11 13:36

Bevisen kommer av sig själv om inget görs snarast.
Statistiken är kanske för låg ännu för att utomstående skall förstå.Fråga dom som bor mitt uppe i eländet.
OM DOM NU ÄR TROVÄRDIGA.

7. Till Anonym

2009-04-11 13:36

Om du lyfter blicken från SRFs blaska hittar du all statistik du önskar dig. Jag kan komma med hur mycket siffror som helst det ändrar inte på dig. Låt mig fastslå för femtielfte ggn. Jag är inte främst jägare. Det ligger långt ner på min personliga prioriteringslista. Däremot vill jag ha ett landskap med människor och djur som trivs tillsammans. En tredjedel av våra arter är utrotningshotade av dagens rovdjurspolitik.
För övrigt kan ingen som undertecknar sig med Anonym tas på fullt allvar.

6. Jösses..

2009-04-10 16:14

”Vi kan alltså få stora möjligheter att flytta varg från Dalarna-Värmland till till exempel Stockholm.”

Ja, precis, och jag hade ett myller av smurfar, tomtar och troll nedanför mitt jakt-torn i höstas...

5. Allt går att bevisa med statistik

2009-04-10 16:14

har bland annat DU Calle sagt.
Upp till bevis nu.
Bevisa med din enligt dig statistiska kunnande att näringarna på landsbygden utarmas på grund av varg.
Bevisa även genom användande av statistik att människor flyr landsbygden och att kulturlandskapet förvildas och ödeläggas på grund av varg.
Visa på detta på ett statistisk trovärdigt sätt och du får helt klart med dig politikarna.
För du har väl något på fötterna, inte är det bara jägardravel och fantasier du kommer med.
Eller?

4. 40 vargar i Dalarna

2009-04-10 16:13

Är väl inte att Dalarna översvämmas av varg?

3. Eja, vore det så

2009-04-10 13:38

Hoppet överger aldrig människan. Allt vad du säger är sant men jag är rädd att det är hopplöst att få rovdjursförespråkarna att inse detta. Att näringar utarmas, att människor flyr glesbygden, att kulturlandskapet förvildas och ödeläggs är oviktigt. Tyvärr är nog den enda räddningen att skadorna blir så uppenbara att till och med Stureplansmaffien inser detta. Det är bara att hoppas att det då inte är för sent.

2. Vargflytt

2009-04-10 13:37

Hej Malte! Med de tre vargskötselområden, som har framförts från visst håll norra, mellersta samt det södra, är risken stor att när vargen befinner sig bland renarna eller på Skånes slätter. Då kommer de att sövas ner och flyttas till Mellansverige ty att avliva dom det gör dom ej, de är mycket genetiskt värdefulla.
Med sen tilltro som både du och jag har mot dessa myndighetsfolk och detta tjänstemannastyre kan allt hända. Det viktigaste är att det blir klara regler som gäller lika över hela Sverige och ej som idag där vissa tjänstemän som är jakthatare sitter och gör sina egna regler som ej är förankrade hos folket. När människan börjar styra i naturen då finns ej längre någon natur längre kvar värd namnet.

1. Malte?

2009-04-10 13:36

Bara att konstatera, BORTFÖRKLARINGAR, ni vågar inte stå för den propaganda ni fört angående VARGEN!?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons