• Allmogejakt

Faunan utarmas av fri fjälljakt

DebattPublicerad: 2013-04-20 09:42

Håller rovdjuren och Sveriges liberala jaktupplåtelser för utlänningar på att utarma vår fauna i vissa områden? Frågan är faktiskt berättigad. Den liberala, fria fjälljakten och för stort antal predatorer är på väg att decimera bestånden av ripa och gråfågel i svenska fjällvärden. Detta till en nivå som är oacceptabel och på sikt kommer att leda till utrotning. Övriga marklevande arter kommer på sikt att gå samma öde till mötes, befarar Bengt Bixo i ett debattinlägg.

Trots många utmärkta gnagarår, dock inte det allra senaste, har stammarna av ripa, tjäder och orre minskat till nivåer som vida understiger de bestånd som fanns på 60-, 70-, 80- och 90-talet. Bra gnagarår gynnar framför allt tillväxten av predatorer. Skogshöns åter ju inte gnagare.

I Jämtlands län har länsstyrelsen nyligen nödgats avlysa all jakt på ripa under en säsong för att ripstammen är på stark nedgång. Den ohämmade ökningen de senaste decennierna av predatorerna, kråka, korp, falk, hök, örn, räv, grävling, lodjur, mård och vessla har varit förödande.


Påverkar fågelbestånden negativt
Att endast kråka och räv, mård och grävling är tillåtna för jakt utan numerär begränsning har, tillsammans med ett för högt jakttryck, påverkat rip- och gråfågelbestånden negativt.

Gamla tiders jägare, som förfogade över ett jaktområde, decimerade viltstammarna i förhållande till antalet och skadebilden inom sin mark, till en nivå som gynnade ett uttag av matnyttigt vilt. Dessa jägare var dessutom ofta verksamma inom sin jaktmark året om och hade god kännedom om vad som fanns på jaktmarken.

Dagens gästjägare, som spenderar ett fåtal dagars jakt inom ett område, beskattar enbart matnyttigt vilt utan tanke på tillväxt och övrig predation.

Även dagens priser på jakt och jaktmarksarrenden påverkar uttaget av säljbart vilt negativt.


Tar inte ansvar för viltvården
Tillfälliga jägare på en mark tar inte ansvar för att decimera predatorerna och har heller inte möjlighet att göra viltvårdsinsatser.

Fridlysning av vissa arter är inte antalsrelaterade, utan är en generell bestämmelse för varje.

Korpen exempelvis är, vad jag kan förstå, fridlyst bara för att den är korp, inte före att det finns få. Korpen är en fågel som lever länge. Korpen förökar sig varje år med två-fem ungar. Korpen är en stor predator på markruvande fåglar under häckningstiden.


Stor lostam härjade i länet
Vad lodjuret kan ställa till med när de uppträder i för stora stammar inom ett område har vi sett i Jämtland. Det gällde under senare delen av 90-talet, när vi hade över 100 föryngringar, vilket motsvarade 610 lodjur.

Dagens stam med mellan 20 och 30 föryngringar, som motsvarar 180 lodjur, de senaste åren är bättre anpassad till övrigt vilt.

Renskötseln, rådjursstammarna och övrigt småvilt decimerades utöver tillväxten under åren 1980-2000, då lodjuret tilläts expandera nästan ohämmat i länet.


Björnjakten under 1954
Enligt boken Jakten i Jämtland och Härjedalen nr. 3 beräknades björnstammen till 115 individer totalt 1954, med en tillväxt på 30 djur det året. Tolv honor med två ungar, plus sex honor med en unge redovisades. Alltså 25 procent i tillväxt 1954. Det årets fällda björnar var en i Frostviken, en liten hona utan unge i Alanäs, en liten hona utan unge och i Lillhärdal och två större hannar. Totalt fyra stycken.

Redovisade björnskador det året var, enligt boken, nio olika fall där björn ätit upp älgar, därav två kalvar. Minst ett 20-tal får hade mer eller mindre bevisligen rivits av björn. Ett antal renar synes även ha blivit björnens föda, liksom en häst. Snart 60 år senare har vi i Jämtland 800 procent fler björnar än 1954, 920 björnar.


Dagens björnstam
Om vi omsätter 1954 års kända skadebild till dagens björnstam får vi rivet under året: 72 älgar, vilket låter lite, 160 får, åtta hästar och ett okänt antal renar, som förmodligen vida överstiger de 160 får som rivs av björn.

Dagens tillväxt av björn beräknas till 5,5 procent årligen i Sverige.  Med 920 björnar ger tillväxten cirka 51 björnar.

Med 1954 års beräknade tillväxt skulle stammen öka med 230 björnar under året. Dagens tillväxt på 5,5 procent är kanske mer rimlig?


Järvarna ökar ohämmat
Järven ökar nästan ohämmat. Endast enstaka skyddsjakter förekommer, trots en ökande skadebild. Vargen härjar i renskötarnas vinterhjordar, mest i södra delen av länet, men även i övriga länet och norrut.

I mellersta Sverige (Vargbältet) är snart, om inte redan, vargen den största predatorn på älg och övrigt vilt.
Är Sveriges fauna, förutom predatorerna, liksom renskötseln sakta men säkert på väg mot kollaps?


Bengt Bixo

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Ripjakt i fjällen

2013-04-25 11:07

Hej Henrik,
Jag bor inte själv i dom norra länen något mera men traskat i dessa fjäll i 20 år med bössa och spö och skulle alltså själv behöva en Guide!
Vad jag egentligen vill är att guide tvång ska gälla ALLA utländska jägare som så är i "alla" andra länder - då pratar vi arbetstillfällen åt lokalbefolkningen och turistföretagarna. Se ex laxfiske i Skottland samt Jaktturister i övriga länder dom betal bra för ordning och reda på fjällen och att man tar bort stora delar av den massslakt på fåglar som ex Norrmän sysslar med i Vistas dalen och Torneträsk området där dom kommer med Lavvos stannar en vecka och har 4 hundar per man och det är Lavvos överallt och inte en Ripfjäder är kvar! Kallas det för bra Jakt eller? det finns otaliga ex.

19. #18

2013-04-25 08:13

Nej ingen skall utestängas från ripjakt. Både svenska jägare och utländska jägare bör beredas tillfälle till jakt på ungefär likartade villkor. Tillgången på ripa varierar i stor utsträckning med väderförhållanden under äggkläckning, samt tillgång på gnagare för ripans naturliga predatorer (räv, rovfågel)
Otroligt mycke ripa snarades i fjällen under första hälften av 1900-talet av ortsbefolkningen. Ripa jagades både för eget bruk samt för avsalu. Dokumentation finns om jägare i fjällen som under en vinter, under tidigt 40-tal snarat mer än 3000 fåglar. Ripjakten var en viktig del av utkomsten för fjällbefolkningen under denna tid. Att den relativt begränsade jakt som förekommer numera, under några veckor på hösten, skulle vara orsak till den tillfälliga nedgång av ripstammen, som vi ser nu, verkar minst sagt osannolikt.
Alla skall vara välkomna att jaga i svenska fjällen under ordnade former.

18. fjälljakt

2013-04-24 18:05

jo vi har fattat att det är som 16 och 17 skriver..att vissa inom Sverige ska dra fördel av statens mark så som ni båda skriver..den ena ska tjäna pengar den andra jaga själv...jag har 19mil till Funäsdalen,har hus ljungdalen men ni menar att vi sörlänningar inte ska få jaga på statens mark? det kanske är så att om man är från Sundsvall man behöver guide? bara för man bor i länet behöver man ju inte vara "rejäl"..vad är det som gör att ni vill ha det själv?

17. Förnyelsebar resurs?

2013-04-24 09:42

Turistföretagare, Jag håller med dig angående vissa utländska jägare och fiskare men det jag saknar där att det ska vara lag/krav på 1 guide per 3 jägare/fiskare som betstämmer var och när man får skjuta och därmed se till att man inte plockar hela kullar samt att man byter områden samt stänger viss efter ett par dagars jakt då pratar vi jobb och inkomster till lokala jägare. Samt att dom ser att det är ordning på fjället. Titta på alla andra länder med jaktturism inte får du köpa kort och dra iväg i savannen eller polska skogar och jaga utan guide. Egentligen ska det även gälla "sör" länningar. Jag tyckte att det fungerade bra med länsjaktkort för lokala jägare.

16. Ripjakten, en förnyelsebar resurs.

2013-04-24 08:31

Vi som driver turistanläggningar i fjällen, upplever en tredje högsäsong när ripjakten startar i augusti. Och det är de utländska ripjägarna som tillför ett bra kassaflöde under ca 1 månads tid.
Italienare, tyskar och finländare kommer hit till våra fjälldalar, bor på hotell, äter och dricker gott, flyger helikopter ut på jakt, handlar souvenirer vid hemresa och återvänder punktligt nästa säsong om dom fått en bra service.

Våra svenska jägare kommer hit upp till fjällen med sina bilar och husvagnar, färdigprovianterade redan från hemorten, inte ens bilarna behöver tankas före hemfärd.
I bästa fall får vi hyra ut en husvagnsplats eller en liten stuga.

Nä. Gubbar ska vi i fjällen utveckla turistnäringen, så inte är det, den inhemska befolkningen vi skall vända oss till.

15. ripa

2013-04-23 16:50

intressant.. det blev en liten debatt i alla fall. som jag försökte skriva nr10 så är trycket så hårt i två veckor att man spränger de kullar som finns, så direkt kanske jakten inte gör det men jag hade gärna velat att forskarna kollade nattverksamheten under dessa två veckor.jag bor i fjällen så jag köpte några rapphönor för att testa lite stånd på unghund,lockfåglar kvar i bur,och helt otroligt kunde skilja på 15 min på kvällen (vid mörkret) om de kom tillbaks eller satte sig och tryckte ensam för att sedan komma tillbaks på morgonen(var ju bara runt gården).det kanske ska vara lovligt i två dagar och stängt i två (3-3) har inte så mycket erfarenhet av norrland men jag är född och uppvuxen i dom här fjällen och det är självklart att det påverkar här.

14. Forskare har ej full koll - dom bara tror det.

2013-04-23 13:08

Renskötaren har mera rätt än dom som kallar sig forskare.
Jagat i många år i Gällivare - Kiruna Fjällen och har sett samma sak som renskötaren.
Maria Hörnell lämnade fram en rapport för några år sedan där hon påstod att jakten inte har betydelse man kan säga att hon har delvis rätt att jakten INTE hade betydelse. Förut innan all helikopterjakt samt alla som färdas med skoter till jakten (eller fyrhjulingar) så gick Kiruna/Gällivare jägarna från bilarna/järnvägen och jagade i inte alltför stora områden och då stämmer att ripstammen fylldes på från områden längre bort där ingen tog sig på en helg. Men nu när man flyger jaktturister till varenda dalgång på hösten med tex 10 normmän och 15 hundar som stannar en vecka då är det inge fågel kvar. Det som märks är som renskötaren säger - det finns inge stamfågel kvar! man har på stora områden skjutit bort kapitalet med ränta och nu är det fågeltomt trots fina äggkläckningsbetingelser. Samma sak med fisket i vissa fjällbäckar som det tog 10 timmar att promenera till - nu är dessa sönder fiskade och det är nertrampat av all sk fisketurim - ofta samma områden (dalgångar) där riporna förut hade sina barnkammare-
Fjällen är en skör varelse och det tar tid att fixa till detta Inför 1Guide på 3 utländska jägare/fiskare som bestämmer. Vi måste bort från total frifjälljakt. Dom som kommer ensamma från utlandet tar ingen hänsyn utan skuter allt dom kommer åt. Samt att korpen nu finns på varenda fjällsluttning och dom slukar ägg och kycklingar.

13. Forskarna vet nog mer än de flesta

2013-04-23 08:36

Nej du Lasse där tar du nog fel. Se mitt tidigare inlägg hur LST slår ut tillgången på ripa över en hel sameby och får till att det är gott om ripa över hela samebyn när det kanske är på 50% av samebyns marker det finns ripa.
Maria Hörnell som är ripfoskare har bevisat att den svenska ripjakten är den enda jaktformen i världen som lyckas med att skjuta bort 70% av en population på två veckor. Inventering före ripjakten och under uppehållet för älgjakten är underlaget för det uttalandet men i samma andetag säger Maria Hörnell att ripjakten har ingen inverkan på ripstammen. Klart som f-n att jakten har inverkan då. Även om du räknar på bara 50% bortskjutning av populationen får du ju en nergång efter några år på ripstammen och fria småviltsjakten har hållit på i 19 år till hösten.
Jag är ute året om och jag har ju sett hur ripan har minskat drastiskt på dessa 19 år (18 år om du räknar till och med 2012 års jakt). Ripforskningen började för bara ca 7 år sen och redan då var det lite ripa så forskningen på ripa ger jag inte mycket för. Är man i naturen vet du vad som finns där men ni som kommer och jagar nån vecka kan bara gissa.
Ps jag rör mig inom ett område som är ca 4 mil brett och 7 mil långt. Men det är ripjakten och rovdjursstammar tillsammans som håller på att utrota ripan.
Vi gör ett ripprojekt: vi stoppar all ripjakt inom tre samebyar under 5 år och ser om ripstammen ökar, minskar el är på samma nivå som innan stoppet. Ökar ripstammen bevisar det att ripjakten har en stor negativ inverkan på ripstammen. Minskar den el håller sig på samma nivå som innan stoppet bevisar det att jakten har ingen inverkningar på ripstammen.

12. Forskarna vet nog mer än de flesta

2013-04-22 13:43

jag tror på våra ripforskare! När De säger att ripjägarnas inverkan på ripstammen är marginell så har de underlag för detta. Och De stänger jakten om det är för dålig föryngring. Så det fungerar bra, och ingen annan har kunnat visa det motsatta. Att utländska jägare har samma rätt till markerna som fjällboende, eller övriga svenskar är ju helt orimligt. Finns väl ingen politiker som kan mena att det är rätt utifrån folkrätten, men skyller på EU.
Vad gäller de större rovdjuren så har Vi tyvärr fråntagits rätten att tycka och agera, och det är väl helt fel folkrättsligt. Och ett mycket stort och växande problem. Såg nå´n okunnig kommentar nedan, angående att plocka bort något rovdjur. Människan är det största rovdjuret! Och har så varit i många tusentals år. Vi har alltid begränsat övriga rovdjur, såsom De begränsar de rovdjur De rår på. Plocka bort människan från toppen av kedjan så får Ni se på omvälvande rubbningar i naturen.
Hur man ska komma till rätta med övrig predation är besvärligt. Men det gäller överallt i Sverige idag, där tiden inte räcker till att jaga "mindre viktiga arter". Tror vidare att det blir svårt att få ripjägare som ofta bor en bit bort att lägga tid på kråkjakt. Men tror inte heller samerna vill lägga tid på detta om en återgång till gamla tider skulle ske.

11. #2 "Djurvän"

2013-04-21 19:31

Citat, "...eller en sådan jakt som vår kung höll på med nyligen med ett resultat av 450 fasaner som lämnades på plats efter skjutkalaset, är oetiskt." -slut citat.
Har du något som styrker detta påstående?
Att vår stadschef inte personligen tar hem 450 fasaner till "frugan", tror jag var o en förstår.
Men att vilt, i detta fall fasaner, skulle lämnas kvar är helt otänkbart.
På dom jakter, med statschefen, aristokratin o samhällets ledning/toppskikt jag personligen deltagit i, har allt vilt kommit till nytta.
Jag ingick nämligen bland dom som tog hand om fasanerna...
Därför "Djurvän" menar jag att du inte vet vad du pratar om!

10. ripa

2013-04-21 19:31

blir nog inte mycket till debatt,håller med om det du skriver,antal har jag ingen aning om,men struktur och betende.om vi ska ta ripjakt så har det hänt så mycket de senaste 15 åren,hundsport,utlänningar och det du skriver att jägare på plats inte är med hela året.men tyvärr så kommer ju forskarsiffror hela tiden på att jakten inte påverkar,jag är ju bara snickare så jag fattar ju inget,men utebliven predatorjakt(nån räv,kråka mm ibland)gör väldigt mycket.sen problemet med hundsportare för de har lärt sig om "kronår"det är bara att köra på för det blir bättre nästa år och sen att jakten inte påverkar.och nu då när det inte blev bättre.hade de här människorna varit mer vaksamma och lyhörda hade vi haft mer tryck på regeringen och fått hejd på tex utlänningar tid. våra små fjäll börjas det med "inventering"i slutet på juli sen mitten på augusti är det 2-3 ekipage(3-4hundar) per "fjällknöl" för att från den 25aug i två veckor vara folk från morgon till/eller kväll varje dag,man kan ju räkna ut hur enkelt predatorena äter på natten med sprängda kullar.sen börjar det om i slutet på mars hela april(spelperioden börjat)funnits bilder på en hemsida från den 3 maj(den personen hade inte ens jakträtt)..naturligvis förstår jag om man har en unghund att man vill gå ut en "sväng"..min poäng är att om de här människorna fattat så hade vi haft en helt annan diskussion i Sverige idag.. jag förstå vad du menar bengt,men det är den gamla jägarsynen du försöker förklara och den är väldigt svår att få förklara..men du gör ett väldigt gott försök..men fjälljakten måste vara till för hela Sverige finns ju röster som säger att det ska vara för norrlänningar..har hus i ljungdalen och vill ju gärna använda det för jakt,skrivit brev till Eskil men han är ju inte så smart..

9. Äntligen är det vår - hur mår lärkan?

2013-04-21 19:30

läs Stefan Edmans krönika i gårdagens GP
ju mer rovdjur,ju fler hagar växer igen , ju sämre mår faunan och floran
ALLT GENOM MYNDIGHETERNAS BESLUT

8. DJURVÄN ! ! ! Eller inflyttad dalaboo ?

2013-04-21 10:30

Mina och många andras frågor till dig genom det gångna året har varit tydliga och sakliga.
Men nu undrar jag personligt utefter vad du själv skriver, och jag skulle önska ärliga och sakliga svar på dom frågorna tack...
" De naturligt inhemska rovdjuren som formats genom evolutionen är problemet och utlänska jägare? "
Vart finner du någon koppling ?
Har utländska jägare format VÅRA rovdjur enligt evolutionsläran ? ? ?
Har DU bedrivit prohunt, african hunt i Afrika ? ? ?
Och för den delen, även här hemma i Sverige.
Jag började där nere 2005... Och håller fortfarande på.
Vad gjorde du då åt vårat balanserade ekosystemet här hemma ?
Och vargen den utrotades en gång i tiden, för den tillförde inget annat än lidande och ekonomiska förluster för småbrukaren, Per-Albin torpen m.m och då även storgodsbruken.
Och vi " människan " såg då ingen som helst kollaps av något ekosystemet i naturen.
Men med återinförandet av vargen, kan vi idag se en början på en kollaps av ett ekosystem som har fungerat sedan urminnes tider. och då även en kollaps av människans näringar och utkomster..
Så var ser DU ett balanserat ekosystem i det ?
I Sverige har den totala betesytan för djur minskat, till fördel för exploatering av den moderna människan. Mest har den minskat i hallands län.
Vad gör du åt det ?
"Om det är en enorm köttfarm ni vill ha så är jag säker på att det går att inhägna stora områden och föda upp älg, rådjur och hjort för köttet skull."
Ja, det finns dom som håller på med den typen av farmat vilt.
Både utomland och här hemma i Sverige.
Men det mesta djur som idag är hägnade, år och för blir våra tamdjur.
Allt för att den moderna människan ska kunna ha mat på bordet.
Och då lättvindligt inhandlat på ica, coop, willys och allt vad dom heter...
Men du kanske inte handlar i någon butik, utan lever i ditt balanserade ekosystem !
Men som sagt ärliga svar kanske kan vara på sin plats.
Vad har du för erfarenhet av djurhållning ?
Vad har du för erfarenhet av rovdjursangrepp, eller att leva med den stressen som det innbär att ha vargen inpå dina djur ?
Listan på frågor kan göras hur lång som helst.
Men som inflyttad till en liten inskränkt by mitt i ett vargrevir, med björnar, vildsvin och älgar.
Så bör du ha lärt dig något och då även fått erfarenhet av ditt balanserade ekosystem !

7. Gästjägarnas betydelse för fjälljakt?

2013-04-21 00:12

Jag tror att gästjägarnas betydelse för ripjakt är marginell. Tittar man på (www.smavilt.se) var jakttrycket är stort så är det på några få områden nära väg. Det förhåller sig nog med det ungefär som med det fria handredskapsfisket efter kusten. Mycket nöje men ganska lite resultat på det stora hela.

Rovdjuren å andra sidan jagar året om, dygnet runt och på alla områden. Och dessutom är dom duktiga på det dom gör. (och kära djurvän det är inte viltvård dom är duktiga på).

Hur man får igång mer jakt på rovdjur i fjällen har jag dock tyvärr inga bra förslag på.

6. Nja 2

2013-04-20 17:14

Det som djurvän inte kanske förstår är att jakten plus ett högt tryck av predatorer kommer att slå ut inte bara viltet i fjällvärlden utan även sig själva. stoppar vi all jakt så kommer det att ta några år längre innan viltet är utslaget. Ripan i fjällen är basfödan åt alla predatorer de år det är dåligt med gnagare. De större rovdjuren som lo, järv och örn har ripa som basföda vintertid då renarna är nere på skogslandet och vad händer den dag då ripan är borta? då kommer rovdjuren försvinna också genom svält, mig personligen gör det inget om örn, järv och lo försvinner men vad händer med hela ekosystemet när det sker? jag håller med bengt i det han säger och har man lika många timmar i fjällen under 90 och 2000-talet som renskötarna har och ser hur ripan har minskat på 20 år skulle alla börja fundera på hur det kommer se ut om 10 år till. alla predatorer har relativt hög överlevnadsprocent på sina ungar jämfört med ripkycklingar. 2012 var det inte många kullar som överlevde och de få som klarade sig var få kycklingar i. när det sker med kall vår, dåligt med gnagare så tas det av kapitalet, inte räntan och då minskar ripstammen ännu mer. haren har även den minskat starkt i år jämfört med tidigare. en tjäder har jag sett i vinter under mina turer och från dec till mitten av mars ca 20 ripor totalt. under en skotertur på 6 mil i normalt sett bra ripterräng såg jag i vinter 1 ripa och spår efter 2 till. det jag sett mest spår efter är i rangordning efter förekomst: mård, rödräv, järv och lo. lokalt sett är ripan utslagen till 99% men när man som LST inventerar ripa och det är mycket gott om ripa på några ställen och mycket dåligt på några ställen så slår man ut riptillgången över tex en hel samebys åretrunt marker och då blir riptillgången god till mycket god i den samebyn fast på hälften av markerna finns ingen ripa alls.

5. #2 djurvän ...

2013-04-20 17:13

... vargen gick alldeles utmärkt att ta bort ur "ekosystement". Ingen kollaps av någonting i naturen på grund av noll eller få vargar. Problem däremot har det blivit nu när vi närmar oss 600 vargar i naturen. En del av dom stannar nämligen inte i naturen. Varje vecka kan vi läsa om närgångna vargar i byar och till och med i städer.
Att det finns människor som kan betala astronomiska belopp för troféjakt i Afrika skall vi vara glada för. Det har nämligen fått lokalbefolkningen att vilja förvalta djur, istället för att ta bort arter. Därmed kan man säga att det du kallar för nöjesjakt, faktiskt är räddningen för många arter i Afrika. Men så långt har antagligen inte tänkt?

4. Nja Djurvän

2013-04-20 17:12

Vi vet ganska exakt vad som händer när vi plockar bort ett rovdjur från toppen så att säga. Vi har ju gjort detta tidigare.
Att vi har ett stort antal björn som Bixo skriver är ju rätt men här finns säkert också tudelade uppfattningar då björnjakterna blivit omåttligt populära och en del ekonomi för de som hyr ut medans andra drabbas. Upplagt för kontroverser med andra ord.

3. Svängningar?

2013-04-20 17:12

Vi vet att du sk ''djurvän'' gillar svängningarna i naturen. Ena året överflöd, nästa kan bli svält. Många av oss andra vill att alla ska få vara lagom mätta hela tiden. Djurväns privata liv kanske fungerar så. Lyx i tre veckor, medan sista veckan före lön går i svältens tecken. Men en vecka går ju bra, men inte ett helt år, som det kan bli i naturen.
Jag har hört någon säga, att vi svenskar har mat i max två veckor om det skulle bli importstopp. Det är bara och hoppas, att det inte blir oroligt ute i världen.

2. Nja???

2013-04-20 11:27

Spännande vinkling. De naturligt inhemska rovdjuren som formats genom evolutionen är problemet och utlänska jägare? Kan hålla med om att utlänningar inte borde få komma hit och nöjesjaga av samma anledning som att jag tycker trofejakt i Afrika, eller en sådan jakt som vår kung höll på med nyligen med ett resultat av 450 fasaner som lämnades på plats efter skjutkalaset, är oetiskt. Tycker dock att jägarna i Sverige också kan ta åt sig, eftersom det jaktbara viltet inte är jägarkårens egna. Som etisk jägare borde man inse att man tar av det som blir kvar, överflödet, i naturen. Har man lite koll så vet man att det inte går att plocka bort en art från en näringsväv utan att det skadar eller decimerar andra arter i flera led. Att börja decimera inhemska rovdjur, som befinner sig i toppen på näringkedjan för att förse sig själv med mer känns långt ifrån den sk viltvården som ni säger er bedriva. Börja ta ansvar och sluta måla upp rovdjuren som inkräktare. Nog inser även ni att de har en given roll i ett ekosystem.....? Man kan inte ena dagen måla upp jakten som etisk, human och ekologisk och andra dan ändra hela ekosystem, plocka bort alla köttätare och gynna några få arter. Om det är en enorm köttfarm ni vill ha så är jag säker på att det går att inhängna stora områden och föda upp älg, rådjur och hjort för köttet skull. Men som sagt, då faller alla era argument, men det är kanske det som behövs för att vi ska få ha en frisk hel natur i Sverige idag.

1. Tog upp detta med C ledaren

2013-04-20 11:27

För ett tag sen så pratatde jag med Annie Lööf om detta och sa att jag har många bakom mig i denna fråga.
Hon gav mig ett typiskt politiker svar att frågan håller på att utredas så därför har inte regeringen följt riksdagens beslut.
Jag har även skickat in en massa mail till Eskil Erlandsson i denna fråga men inget svar.
Första brevet uppmärksammades i Media här i Västerbotten Radio Västerbotten tog upp det och även Norran, det var även någon tidning från södra av landet kommer inte ihåg vilken det var.
Jag kommer att fortsätta att kämpa för denna fråga så länge det inte händer något i den. Jag kanske riskerar att bli utesluten ur centerpartiet för att jag är jobbig. De i min c krets vet att jag brinner för jakt frågor.
Jag har sett hur illa det är kring den 25 aug då det är svårt att få tag i ett statligtjaktkort då man kommer till där det säljs.
Så står det ett flertal norskreggade bilar några från italien och även finsk reggade bilar.
Ett år så fick vi söka oss till ett område där det är mycket dåligt med Gråfågel.
För mig är denna dag den 25 helig jag vill kunna jaga Tjäder med min finnspets ovan odlingsgrännsen. Men blir oftas bortträngd av norska jägare.
Det är en fin o härlig tradition att åka iväg några dagar o jaga med Finnspetsen kring den 25 aug.
Nu när det är så dåligt med fågel så bör jakten vara till för oss boende i sverige i första hand och utländska jägare får vänta i två veckor sen ha guide med sig så att det inte blir som det har hänt att Norska jägare går på led och skjuter alla ripor eller skogsfåglar.
Ska vi kunna ha kvar denna form av jakt så bör regeringen vakna och införa begränsningar för de jägare som inte bor i landet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB