• Allmogejakt

Flest vargattacker mot gårdshundar i Finland

DebattPublicerad: 2007-06-06 20:22

Enligt svenska forskare är det hunden som söker upp vargen som sedan försvarar sitt revir. I Finland visar en studie att det är tvärtom. Hundarna attackerades i 70 procent av fallen på gården. Det var vargarna som sökte upp hundarna och dödandet berodde inte på slumpvisa möten.

Avhandling är skriven av Ilpo Kojola, Seppo Ronkainen, Antero Hakala, Samuli Heikkinen och Sanna Kokko i Wildlife Biologi.

http://www.wildlifebiology.com/2004/kojola.html

De skriver bland annat följande:

”Attacker av varg mot hundar undersöktes i sex finska vargrevir med flockar eller alfapar.
De flesta händelserna (76 procent av 21 fastställda fall) hände i samma revir.
Hundarna attackerades i 70 procent av fallen på gården. Det var klart att vargarna i reviret aktivt sökte upp hundarna och dödandet var inte resultat av slumpvisa möten.
En stark tendens att attackera hundar överfördes till valparna i flocken. Man fann inget som tydde på att tillgången på byte eller antalet tamhundar hade något samband med risken för vargattack.”

Kommer verkligen våra vargar från Finland?
Eller har vargexperten Jens Karlsson på Grimsö missat något?
Ovanstående säger också klart att om en flock börjat attackera hundar kommer den att fortsätta aktivt med det.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Förvrängd artikel om finsk forskning!

2010-01-09 00:11

Författaren till artikeln har inte läst forskningen förutsättningslöst. Det som Ronkainens forskning visar att vargar ofta låter hundarna vara - tvärtom vad som skrivs här.
Vargforskare Seppo Ronkainen som är den i Finland som haft mest att göra med varg (tagit fast mer än hundra i forskningssyfte) har aldrig förlorat en hund åt vargar.
"Han menar att första året (etableringsåret för ungvargar) är värst, då eliminerar vargen eventuella konkurrenter (alltså hundar). Om man väntar en viss tid så visar det sig att situationen stabiliserar sig."

4. Sanningen

2007-06-30 13:38

Ja, sanningen har vi nu fått i och med denna händelse:

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=267377

Och samma sak som propagandan i övrigt, forskarna ljuger!

3. Svenska forskare saknar trovärdighet

2007-06-08 09:17

Svenska ”vargforskare” saknar trovärdighet, är tendentiösa och arbetar aktivt för att desinformera allmänheten om våra rovdjur. För inte kan det väl vara så illa att våra forskare i grunden är djupt inkompetenta?

2. Tillägg från finsk forskare

2007-06-07 14:51

Jag har fått följande ytterligare kommentar från Kaarlo Nygren:
”Resultatet tycks överensstämma det vi har sett cirka 200 kilometer söderut. Vargar söker efter hundar men inte tvärtom. Från byar och bur, naturligtvis också ute vid jakt. Man har spårat motspårs efter attacker på skällande stövare och spetshund och kunnat konstatera attackdistanser upp till 2-3 km. Förses hunden med pinglor, skulle distansen troligen bli även längre när vargarna upptäckat att klingandet är lika med ”det är serverat”. Det påstås inom renskötseln, att leddjuret med pinglor äts upp först.”

1. Denna vetskap har funnits i många år

2007-06-07 09:38

Det är inte fel att uppdatera folk om detta, men det har funnits vetskap om detta under lång tid.
Första gången jag fick ta del av material från vårt grannland rörande hundattacker framkom det att hundar som satt i löplina var favoritbyte för vargen.
En intressant information var att dräktiga tikars foster alltid lämnades oätna, detta hade man huvudbry om. Det kan ha berott på att vargen inte ansåg att dessa småkryp utgjorde något hot mot Canis Lupus-rasen i sig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons