Ledartexten kan du läsa här:" /> Grova sakfel om JRF i DN-ledare
  • Allmogejakt

Grova sakfel om JRF i DN-ledare

DebattPublicerad: 2012-04-02 16:48

Fri debatt är otroligt viktigt för en demokrati, men att strunta i grundläggande fakta och påstå att det finns demokratiska brister hos en organisation är ytterst allvarligt. Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmerson har söndagen den 1 april publicerat en artikel om Jägarnas Riksförbund (JRF) som innehåller grova sakfel.

Avsaknaden av research är total. Att spekulera, gissa, hitta på och insinuera går knappast i sann journalistiks anda och följer knappast heller DN:s egna värdegrunder.
Att Erik Helmerson inte bemödar sig att granska offentliga dokument och skrivelser måste betecknas inte bara som omdömeslöst utan även som tjänstefel. Med möjligheten att skriva i Sveriges största morgontidning följer ett ansvar. Det är knappast för mycket begärt att som journalist visa det ansvaret. 

”Stockhomspengar”
Helt felaktigt påstår Erik Helmerson att Jägarnas Riksförbund finansieras av skattemedel som benämns ”Stockholmspengar”. Detta kunde inte vara mer fel. Förbundet får ett anslag varje år från Viltvårdsfonden. Viltvårdsfonden är jägarnas egna pengar som de årligen betalar in en särskild avgift för i form av statligt jaktkort (300 kronor per år och jägare). 
Jaktåret 2010/2011 löste 275 512 personer statligt jaktkort. 
Vart Helmerson fått att det skulle handla om ”stockholmarnas” pengar är obegripligt. 

Bidrag från Viltvårdsfonden
Däremot bidrar jägarna via Viltvårdsfonden med flera miljoner till bland annat rovdjursforskningen, något som varken stockholmare, vanliga skattebetalare eller Helmerson bidrar till med en enda krona såvida de inte löser jaktkort. 
Tilläggas kan att skattebetalarna, jägare som ickejägare, bidrog med cirka 5,8 miljoner till Dagens Nyheter i form av distributionsstöd 2010. (Uppgift från Presstödsnämnden om utbetalda distributionsstöd för 2010.)
 
Bara jägare som betalar
Pengarna till Viltvårdsfonden kommer från de avgifter som jägare betalar för att få jaga i Sverige. Pengarna går till att uppfylla riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning. Pengarna kommer från följande källor: 
• Viltvårdsavgiften – den avgift alla jägare betalar för jaktkortet.
• Medel ur de så kallade älgvårdsfonderna – fällavgifter för älg.
Viltvårdsfonden regleras i jaktlagen, paragraf 41. Där står att pengarna ska användas i enlighet med syften som lagen gäller för. Regeringen beslutar hur mycket pengar från viltvårdsfonden som ska fördelas årligen till olika organisationer och myndigheter. (Källa: Naturvårdsverket.)

Sex miljoner kronor som redovisas
De cirka sex miljoner kronor som Jägarnas Riksförbund erhåller från departementet är specificerade hur de skall användas. Detta redovisas sedan årligen till landsbygdsdepartementet enligt gällande direktiv och regelverk. Man har konstaterat att det inte finns några anmärkningar i förbundets redovisning.

Sprider felaktigheter
Genom att medvetet eller omedvetet sprida felaktiga fakta kring en redan infekterad rovdjursdebatt bidrar Helmerson enbart med att ytterligare försvåra en konstruktiv debatt som leder framåt.
Tidningen Jakt & Jägare och förbundets hemsida är inte detsamma. Här har Helmerson helt felaktigt blandat ihop de två. Det är dock inte det största felet. 
Erik Helmerson hävdar att det inte längre ska gå skattepengar till Jägarnas Riksförbund (JRF). ”Vissa åsikter och metoder är oförenliga med skattepengar”, skriver han. (Nu är det dessutom klargjort att det inte handlar om skattemedel.)
Skälet enligt Helmerson är bland annat att Jägarnas Riksförbund i förbundets rovdjurspolicy jobbar för att rovdjur som uppehåller sig vid bebyggelse omedelbart ska kunna avlivas.

Policy som allt fler ansluter till 
När det gäller Jägarnas Riksförbunds rovdjurspolicy har förbundet under många år hävdat att rovdjurspolitiken måste vila på regionala förvaltningsplaner och att full hänsyn måste tas till de lokalt boendes belastningar. 
Detta är en policy som allt fler politiker, organisationer och enskilda grupper ansluter till. Ja, till och med miljöministern ansluter när hon uttrycker att rovdjur som uppträder i närhet av människors boningar skall tas bort.
 
Gillar inte Jakt & Jägares arbete
Ett annat skäl Helmerson anger är att förbundets tidskrift Jakt & Jägare ”propagerar för att vägra eftersöka skadade djur på grund av vargfrågan”.
Erik Helmerson gillar inte att mindre vargkritiska politiker kallas ”EU:s lydiga drängar” i Jakt & Jägare.
Här slår han ner på vanlig nyhetsbevakning. 
”Drängcitatet” kommer från Thomas Ekberg, en av Sveriges mest kända jägare. Han deltar i en grupp som vill bojkotta eftersök på trafikskadat vilt. Att inte skriva om bojkotten och hans åsikter om regeringens vargpolitik vore ett gravt misstag i Jakt & Jägares nyhetsrapportering. 
Jakt & Jägare bevakar rovdjurspolitiken, precis som alla andra media.
 
DN vill stoppa fri journalistik
Av ledartexten kan man bara dra slutsatsen att Dagens Nyheter vill stoppa fri journalistik.
Jakt & Jägare har en öppen debatt. I webbupplagan finns läsarkommentarer både från vargvänner och de som inte vill ha varg. Det lyckas Erik Helmerson vränga till som ett uttryck för skattefinansierad extremism.
Inga medel ur Viltvårdsfonden till Jägarnas Riksförbund läggs på förbundets tidning, Jakt & Jägare.
Det finns alltså inget ekonomiskt stöd från samhället för att ge ut Jakt & Jägare.
Men skulle ansvariga resonera i sann Helmersonsk anda skulle de dra in presstödet till tidningar som framför avvikande åsikter och motarbetar det politiska etablissemanget. 

DN ger uttryck för extremism
Överst på ledarsidan står det att DN ska verka i en humanistisk upplysningstradition för tolerans och demokrati. Att Sveriges största morgontidning pläderar för att stoppa fri journalistik, debatt och politiskt arbete är knappast uttryck för liberalism.
Det är ett uttryck för extremism.

Jägarnas Riksförbund,
Solveig Larsson, förbundsordförande,
Per Wanström, generalsekreterare,
Anders Ljung, chefredaktör Jakt & Jägare

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Djurvän

2012-04-04 13:16

Det är baksidan av att inte äga sidan själv. Men det finns alltid omvägar att gå om man vill komma förbi. Det är nog många som vill läsa om 10 bra anledningar att ha varg, även om de måste följa en länk till en annan sida. Men var hygglig och hänvisa inte till Facebook.

30. Intressant konflikt!

2012-04-04 09:03

Jag förstår precis vad du menar, men anledningen till att jag reagerar är att jag fått många "rejäla käftsmällar" som publicerats. Det är en sak om man är konsekvent med att inte publicera tveksamma inlägg, vilket uppenbarligen inte är fallet. Jag har skrivit ett flertal inlägg, utan som helst kränkningar, för att svara på frågor från andra på forumet ställt till mig. Av någon anledning har de inte publicerats och jag har fått många gliringar om att jag inte kan/vill svara. Det är inte okej och bidrar inte till en fri demokratisk debatt. Jag har också ställt frågor till er jägare som jag inte fått besvarade. Jag har försökt få förståelse för hur jägare tänker i olika frågor....
Sedan uppskattar jag inte att bli kallad jägarhatare av redaktionen eftersom jag inte är emot jakt som är bra för naturen och som behövs. Jag är däremot emot nöjes/lustjakt där det ända syftet är att få döda. Jägarhatare hatar all jakt!

29. DN svarade på mitt mail

2012-04-03 16:14

Så här;
"Hej Hans, tack för ditt mail
Du har rätt i att pengarna från Viltvårdsfonden inte är att betrakta som skattepengar. Det kommer en rättelse i morgondagens tidning.
Vänlig hälsning
//Erik

Skall bli mycket intressant att läsa den "avbönen" på känt journalistsätt:)

28. Fel division

2012-04-03 16:14

Att EH ingår i samma lag som Peter W. är lika osannolikt som Lelle Söder i Skanstullskorpen skulle lira ihop med Zlatan.

27. Följande mailade jag denne ledarskibent

2012-04-03 16:13

Att skriva på en ledarsida och inte ha mer fakta än vad du uppvisat är skrämmande eller visar din okunnighet i ämnet.
De pengar som fördelas till jägarnas organisationer är INTE skattepengar som ni Stockholmare eller någon annan skattebetalare i Sverige belastas med till skillnad mot det presstöd som gör att du får lön, den lönen får vi samtliga skattebetalare i Sverige bidra med däremot.
Dessa pengar betalar vi jägare in till Staten genom att årligen lösa Jaktkort á 300 kr! Inget annat. Och det skriver du på ledarsidan i en av Sveriges största tidningar!
Inte undra på att Journalistkåren har så lågt förtroende hos allmänheten i de undersökningar som görs emellanåt.
Du har lyckats att späda på detta ytterligare.

26. Svensk kvälls/dagstidningsjournalistik 2012?

2012-04-03 16:12

Hur illa det står till med dessa journalister, sätt att arbeta det borde de flesta ha upptäckt vid det här laget. Kan inte bli sämre, mer illa, uselt. Bedrövligt. Dom skulle skämmas. Jag saknar ord för att beskriva detta spektakel. Vilka tror dom att dom är? Svt är inte ett dugg bättre. Katastrof. Har inget som helst förtroende kvar. Usch, fy

25. "oroväckande ofta, dåliga journalister"

2012-04-03 16:12

Om ni följer bifogad länk ser ni ett tidigare alster av Erik Helmerson.

http://www.dn.se/ledare/signerat/jakt-forbundet-som-tramsar-om-vargar

Det är väl framför allt denna del jag kan tycka att han skall äta upp efter sitt senaste alster;
"Lindqvist säger att de boende i varglänen ”får oerhört försämrad livskvalitet” av vargen. Låt mig då kontra med en kort lista på företeelser som ger mig själv oerhört försämrad livskvalitet: Sibas tv-reklam, skrikande småbarn, Aftonbladets kultursidor, svensk ståuppkomik och, oroväckande ofta, dåliga journalister."

Hittade detta genom Naturbrukarens blogg

24. Undrar

2012-04-03 16:12

hur mycket annat som är osanning av det som skrivs i de stora tidningarna. Jag trodde i min enfald att lögner och förtal endast förekom i Expressen och Aftonbladet, DN har jag alltid hållit för en seriös tidning, men inte längre.

23. HELMERSON?

2012-04-03 10:43

Det du skrivit måste tillhöra en av de bästa aprilskämten på många år? Är det inte så får du nog ta reda på fakta först eller sätta dig på skolbänken igen, via journalistskolan, eller hur? Läser man mellan dina rader ligger du på snudd till förtal i ditt spridande av osanning. Hoppas det kommer en rättelse i frågan!

22. Sovjetunionen

2012-04-03 10:41

Var det Pravda den hette, tidningen som skulle indoktrinera det okunniga folket?
I Sverige tror uppenbarligen journalisterna att de media de arbetar för är till för dem själva att förmedla sina egna vanföreställningar och genom rena lögner försöka påverka ett okunnigt folk.
Sorgligt. Jag har likt flera andra här skickat mail till Helmersons chef Peter Wolodarski och denne Helmerson får säkert sina fiskar varma på redaktionen, men det gör honom nog bara än mer målinriktad i sin fanatism.
Det finns inte på hans karta att ens försöka sätta sig in i fakta eller se saken ur andra synvinklar än sin egen.
Återstår bara att exponera dumheterna och visa att han (och de övriga inom vargkulten) är vilseledda, dogmatiska fanatiker som styrs av sitt hat mot jägare.

21. Djurvän

2012-04-03 10:39

Det finns som redaktionen säger en förklaring till att vissa sorteras bort mer än andra. Jag tycker personligen att jag skriver rätt torrt och tråkigt, men då jag ibland får till några giftiga kommentarer så sorteras de bort. Irriterad blir jag givetvis för stunden, men inser i de flesta fall att "trevlighetscensuren" gjort både mig och debatten en tjänst. Om redaktionen släppte igenom alla som skriker först och tänker sedan, eller aldrig, skulle den här sidan säkert sluta fungera.

20. 1 april

2012-04-03 08:58

Jag tror DN gömmer sig bakom 1 april. Det är säkert skribentens åsikter som skrivs. Tror DNs läsare, då är 08orna dummare än jag trodde. Det heter ju att de är mer utbildade i Stockholm. Artikeln är ganska genomskinlig. Skribenten hade väl en dålig dag och var tvungen att spy galla över någon. Kan alltid försvara sig med att det är 1 april.

19. Slut nu

2012-04-03 08:57

Jag köper aldrig med DN.

18. Att en så

2012-04-03 08:57

"påkostad" person som Helmerson skall vräka ur sig så mycket smörja utan att ha nån koll på läget är ofattbart. Visar klassen på stockholmsjournalistiken.

17. Som galten Särimner

2012-04-03 08:57

Myten om att jägarorganisationerna drivs av skattepengar är en väl omhuldat myt i debatten från vargivrarna. Denna lögn är som asagudarnas galt Särimner. Ta död på den på kvällen och nästa morgon är den återuppstånden.

16. Oseriöst

2012-04-03 08:57

Som pren på DN (än så länge..) läste jag detta också. Känns väldigt oproffesionellt av en redaktör på en så stor tidning. Skärpning DN !
.... och jag är 08:a, jag är jägare och naturintresserad, allt är inte skit i Stockholm vänner !

15. Fri debatt

2012-04-03 08:56

Jag kan inte avgöra vad som är rätt eller fel i det här, men hänger upp mig på att man säger att "fri debatt" är viktigt i ett demokratiskt samhälle! Visst är det då synd att "Jakt och jägare" inte vill ha en fri debatt! Tål att tänkas på...för det måste ju vara anledningen till att så många inlägg från vargvänner tas bort...

Redaktionell kommentar:
Du har fått in ganska många kommentarer. Men det du skriver avvisas ibland, när du misslyckas med att argumentera i sak och istället ägnar dig åt allmänt jägarhat. Även många av dem som inte gillar varg får kommentarer avvisade av etiska eller juridiska skäl.

14. ingen skada

2012-04-03 08:51

Jägarnas Riksförbund behöver inte vara oroliga.
Att DN:s okunniga radskrivare inte har koll gör inget.
Se detta som gratisreklam, vi ställer upp för jägarkåren vilket är vår uppgift.
Vi behöver inte svansa för Östermalm- eller Stureplansnoblessen.
Vi måste jobba på och inte vika ner oss.
Vi är jägarnas förening, glöm aldrig det

13. Viktigt att anmäla ansvarig utgivare...

2012-04-03 08:51

...och få DN att skriva att de hade sakfel!
Nu är det viktig att JRF och/eller J&J anmäler både ansvarig utgivare och författaren till berörda myndigheter osv! På detta sätt måste erkännande om sakfel publiceras i DN! Detta är enda sättet att få dem att offentligt erkänna att de har fel och att de tar sitt ansvar för att korrigera den publicerade artikeln.

12. Satt morgonkaffet i halsen i söndags

2012-04-03 08:50

så jag var tvungen att svara honom på morgonen via mail direkt så här svarade jag: Men han svarade inte!!!!!
Hej Erik, blir lite betänksam när jag läser din ledare och tycker det är synd att du inte kontrollerar fakta innan du skriver. Du kan i alla fall vara fullständigt lugn, inga av dina skattepengar går till jägaförbunden, det är nämligen så att för att få jaga i Sverige måste du lösa ett statligt jaktkort, detta kostar 300:- per år och tillför staten i bästa fall om alla jägare betalar 90 milj. kronor per år. En liten del av detta går således tillbaka till jägarna, men vi finansierar även en hel del av bevarandesidans aktiviteter för rovdjuren.
Skulle vara intressant och se om du ä så rakryggad att du kan be om ursäkt offentligt på ledarplats

11. Dom börjar bli...

2012-04-03 08:50

...allt mer pressade och desperata nu kramarna. Den här Helmerson verkar höra till dem innersta kretsen och tyvärr sticker de upp sitt fula tryne på de mest oväntade platser. Jag tycker att en sådan stor tidning som också vill vara en viktig samhällsdebattör borde visa bättre omdöme. Jag föreslår att Solveig kontaktar VD eller styrelsen för tidningen och kräver en kommentar av dem. JRF är iallafall en landsomfattande organisation med ca 30 000 medlemmar och i ständigt ökande medlemsantal. För övrigt ett mycket bra svarsinlägg.

10. Helmerson vet mer än han ger sken av

2012-04-03 08:49

Bra svar! Hela denna historia belyser hur varglobbyn arbetar. De har journalister på våra stora dagstidningar som skriver nervärderande artiklar om jägare för att vinna stadsbornas sympatier. Givetvis så känner Helmerson till att vi jägare betalar jaktkort som finansierar våra förbund. Men han skriver för att svärta ner oss. Därför vinklar han artikeln som han gör. Nu är tiden kommen för att syna korten hos varglobbyn.

9. "Stockholmspengar"

2012-04-03 08:49

Undrar om Göteborg, Malmö eller för den delen Norrbotten som län för att ta några exempel tycker att skattepengarna är "stockholmspengar" eller om de tillhör hela Sverige?

8. DN:s vargkramande är välkänt

2012-04-03 08:49

I tidningen har både Erik Helmersson och Hanne Kjöller flera gånger fanatiskt försvarat vargen. Om det beror på att DN försvarar folkapartiets vargvänliga partiprogram låter jag vara osagt men endast vargvänliga artiklar har denna tidning tryckt. Och visst reagerar man på avsaknaden av att försöka förstå den andra sidan av myntet, men icke, de håller på vargens väl före några glesbygdsbors initierade åsikter. Jag tror de kommer att få äta upp stöddigheten och framstå som naivt okunniga vad tiden lider.
Jag själv skickade nedanstående mail till Peter Wolodarski, som chef för ledarsidan den 20:e mars.

Hej.
Jag vill framföra ett tack till dig för den upplysande, men mindre positiva bild, Söndagskrönika du skrev senast.
Många är vi som har dragit konsekvensen efter många års noggrant följande i en annan fråga, att även denna styrs och hanteras på ett högst tvivelaktigt sätt. Nu talar jag om vår rovdjurspolitik. Jag är också väl medveten om den åsikt ni på DN sprider i denna fråga och det har alltid smärtat mig att DN i denna fråga står på samma sida som V och MP.
Du orkar kanske inte läsa igen mitt mail och endast en artikel jag själv skrivit på min blogg, men då får du väl låta Hanne Kjöller eller Erik Helmerson titta på detta om de nu kan närma sig detta med öppna objektiva ögon. Kanske klokare att någon som ej låst sig vid en åsikt syna mig och politiken.
I all anspråkslöshet vill jag förmedla en länk. Där har jag med en novis kunskaper i ämnet försökt förstå och kontrollera vår främste vargforskare, Olof Libergs “bevis” för att en den påstådde invandrade vargtiken med påstådda “viktiga gener” inte är en en hybrid (som andra påstår).
Olof Liberg själv har haft min “syn” av sitt arbete på bordet i 3 veckor utan något förtydligande! Däremot är sidan (länken) jag refererade till på de5stora ändrad av Liberg själv, och beskriver inte längre det jag ville visa vad som stod där tidigare.
Likaså har Helen Lindahl Vik på Naturvårdsverket, en av ansvariga chefer, också läst detta men även därifrån råder total tystnad.
Antagligen är det jag skrivit, som endast en simpel innevånare och glesbygdsbo på landet, utan vikt att ens kommentera.

Läs: http://rovdjurspolitik.wordpress.com/2012/03/05/genetiskt-viktig-varg-eller-vad/

Det finns ett stort missnöje nu att helt enligt demokratins accepterade regler,
http://www.dt.se/nyheter/hedemora/1.4532486--lydighet-ar-storsta-hotet-mot-demokrati-
visa vad vi tycker. Vi landet som mot vår vilja fått rovdjuren inpå våra liv protesterar nu på ett flertal oret i landet, http://www.navenibordet.n.nu/

Eftersöksjägare av trafikskadat vilt från Skellefteå i norr till Halland och Småland i söder protesterar mot rovdjurspolitiken genom att bojkotta uppdraget. Kanske går världens bästa eftersöksorganisation på frivillig basis i graven och blir ett kostsamt samhällsengagemang i stället. Föga rationellt!
Sista veckan har Håkan Sand, vargforskare på Grimsö, blivit citerad ett flertal gånger med sitt “forskningsresultat” att vargen inte väsentligt påverkar sin omgivning. Det är tragiskt om sådant tas som sanning av radions lyssnare. Vi som lever i verkligheten på landet vet att påståendet är grov vilseledning. Det upprörda missnöjet på landet och debatten i ämnet under lång tid samt inte minst nu en bred manifestation på lördag visar att Håkan Sand “levererar” annat. Han talar i egen sak och lever på politiken som råder, och andra betalar.
Med vänlig hälsning
Kenneth Erikson
Kälarne

Som svar på detta fick jag följande automatiska svar från Wolodarski: Jag kommer inte att vara på kontoret från 03/19/2012 och kommer inte tillbaka förrän 06/20/2012.
Endast några dagar senare får man höra Peter Wolodarski i direktsändning i radion. Senast igår i God morgon världen.
DN höjer rösten för att J&J kommentatorsfält innehåller åsikter som inte DN gillar. Dessutom ljuger de oblygt för samma människor. Är det liberalism och berömvärt? Jag tror DN har mindervärdeskomplex i sakfrågan.

7. Svar på tal

2012-04-03 08:47

Jag har aldrig ens hört talas om den här korren. Är han ny på blaskan, eller ... Har han varit utanför tullarna någon gång tro? Jag betvivlar det.
En debattext brukar ju vara späckad med fakta som motståndaren har svårt att värja sig för.
Här smulade Solveig Larsson och Per Wanström sönder hela debattartikeln och jag gissar att de inte hade många minuter vid tangentbordet.Tragiskt med människor som försöker försörja sig som skribenter när de egentligen inte äger ådran.

6. Jakt och jägare sprider rovdjurshat

2012-04-03 08:46

Efter att jag i många år har följt rovdjursdebatten i Jakt och jägare tidningen så har jag aldrig träffat på en artikel som har något positivt att säga om våra rovdjur i Sverige. Däremot sprider man artiklar med felaktiga uppgifter om t.ex vargdödade människor i Sverige som saknar alla fakta och som hör hemma i fablernas värld. Det gäller en kvinna som har fått ett röse efter sig som skulle ha dödats av varg. Vana släktforskare har inte hitta några belägg för detta i kyrkoböckerna vilket vore mycket märkligt om det skulle ha hänt.
Jag känner också rovdjurforskare som vägrar att samarbeta med tidningen eftersam fakta förvrängs.

5. Redaktionell kommentar:

2012-04-02 22:03

Redaktionell kommentar:
DN tar bara en en liten snutt som replik och vägrar göra en rättelse.
Då tycker jag ni skall granska DN ganska hårt!!!

4. Grova sakfel om JRF i DN-ledare

2012-04-02 17:42

Ett mycket bra svar till Sveriges största dagliga tidning. Det är på tiden att även Stockholmsbaserade tidningar sätter sig in i verkligheten för de gröna näringarna och inte bara lutar sig mot vargkramarnas naturromantik. Hoppas att DN tar in svaret i sin egen tidning så dess läsare får läsa sanningen, i stället för den overklighet DN målat upp i sin ledare. Fy skäms DN.

3. DN är en utpräglad Stockholmstidning

2012-04-02 17:42

DN vill vara en rikstidning men är tyvärr enbart en provinsell storstadstidning. Den har många kvalitér men en djupt okunnig, arrogant syn till Sverige utanför Stockholm.
Denna artikel var droppen.., en uppsägning av min premunationen ska ske snarast!

2. Vad!

2012-04-02 17:05

Jag har i veckan fått mail från redaktören om att det ej finns plats för den här debatten! Jag har försökt få med synen på Vargdebatten ur landsbygdsbornas vinkel. Vilka fegisar de är på DN.

1. DN Debatt

2012-04-02 17:03

Väl talat! Jag hoppas att denna kommentar inom kort publiceras i DN, gärna på deras debattsida. Ni behöver helt klart nå ut till fler läsare. Och om den refuseras blir det ännu en vikt i er vågskål. DN vill mörklägga och förvränga sanningen. Det framkom redan i Helmersons svamliga ledare och om ert svar refuseras blir det än mer uppenbart. Ge aldrig upp!

Redaktionell kommentar:
DN tar bara en en liten snutt som replik och vägrar göra en rättelse.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB