• Allmogejakt

Friska gener stärker vargstammen

DebattPublicerad: 2011-02-08 11:02

Regeringen har nu tagit nästa steg för en hållbar rovdjurspolitik. Därmed fullföljs en politik som både tar hänsyn till de människor som berörs av rovdjuren i Sverige och har en hög ambition för biologisk mångfald. Det skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson och miljöminister och Andreas Carlgren i en debattartikel.

Skyddet av den biologiska mångfalden måste ske tillsammans med svenska folket. Därför måste också rovdjurspolitiken utformas efter svenska förhållanden och utgå från förutsättningarna i Sverige. Besluten måste tas här i Sverige – nära de människor som är berörda – inte i Bryssel. Det är en viktig princip, men också nödvändigt för att vi ska lyckas med vår höga ambition.
Det finns en bred uppslutning bakom att vi ska ha livskraftiga vargar i de svenska skogarna och samtidigt kunna förvalta vargstammen. 

Få in nya vargar
Dessutom finns en utbredd insikt att vargstammen bara kan bli livskraftig om vi får in nya vargar. För att förverkliga detta har vi utarbetat en politisk helhet som innebär:
• Beslut fattas närmare de som berörs – genom viltförvaltningsdelegationerna i länen liksom möjligheten att direkt skydda tamdjur när de angrips. Med bättre lokal och regional delaktighet följer också ökat ansvar.
• Vargstammens tillväxt begränsas genom en varsam och kontrollerad licensjakt. Riksdagen har förlängt etappmålet på 200 vargar, som fastställdes år 2002, och begränsat antalet vargar till 210 stycken.
• Vargstammen förstärks med vargar obesläktade med de vargar som nu finns i våra skogar. Detta sker genom aktiv flyttning av naturligt invandrade vargar, men också genom utsättning av till exempel valpar från djurparker. De vargar som finns i Sverige är svårt inavlade och det behövs tillförsel av nya vargar icke besläktade med vår vargstam för att på lång sikt trygga dess överlevnad.

Fällda vargar var inavlade
I motsats till vad som ibland påståtts bar samtliga djur som fälldes i 2010 års jakt på inavlade gener. På sikt hotas fortplantningsförmågan och därmed vargstammen. Att för första gången genomföra aktiva åtgärder för bättre genetik är därför avgörande för att gynnsam bevarandestatus. Ju förr det kan ske, desto snabbare bryts inavelsproblematiken och desto mindre kan vargstammen vara numerärt men fortfarande livskraftig.
Sverige står givetvis bakom EU:s direktiv om skydd av djur som är hotade i vårt land. Den svenska rovdjurspolitiken är en helhet med ett antal steg för att vi ska ha livskraftiga vargar i Sverige, där myndigheterna i samarbete med forskare steg för steg tagit fram underlag och lämnat förslag.

Samråd med berörda
Hela arbetet sker i nära samråd med berörda. För att den svenska vargstammen ska bli accepterad och livskraftig krävs både hänsyn till de förutsättningar som gäller för vild natur och hänsyn till människor som påverkas i sitt arbete och boende.
Det sämsta som kan hända vargen i Sverige är en situation där grunden för vår rovdjurspolitik raseras och en inavlad vargstam okontrollerat växer utan möjlighet till långsiktig överlevnad och utan hänsyn till och acceptans av de som berörs.
Vi ska leva upp till de direktiv vi gemensamt beslutat om i EU, men också ta ansvar för människors livsförutsättningar i hela landet. Vi har sedan länge dialog med EU-kommissionen. Vi är övertygade om att vi vartefter också kommer att kunna skingra deras tvivel.

Andreas Carlgren, miljöminister (c) och Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (c)

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Nordosteuropeiska Vargunionen - en utopi

2011-02-11 14:06

Det är sedan mycket länge vetenskapligt accepterat att för en isolerad grupp av en art som varg är en minsta effektiv populationsstorlek 500-1000. Detta innebär ca. 5000 individer, lite mindre eller lite mera beroende på vilket förhållande det antas råda mellan effektiv populationstorlek och antal individer, normalt anges 2000-10000 individuella djur. Det spelar ingen roll hur många utredningar Carlgren tillsätter, detta kommer ej att ändras.
Att man behöver Norge-Sverige-Finland och ryska Karelen för att hysa en sådan vargstam är fullt rimligt. Däremot är det INTE möjligt.
I Norge är det uteslutet att man låter det finnas varg på Vestlandet, i Troms eller i Finnmark.
I Finland bedömer jag det som högst otroligt att man skulle låta varg fritt etablera sig i renskötselområdena.
I Ryssland har man i praktiken skottpeng på varg, men det är inte uteslutet att om EU betalar tillräckligt många miljarder/år att man då skulle kunna släppa till Karelen åt vargarna. Men att Karelen skulle kunna hållas avskilt från övriga vargar i Ryssland är en lögn, så varför nämna ryska Karelen?
I Sverige finns det en ohelig allians mot renskötseln och det kan inte uteslutas att man på sikt lyckas utrota renskötseln i Sverige. Vilket skulle vara en stor nationell skam. Dvärgbandmask och rabies kommer snabbt att spridas över hela området, de ansvariga för en sådan olycka kommer att bli avskydda i all överskådlig framtid.
Så vad de båda ministrarna skriver i sin artikel är ett inlägg för en ICKE GENOMFÖRBAR GALENSKAP. Sverige kommer INTE att kunna nå nödvändiga överenskommelser med sina grannländer, att hålla en egen kostbar lekstuga med angivet inavlade vargar uppfyller inga krav på en långsiktigt livskraftig vargstam och är därför totalt meningslöst. Ministrarnas snack om friska gener är endast ett sätt att försöka LURAS, men ytterst få lär gå på sådant bondfångeri.
LÄGG NER PROJEKT VARG NU! Använd pengarna till arbete och utbildning åt alla arbetslösa ungdomar samt utveckla svensk landsbygd!

11. Och när

2011-02-08 18:16

EU-fanatikerna är i Bryssel på utbildning är det väl lika bra de söker asyl och stannar. Vi skulle klara oss alldeles utmärkt utan dem.

10. Vansinnigheter...

2011-02-08 18:04

Vi skall inte ha mer varg i Sverige, inte till något pris. Passar det inte "EU-eländet" så går vi ur EU. Klang och Jubel blir det. Vad har länderna söder om östersjön med Sveriges rovdjurpolitik att göra ?? Nej,skicka iväg alla alla EU-fanatiker på en omskolningskurs så vi kan få tillbaka ett fritt Sverige igen.

9. canis

2011-02-08 17:06

Kan du ge exempel på vart dessa ca 1 500 vargar skall vara i Sverige? I varenda tråd där ni varganhängare skriver, Så säger ni att i stort sett varenda vargpopulation i världen är genetiskt förstörd, Hur i hela världen kan dom då vara världens till antal talrikaste rovdjur?

8. Danne!

2011-02-08 15:35

1 000 vargar innefattar bara Ryska Karelen inte de tusentals vargar som finns längre österut i Ryssland.
I Minnesota idag som är hälften så stort som Sverige har man idag ca 3 000 vargar. Ingen licensjakt är tillåten men däremot skyddsjakt. Där anser man idag att man behöver minst 1 500 vargar för att säkra en långsiktigt frisk vargstam. Detta är långt ifrån de ca 210 vargar som idag är taket i Sverige.

7. Nu rullar kampanjen på!

2011-02-08 14:20

I dagens SvD -helsida med bild - skriver Mikael Karlsson NF,Wirtén WWF,Olsson RF, Hagelstedt Djurskyddet under rubriken "Sverige behöver en ny rovdjurspolitik".
Citat:"Vargrivna tamdjur och hundar är i samhällsekonomiska termer ett ungefär lika stort problem som skador på växande gröda av betande gäss och svanar,och en bagatell jämfört med förlusterna av älgbete på växande skog.Det är ingen tröst för djurägare som drabbas och heller ingen ursäkt för att nonchalera problemet, men det det behöver påpekas. Det finns inget stöd för utsagor om vargen som ödesfråga för landsbygden." /Slut/
Ja , låter det,och mer tokigheter upprepas och allt acompanjeras hela tiden av artiklar i dagspress, radio och TV. Nu senast det sjuka jippot med kistor på Sergels torg.
När får vi se politiska företrädare för landsbygden , och andra organisationer,verkligen sätta ned foten och komma in i debatten?

6. Jag upprepar !!

2011-02-08 13:26

Vargen har utan den minsta lilla hjälp av människan vuxit från 0 (noll) inga vargar 1976 i Sverige, till en stam på 2-500 indevider. Nu har en avskjutning påbörjats och ändå accelererar tillväxten. Hakona matata (inga bekymmer). Om det ska satsas pengar på vargen så föreslår jag att myndigheterna bistår med material och arbetskraft för att hägna in det som behöver hägnas in i vargland. All mark i Sverige brukas av människan !

5. Canis

2011-02-08 13:26

då förslår jag att vi samordnar den med ryssarna,vi kan börja med att införliva samma jakt på vargen som dom...

4. Vad är det som inte stämmer?

2011-02-08 13:26

Skulle det finnas totalt 1000 vargar i Norge, Sverige, Finland och Ryssland tillsammans? Ryssland är ju ganska stort. Är vargarna inavlade nu helt plötsligt, det var ju enligt kramarna inget fel med dem??

3. 3 000 vargar behövs

2011-02-08 12:15

En internationell forskargrupp har nu avlämnat rapport till regeringen.
Den fastställer att Norge, Sverige, Finland och Ryssland måste samordna sin rovdjurspolitik.
För att få en långsiktigt hållbar vargstam med en låg inavlesnivå krävs 3 000 vargar mot cirka 1 000 idag.
Därmed uppfyller inte den nuvarande politiken EU's krav på en långsiktigt hållbar vargstam. Sverige kan inte agera ensamt.

2. Går lätt att kommentera.

2011-02-08 11:37

Pressmeddelandet från regeringen finns på Sundsvalls tidnings debattsida, http://st.nu/opinion/debatt/1.2716849-friska-gener-ska-starka-svenska-vargstammen Den består av 9 stycken, och här är några synpunkter på vart och ett av dem:
Berörda människor får inte gehör för sina åsikter.
Den biologiska mångfalden minskar med vargens närvaro.
En bred uppslutning? Den kan ändras i ett jehu.
Tvärsemot vad som här påstås har lokala intressen förlorat makten över sin närmiljö med det senaste riksdagsbeslutet, En ny Rovdjursförvaltning.
Även rovdjursansvariga anser att maxantalet 210 st. redan nu överskrids, varför?
Vår främste vargforskare, Olof Liberg, ser ingen brådska att tillföra nya gener.
Vem styr framtiden, ministrarna, forskarna, Naturvårdsverket eller EU? Ingen med varg inpå knuten vill ha dem.
Utan lokal acceptans någonstans är svensk vargpolitik redan misslyckad.
Kan Tyskland och Frankrike diktera ekonomiska riktlinjer i EU kan Sverige och Finland göra detsamma om vargen i Skandinavien.

1. Ska man skratta eller gråta?

2011-02-08 11:37

Svensk vargpolitik slår nya rekord.
Jag vet inte om jag skall skratta åt eländet eller sätta mig ner och gråta? Att det handlar om politik och någras arbete/utkomst och jakthat och inte om mångfald det har jag förstått för länge sedan. Vad jag inte kan förstå är att dessa ständigt återkommande lögner tillåts. Var är jägarnas företrädare? Varför är de så tysta? Man sågar av den gren man sitter på. Gävleborgs län kan tjäna som ett avskräckande exempel.
Mera vargar, mera lodjur, ingen rådjursjakt m.m. Var är "vägs ände"? SJF tar tacksamt emot sedelbunten som årligen ramlar ner i brevlådan. Statens förlängda arm som skall "hålla jägare i schack".
Det är ingen organisation för mig som jägare. Dags för något nytt?
Ska vi jägare fortsätta att gräva vår egna grav? Eller skall vi göra något annat?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons