• Pinewood

Demokratins seger över bevarandegrupperna

DebattPublicerad: 2010-01-13 17:13

Den första licensjakten av varg på 45 år, som började den 2 januari, har utlöst närmast hysteriska utfall i media av bevarandegrupperna SNF, RF och WWF mot jägarna. De verkar inte ha förstått innebörden i det demokratiskt fattade riksdagsbeslutet från oktober.

Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att 27 vargar skjuts och det är rovdjursforskarna (statligt anställda eller på statligt uppdrag) som arbetat fram underlaget till beslutet.
Det är jägarna som på frivillig basis står för genomförandet.
Nu är uppdraget utfört av jägarkåren som huvudsakligen består av boende på landsbygden. Här finns bland andra djurhållande bönder, fäbodbrukare och hundägare, som alla får ta de ekonomiska och sociala smällarna av en för stor vargstam.

”Blodtörstiga jägare”
En av kritikerna, Mikael Karlsson på SNF har bland annat menat att det varit hela ”12 000 blodtörstiga jägare ute och utfört slakt”. Det bör nämnas att i landet finns cirka 265 000 jaktkortslösare, vilket innebär att endast 4,5 procent av alla jägare deltog i vargjakten, alltså inte ens i paritet med deltagandet i älgjakten som i motsvarande område uppskattas till cirka 15 000 jägare. Det ändå relativt stora engagemanget, med tanke på de yttre omständigheterna, visar att detta är en överlevandefråga för landsbygdsborna som vill återfå sina levnadsvillkor med jakten som ett viktigt inslag.

Kritik mot snabb vargjakt
Kritik har även gällt att jakten har gått för fort! Värmland och Dalarna hade en kvot på nio vargar vardera. Hela tilldelningen sköts första dagen.
Man undrar om ovan nämnda organisationer så grundligt kan ha missbedömt jägarnas förmåga och att detta tydligen blev en chock. Eller är det möjligen en indikation på att vargstammen är betydligt större än den officiella statistiken?
Uppdraget som har utförts i 20 graders kyla och i 40-50 centimeters snödjup har fått beröm av både forskare och ansvariga på länsstyrelserna.

Stelfrusna skyttar skadsköt
De skadskjutningar som förekommit är oftast en konsekvens av att skytten blivit stelfrusen i den starka kylan, men här måste jägarorganisationerna ta på sig ansvaret att skjutträningen förbättras.
Ovan nämnda organisationers företrädare, som uppträtt i media för att piska upp stämningen mot jakten, är i huvudsak storstadsmänniskor. Det bekräftar att vargfrågan är en symbol för maktkamp mellan stad och landsbygd.
Låt Stockholmare sköta exempelvis trängselskatten och hemgjorda miljöproblem, så sköter landsbygden sina problem med rovdjuren!

Mötet med Naturvårdsverket
Naturvårdsverket bjöd den 4 november in de av rovdjuren berörda organisationerna. Deltog gjorde JRF (representerat av undertecknad) LRF, SJF, Skogsbruket, Samerna, fäbodbrukarna. Från bevarandesidan var grupperna SNF, WWF och RF inbjudna för information avseende förslag på jaktens utförande. Även forskare deltog, dock presenterades inte antalet licensdjur.
Bevarandeorganisationerna hade då inga större invändningar mot förslaget.
För SNF var det vid detta tillfälle tydligen inte en prioriterad fråga eftersom de inte ens deltog vid informationsmötet.
Naturvårdsverket har i detta avseende hanterat frågan helt korrekt med redovisning inför alla parter som dessutom fick möjlighet att kommentera förslagen.

Klarar inte maxtaket på 210 vargar
Ett väsentligt fel har dock Naturvårdsverket gjort, enligt Jägarnas Riksförbund. Den kraftigt prutade licenstilldelningen ned till 27 individer kommer att  innebära att Naturvårdsverket inte kommer att klara av att infria riksdagens maxtal på 210 individer!
Detta kommer att innebära en snabbare tillväxt av vargstammen efter alla föryngringar som sker under våren. Alltså kommer vargstammen istället att öka, men förhoppningsvis blir den skyggare efter årets jakt!

Henrik Tågmark förbundsstyrelseledamot i Jägarnas Riksförbund (JRF)

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

131. Det verkar som .

2010-02-06 13:41

Att jägarkåren vill melda sig utt av världssamfundet , för det kostar att få vara med , då får jägarna rätta sig ind i ledden och ta sitt jävla ansvar för "Sitt" vilt och inte var en så kostsam belastning på det resterande samfund som faktiskt er i majoritet mod är 200 000 Pers räkna och utt hur många miljarder vildet kostar samhället pr. år och skicka ind en check till staten och ta över rubbet , då kan ni busa på som ni gör , ta dock annars och visa lite förståelse för demokratin åtminstone så länge ni bara sitter och snyltar på den , varför skall vi andra betala för att ni jägar kan bedriva eran hobby och äta bra ? Sen kissar ni oss i nacken för att vi är med att betala dom skador på samhället vilt försöker , prata om förståelse för livet i städerna mina herre , tänk över er en förakt för stadsbefolkning en som utan ett knyst står ekonomisk solidarisk med är i ett forsök att bevara en så unik natur som den i Sverige , det är inte jagarna som bär den största ekonomiska börden som jaktbart vilt medföre , men jägarna stryker åt sig hela vinsten , så visa lite jävla respekt för stadsboer , det har dom betalt för genom hårt arbete och beskattning .

130. Så du anser att det bara är dina intressen....

2010-01-26 09:45

Som är relevanta och viktiga?
Jag tror inte du greppade riktigt va?
Vad du måste börja med att fatta är att DU inte har monopol på tillvaron Gontjaja, sedan om då alla tänkte som du, och själva fick välja bort ett djur...blev det nog en del som rök, eller vad tror du?
Själv lever jag efter "devisen": Självklart skall man kunna försvara sina jakthundar och tamdjur djur mot vargangrepp,(läs mitt förslag till uppluckring av §28).
Men man måste samtidigt ha respekt och förståelse för andra intressen än sina egna...

129. Dalle!

2010-01-25 19:11

Då föll du till slut för frestelsen att som enda motargument beskylla mig för att vilja utrota allt från gråsparv till tiger.
Jag lever efter devisen, ”när varg angriper jägarens hund eller lantbrukarens tamboskap överträds gränsen mellan det mänskliga samhället och den vilda naturen”. Det räcker för mig.

128. Jodå Calle...

2010-01-25 09:52

Jag har hellre, till och med mycket hellre vargar i skogen än Hells angels och pedifiler i våra samhällen... jag tycker inte precis det är samma sak förstår du.
Men det gör uppenbarligen du.
Hur vill du bli sedd med dina inlägg?
Man kan undra, när ett sådant utspel, med en sådan jämförelse är allt du kan komma med.
Du får ingen förståelse för dina synpunkter Calle, och jag kan lova att det inte för oss jägare närmare gemene man, jag inte bara lovar förresten, jag garanterar!
Och så Gontjaja...om vi nu skall avlägsna allt som ställer till problem för oss, och det är din inställning?
Då måste vi ju i rimlighetens namn i så fall se det ur "total samhällssynpunkt"...och då Gontjaja, då "ryker" det betydligt fler arter än vargen, det kan du vara säker på.

127. Dalle!

2010-01-24 18:44

Den enda tänkbara linjen är nollvision! Detta på grund av att ingen av oss, varken Du, jag, våra förbund eller regering och riksdag kan i demokratisk anda ta beslut som medför skada för människor, djur och natur. Får du granbarkborre i din skog gör du något åt det, det samma måste även gälla om vargen menligt påverkar din situation. Jag har sagt det tidigare på denna tråd men det tål att upprepas. ”När varg angriper jägarens hund eller lantbrukarens tamboskap överträds gränsen mellan det mänskliga samhället och den vilda naturen”. Människan har i alla tider bekämpat skadedjur och förutsättningarna för acceptans av varg har inte förändrats. Vargen är och förblir ett vildmarksdjur.
Det finns ingen gyllene medelväg! Skall allmogejakten räddas måste våra förbund gemensamt hitta ett sätt att samarbeta för vargen som fråga. Svenska Jägareförbundets linje vet alla, som har anknytning till jakt, djur och natur i vargdrabbade områden, är en linje som inte fungerar. Ingenting har blivit bättre på grund av Svenska Jägareförbundets engagemang i vargfrågan. Jägarnas Riksförbund har åtminstone lämnat en dörr på glänt så att människor ute i distrikten kan agitera för sin ståndpunkt utifrån egna omdömen, erfarenheter och förutsättningar. Frågan om vargens vara eller inte vara är tyvärr svart eller vit, argumenten som följer är för eller emot, din och våra förbunds strategi däremot är ett enda stort ”nja”. Skall våra förbund nå framgång jägaremässigt som opinionsbildare i vargfrågan måste argumenten vara jägarnas! Om det är det snabbaste sättet vet jag inte men det är definitivt det enda.

126. Dalle

2010-01-22 18:24

Jag vill inte ha några vargar i min närhet. Jag vill inte heller ha Hells Angels i grannskapet. Och jag vill inte ha pedofiler på dagiset.
Visst, jag kanske är orealistisk med den nolltoleransen. Men jag tänker inte låta någon övertyga mig om att visst kan du väl ha några stycken.
Men jag har den i alla fall.

125. Calle och Gontjaja...

2010-01-22 10:26

Är ni realister eller drömmare?
Kan ni då bara förklara för mig hur vi skall uppnå BÄSTA möjliga resultat för oss jägare med er vision och era värderingar?
Jag talar alltså om hur vi skall komma till bästa möjliga RESULTAT...

Låt oss börja med och titta på "läget" i dag, så här ser det ungefär ut:
Om vi börjar med själva vargjakten är det jämt.
Vi kan säga det är i stort sett 50-50 mellan dom som anser att vi skall jaga och dom som tycker vi bör avstå.
Går vi då över till frågan om frilevande varg eller inte får vi helt andra siffror, det kan man vara "blind" men se ändå, eller hur?
Skall vi tro att vi då hamnar på 10-90 till vår nackdel?

Jag tror både JRF, SJF och dom flesta jägare i landet inser detta faktum.
Det är därför, mina vänner som en nollvision från jägarhåll blir "omöjlig" att lobba för i dagsläget.
Ni säger er jobba bl.a. för fäbodbruken och den påverkan vargen har för denna näring, OK.
Är er linje då den bästa för att uppnå BÄSTA och SNABBAST möjliga resultat?, den frågan bör ni ställa er.

Jag har påpekat det förr, det är nog snarare så att ni, med era värderingar, hjälper motståndarsidan att tippa över vågskålen ännu mer på deras sida...men det kanske det är värt, bara för att få ge uttryck för sitt rovdjurs och myndighetsförrakt?

124. Nollvision för småskalig djuruppfödning

2010-01-21 23:30

Och nollvision för traditionell renskötsel.
Lägg sedan till nollvision för att plocka bär och svamp.
Där har vi Dalles nollvision i praktiken.
Då föredrar jag min nollvision. Inga vargar där människor driver traditionella metoder för att producera människoföda, inklusive jakt.

123. Dalle!

2010-01-21 23:30

Tvärtom Dalle! Jag tror det är utomordentligt viktigt att vi via våra jägareorganisationer klargör hur verkligheten ser ut. Jag tror det är utomordentligt viktigt att människor som inte har möjligheten att bedöma hur verkligheten ser ut får ta del av hur skadedjuret varg påverkar människor den i praktiken blir tvingad att konfronteras med. Det är upp till dig om du vill förmedla en lögn och därigenom bidra till ödeläggelse av våra kulturbygder, skapa otrygghet och vanmakt hos dom som drabbas av att dina formuleringar realiseras. Jag står som sagt för nollvision.

122. Åberg

2010-01-21 19:24

Rätten att jaga kommer inte att vara en självklarhet i morgondagens Europa.
Det är nog inte bara våran grundlagsstiftade jakträtt som är i fara-kommer vi att kunna bedriva skogsbruk, rennäring, fäbodbruk, mm.mm. Är inte till och med våran äganderätt i fara?" Ingen kan väl äga naturen?"Ska inte skogslänen och fjällen vara en gratis nationalpark åt urbana människor??

121. Nollvision för småskalig djuruppfödning

2010-01-21 19:22

Och nollvision för traditionell renskötsel.
Lägg sedan till nollvision för att plocka bär och svamp.
Där har vi Dalles nollvision i praktiken.
Då föredrar jag min nollvision. Inga vargar där människor driver traditionella metoder för att producera människoföda, inklusive jakt.

120. Åberg

2010-01-21 17:49

Rätten att jaga kommer inte att vara en självklarhet i morgondagens Europa.
Det är nog inte bara våran grundlagsstiftade jakträtt som är i fara-kommer vi att kunna bedriva skogsbruk, rennäring, fäbodbruk, mm, mm. Är inte till och med våran äganderätt i fara? "Ingen kan väl äga naturen?" Ska inte skogslänen och fjällen vara en gratis nationalpark åt urbana miljösvin??

119. Klokt

2010-01-21 13:26

Kloka ord där från Dalle.
Tror också att det är en nödvändighet för att jakten som sådan skall kunna hävda sig på lång sikt.
Förvånar mig att inte fler av er jägare inser detta.
Rätten att jaga kommer sannolikt inte att vara en självklarhet i morgondagens Europa.
Den lär behöva goda ambassadörer, betydligt bättre än den JRF sände till tv 4 studion.

118. Du tror tydligen det är oviktigt...

2010-01-21 11:50

Hur vi formulerar oss och vilka argument vi framhäver i vargfrågan Gontjaja.
Det viktigaste är få ur sig sin åsikt verkar det som i ditt, och några andras fall.
Kalla mig vad du vill, här kommer min version om hur vi skall bära oss åt för att långsiktigt bevara våra intressen:

1.Lägg ner nollvisionen från jägarhåll och acceptera riksdagens beslut om en vargstam på runt 200 djur i landet, det kan vi hantera, låt oss visa det.
2.Arbeta för en generösare tolkning av §28. Varg som uppehåller sig i omedelbar närhet av bebyggelse och tamdjursnäring skall kunna skjutas utan beslut om skyddsjakt från länsstyrelse.

Jag anser att för att komma hit MÅSTE våra argument vara "korrekta" för att accepteras, det finns en hel del att jobba på där, det är bara att läsa en del inlägg här.

117. Kalle

2010-01-21 10:00

Bra att ni har en plan för hur ni skall förbättra älgstammen, det låter lite konstigt att inte skjuta kalv, men samtidigt bra att olika metoder provas så det finns erfarenheter att jämföra med.
Däremot tror jag inte att jag övervärderar jaktens betydelse för hornstorleken.
Har med egna ögon sett hur grevar och baroner plus vanligt folk i omgivningarna skjutit sönder den en gång så fantastiska tjurstammen på Halle/hunneberg.
Har också varit på Öland och sett samt fotograferat det numera mycket fina tjurstammen där.
Den är ett direkt resultat av den sk. Kalmarmodellen som målvedmetet går in för att höja medelåldern bland tjurarna.
I alla bestånd som inte jagas vet vi att andelen stortjurar är mycket högre.
Jag är helt övertygad att en fridlysning av tjurar över ca. 12 taggar eller något sådant, plus ett krav på en plan för att höja medelåldern skulle behövas för att återställa, eller i varje fall inte ödelägga älgen genetiska kvalitet.
Ber om ursäkt för att jag nu börjar komma ifrån ämnet i tråden rätt rejält.

116. Dalle 09:15

2010-01-21 09:23

Den dagen Svenska tamdjurpågolfbanorsföreningen har fått gehör för sina krav om att ge plats för kor, får och hästar på golfbanor runt om i riket blir din frågeställning relevant.

115. Dalle!

2010-01-21 00:58

Du brukar tala om att vi som tillhör jägareskrået skall akta oss för att ta till överdrifter. Nog borde det stå klart för alla som intresserat sig för vargfrågan att varg i Sverige bjuder på omfattande problem för människor som drabbas av vargens närvaro? Det är inga överdrifter att påstå att vargen ställer till problem för djurägare, jägare och barnfamiljer.
Vart har vargfrågan fört jägaregruppen till och med i dag? Framställs vi som en generös, vargkramande, förstående och uppskattad skara i samhället av dem som tror att vi kan ha varg i Sverige, trots att vargens antal ökar? Ur ett av varg påverkat jägareperspektiv har våra representanter en bra bit att gå och en hel del arbete att utföra innan dom kan ropa succé.
Du anser vidare att mina värderingar skall betraktas som överdrifter och inte har med 200 vargar att göra. Hur förklarar Du då att spaltmeter efter spaltmeter, trots undanskymda placeringar i våra media, klart visar något annat.
Nej Du Dalle! Jag står stadigt för mina värderingar, något annat vore självbedrägeri. Andras värderingar är omöjliga att glömma, dom blir man ständigt påmind om, om man befinner sig där vargen påverkar vardagen.

114. Dalle

2010-01-21 00:57

Hur ska vi "lantsortsbor" uttrycka oss för att få nåt gehör hos den urbaniserade delen av befolkningen,tycker du??Ska vi mjäka med i deras teser om att Sverige ovan Dalälven är nåt kommunistiskt samägt samhälle,skogar och natur vi alla (som en stor familj)äger,och där det skulle passa urbanfolket förträffligt om det bevarades en "orörd" natur.Samtidigt som söder om Dalälven vore privatägd mark,där markägaren själv bestämmer om han vill ha körsbärsträn eller havre ,viltsvin eller hjortar på sin mark.Hur ska vi formulera oss,för att tala om att vi har samma rättigheter att exploatera som man har i södra Sverige?Att våran mark tillhör oss,och att inte vi har nån större skyldighet att bevara än "sörlänningar".
Förövrigt har allmogejakten aldrig varit en "hobby".Det var grevar och baroner på 1800-talet som ansåg att jakt var en sport,en idrott.Allmogejakt var "köttjakt",försåtsjakt""krypskytte" o.s.v.Än idag kan man nog hellre se norrlandsjakten som ett säsongsbetonat tillvaratagande av vad de egna markerna ger.Dom gårdar som inte har egna jägare erhåller(för det mesta)arrenden,köttdelar e.dyl.Men hur ska vi få fram det till en stadsbefolkning som är fullständigt oitresserade av hur vi på landsbygden lever??Hur ska vi formulera oss???

113. Anders

2010-01-21 00:57

...jag tror nog att de flesta jägare i dag, är glada att få skjuta en älg, de där 20 taggarna är inte vanliga nu och har aldrig varit det. Personligen tycker jag nästan att det är helgerån att skjuta en 20 taggare iaf där jag jagar, men jag tror att du övervärderar jaktens betydelse för hornstorleken i älgstammen, tillgång på rätt föda och mycket av den, betyder mera tror jag, och förstås åldern på tjurarna.
Sedan när det gäller ståndjakten, så kan jag nog säga att bättre möjlighet till urvalsjakt får man inte. Man skjuter inte varje djur hunden ställer. Här hos oss skjuter vi ungdjur i första hand, och släpper äldre djur både när det gäller ko och tjur. Sedan har vi i ca 6 år låtit bli att skjuta kalv, vi försöker att bara skjuta ungdjur.(ettåringar) Vilket fått till följd fler två kalvs kor, större tyngre tjurar. Bit i den ni alla som förespråkar fri kalvjakt :-)
Dessutom finns det många kalvar till vargen. På gott o ont. :-)

112. Du behöver inte tveka Anders.

2010-01-21 00:56

De flesta ståndskall handlar om ko med kalv- ar, och kalven- arna ska skjutas först, alltså de djur som vargen tar först. Du borde du vara nöjd. Oberoende av vilka hundar vi har och vilken jakt vi bedriver så har de äldre tjurarna (om det finns några) störst chans att klara sig. Det är verkligheten.

111. Calle och Kenneth

2010-01-20 15:55

Calle, du verkar ha fattat, men inte fattat att du har fattat.

Kenneth, jag vet att många jagar ungefär så numera och det är bra, men fortfarande pryds jakttidningarnas framsidor av jägare som är stolta för att ha skjutit en av dom få tjugotaggare som finns kvar.
Dessutom skjuts nog väldigt ofta dom älgar som står för hunden, vilket är tveksamt i mina ögon.

110. Anders Åberg och förvaltning av älgstammen

2010-01-20 11:01

Det finns hur många åsikter som helst hur man ska förvalta en älgstam i avsaknad av varg. Vargen kan enbart komplicera det hela och dessutom totalt spoliera våra försök i den vägen. Så sluta använda vargen som något vi ska efterlikna. Vargen har inget att tillföra. Vargen tar helst det mest lättslagna bytet, vilket är kalvar och ungdjur. En vargflock är dock inte nogräknad, den har inga problem med något djur.

109. Varför det är viktigt hur vi formulerar oss...

2010-01-20 11:00

Hur vi uttrycker oss, och hur vi därmed uppfattas av "övriga grupper" i samhället.
Har detta någon betydelse?
Räcker det inte bara att ge uttryck för det man känner?
Ja, det har betydelse, och nej det räcker inte med ren frustration för att uppfattas som trovärdig.

Jakten i dag är en ren hobby, något vi utövar för nöjes skull, för rekreation, frisk luft och spänning.
Den skiljer sig egentligen inte ett dugg från sysselsättningar som golf, segling eller fritidsfiske.

Det framförs givetvis önskemål på ett jaktforum om hur jakten borde vara, skall vara i framtiden, hur man bör jaga, vad man skall jaga, och i vilken omfattning, inget konstigt med det.
Golfen, seglingen och fritidsfisket har precis samma "upplägg".
Ponera att vi ser på dessa intressen "utifrån", d.v.s. som individer utan egna intressen på verksamheten.

Antag att ett antal fritidsfiskare anser att man bör utrota gäddan med motiveringen att "den går inte att äta" och att "den äter upp nästan all ädelfisk i sjöarna"
Delvis sant, men går detta att motivera mot andra grupper?
Anta att vi har en grupp golfare, som betalat höga medlems och årsavgifer för att utöva sin hobby.
Dessa får plötsligt betande boskap i form av hästar, får och kor som grannar.
Dessa djur tar sig ständigt in på banan och ställer till problem, kan man då kräva att jordbruksnäringen på gården upphör eller att boskapen skall gå inne p.g.a. detta?
Vad jag säger är att det är oerhört viktigt vilka formuleringar och argument vi använder oss av när vi "rättfärdigar" jakten gentemot andra intessegrupper.
Valet är ert, framtiden lär utvisa om den gemensamma strategin har fungerat i vårt fall.

108. Anders Åberg.

2010-01-20 10:59

"Om vi skall jaga så att inte älgstammen skadas på lång sikt så måste vi nog jaga kalv och fjoling i första hand." Det är precis så vi jagar förutom att bolagen tvingar oss att skjuta mycket kor för älgstammen ska ner heter det. Så är det i Norrland.
F.ö. vet du att jag har en avvikande åsikter till dina teorier om lämplig förvaltning av älgstammen. För mig finns det inget som säger att rovdjuren är de bästa förvaltarna. Jag påstår i stället att vi vet att det inte är så.

107. Hans-Ove

2010-01-19 21:59

Okej, jag tror att vi egentligen är ganska överens.
Det kan säkert vara som du skriver att om det blir för mycket varg i en redan svag älgstam så kan det få oönskade konsekvenser.
Det borde vara en av dom faktorer som vägs in tungt när nästa års vargjakt skall organiseras.
Jag håller också med dig om att folk som bor i vargområdena borde få mer att säga till om i fråga om förvaltningen.

106. Calle

2010-01-19 20:58

Om vi skall jaga så att inte älgstammen skadas på lång sikt så måste vi nog jaga kalv och fjoling i första hand. Med god älgstam kan vi säkert ta ut mer än så också.
Norrlands inland är renbetesområde och förhoppningsvis inte aktuellt för permanent vargstam, det trodde jag du visste.
Den dåliga stammen där kan säkert delvis förklaras med felaktig jakt, mycket styrd av skogsbolag.
Flykt undan varg kan kanske vara rätt ibland precis som du skriver, men för en älgko med små kalvar gäller det nog att stanna och slåss om kalvarna skall överleva. Skulle tro att en tjur i sin bästa ålder också ofta tar upp striden.
Om vi konsekvent skjuter bort djur med det beteendet, plus stora tjurar, så är risken stor att vi tar precis dom djur som skulle klarat sig i naturen och lämnar kvar dom som är lätta byten för vargen.
Det är inte långsiktigt hållbart Calle.

105. Anders Åberg, Kalle

2010-01-19 20:58

Du har rätt Anders Å, Jag hade tryckt fel när jag skulle skriva under.Jo jag har pratat med många jägare som jagar i vargrevir och dom vittnar om att det tas stora vuxna tjurar, men du har rätt när du säger att kalvar och fjolingar är vargens huvudsakliga bytesdjur men när du har en svag stam från början då går inte dom vuxna djuren säkra heller. JL,Jag menar att människor som lever hela tiden med rovdjur i sin direkta närhet på nåt vis skulle ha en tyngre röst när det ska beslutas om dess antal och utbredning. Jag menar också att informationen om vargens svåra inverkan måste belysas och synas mer i pressen så att inte debatten blir så full av felaktiga åsikter från bevarandesidan,likväl som övriga delar av landet ska ha mer att säga till om när det gäller inskränkningar i dess närhet. Kalle ! Tack för din kommentar. Jo jag har 35 års erfarenhet av jakt och är utbildad guide och förvaltning av framförallt av älg men har även en del erfarenhet av rådjur, och det man ser idag är en dyster utveckling av dom arterna.Det storskaliga skogsbruket med sin enögda älgpolitik är också ett hot. I det perspektivet så måste man inse att stora rovdjursstammar får en väldigt negativ inverkan för dom drabbade.

104. Anders Åberg

2010-01-19 15:15

Jag begrep inte din sista mening i kommentaren till vad jag skrev. Inte menar du väl att vi ska ha samma fördelning av biomassan från de älgar vi nedlägger som vargen?
Om du betraktar Liberg-Sands papper så ser du att större delen av Norrland har inte den älgtäthet som behövs för att tillåta både varg och jakt.
Vad gäller flykt eller kämpa på plats beror det på omständigheterna. På barmark med älg i god kondition är flykt bästa alternativet. I djup snö när näringssituationen är dålig är det nog bättre att kämpa om du kan få skydd för bakdelen.

103. Dalle

2010-01-19 13:41

Vilka värderingar har du? och den skara anhängare som du tillhör, ni är i minoritet, bara så du vet.

102. Du har rätt Gontjaja...

2010-01-19 11:57

Och mer än så.
Det finns inget ställe i HELA VÄRLDEN där människan inte finns och därmed inte riskerar att "drabbas" av rovdjur.
Frågan är och blir vad vi kan acceptera.
Frågan är också vad vi skall kräva från jägarhåll, det är intressant för mig.
Är nollvision något som jägarkåren kommer att nå framgångar med?
Skall vi helt strunta i vad andra tycker i vargfrågan?
Går vi ut med dina värderingar, kommer jägargruppen inte en centimeter vidare mot sina mål, det kan du vara säker på.
Vad tror du jägarsverige och deras representanter har har för mål?
Och då menar jag realistiska mål, inte önsketänkanden och fantasier.
Ord som ödelägga och rasera har inget med 200 vargar att göra Gontjaja, dom klargör och belyser bara överdrifterna i ditt inlägg ännu mer.
Det är också det som fäller dig...att du i din iver att hela tiden framföra dina egna värderingar, helt glömmer bort andras.

101. Naturligt urval?

2010-01-19 10:37

Får människan vara med på spelplanen?

100. Dalle!

2010-01-19 03:39

Det som gör att ditt resonemang inte är trovärdigt är din pacifistiska inställning till våra rovdjur. Man kan som bekant inte äta kakan och samtidigt ha den kvar. Den linje du förespråkar skiljer sig inte i praktisk betydelse från SRF, SNF eller WWF. Den enda skillnaden mellan din linje och nämnda föreningar är, om vi skall ödelägga våra kulturbygder eller om våra kulturbygder skall ödeläggas! Och det handlar inte enbart om jakt och fäbodsbruk, utan människors möjlighet att leva, bo och verka i våra kulturbygder.
Vidare frågar du dig varför vi inte kan hysa 200 vargar i Sverige. Svaret är enkelt, det finns ingen vildmark i Sverige. All mark är brukad av människor på ett eller annat sätt, med undantag av små öar av konfiskerad, exproprierad eller inlöst mark. Det finns helt enkelt inget område i Sverige där varg kan leva sitt naturliga liv utan att komma i konflikt med mänsklig verksamhet. Det är inte enbart människor som far illa av den förda rovdjurspolitiken, även vargen tar stryk genom att den tvingas springa gatlopp mellan mänskliga verksamheter för att överleva.
Du anser att det inte handlar om din eller min åsikt!? Vems talan är det Du i så fall för? Och det kan väll inte vara din uppriktiga mening att vi som bor på landsbygden skall lägga oss platt på marken låta oss bli överkörda av Svensk rovdjurspolitik? Så länge vargen tillåts förpesta min tillvaro tänker åtminstone jag kämpa vidare, i all synnerhet så länge opinionen för varg bygger på en stor, stor lögn.
Hur väl ment din konstruktiva frågeställning angående anledningen till opinionens karaktär är kan förmodligen bara Du svara på. Min mening är att allt sedan SJF i ett alvarligt försök tiggde pengar av sina medlemmar för att uppföra hägn med syfte att föda upp varg för utplantering har SJF svikit sina medlemmar. Tyvärr har även JRF / LJ anammat detta tankesätt. Det enda som kan vända opinionen är att dessa båda förbund börjar arbeta för sina medlemmar i stället för att till varje pris verka politiskt korrekta. Förbundens insats för att hämma vargens utbredning och påverkan av vårt samhälle har i skrivande stund inte gett något vid handen, tvärt om ökar vargens antal och tillhörande problem i rask takt. Andra opinionsbildare som sviker sina medlemmar är LRF och SKK.
Huruvida det beror på argumentbrist eller att det känns ensamt när du åberopar Anders Åbergs ”sunt positiva inställning till jakt” kan vi lämna därhän. Hos mig hämtar Du i alla fall inga poäng med anledning av detta. Man kan inte hävda att jägarna alla dagar året runt, urskillningslöst skall döda allt som kommer i deras väg med undantag av stora älgoxar för att förbättra kvalliten på vår älgstam och samtidigt verka trovärdig i jakt och viltvårdssammanhang.

99. Kalle och Calle

2010-01-19 03:39

Mitt inlägg handlade i första hand om hur vi människor väljer byte vid älgjakt.
Exemplet med vargen var för att visa hur ett naturligt urval ser ut.
Jag tror vi är överens om att vargen aldrig kan få bli den huvudsakliga regleraren av älgstammen i Sverige.
Sedan Calle, tolkar du Lidbergs studie fel, du skriver "av de tre valen måste minst en prioriteras bort", men du missar det realistiska alternativet som studien visar på, nämligen kompromissen, som innbär reglering av vargen med jakt.
Dock är det också ganska klart att i vargreviren får människans uttag av älg minskas en del.
Nu är vi i en situatíon där vi inte vet hur många vargar som är rimligt med tanke på älgstammens utveckling.
Det får framtida erfarenheter avgöra.
I dom någorlunda ostörda bestånd som finns att jämföra med så ser vi att många älgar klarar att värja sig mot vargen och kor är olika duktiga på att försvara sina kalvar.
Vargen är ett klokt djur, den tar inte vilka risker som helst.
En viktig del av vargens jaktstrategi verkar vara att skrämma djur på flykt för att då kunna avgöra vilken individ som är lättast att ta.
Ett djur som väljer att ta striden är sannolikt starkare, mera självsäkert och därmed farligare för vargen.
Älgen är dessutom inte alls främst ett mattillskott, den är en viktig del av vår nordiska fauna, men vi kan tillåta oss att på ett klokt sätt skörda av överskottet, b.la. för att vi inte tillåter rovdjuren att bli hur många som helst.
Vill vi även i framtiden ha en fin och livskraftig älgstam så måste vi jaga enligt naturens lagar och Calles resonemang känns inte förenligt med en långsiktigt hållbar älgjakt.

98. En bit kvar att fundera över Anders

2010-01-18 23:01

Vårt förhållande till marken utanför tätortsbebyggelsen bör nog diskuteras. Är det en plats där människor lever och för hela samhället skördar av produktion från växt och djurliv. Eller är det en plats dit tätortsbon reser för att i andäktig beundran skåda vad som händer utan att påverka.
Vi bör nog göra detta klart för oss annars kommer vi inte att överleva. För utan att påverka naturen kommer vi att gå under av den. Vi svälter ihjäl eller blir uppätna av rovdjur. Något som människan mer eller mindre lyckosamt kämpat mot under århundraden.
Älgen är en stor inkomstkälla och ger oss mycket mat främst till skogsbygderna. Ska vi då prioritera tjurar med stora horn som fotografiobjekt eller ska vi prioritera produktiva kor.
Du säger vi ska efterlikna vargen. Och hur ska vi göra det? Ska huvuddelen av biomassan från älgen bestå av späda kalvar och en och annan gammal mager ko?
Älgen är främst mattillskott. Därför ska åtgärder verka för största möjliga produktion av biomassa med minsta möjliga påverkan på den värdefulla skogen.
Olof Liberg och Håkan Sands artikel visar just att av de tre komponenterna rovdjur, skog, älg kan man klara två men inte alla tre. Försöker man så tar en av komponenterna stryk. Så av de tre valen måste minst en prioriteras bort. Landsorsbefolkningen vill behålla skogen och älgen. Rovdjursföreningen vill behålla vargen. SNF verkar vilja skydda vargen, stoppa skogsavverkningen och jakten, alltså bli rena åskådare.
Vad vill du?
Kom ihåg det gamla ordspråket. ”Du kan inte både äta kakan och ha den kvar.”

97. En fråga Tågmark!

2010-01-18 23:01

Ni skrev under en skrivelse om flyttning av varg. I samma demokratiska beslut som du fick vargjakt sägs att vargar skall flyttas eller t o m hämtas från Finland/Ryssland. Hur kommer det sig att ni nu säger att ni lämna uppgörelsen? Och hur förklarar du det demokratiska i att i så fall bara följa en del av riksdagsbeslutet?

96. Anders...

2010-01-18 23:00

..först vill jag återigen instämma i andras beröm angående dina insiktsfulla kommentarer, precis som i JL, har vi i dig en samtalspartner som känns trevligt att debattera med.
Hans-Ove har insikter från skogens verklighet, erfarenheter som han delar med sig av, de är säkert inte överdrivna eller drivna av rovdjurhat, utan sprungna ur den erfarenheten man får när man vistats i samma marker år efter år, kanske hela sitt liv. De iaktagelser man gör ligger till grund för ens ställningstagande och blir ens ståndpunkt. De iaktagelserna är inte allmänna och blir inte hänvisade till av naturliga skäl, men undersökningar gjorda över en relativt kort tid ploppar upp som intäkter för den ena eller andra åsikten.
Personligen tror jag mycket på vad sansade erfarna personer säger om sina iaktagelser om olika frågor än att enbart lita till olika högskoleutredningar, vars resultat också färgas av den som gör utredningen.
När älgarna börjar bli fåtaliga i ett område, så tror nog jag att stora tjurar åker med, de också. Att djuren stannar för ställande hund Anders, beror nog inte på styrka, alternativet är att springa mil efter mil med vargarna efter sig, i så fall skulle man nog hellre betrakta de som flyr som starka. Så det finns alltid ett annat argument, sanningen den lär man sig på plats, efter många år så har man skaffat sig erfarenheten och blir ytterst trovärdig i mina ögon. Lyssna på Hans-Ove, jag tror att han har mycket att lära oss.

95. Hans-Ove

2010-01-18 17:04

Jag antar att det var din kommentar som det stod anonym under.
Du skriver att vargen med lätthet tar stora älgtjurar.
Enligt dom studier jag sett så stämmer inte detta.
Jag har tidigare refererat till en studie gjord av en kvinnlig forskare i ett vargrevir i mellansverige, retlig nog kan jag inte komma ihåg vad hon hette, men där kom hon fram till att vargen nästan enbart tar kalv och fjolingar, inga äldre tjurar hittades slagna av varg i den studien.
Olof Liberg har gjort en annan studie,
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FAAE55DE-AE1A-4F8B-8575-8081A203B36F/135091/VargAlg_Varmland_1011mars_09.pdf
som visar samma sak. Där visas också i stapelform skillnaden mellan människans och vargens urval av Älg.
För älgstammens långsiktiga friskhets skull tror jag det är oerhört viktigt att jakten bedrivs på ett så naturligt sätt som möjligt, eller så likt vargen som möjligt.
Det innebär i princip fridlysning av älgtjurar i sin bästa ålder och kanske en omvärdering av jakten med ställande hund. Den älg som stannar och försöker ta upp kampen med hunden är kanske den som också klarar sig bäst mot vargen.
Sedan tror jag rent allmänt inte på att vargen orsakar katastrof i viltstammarna, dom är ju utvecklade sida vid sida och får älgen tid att vänja sig utan att vargstammen tillåts öka för mycket och för snabbt så blir det säkert en bättre situation.

94. Jag drog några frågeställningar...

2010-01-18 13:27

Från en annan synvinkel, det är väl bäst att påpeka igen för dom som tydligen inte begrep det. Frågeställningar som gemene man kan tänkas ställa sig i frågorna om våra rovdjur.
Exempelvis den om varför inte vi klarar att härbärgera en vargstam på 200 djur?
Vad är det som är så självklart att våra intressen (jakt), och för den delen också en sysselsättning som t.ex. fäbodsbruk skall få styra de vilda djurarterna i Sveriges fauna?

För egen del "tillför" inte vargen mig något, det har jag redan påpekat för dom som nu missat det, men det handlar ju inte om mina eller våra åsikter.

Det handlar om vilket vägval vi bör ta i rovdjursfrågor.
Det handlar om vad vi kommer längst med, och vad som i slutändan blir bäst för oss.
Det handlar också om trovärdighet mot resten av befolkningen.

Varför är opinonen mot jakten som den är i dag?
Det kanske är så att vi har oss själva att skylla i frågan?
Det kanske till och med är så att den en hel del av den stora skaran "okunniga" och "vilseförda" människor kunde omvändas till att stödja jakten och "vår rovdjurssyn" med rätt argument?

Anders Åberg, som inte själv jagar och är naturfotograf visar intresse här. Han visar inte bara intresse utan verkar också en sunt possitivt inställning till jakt.
Varför inte i stället försöka få med fler av "hans sort" i stället för att ständigt uppmuntra varandra till kompromisslöst rovdjurshat.
Vi har ingenting att vinna på denna linje, däremot kan vi tappa ett förtroende till den stora massan som vi absolut inte har råd med.

93. Hans-Ove, mfl

2010-01-18 09:40

Nu är det två olika frågor vi diskuterar, vem som ska få rösta och om vi ska ha varg. Den kunskap som du Hans-Ove mfl visar på är viktig att få fram i debatten, men vem som ska ha rätt att rösta i en viss fråga ska inte bero på kunskap och erfarenhet, utan på vem frågan berör. Och visst berör frågan dem som bor nära vargen mest, men om svaret på vargfrågan är så självklart som många här beskriver, och om följderna av att behålla varg i Sverige är så otänkbara, ja då ska vi definitivt inte ha lokal omröstning. I så fall är det en fråga som kan jämställas med de allra mest väsentliga samhällsfrågorna, och då känns det ännu mer naturligt att beslutet tas nationellt. Man kan inte börja med att fråga sig vem som har ”rätt” och därefter rikta en omröstning mot dem. Frågan berör även personer utanför varglänen, vilket senaste tidens debatt visar på. Det kanske är trist, men stadsbefolkningen måste få vara med och besluta om hur landet utanför stadens gränser ska se ut. Städer är ju inte självförsörjande utan måste kunna vara med om att ta del av de resurser från landsbygden som du nämner Hans-Ove. Annars är det svårt att ha städer överhuvudtaget. Vargen har vi stadsbor ingen nytta av och inget problem med, samma sak gäller för många stadsbor i varglän. Frågan berör ändå. Att de stora frågorna om djur- och naturlivet i Sverige ska beslutas annat än nationellt kommer nog inte att hända, och därför vore det bra om kunskapen som finns sprids, och att man organiserar sig, mm.

92. Anders Åberg

2010-01-18 09:40

Om du läste min kommentar riktigt så räknade jag upp 3 personer inget riktat mot dig personligen, Men att många här idiotförklarar jägare är mer vanligt än ovanligt. Jag skrev också att på många många ställen sköts viltstammarna exemplariskt (har aldrig påstått att det ser ut så överallt). Att vargarna skulle välja svaga djur och sjuka är en skröna som vargälskarna hela tiden använder sig av. Vilket också är helt fel, för skulle dom det hade dom svultit ihjäl för länge sen för andelen svaga djur är inte stort.Dräktiga kor kalvar men även friska tjurar med hornuppsättningar på över 15 taggar tar dom med lätthet. Bara i vårt jaktlag har vi förbud mot att skjuta nåt av ko med dubbelkalv och i övrigt stora kor är fredade.Våra viltstammar tål inte vargetableringar, Vi har redan Björn så det räcker, så ni som ivrigt påhejar ökning av varg skulle behöva följa ett jaktlag i dessa områden. Och som Mikael Karlsson en av vargälskarnas förespråkare säger att det behövs 2000 vargar för att säkra stammen. Då blir man upprörd. Han har inget begrepp om det övriga viltet för det skulle innebära en katastrof, Men hans åsikter framförs ideligen så snart tror väl folk att det är sanning. Kan garantera att jag är mycket mer insatt i ämnet än vad han är.I övrigt gillar jag dina inlägg i debatten Anders

91. Passar inte

2010-01-17 22:51

Läste just en bok av C.B.Gaunitz "Varg och vargrännare" från 1950.Där står:-"Det må icke förtänkas nomaderna,att de blir förbittrade,när vargen river och skingrar renhjordarna,och det är alldeles självklart,att nomaderna med häpnad lyssnar till bud från sörlänningar,som sitter i säkert bo,att det måste göras någonting för att bevara vildjuren i vår fauna" Gaunitz skriver om en notis i Stockholms-Tidningen 12Aug. 1948 "som visar hur ovälkommet ett enda rovdjur är i sydligare trakter av vårt land.
-"Överhovjägmästare greve Claes Lewenhaubt på Claestorp ,Sörmland har fått länsstyrelsens tillstånd att döda eller fånga ett lodjur,som för närvarande uppehåller sig i närheten av hans jaktmarker i Ö.Vingåker-Eftersom jag på mina marker har många rådjur, ville jag på förhand tillförsäkra mig rätten att nedlägga rovdjuret,säger greve Lewenhaupt"
I Stockholms-Tidningen 13Feb.1949:
-"Medan hela det övriga Sverige är befriat från rovdjur,vill man att de skall tålas av den lapska befolkningen,som lever under hårdare förhållanden än andra.Vad finns det för rimlig anledning till lapparna inte skall få lov att utrota rovdjuren på samma sätt som rovdjuren blivit utrotade i andra delar av landet?"O.W.Lövgren,Landshövding i Luleå
Så lät rovdjursdebatten för 60 år sen,men än idag tycker "sörlänningarna" att rovdjur och naturbevarande inte passar därnere.Det blir för dyrt.

90. JL.

2010-01-17 22:51

När man ser på ex.TV,och hör stadsbor gör sig roliga på landsortsbornas bekostnad,tänker på ett morgonprogram på TV-4,om att "folk i hängselbyxor som bor för nära sina kusiner"Det som disskuterades var vargjakten och inaveln i vargstammen.Där satt bl.a.sådana som vill tillhöra den intellektuella eliten i Sverige.Vad säger man?Empatin och förståelsen var svår att hitta i allafall.Att Steffo Thörnkvist tyckte det var kul bryr jag mej inte om.Det får tolka hur du vill.
Vad det gäller det lokala inflytandet så håller jag fast vid att det ska ha en stor betydelse i vargfrågan.Där jag bor ska det visst inte ens finnas 1 älg/1000 ha nu efter ett antal år med flera vargrevir.Oaceptabelt!Min åsikt vad det gäller vargarna,är att regeringen fatslår 210 vargar och att fler län får hjälpa till med inhysningen av dem.

89. JL

2010-01-17 22:50

att nollvisionärerna har lättare att få gehör för sin sak där det finns varg har väl givetvis sin grund i att ingen som är drabbad av varg vill ha den.
vad är det för fel med det?
såna här frågor ska lösas lokalt.

88. Hans-Ove Hansson

2010-01-17 22:50

Var har jag påstått att jägarna är "ointelligenta dumskallar vars enda syfte är att utrota alla skogens djur".
Att den här debatten är så infekterad, beror b.la. på att sådana påhittade åsikter pådyvlas folk.
Att älgstammen skulle vara så välskött finns det som bekant olika åsikter om.
Skogsbolagens krav har nog lett till för hård jakt på vissa platser.
Kvalitetsmässigt har den ju gått ner sig rejält på senare år, mest beroende på ett felaktigt urval i jakten.
Vargen gör ett mycket bättre jobb där och många jaktlag har också begripit detta och jobbar på förändring, fler och äldre tjurar i första hand.
Sedan kan jag hålla med dig om att vargstammen nu är för tät i begränsade områden och att den bör fördelas söderut också.

87. JL

2010-01-17 22:49

Som vanligt levererar du genomtänkta åsikter. Tack för det.
Läs gärna igenom vad Hans-Ove Andersson skriver. Hans syn och åsikter är nära vad de flesta känner härute. Inte kan man kalla oss för vargfobiker eller annat för att vi upplever förändringen som besvärlig. Som Hans-Ove säger så är de flesta av oss jägare, helt vanliga människor, med helt vanliga åsikter, vi värnar om vår närmiljö och lever mer i samklang med naturen än de flesta.....och du på tal om SD, skulle inte rösta på dom om jag så fått betalt, men jag kommer att rösta på det parti som ser problemet och har en renodlad vilja att lösa det, en gång för alla. Tyvärr finns inte det partiet idag :-)

86. Felaktigheter

2010-01-17 12:55

Jl Capreolus Anders Å. Vet inte var jag ska börja. Det är konstigt att alla ingrepp som ger försämrade livsvillkor förstörda naturområden mm ifrån mellansverige och norrut alltid är en nationell angelägenhet. Torvbrytning skogsskövling malmbrytning uppdämda vattendrag vargetableringar mm men sker något söder därom så är det lokala angelägenheter? Inte konstigt att folk till slut blir förbannade. I den delen där nu vargen björnen lodjuret ökar med en rasande fart är dessutom viltstammarna sen tidigare dom svagaste i landet. Och det beror inte på att jägarna som det hela tiden skylls på har skjutit sönder stammarna, utan det handlar om markernas bonitet som gör att det finns utrymme för ett visst antal växtätare. Kommer då tex vargen in då raseras den svaga men under många år väldigt välskötta klövviltstammen till ett minimum. Vi som lever och bor här vet mycket mer om rovdjuren än många som skriver på dessa sidor och Anders Åberg skriver att det ska bli nån sorts grön förvaltning och ekologisk hållbar jakt. Kan bara tala om för dig att på oerhört många ställen så har det bedrivits sånt tänkande i många många år. Försök inte göra oss jägare till ointelligenta dumskallar vars enda syfte är att utrota alla skogens djur. Vi ser om dom olika stammarna minskar eller ökar och ändrar givetvis våra direktiv därefter!Men när ett vargpar etablerar sig häruppe betyder det på många ställen att vargarna tar mer älg än vad jaktlagen skjuter vilket medför att jakten stängs av LST. Ett revir kan vara på 150 000 hektar och döda 150 älgar och nästintill alla rådjur. på en sån yta jagar det ungefär 600 jägare som får hela sitt intresse förstört men man betalar sitt arrende ändå inför rädslan att helt stå utan jakt den dagen eventuellt reviret har flyttat eller blivit genom laglig jakt skjutna. Hela den här debatten är så snedvriden för att vargkramarna hela tiden förespråkar varg i dom viltsvagaste och känsligaste områdena. Håller till fullo med dom som hävdar att vargens acceptans avtar bara dom flyttar ut till områden som är mer tätbefolkade och mer viltrika. Vi i dom här delarna av landet har tröttnat på att bli trampade på och pådyvlade allehanda för oss ickeönskade ingrepp i vår närmiljö.

85. Calle

2010-01-17 09:53

Du drar det lite väl långt tycker jag, men det var väl också tanken antar jag. Liknande överdrifter går självklart att göra åt vilket håll som helst men det blir lite pajkastning av det, även om det må vara välformulerat. Stad och landsbygd kan aldrig få exakt samma förutsättningar. Frågan nu var ju bland annat om man ska låta personer i vissa regioner vara de enda som ska få rösta om vargarna. Det förslaget tycker inte jag är logiskt alls, men givetvis vill nollvisionärerna ha det så eftersom de då troligtvis har enklare att få gehör för den. Men frågan om det är logiskt i relation till annat i samhället kvarstår. Även om man inte skulle jämföra med andra frågor, och bara titta på just vargfrågan, så tycker jag fortfarande att grundläggande djur- och naturfrågor, som vilka arter vi ska ha i landet, inte kan sorteras under regionalfrågor. Jag skulle dock gärna se att vargfrågan kommer fram mer i politiken, tror det skulle vara nyttigt.

84. Kalle

2010-01-17 09:52

Tack för uttömligt svar på frågan! Ja, jag är lite periodare när det gäller skrivande, så därför försvinner jag ibland.
Som vanligt så håller jag med dig om mycket. Eller tycker mig förstå det i alla fall. Det må vara helt sant att ”bevarandefolket” inte förstår problemen, jag är dock inte så säker på det som du är. Bristande förståelse kan dyka upp i båda riktningarna och det får man nog leva med i sådana här frågor.
Apropå förståelse så kan jag ju ta några exempel på hur den ”sida” du står på kan låta, även om det inte gäller dig personligen. För att visa det är det egentligen bara att rabbla en massa uttryck som naturmuppar, fjollträskbor, tangentbordsfundamentalister, anorektiska veganer, fanatiska ekologister, kramarmaffian, livsstilstalibaner och gud vet allt (listan kan göras lång), så tror jag att du förstår att alla som möts av den stilen inte direkt blir peppade på att börja gräva djupare i vargproblematiken och verkligen förstå.
Jag tycker som sagt inte att lösningen sitter i att försöka få till någon form av regional omröstning om vargen, snarare så är det nog mer rimligt att försöka bli bättre på att nå fram, ge sig in i politiken istället för att skylla på den, mm.
Idag har vissa vargmotståndare en tendens att plocka russinen ur kakan när det gäller hur man argumenterar, vilket kan innebära väldigt snabba kast mellan konkreta saker och mer fria tankar, samtidigt som ingen förståelse överhuvudtaget visas för vargförespråkares tankar kring djur och natur. Som vargförespråkare förväntas man komma med ett svar på frågan om vad vi har för nytta av vargen. Poängen är ju, hur flummigt det än kan låta för en person med en mer ”konservativ” djursyn, att många människor idag inte anser att vilda djur finns till för vår skull. Vi har inget större funktionellt behov av varg i Sverige (inte som jag kan se). Folk söker heller inte efter den nyttan. Det handlar snarare om ideal och om människors syn på djur och natur. Med tanke på det så tycker jag att rovdjursfrågan är en fråga för hela landet, och jag tror att problemet med bristande förståelse kan lösas.

83. Per

2010-01-17 09:52

Visst förstår jag att jägare inte är blodtörstiga massmördare. Förstår du att vargförespråkare inte behöver vara oförstående människor? Är man automatiskt oförstående för att man förespråkar varg i Sverige? Många menar det. Jag tror att många vargförespråkare både förstår problemen och känner empati för drabbade. Det vore faktiskt oerhört konstigt om folk inte kan förstå det. Men betyder det att alla ska dra slutsatsen att vi ska skjuta bort vargen helt och hållet? Om frågan gäller alla vargar eller som senast ett mindre antal, så får vi nog väldigt olika många anhängare av de olika "lägren". När det kommer till kritan så tror jag att de flesta tycker det är ok att hålla efter vargstammen, och blir då varken kramare eller hatare.

Angående det där med SD så vet jag av egen erfarenhet från diverse forum att många jägare har sagt sig vara beredda att rösta på SD utifall de tar rätt sida i vargfrågan, oavsett deras övriga politik. Det gör att det är svårt att ta pratet om stadsbornas bristande empati för landsortsbornas problem med vargen seriöst, med tanke på vad partiets politik innebär för en del människor. Men bra att du upplever läget annorlunda.

82. capreolus

2010-01-17 09:51

du får väl köra runt på skogsvägar och ringa in vilket vilt som helst capreolus!
det är ingen som hindrar dig från att titta i backen när du kör,råkar du se ett viltspår som går till vänster så är du fri att stanna bilen och passa.
överskjutning blir det pga reglerna och att det finns mer rovdjur än myndigheterna kan/vill erkänna.
klart vi inte kan få full vetskap om hur många som sköts men sk
a vi av samma skäl ställa in älgjakten?
det är väl det du vill?

81. Motorfordonens roll

2010-01-16 22:33

Hur hade denna jakt förlöpt om inte fordon fått användas? Alltför tyst om vad detta betydde för jakten. Vi kommer nog aldrig få full vetskap om hur denna historiska vargslakt gick till. Kan vi vara hundra på att det bara blev 28? Med tanke på det antal man verkligen ville skjuta. Överskjutning är ju inte ovanligt vid lojakt, t ex. Det händer ju inget. Överskjutning är naturligtvis ett jaktbrott, även om det inte beivras som sådant.

80. Okey Dan Törnström

2010-01-16 22:31

Jag måste be chefen om nya radiokåpor i så fall. Eller uppsöka ett vilohem. Men förhoppningsvis kanske inslaget finns på nätet. Jag minns bara inte vilken tid det var. Men jag tror det var lunchekot 12,30.

79. JL

2010-01-16 22:31

Det jag hakar upp mej på i vargdebatten,är svårigheten för förståelse från människor som är för varg och inte bor i områden som har gott om dessa djur,gentemot de som bor där det är vargtätt.Vi är inga blodtörstiga massmördare eller "byfånar".Jag vidhåller att vargbeståndet måste fördelas mer över hela landet om acceptansen för den ska bli större.F.ö.har jag svårt att tänka mej att SD någonsin har varit ett favoritparti för jägarna någonsin vare sig detta parti är för vargjakt eller inte.Här på landet har alla människor lika värde p.g.a.vi respekterar varandra.Oavsett hudfärg.

78. Ok, Per

2010-01-16 21:10

Då förstår jag hur du tänker. Jämförelsen du hakade upp dig på var mellan olika frågor inom politiken, liknande jämförelser har gjorts många gånger på denna sajt, inte minst när det kommer till resurser, då pensionärernas situation ställs mot kostnader för varg. I övrigt håller jag med om att debatten ofta spårar ut i osanningar. Kanske har du rätt i att SD tappat fäste bland jägare nu när partiet visat att de inte tänker stå som vargutrotaralternativet. Det vore i så fall glädjande.

77. Drama, RFeynman

2010-01-16 21:09

Att du är lagd åt det dramatiska hållet vet vi sedan länge. Att saker dras så långt det går att dra dem, ofta långt bortom rim och reson. Av den anledningen lyfter jag inte på ögonbrynen över att du kallar mig ”ekologist av den extrema varianten” eller att det skulle handla om grön kommunism. Som jag har sagt till dig många gånger förr så blir sådana påståenden inte sanna bara för att du skriver det. Återigen kommer en liten historia från ditt håll om hur jag först tänkte och vad jag därefter kom på. Citatet du visar var ju som du säkert egentligen vet en kommentar på en tidigare diskussion om stadens miljöpåverkan, där vi även kom in på djur: ”Tyvärr är väl svaret att ni i städerna levat på ett sådant sätt att nästan inga djur kan leva i samklang med er urbana.”. Så prata inte om dimridåer, sådana är till för att dölja någonting, och jag kan svara uppriktigt på alla frågor du kan tänkas komma på. Jag tror du vet det från våra tidigare diskussioner, så försök inte.

76. JL

2010-01-16 21:09

Hej, förresten JL, du har varit saknad. Även om vi inte tycker samma, har du en trevlig och nyanserad debatton.
Ok, vad menar jag med lokal fråga, jo, så här, för mig är det så att de som är närmast ett problem eller en fråga alltid måste vara de som på något sätt måste ha en avgörande påverkan, oavsett vad det gäller. Det finns många orsaker till det, och jag vet att jag inte behöver räkna upp dem för dig. Så om bevarandefolket istället för att tjurskalligt bara ensidigt hävda att: vi ska ha varg till vilket pris som helst, kanske hade lagt tyngdpunkten på att se och förstå problemen, att kanske delta i en lösning av dem, då hade alla tjänat på det, framförallt vargen. Det handlar tyvärr inte bara om rovdjurs staket, vi kommer aldrig att kunna hägna in varenda tamdjur och villaträdgårdar. Alltså måste man se lösningar som kan bli hållbara.
Du vet, vi har en obevakad järnvägsövergång här som alla skolbarn måste passera för att komma till skolan. Farligt inser alla, vi har försökt att få bommar, men helt lönlöst. Ingen vet bättre än vi att det måste ske en olycka innan det ska bli en förändring. Vad jag fiskar efter är, att det finns ingen som kommer hjälpa oss att få bommar, vi måste skrika själva, det är samma med vargen, om vi inte väsnas lär ingen bry sig om skador och problem som blir med vargen. Det finns ingen förening "Järnvägsbommar åt alla" i storstäderna heller, det finns ingen som bryr sig, varför? Det vet inte om problemet, och bryr sig sannolikt inte heller, men visst skulle det väl egentligen vara en nationell fråga. Men den blir lokal för att problemet finns där det uppstår. Är du med?
Sedan kan man tycka en massa om att vi ska bevara djurarter osv. Det är klart att vi ska vara rädda om vår jord, men det finns ett pris ingen vill betala, att bli så påverkad att man måste förändra hela sin livsstil, pga myndighetsbeslut.

75. Harry Fredriksson

2010-01-16 21:08

Om du och ett kompisgäng traskar genom
Leksand (ditt revir) och helt plötsligt
blir en eller ett par påkörda och dödade
skulle du då kanske bli lite försiktigare och se dig för lite mer i trafiken framledes eller skulle du bara skita i det eftersom det ju inte var du själv som dog?

74. Dan Törnström

2010-01-16 21:08

I ditt svar till Floxen säger du att liberg INTE sa att avskjutningen borde vara ca 50 vargar nästa år. Jag hörde själv inslaget där han sa att med nuvarande tillväxt och med samma tak på vargstammen så borde det skjutas 50-60 vargar nästa år. Jag förstår inte hur det kan misstolkas, men visst, jag kan ha fel. Sen kom inslaget där Bjärwall mycket oförskämt försökte ta heder och ära av Liberg.

Svar:
Nej. Han sa inte det.
Han sa i korthet att om man ska ner till målet 210 vargar, och om tillväxten blir X procent så kan det bli frågan om att skjuta X vargar vid nästa års jakt. Det är ingen åsikt. Det är ett räkneexempel, av samma sort som både regeringen och Naturvårdsverket tidigare begärt av Grimsöforskarna.
Det var alltså vad han sa. Det har både sagts tidigare och är något som de flesta initierade redan visste. Och det är egentligen inte kontroversiellt.
Sedan har intervjun med Liberg spetsats till i först ingresser, sedan rubriker och slutligen löp. Därpå görs det rewrites och medier hänvisar till varandra och det hela mynnar ut i två saker: Nämligen att massmedia proppar svenskarna fulla med lögner, och att Olof Liberg får löpa gatlopp – ironiskt nog med bevarandesidan flåsande i nacken denna gång.
Avslutningsvis ska jag kanske tillägga att jag inte anklagar dig, Jörgen, eller Floxen för detta. Snarare anklagar jag det maskineri (medierna) som jag själv underhåller, samt det kollektiv (journalisternas) som jag själv tillhör.
Dan Törnström/Red

73. JL

2010-01-16 21:08

Behövs verkligen städer? Med dagens kommunikationsteknik kan nästan alla sitta hemma. De få tillverkande industrierna som blir kvar är i alla fall många på landsbygden och automatiseras allt mer. Riv halva Stockholm och gör grönområden med korridorer mellan dem så viltet kan röra sig fritt. Då kan även vargen verkligen återbefolka sina gamla utbredningsområden. Tänk dig glädjen av att se en vargflock när du korsar grönområdet för att besöka en vän. För det är den "förmånen" vi på landsbygden kan uppleva när vi ska besök granngården.

72. JL

2010-01-16 20:23

Att dra paraleller med invandrare och vargar,tycker jag nog är väl magstarkt,men att människor har beslutanderätt om saker de inte är berörda av eller inte är insatta i,tycker jag att de inte ska ha om det berör lokalbefolkningen.Åsikter har alla rätt att ha.Att landsortsbefolkningen ska ha monopol i rovdjursfrågor tycker jag inte,men när man läser i tidningar som t.ex.senast det Högström skrev,blir man ju mörkrädd.Tycker inte att det är för mycket begärt att journalister håller sig till fakta.Är ganska trött på siffran 12000 t.ex.Påståenden att jägare ofta röstar på SD är ju också helt gripit ur luften.Känner många jägare men ingen som jag kan tänka mej röstar på SD.Debatten hamnar,enligt mej,ibland på en skrämmande låg nivå.Fanatiker finns på båda sidor,men folk måste försöka sätta sig in i problemen vargen ger i de områden som har mycket av dem annars kommer vargen aldrig att få acceptans i dessa skogslän.

71. JL och den gröna kommunismen

2010-01-16 20:23

Den gröna kommunismen är en fullt adekvat beteckning på ekologismen, miljöpartiets grundideologi. Att JL bekänner sig till den mera extrema varianten av ekologismen, djupekologismen, framgår tydligt av hans uttalande, citat ”Även för djurens skull är det enklare om människor samlas i stora städer”. Detta är precis vad de mest fanatiska ekologisterna predikar, endast de människor som lever helt på djurens villkor skall få leva utanför städerna, övriga skall tvingas bo i städer. Nu kom JL på att detta kanske var lite för avslöjande, så han lägger ut lite dimridåer genom att säga: ”Att det underlättar för djurlivet när människor klumpar ihop sig i städer så syftar jag förstås inte på att alla borde bo i städer, …”. Nej, vi vet det JL, de människor som är beredda att bo nakna i hålor, utan kläder och vapen kan få ditt nådiga tillstånd att bo där de kan tänkas STÖRA djuren, på landsbygden!

70. Mats igen

2010-01-16 09:57

Ska förtydliga mitt förra inlägg till dig.. Att det underlättar för djurlivet när människor klumpar ihop sig i städer så syftar jag förstås inte på att alla borde bo i städer, utan på din något nedlåtande beskrivning av stan (upplagt för missförstånd där).

69. Mats Johansson

2010-01-16 09:56

Du jämför hur stadsbefolkningen lever med hur landsortsborna har levt. Jag pratar om idag. Att många djurarter inte kan leva i stan ligger i stadens natur. Det har ingenting med miljöförstöring att göra. Skulle alla storstadsbor flytta ut på landsbygden så skulle det bli svårare för de vilda djuren. Vi skulle vara tvungna att inkräkta på många djurs levnadsmönster. Även för djurens skull är det enklare om människor samlas i stora städer. I fråga om trängselavgifterna så finns det ingen anledning att göra dem till nationell angelägenhet.

68. MrStraightpull

2010-01-16 09:56

Naturligtvis finns det villor även i Stockholm, men utifall det inte framgick i mitt inlägg att jag syftade på genomsnitt så upprepar jag det nu. Angående alla de lastbilslass med förnödenheter som du nämner så måste du tänka genomsnitt även där. Poängen är: Det finns för lite att gå på i fråga om miljö för att göra stockholmstrafiken till en riksangelägenhet i en omröstning. Appropå skrattretande MrStraightpull: MPs gröna, totalitära kommunism”, får mig att le en smula.

67. Per Jonsson

2010-01-16 09:56

Jag håller med dig. Många vargar koncentrerade i små områden skapar problem. Ska man därför låta de mest berörda besluta om detta så ska samma principer gälla inom andra områden (stockholmstrafiken är dock ett dåligt exempel). Som jag nämnde förut så är det även ett problem att okunniga människor påverkar invandringsfrågor trots att de inte ser eller lever i de områden där den syns. Men samtidigt är det naturligt, precis som det är naturligt att alla ska kunna tycka till om övergripande djur- och naturfrågor. För dem som lever nära varg handlar det om mer än ideologi och etik (som det ex kan handla om för andra), men man kan för den sakens skull inte utesluta alla dem som ser andra värden i djuren. Ska landsortsbefolkningen ha monopol på djursynen i landet?

66. lidberg villöka avskjutningen nästaår

2010-01-16 00:23

Hörde i dag på radion en intervju med Lidberg där han sa att nästa år bör avskjutningen ligga runt 50 djur. Låter mer som det borde varit i år men det är ju glädjande samt en indikation på att vi har många fler vargar än det sägs.

Redaktionens kommentar
Liberg har inte sagt så. Han har bara gett exempel på hur man kan beräkna avskjutning vid en viss tillväxt. Flera rubriker i svenska medier var under fredagen helt felaktiga, eller gravt missvisande. Liberg har inte sagt något nytt, egentligen, vilket är orsaken till att Jakt & Jägare inte hakat på dessa "nyheter".
Dan Törnström

65. JL

2010-01-15 23:05

Om ,du i verkligheten tror att stadsbor lever mer miljövänligt än landsortsborna har gjort, behöver du väl bara tänka:Hur många stora rovdjur har vi i tätorten bevarat,hur mycket har vi tagit av vår egen välfärd för att djurarter skall bevaras,o.s.v.
Tyvärr är väl svaret att ni i städerna levat på ett sådant sätt att nästan inga djur kan leva i samklang med er urbana.Det skulle kosta för mycket,vara för mycket trafik,för tätt med kor,eller vad dom krystade förklaringarna kan vara,NI HAR JU INGEN SKYLDIGHET ATT BEVARA NATUR;-DET HAR JU BARA DOM SOM LEVER I OMRÅDEN SOM NI BEDÖMER VARA LÄMPLIGA ATT BEVARA NATUR I.

64. Dalle!

2010-01-15 23:04

Vad då ”bör finnas i andra länder”? Jag konstaterar att vargen tillhör vildmarken! De länder Du refererar till har alla stora problem med varg. Det är ett känt faktum att den vargstam som, mot bättre vetande, håller på att introduceras i våra Svenska kulturbygder inte går att decimera med jakt. Det enda som reglerar den östeuropeiska vargstammen i kärnområdet är svält och kannibalism, Rysslands uttag av älg uppgick år 2002 till 0,006 älgar / 1000 ha vilket, om jag har räknat rätt, motsvarar 260 älgar på Sveriges totala jaktbara areal. Är det dessa förhållanden du eftersträvar? Vidare frågar du dig vad kulturbygder är. Det är det som rusar förbi rutan på X 2000 när Du färdas mellan Stockholm och någon annan urban destination. I våra kulturbygder är även ett flertal av våra basnäringar förlagda. Och vare sig Du tror det eller ej finns det människor av kött och blod som lever, bor och verkar i dessa områden. Och jag kan lova dig att ingen av dessa vill, när det kommer till kritan, personligen bli påverkade av vargens urskiljningslösa gestalt. Du har faktiskt rätt i att det är år 2010, därefter slutar all logik. Vad är det för fel i att våra kulturbygder moderniseras? Varför unnar Du inte landsbygdens befolkning en bekväm och modern tillvaro? Och hur har du lyckats resonera dig fram till att bara för att vi inte vill få vår tillvaro förstörd av varg skall vi leva som på medeltiden? Den tiden är det ytterst få som vill tillbaka till. Den enda likheten med medeltiden jag för ögonblicket kan tänka mig är att stora delar av vårt land är förpestade med varg och bedriften att vrida klockan tillbaka till medeltiden står dom som tror att vi kan ha varg i symbios med mänsklig verksamhet för. Vargen har inte ändrat beteende sedan medeltiden, den är lika hopplös i det Svenska kulturlanskapet i dag som för 150 år sedan. Nej Du Dalle, jag tror bestämt att det börjar bli dags för dig att presentera din dolda agenda för de 5 miljoner du tror stöder ditt resonemang. Tala om att Du hyser ett stort förakt för människor och i synnerhet jägare som lever, bor och verkar i våra kulturbygder. Tala om att du anser landsbygden skall avfolkas. Tala om att Du skiter högaktningsfullt i om fäbobruket och det småskaliga jordbruket går i graven. Tala om varför föräldrar inte längre törs låta sina barn leka utomhus. Till sist ”samhällsnyttan”. Mat behöver vi alla ha, fäbobruket och det småskaliga jordbruket gör naturligtvis inte Sverige självförsörjande men det bidrar till möjligheten att välja deras produkter, det kallas valfrihet. Det Du karakteriserar som hobbyverksamhet är även anledningen till att det vi kallar kulturlandskap har det utseende det har. Viltvården, jakten, skogsbruket och de agrala näringarna är även en förutsättning för våra solida stammar av inhemska viltarter. Samhällsnyttan vargen bidrar med kanske du kan beskriva, jag ser ingen.

63. anonym 19:51.

2010-01-15 22:55

Du tror inte att vargarna varit uppe i fjällvärlden om de själva fått välja själva?Det är sant att världen är orättvis.Vi som känner oss drabbade vad det gäller vargen,försöker därför göra något åt saken.

62. Skyggare efter årets jakt?

2010-01-15 22:55

En skjuten varg som är död, vad har den lärt sig? Varför skall en sådan varg vara skyggare? Eller menar du att fler vargar bör skadeskjutas för att lära sig bli skygga?

61. Håller med Per Jonsson !

2010-01-15 22:55

Låt vargen fördelas över hela Sverige.
Och publicera varenda bild eller film som visar vargens härgningar i tidningar och tv.
Ställ bara upp på vargjakt om den klart och tydligt beordras av regeringen.

60. Samhällsnytta??

2010-01-15 22:54

Dalle skriver: "Vad är det som säger att vi med alla medel bör skydda exempelvis fäbodsnäringar som hör medeltiden till?
Det blir bättre för dom som håller på med denna "hobby", ja visst, men samhällsnyttan?". Du måste vända Dig till rätt forum, vilket inte är jägarna. Det finns flera departement och ett antal myndigheter som enbart arbetar med olika medel för att bevara delar av den svenska kulturen och som lägger skattepengar på att vi skall bevara t.ex. fäbodkulturen, vissa, i det närmaste utdöda "arter" av kor och får, öppna landskap m.m. Och vad menar Du med samhällsnytta. Vilka andra statsunderstödda aktiviteter som har ungefär samma samhällsnytta vill Du lägga ner?
alle skriver:

59. A.K.A.R. och Annika

2010-01-15 22:54

Med undantag för en del onödiga påhopp på jägare listar Annika de problem som finns när man bestämmer sig för att jaga ett antal av ett djur av vargens sort. Det vettigaste hade ju varit enligt min mening att ta bort hela revir. En åsikt jag inte är ensam om. Men i det rättvisa Sverige fungerar inte det mest logiska. Och i att man bedriver allmän jakt över ett större område uppträder oundvikligen en del problem. Men problemen skulle ha blivit ännu större fast av lite annan karaktär med ingen jakt. Det finns ett gammalt ordspråk: "Du kan inte göra en omelett utan att knäcka några ägg". Så innan man kritiserar bör man ha ett konstruktivt eget förslag som anvisar en bättre väg till målet. Målet här var att ta bort 27 individer från populationen.

58. Ansvarsfull rovdjursförvaltning

2010-01-15 22:53

Návdi skriver: "Hoppas vi får en regering som kan genomföra en ansvarsfull rovdjursförvaltning."

Just det Návdi det hade vi fram till början av 1960-talet, en Socialdemokratisk regering som under minst 50 år vid en vargstam på ca 10 individer betalade skottpengar på varg. Den var dessutom lovlig året runt. Är det den regeringen Du vill ha??

57. JL som vanligt

2010-01-15 20:59

JL, dina kommentarer om storstadsmänniskan förträffligt låga förbrukning av energi i jämförelse med stadsbons är totalt skrattretande. Vem tror du kan klara sig utan lastbilslass på lastbilslass med mat och andra förnödenheter om vi verkligen testar systemet? Och, bara som en knorr, hur skall du får Lidingös villaboende att flytta in i miljonprogrammets "energisnåla" flerfamiljsboenden? Men jag är inte förvånad - jag vet sedan tidigare inlägg att du håller den gröna, totalitära kommunismen företrädd av MP högt.

56. Calle Seleborg!

2010-01-15 20:57

Trots att vi är frändbröder så måste jag ge dig en tillrättavisning, flickebarnet bad att få en förklaring :-Fick hon den ;.nej du måste vara mera respektfull för våra frågeställare annars så får vi EU komisionen på oss. Annika som sökte stöd måste du besvara, mitt svar är att hon söka köplats för vid sortering fanns hennes frågor ej på förturslistan.

55. Dalle o Anders

2010-01-15 20:56

Ta och studera några av de avhandlingar som finns om skogsbetande djur och dess betydelse för biologisk mångfald.
Vad jag inte begriper är att det är så svårt att förstå att vår landsbygdsbefolkning lever som en integrerad del av vår natur. Ta bort befolkningen och du har ödemark kvar. Är det ödemark ni vill åka ut till från och leka åskådare? När jag besökte Vancover Island i våras slogs jag just av kontrasten med Sverige. Landskapet var uppdelat i två delar. Bebodd och odlad mark på den ena sidan. Ren vildmark där den enda möjliga aktiviteten var skogsavverkning. Vårt landskap är en mosaik av skog, bebyggd mark, odlingsmark och hagar.
Den varg som tog sig ner från vildmarken i Kanada blev inte långlivad.

54. Orättvist?

2010-01-15 20:56

Det är väl vargarna själva som väljer var dom vill va. Inte politikerna.
En del jägare har haft oturen att få problem på sina marker eftersom biotopen är bra för vargen. Men det är bara att gilla läget och göra det bästa av situationen. Det är en orättvis värld vi lever i.

53. JL.

2010-01-15 20:55

Om varje län är med och delar på antalet vargar är ju problemet löst.Då berör det alla lika mycket och är alltså både en lokal och nationell fråga.Enkelt eller...?210 vargar är ok.för mej,men som sagt,inte alla inom ett alltför snävt område som det är nu.Det är det som skapar problem.

52. Calle

2010-01-15 20:55

Ditt senaste inlägg var ganska konstigt tycker jag. "Ta bort befolkningen och du har ödemark kvar. Är det ödemark ni vill åka ut till från och leka åskådare?" skriver du till mig och Dalle.
Var får du detta ifrån?
Om vi var mot jakt och för att rovdjuren skulle få råda helt fritt i naturen, skulle jag kanske kunna förstå dig, men vad jag kan se är både jag och Dalle för jakt och även för att lätta på reglerna för §28.
Det skulle ändå enligt dig då leda till att alla flyr från landsbygden och betesdjuren försvinner.
Knappast troligt va?
Som det är nu så ökar väl snarare antalet betesdjur även i vargområdena.
Tycker mig ana en sådan där ganska ogenomtänkt överdrift som du brukar göra dig skyldig till ibland.
Är det möjligen så att fingrarna rör sig lite fortare än skallen ibland när du sitter framför datorn?

51. Kalle

2010-01-15 20:54

”vargfrågan är och förblir lokal”. Varför?? Skulle uppskatta om du beskriver varför vargfrågan är lokal, i ett läge när jägare och landsbygdsbor i allmänhet uttrycker sin vilja att rösta på SD (det är faktiskt inte helt ovanligt) vilket påverkar förutsättningarna för livet i förorter som Tensta, Rinkeby, Hammarkullen, och många fler. Om vi stadsbor inte får tycka till om djurlivet, varför kan vi inte då utesluta landsortsbefolkningen helt ifrån invandringspolitiken när vi ändå håller på?
Have a nice weekend!

50. A.K.A.R

2010-01-15 20:53

Ja, jag är lekman men det är uppenbarligen du också det. (hoppas jag) För du tycks ju inte ens veta att den jakt som beviljades, faktiskt var sk. "slumpmässig avskjutning". Och det innebär att myndigheterna endast ger en kvot på ett bestämt antal djur för respektive län eller region, utan att ge några övriga direktiv vilka djur som ska skjutas. Har du inte ens läst rapporten? Dessutom handlar det inte bara om hurvida de valpar som lämnades överlever eller inte, utan såhär står det: "Den allvarligaste nackdelen med denna strategi är dock att ett stort antal revir kan komma att beröras med helt varierande och svåröverskådliga effekter i varje revir. En del revir kommer att splittras och/eller upphöra, och nya revir kommer att nybildas i snabb takt under pågående inventeringssäsong, vilket kommer att försvåra inventeringsarbetet. Ett antal valpar kan komma att bli föräldralösa ovanligt tidigt på året och lämna reviren under spårningssäsongen vilket ytterligare kommer att försvåra inventeringsarbetet. Det kan därigenom komma att bli svårare att utläsa effekterna av jakten, och beräkna lämpligt uttag till nästkommande år." Mitt problem är fortfarande att jag efterfrågar självkritik, jag tycker inte att alla ska få jaga bara för att man råkar vara jägare. Jag tycker inte att man ska få skjuta alla djur enligt den metod vi hade nu. Dessutom är många jägare okunniga, hatfyllda, och direkt olämpliga för uppgiften anser jag. Och ska verkligen hur många jägare som helst få deltaga i jakten? Nej. Återigen - respekt för djuret man jagar borde vara en självklarhet. Jag förstår att du gillar att kalla mig för lekman, men jag lever på landsbygden mitt i ett revir, går dagligen i skogen med mina hundar, och anser verkligen att jag har rätt till en åsikt i frågan, eller känner du att din åsikt är mer värdefull för att du är jägare?

49. Vad är det som är konstigt, Joakim?

2010-01-15 20:53

Om du anser att det är lämpligt med regionalt val för rovdjur, anser du då också att vi ska kunna ta ifrån landsortsbor möjligheten att rösta om invandrings- och integreringspolitiska frågor, som till största delen berör stadsbefolkningen och livet i stan?

48. Dalle :-)

2010-01-15 17:24

Ja, så var det dags igen för en liten kommentar från mig :-)
"leva allmogeliv" Ja, jag säger då det.
Hur gör man då?
Lever på landsbygden, i någon av de sk. gröna näringarna, eller bor man på Skansen om sommaren, för att stadsmänniskorna och turister ska kunna se hur det går till på landet. Tala om att minimera landsbygdsfolket. Om du inte vet det så ska jag berätta för dig att det är ett tämligen drägligt liv vi lever härute. Visst, emellanåt kan man sakna diverse kulturevenemang och annat. Framförallt är det självvalt. Självvalt med de förutsättningar som fanns när vi flyttade hit, alltså före vargens tid. När myndigheterna plötsligt bestämmer sig för att ändra förutsättningarna utan lokal påverkan blir det konflikt, kan du förstå det? Vem har rätt? Vem har fel? Ja, det är bara en fråga om ståndpunkt, alla har rätt samtidigt. MEN, att tala om nationellt eller lokalt, trängselavgifter och gud vet vad, är liksom inte relevant, vargfrågan är och förblir lokal. Hur skulle man annars kunna se det.
Jag tror att om du riktigt anstränger dig så ser du det vi andra ser.
....och du Dalle, kanske du skulle rikta en aning förakt också mot dem som vill ta ifrån oss jakten, och då menar jag all jakt, du har dem i "ditt´" läger.

47. Konstigt

2010-01-15 17:24

"Trängselavgifter och varg
Av JL"
Omröstningen gällde bara folk i innerstaden, kranskommunerna sa nej till tull men att folkomrösta om varg lokalt är omöjligt.

46. Roland kära du...

2010-01-15 15:43

Vem har sagt att man måste dela varandras intressen?
Vad vi borde vara rädda för från jägarhåll är sådan som sänker förtroendet för oss, tyvärr tillhör du den skaran Roland.
”Jag tror mer på att det är halvtama vargar som är uppfödd av mänskliga händer i nån djurpark, vartefter dom senare placeras ut runt omkring i Sverige”
Bra exempel på rätt taktik Roland?
Hets mot folkgrupp???
Ja du, man kan ju undra vem som var ansvarig för att censuera ditt senaste inlägg?, om nu inte detta var ett personligt påhopp så ...
Jag skojar, ni är ursäktade, jag tål det, och det är fredag.
Vad skadar det att försöka se utanför egna intressen, och att tänka sig in i hur motståndare, ja våra "riktiga motståndare" funderar Roland?
Jag har inte talat om för dig eller några andra här hur ni skall leva, bara belyst hur ni blir sedda "utifrån" med dom åsikter ni förespråkar.
Jag har inte dränkt er med argument om mina värderingar...bara försökt få er att ta några simlektioner i sans och balans.
Om jag nu väljer sluta att ventilera mina åsikter i jaktfrågor här så inte beror det på dig, det kan du vara säker på.
Trevlig helg

45. Dalle o Anders

2010-01-15 15:43

Ta och studera några av de avhandlingar som finns om skogsbetande djur och dess betydelse för biologisk mångfald.
Vad jag inte begriper är att det är så svårt att förstå att vår landsbygdsbefolkning lever som en integrerad del av vår natur. Ta bort befolkningen och du har ödemark kvar. Är det ödemark ni vill åka ut till från och leka åskådare? När jag besökte Vancover Island i våras slogs jag just av kontrasten med Sverige. Landskapet var uppdelat i två delar. Bebodd och odlad mark på den ena sidan. Ren vildmark där den enda möjliga aktiviteten var skogsavverkning. Vårt landskap är en mosaik av skog, bebyggd mark, odlingsmark och hagar.
Den varg som tog sig ner från vildmarken i Kanada blev inte långlivad.

44. En del dom ser inte...

2010-01-15 15:01

...alls Dalle, dom är totalt blinda.
Att du sitter och skriver att de tycker si och så inne i ett Jägarforum är bara patetiskt.
Hur var det du skrev härinne förut till oss andra, jo jag kan påminna dig här ska vi bara föra diskussioner om det som handlar om jakt.
Jag ser nu att du har en "ursäkt" för vad andra tycker, och den ter sig allt löjliggare för varje gång du yttrar dig. För jag har ingen tillgång till kramarbloggrna och har förövrigt inget intresse att föra nån diskussion med människor som ständigt har skygglapparna nerdragna framför ögonen och öronpropparna i för att också slippa höra på vad folk som berörs och har problem av närgångna rovdjur där de bor.
Men det har jag fattat förlängesen att den problematiken kommer du Dalle heller aldrig att förstå då du är en av många som inte berörs, så då är det lätt för dig m.fl att tala om för oss hur vi ska leva och verka.
Du jag har sett din skara av den sk motståndarsidan hur dom är inställd, det är snart dags för en anmälan mot hets mot folkgrupp, den lilla skaran av anhängare som är så fanatiska så man blir rädd över hur folk beter sig, då kan man ju undra hur de i övrigt beter sig imot sina medmänniskor när de inte delar deras intressen.

43. Vem ska få tycka till om varg?

2010-01-15 15:00

Ska man jämföra det logiska i att rovdjursfrågan är nationell med någonting stadsrelaterat så är integrationsfrågor bättre än vägtullar. Den som inte bor i en invandrartät förort med en arbetslöshet som ligger skyhögt över rikssnittet har naturligtvis inte samma koll på integrationsfrågor, men det hindrar inte folk från att ha synpunkter. Precis på samma sätt vill stadsbor vara med och bestämma om djurlivet och naturen. Ser fortfarande ingen rimlig anledning till att vargfrågan bara ska få bestämmas av dem som bor nära. Hur nära ska man förresten behöva bo en varg för att få göra sin röst hörd? Även i rovdjurslän finns stadsbor som aldrig någonsin kommer i kontakt med varg.

42. ANNIKA!

2010-01-15 15:00

Vad är det för problem du har? När det gäller de familjer som eventuellt splittrades, så var det i synnerhet en i vetenskap, de valpar anses och även av forskarna att de klarar sig och att de med största sannolikhet upptas av de äldre vargarna som är kvar. När det gäller kretik till både jägare, beslutsfattare, forskare så är det något som kommer att anyleseras och utvärderas om det har begåtts något fel,vilket det i dagsläget inte har kunnat utvärderats eller påbevisats!
Någon slupmässig avskjutning har ej heller förekommit, utan restruktionerna har följts enligt de föreskrifter som beslutades från regeringen. Och märk att det som var mest förvånande, var att besluts fattarna och forskarna var mest förvånade över att det inte blev de överskjutningar som de trodde skulle förekomma! Nu blev det inte så, därför så behöver vi inte själva ransaka oss enligt det du påstår. Och undran över hur vargarna skulle reagera efter jakten. "Ja de har återgått till ett normalt liv det är deras egen naturförmåga att överleva" nu är jakten över och om alla lekmän som försöker att göra sina röster hörda, nu låter de ansvariga få arbetsro att anylisera jakten, så får vi se på vad som händer till nästa års jakt!
Att reportrar och medier via TV och stora rubriker har fått folk att till stora delar få en fetolkad inställning till vargjakten och vi som utförde den har utsatts för hot av olika slag, det är väl den största fadäsen i denna fråga. Och perfektheten är väl något av det som har förekommit i jakten eller hur? Som lekman som du är, undrar jag vad du orar dig över?

41. Dalle

2010-01-15 15:00

Tror du har helt rätt här Dalle.
Jakten behöver allt stöd den kan få och varje hatiskt, fanatiskt eller okunnigt uttalande från jägarhåll minskar det stödet.
Europa blir mer och mer urbaniserat och jägares intressen förstås av allt färre.
Samtidigt växer intresset för natur och miljöfrågor lavinartat.
I det perspektivet måste jakten förändras, precis som så många andra mänskliga verksamheter.
Jakten måste bli "grön", långsiktigt hållbar och byggd på kunskap om ekologiska samband i naturen.
Gammaldags rovdjurshat och naturvidrig trofejakt måste fasas ut, så att jägarorganisationerna kan gå ut till folk och visa upp sig och få förståelse för att jakt är nödvändig i ett kultursamhälle som det svenska.

40. Dalle

2010-01-15 15:00

Jag tillhör kategorin "vanligt folk" som är helt på det klara med att 0-vision är uteslutet. Det jag menar är att,som jag skrev i tidigare inlägg, hela vargpopulationen inte ska bäras av ett fåtal landskap. det är klart att folk blir förbannade när ingen lyssnar på dom. I stället ges det tid och utrymme i media till ungmoderater och andra i städer boende personer som pratar om vargslakt och annat negativt, samtidigt som jägare utmålas negativt. Min kommun berörs av 4 revir vilket för mej är en oacceptabelt hög siffra. 210 vargar kommer vi att ha vare sig vi vill eller inte, men dela upp grupperna över hela landet, sameland undantaget. Annars kommer problemen att kvarstå.

39. Per Johnsson.

2010-01-15 13:49

Försök förstå hur "motståndarsidan" tänker i vargfrågan, och nej Roland, dig tänker jag inte ens försöka få att förstå.
Jag jagar en hel del själv och har aldrig gjort något uttalande om vargens förträfflighet.
Man kan också (som en del andra här) välja att tolka mig annorlunda bara för jag som jägare kan acceptera frilevande rovdjur.
200 vargar tycker jag vi kan ha, och inte för jag själv bryr mig om vargen i sig, utan för att 5 miljoner i landet utan jaktanknytning anser att landet bör kunna bära en vargstam i denna storleksordning.
Vänder man på det, kan man också se det som att det finns massor av folk här (vilket inte är ovanligt i andra sammanhang) som inte har några som helst EGNA åsikter utan bara hänger på och håller med.
Jag kan också tala om att jag har heller inga som helst problem med folk som lever "almogeliv", men då får man väl leva detta liv "fullt ut" och inte när det passar en själv?
Ni verkar fortfarande inte ha fattat vikten av att vi behöver allt stöd vi kan få, och det får vi inte med en massa osammanhängande rovdjursfientliga kommentarer.
Jag kastade ut lite frågeställningar som "vanligt" folk ställer sig, och fick inte ett enda svar, varför?
Jo väljer man bort det breda perspektivet, och ser allt genom ett sugrör i stället, då blir bilden av det man ser... väldigt, väldigt begränsad.

38. Pelle

2010-01-15 13:06

Förstår verkligen ingen hur jag menar? Men jag hoppas innerligt att jägarkåren är självkritisk i denna frågan och nu verkligen analyserar vad som ev. bör förändras i en framtida jakt. Idag tycks allting ha gått perfekt till (?) och den åsikten skrämmer mig. T.om i rapporten som togs fram inför jakten, så påtalas det att det kan bli ett problem att analysera följderna av sk. slumpmässig avskjutning, och vad effekterna blir när revir splittras och/eller förändras. Men du hör ju själv Pelle, du tycks ju då redan, tvärtemot vad forskarna anser, ha lyckats utvärderat att "Överlevade vargar kunde återgå till normalt liv direkt!"

37. sådär ja...

2010-01-15 13:06

Nu var det en till som visade upp sitt rätta "jag"
Inget namn nämt! det får andra lista ut vem jag menar.

36. Dalle

2010-01-15 13:05

Du är springpojke åt vargälskarna det uppvisar du så klart i detta inlägg.
Att du säger dig tillhöra kategorin jägare är så befängt att jag tokskrattar.
Jag lider med alla som inte kan jaga med lösdrivande hund, även med de som inte kommer att kunna bedriva lösdjursdrift i skogarna och på sina egna marker pga rovdjurena.
Men inskränkta fundementalister som lever i nån sorts flumvärld, där deras mål är att få bort alla typer av jakt, där vargens behövande i Sverige är bara en fasad för att få förstöra andras hobby och levebröd.
Nä vargen är jag inte rädd för, men jag är mera rädd för sådana Människor som Dalle m.fl där de uppvisar total brist på verklighetsankring sympati och empati som saknas av dem som inte är berörda av rovdjurproblematiken.

35. Dalle...

2010-01-15 13:04

Du anser alltså att bl.a.fäbodnäringen skall upphöra till förmån för vargen?hur ser du på rennäringen?Den upptar en väldigt stor del av Sveriges yta.Ska den också bort för vargens skull?Vissa människor lever alltså ett allmogeliv enligt dej här på landsbygden.Om så är fallet,så låt dom göra det då!Jag är ganska säker på att acceptansen för c:a.200 vargar går att lösa,men problemet är ju att endast ett fåtal län ensamma ska ta ansvar för dessa djur.Jag är ganska trött på att höra alla dessa personer som bor på ställen där det inte finns varg uttala sig om vargens förträfflighet.Jag tror att du är en sådan fast du vill ge sken av att bo i vargområde och jaga.Kanske jag har fel,men det skulle förvåna mej.Sedan detta med att alla jägare är typ "blodtörstiga mördare",slaktare,skjutglada osv.är bara töntigt.Känner många som jagar och det är rejält och duktigt folk som älskar sin natur.Visa förståelse för människors oro istället!Kom ihåg att vargen har den högsta reproduktionen av alla rovdjur så tänk framåt!

34. Anders Åberg

2010-01-15 13:04

Jag håller med dig helt och hållet. Förslaget är vansinnigt och jag visste knappt var jag skulle börja någonstans för att bemöta det. Men du beskriver det absurda i det på ett bra sätt.

33. Trängselavgifter och varg

2010-01-15 13:03

En nationell omröstning om trängselavgifter i Stockholm vore absurt eftersom stadsbor i genomsnitt redan lever mer miljövänligt än landsortsbor (mer energisnålt med flerfamiljshus än fristående hus, bättre med tillgång till kommunaltrafik än utan, etc). Om det vore tvärt om så skulle det kanske vara mer logiskt att kunna rösta om trängselavgifter i Stockholm även om man själv bor i Norrland. Trängselavgiften är en bra metod att minska biltrafiken i stan och få fler att åka kommunalt, det tycker många Stockholmare också.

Vargen är däremot en angelägenhet för alla människor som anser att djur har någon form av egenvärde, stort eller litet. Deras liv kan då inte bara hänga på vilken eventuell nytta de har för oss människor eller vilka problem de ställer till med. Det är en etisk fråga som inte de personer som bor närmast kan ha ensamrätt på. Vad man däremot kan göra är att jobba politiskt, man kan demonstrera, man kan engagera sig för att få fler att förstå ens situation.

32. -Annika!

2010-01-15 10:16

Om 27 vargar skjtits på 27 dagar då,hade det varit bättre? Om 120 stycken anmält sig,bättre då? Men Annika så här är ju läget,jakten på gick bara i ett par dagar!Inget revir blev helt bortskjutet.Dom vargarna som klarade sig undan slapp bli jagade mer! Hade det då varit bättre för vargarna om mindre grupper med jägare jagade dom längre tid? Ser vi till väder förhållandena som måste väl denna jakt varit optimal.Tilldelade 27 vargar fällda på några dagar.Överlevade vargar kunde återgå till normalt liv direkt!

31. Ni ser det "ohållbara" i att ha varg....

2010-01-15 10:16

I ett svenskt "kulturlandskap" samtidigt som många av er är väldigt noga med att påpeka att den bör finnas i andra länder???
Här är frågor som (jag lovar) en stor majoritet av svenskarna ställer sig:
Varför skall det finnas varg i Ryssland, Rumänien och Spanien, men inte i Sverige?
Är det bara vi som inte klarar 200 vargar?
Vad är ett kulturlandskap då?
Det är 2010 nu! Helt andra värderingar och prioriteringar gäller i dag jämfört med för 150 år sedan.
Ingen svälter ihjäl för en rovdjursdödad fjällko idag, men "mysfaktorn" och allmogen skall till varje pris bevaras och behållas...för vilka då och varför då egentligen?
Jo för dom som håller på med detta.
Det var ett 24 timmarsarbete med herdar och passning dygnet runt för 150 år sedan.
Rovdjuren "ingick" i denna verksamhet.
Vill ni leva "medeltid", varsågoda och gör det, men gör då det precis som era förfäder, inte i någon sorts bekväm egen modern version utan rovdjur eller andra problem.
Vad är det som gör att inte ni klarar av rovdjur?
Vad är det som säger att vi med alla medel bör skydda exempelvis fäbodsnäringar som hör medeltiden till?
Det blir bättre för dom som håller på med denna "hobby", ja visst, men samhällsnyttan?
Ur ett brett perpektiv, och det är i ett brett perpektiv vi måste se det, måste i slutändan alla verksamheter ha ett syfte.
Man kan inte hålla på och idiotförklara 5 miljoner människor från jägarhåll för att dom vill ha frilevande varg och andra rovdjur, då kommer vi aldrig någonstans...det lovar jag, så välj själva.

30. Registreringen

2010-01-14 23:54

SNV bestämde att den som ville jaga varg under den allmänna jakttiden ska vara registrerad. För min del liksom säkert många andra, registrerade jag mig för att inte råka illa ut med polisutredningar och liknande ifall jag hamnade i den situationen att konfronteras med varg under jakten med mina stövare. Självklart kommer jag att skydda mina hundar även i fortsättningen med allt vad det kan innebära.

29. Att ingen reagerar!

2010-01-14 23:12

Signaturen "örnen" skriver "Bör inte markägarna bestämma vilka arter som ska födas upp på deras marker?".
Inga kommentarer mer än från Dalle.
Tycker ni andra att det låter bra?
Skall Nilsson få utrota alla Bofinkar och Svensson alla fjärilar?
Ett mer vansinnigt förslag har jag inte sett på länge måste jag säga.
Det skulle vara ett fullsändigt dråpslag för all naturvård och ni bara tiger.
Här tycks finnas en fara i att en del stirrar sig så blinda på vargfrågan att allting annat blir ovesäntligt.
Om man skall ha någon som helst chans att hamna rätt även i vargfrågan, så måste man lyfta blicken och lära sig förstå dom större ekologiska sambanden.
Faunan liksom luftföroreningarna är både nationella och internationella frågor.
Sverige har som land förpliktelser att skydda sin natur och uppnå vissa mål för reducering av olika utsläpp.
Trängselskatter är bara en av många lokalt beslutade metoder att uppnå detta.
Naturligtvis borde folk i varglänen också få vara delaktiga i hur rovdjurspolitiken utformas, men dom stora linjerna måste bestämmas nationellt.

28. Dalle!

2010-01-14 23:03

Nu börjar du bli väldigt jobbig! Far hit och dit, som ett höstlöv i blåsten. Ge dig för allt i världen, eller bestäm dig för vilken sida du står på! I ena tråden vargjägare i andra tråden vargförespråkare. Det håller inte längre!

27. Dalle!

2010-01-14 23:03

”När varg angriper jägarens hund eller lantbrukarens tamboskap överträds gränsen mellan det mänskliga samhället och den vilda naturen”. Det självklara svaret behöver inte krånglas till ytterligare. Skall vi envist hävda att vi skall ha varg i Sverige måste detta ske under förutsättning att ingen behöver lida för tilltaget. Den dag vargens protektorer har löst denna fråga är även jag beredd att säga ja till varg, men inte förr. Och trängselskatter i all ära, men mer ”lokalt” än en varg i en fårhage eller en vargriven hund kan väll knappast ett problem bli. Lika ”lokal” är den olust och vanmakt människor upplever på grund av och tack vare den förda rovdjurspolitiken. Då är vi nere på personnivå. Du får nog försöka att sätta saker och ting i sitt rätta sammanhang om Du skall få gehör för dina doktriner hos djurägare, jägare och landsbygdsbefolkning. Hund och varg, tamboskap och varg, barn och varg är exempel på otänkbara kombinationer. Vildmark och varg däremot är en fullt realistisk tanke som har fungerat i tusentals år. Och det är där, i vildmarken vargen har sitt berättigande. Till sist skulle jag vilja, att om Du tänker skriva ett genmäle till denna kommentar låter bli att, din vana trogen, hävda att vi som inte vill ha varg i vår vardag är ute för att utrota allt från gråsparv till tiger, för så är inte fallet. Vi ser bara det ohållbara i att ha varg i det Svenska kulturlandskapet.

26. Návdi

2010-01-14 22:24

Vargjakten var demokrati.Det du förespråkar är majoritetens diktatur.

25. Uffe Stridsberg

2010-01-14 22:23

Om Sveriges natur och faunafrågor är en angelägenhet för alla som bor i landet,bör väl i rimlighetens namn alla i landet försöka ändra och anpassa sina liv så att natur bevaras.Inte välja ut vissa områden "som passar" (att ha ex.vis en vargstam).Man kan ju inte ha en naturvård där den stora majoritetens enda insats är att ha ett tyckande över hur mycket minoriteten ska anpassa sig,bevara o.s.v.Där omtanke om djur och natur mäts i hur stort förakt man har för folket på landsbygden.Där den är allra mest naturvänlig som tycker att folk på landsbygden kan sluta med renskötsel,fäbodbruk,jakt,skogsbruk,mm. och flytta från sina gårdar om det inte passar.

24. NAVDI!

2010-01-14 22:23

Om du inte redan bor på landet och har en djurhållning eller har några hundar.
Vad tror du att det kommer att hända om du får en vargstam på 1-2000, som du skriver, kom ut till någon av oss och se hur det ser ut där vi har flera grupper av vargar vid stug knuten eller byvägen, kanske även du ändrar uppfattning!

23. Korkat resonemang.

2010-01-14 22:23

Eftersom vargarna bara finns i en viss begränsad del av landet så är det självklart en lokal angelägenhet. Precis som stadstrafiken. Måhända påverkas vi alla mer av luftföroreningarna än vad alla gör av vargförekomster.

22. En sak Dalle

2010-01-14 22:23

är då i alla fall alldeles säker, du
hör då absolut inte till den kompetenta gruppen,varifrån den än kommer...
Rovdjur som förstör och raserar lokalt är av nationellt intresse men luftföroreningar som drabbar oss alla
det skall bestämmas lokalt...
Hur är det ställt med slutledningsförmågan egentligen?

21. En tanke ..

2010-01-14 22:22

Om vi nu bortser ifrån om jakten skulle ägt rum eller ej. Tror ni inte att sättet som jakten gick till på, har bidragit till att uppröra så många människor? Att jaktens utförande saknade respekt för djuren! För många här inne så känns det förmodligen helt onödigt, man jag tror (tycker) det är väldigt viktigt. I media pratades det om sjuka individer som skulle bort m.m. Och vad händer? Jo, plötsligt registrerar sig 12 000 jägare för jakten på 27 st djur! Som om de bara vill se blod och död och göra mössor av pälsen. "hata vargen, döda döda". Och alla vargar får skjutas enligt "först till kvarn principen". Nej, det behövs både mer information/undersökningar av kunniga människor, samt ett mer ödmjukt sätt ifrån jägarna, anser jag. Det är trots allt de som får det STORA ansvaret att ha ihjäl dessa individer, och om det nu ska det nu göras så krävs nog mer kunnighet än bara avrättningslust. Fast jag förstår att det kanske blir svårt....
Nu kommer säkert någon att hävda att det gick hur bra som helst till, och att det bara var 4-5 000 jägare som faktiskt deltog. Jaja, men faktum kvarstår - 12 000 jägare ville (och hade fått) döda 27 st. vargar! 444 jägare på varje varg. Jag hörde själv "hetsen" bland jägarna innan jakten "har du registrerat dig? har du registrerat dig? klart du måste!! Nu jävlar ska de dö!" Fruktansvärt osmakligt. Många tycker inte att storstadsbor ens ska uttala sig i vargfrågan, men de tycker samtidigt att det är helt ok att samma storstadbor skjuter vargen - bara de är jägare.

20. Dalle

2010-01-14 22:22

Den dag alla län och landskap har varg,då är det en nationell fråga.Inte förr.Där går gränsen för då berörs alla i landet.Undrar hur %-satsen skulle se ut då vad det gäller för eller emot varg.Om du tror att det är enbart jägare som är emot varg där det rör sig om 3-4 revir/kommun,har du grundligt fel.

19. Till Dalle

2010-01-14 22:21

Ganska enkelt svar. Varför ska t.ex. storstadsbor bestämma över hur livet på landsbygden ska vara? Varför ska folk som aldrig befinner sig i skog å mark, bestämma över hur människor där ska leva sina liv? PRECIS samma sak som angående trängselskatter i Stockholm.....

18. Samma motståndare

2010-01-14 22:21

"Korkat!
Av Anonym 2010-01-13 19:13
Att jämföra trängselskatt med nollvision på varg är så dumt att det egentligen inte skulle kommenteras."

Det är samma grupp som vill ha trängselskatter och avskyr oss jägare. Så det är samma motståndare vi har.

17. Individuell kunskap är nödvändig, Dalle

2010-01-14 22:21

Endast de som direkt har erfarenhet av att leva med rovdjur inpå kutarna har nödvändig kunskap att yttra sig i frågan. Inte ens en forskare som sitter och leker med statistik kan göra det såvida han inte har empati nog att översätta siffrorna till vad som händer individer av kött och blod.

16. Der

2010-01-14 22:18

finns ingon brott mot EU-lagar, ej hellor habitatdirektivet. Titta på Finland,Polen Etland,Letland,Lithauen och Spanien, der finns vargjakt godkjendt av EU!! Det er ingan hotat stamme, att påstå att vargen i Sverige er hotat er inte sanningen, jo i Halland och Blekinge, for der finns inte manga vargar, men størstaparten av Sveriges vargar finns innom 5 Len, och dar finns oxså problemarne, och en stamma på mer end 210 vargar i dom 5 Len, kan man inte påstå er hotat..Och der finns ingon svensk varg, den er Ryss och Finsk, och Ryssvargen er bestemt inte hotat.Och gløm Navdi, att få 1000 vargar, det hændar aldrig.

15. Lokalt vs nationellt...

2010-01-14 14:34

Vad vi än har för djur i rikets fauna är det väl nationellt intresse?
Det är väl självklart.
Vem skulle annars bestämma var gränsen går?
Nej, vi på landet skall inte lägga oss i trängselskatter i Stockholm, helt riktigt, det är en LOKAL angelägenhet.
Precis lika självklart det.
Frågan blir då igen, hur kan rovdjuren bli det?
Igen...var går gränsen för vilka som i så fall skall få vara med och bestämma.
Är detta bara en fråga för dom som av olika anledningar inte vill ha frilevande rovdjur?
Är det bara dessa individer, vilka torde uppgå till någon eller några få procent, som är kompetenta nog att göra denna bedömning?

14. Till Stridsberg

2010-01-14 14:33

Angår inte luftföroreningarna hela nationen?Biltrafiken i storstäderna drabbar alla,men vi som bor på landsbygden lägger oss inte i storstadspolitiken.Tänk bara tanken om storstadsborna kunde göra detsamma mot oss.Vad lugnt och skönt det skulle bli.

13. Pudelns kärna Anonym och Stridsberg.

2010-01-14 14:33

När nu vargen är en nationell fråga varför finns då inget nationellt ansvar? Nuvarande situation är att en mindre del av landet och en mindre del av innevånarna får dra hela lasset med försämrad livskvalitet och ekonomiska förluster.

12. Ingen seger för demokratin !

2010-01-14 14:33

Verklig demokrati måste bygga på väl underbyggda beslut, på forskning och kunskap. Så har inte varit fallet när man beslutat om licensjakt på en så liten vargstam som ca 200 djur. Detta beslut är taget av en lagbrytande och ansvarslös regering för att de tror att de ska vinna röster på det. De kommer att märka att de har misstagit sig. Nu erkänner också Olof Liberg att vargjakten inte hade något som helst vetenskapligt grundlag, det var enbart ett politiskt beslut för att lugna "opinionen", dvs. varghatande jägare.
Detta har man mage att kalla "demokrati" !!! För övrigt så är 200 vargar inget "maxtak" - det är ett första steg för att bygga upp en livskraftig vargstam. För att få till detta behövs minst 1000 vargar, kanske fler. Hoppas vi får en regering som kan genomföra en ansvarsfull rovdjursförvaltning.

11. Uffe Stridsberg

2010-01-14 10:22

Om Sveriges natur och faunafrågor är en angelägenhet för alla som bor i landet bör väl i rimlighetens namn alla i landet försöka ändra och anpassa sina liv så att natur bevaras. Inte välja ut vissa områden "som passar" (att ha ex.vis en vargstam). Man kan ju inte ha en naturvård där den stora majoritetens enda insats är att ha ett tyckande över hur mycket minoriteten ska anpassa sig,bevara o.s.v. Där omtanke om djur och natur mäts i hur stort förakt man har för folket på landsbygden. Där den är allra mest naturvänlig som tycker att folk på landsbygden kan sluta med renskötsel, fäbodbruk, jakt, skogsbruk mm och flytta från sina gårdar om det inte passar.

10. Vad vill ni BEVARA, Uffe?

2010-01-14 09:06

Beskriv nu vad det är ni vill bevara. Vilket årtals situation ska vi rikta in oss på. Jag föreslår 1980.
Allt vargen gör är ju att rasera vår landsbygdskultur, eller hur?
Bevara i normalt svenskt språkbruk betyder behålla och skydda.

9. Markägare upp till kamp!

2010-01-13 23:40

Angående vargförekomst i svensk skog o mark!Vilka skall bestämma vad som skall finnas på deras ägor? Bör inte markägarna bestämma vilka arter som ska födas upp på deras marker? Det bör väl inte bestämmas av de som endast kan vistas i skog o mark tack vare allemansrätten? LRF borde ta tag i denna fråga!Det är ju även en jägarfråga eftersom alla som jagar måste äga eller arrendera marken.

8. Kort och gott Stövarjägarn

2010-01-13 23:05

kan man väl konstatera att de inte förstått eller förstår någonting av
den vargetablering som skett och allt runt den alls...

7. och för att nämna

2010-01-13 23:04

allt tjat om att de som jagade vargen inte var ``proffs´´

jag tycker de skötte det proffsigt,aldrig jagat varg och klara nästan i ett nafs,bevisar att de sen länge visste var de hade ulvarna och vad är det för fel med det,även den punkten har kritiserats av vargvänner

tänk om de fåvitska visste att de flesta jaktlag har skjutprov varje säsong som är obligatoriskt och ska klaras..nu vet ni det vägtullsboys

6. EU tillåter vargjakt även i Spanien

2010-01-13 23:04

http://www.iberianature.com/spainblog/2007/11/eu-to-accept-wolf-hunting/

Vargen har numera även börjat jagas där trots allt snack om den stora acceptansen av varg i södra europa som ofta florerar när rovdjurskramarna vill måla en bild av idyllen i det soliga spanien.
2200 får och 230 kor vargdödas årligen i en region i Spanien. Vore bra om jakt o jägare kunde få artikeln översatt och publicerad på här.

Svar
Kanhända återkommer vi med en artikel från Spanien. Det vore kul. Men vi vill nämna att den spanska vargsituationen omnämnts vid ett flertal tillfällen i denna tidning och att det bedrivs jakt på dessa vargar, både legal och illegal. Läs exempelvis:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=406504
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=371233
Dan T/Red

5. Visst, en brakseger!

2010-01-13 22:56

Tågmark har rätt! Riksdagsbeslutet om en begränsning av vargstammen vid futtiga 210 individer är en brakseger för jägarintresset mot naturbevararintresset.
Men om själva jakten, den urskiljningslösa, är en seger för jägarkåren. Det återstår att se. Att döma av de kraftiga reaktioner som kommit mängder av olika håll och intressegrupper, kan det bli en pyrrusseger för jaktintresset. Och för vargstammen innebar den inget gott, även om miljöministern påstår det, åtminstone gjorde, för nu är han svajigare i sina uttalanden.
När Tågmark menar att trängselskatten i Stockholm är stockholmarnas sak att besluta om, så har han rätt tycker jag. Men när har tycker att bara vi landsbygdsbor ska sköta rovdjursfrågan, så har han fel. Sveriges fauna- och naturfrågor är självklart en angelägenhet för alla
som bor i landet. Det måste vi landsbygdsbor inse.

4. IMPORTSTOPP

2010-01-13 22:55

Då det för närvarande finns mer än 210 vargar i Sverige så betyder det att importstopp på främmande varg råder. Det finns inget utrymme för importer. Vintern 2010-2011 får visa vilka förutsättningar som då gäller. Har Jordbruksverket meddelat vilka karantänsregler som gäller vid införsel av varg till Sverige? För införsel av hund säger Jordbruksverket följande:

Ett land utanför EU (ex.vis Ryssland) där rabiessituationen bedöms vara okontrollerad eller omöjlig att bedöma är ett så kallat inte listat land. Fler krav gäller för den som vill ta in ett djur från ett land som inte är listat. Djur därifrån måste till exempel sitta i karantän i 120 dagar innan de får komma in i Sverige. Det här gäller oavsett tidigare rabiesvaccinationer.

Vad gäller för risken för medföljande dvärgbandmask? Vad gäller för införsel av varg? Kan det finnas undantag och vilka kontroller utförs av berörda myndigheter?

3. Korkat!

2010-01-13 22:54

Att jämföra trängselskatt med nollvision på varg är så dumt att det egentligen inte skulle kommenteras.
Varg eller inte är en fråga för nationen.
Det är inte trängselskatt.

2. Varför detta ordval

2010-01-13 22:54

Vad är det WWF, SNF, SRF vill BEVARA. Ett bättre samlingsnamn vore RASERANDEgrupperna. De vill ju rasera allt som byggts upp under generationer på svensk landsbygd. De vill rasera den småskaliga djurhållningen. De vill rasera det trygga livet på landsbygden där människor levde i harmoni med naturen. De vill rasera tillgången till klimatsmart mat och föda upp ryska vargar med den. På sikt kommer de att rasera hälsotillståndet för många människor i Sverige.
Så kalla dem inte bevarare. Hunnernas härjningståg genom Europa var inte lika förödande som det dessa grupper försöker åstadkomma.
Eftersom alienationen mellan stad och land ökar tycker jag inte demokratin har segrat. Det är i så fall en Pyrrhusseger.

1. Chockade bevarare

2010-01-13 17:47

Det är tveklöst så att det blev en stor chock hos SNF RF och WWF att bevittna den effektivitet kunskap och samarbete jägare emmellan. Från deras håll framställs jägare ofta som obildade, okunniga lantisar som grämer sig över missat älgkött i frysen. Faktiskt tror man också att det endast är ett ytterst litet fåtal jägare som är motståndare till den förda rovdjurspolitiken.
*De verkar inte ha förstått innebörden i det demokratiskt fattade riksdagsbeslutet från oktober.* skrev författaren till inlägget. Jag vill replikera med att de verkar inte förstå något om de ekologiska effekter vargexperimentet har fått, de verkar inte heller förstå vilka sociala och ekonomiska konsekvenser som följer i spåren. Kort sagt verkar de inte förstå någonting.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons