• Allmogejakt

Hård C-kritik mot vargpolitiken

DebattPublicerad: 2012-04-17 10:19

Centerpartiet i Skövde vill till berörda statsråd i regeringen med skärpa framhålla den ohållbara situation som nu råder i ”varglänen” i Mellansverige. Med stor bestörtning konstaterar vi att regeringen just nu har en ”ickepolitik” i denna infekterade fråga, skriver Karin Thorstensson, ordförande för Skövde-Centern och Jan Hermansson, ledamot i partiets kretsstyrelse.

Man hänvisar till olika utredningar och EU, det vill säga att man inte äger frågan just nu. Under tiden är läget mycket akut i berörda län. Djurhållare, jägare och andra berörda ser hur deras livsbetingelser försvåras eller slås i spillror, samtidigt som vargstammen accelererar långt över 2009 års riksdagsbeslut om ett tak på 210 individer.
Många olika organisationer är mycket negativa till den pågående utvecklingen, bland andra LRF, Svenska kennelklubben, olika jägarorganisationer, även politiska partier lokalt och regionalt.

Varför avslås ansökningar om skyddsjakt?
Vi kan tyvärr konstatera att den utlovade och mer omfattande skyddsjakten ej blivit av. 
Hur blev det med den regionala förvaltningen som utlovades? Varför ger länsstyrelserna inte fler tillstånd till skyddsjakt på inkomna ansökningar? 
Mer eller mindre regelmässigt blir det avslag på de flesta inkomna ansökningar. Tre län i Mellansverige får i princip ta ansvar för den skandinaviska vargstammen – en orimlig börda som inte är hållbar ur något perspektiv.
När licensjakten på varg infördes för ett par år sedan var ett av de bärande motiven för detta att det skulle öka acceptansen för varg hos berörd lokalbefolkning.

Svekdebatten rasar
Nu känner man sig bortglömd och sviken igen, svekdebatten rasar för fullt bland berörda.  
Så tvärtemot regeringen önskan minskar nu acceptansen för vargen drastiskt. Vem tjänar på detta? Knappast den svenska vargpopulationen. 
Vi vill också påminna om att allianspolitiker åkte runt i varglänen inför valet 2010 och utlovade vargjakt med mera – nu vet vi hur det gick. 
Med risk att bli dragen inför EU-domstolen stoppades vargjakten av svenska myndigheter. Det var uppenbarligen viktigare att tillfredsställa EU-kommissionen än den drabbade inhemska befolkningen. Regeringens trovärdighet i denna fråga är tyvärr borta. 
I den samsyn som tidigare fanns mellan den svenska regeringen och bland andra jägarorganisationerna om rovdjursförvaltningen, ingick en försiktig jakt på varg för att på ett klokt och långsiktigt sätt få en hållbar linje som accepteras av de flesta parter. 

Känner sig svikna och lurade
Nu har jägarorganisationerna hoppat av detta samarbete då man känner sig sviken och lurad av regeringen. Man har dessutom i förtvivlan och desperation över detta inlett en eftersöksbojkott, det vill säga jägarna ställer inte längre upp på att söka upp och avliva trafikskadade djur, främst klövvilt. 
Det viktigaste verktyget i denna speciella jakt är hundarna, man vill helt enkelt inte riskera att hundarna blir angripna av varg, vilket tyvärr blivit allt vanligare i varglänen. Denna eftersöksbojkott sprids nu allt snabbare, även utanför ”varglänen” som en sympatiåtgärd. Årligen sker cirka 40 000 trafikolyckor med vilt. 

Minst 126 hundar vargdödade
Sedan augusti 2007 har 126 hundar dödats av varg, merparten är jakthundar under jakt. Detta är endast de hundar där länsstyrelsen utbetalat ersättning, fler oanmälda dödade hundar torde finnas. 
Mest frekvent är angreppen från Dalarna, Värmland och Gävleborg. Under 2011 dödades eller skadades cirka 450 tamdjur, främst får, av varg i Sverige. Den svenska fåraveln är starkt hotad då fler djurhållare känner sig motarbetade av myndigheterna. 
Centerpartiet har en stark förankring på landsbygden – många av våra förtroendevalda är djurhållare och jägare. Därför känns det extra tråkigt när två statsråd med tillhörighet i vårt eget parti är så förtvivlat passiva och försiktiga i denna för landsbygden så viktiga fråga.

”Varg går före människor”
Centerpartiet i Skövde vill med denna skrivelse uppmana och vädja om omedelbara åtgärder samt att visa solidaritet med de utsatta människorna. Det kan inte vara rimligt att skyddet av vargen går före människors livssituation.
Vi vill se handlingskraft från er – det behövs inga fler utredningar och ängslig väntan på vad EU-kommission har för åsikter. Ni är valda av svenska folket för att tillvarata våra intressen här hemma i första hand – vi väntar otåligt på att något konkret skall hända som avsevärt förbättrar situationen.
 
Karin Thorstensson, ordförande för Centerpartiets kretsstyrelse i Skövde, Jan Hermansson, ledamot i styrelsen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Centerpolitiker pratart i nattmössan

2012-05-05 15:28

Centerpolitiker är så långt ifrån verkligheten att dom skulle få migrän om dom närmade sig verkligheten.
Byt ut ordet varg mot skogsbruk,
eftersom det finns ett samband.
Kalhyggena gynnar älgen genom överflöd av foder.Älgen är vargens stapelföda, därmed har skogsbrukets metoder gynnat vargarnas föryngring och spridning i landet Detta framkom med önskvärd tydlighet vid rovdjurssymposiet i Vålådalen nyligen. Älgexplosionen skapas av det schabloniserade kalhyggesbruket, villket i sin tur gynnar predatorn på älg.
När det finns ett överflöd av mat för en viss djurart, ökar även de predatorer som i sin tur är beroende av dessa arter. Det borde även en centerpolitiker begripa, men dom har nog inte läst biologi i grundskolan än mindre förstått samanhangen.


Vi som bor på landsbygden drabbas allt oftare av skogsskövlingens effekter

17. Jan Hermansson

2012-04-19 14:59

Visst är det så att alla partier i alliansen står bakom beslut men C har ju fått dessa ministerposter för att detta ska vara profilfrågor för C. Det är ju där de ska kunna sätta sin politiska vision i verket. Nu gör man ju inte det och klart man tappar väljare då på främst landsbygden. C har ju mer inriktat sig från att försöka ge Mp en match om storstadsväljare som vill rösta på ett grönt alternativ.

16. Sakupplysning - kollektiva beslut i regeringen

2012-04-19 08:38

Tack för alla synpunkter - håller nästan med om allt. Men en liten sakupplysning bara; även om Lena Ek o Eskil E har ansvaret för jaktliga frågor så kan de inte hur gärna de än vill driva sin egen centerpartistiska vargpolitik - det är alltid HELA regeringen som står bakom ALLA regeringsbeslut, därav urvattnade kompromisser hela tiden. Som sagt, demokrati är inte helt enkelt....

15. "Bondeförbundet"

2012-04-18 15:25

Jag tog mig friheten att Google på Centerpartiets historia, det är ingen rolig läsning ! Ända sedan 1916 lär Bondeförbundet numera Centerpartiet varit ett mycket veligt parti som inte velat stå för någon bestämd uppfattning, allt enligt Wikipedia. Läs själva så förstår ni säkert. Senast var det kärnkraften, först Nej sedan eventuellt kanske. Nu är det hög tid att Ni tar Ert ansvar för oss "bönder" något annat parti lär inte göra det !

14. Svar till Jan Hermansson

2012-04-18 14:03

Mardrömmen uppstår om inte Lena Ek och C fixat till vargproblemet i god tid innan nästa val! Enligt en del undersökningar hänger Alliansen redan i repet. Tänk er själva när S kommer göra kohandel med MP och V för att få ett billigt beslut i något annat, för S viktigare ärende! Även SD vill ha varg i hela Sverige. Det är hög tid för Centerpartiet att ta reson, i annat fall lär dom gå till historien som det parti som fördärvade Sveriges landsbygd med sin velighet. Vill Lena och Eskil ha med detta i sina CV?
Det är märkligt att inte deras partivänner i Värmland och Dalarna hörs mer i debatten, är dom inte rädda om sina jobb i kommunstyrelserna? För det blir väl personval även nästa val? Svek tar lång tid att glömma och det kommer drabba hela Alliansen.

13. #12

2012-04-18 14:02

Du har rätt i mycket av det du skriver. 100% av riksdagen är FÖR varg idag. Men C har ju själv valt att ha ministerrådsposterna som till stor del styr över varg och glesbygd. Utifrån den rollen har de ju mandat att bestämma betydligt mer hur politiken runt varg och glesbygd ska vara. Så det är väl ganska klart att det också är C som ska då stå till svars över sina beslut. Därmed inte sagt att det skulle varit något större skillnad med något annat parti vid rodret. Men C vill eller har i alla fall förrut kallat sig ett parti för landsbygd. Står man inte upp för den väljargruppen så är det ju inte så konstigt om de åker under 4%.

12. Vad är det politiska alternativet?

2012-04-18 11:05

Till er som kritiserar centern för svek, ja jag håller med, kanske ramla ur riksdagen, OK - men vad är alternativet? Centern är ändå det parti som i alliansen kämpat hårdast för begränsning av rovdjuren osv. Fråga de andra tre allianspartierna - eller ännu hellre - de tre "rödgröna" partierna.
Vad har de gjort för jägarna - svar; inte mycket.
Som sagt, vad är alternativet? Vill gärna höra detta här! Politik är ju alltid kompromisser - man får ALDRIG som man själv vill.......demokratins dilemma.

11. Lena Eks hemliga vargbrigad

2012-04-18 09:30

Var inte oroliga Lena Ek har nog redan lösningen på problemet klar för sig. Den utarbetade hon antagligen tillsammans med Liljelund i hans utredning. Så här skulle det kumma gå till.

http://torparanalysen.wordpress.com/2012/04/06/lena-eks-hemliga-vargbrigad-en-spaning/

På det här sättet kan hon sätta jägare mot jägare. Men också se till att mer moderata ekosofer går med på planen vilket inte "hardcore" vargkramare kommer att göra. D.v.s. hon sår splittring i båda lägren och sålunda skaffar sig ett manöverutrymme. Läs min artikel så förstår du möjligheterna.
Inga av oss läsare här på J&J kommer att gilla detta men vem bryr sig tror du. Det handlar om maktutövning.

10. Kört

2012-04-18 08:59

Ek, Erlandsson ni har kört Centern i botten. Går aldrig att reparera utan kravet NOLL vargar. Centern är väl oroliga för opinions siffrorna. Skäms att börja agera nu. Man ska veta att över 2% stöd rösta förra valet

9. låter bra

2012-04-18 08:58

Men vågar Centern skriva det här i en Skövdetidning?

8. Jag föreslår

2012-04-18 08:58

att de centerpartister som fortfarande tänker på landsbygden byter partitillhörighet till ett parti som bryr sig om just landsbygden... det är politiker från C som suttit i styrande ställning de senaste två mandatperioderna i denna fråga så vad vi ser nu är bara utgången av förd centerpolitik... mest bedrövligt är att ni stillatigande bara betraktat eländet under dessa nästan hela två mandatperioder om ni verkligen bryr er...

7. Skövde ?

2012-04-18 08:58

Varför i hela friden är det inte dalarna eller värmlands centerpartister som protesterar? Det allra mest tragiska är att vi har inget annat val än aliansen alternativet förskräcker, och det vet dom svinpälsarna.

6. Partipiskan

2012-04-17 14:08

De är inte många lokala centerpartister som vågar säga något, då viner partipiskan och med hot om att strykas vid nästa val. Det finns några kommuner i Dalarna som är centerstyrda, men inte ett ord om rovdjurspolitiken. Jag är helt övertygad efter div. mailväxling att alla riksdagsmän i Centern inte bryr sig längre om landsbygden. Ni som läst senaste Land förstår att Centern är riktigt illa ute.
Heder åt Er i Skövde.

5. Kontakta politiker

2012-04-17 14:08

Viktigt är ju kontakta politiker som inte uttalat sig och få dem att ta ställning. Alla ni i vargbältet måste ju era politiker att vakna, det är den vägen vi måste gå. Men står inte era lokalt valda politiker upp för er vem ska då göra det? Här skulle jag vilja se betydligt mera opinionsbildning från SJF och JRF. Kräv svar från politiker och låt oss läsare få veta hur de tänker rösta. Vågar alliansen stå emot partipiskan och kan man samarbete över blockgränser. Jag vill se en svek debatt där politiker som inte vågat ta ställning ska riskera sin plats i kommande val. Det kanske innebär att toppjobben inom partiet är borta ifall de inte viker ner sig för partipiskan men att göra det kan också innebära att de inte får röster lokalt i nästa val och då inte har någon karriär kvar.

4. Protester?

2012-04-17 14:08

Vi ser ibland hur de politiska partierna lokalt protesterar. Jägare, djurhållare,SKK, LRF, Jägarförbundet, Riksjägarna, rädda kvinnor och många andra har försökt få fram vårt nödrop till fr.a. regeringen. Men inget hjälper. Jag tror inte att denna C-märkta vädjan heller kommer att tas på allvar av Lena Ek m.fl. ansvariga. Vi kan ju på annat ställe se hur Rovdjursföreningen får ökade statsbidrag. Regeringen har valt sida verkar det. Vi seglar definitivt i motvind, men NÅGOT måste vi göra. Jägareförbundet har just nu ett upprop mot den förda rovdjurspolitiken http://www.jagareforbundet.se/Ny-rovdjurspolitik/ .
Det är ETT sätt att protestera. Här tycker jag att vi alla oavsett vad vi har för bakgrund ska gå samman och visa att vi är större än bevarana!

3. Hatten av

2012-04-17 14:07

Så ska det låta !!

2. Äntligen

2012-04-17 11:12

Det är först när våra lokala - regionala politiker kliver fram och belyser verkligheten som det kanske finns en liten chans till förståelse och agerande. Är själv 40-talist, levt och verkat i skogsnära miljöer under hela mitt liv. Inte en gång blivit tillfrågad om min inställning till utplantering av varg, känner inte någon heller i min vänkrets. Dagens rovdjurspolitik är enögd, den har skapat konflikter som våra folkvalda måste inse och omedelbart börja agera. En dialog med landsbygd är ett vinnande koncept.Inför de senaste två valen har vi inför valen uppmärksammats av politiker med försäkran om åtgärder beträffande rovdjursförvaltning. Vad har vi konkret sett av detta ? Valfläsk är mitt svar.
Därför blir jag nu glad när jag läser C-kritik över dagens situation. Hoppas att fler politiker följer i era spår.

1. 4%?

2012-04-17 11:11

Bra! Men tänk att det krävdes opinionsmätningar under 4% för att väcka centerpartisterna ute i landet. Bättre sent än aldrig.
Men tyvärr, ni har låtit folkrörelsepartiet kidnappas av nyliberala krafter där Lööf är ett tydligt exempel på hur illa ställt det är. Med en uttalad målgrupp urbana ungdomar och en mycket konservativ nyliberalism som politisk ide är det lång väg tillbaks för centern.
Frågan är om ni hinner vända skutan innan den sjunker i september 2014.
För minns att det är vad man gör som räknas, inte vad man före ett val säger att man skall göra. Vilket Skövdecenterpartisternas brev tydligt påvisar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons