• Allmogejakt

Förkasta rovdjursutredningen

DebattPublicerad: 2008-05-06 10:27

Nu skall snart Åke Petterssons rovdjursutredning diskuteras i riksdagen. Vad som blir beslutet av detta vet vi inte, men att hela jaktens framtid står på spel är klart. I utredningen saknas tyvärr förslag om maximinivåer för de olika arterna, men det ingick inte i uppdraget som den förra regeringen gav Åke Pettersson. Vi har skäl att undra om utredningen därför bara mynnar ut i en fortsättning av redan gällande politik.
Att viss beslutsrätt föreslås bli överförd till länsstyrelserna löser knappast de problem och bekymmer vi kritiker i glesbygden har pekat på. När Naturvårdsverket även i fortsättningen har sista ordet i allt om de stora rovdjuren och målet om antalen, till exempel 5 000 björnar, ligger fast, vad blir det då för skillnad?
Mot bakgrund av de besvärande fakta för rovdjursförvaltningen som Serena Cinques avhandling visar, där dold hantering och utestängning av kritiker varit rutin, måste det mesta omvärderas.
Vi kan på goda grunder anta att Åke Pettersson har lyssnat på och tagit del av rovdjursförvaltarnas åsikter och faktaunderlag. Men nu finns alla skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Därför är det min mening att Åke Pettersson utredning kan vara grundad på falska uppgifter och därför inte duger som underlag.
En ny utredning bör göras, fri från bindningar till rådande ordning och personer och i övrigt helt förutsättningslös. Den bör ta ett ekologiskt perspektiv naturligtvis, men där har vi redan facit på toppredatorernas påverkan på vår fauna.
I första hand bör betydelsen av en produktiv, lokal, miljövänlig och ekologisk köttproduktion av vårt klövvilt beaktas, och uppmuntras, liksom värnandet om kulturella mänskliga traditioner av olika slag. Vad kan vara mer riktigt än att låta de som drabbas av rovdjuren få stor makt över förslagen på åtgärder och inriktning?
Åke Petterssons utredning visar inte landsbygdens befolkning tillräcklig respekt.Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Naturligtvis har du rätt Kennet

2008-05-07 10:00

Men det är, som du har förstått, enorma krafter i rörelse i denna förljugna debatt. Ta bara länsstyrelsens dilemma att hitta "nollade" personer som skall sitta på regional nivå och bestämma när gränsen nåtts för att få lov att skjuta ett visst problemdjur.
Detta med nollade personer syftar på personer som inte har förufattade meningar rörande rovdjur. Här menar jag på fullt allvar att dessa människor inte finns, för antingen är du för eller emot rovdjur och då är vi jägare vips på andraplats igen. Och som ett litet bevis på detta hoppar "kramargänget" i taket plus ett politiskt parti och påstår att "vi har mängder" av medlemmar som visst kan vara beslutsfattare i dessa frågor då vi har förmågan att stå vid sidan om rovdjursdebatten utan att ta ställning. Så efter att ha lyssnat på detta "inavelsinlägg" inser jag att utredningen inte kommer att bli särskilt rättvis.

2. Naturligtvis har du rätt Kennet.

2008-05-07 09:53

Men det är som du har förstått, enorma krafter i rörelse i denna förljugna debatt. Ta bara Länsstyrelsens dilemma att hitta " nollade" personer som skall sitta på regional nivå och bestämma när gränsen nåtts för att få lov att skjuta ett visst problemdjur. Detta med nollade personer var menat åt personer som inte har förufattade meningar rörande rovdjur, här menar jag på fullt allvar att dessa människor inte finns för antingen är du för eller emot rovdjur och då är vi jägare vips på andra plats igen. Och som ett litet bevis på detta hoppar "kramargänget" i taket plus ett politiskt parti och påstår att "vi har mängder" av medlemmar som visst kan vara beslutsfattare i dessa frågor då vi har förmågan att stå vid sidan om rovdjursdebatten utan att ta ställning. Så efter att ha lyssnat på detta "inavelsinlägg" inser jag att utredningen inte kommer att bli särskilt rärrvis.

1. Bra Kenneth

2008-05-07 07:47

Håller fullständigt med dig.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons