• Pinewood

Dyrt och krångligt med nytt trycke

DebattPublicerad: 2007-04-17 10:13

Clas Cramer är missnöjd sedan han lämnade in sin studsare för justering av trycket på Widforss butik på Fredsgatan i Stockholm. Clas Cramer skriver så här till Jakt & Jägare:

Jag lämnade in min studsare för justering av trycket då jag upplevde det som hårt. Eftersom jag var föräldraledig vid tillfället passade jag på att åka in vid en tid då det är lugnt i butiken. Jag fick ett riktpris på 700 kronor av killen bakom disken.
Det går en dryg vecka och jag blir uppringd av en bössmakare (anlitad av Widforss).
Bössmakaren hävdar att trycket inte lämpar sig för justering och att han gärna byter mekanismen åt mig för 3 200 kronor!
Jag blir osäker och ber om betänketid. Eftersom jag befann mig i Västerås åkte jag till HMK-vapen för att fråga om råd.
På HMK tar man sig tid och ringer upp sin bössmakare, får samma besked (att det ej lämpar sig för justering) samt att det kostar 2 000 kronor och tar två veckor (allt detta inom tio minuter).
Jag tycker det är surt att Widforss tar 1 200 kronor mer (60 procent högre pris) men bestämmer mig för att gå vidare (jag bor i Stockholm, så jag måste med andra ord åka två gånger tur och retur Västerås för att lämna/hämta vapnet).
Det dröjer ytterligare två veckor innan jag får höra från Widforss att bössan är klar att hämta. Glad i hågen åker jag och hämtar mitt vapen och betalar mina surt förvärvade pengar.
När jag kommer hem och skall ställa in vapnet i skåpet upptäcker jag att det inte går att säkra...
Om ni tror att jag var irriterad då, så är det ingenting mot vad jag blivit om jag upptäckt att vapnet inte fungerar på älgpasset eller på skjutbanan.
Jag lämnar tillbaka vapnet morgonen därpå (tur man var föräldraledig...).
Efter ytterligare en knapp vecka ringer jag Widforss (på fredagen) för att höra hur det gått. Widforss ber att få återkomma, vilket de gör och meddelar att jag kan hämta vapnet på måndagen. Vapnet förefaller ha hamnat sist i kön igen.
Jag hämtar vapnet på måndagen och nu fungerar vapnet äntligen. Jag tar upp frågan om kompensation med butiken, varpå de hänvisar mig till diskussion med bössmakaren, trots att jag lämnat mitt vapen till Widforss, inte till bössmakaren.
Jag blir naturligtvis förbannad eftersom jag betalat 60 procent överpris och för det har jag inte fått annat än urusel service och dessutom varit utan mitt vapen i en månad! Jag skriver ett mail till Peter Hahn, som är butikschef på Fredsgatan, som jag skickar onsdagen före påsk. I mailet ber jag honom om en kommentar till det inträffade. Jag har, än idag, inte fått något svar.
Har ni möjlighet att hjälpa mig med detta?

”Han valde det dyrare alternativet”

Jakt & Jägare har bett Peter Hahn, chef för Widforss-butiken, om en kommentar.
Peter Hahn säger att han inte kan göra något åt att bössmakaren Mattias Tyrefors, som butiken anlitar, var dyrare än den person som gör vapenjobb åt HMK.
– Kunden valde det dyrare alternativet, konstaterar Peter Hahn.
– Säkringen fixades naturligtvis utan extra kostnad, tillägger han.

Widforss svar om trycket

Kunden sökte oss för en justering av trycket på sin studsare. Detta kostar normalt ungefär 700 kronor och tar cirka 2-3 veckor hos den vapensmed vi
anlitar. Smeden kontaktade därefter kunden och informerade om att det i detta fall ger bättre resultat att byta ut trycket och anger kostnaden för
detta. Kunden accepterar efter betänketid smedens förslag.
Så snart vapnet kommit tillbaka till butiken (cirka tre veckor efter inlämnandet) ringer vi upp kunden och berättar att jobbet är klart.
Kunden frågar då vad slutnotan blev och vi uppger 3 200 kronor. Kunden ställer sig frågande och nämner att han och smeden kommit överens om ett lägre pris.
Kunden accepterar emellertid beloppet och kommer in och löser ut geväret.
Väl hemma upptäcker han att säkringen sitter fast. Han ringer oss och vi ber honom komma in med bössan så att problemet kan åtgärdas, vilket han också gör.
Några dagar senare ringer kunden och berättar att han skall jaga den 3 april och därför behöver vapnet till dess. Vi återkommer med att vapnet
kommer att vara klart nästföljande arbetsdag, dvs måndag 2 april. Vi ringer också upp honom på måndag förmiddag och bekräftar att vi hämtat upp vapnet och att det är klart för avhämtning. Kunden nämner då att han är missnöjd med priset för det ursprungliga arbetet och återkommer till att det inte stämmer med vad han och smeden kommit överens om. Vi hänvisar honom därför till smeden så att de kan reda ut vad som sagts.
När kunden kommer in och hämtar geväret berättar han att diskussionen om priset är klar och vitsordar att det nog var 3 200 kronor som de kommit överens om. Likväl vill han ha en ekonomisk kompensation, detta trots att arbetet utförts till överenskommet pris och inom fullt rimlig tid.
Det är naturligtvis mycket tråkigt att den kärvande säkringen passerat funktionskontrollen både hos smeden och hos oss (det rörde sig om inpassningen i kolven) men vi uppfattar det som att vi åtgärdat missen på snabbast möjliga sätt.
Att jag inte svarat på hans mail beror på att jag var med i diskussionen redan i butiken så för mig var saken utagerad.
Med vänlig hälsning
Peter Hahn, Mauritz Widforss AB

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. God service och garanterad köptrygghet.... :-(

2007-04-19 09:40

Det är helt sant som Peter Hahn skriver om prisdiskussionen. Jag (kunden) uppfattade att reparationen skulle kosta 2700:- och fick betala 3200:-. Naturligtvis blev jag förvånad!
När jag tar upp detta med Widforss hänvisas jag till Mattias Tyrefors, vilket är lite konstigt eftersom jag lämnat min studsare till Widforss, inte till Tyrefors.
Hur som haver ringer jag upp Mattias Tyrefors. Där blir jag proffessionellt och trevligt bemött. Vi diskuterar vad som gått fel och kommer fram till att två priser nämnts, 2700:- (mtrl) och 500:- (arbete). Jag känner att jag inte längre kan vara 100 % säker på att missuppfattningen inte är mitt fel, därför har jag utelämnat detta och jag vill poängtera att detta inte är grunden till mitt missnöje.
Hade Widforss bemött mig på samma trevliga och proffessionella sätt som Mattias Tyrefors gjorde hade denna sak varit ur världen för länge sedan, ingen skugga faller på honom. Mitt råd till andra kunder är att kontakta Mattias Tyrefors direkt utan att gå via Widforss.
Faktum kvarstår fortfarande att Widforss hade, om de hade den fackkunniga personal de skryter om på hemsidan, tagit reda på samma fakta, med samma intresse, som HMK-butiken gjorde. Jag vill även poängtera att Widforss butik var tom när jag lämnade mitt vapen, ingen stress, inga kunder som väntade.
Dessutom tycker jag, precis som Peter Hahn skriver i sitt svar, att det är ”beklagligt” att vapnet passerat kvalitetskontrollen (om det finns någon). Dessa två saker tillsammans motiverar en priskompensation i min mening, INTE 60% HÖGRE PRIS än hos annan handlare!
På Widforss hemsida står det ”Widforss målsättning är att med rätt varor, god service och garanterad köptrygghet få nöjda återkommande kunder.”
Tycker Peter Hahn att Widforss lever upp till sin målsättning i det här fallet?
Nu förstår jag även att det går prestige i detta och att det är omöjligt för Peter Hahn att vika sig, även om jag tror att han, egentligen, känner att det finns grund för mina synpunkter.
För mig är nu saken utagerad.

1. Valde inte den dåliga servicen!

2007-04-17 11:36

Peter Hahn påpekar att kunden (jag) valde det dyrare alternativet, men han kommenterar inte att det dyrare alternativet inte betalade en bättre service än hos annan handlare, tvärt om.
För 60 procent högre pris (självvalt förvisso) borde bättre service ingå, inte sämre!
Varför kunde till exempel inte Widforss ta reda på om trycket lämpar sig för justering samt att komma med en lämplig prisuppgift, vilket bevisligen inte var någon omöjlighet.
Som sagt, det tog HMK tio minuter!
Jag har inget emot att betala för mig, men jag vill ha service och kvalitet för mina pengar. Bara faktumet att vapnet inte fungerade vid återlämnandet borde ha varit skäl nog.
Fel kan det alltid bli när man har med andra människor att göra. Det är hur man hanterar felen som visar om man är professionell eller inte. Svagt jobbat, Widforss. Svagt jobbat, Peter Hahn.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons